Tilbage til index  (Forsiden)

Velkommen til  dødsattester 
Korsør 1863 - 1864 - 1865 - 1866
Søg ikke, blot klik på navnet, eller ctrl. + F  og søg fra dialogboksen.
For gifte kvinder: Der kan ikke altid søges på pigenavnet
Obs! 
 Ligsynsmændene/lægernes stave-skrivefærdighed var til tider noget tilbage at ønske.
Derfor er der til tider konfereret med kirkebogen.
Retur fra dødsattesten: Brug "tilbagepilen"

Find dødsårsag:  Latin - Dansk (klik)
Husk:
Jeg kan osse lave fejl! Hvis du finder nogen, bedes du rapportere det til min E-mail
For den der vil se Korsør i gamle dage: Se filmen fra Statens Filmcentral
De mange selvmord kan synes makabert for nogle, men se de elendige vilkår danskerne blev budt.
Nederst lidt statistik.
FS = "Family Search"
  1.  Petra Juliane Sørensen. 2 måneder, ug. Johanne Sørensens datter, død 4. Jan. 1863 i Korsør. Dødsårsag ulæselig f. redaktøren!   
  2. Petrine Marie Albertine Hansen, 10 dage, død 7. Jan. 1863 Krampe   
  3. Lars Madsen, 83 år 3 måneder. Aftægtmand af Benløse, gift, død 30. Jan. 1863 i Korsør. Lungebetændelse.    
  4. Georg Hans Oppermann 6 år, død 4. Febr. 1863 i Korsør,   Hydrocephalus acutus      
  5. Adolph August Brask, 6½ år,  død 6. Febr. 1863 i Korsør,  Hjernebetændelse.     (formentlig meningitis) 
  6. Kvindekøn, Jens Peter Jensens.10. Febr. 1863 ufuldbåren, dødfødt.          
  7. Anna Kirstine Olsen, 11 måneder. Død 14. Febr. 1863 i Korsør.  Hjernebetændelse.  (formentlig meningitis)
  8. Christian Herdahl, 77 år, forhen forvalter, gift, død 16. Febr. 1863 Halskov.  Apoplexia cerebri.     
  9. Christian Vilhelm Hansen,  5 dage, død 8. Marts 1863 i Halskov.   Krampe  
  10. Mandkøn, et kvarter. Peder Andersens, 11. Marts 1863 i Halskov. Ufuldbåren.      
  11. Mandkøn, 9 uger, guldsmed Larsens, død 21. Marts 1863 Korsør. Ukendt årsag.  
  12. Ane Hansen, 2 år 7 måneder, død 4. April 1863 Korsør, Lungebetændelse.   
  13. Carl Oluf Tengsted,   1½ år, død 14. April 1863 i Korsør, Bronco . . .? halsbetændelse,    Videre dødsårsag ulæselig f. redaktøren!  
  14. Else Kirstine Christensen,  23 år g. m. smed Frederik Hansen, død 29. April 1863.  Dødsårsag ulæselig f. redaktøren!   
  15. Ane Margrethe Julie Rasmussen, 3 år 7 måneder,  død 22. April 1863 i Halskov.  Hydrocephalus acutus   
  16. Andrea Christiane Caroline Augusta Arntzen, 54 år, enke død 25. April 1863 i Korsør, Compressio cerebri.  (Ikkefundet forklaret) 
  17. Anton Nielsen, 6 dage, død 2. Maj 1863,  Krampe 
  18. Carl v. Jacobsen, 69 år, 3 måneder, Oberst, enkemand, død 19. Maj 1863 Korsør, Apoplexi, Lungebetændelse
  19. Peter Justesen, 62 år, proprietær, gift, Død 19. Maj 1863 Korsør,  Pludselig død - Emboli?
  20. Hans Pedersen, 52 år, gift vognmand, død 30. Maj 1863 i Korsør, Lungebetændelse 
  21. Ole Pedersen, 55 år, husmand i Korsør, enkem. død 8. Juni 1863,  Bronkitis, lungebetændelse.          
  22. Karen Harboe,  73 år, sømandsenke, død 18. Juni 1863, Korsør, Uræmid  Videre dødsårsag ulæselig f. redaktøren!
  23. Ane Christine Vilhelmine Christensen, 2½ år,  død 12. Juni 1863 i Halskov, Koldfeber Kighoste   Videre dødsårsag ulæselig f. redaktøren!
  24. Anna Mathea Truelsen, 10 år, død 18. Juli 1863 Halskov. Difteritis.
  25. Julie Marie Welejus, 1½ år, død 6. Juli 1863 i Korsør, Kighoste  Videre dødsårsag ulæselig f. redaktøren! 
  26. Flora Sophie 70 år, enke efter Brønniche, død 13. Aug. 1863 i Korsør, Bryst . . ??   Videre dødsårsag ulæselig f. redaktøren! 
  27. Rasmus Johannes Langhoff,   2 måneder,   død 10. Aug. 1863 i Korsør,  Atrophia    
  28. Andreas Ernst Wetendorff, 11½ år, død 11. Sept. 1863 Druknet  Kirkebogsdata  (tilsyneladende ikke nævnt i aviserne) 
  29. Johannes Wad, 10 dage, død 17. Okt. 1863 i Korsør,  Krampe.   
  30. Knud Winther Munch, 6 uger. død 17. Okt. 1863 Krusesminde, KrampeVidere dødsårsag ulæselig f. redaktøren! 
  31. Ludvig Wilhelm Ørbech 1 år, død 5. Okt. 1863.  Tuberkulose, tæring.
  32. Christen Nielsen Wilhelm, Alder ikke oplyst, men FS : født 1803. Enkemand, Almisselem, død 30. Sept. 1863 Korsør Sygehus.  Dødsårsag ulæselig f. redaktøren!
  33. Mette Kirstine Larius født Bølling. 73 år, død 17. Okt 1863 i Korsør,   Dødsårsag ulæselig f. redaktøren!  Se kirkebogsdata.    Uoverensstemmelser med Kirkebogen.
  34. Caroline Andersen,  4½ måned, død 13. Okt. 1863 i Korsør, Tæring.    Videre dødsårsag ulæselig f. redaktøren! 
  35. Ida Marie Jacobine Lyngby, 17 år tjenestepige, ugift, død 16. Nov. 1863 i Halskov.  Druknet. (selvmord?) Se Skive Avis 19. Nov.
  36. Juttine Cecilie Lønge, 37 år. 3 måneder, gift Ørbech, død 13. Nov. 1863 i Korsør. Dødsårsag ulæselig f. redaktøren!
  37. Mettine Oline Nielsen, 2 dage, død 7. Nov. 1863,  Ufuldbåren.
  38. Oskar Valdemar Poulsen, 5 måneder, død 29. Nov. 1863,  Tarm convulsioner   (et gæt)   
  39. Sivert Hansen, 39 år, bagersvend, død 17. Nov. 1863 i Korsør, Dødsårsag ulæselig f. redaktøren!
  40. Hans Henrik Hansen, 24 år, ugift, tjenestekarl, død 6. Nov. 1863 i Korsør,  Phtisis tuberkulose.
  41. Mandkøn. Postmester Petersens søn, 6. Nov. 1863 Dødfødt
  42. Niels Hagel Caspersen, 59 år, forhen købmand, død 28. Dec. 1863 i Korsør. Apoplexie
  43. Mads Madsen, 18½ år, Tj.karl. død 15. Dec. 1863 i Korsør,  Difteritis. Videre dødsårsag ulæselig f. redaktøren! 
  44. Jens Peder Friis,  Ligsyn 2. dec. 1863 druknet Se venligst kirkebogsdata.
  45. Karen Pedersen, 67 år, enke eft. Peder Ladefoged  død 6. Dec. 1863 i Korsør.  Alderdomssvaghed.
                                                                                                                                                                                                                                                                           
Dødsårsager 1863
Hjerteslag, forfrysning, alderdom, krampe  og lignende sygdomme: 42 tilfælde
Druknet i våde: 3 tilfælde (Nr. 28. - Nr. 35 - Nr 44 )
Uafklaret:  4 tilfælde
(
Nr.1 Nr. 11 Nr. 13 Nr. 14 Nr. 16.)     
Af 45 døde var de 25 børn under 12 år.               


Velkommen til dødsattester
 Korsør Købstad 1864

 1. Oline Marie Mathilde Hansen,  1 år 3 måneder, død 22. Jan. 1864. Halskov.     Dødsårsag ulæselig f. redaktøren!
 2. Jens Hansen, 3 måneder død 2. Jan. 1864 i Korsør.  Ukendt årsag.     
 3. Charlotte Marie Langballe, 63 3/4 år, Jomfru,  død 17. Jan. 1864 i Korsør,  Chromsk  . . . ??  . . . sygdom??
 4. Hans Pedersen, 34 år, murermester, ugift, død 14. Jan. 1864 i Halskov.  Phtisis   Brystsyge.  . . ? tæring. 
 5. Frederikke Laurine Kaarup, 35 år, jomfru, død 22. Jan. 1864 i Korsør. Kronisk hjertesygdom.    
 6. Christian Høierup Nicolaisen. 5 år 7 måneder, død 22. Jan. 1864 i Korsør, Strubehoste.    
 7. Jens Thomas Larsen, 30 år, tj.karl, ugift, død 6. Febr. 1864  Død ved drukning. Kirkebogsdata      
 8. Ane Henrikke Harreskov. 39 år, malerenke, død 18. Febr. 1864 i Nyborg. Brysttæring.         
 9. Maren Sørensen, 43 år, gift død 22. Febr. 1864.  Hydrops . . . ?? videre dødsårsag ulæselig f. redaktøren!
 10. Caroline Marie Jensen, 18 år, død 3. Febr. 1864 i Halskov, Atrophia  (tæring.)
 11. Sara Kirstine Elisabeth Amalie Jensen, 3/4 år,  død 2. Febr. 1864,  Bronkitis.          
 12. Niels Hansen, 69 år, skomagermester, enkem. død 26. Feb. 164 i Korsør.   Bronkitis.  
 13. Christian Sørensen, 10 år 3 måneder, død 11. Febr.1864 Korsør. Hjernebetændelse.   
 14. Peter Dahl, 1 år 3 måneder, død 22. dennes 1864 i København. Brystbetændelse og . . . ?? videre dødsårsag ulæselig f. redaktøren! (Signeret 25. marts 1864!)
 15. Kvinde, 5 uger, Marie Bjørnsens datter, død 12. Marts 1864 Korsør, Atrophia.  Syphilis congenita ?
 16. Christen Madsen, 50 år, ugift værtshusholder, død 14. Marts 1864. Brystsyge       
 17. Thora Pedersen,  7 år, død 4. Marts 1864 Halskov. Convulsioner,        
 18. Dorthea Sophie Liebe,   80 år, enke efter Jonasen, død 12. Marts 1864 i Korsør. Alderdom.    
 19. Bertha Kirstine Jensen, 11 dage, død 15. Marts 1864. Halskov. Årsag ukendt.            
 20. Josephine Rasmine Hilkjær, ½ år  død 18. Marts 1864 i Korsør,  Årsag ukendt
 21. Mathilde Rasmussen, 2 år, død 21. Marts 1864 i Halskov.    Årsag ukendt 
 22. Hans Andersen, 79 år, matros, enkem. død 11. Marts 1864,    Årsag ukendt 
 23. Humand af Halskov Mads Hansens hustru Oline Mads . .. Den afdøde er 32 år gammel. Hun døde pludselig . . Korsør 21. Marts 1864 (sign)   
 24. August Sommer, 38 år, sandhandler, ugift,  død 21. April 1864 Halskov, Pneumonia,   Delirium tremens.    
 25. Gotfred Tirthin, (Jürgen Gotfred Viedstein) 50 år, skorstensfeiersvend, ugift, død 30. April 1864 Apoplexi cerebri.    Kirkebogsdata
 26. Dødfødt, (Niels Jørgensens søn) død 1. April 1864 i Korsør.   Dødfødt.  
 27. Peter Pedersen, 3 måneder, død 9. Maj 1864 Korsør. Krampe,  
 28. Mandkøn,  (Carl Thomsens søn,) død 29. Maj 1864 i Korsør. Død før fødselen begyndte .           
 29. Carl Kjellerup Müller,  ½ år,  død 25. Maj 1864 Korsør. Bronkitis, lungesvaghed.   
 30. Augusta Caroline Treundt, 30 år, gift, død 24. Maj 1864 i Korsør Møllegaard, dødsårsag ulæselig f. redaktøren!
 31. Niels Pedersen, 47 år, ugift tj.karl, død 20 maj 1864 i Korsør, Brandbyld paa hagen, Ubekendt
 32. Anna Adolphine Elisabeth Nielsen, 2½ år, død 24. Jui 1864,  Krampe,   Pneumonia          
 33. Jens Jeppesen, 56 år bødker, gift, død 21. Juli 1864 i Korsør,   For . . ?? i venstre hånd,videre dødsårsag ulæselig f. redaktøren! 
 34. Emil Alexander Ranthe, 5 dage, død 27. Juli 1864, Korsør,  Tarm . . . .??
 35. Niels Sophus Andersen, 1½ år død 4. Juli 1864 i Korsør,  Diarrhare  
 36. Lorentzo Marzetta Lundh, 6 måneder, død 14. Juli 1864 i Korsør, Bronkitis  capellaria
 37. Hanne Hansen, 11 år, død 24. Juli 1864 i Korsør, Ascites.   
 38. Andreas Petersen, 18 år, handelslærling, død 8. Aug. 1864, i Korsør Drukning.  Bekendtgjort i  Sorø Amtstidene d. 11. Aug.
 39. Christiane Henriette Dorthea Hansen, 3 måneder, død 30. Sep. 1864 i Halskov,  Krampe    Kighoste
 40. Oline Marie Cathrine Koefoed,   26 år, apoteker Lundhs hustru, død 27. Sept. 1864 i Korsør, Phtisis Tuberkulose,
 41. Johan Carl Hartvig Voss 1½ år. død 22. Sept. 1864 i Halskov.   dødsårsag ulæselig f. redaktøren!
 42. Carl Christian Høphner 25 dage, død 29. Sept. 1864 i Korsør,  RosenKrampe.              
 43. Frederik Rudolph Emil Nissen, 3½ år død 30. Sept. 1864 i Korsør, Scarlagensfeber,   
 44. Christian Sørensen Møller 60½ år, Seilmagermester, enkem. død  14. Sept. 1864 i Korsør. Ileus.    
 45. Martine Leonora Hansen, 6 år,  død 13. Okt 1864 i Korsør.  Tarmslyng. 
 46. Elisabeth Christine Sophie Hornung, 20½ år,  ugift, død 30. Okt. 1864, Rachitis      
 47. Ole Hansen Rasmussen, 49 år,  spækhøker, gift, død 5. Okt. 1864 i Korsør,   Gastrobronko. (maveforkølelse?)
 48. Ludvig Christensen,  8 timer, død 2. Okt. 1864 i Korsør, Ukendt  
 49. Mads Nissen Madsen, ca. 60 år, ugift, fattiglem,  død 7. Okt 1864 i Korsør,  Alderdomssvaghed.
 50. Ane Marie Jørgensen, 42 år, gift Jensen, død 10. Okt 1864 i Korsør.  dødsårsag ulæselig f. redaktøren!
 51. Thor Gunnersen, 68 år, gartner, gift, død 24. Okt. 1864,  dødsårsag ulæselig f. redaktøren!  
 52. Ludvig Jensen, 10 måneder, død 10. Okt 1864 i Korsør, Lungebetændelse.      
 53. Kvindekøn. 8 uger, (skomager Hilles datter) død 26. Okt. 1864 i Korsør.  Krampe.
 54. Martin Alfred Hansen, 3 år, død 12. Okt. 1864 i Korsør,  Strubehoste
 55. Hansine Marie Hansen, 3 år, død 25. Nov. 1864 i Korsør, dødsårsag ulæselig f. redaktøren!    
 56. Caroline Marie West, 29 år, gift Emilsen, død 18. Nov. 1864 i Korsør, Bright´s sygdom           
 57.    Dødattest her mangler, venter på omskanning fra Rigsarkivet
 58. Haraldine Wilhelmine Henriette Jacobsen, 4 år. død 1. Dec. 1864 i Korsør,  Hydrocephalus
 59. Carl Peter Hackenberg, 54 år, køresvend,  død 16. Dec. 1864 i Korsør, Pludselig død, formentlig apoplexie.    Kirkebogsdata   
 60. Caroline Pedersen, 2½ år, død 13. Dec. 1864, Ubekendt.   
 61. Kvindekøn,   (slagter Svarres datter) 19. Dec. 1864, Dødfødt.   
                 
Dødsårsager 1864
Hjerteslag, forfrysning, alderdom, krampe  og lignende sygdomme: 48 tilfælde
Uafklaret: 10 tilfælde (Nr. 2 - Nr. 19 - Nr. 20 - Nr. 21 - Nr. 30 - Nr 41 - Nr. 48 - Nr. 50 - Nr. 51 - Nr. 55 - Nr. 60)
Druknet i våde? 2 tilfælde (Nr. 7- Nr 38)  
Af 61 døde var de 28 børn under 12 år
                                                                                                                                         
Velkommen til dødsattester
 Korsør Købstad 1865

 1. Lovise Georgine Sørensen, 3 år 3 måneder død 18. Jan. 1865 i Korsør  Difteridica      Scarlagensfeber
 2. Julius William Pedersen. 3 måneder  død 18. an. 1865 i Korsør Diarré    
 3. Peter Christian Petersen, 40 år 3 måneder, ugift, opvarter på dampskibet "Freyer" - død 6. Jan. 1865 i Halskov, Brysttæring.  
 4. Mariane Hansen,  55 år, gift Jensen, død 23. Jan. 1865 i Korsør.    Ascites.     
 5. Christiane Måløe  71 år,   enke eft.  Herdahl,  død  12. Jan. 1865 i Halskov.   Wattersot    Apoplexi.
 6. Anders Rasmussen, 31 år, gift, død 19. Febr. 1865 i Halskov, Lungesyge, svindsot.   
 7. Ane Sophie Elise Sørensen, 2 år, død 26. Febr. 1865 i Korsør,  Croup.
 8. Niels Peter Vintsensen, 3 år, død 24. Marts 1865 i Korsør,  Laryngitis   Croup.
 9. Karen Hansen, 57 år 3 måneder, enke eft. Larsen, død 15. Marts 1865 i Korsør, Kronisk bronchitits.
 10. Ane Kirstine Mortensen, 33 år, gift Poulsen, død 21. Marts 1865,  Korsør.  Ileus 
 11. Anna Petrea Merkelsen, 1 år 3 måneder,  død 7. Marts 1865 i Halskov, Scarlagensfeber.
 12. Anine Dorthea Cathrine Sprogøe, 6½ år, død 18. April 1865 i Halskov, Scarlagensfeber
 13. Henriette Nielsine Petroline Sprøgøe, 4 år, død 23. April 1865 Halskov,  Scarlagensfeber
 14. Emma Magdalena Maria Burmeister, 3 år 7 måneder, død 22. April 1865 i Korsør.   Scarlagensfeber
 15. Jaen Knud Eggertsen, 3 år, 3 måneder, død 20. April 1865 i Halskov,   Scarlagensfeber     Kirkebogsdata
 16. Laura Hansine Nielsen, 3 år, død 19. April 1865 i Korsør, Scarlagensfeber    hjernecan . . . ??  Videre dødsårsag ulæselig for redaktøren!
 17. Oluf Wad,  23 dage, død 2. April 1865 i Korsør,    . . . . betændelse ?    Videre dødsårsag ulæselig for redaktøren!     
 18. Martha Cathrine Schrøder, 20 år,  Schrøders datter, død 24. April 1865 Korsør, Phtisis Tuberkulose,
 19. Peter Hansen Wulff, 66 år, skomager, død 13. April 1865 i Korsør Arbejdsanstalt.  Kræft i underlivet.
 20. Frits Gabriel Jensen, 6 år, død 5. April 1865 Korsør, Hjernebetændelse
 21. Henrik Søren Rasmussen, 2 år, død 25. Maj 1865 i Korsør,   Scarlagensfeber                     
 22. Anders Julius Rasmussen, 1 år 3 måneder, død 4. Marts 1865 på Halskov,  Tuberkulose  
 23. Johanne Hansdatter, 23½ år, ugift tj.pige, død 5. Maj 1865 i Korsør, ukendt Apoplexi      
 24. Rasmus Binneballe Marcusen,  65 år, gift, død 1. Maj 1865 i Korsør,    Apoplexi         
 25. Petrea Johanne Hansen,  2 år, død 27. Maj 1865 i Korsør,  Krampe,     Scarlagensfeber        
 26. Mads Engelbrechtsen,  44 år, tj.karl, ugift, død 1. Maj 1865 i Korsør,   Pneumonia    
 27. Niels Peter Nielsen, 8 år 7 måneder, død 12. Maj 1865 Korsør,   Croup.   
 28. Jørgen Carl Magnus Jørgensen, 3 år, død 23. Maj 1865,   Strubehoste.  
 29. Jens Adrianus Jensen, 1 år, død 3. Maj 1865 i Halskov,   Croup.  
 30. Else Marie Hansen, 28 år, gift Jørgensen Bidstrup, død 22. Maj 1865 Korsør.   Scarlagensfeber
 31. Kirstine Hansen, 8 år, datter af Mortensen, død 25. Maj 1865 i Korsør,   Scarlagensfeber    
 32. Ane Kirstine Nielsen, 3 år, død 2. Maj 1865 i Korsør,       Scarlagensfeber    (somme tider skrevet "Scarlatina") 
 33. Rudolph Søren Hansen, 1½ år, søn af Mortensen, død 26. Maj 1865 Korsør,      Scarlagensfeber
 34. Ane Hansine Marie Jørgensen,  11 måneder, datter af Jørgensen Bidstrup, død 30. Maj 1865 Korsør,  Scarlagensfeber
 35. Christine Brask, 64 år 7 måneder. Jørgensens enke, død 27. Maj 1865, Korsør,  dødsårsag ulæselig for redaktøren!  Muligt: "Ubekendt"          
 36. Mette Margrethe Hansen, 15 år, datter af Gabrielsen, død 22. Maj 1865 i Korsør,  Ubekendt     
 37. Wilhelm Bredahl Salomon, 12 år, død 27. Juni 1865 på Korsør Banegaard.  dødsårsag ulæselig for redaktøren!   
 38. Hans Christian Sophus Theodor Piihl, 3/4 år, død 6. Juni 1865 i Korsør,  Scarlagensfeber
 39. Joseph Andreas Bergmann 3/4 år, død 23. Juni 1865 i Korsør,   Scarlagensfeber    
 40. Birgitte Pedersen, 14 dage,  død 1. Juni 1865 i Korsør,  Atrophi.     
 41. Alexander Mortensen, 5½ år, død 12. Juni 1865 i Korsør,    Scarlagensfeber
 42. Julius August Pedersen, 1 år 7 måneder, død 30. Juni 1865 i Korsør, dødsårsag ulæselig for redaktøren!
 43. Mandkøn, C. E. Petersens søn,   22. Juni 1865 i Halskov. Dødfødt.    
 44. Maren Pedersdatter, 83  3/4 år,  enke, død 29. Juni 1865 i Korsør, Aldedoms svækkelse.    
 45. Rasmus Pedersen, teglværksarbeider,  gift, Signeret 9. Juni 1865 af autoriseret læge.  Druknet.    i flg Kb: 34 år, Hjemmehørende på Ærø
 46. Niels Carl Christian Christiansen,  4 måneder, død 9. Juni 1865 i Korsør,   Krampe.    
 47. Ane Cecilie Jensen,  6 uger, død 22. Juni 1865 i Korsør,   Krampe
 48. Peter Nielsen, 5/4 år, død 10. Juli 1865 i Korsør,     Croup                                                              
 49. Ane Marie Jensine Hansen,  2 år, død 28. Juli 1865 i Halskov. Scarlagensfeber
 50. Christopher Sørensen, 81½ år, arb.mnd. af Slagelse, død 18. Juli 1865 i Korsør, Alderdom, bronkitis.   
 51. Lars Peter Jensen, 3 måneder,   død 5. Juli 1865 i Korsør,  Krampe    
 52. Carl Ludvig Becher, 60 år, forvalter, gift, død 22. Juli 1865, Korsør. dødsårsag ulæselig for redaktøren!
 53. Georg Thorvald Rasmussen, 4 år 7 måneder, død 4. Aug. 1865 i Korsør,  følger . . ?? efter Scarlagensfeber
 54. Henriette Wilhelmine Knudsen, 26 år 7 måneder, gift Andersen Hansen, død 3. August 1865 i Halskov. følger . . ?? efter Scarlagensfeber.
 55. Ole Jørgensen 43 ½ år, gift smedesvend, død 29. Aug. 1865 i Korsør,  Ubekjendt, formentlig Apoplexi  .
 56. Annette Frederikke Kolbroe, 35 år, jomfru, død 7. Juli 1865, dødsårsag ulæselig for redaktøren!
 57. Hansine Christiane Ranthe, 3 uger, død 20. Jli 1865 i Korsør,  Atrophie (Tæring)
 58. Alfred Valdemar Egelbrecht Bylund, 2 år 7 måneder, død 27. Juli 1865 i Korsør, dødsårsag ulæselig for redaktøren!
 59. Anders Christian Andersen, 3 måneder, død 25. Juli 1865, Korsør.  Diarre
 60. Carl Sophus Marius Østergaard, 4 måneder, død 27. Juli 1865 i Korsør.   Diarre
 61. Frants Erntfried Guhle, ½ år,  død 11. Juli 1865 i Korsør, Colerine   Krampe
 62. Carl Frederik Hansen,    83 år, justitsraad, doctor, gift, død 21. Aug. 1865 i Korsør,  Alderdomssvaghed.     
 63. Hans Pedersen, 80 år,  avlsbruger, enkem. død 5. August 1865 i Korsør. Decrepitado    (Må oversættes til "Affældig")  
 64. Niels Lauritz Sophus Hansen, 16 måneder, død 21. Aug. 1865 i Korsør,  Krampe  Øvrig dødsårsag ulæselig for redaktøren!
 65. Emma Cathinca Andersen, 3/4 år, død 22. August 1865 i Korsør,   Croup  
 66. Hans Johansen, 54 år,  gift arb.mnd. død 3. Aug. 1865 i Korsør, Delvis gæt: Lyskebrok i . . ??   Øvrig dødsårsag ulæselig for redaktøren!    
 67. Ida Marie Ørbech, 5 måneder, død 1. Septr. 1865 i Korsør,     Diarre   
 68. Ernst Werner  Niels August Larsen, 1½ år, død 7. Okt 1865 Scarlagensfeber.
 69. Annie Marie Kirstine Larsen, 7 dage, død 19. Nov. 1865 i Korsør,  Krampe
 70. Henning Jensen, gift arb.mnd. 55 år,  død 30. Nov. 1865 i Korsør, Ubekjendt, (tyfus?  )
 71. Lorensine Nielsine Børresine Bech 40 år, gift Bærentsen, død 24. Dec. 1865.  Hy . . ?? sygdom, Vattersot.  Øvrig dødsårsag ulæselig for redaktøren!
 72. Jacob Sleiet. 67 år, politibetjent, gift, død 23. Dec. 1865 i Korsør.  Tæring.   Øvrig dødsårsag ulæselig for redaktøren!  Kirkebogsdata        
 73. Lauritz Christian Jensen,   3  år, død 30. Dec. 1865 i Korsør.   dødsårsag ulæselig for redaktøren!
 74. Jørgine Jensine Jensen,  3 år, død 19. Dec. 1865 i Halskov,    Croup
 75. Albinus Olesen,  2½ år, død 21. Dec. 1865 i Korsør,   Scarlagensfeber.
 76. Hans Peter Henningsen, 14 år, H. Jensens søn, død 23. Dec. 1865 på Korsør Sygehus.  Typhoid feber         
 77. Ane Dorthea Enoch, 76 år, død 3. Dec. 1865 i Korsør, Druknet i Korsør havn    Kirkebogsdata     Ulykken refereret i "SjællandsPosten" 6. Dec.          
 78. Sara Kirstine Pedersen,  25 år, gift, død 17. Dec. 1865 i Korsør, Bryst . . . ??    Øvrig dødsårsag ulæselig for redaktøren!                        
                                                             
Dødsårsager 1865
Hjerteslag, forfrysning, alderdom, krampe, scarlagensfeber og lignende sygdomme: 76 tilfælde
Skarlagensfeber 20 Tilfælde! 1865 var et stort angreb af scarlagensfeber i Korsør.
Uafklaret: 5  tilfælde (Nr. 17 - Nr. 23 - Nr. 35 - Nr. 36 - Nr. 37)
Druknet i våde? 2 tilfælde (Nr. 45. Nr. 77 )  Ligsynet afslører ikke altid om det er selvmord eller i våde.
Af 78 døde var de 45 børn under 15 år.
                                                                                       
Velkommen til dødsattester
                                                                                                Korsør Købstad 1866
                                                                                                                               
 1. Jacob Peter Truelsen, 14 år 7 måneder, død 27. Jan. 1866 i Halskov. Tuberkulose.      
 2. Christine Sleiet, 23 år, gift Schjødt, død 17. Febr. 1866 i Korsør, LungesygePhtisis     
 3. Mandkøn, 4 måneder, Rasmus Christensens søn, død 17. Febr. 1866 i Korsør.  Ubekjendt     
 4. Christian Edvard Klausen,   38 år, Tobaksspinder, ugift, død 6. Jan. 1866    dødsårsag ulæselig for redaktøren
 5. Hans Christian Ranthe, 41 år drager, gift, død 4. Januar 1866 i Korsør,  Hjernesygdom ( Svulst i hjernen)          
 6. Johanne Antonie  Wilhelmine Christensen,  14 dage, død 4. Jan. 1866  Korsør. Krampe.  
 7.  Niels Johan Nielsen, 6½ år, død 24. Jan. 1866 i Korsør, Scarlagensfeber
 8. Karensine Kirstine Nielsen, 4½ år, død 12. Jan. 1866 i Korsør, Scarlagensfeber
 9. Peter Johan Nielsen, 2 år 7 måneder, død 30. Jan. 1866 i Korsør, Scarlagensfeber  
 10. Kvindekøn, 10 minutter, Tøffelm Jensens datter, 28. Jan 1866 i Korsør, Ubekendt
 11. Kvindekøn10 minutter, Mads Larsend datter, 30. Jan. 1866 i Halskov.  Intet noteret.
 12. Hans Bertram Marius Sørensen, 2 år,død 12. Febr. 1866 i Halskov, Tyfus.       
 13. Charlotte Johanne Sørine Sørensen, 3½ år, død 2. Febr. 1866 i Halskov, Laryngitis.  
 14. Johannes Alexander Nielsen, 2½ måned, død 3. Febr. 1866 i Korsør, Atrofi .   
 15. Dorthea Cathrine Schiødt  84½ år, Paludans enke, død 3. Marts 1866 i Korsør,  Alderdomssvaghed
 16. Karen Christensen, 72 år, Rasmussens enke, død 15. Marts 1866 i Halskov,  dødsårsag ulæselig for redaktøren!
 17. Marie Sophie Rost, 38 år, gift Nissen, død 3. April 1866 i Halskov,   dødsårsag ulæselig for redaktøren!
 18. Johanne Elisabeth Købke født Sundbye, gift Købke død 15. April 1866 i Halskov.  . . . ?tæring.  Øvrig dødsårsag ulæselig for redaktøren!
 19. Arnt Peter Sommer, 4½ år, død 21. Maj 1866 i Korsør,  Difteritis.
 20. Niels Nielsen, 5 år, død 17. Maj 1866 i Korsør, Tyfus.  
 21. Peter Emil Bærntsen, 1½ år, død 24. Maj 1886 i Korsør,  Tæring.
 22. Constantine Henriette Hansen, 4 måneder, død 23. Maj 1866 i Korsør,  Ubekendt  
 23. Helge Wedersøe Kähler, 4 år 7 måneder, død 31. Maj 1866 i Halskov, Scarlagensfeber  
 24. Hans Christensen, 21½ år,  ugift tj.karl  død 7. Juni 1866 Korsør.  Druknet.                        Kirkebogsdata
 25. Edvard Worm,  21 år 7 måneder, ugift slagtersvend, død 26. Juni 1866  Druknet under badning.  Kirkebogsdata
 26. Karen Pedersdatter 70 år, Jørgensens enke, død 16. April 1866 i   Korsør,  Alderdomssvaghed.      
 27. Mathilde Christine Rosborg, 30 år, Gabes hustru, død 22. Juli 1866 Halskov, Lunge . . . ??   Øvrig dødsårsag ulæselig for redaktøren!
 28. Ludvigine Severine Antoinette Lund, 17½ år død 17. Juli 1866 i Korsør, Underlivsbetændelse.         
 29. Joachim Jacob Maas,  38, 3/4 år,  gift matros, død 4. Juli 1866 i Korsør.  Et gæt: "Tarmbrok" ??  Øvrig dødsårsag ulæselig for redaktøren!   
 30. Ane Marie Jørgensen, 14 måneder, ugift Andresens datter, død 4. Aug. 1866 i Korsør,  Krampe.        
 31. Holger Engelbrecht Jacobsen, 28 år, cand.jur, ugift, død 26. Aug. 1866 i Korsør.     Phtisis  Tuberkulose.
 32. Hans Peter Jensen, 33 år, ugift skomagermester, død 30. Aug. 1866 i Korsør, Skudsår igennem  . . Selvmord.  Bekendtgjort i Korsør Avis 3. Sept.
 33. Mathilde Dorthea Johansen, 4 uger, død 29. Sept. 1866 i Korsør, Atrofie    
 34. Thorvald Nielsen, 18 år, smedlærling,  død 16. Sept. 1866 i Korsør, Hængning.              
 35. Laurine Hansen, 32½ år, gift Poulsen,  død 14. Sept. 1866 i Halskov,  Tyfus.     
 36. Caroline Rasmussen, 3 uger, død 28. Sept. 1866 i Korsør,  Atrofie         
 37. Maren Kirstine Nielsen,  70 år, enke af Boeslunde, død 25. Sept. 1866 på Korsør Sygehus.  Kræft
 38. Maren Sørensen, 1 måned, død 29. Sept. 1866 i Halskov,   Krampe.   
 39. Otto Ahlqvist,   45 år, skibskaptain af Nystad, Finland, gift, død 12. Okt. 1866 i Korsør, Apoplexie,  
 40. Anders Nielsen, 56 år, fra Vemmelev, gift, død 26. Okt. 1866 Korsør Sygehus, Uræmi        
 41. Jensine Petrine Pedersen, 11 uger, død 12.Okt. 1866 i Korsør, Atrophie  
 42. Ole Nielsen Kruuse, 47 år, Lods, gift, død 3. Nov. 1866 i Halskov,  Morbus cerebri.    
 43. Martin Peter Sørensen,  56 år, gift smedemester, død 28. Nov. 1866 i Korsør, Emboli.      
 44. Arnold Jensen, 4 år,  Jens Andersens søn, død 7 Nov. 1866 i Korsør,    dødsårsag ulæselig for redaktøren!
 45. Frederikke Evaldine Petersen,  10½ måned, død 26. Dec. 1866 Krampe,   (Signeret i Korsør)
 46. Ida Wincentsen, 5 dage,  død 15. Dec. 1866 i Korsør,  Krampe          
 47. Hankøn, fyldt 14 uger, ug. Maren Christensens søn, død 30. Dec. 1866 Halskov. Årsag ikke nedfældet.                                                                                                                                    
Dødsårsager 1866
Hjerteslag, forfrysning, alderdom, krampe, scarlagensfeber og lignende sygdomme: 43 tilfælde.
Skarlagensfeber: Tilfælde!
Uafklaret: 6 tilfælde (Nr. 3 - Nr. 10 - Nr. 11 - Nr. 22 - Nr. 47 - Nr. 44)
Druknet i våde? 2 tilfælde (Nr. 24. - Nr 25 - )  Ligsynet afslører ikke altid om det er selvmord eller i våde.
Selvmord ved skud.: 1 tilfælde. (Nr. 32 -)
Selvmord ved hængning: 1 tilfælde (Nr. 34-)
Af 47 døde var de 22 børn under 15 år.