På min vej gennem Københavns folketælling 1901
(2. afdeling)
bringer jeg her de personer der er født i Helsingør jeg støder på.
Jeg kan garantere at ikke alle er med, men de øjet fanger, noteres.
Måske kan det  være en hjælp for nogen.
Ved en del poster kan jeg, grundet overstregninger, ikke se om personen er fra Helsinge, Helsingør, Helsingborg eller et andet sted.
Hvor jeg er i tvivl er posten udeladt eller jeg har lagt en bemærkning.

Jeg må konstatere at en del personer ikke er til at finde i kirkebøgerne på den opgivne dato; hvad det skyldes kan jeg ikke altid forklare, men kirkebøgerne for Helsingør er kendt for at være temmeligt rodede, og de data der står i folketællingen har jeg konstateret kan være
meget "ved siden af".


Såfremt nogen kan bidrage med de manglene data er man velkommen til at skrive:
Min e-post

Tilbage til Index     eller:       Tilbage til 1' afdeling

On my way through Copenhagen Census 1901
(This is Part 2)
I bring here the people who were born in Elsinore I encounter.
I can guarantee that not everyone is included, but the eye prisoners noted.
Perhaps it may be helpful for anyone.
For some items I can, because deletions do not see the person is from Helsinge, Elsinore, Helsingborg or somewhere else.
Where I have doubts if the post deleted or I've put a comment.

I note that some people do not find in church records on the date reported, what caused it, I can not always explain, but the church records of Elsinore is known to be pretty messy, and data stated in the census I have found can be
very "next".

If anyone can help with the many differences data are welcome to write:
My e-mail


Opdateret 29. maj 2011
 1. August Emanuel f. 15/11 1896 Søn.  Nygaardsvej 24 opslag 100
 2. Karen Marie Sørensen,  f. 17/7 1895 datter - Nygaardsvej 24 opslag 100
 3. Rasmus Peter Svendsen, ugift, f. 11/6 1881 Saddelmager - Nyhavn 17 opslag 28
 4. Emma Juliane Petrea, gift m. detailhandler Olsen, f. 1864 (Dato ulæselig) - Nyhavn 21 opslag 34
 5. Ida Emilie Suhl, født Bornholm, enke, f. 18/5 1843 Husbestyrerinde - Nyhavn 35 opslag 63
 6. Mathilde Sørensen, enke, f. 28. feb. 1846 -  I besøg, Oberstløjtnantsenke - Nyhavn 53 opslag 91
 7. Sophie Marie Aug. Gift m Martin Nissen, f. 27. sep. 1834 [Muligvis identisk med Sophie Marie Larsen Ft. 1940 Kirkebøgerne i meget dårlig stand!] - Nyhavn 53 opslag 91
 8. Louise Dorothea Jensen, gift Falkenberg, f. 21/8 1847  (døbt i Mariæ kirke) Husmoder - Nyhavn 24 opslag 154
 9. Helga Nielsen, ugift, f.23/10 1869 Tjenestetyende - Nyvej 11 opslag 15
 10. Axel Herbert Frederik Paulsen, gift m. Anna f. Olsen f.1177 1867 Skolebestyrer - Nyvej 19 opslag 28
 11. Hansine Frederikke Svendsen, enke, f. 12/5 1823 Husmoder - Nyvej 6 opslag 42
 12. Ida Vilhelmine, gift Hummel, født 20/4 1865 Husmoder - Nyvej 6 opslag 43
 13. Elisabeth Vilhelmine, gift m. Axel Lund, f. 2/8 1873 Husmoder - Nøjsomhedsvej 5 opslag 11
 14. Louise Emilie Løve, enke, 1 barn hjemme, f. 11/11 1839 Privat formue - Nøjsomhedsvej 13 opslag 29 
 15. Vilh. Edmund Vigo Wright, gift m. Karen, f. 27/3 1849 Gaardmissionær, Indre Mission. - Nøjsomhedsvej opslag 38
 16. Jenny, gift m Leonhardt Klein, f. 11/11 1876 Intet erhverv - Nørre Allé 5 opslag 11
 17. Josias Alfred Dideriksen, gift m. Mathilde, f. 4/1 1853 Blikkenslagersvend - Nørre Allé 15 opslag 65
 18. Claudine Nielsen, enke, f.4/4 1826 på Kronborg Lemmestuekone - Nørre Allé opslag 95
 19. Johanne Marie Hendriksen, f. 5/8 1826 Lemmestuekone - Nørre Allé 41 opslag 96
 20. Frederik Ferdinand Vogel, enkemand, f. 2/5 1835 Lem i Hospitalet - Nørre Allé opslag 131
 21. Jens Peter Svendsen, enkemand, f. 5/11 1822,  Lem i Hospitalet - Nørre Allé opslag 132
 22. Johan Edvard Ferdinand Stonor, enkemand, f. dec. 1834 Lem i Hospitalet - Nørre Allé opslag 132
 23. Frederikke Caroline Emilie Henriksen, enke, f. 26/9 1836 Lem i Hospitalet - Nørre Allé opslag 147
 24. Caroline Helverskov, enke, 2/3 1822 Lem i Hospitalet - Nørre Allé opslag 152
 25. Jacobine Petersen, ugift, f. 26/1 1828 Lem i Hospitalet - Nørre Allé opslag 156
 26. Marie Sophie Svendsen, enke, f. 15 / 3 1835 Lem i Hospitalet - Nørre Allé opslag 157
 27. Christiane Sørensen, enke, f. 24/5 1825 Lem i Hospitalet - Nørre Allé opslag 164
 28. Cathrine Christine Jensen, gift, f. 25/5 1824 Lem i Hospitalet - Nørre Allé opslag 165
 29. Emilie Petersen, enke,  f. 26/7 1815 Lem i Hospitalet - Nørre Allé opslag 174
 30. Engeline Christine Olsen,  f. 6/9 1833 - Nørre Allé opslag 176
 31. Emilie Vilhelmine Norborg, enke, f. 1818  Husfælle - Nørre Allé opslag 179
 32. Ane Caroline Kuhnmund . .?? [Ulæseligt, men hun findes i S. Olai som døbt] enke  f. 3/10 1814 Husfælle - Nørre Allé opslag 181
 33. Johanne Margrethe Christensen, ugift, f. 10/8 1812 Lem i Hospitalet - Nørre Allé opslag 185
 34. Marie Sophie Adolphsen, enke, f. 11/9 1825 Alderdomsunderstøttelse - Nørre Allé opslag 189
 35. Theodor Robert August Zæthre [set stavet Zættre i Ft.] enkemand f. 29/9 1822 Alderdomsunderstøttelse - Nørre Allé opslag 190
 36. Frederik Ferdinand Moberg, enkemand, f. 27/8 1821 Lem i Hospitalet - Nørre Allé opslag 222
 37. Charlotte Lorentza Clemmensen  enke, f. 18/4 1820 Pensionist - Nørre Allé 47 opslag 232
 38. Thora Camilla Petersen, f. 25/7 1841 enke, 1 datter hjemme, Legatmidler og privat støtte. - Nørre Farimagsgade opslag 18
 39. Louise Cecilie gift m. manufakturhandler Olsen f. juni 1860 Husmoder  -Nørre Farimagsgade 21 opslag 28
 40. Louise Petronelle gift m. mølleingeniør A. Neumann f. aug. 1839 Husmoder -Nørre Farimagsgade 27 opslag 41
 41. N. E. M. Eskildsen  ugift f. 16/10 1829 Frøken Livrente - Nørre Farimagsgade 31 opslag 57
 42. Emilie Eskildsen ugift f. 9/4 1834 Livrente - Frøken Nørre Farimagsgade 31 opslag 57
 43. Anna, gift m. postbud Andersen  f. 18&6 1870 Husmoder - Nørre Farimagsgade 33 opslag 71
 44. Carl Viggo Madsen f. 9/3 1873 gift m. Ida, 1 barn hjemme, Skræddersvend, -Nørre Farimagsgade 33 opslag 75
 45. Marie Simonsen enke f. 11/9 1823 Svigerinde - Nørre Farimagsgade 55 opslag 143
 46. Andrea Elisabeth gift m. malermester Johan Schrøder 3 børn hjemme f. 2/4 1839 Husmoder,   - Nørre Farimagsgade 61 opslag 153
 47. Alma Leonora gift m. George Sahlkov f. 2/1 1867 [I Mariæ Kb: Alma Henriette Jacobine Eleonora Schnack] Husmoder - Nørre Farimagsgade 61 opslag 154
 48. Julie Henriette f. Nielsen gift Knudsen f. 30. født Nov 1869 i Mariæ sogn, 3 børn hjemme, Hustru, - Nørre Farimagsgade 42 opslag 173
 49. Frederikke C. Jørgensen, enke, f. 11/8 1833 Sygeplejerske Nørre Farimagsgade 44 opslag 183
 50. Johan Ferdinand Kjelsen  gift m. Anna Kirstine f. 26/2 1829 Handelsagent -Nørre Farimagsgade 44 opslag 183
 51. John Sophus Willumsen, 1 barn hjemme, gift m. Nicoline, f. 7/12 1866  Grosserer - Nørre Farimagsgade 48 opslag 201
 52. Emilie Charlotte Sørensen enke f. 7/10 1854 Gemakkone på Amalienborg Nørrefarimagsgade 48 opslag 204 
 53. Emilie Sørensen ugift datter født 7/8 1878 ekspeditrice i skotøj Nørrefarimagsgade 48 opslag 204 
 54. Dagmar Pauline Sørensen ugift datter f. 11/4 1884 tjenestepige Nørrefarimagsgade 48 opslag 204
 55. Sophie Charlotte Møller enke f 7/3 1825 slægtning Nørrefarimagsgade 48 opslag 204 
 56. Wolmer Rohde gift m Augusta Wilhelmine, 3 børn  f. 5/4 1863 døbt i Mariæ, gartner og ekspedient. Nørrefarimagsgade 54 opslag 222 
 57. Laura Caroline Appelrod Madsen enke f. 4/8 1862 Ligtorneoperation. Nørrefarimagsgade 60 opslag 240
 58. Robert Florin gift m. Valborg f. 22/9 1877 Maskinist. Nørre Sideallé 2 opslag 3
 59. Niels Gad Mygind gift m. Ingeborg, f 9. nov. 1849 Overretssagfører. Nørre Voldgade 9 opslag 13 
 60. Laura Diderikke Andersen enke f. 6 april 1846 3 børn hjemme, Pensionist Nørre Voldgade 9 opslag 14 
 61. Julie Marie gift m. Johan Seemann, født 12. marts 1853 Hustru Nørre Voldgade 15 opslag 26 
 62. Petra Wilhelmine gift m. Simon Israelsen f. 28/5 1853 Husmoder Nørre Voldgade 21 opslag 42 
 63. Robert Marius Schultz ugift f. 29/8 1873 Maskinkonstruktør Nørre Voldgade 26 opslag 116 
 64. Carla Andersen Ugift  f. 2 juli 1863 Masseuse. Nørre Voldgade 66 opslag 179 
 65. William Martin Sophus Kempel Ugift  født 7 juni 1869 Overretssagfører Nørre Voldgade 80 opslag 195 
 66. Jacob Ludvig Doss Ugift født 23. nov. 1849 Læge Nørrebrogade 12 opslag 13 
 67. Karl Frederik Hartmann gift m. Laura  født 22/6 1833 murer Nørrebrogade 14 opslag 29 
 68. Inger Knudsen ugift født 13/4 1879 Tyende Nørrebrogade 18A opslag 37 
 69. Bodil Johanne Olsen Ugift  født 3 sep. 1880 (Helsingør eller Helsinge) Tyende Nørrebrogade 20 opslag 45 
 70. C. V. Schierbech født 21. aug 1848 gift m. M. M. Trap sagfører. Nørrebrogade 20 opslag 45 
 71. Emil Jørgen Hansen gift m. Anna født 17 dec. 1839 Postbud Nørrebrogade 20 opslag 45 
 72. Ida Mathilde Gulstad  enke født 2/9 1842 Formue Nørrebrogade 40 opslag 102 
 73. Johanne Frederikke Kierboe ugift født 26/10 1840 Privat understøttelse Nørrebrogade 40 opslag 102 
 74. Jens Peter Hjort gift født 6/12 1830 Bager Nørrebrogade 52 opslag 137 
 75. Erik Engelsen gift m. Marie  født sep. 1834 forhen koffardikaptajn Nørrebrogade 68 opslag 188  
 76. Emmy Alfrida Nielsen Ugift  født 20. jan. 1891 Barn  Nørrebrogade 72 opslag 204 
 77. Charlotte Marie gift Baggesen f. 30 marts 1866 Grønthandel  Nørrebrogade 72 opslag 209 
 78. Daria Andrevna født Krasilnikoff gift Bech (faderen født i Rusland) født 8/3 1846 Husfrue (Ikke fundet i Kb) Nørrebrogade 80 opslag 216 
 79. Carl Otto Bech ugift  født 2. marts 1885 Teknisk elev (Ikke fundet i KB). Nørrebrogade 80 opslag 216 
 80. Anna gift m. Johannes Kobel, født 21/7 1848 - 3 børn hjemme, Nørrebrogade 92 opslag 253
 81. Dagmar gift m. Wilhelm Chr. Iben født 5/2 1866 ,1 barn hjemme, Nørrebrogade 92 opslag 262
 82. Carl Frederik Larsen, Enkem. Født sep. 1854, Tømrer, Nørrebrogade 108 opslag 289
 83. Anna gift m. Laurids Rasmussen, født 16/9 1870, 4 børn hjemme, Nørrebrogade 110 opslag 305
 84. Caroline Nielsen enke, født 21. marts 1871, 2 børn hjemme, begge født i Helsingør, Strygeri, Nørrebrogade 112 opslag 312
 85. Henriette Schrøder, ugift født 12/10 1847 Husbestyrerinde, Nørrebrogade 116 opslag 321 
 86. Peter Christian Wilhem Nohr, gift m. Soph. Marie. Født 3/9 1855 tømmermand, Nørrebrogade 152 B opslag 358
 87. Herman August Hey, gift m. Hansine, født 14/12 1850 Maskinarbejder, 3 børn hjemme Nørrebrogade 154 opslag 383
 88. Dorthea Larsen Levin gift m. Peter Larsen født 12, april 1863, husmoder, 4 børn hjemme Nørrebrogade 156 opslag 394
 89. Anna Albertine Hansen, enke, født 20/10 1839 slægtning til familien hun bor hos. Nørrebrogade 212 opslag 480
 90. Johanne Marie, gift m. snedkermester Chr. Adolph Jensen, født 21. maj 1860, hustru, 1 barn hjemme, Nørrebrogade 220B opslag 508
 91. Caroline Peternille Svendsen ugift, født 24/7 1880 Tyende, (døbt i Mariæ) Nørrebrogade 11, opslag 8
 92. Elisabeth Marie Fransine, gift m. Niles Boje Henne født 28/6 1841 hustru, Nørrebrogade 15 opslag 29
 93. Emilie  Florentine født Andersen gift m. blikkenslager Heinrich  ?? hustru født 6/6 1838 (efternavn ulæseligt)  Nørrebrogade 17/19 opslag 39
 94. Helga, gift m. Robert Schwarmer, født 20/4 1863, Moder. Nørrebrogade 23  Opslag 49 
 95. Alida Julie, gift m. Axel Holm, født 4. Juli 1866, Nørrebrogade 45  Opslag 88
 96. Frederik Olsen, gift m. Mina, født sep. 1867 Pakhusarbejder, Nørrebrogade 49  Opslag 108
 97. Henriette, gift m. Wilhelm Carstens, født 2/1 1836 Husmoder Nørrebrogade 49  Opslag 108
 98. Wilhelm Müller, ugift,  født 2. maj 1869, ass. I Finantshovedkassen, Nørrebrogade 49  Opslag 116
 99. Juliane, gift m. Karl Jacobsen, født 25. Dec. 1847, Husmoder, Nørrebrogade 51 Opslag 128
 100. Maria Petersen, født 8/1 1854, logerende, Nørrebrogade 51 Opslag 129
 101. Jacobine gift Piper, født 11/6 1898 5 børn hjemme, Nørrebrogade 52 Opslag 137
 102. Victor Schouw, gift m. Caroline, født 30/9 1841, 1 barn hjemme, fabrikant, Nørrebrogade 61 Opslag 152
 103. Anna Ludvigsen, ugift, født 14. april 1869, datter. Nørrebrogade 151 Opslag 159
 104. Emilie Andreasen, enke, født 10. sep. 1826,  Pension, Nørrebrogade 161 Opslag 183
 105. Robert Viggo Thorvald Elmgreen, [??] født 29. marts 1836, barn Nørrebrogade 203 Opslag 244
 106. Julie Augusta Caroline Elmgreen, [??] født 17. nov 1870, barn, Nørrebrogade 203 Opslag 244
 107. Angelica Petræa, gift m. Lars Jensen [Midlertidigt på hospitalet[ født 6/5 1850 Husmoder, Nørrebrogade 205  Opslag 248
 108. Signe, gift m. Otto Schønning, født 22. okt 1826, Husmoder, Nørrebrogade 213a  Opslag 261
 109. Emilie Frederikke Casse, ugift, født 10. okt 1829, Svigermoder, Livrente. Nørrebrogade 215b Opslag 283
 110. Charles Frederik Engelsen,  født 24/1 1851, gift m. Jensine, 3 børn hjemme, Maskinist, arbejder v. Fællesbageriet, Nørrebrogade 215c Opslag 291
 111. Thorveje, gift m. Carl Hansen, født 15/12 1873, Herreskrædder. Nørrebrogade 219  Opslag 307
 112. Christian Julius Schou, f. 13/12 1836, gift, Bageribestyrer, Nørrebrogade 221 Opslag 318
 113. Wilhelm From, gift m. Dagmar, født april 1872, kelner,  Nørrebrogade 225 Opslag 348
 114. Elise Alexandra gift m. Godtfred Theodor Petersen, født 29/9 1862, Medhjælper i egen forretning, Nørregade 45 opslag 83
 115. Nikoline, gift m. sagfører Jens Vesterby, født 28/4 1853 i enten Helsingør ell. Helsinge. Nørregade 34 opslag 153
 116. Caroline Frederikke Larsen, Enke født juli 1854 Rengøring Nørresøgade 15C baghus Opslag 42
 117. Niels Madsen Wismar, født 2/5 1862, Handelsfuldmægtig, Nørresøgade 17 opslag 46
 118. Carita Harder gift m. Waldemar Schæfer, født 10/1 1875, [døbt i Olai] 2 børn hjemme, husmoder Nørresøgade 19 baghus opslag 45
 119. Alfred Fritze gift m Vilhelmine,  født 16/2 1843, Ejendomsbesidder, Nørresøgade 21 opslag 59
 120. Cornelius Knudsen Tillge født 31 okt. 1871, ugift handelsagent, Nørresøgade 23 bagh. Opslag 73
 121. Anna Magdalene Larsen, ugift, født okt. 1875, Tjenestetyende, Nørresøgade 25A opslag 77
 122. Laura Lovise Marie Møller - enke efter Larsen, født 18/5 1858, Husholderske, Nørresøgade 31A opslag 98
 123. Jean Poul Sophus Schmidt [Utydeligt, kan være fejllæst] født januar 1842, enkemand, Gymnastiklærer, Nørresøgade 31B opslag 101
 124. Anne Marie Petrea Andersen ugift, født 4. marts 1882 Tyende, Nørresøgade 33 opslag 106
 125. Bolette Jensen, ugift, født 4/1 1869  Nørresøgade 33 opslag 106
 126. Anna Nicoline Johanne Hansen, Præsteenke, født 13. april 1834, Besøgende fra Middelfart, Nørresøgade 37 opslag 148
 127. August Ludvig Theodor Fleront, født 15/7 1860 gift m. Martine, [bestalling ulæselig] Odensegade 17 opslag 24
 128. Johanne Skovsted, gift m. Valdemar Hartmann, født 29. okt. 1857, 6 børn hjemme, Odinsgade 3 opslag 3
 129. Alfred Sophus Sack, gift m. Ane Cathrine, født 13/9 1843, 6 børn hjemme Odinsvej 5 opslag 6
 130. Einar Brinck Hilligsøe, født 12. Dec. 1870, Inspektør i ”Messen”, søn Odinsvej 19 opslag 27
 131. Elna Christine Debora Hilligsøe, født 9. marts 1874, datter, Odinsvej 19 opslag 27
 132. Johanne Wilhelmine Ranch, enke, født 21 april 1831, Formue Oehlenschlägersgade 3 opslag 3
 133. Olga Johanne Vilhelmine Larsen, ugift, født 22. maj 1881 Centraldame ved Telefonselskabet Oehlenschlägersgade 9 opslag 17
 134. Julie Pouline Charlotte Nohr, ugift, født 4/4 1860 Pensionist, Oehlenschlägersgade 13 opslag 29
 135. Mariane Martine Andersen, født 9/5 1880, Tjenestepige Oehlenschlägersgade 15 opslag 35
 136. Olaf Peter Nielsen, ugift, født 24/10 1849, Fabriksarbejder, Oehlenschlägersgade 23 opslag 53
 137. Marie Christensen, ugift, født 15/7 1887, datter, Oehlenschlägersgade 45 opslag 117
 138. Hans Christian Thønning gift m. Laura, født 20/11 1859, begge er tobaksarbejdere, [Efternavnet meget gnidret] Oehlenschlägersgade 53B opslag 141
 139. Laura Marie, gift m. Jens Peter Larsen, født 7/9 1889, Husmoder, Oehlenschlägersgade 61A opslag 157
 140. Christine Christensen, ugift, født 29. Jan. 1889, barn, Oehlenschlägersgade 63 opslag 167
 141. Johan Ferdinand Casse, gift m. Maren, født 1832, Murersvend, Oehlenschlägersgade 67 opslag 180
 142. Dorthea gift m. Niels Olsen, født 2. februar 1841, moder, Oehlenschlägersgade 67B opslag 190 [Ikke fundet i Kirkebøgerne]
 143. Elisabeth Marie gift m. Jens Markussen, f. 15. april 1856 5 børn hjemme, Oehlenschlägersgade 36 opslag 17
 144. Charles Frederik Valdemar [født Jensen, men har fået navneændring til noget ulæseligt] ugift, født 2. juni 1881, smedesvend,  døbt i Mariæ, Oehlenschlägersgade 38 opslag 323
 145. Kirsten Marie Frederiksen, ugift f. 13. jan 1883, barn, Oehlenschlägersgade 44 opslag 347
 146. Johanne Jacobine Frederiksen f. 19 juni 1885, barn, Oehlenschlägersgade 44 opslag 347
 147. Hilbert Petersen, ugift, f. 22/1 1873 [1872 nævnes også]  logerende murersvend  Oehlenschlägersgade 60 opslag 385
 148. Osvald Petersen, ugift,  f. 17.12 1878 logerende murersvend, Oehlenschlägersgade 60 opslag 385
 149. Frederik Berg gift m. Anna, f. 21. nov. 1840, Pensionist, Oehlenschlägersgade 64A opslag 402
 150. Oline Hansine Petersen, ugift f.24. jan. 1855 slægtning til slagter Schiebler, Oehlenschlägersgade 86 opslag 459
 151. Anna Henriette Rasmussen, ugift, f. 21 aug. 1884, Tjenestepige, Ole Bruunsvej 14 opslag 27
 152. Anna H. Jensen, ugift, f. 4. aug. 1862, logerende Håndarbejde, Ole Suhrsgade 7 opslag 16
 153. Johan Lauritz Peter Larsen, f. 19. jan. 1848, Skomagermester, Ole Suhrsgade 13 opslag 28 [Se Mariæ kirke opslag 33]
 154. Anna, gift m. Per Gustafson, f. 6/7 1850, Husmoder,  Ole Suhrsgade 19 opslag 40
 155. Carl Rasmussen, ugift [søn af ovennævnte] f. 30.juni 1873 Skibstømrer Ole Suhrsgade 19 opslag 40
 156. Marie Jacobine Sophie Müller, [Mariæ kirke] gift med docent Dahlerup f. 13/3 1862, Husmoder Ole Suhrsgade 16 opslag 94
 157. Hilma Elida Henriette Elisabeth gift Lønholt Petersen f. 18/2 1864, Husmoder Olfert Fischersgade 25  opslag 7
 158. Christian Johan Dusinius Hansen gift, f. 10 marts 1860, Forhen cigarmeger, oversergent, Olfert Fischersgade 25 opslag 8
 159. Charles Emil Holdthusen, gift, f. 28. juni 1861, Lagerforvalter, Olfert Fischersgade 6  opslag 68
 160. Sofie Marie Oline Nielsen, Enke, f. 4. okt 1836, Kogekone, Olfert Fischersgade 8  opslag 71
 161. Johanne Olsen, enke, f. 21/1 1853, Husholderske, Oliebladsgade 3  opslag 3
 162. Karoline Sophie gift Johansen, f. 26/3 1859, Husmoder 1 barn hjemme, Olufsvej 9 opslag 12
 163. Niels Peter Jensen, ugift, f. 6. sep, 1872 logerende droskekusk, Olufsvej 19 opslag 27
 164. Johanne Marie gift Nielsen, født 12. sep. 1870, hustru, 2 sønner hjemme, Olufsvej 33 opslag 48
 165. Rasmine Jensine Kirstine, gift  Larsen f. 1. nov. 1863, Husmoder, 1 søn hjemme, Olufsvej 6 opslag 72
 166. Emma Lydia Augusta Bolt, ugift, f. aug. 1850, Husbestyrerinde, Olufsvej 10 opslag 83
 167. Andreas Olsen gift m. Anna Johanne, f. 11 sep. 1871, Urtejræmmer, Olufsvej 20 opslag 98
 168. Jørgen Frederik Kuhlmann, gift m Ane Sofie Jensen, f.10. marts 1849, Havemand i Charlottenlund Slotshave  Ordrup Jagtvej 14  opslag 9
 169. Jens Christian Johannes Christensen, ugift, f. 15 feb 1895, Søn, Ordrup Jagtvej 38  opslag 39
 170. Louise Emilie gift Hjerslev, [ I KB Olai: Lovise Emilie Mathilde de la Motte] f. 8. okt. 1832,  Hustru, 2 børn hjemme, Ordrupsgade 1  opslag 3
 171. Harald Frederik E. Andersen f.9. jan. 1853, bud, gift m. Sophie, Ordrupsgade 5 opslag 12
 172. Ellen Christine Griese, [født Didriksen] enke, f. 10 nov. 1838, Alderdomsunderstøttelse, Ordrupvej  63 opslag 74
 173. Anna Maria gift m. malermester Jensen, f. 25 sep. 1872, Husmor, Ordrupvej 145 opslag 153
 174. Karl Chr. George Sørensen, ugift, f. 10 feb. 1874, Kusk.  Ordrupvej 8  opslag 162
 175. Christian Frederik Buntzen, gift, f. 12 nov. 1864, Handelsgartner, Ordrupvej 82 opslag 225
 176. Josefine Vilhelmine Marie gift m. malermester Jensen, f. 26 marts 1868, Husmoder, Ordrupvej 114 opslag 252
 177. Anne Marie Caroline Andersen, enke, født 19 feb 1852, Pension, Orla Lehmanns vej 4 opslag 11
 178. Jacob Jensen, enkemand f. 23 nov. 1825, Alderdomsunderstøttelse, Orla Lehmannsvej 10  Opslag 21 
 179. Henrik Ludvig Jensen, f. 7 jan. 1874,  Orlogsværftet opslag 15
 180. Wilhelmine Jacobsen, enke, f. 9/9 1844, 3 børn hjemme, Formue, Overgaden Neden Vandet 33 opslag 39
 181. Niels Vilhelm Julius Jørgensen, f. 17/2 1869, gift m. Anna Marie, Maskinarbejder B&W,  Overgaden Oven Vandet 2 opslag 3
 182. Anna Marie gift Jørgensen [Ovennævnte] f. 27/6 1869 Husmoder, Overgaden Oven Vandet 2 opslag 3
 183. Ella Karoline Henriette Jørgensen, datter [af ovennævnte] f. 6/5 1890, Overgaden Oven Vandet 2 opslag 3
 184. Frans Bernhard Andersen, gift m. Christiane Wilhelmsen, f. 23/8 1831, sneker, Overgaden Oven Vandet 12-14  opslag 27
 185. Anders Andersen, gift m. Hanne, f.14. maj 1858, Færgemand, Overgaden Oven Vandet 18 opslag 37
 186. Harald Ludvig Lemmich ugift f. 16/1 1853, stedsøn og sygepasser, Overgaden Oven Vandet 24 opslag 47 
 187. Christian Ferdinand Rasmussen, enkemand f. 11/11 1831, Skomagermester, Overgaden Oven Vandet 24 opslag 47 
 188. Andrea gift m. fiskehandler Kolstrup, født 1848, [Posten meget gnidret] Overgaden Oven Vandet 34A opslag 83
 189. Adolf Heinrik Ferdinand Krüger,  gift m. Ellen Sophie, f. 3. feb. 1855, arbejdsmand 5 børn hjemme, Overgaden Oven Vandet 32 opslag  67
 190. Ferdinand Frederik Lundsteen, gift m. Marie, f. 6/6 1844, Former på B&W, 3 børn hjemme Overgaden Oven Vandet 34 opslag 78
 191. Elise Marie Löeber gift Priem f. 19. okt. 1834, 2 børn hjemme, Overgaden Oven Vandet 48  opslag 107
 192. Anne Sofie gift m. Jens Petersen. F. 14 aug. 1863, 6 børn, Husmoder, Overgaden Oven Vandet 48 opslag 115
 193. Meta Marie Birgitta Jespersen, f. 8 april 1894, datter, Overgaden Oven Vandet 52 opslag 127
 194. Villiam Christian Sophus, ugift, f. 26/8 1895, søn, Overgaden Oven Vandet 52 opslag 128
 195. Edith Eugenia Jørgensen, f. 4. feb. 1896 [søster til ovennævnte] Overgaden Oven Vandet 52 opslag 128
 196. Augusta Würtz, enke, f. 18 maj 1820, Pension, Overgaden Oven Vandet  84 opslag 169
 197. August Martin Würtz gift, f. 11. juni 1849, Kontorass. Overgaden Oven Vandet 88  opslag 171
 198. Ane Marie Hornemann, enke, f. 4. juli 1831, Livsforsikring, Overgaden Oven Vandet 80 opslag 179
 199. Frantz Stiboldt Dodt, gift m. Gunhild, f. 1. dec. 1852, Kaptajn i Fodfolket Paludan-Müllersvej opslag 4
 200. Hanne Marie Christine [født Wismar] gift m. Johannes Wiehe, f.19.nov. 1848 Husmoder Paludan-Müllersvej  3 opslag 7
 201. Sofie Andersen, enke, [muligvis Sofie Frederikke Møller døbt i Mariæ] f. 8. juni 1823, Husmoder, Formue, Paludan-Müllersvej 11 opslag 22
 202. Betty Møller, f. 23/9 1864, ugift, Datter, ass. V. Leieforening,  Paludan-Müllersvej 6 opslag 34
 203. Peter Christian Ferdinand Hansen, Gift m. Emma, f. 10. marts 1844, Principal, Kaffeforretning, Peder Hvitfeldts Stræde 4 opslag 45
 204. Sofus Levy, ugift, f. 24. maj 1836, Sigarhandler, Peder Hvitfeldts Stræde 8 opslag 53
 205. Kamilla Levy, ugift, f. 26 jan. 1831, Haandarbejde, Peder Hvitfeldts Stræde 8 opslag 53
 206. Harald Mathias Jørgensen, ugift, f. 24. juni 1884, Bankassistent Peder Skrams Gade 1 opslag 4
 207. Yelva Elvira Christine Larsen, ugift f. 13/12 1880, Tjenestetyende, Peder Skrams Gade 1 opslag 6
 208. Peter Frederik Schmidt, ugift, f. 6. dec. 1863, Grosserer, Peder Skrams Gade 17 opslag 39
 209. Frederik Vil . . [??] Bentzen [I KB: Ført til København og døbt] Gift, f. 10. dec. 1839, overretssagfører, Peder Skrams Gade 23 opslag 48
 210. Emilie Wilberg, ugift, født 24. marts 1877, Tjenestetyende, Peder Skrams Gade 27 opslag 52
 211. Hansine Wilhelmine gift m. Lars Jensen, f. 27/11 1843, Husmoder Peder Skrams Gade 16 opslag 89
 212. Vilhelm Ludvig Dreyer, ugift  f. 7. maj 1862,  Peder Skrams 26 Gade opslag 107
 213. Karoline Kristine Jensen, gift Andersen, f. 27 april 1851, Husmoder, Peter Bangsvej 45 opslag 40
 214. Hans Jensen, gift m.Laura, f. 29. maj 1855, Guide [??]. Peter Bangsvej 2 opslag 55
 215. Peter Edvard Petersen, gift m. Marie f. 19/11 1858, Glasmager, Peter Bangsvej 32 opslag 95
 216. Gerhard Hugo Rino Fischer,  ugift f. 26 april 1882 søn, kontorist. Peter Bangsvej 40 opslag 113
 217. Arno Fischer, f.13 marts 1878, søn, Kontorist, Peter Bangsvej 40 opslag 113
 218. Emilie Levy født [Ulæseligt],f. den 26. maj 1829 [Ikke fundet i KB] Mosaisk. Kommer fra ”Ondsvageanstalten” Peter Bangsvej 40B opslag 119
 219. Emma Vilhelmine gift m. Ole Hansen, f. 12 april 1858, 1 søn hjemme [Ikke fundet i KB]  Peter Fabersgade 1 opslag 3
 220. Skyldfri Dorthea Jørgensen, f. 23. maj 1896 Adoptionsbarn. Peter Fabersgade 33  opslag 42
 221. Anton Julius Petersen, gift m. Inger Kirstine, f. 25 nov. 1852, Tømrersvend Peter Fabersgade 4 opslag 71
 222. Amalie Oline Johansen f. 26/9 1881, datter, Dameskrædderinde, Peter Fabersgade 18 opslag 85
 223. Lauritz Henrik Hansen ugift f. 22. maj 1883, Tømrerlærling,  Peter Fabersgade 34 opslag 117
 224. Johannes Albert Petersen, gift m. Marie, f. 14. juni 1869, Tømrersvend, Peter Fabersgade 38 opslag 126
 225. Hansine gift m. Robert Christensen, f. 26 maj 1866,   Peter Fabersgade 40 opslag 129
 226. Anna Bolette Caroline Buntzen, ugift, f. 5 juni 1869, Medhjælp i huset. Petersborgvej 6 opslag 15
 227. Alexander Lundsteen, gift m. Elianora, f. 20 juli 1854, 5 børn hjemme, Cykelreparatør,  Petersgade 1 Opslag 4
 228. Marie Vilhelmine Kirchner, ugift, f. 12. dec. 1826, [I Mariæ krk.] Strikning, Pileallé 11 opslag 35 
 229. Anthon Vilhelm Johannes Angelo, ugift, 11. sep. 1874, Inspektør ved Ny Carlsberg, Pilealle 17A opslag 48
 230. Henrik Otto Hennings, gift, f. 15 okt 1848, Direktør,  Platanvej 5 opslag 6
 231. Louise Jensen, ugift, f. 7. juni 1860, Tjenestetyende,  Platanvej 15 opslag 21
 232. Emilie, gift m. Jørgen Tvede, f. august [år og dato ulæselig, temmelig rodet post]  Platanvej 25 opslag 36
 233. Ida Hansine f. Poulsen, gift Christensen Carlsen, f. 17/4 1848,  Platanvej 30 opslag 75
 234. Johanne gift m. konditor Truelsen, f. 20/10 1855, Husmor, 2 børn hjemme, [Ikke fundet i KB] Pilestræde 47 opslag 50
 235. Hans Peder Villiam Olsen gift m. Mathilde, f. 6. april 1856, Vicevært, fisker og v . . ??  Pilestræde 14 opslag 116
 236. Caroline Dutriez, (Ell. Dietriez) enke, f. 12. jan 1839, Egebæksvang Helsingør, Hattemagerforretning,  Pilestræde 50 opslag 150 
 237. George Villiam Vilhelmsen, gift m. Anna, født 1 maj 1876, Blikkenslagersvend,  Pilestræde 62 opslag 172
 238. Emilie Charlotte Carlberg, enke, f. 9. marts 1858, 3 børn hjemme, Bladbud, Pilestræde 74 opslag 199
 239. Valdemar Steffensen, gift m. Marie, 3 børn, Hattemagersvend, f. 29 juli 1858 Poppelgade 2  opslag 27
 240. Carl Christian Marturinsen, gift m. Ane, [Også fra Helsingør] f. 14/3 1849 3 børn, Snedker,  Poppelgade 8 opslag 46
 241. Vilhelmine Hansen, enke, f. 8. aug. 1840, 2 børn, Pension Dr. Priemesvej 5  opslag 11
 242. Carl Ejnar Christensen, ugift, f. 29. april 1877, Typograf  Prins Jørgensgade 2A opslag 34
 243. Olaf Carl Sørensen, f. 1887, søn,  Prinsensgade 7  opslag 13
 244. Frederik Ludevik Pedersen, gift m. Nielsine, f.6marts 1823, Rebslagermester, Prinsesse Charlottesgade 7  opslag 21
 245. Harald Steenberg, f. 29. maj 1836, ugift, Forhen Blomsterhandler, Prinsesse 17 Charlottesgade  opslag 45
 246. Anna Sophie Christine gift m. gørtler Jensen, f. 25 juli 1874 Prinsesse Charlottesgade 27 opslag 83
 247. Laurits Ludvig Rohde, gift m. Olga, f. 14. Okt. 1852, Garversvend. Prinsesse Charlottesgade 41 opslag 114
 248. Anders Andersen, f. 19. dec. 1876 Kedelsmedesvend, [Bor hos sin mor] Prinsessegade 3 opslag 7
 249. Andrea Andersen, f. 3. jan. 1874, Nådlerske, [Bor hos sin mor] Prinsessegade 3 opslag 7
 250. Fanny Andersen, f. 11 juli 1879, Nådlerske, [Bor hos sin mor], Prinsessegade 3 opslag 7
 251. Marie gift m. Christian Christiansen, f. 11. Okt. 1863, Avisbud,  Prinsessegade 3 opslag 11
 252. Emilie Caroline Frederiksen, ugift, f. 1822, Alderdomsstøtte. Prinsessegade 7  opslag 20
 253. Hans Daniel Grumm, Fraskilt, f. 24./9 1836, Alderdomsstøtte, Prinsessegade 7 opslag 22
 254. Camilla Møller, ugift, f. sep. 1845, Syerske. Prinsessegade 9  opslag 35
 255. Niels Hansen, f. 1888, Barn, Bydreng  Prinsessegade 7 opslag 35
 256. Hans Hansen, f. januar 1890, Barn. Prinsessegade 7 opslag 35
 257. Karen Hansen, f. 27. Okt. 1892, Barn Prinsessegade 7 opslag 35
 258. Adolf Christian Jensen, gift m. Blenda, f. 18.jan. 1859 Prinsessegade 11 opslag 38
 259. Astrid Marie Jensen, ugift, f. 14/9 1884, Barn,  Prinsessegade 11 opslag 38
 260. Vilhelmine Johansen, enke, f 29/4 1841, Alderdomsundersrøttelse Prinsessegade 27 opslag 82
 261. Magnus Jensen, gift m. Sophie, f.1/7 1841, Pladsarbejde, Prinsessegade 47 opslag 95
 262. Theodora Chatrine gift m Peter Berg, f. 13/7 1855, 5 børn,  Prinsessegade 51 opslag 116
 263. Kristian Valdemar Danielsen, gift m. Nikoline, f.26/7 1857, Maskinarbejder, Prinsessegade 65 opslag 146
 264. Axel Jørgen H. Danielsen, søn af ovennævnte, f. 30. nov. 1888, Kobbersmedelærling Prinsessegade 65 opslag 146
 265. Ellen Hansine Danielsen, søster til ovennævnte, f. jan 1885, Cigarmagerske Prinsessegade 65 opslag 146
 266. Asta Ulrika Danielsen, søster til ovennævnte, f. 26/8 1888  Prinsessegade 65 opslag 146
 267. Viktor Harald Danielsen, broder til ovennævnte, f. 14/6 1891, Prinsessegade 65 opslag 146
 268. Lars Julius Kristensen, gift m. Anna Sophie [også fra Helsingør] f. 18. marts 1855, Skibstømrer Prinsessegade 65 opslag 150
 269. En pige uden navn, datter f. 6. nov. 1898 af maskinarbejder Thorvald Johannes Andersen, Prinsessegade 65 opslag 151
 270. Robert Lindenberg, ugift, f. 30/juni 1887, barn Prinsessegade 71 opslag 188
 271. Johanne Larsen, enke, f. 31/7 1838, Alderdomsunderstøttelse,  Prinsessegade 71 opslag 193
 272. Carl Villius Duhan, gift m. Margrethe f. 31. juli 1866, 2 børn, Urtekræmmer,  Prinsessegade 73 opslag 205
 273. Anna Marie gift m. N. Christiansen, f. 1866,   Prinsessegade 73 opslag 206
 274. Anna Sophie Nielsen, ugift, f. 8 marts 1873,  Prinsessegade 73 opslag 206
 275. Carl Duhan, gift m. Ellen, f 16/7 1838, Detailhandler,  Prinsessegade 73 opslag 210
 276. Karl Henrik Hansen, ugift f. 5 april 1883, Søn, Maskinist, Prinsessegade 73 opslag 210
 277. Hans Valdemar Hansen, f. 28. juni 1885 broder til ovennævnte, Kelnerlærling, Prinsessegade 73 opslag 210
 278. Martin Frederik Larsen, gift m. Anna, f. 20 maj 1872, Skrædder. Prinsessegade 73 opslag 216
 279. Alexander Stricker Gulstad Ugift, f. 20 feb. 1819 Logerende skibssmed, Prinsessegade 10 opslag 279 
 280. Christine, gift m. Jens Chr. Olsen f.15. aug. Husmoder 1855 Prinsessegade 10 opslag 279
 281. Serine Amalie Petersen, enke, f. 28. jan 1847, Sælgekone, Prinsessegade 26 opslag 327
 282. Chr. Larsen, gift m. Anna Marie, f. 1842 [ Utydeligt] Skibssmed, Prinsessegade 30 opslag 333
 283. Carl Mathias Petersen, gift m. Petra, f. 1. maj 1880, Maskinarbejder. Prinsessegade 32 opslag 349
 284. Martha Frederikke Duelund, ugift, f. 20 sep. 1868, datter, Maskinstrikker, Prinsessegade 34 opslag 354
 285. Johan Joseph Hieronymus Duelund, ugift, f. 2 maj 1875, [ broder til ovennævnte] Commis Prinsessegade 34 opslag 354
 286. Flora Emilie Margrethe Duelund, ugift, f. 14. okt. 1877, [Søster til ovennævnte] Ekspeditrice, Prinsessegade 34 opslag 354
 287. Aurora gift m. fyrbøder Jens Jensen, f. 28. sep. 1870, Husmoder, 1 barn hjemme, Prinsessegade 42 opslag 372
 288. Hans Peter Martin Petersen, gift m. Dorothea, f. 3. nov. 1871, Maskinsmed, Prinsessegade 42 opslag 380
 289. Alfred Knoblauch gift m, anna f. 24 okt. 1864, Tobaksarbejder, Præstøgade 2 opslag 16
 290. Anine Vilhelmine Alvilda gift m. Johan Lindberg, f. 11 april 1859, Husmoder,  Præstøgade 6 opslag 23
 291. Anna Kathrine Petersen, ugift, f. 17 april 1892, Rahbeks Allé 21 Opslag 18
 292. Zier Christian Berggren Larsen, f.11 juni 1892, Rahbeks Allé  21 opslag 21
 293. Ellen Kirstine Louise Bagger, ugift, datter, f. 18 feb. 1889,  Rahbeks Allé 40 opslag 56
 294. Carl Julius Jensen,  f. 6. jan 1875, Alumne i anstalten, Rahbeks Allé 21 opslag 63
 295. Johannes Valdemar Erlandsen, gift m. Marie, f. 30. maj 1874, Detailhandler. Randersgade 1  opslag 4
 296. Jensine, gift m. fyrbøder Carl Sørensen, f. 30. april 1876, Husmoder, Randersgade 9 opslag 20
 297. Martine f. 28 april 1842 [Efternavn og ægteskabelig stand uforståeligt ] Kogekone, Randersgade 11 opslag 24
 298. Anna Marie gift m. snedker George Ruff, f. 16. marts 1876, Husmor, Randersgade 15 opslag 33
 299. Folke Olsen, ugift, f. 27. okt. 1881 [Døbt i Mariæ] Logerende, Randersgade 4 opslag 38
 300. Edvart Alexander Svedstrup, gift m. Vilhelmine Kierboe f. 1. nov 1864, Forfatter. Rathsacksvej 23  opslag 32 
 301. Vilhelmine Kierboe  gift m. ovennævnte, f. 24. aug. 1667. Begge er gæster for 2 dage. Rathsacksvej 23 opslag 32
 302. Carl Frederik Würtz, enkemand, Handelsrejsende,  for tiden i Jylland Ravnsborg Tværgade 1 opslag 4
 303. Louis Carl Emil Christensen, gift m. Christiane, f. 12/12 1863, gårdmand, Ravnsborg Tværgade 7 opslag 16
 304. Frederikke Christine Jensen, ugift, f.9. maj 1850 syerske, Ravnsborg Tværgade 7 opslag 20
 305. Ida Hansen, enke, f. 12. juni 1844, syning, Ravnsborg Tværgade 4 opslag 34
 306. Alma Olavia Clara Johansen, ugift, f. 12 aug. 1866,  datter, syning. Ravnsborggade 7 opslag 28
 307. Emilie Christine Rasmussen, enke, f. 29 dec. 1849, husmor Ravnsborggade 21B opslag 73
 308. Holger Rasmussen, ugift søn af ovennævnte, f. 20. maj 1879, Handelscontorist, Ravnsborggade 21B opslag  73
 309. Ingeborg Marie Rasmussen, ugift søster til ovennævnte, ugift, f. 1882, Possementmagerske,  Ravnsborggade 21B opslag 73
 310. Olivia Kyhn, ugift, f. 17 juni 1860, Husholderske, 1 datter hjemme, Ravnsborggade 10 opslag 105
 311. Hanne Cathrine Hass, ugift, f. 7 nov. 1842, Kommunelærerinde, Ravnsborggade 12 opslag 110
 312. Annette Dorthea Hass, ugift, f. 23. marts 1844, frøken, Ravnsborggade 12 opslag 110
 313. Anna Marie Nielsen gift med Dupont, f. 18. feb. 1839, Ravnsborggade 16B opslag 121
 314. Nikoline Holmbom, ugift, f. 2 dec. 1829 Alderdomsunderstøttelse, Ravnsborggade 6 opslag 136
 315. Herman Anders Andrade, f. 23 aug 1893 søn,  Ravnsborggade 20 opslag 150
 316. Sifri Peter Andrade, [broder til ovennævnte,] f. 7 april 1896, Ravnsborggade 20 opslag 150
 317. Sølvia Margie Andrade, [ søster til ovennævnte] f. 18. marts 1899 Ravnsborggade 20 opslag 150
 318. Edmund Herman Germundsson, gift m. nedenstående Marie, f. 25/6 1872, Maskinarbejder B&W Reberbanegade 1 opslag 4
 319. Marie Benedicte Andersen gift med ovenstående, f.5. nov 1870, Husmoder, Reberbanegade 1 opslag 4
 320. Hansine Bentine Antoinette  Elise Freundt gift  m. Niels Christrup, f. 16. okt 1873,  [Mariæ] Reberbanegade 6 opslag 19
 321. Kristine Marie Caroline Hansen,  f. 6. juli 1860, gift m. detailhandler Holger Olsen, 8 børn hjemme Lille Regnegade 11 opslag 12
 322. Karl Heinrich Petersen, ugift f. 15. april 1865 Montør, Lille Regnegade 4 opslag 16
 323. Theodor Vilhelm Kegel, enkemand f. 9 april 1852, Bud, Lille Regnegade 6 opslag 21
 324. Laura Marie, gift m. snedker Niels Bjerknes, f. 19. nov. 1860, Husmoder, Store Regnegade 1 opslag 4
 325. Julius Frants Høm, ugift, f. 21. maj 1858,  Tegnelærer, Store Regnegade 2 opslag 34
 326. Fanny Frederiksen gift m. slagter Kuhlenhenke, f. 5. april 1871, Husmoder. Store Regnegade 8 opslag 43
 327. William Frederik Paustian, gift m. Hertha, f. 16. maj 1876, Portraitmaler. Revalsgade 4 opslag 52
 328. Carl Arthur Friess, gift m. Ida, f. 11. okt. 1850, Handelsagent. Rewentlovsgade 6 opslag 11
 329. Laura Maria Dons f. 16/1. 1853, [Dato forkert, den rette er 1847 i Skt. Olai], Logerende dameskræderinde. Rewentlovsgade 10 opslag 21
 330. Louise Margrethe Elisabeth Bülow født Bing, 26. aug. 1829, Pensionist.  Rewentlovsgade 14 opslag 35
 331. Erik Clement, gift m. Blanca, f.12. dec. 1870, Kelner. Rewentlovsgade 18 opslag 42
 332. Emma Maria Walin, ugift, f. 6. juli 1874, Husjomfru. Rewentlovsgade 22 opslag 53
 333. Eigil Poul Michael Harald Wandler, ugift, f. 26. jan. 1878, cand. Phil, volontør. Rewentlovsgade 24 opslag 56
 334. Viggo Olsen, ugift, f 27/6 1881 Maskinsmed, Geværfabriken. Rewentlovsgade 24 opslag 57
 335. Mary Elisabeth gift m. Pieter Fÿn, f. 6. nov. 1844, Husmor, Rewentlovsgade 26 opslag 62
 336. Jacob Fÿn, [søn af ovennævnte], f 25 jan 1876, Handelscommis. Rewentlovsgade 26 opslag 62
 337. Anna Laurikke Breiting, Ugift, f. 4/7 1872 Bogholderske, Rewentlovsgade 28 opslag 66
 338. Edgar Lindenau Aabye, gift m. Josepha, f. 1/9 1865, cand. theol., lærer, massør. Rewentlovsgade 30 opslag 71
 339. Josephine Arenholt, [ Det fulde pigenavn er Petrea Josephine Christensen] enke f. 13 febr. 1849, Husmoder. Ribe Tværgade 2 opslag 4
 340. Harald Carstensen, gift m. Thora, f. 24/12 1838, Undermester B&W. Rigensgade 5 opslag 12
 341. Jørgen Jensen Grønne, gift m. Else, f. 8/7 1827, Portner, pens. Sergent. Rigensgade 9 opslag 16
 342. Inger Birgitte Frederikke f. Pedersen gift Jensen, enke, f. 28. jan. 1845  Rigensgade 25 opslag 71
 343. Adolph Laurits Peter Eriksen, ugift, f. 5 jan 1866, Logerende malersvend, Rigensgade 8 opslag 83
 344. Laura Jacobine Larsen, enke, f. 10. marts 1852, Husmoder, Rigensgade 16 opslag 94
 345. Oline Anna gift m. Chr. Salversen, 18. nov. 1845, Husmoder. Rigensgade 16 opslag 94
 346. Johan Julius Bruhn, gift m. Bodil, f. 19. nov 1871, Konditorsvend, Rigensgade 16 opslag 94
 347. Laura Hansen, ugift, f. 1/7 1867, Husmoder. Rigensgade 10 opslag 100
 348. Asta Sophie Hansen, [Datter af ovenstående] f. 3/5 1891. Rigensgade 10 opslag 100
 349. Juliane Cathrine gift m. Lars P. Jørgensen, f 9. dec. 1838, Husmoder. Roarsvej 7 opslag 15
 350. Ida Amalie Antonette gift m. Søren Laursen f. 23. okt. 1863 Roarsvej 17 opslag 34
 351. Sophie, gift m. Jens Peter Nielsen, f. dec. 1858 Fabriksarbejde i blikvarer. Roarsvej 19 opslag 38
 352. Rosine Frederikke, gift m. Christian Nielsen, f. 12 feb. 1864, Husmoder. Roarsvej 29 opslag 62
 353. George Edvard Vilhelm Lusty, gift m. Ingeborg f. 26.feb. 1871 [meget utydeligt] Fyrbøder v. Statsbanerne. Roarsvej 12 opslag 88
 354. Dagmar Amanda gift m. Lars Ibsen, f. 2. sep. 1857, 7 børn hjemme, Husmor. Roarsvej 12 opslag 89
 355. George Chr. Nielsen, gift m. Marie, f. 9. maj 1871, Fabriksarbejder, Roarsvej 16 opslag 98
 356. Carl Fredr. Josephsen, gift m. Emilie, født 30/4 1867 Torpen v. Helsingør, Maskinsmed. Roarsvej 18 opslag 102
 357. Louis Peter Olsen, gift m. Henriette, f. april 1862, Murer. Roarsvej 24 opslag 114
 358. Olivia Overgaard, enke, f. 28 okt. 1854, Pension,  Roarsvej 28 opslag 122.
 359. Anna, [ Fulde navn er Anna Elisabeth Henriette Amalie Jensen] gift m. Anders Jensen, f. 29. aug. 1857, Husmoder. Roarsvej 36 opslag 138
 360. Er. . .?? Nielsen, ugift, f. 2. maj 1824 [Meget utydelig skrift. Der kan muligvis være tale om Ernst Hartmann Nielsen født 22. jan. 1929.] Barbersvend. Rolfsvej 1 opslag 3
 361. Karoline Frederikke Rasmussen, ugift, f. 5. maj 1843, Husholderske Rolfsvej 7 opslag 14
 362. Agnes Caroline Christine Halvorsen, ugift f. 12.okt. 1893, Barn.  Rolfsvej 7 opslag 15
 363. Kamilla Aurora Amalia Natalia Holmstad, gift. Husmor. f. 14 juli 1850,   Rolfsvej 15 opslag 31
 364. Anna Marie Hansen, gift [Manden nævnes ikke, ikke fundet i Kb.] f. 15. jan. 1855, Blomsterhandlerske, Rolfsvej 2 opslag 71
 365. Camilla Josephine Frederikke Appelrod gift m Peter Heinrich Goldschm . . ?? [Meget småt og utydelig skrift] f. 5. aug. 1850. Rolfsvej 22 opslag 111
 366. Knud Oscar Rudolf Christensen, f. aug. 1893, Barn.  Rolfsvej 26 opslag 119
 367. Jens Peter Christiansen, gift m. Marie, f. 6. feb. 1872,, Maskinsnedker. Rolfsvej 28 opslag 123
 368. Alfred Andersen, gift m. Emma, f. 10. juni 1859, Malersvend. Rolfsvej 28 opslag 123
 369. Johanne Christine Wichmann, enke, f. 27. jan 1845, Bud. Rolfsvej 3 opslag 128
 370. Wilhelmine Rosalie Kjerulff, gift m. guldsmed Profi, f. 14. maj 1867  Rolighedsstræde (Sundbyøster)  5 opslag 37
 371. Haraldt Sofus Madsen, gift m. Catinca, f. 19 jan. 1858 Bogholder. [Ikke fundet døbt i KB men findes under "Konfirmerede" 1872.
 372.  Her hedder han Harry!] Rolighedsvej 14G opslag 11.
 373. Elisabeth, gift m. Niels Peter Johansen, f. 24. nov. 1844, Husmoder. [Ikke fundet i Kb] Rolighedsvej 19 opslag 34.
 374. Frits Emil Hoyrup, gift m. Atlanta Harboe, f. 4 feb. 1859, Læge. Rolighedsvej 21 opslag 39
 375. Ulrika Catharina Charlotte Solter, ugift, f. 13. marts 1848, Pens. lærerinde Rolighedsvej 23 opslag 42
 376. Wilhelmine Fransiska Gemsøe, [Gjemsøe] ugift, f.12 feb. 1832, forhen lærerinde, [ I flg. Ft 1850 er hun født i Kbh!] Rolighedsvej 23 opslag 42
 377. Julie Louise Adelaide Marie Wilhelmine Hau . . ?? enke, [Ikke fundet i Kb.] f. 6 juli 1816, Forhen lærerinde. Rolighedsvej 23 opslag 47
 378. Fanny Anna Matthea Holstebroe, f. Holstebroe, d. 22. feb. 1839, Isenkræmmerenke. Rolighedsvej 23 opslag 47
 379. Anna Helene Solter, ugift, f. 19. maj 1836, Forhen lærerinde, Rolighedsvej 23 opslag 48
 380. Camilla Elisabeth Vedelfeldt, ugift, f. 13 okt. 1868, Datter, assistent. Rosendals tværgade 11 opslag 8
 381. Julie Ida Charlotte Larsen, præsteenke. F. 8 nov. 1846 Kontorist. Rosendals tværgade 8 opslag 15
 382. Johanne Marie Nicoline Lauritzen, enke, f. 12 aug. 1917, Bedstemor. Rosendals Tværgade 8 opslag 15 [Se foregående familie]
 383. Johanne Petrea Petersen, ugift, f. 25. feb. 1846, Jomfru.  Rosendals tværgade 10 opslag 19
 384. Emilie Ingeborg f. Madsen gift Olsen [Manden er til søs, se opslag 21] f. 7 nov. 1874 Rosendals tværgade 10 opslag 20
 385. George Emil Helle-Broe, Gift m. Mette Cathrine, f. 26. aug. 1856, Færgemand. Rosengade 5/7 opslag 7
 386. Marie Sofie Trapp, gift m. Lars Olsen, f. 15. jan 1842, Husmoder. Rosengade 9 opslag 20
 387. Zenia Nelly Kamma Frydensberg, f. 12.dec. 1888  Barn. Rosengaarden 9 opslag 27
 388. Nana Carmelita Frydensberg, f. 23. april 1892 Barn. Rosengaarden 9 opslag 2
 389. 3 personer, midlertidig ophold: Camilla, Ellen og Peter Hansen, ingen data Rosengaarden  12 opslag 59
 390. Ane Kristine, gift m. Niels Petersen, f. 10. Aug. 1835.  Hjemmets husholdning, Rosenvængets Allé 21 opslag 27
 391. Cecilie Frederikke Amundsen, enke, f. 1832, Pension og formue [En datter er midlertidigt i Norge]. Rosenvængets  Allé 23 opslag 31
 392. Constance Karoline Jensen, gift m. Peter Jensen Skovby, f. 12 aug. 1865 [Ikke fundet i Kb.] Husmoder, Rosenvængets Allé 27 opslag 57
 393. Alma Katarina Petersen, ugift, f. 15. maj 1879, Tyende, Rosenvængets Allé 33 opslag 63
 394. Christian Rudolf Unmack, Enkemand, f. 10. sep. 1834, Fabrikant. Rosenvængets Allé 43 opslag 75
 395. Karen Emma Møller, ugift, f. 5. juli 1837, Pensionist, Rosenvængets Allé 6 opslag 82
 396. Olaf Brun f. 23 ?? 1890 Rosenvængets Sideallé 1  opslag 4
 397. Jutta Pouline gift Waagepedersen f. Thune 11. marts1854 [Mariæ] Rosenvængets Sideallé 6 opslag 23
 398. Marie Sophie Frederikke, gift Middelboe, f. Thune 28. okt 1840. Rosenvængets Sideallé 8 opslag 26
 399. Betzy Marie Larsen, gift f. Larsen d. 5. juni 1855, 6 børnhjemme. Roskildevej 55 opslag 53
 400. Ellen Dagmar Rasmussen, ugift, f. 8. sep. 1864 Blomsterforretning. Ryesgade 2  opslag 3
 401. Johan Jørgensen, gift m. Anna, f. 20. dec. 1870, Kontorassistent. Ryesgade 6 opslag 11
 402. Ellen Wilhelmine, gift Faustinus f. 18 april 1877,  Ryesgade 10 opslag 19
 403. Ane Kirstine Christensen, ugift, f. 24 feb. 1829, Lem i Vartov, Ryesgade 16 opslag 30
 404. Sofie Frederikke Wetterland, ugift, f. 28. feb 1836 Rengøring  Ryesgade 16 opslag 31
 405. Birthe Mathilde Jensen, enke, f. 15/7 1853, Vaagekone, Ryesgade 16 opslag 42
 406. Johan Petersen, gift m. Henriette, f. 15. nov. 1850, Tømrermester, Vicevært. Ryesgade 30A opslag 75
 407. Ernst Valdemar Sørensen, ugift, f. 21. aug. 1881. Commis. Ryesgade 42 opslag 149
 408. Jacob Ferdinand George Nielsen, gift m. Johanne f. 8. april 1866, Fabriksarbejder Ryesgade 42 opslag 154
 409. Christiane Margrethe, gift med styrmand Kruse, [for tiden til søs] f. juli 1869, Husmoder, Ryesgade 42 opslag 177
 410. Ellen, gift m. Peter Christoffer Olsen, f. 23. okt 1877, Ryesgade 50 opslag 187
 411. Alexander Helmer Rye, ugift, f. 6 nov. 1871, Logerende pakhusarbejder. Ryesgade 56 opslag 200
 412. Ellen Helene Anderberg, ugift, f. 16 juni 1886, datter, Ryesgade 56 opslag 213
 413. Alma Jensen, ugift, f. 14. dec. [Årstal ulæseligt, men måske er hun Alma Marie Jensen, 8 år i Ft. 1890 Helsingør] Tjenestepige, kom til Kbh. 1893, Ryesgade 44 opslag 243
 414. Albin Jønsson, f. 10. sep. 1886, barn, Bydreng.  Ryesgade  64A opslag 246
 415. Hans Jønsson, f. 2. april 1899, [ Broder til ovennævnte] barn, Ryesgade  64A opslag 246
 416. Lagertha Theodora Hansen, enke, f. 14. aug. 1837,  Jern- og detailhandel. Ryesgade 66 opslag 261
 417. Hans Christian Johansen, gift m. Hansine, f. dec. 1859, Sukkerhusarbejder Ryesgade 66 opslag 261
 418. Olga  Marie Cecilie Gøtterup, gift m. Henry Jensen f. 29. juni 1872, [Mariæ] Husmoder. Ryesgade 66 opslag 262
 419. Inger Eleonora gift m. sømand Anton Rasmussen, f. 11. juni 1878, Husmoder. Ryesgade 84 opslag 321
 420. Alexander Oscar William Jacobsen, ugift, f. 26. okt. 1888, Barn. Ryesgade 110 opslag 384
 421. Natalie Eleonora Petræa Nicolaisen, ugift, f. 21. maj 1858, Fabriksarbejderske. Ryesgade 114 opslag 405
 422. Marie Petersen, enke, f. 8. nov. 1832, Syning. [Kirkebogen i meget dårlig stand, men måske er der tale om Marie Louise Charlotte Eleonora Nielsen] Ryesgade 114 opslag 406
 423. Christine Nordstrøm, enke, f. 20 okt 1819, Pensionær. Ryesgade 124 opslag 416
 424. Anna Olsen, f. 20. april 1868, [Ingen yderligere data] Ryesgade 124 opslag 416
 425. Karl Christian Jensen, gift m. Elise f. 1. aug.1858, Detailhandler. Ryesgade 126 opslag 422
 426. Johan Magnus Jensen, ugift, f. 1858, Filskærer Ryesgade 7 opslag 14
 427. Ingeborg Elisabeth Rasmussen, ugift, f. 1869, Kassererske, Ryesgade 9 opslag 19
 428. Niels Peder Harald Stephansen, ugift, f. 27. aug. 1847 Garversvend, Ryesgade 11 opslag 28
 429. Emma Amalie Lentz, gift, f. 1 sep. 1842 (Indlagt i St. Johannesstiftelsen.) Ryesgade 11 opslag 33
 430. Petronelle Sophie Olsen, ugift. f. 2. dec. 1832 Ryesgade 11 opslag 33
 431. Jeane Scott Fønss, enke, f. 9. jan. 1839, Ryesgade 11 opslag 34
 432. Hans Vilhelm Prætorius, fraskilt, f. 23. marts 1839, Ryesgade 11 opslag 39
 433. Peter Jensen, gift. F. 14 jan. 1844 (Indlagt på St. Johannesstiftelsen) Murersvend, Ryesgade 11 opslag 40
 434. Julius Madsen, gift m. Marie, f. 19. marts 1834, Vicevært, forhen blikkenslager. Ryesgade 29 opslag 59
 435. Julie, gift m. Hans Jørgensen, f. 30. juni 1858, Husmoder. Ryesgade 29 opslag 60
 436. Christine, gift m. Søren Sørensen, f. 18. nov. 1860, Håndarbejde, 5 børn hjemme. Ryesgade 31 opslag 70
 437. Anna Marie, gift m. Villiam Sørensen, f. 1. nov. 1864. Ryesgade 39 opslag 79
 438. Herman Theodor Petersen, ugift, f. 24. marts 1894, Ryesgade 39 opslag 85
 439. Ejvind Othello Enoch Lindstrøm, gift m. Olivia, f. 29. marts 1872, Bagersvend. Ryesgade 39 opslag 93
 440. August Emil Rabek. Gift m. Laura, f. 25. sep. 1849 [Ikke fundet i Kb eller FT. Må være en fejl?] Snedkermester , Ryesgade 41 opslag 98
 441. Vilhelm Kjerulff, gift m. Karoline, f. 6. jan 1868, Maskinmester, Ryesgade 41 opslag 120
 442. Edith Kjerulff, ugift. f. 1891, [Datter af ovenstående]Ryesgade 41 opslag 120
 443. Aage [Eller "Tage", en klat dækker fornavnet, manden ikke fundet i kirkebøgerne] Ljungreen, f. 12 feb. 1897 søn,  Ryesgade 41E  opslag 126
 444. Anton Hans Jørgen Nielsen, gift m. Anne, f. 28 nov. 1853, Snedkersvend, Ryesgade 43 opslag 130
 445. Adolf Carl Seeger, gift m. Wilhelmine, f. 1886, Pladsformand. [Ikke fundet i Kb eller Ft.] Ryesgade 47A opslag 141
 446. Henry Sophus Gerner Jensen, gift m. Andrea [Herunder]  f. 27. Juli 1871, Gørtler. [Ikke fundet i KB] Ryesgade 69 opslag 260
 447. Andrea, gift m. ovenstående, f. 10. Juli 1869, Hustru, [Ikke fundet i KB] Ryesgade 69 opslag 260
 448. Marie Backe, enke, f. 28. feb. 1829, Jordemoder. Ryesgade 73 opslag 281
 449. Reinholdt Frederik Andersen f. 13 juni 1890, Barn. Ryesgade 79A opslag 298
 450. Anker Villy Gotlieb Andersen, [broder til foregående] f. 24 dec. 1891 Barn. Ryesgade 79A opslag 298
 451. Emmy Nicoline Sørensen, gift m. Axel Sekman?? [Gnidret] f. 6. jan. 1871 i Mariæ sogn, Hustru, Ryesgade 85B opslag 330
 452. Niels Cornelius Svendsen, gift m. Julie, f. 25 feb 1859, Blikkenslagersvend, Ryesgade 85B opslag 330
 453. Mathilde Svendsen, enke, f. 3. sep. 1857, Portnerske, Ryesgade 85B opslag 331
 454. Kvindekøn, ulæseligt, gift m. sejlmager Carl Sophus Jørgensen, hun født 2. feb 1874. Ryesgade 85 B opslag 331
 455. Anna Christiansen, ugift, f. 3. juli 1877, Tjenestepige. Ryesgade 85 C opslag 336
 456. Christine, gift m. Ludvig Monberg, f. 3 aug. 1862, Hustru, Ryesgade 99 opslag 358
 457. Vilhelmine Dorthea gift m. Carl Bruhn, f. 28. sept 1849 [Dato meget gnidret, ikke fundet i Kb.] Ryesgade 111 A opslag 38
 458. Eva Amanda, gift m. Carl Nordstrøm, f. 11. dec. 1874, Husmoder. Ryesgade 111 B opslag 399
 459. Carl Einar Alfred Nordstrøm f. 7. maj 1892 søn af ovenstående,  Ryesgade 111 B  opslag 399
 460. Anna Johnsen, ugift, f. 18. april 1842, Bestyrer af cigarforretning.  Ryesgade 111 C  opslag 403
 461. Walther Jürgensen f. marts 1861  [Tilsyneladede mangler Kb for dette år, plus en søn fra Helsingør, navn næsten ulæseligt, men Walther indgår,]  Ryesgade  125 A opslag 417
 462. Emilie Elisabeth Larsen gift m. blikkenslager Ludvig Rudolph [Efternavn ulæseligt] f. 15. august 1857 i St. Olai sogn, Hustru, Ryesgade 131  opslag 450
 463. Magna Alvilda Vilhelmine Krebs, ugift, f. 16. juli 1887 Barn. Ryvangen 3  opslag 7
 464. Johanne Elisabeth Jensen, ugift, f. 13. nov. 1880, læser til  . . ?? Ryvangen 5 opslag 11
 465. Lauritz Julius Peder Feldt, enkemand, f. 21 marts 1832, Værtshusholder, Ryvangen 25 opslag 78
 466. Anne Marie Jensen, gift m. Rudolph Kleist, f. 6. sep. 1847 [St. Olai] Lagerarbejde, Rævegade 1-18 opslag 4
 467. Fransine Caroline Juliane f. Andersen, gift m. snedker Thomsen,  Rævegade 11-20 opslag 8
 468. Laura Hansen, ugift, f. 19 nov. 1882 [Dato utydelig] Barn. Rørholmsgade 3 opslag 7
 469. Jens Nielsen, gift m. Caroline, f. 26. juni 1829, Laboratoriearbejde [??] Rørholmsgade 5 opslag 11
 470. Agnes Augusta, gift m. Jep Jepsen, f. 18. okt. 1866 Husmoder. Rørholmsgade 13 opslag 26
 471. Hans Oluf Hansen, gift m. Johanne, f. 13 juli 1859, Ass. I Politikontrollen, Rørholmsgade 13 opslag 27
 472. Adolph Heinrich Vilhelm Heintze, gift m. Julie, f. 17. maj 1849, Detailhandler. Rørholmsgade 19 opslag 43
 473. Amalie Caroline Amanda f. Nielsen gift m. guldsmed Carlsen f. 17. feb. 1867 [Olai] Rørholmsgade  12 opslag 54
 474. Carl Christian Carlsen, gift m ovenstående,  f. 10. feb. 1858 [Tilsyneladende mangler Kirkebogen for nævnte år] Guldsmed [Står opført som født i både København og Helsingør] Rørholmsgade 12 opslag 54
 475. Johanne Mariane gift m. Hans Holm, f. 4. feb. 1855, Hustru. Raadhusstræde 5 opslag 10
 476. Ida  Berthine Johanne Iversen, ugift, f. 4. nov. 1882, Tjenestepige, Raadhusstræde 5 opslag 10
 477. Constantin Alexander Guldberg, gift m. Emma, f. 14 okt. 1854, Trædrejer. Raadmandsgade 15 opslag 24
 478. Hansine, gift m. Carl Bertelsen, f. 31. jan. 1858, Hustru. Raadmandsgade 21 A opslag 57
 479. Adam Godtlib Petersen, gift m. Margrethe, f. 14 feb. 1841, Murersvend. Raadmandsgade 23 opslag 91
 480. Mary Henriette, gift m. Niels Peter Davidsen,  f. 20. feb. 1850, Husmor, 3 børn hjemme Raadmandsgade 27 opslag 119
 481. Emil Volkmar Olsen, gift m. Johanne, f. 28. marts 1862, Formand. Raadmandsgade 8 opslag 159
 482. Arthur Johannes Olsen, ugift, f. 19 maj 1888, [søn af ovenstående] Raadmandsgade 8 opslag 159
 483. Luis Christian Hartvigsen, gift m. Tyra, f. 27 juli 1878, Fabriksarbejder. Raadmandsgade 10  opslag 163
 484. Emilie Caroline Christoffersen, enke, f. 23. nov. 1853, Detailhandler, eget erhverv.  Raadmandsgade 24  opslag 191
 485. Debora Christine gift m. Harald Jensen, f. 2.nov. 1849, Husmoder. Sagasvej 2  opslag 3
 486. Ellen Laurenzia Wilhelmine, gift m. Lars Sørensen, f. 21. jan. 1863, Husmoder, Sagasvej 4 opslag 8
 487. Petronelle Laurine Cathrine Holm, enke, f. 1. maj 1830, pensioneret , Svigermoder, Sagasvej 2  opslag 8.
 488. Axel Charles Adolf Holm, gift m. Emilie, [Herunder] f. 30. dec. 1850, Agent. Sagasvej 8  opslag 17
 489. Emilie Louise gift m. ovenstående, f. 17. Jan. 1852. 5 børn hjemme,  Sagasvej 8  opslag 17
 490. Anna Dorthea Theilmann, ugift, f. 27. marts. 1854 Datter, Organist, musiklærerinde, Sagasvej 10 opslag 20
 491. Johanne, gift m. Axel Berg, f. 20 juli 1869 Hustru.  Sankelmarksgade 2  opslag 37
 492. Cathinka  Wilhelmine Dorthea f. Storr, gift Hansen [Han opholder sig tilsyneladende i Svendborg] d. 21. juni 1851  [Mariæ] Saxogade 6 opslag 12.
 493. Anders Peter Esmann Henriksen,  ugift, f. 17 aug 1862, Saxogade 8 opslag 15
 494. Betty Petersen, ugift, f. 11. marts 1879, tjenestetyende Saxogade 10 opslag 25
 495. Anna Margrethe, gift m. Niels Jensen, f. 30, maj 1858, Husmoder. Saxogade 12 opslag 35
 496. Elise F. . . ke?? [ulæsligt] Nielsen, enke, f. 20. aug. 1841, Understøttelse, [Ikke fundet i KB ell. FT] Saxogade 20 opslag 53
 497. Yelva Isama Dagmar f. Svendsen, gift m. murer Willumsen, f. 8 august 1862, [I Ft 1901 oplyser hun fødselsår 1864, det er forkert!] Hustru. Saxogade 20 opslag 54
 498. Anders Emanuel Hansen, gift m. Stella, f. 19. dec. 1856, Detailhandler, Saxogade 28 opslag 73
 499. Emma Karoline Petersen, gift. F. 9 aug. 1850, Frakkesyning. Saxogade 30 opslag 81
 500. Frederikke, gift m. Lars Peter Thærkilsen, f. 24. feb, 1859. Husmoder. Saxogade 34 opslag 94
 501. Peter Johan August Svendsen, f. 6. marts 1836 Enkemand, Tømrer, 2 børn hjemme, Saxogade 56 opslag 159
 502. Anton Petersen, gift m. Johanne, f. 13 juni 1858, Smedesvend, Saxogade 66 opslag 192
 503. Anna Høyberg, enke, f. 29 sep. 1853, Vask og rengøring, Saxogade 74 opslag 218
 504. Marie Kathrine gift m. Thorvald Brunn, f, 1861 Husmor, Saxogade 80 opslag 237
 505. Anna Gustava Johanne Frederikke Nielsen, ugift, f. 11. maj 1884 i Mariæ sogn, Laboratoriearbejderske,  Saxogade 96 opslag 272
 506. Oscar Frederik Nielsen, gift m. Marie, f. 14. juni 1896, Malersvend. [Far til ovenstående]  Saxogade 96 opslag 272
 507. Augusta, gift m. Jørgen Madsen, f. 30 juni 1849, Husmor, Saxogade 106 opslag 290
 508. Kristine, [I Mariæ kirkebog: Christine Hansen] gift m. grosserer Pack.  . ?? f. 11 jan 1851, Husmoder Saxogade 9 opslag 19
 509. Sigrid, gift m. Hansen, f. 6. okt. 1876, Husmoder, Saxogade 23 opslag 74
 510. Johanne Lundgreen, enke, f. 16 okt. 1848, Svigermoder, syerske, Saxogade 23 opslag 74
 511. Charlotte Grässon, enke, f. 12. sept. 1857, Logerer, strygerske, Saxogade 23 opslag 74
 512. Kaj Ove Grässon, f.4. marts 1891, barn, Saxogade 23 opslag 74
 513. Daniel Hannemann ugift, f. 2. sep. 1868, logerende bogbinder, Saxogade 23 opslag 74
 514. Wilhelmine Marie, gift m. Niels Jørgensen, f. 19 maj 1844, Moder. Saxogade 25 opslag 90
 515. Anna Marie Frederikke Otto, enke, f. 1850, Linnedsyning. Saxogade 39 opslag 13
 516. Karoline Marie Birgitte Clausen, enke, f. 16. nov. 1828, Alderdomsunderstøttelse. Saxogade 39 opslag 135
 517. Karoline Marie Ørsted, enke, f. 2. feb. 1857, Syning, Saxogade 45 opslag 157
 518. Bernhard Andersen, ugift, f. nov. 1880, barn, Glarmestersvend, Saxogade 59 opslag 185
 519. Anna Christiansen, ugift, f. 2. marts 1840, slægt, Fattighjælp, [ Fødeår meget utydeligt, kan være forkert!] Saxogade 79 opslag 218
 520. Ketty Emilie Christiansen, ugift, f. juli 1898, datter, Saxogade 81 opslag 222
 521. Niels Peter Harald Andresen, enkemand, f. 14. marts 1832, Maler,  Schacksgade 6 opslag 50
 522. Betty Dorthea, gift m. billedskærer Carl Sørensen, f. 31. jan. 1848 Schacksgade 14 opslag 65
 523. Julius Theodor Carlsen, gift m. Elise, f. 4 aug. 1861, Elektromekanisk værkfører, Schleppegrellsgade  1 opslag 4
 524. Olga Margrethe Larsen, f. 1. feb. 1887 ”Rejsebarn fra det kgl. Vaisenhus” - Schleppegrellsgade  7 opslag 16
 525. Heinrich Wilhelm Olsen, gift m. Anna, f. 9. juli 1856 Cigararbejder. Schleppegrellsgade 9  opslag 21
 526. Elvira Lusty, ugift, f. 6 juni 1886, datter Schleppegrellsgade 2 opslag 25
 527. Elna Lusty, ugift, f. 21 okt 1888, datter, Schleppegrellsgade 2 opslag 25
 528. Heinrich Philip Løber, gift m. Sophie, f. 11. juni 1838, Schleppegrellsgade 2 opslag 25
 529. Lauriz Krog Gundestrup, gift m Marie, f. 17 dec. 1848 [Mariæ] Bestyrer. Schleppegrellsgade 4  opslag 29 
 530. Christian Wilhelm Gundestrup, [søn af ovennævnte] ugift, f. 19. sep. 1886. Schleppegrellsgade 4  opslag 29
 531. Anna Cathrine Boalt, enke, f. 18 juni 1845, Oberstinde.  Schleppegrellsgade  opslag 34
 532. Hilda Kirstine Bidstrup, Enke, f. 1827, Husmor. Schwartzgade 11 opslag 15
 533. William Jørgen Nielsen, ugift, f. 3. feb. 1899, barn, Schwartzgade 8 opslag 63
 534. Niels Johansen, enkemand, f. i ”Lerbækhus” Helsingør, d. 5 nov. 1836, ejendomsadministrator, Schønbergsgade 3 opslag 4
 535. Emilie Jacobsen, ugift, f. 1. dec. 1866, Tjenestetyende, Schønbergsgade 11 opslag 19
 536. Olga Camilla Lassen, ugift, f. 22 marts 1879, tjenestepige. Schønbergsgade 15 opslag 28
 537. Asta Amalie Wilhelmine Larsen, ugift, f. 7 aug. 1878, Tjenestetyende. Schønbergsgade 8 opslag 48
 538. Johan Alfred Dahlqvist gift m. Signe, f. 8 dec. 1849, Maskintrykker. Schønbergsgade 20 opslag 102
 539. Laura Johanne Hansine Anker, enke, f. 6. maj 1850, Pensionistinde. Sct. Annæ Plads 13 opslag 23
 540. Hedevig Kiærulff, ugift, f. 4. marts 1859, Slægtning [Til ovennævnte] Sct. Annæ Plads 13 opslag 23
 541. Martin Savsted, ugift, f. 20. dec. 1857, Skibstømrer, Sct. Annæ Plads 10 opslag 56
 542. Christiane Elisabeth, gift m. Rasmus Bang, f. 8 feb. 1854, Husmoder, Sct. Annæ Plads 20 opslag 89
 543. Mathilde Alida, gift m. Waldemar Davidsen, Husmoder, Sct. Annæ Plads 28 opslag 103
 544. Emilie Christine Nielsen, ugift, f. 3. marts 1868, Syerske,  Sct. Annægade 5 opslag 7
 545. Wilhelm Charles Alfred Brun, gift m. Emilie, f. 13. juni 1873, Barbersvend,  Sct. Annægade 5 opslag 7
 546. Johan F . . ?? Christensen, gift m. Anna, f. 26 juni 1835, Pakusformand, Sct. Annægade 33 opslag 51
 547. Christian Villiam Larsen, ugift, f. 26 juli 1847, husfader, dampbaadfører,  Sct. Annægade 37-39 opslag 68
 548. Frederikke Martine Larsen, ugift, f. 28 maj 1841, Husholder. Sct. Annægade 37-39 opslag 68
 549. Ida Emilie, gift m. Frederik Poulsen, f. 11. juni 1847, Husmoder, Sct. Annægade 37-39 opslag 68
 550. Sanne Helene gift m. Johan Sørensen,  f. 31. dec. 1852, Husmoder, Sct. Annægade 45-47 opslag 78
 551. Mathilde, gift m. Wilhelm Andersen, f. 30 marts 1838, Husmoder, Sct. Annægade 49-51 opslag 82
 552. Janni Andrea M . . ?? [Temmelig utydeligt] gift m. Jens Jensen, f. 11. nov. 1869 Husmoder, [Ikke fundet i Kb] Sct. Annægade 53-55 opslag 88
 553. Emil, Alexander Oscar Schrøder, Enkemand,  f. 24. jan 1829, Murermester. Sct. Annægade 4 opslag 110
 554. John Emil Bruhn, ugift, f. 6 marts 1877, søn, bud. Sct. Annægade 18 opslag 133
 555. Carol C. Hansen, gift Sørensen, Fraskilt, f. 13 nov. 1858, Vask og rengøring. Sct. Annægade 26 opslag 142
 556. Emilie Wilhelmine Andersen, Ugift,  f. 29. aug. 1873, Offentligt fruentimmer. Sct. Annægade 26 opslag 142
 557. Hanne Laurine, gift m. Johan Pries, f. 17 nov. 1835, Husmoder, Sct. Hans Gade 7 opslag 9
 558. Hansine Augusta Gottliebsen, ugift, f. 29. okt. 1838, Logerende, håndarbejde. Sct. Hans Gade 15 opslag 27
 559. Ivar Christoffer Hagelund, ugift, f. 15 dec. 1883, søn, Sømand. Sct. Hans Gade 4 opslag 54
 560. Jensigne Othilia Michelsen, ugift datter, f. 17 april 1877, Kravatsyning, Sct. Hans Gade 22 opslag 105
 561. Emma, [Intet efternavn, ikke fundet i Kb. ] gift, f. 26. marts 1864 Husmoder. [Manden hedder Theodor Østerby, men posten er overstreget]  Sct. Hans Gade 26 opslag 129
 562. Carl Christian Nielsen, ugift barn, f. 1898.  Sct. Hans Gade 26 opslag 133
 563. Hans Rasmus Simonsen, gift m. Maren, f. 17. sept. 1867, Murerarbejdsmand,  Sct. Hans Gade 30 opslag 144
 564. Ellen Marie Wineken, ugift, f. 17 nov. 1823, Husgjerning. Sct. Hans Torv 3 opslag 5
 565. Christiane Andersen, enke, f. 3 juli 1809, Husmoder, Sct. Jørgens Allé 5 opslag 8
 566. Eline Martine Møller, ugift, f. 29. aug. 1857 [Dato: vanskelig at tyde] Telefonistinde. Sct. Knudvej  5 opslag 6
 567. Frederikke Marie Møller, ugift,  f. 1846, Forhen sygeplejerske, pensionistinde Sct. Knudvej 5  opslag 6
 568. Ebba Gyritha  Jensen f. 28, maj 1885,  [I Mariæ] ugift datter, Sct. Knudvej 5  opslag 7
 569. Martha Jensen, ugift datter, f. 29. maj 1887 [I Mariæ, søster til ovennævnte]  Sct. Knudvej 5  opslag 7
 570. Wilhelmine Claudine Erlandsen, enke, f. i Hammermøllen ved Helsingør [Hellebæk] 4. aug. 1830, Hovedsagelig af formue. Sct. Knudvej 16  opslag 77  
 571. Frederik Christian Petersen, ugift, f. 11 Jan 1879, Malersvend. Sct. Nikolaivej  3B opslag 13
 572. Thora Garmann, enke, f. 24. april 1837, Pension, Sct. Nikolaivej  7 opslag 33
 573. Caroline Christine, gift m. fyrbøder Vilhelm Frederiksen, f. 22. nov. 1854, Husmoder Sct. Nikolaivej  12 opslag 61
 574. Ingeborg Nathalie Christiansen, ugift, f. 5. okt. 1880, datter, Tjenestepige, Sct. Paulsgade 51/53  opslag 31
 575. Carl Christian Danielsen, enkemand, f. 28. april 1847, skibstømrer,  Sct. Paulsgade  51/53 opslag 37
 576. Peter Jensen, gift m. Ernestine, f. 29. april 1846, Skibstømrer, Sct. Paulsgade 55  opslag 46
 577. Niels Peter Hannibal, gift m. Julie, f. 5 okt 1825, Pension. Sct. Paulsgade 12 opslag 89
 578. Edvard Hart-Olsen, gift m. Anna, f. 11 april 1838, Water . . ?? Sct. Paulsgade 14 opslag 92
 579. Josephine Mathilde Louise Olsen, datter af ovennævnte, ugift, f. 19. jan. 1873, Kontorist. Sct. Paulsgade 14 opslag 92
 580. Marie Margrethe Laurette Olsen, ugift, [søster til ovennævnte], Medhjælp i huset, Sct. Paulsgade 14 opslag 92
 581. Axel Emil Harth-Olsen, ugift, f. 16. jan. 1883, [ broder til ovennævnte] Handelslærling. Sct. Paulsgade  14 opslag 92
 582. Johannes Anton Larsen, gift m. Alma, f. 20. okt 1873, Blikkenslagersvend. Sct. Paulsgade  46 opslag 119
 583. Jacob Zedler Carstensen, gift m. Johanne, f. 3. juli 1872 [ Olai] Elektropletfabrikant, Sct. Paulsgade  54 opslag 137
 584. Johanne Elisabeth, gift m. Julius Hansen, f. 20. aug. 1853, [Fødselsdagen må være forkert, hun er født 29. april  1853 i Mariæ sogn, og er døbt Svendsen i flg. Konf.] Husmoder. Sct. Peders stræde 7 opslag 9
 585. Josephine Petrine Boraue, [i kirkebogen: ”Borroe”] ugift, f 22. marts 1833 Forhen lærerinde, Sct. Peders stræde 9 opslag 12
 586. Anna Sophie, gift m. Oscar Berg, f. 6. nov. 1848, Intet særligt erhverv. [Ikke fundet i KB eller FT Døbte 1848 mangler i Olai] Sct. Peders stræde 11 opslag 15
 587. Holger Gustav Nielsen, ugift, f. 2. marts 1891, Søn. Sct. Peders stræde 43 opslag 82
 588. Peter Ferdinand Thorvald Paysen, gift m. Karen, f. 25. aug. 1854, [Olai] Detailhandler. Sct. Peder stræde 49 opslag 96
 589. Caroline Frederikke f. Borroe, gift Jensen, enke, f. 14 juni 1834, Pension fra manden. Sct. Peders stræde 12 opslag 126
 590. Antonette Frederikke Petrine Dorothea f. Røder, [ Mariæ Kb] gift m. Johannes Petersen, f. 17. maj 1846, Sct. Peders stræde 32 opslag 163
 591. Christian Harald Svendsen, ugift, f. 11. april 1848, Tømrersvend. Sct. Peders stræde 32 opslag 164
 592. Ferdinand Thorvald Svendsen, ugift, f. 4. marts 1851, Tømrersvend. Sct. Peders stræde 32 opslag 164
 593. Nathalie Charlostine Svendsen, ugift f. 20 juni 1861, Rørfletter. Sct. Peders stræde 32 opslag 164
 594. Asta, gift m. stolefabrikant Jensen, f. 12 dec 1871, Husmoder Sigridsvej 13 Gentofte opslag 22
 595. Harald Frederik Gehlsen, ugift, født 1885, døbt i Apostolsk menighed i Helsingør, søn Silkeborggade 7 opslag 14
 596. Marie Kirstine Gehlsen, ugift, f. 31. aug. 1881 døbt i Apostolsk kirke Helsingør, Datter Silkeborggade  7  opslag 14
 597. Johannes Emanuel Gehlsen, ugift, f. 19 aug 1889 døbt i postolsk menighed i Helsingør, [Se Olai] Silkeborggade  7  opslag 14
 598. Thorvald Christian Henriksen, gift m. Katrine, f. 24 feb. 1876 Bådebygger, Silkeborggade  9  opslag 18
 599. Otha Ludvig Harald Kiegstad, gift m. Augusta, [også f. i Helsingør] f. 29 marts 1839, snedker.  Silkeborggade 6  opslag 32
 600. Jens Peter Christian Madsen, gift m. Eva, f. 1 okt. 1849, Arbejdsmand, Silkeborggade  8  opslag 37
 601. Mathilde Steffens, enke, f. 4. juni 1860, Blikkenslagerenke, Silkegade 13 opslag 17
 602. Flora Emilie gift m. Thomas Sørensen, f. 3 maj 1877, Husmoder, Sindshvilevej 13 opslag 47
 603. Anna Edvardine, gift m. bager Niels Poulsen, f. 25. maj 1863, Husmoder,  Sindshvilevej 17 opslag 59
 604. Malvine Eleonora Larsen, ugift, f. 18. okt 1851, Dameskrædderinde, Sindshvilevej 21 opslag 72
 605. Thora, gift m. Charles Jensen, f. 2.1 nov. 1875, Husmoder. Sindshvilevej 10 opslag 101
 606. Kirstine gift m. Emil Henriksen, f. 13. aug. 1853, Tapetsererlærling,  Sjællandsgade 5 opslag 11
 607. Julius Clausen, f. 26. juli 1851, Skibsfører. Et skib i Nyhavn, ”ANE”  opslag 9
 608. Niels Schiern, f. 27. juli 1863, gift, Maskinmester, Et skib i Red Havnedistrikt  ”CATHAY” opslag 13
 609. Louise Clark ugift, f. 11 maj 18?? [Hele posten gnidret] Legater og understøttelser, Skindergade 34 opslag 86
 610. Lavra Marie Dons, Ugift  f. 16. jan. 1851 Dameskræderinde. Skipper Clements Allé 7 opslag 12
 611. Christian Hee, ugift, f. 28. maj 1867, Bogholder. Skjoldsgade 6 opslag 30
 612. Edmund Viggo Petersen, gift m. Inger, f. 11. jan. 1881, Slagtermester, Skolegade 17 opslag 30
 613. Christian Petersen, ugift, f. 16. jan. 1880, Slagtersvend, Skolegade 17 opslag 30
 614. Hans Christian Petersen, gift m. Anna, f. 24. okt. 1846,  Slagtermester, Skolegade 4 opslag 40
 615. Fritz August Jensen, gift m. Petra,  f. 1. maj 1847,  Forhen bagermester, P. t. Kasserer. Skovgaardsgade 21 opslag 42
 616. Johanne Christiane Jensen, ugift, f. 14. juli 1875, Tyende, Skovgaardsgade 36 opslag 104
 617. Adelheid P. Fritze, gift m. boghandler Larsen, f. 10. feb. 1846, Skovgaardsvej 6 Ordrup opslag 26
 618. Frederikke Christine, gift m. Christian Andersen, f. 14 maj 1872, Husmoder. Skydebanegade 9B opslag 35
 619. Harald Jacobsen, ugift, f.  20. okt. 1880. Handelskommis, Skydebanegade 13 opslag 61
 620. Sophie Frederikke Meyer, ugift, f. 18. okt. 1860, lærerinde, Skydebanegade 4 opslag 71
 621. Nicoline Regine Meyer, fraskilt, f. 5 juni 1855, Syning, Skydebanegade 4 opslag 71
 622. Carl Charles Julius Bendsen, gift m. Jensine, f. 29. sep. 1871, Smedesvend, Skydebanegade 8B opslag 102
 623. Ane Marie Andersen, enke, f. 7 jan. 1841, Husmoder,  Skydebanegade 10 opslag 109
 624. Jens Vilhelm Herman Møller, gift m. Rosa, f. 11. feb. 1852, Cigarsorterer, Skydebanegade 12 opslag 126
 625. Andrea, gift m. Rasmus Hansen, f. 18 nov 1863 Husmoder, Skyttegade 13 opslag 13
 626. Carl Christian Olsen, gift m. Anna, f. maj 187, Husfader. Skyttegade 21 opslag 31
 627. Olie [??] Petrea Ahlqvist, ugift, f. 7. feb. 1842, Håndarbejde. Skyttegade 21  opslag 45 [Hjælpeløs skrift]
 628. Ida Elisabeth, gift m. Vilhelm Nielsen, f.7. aug 1870, Husmoder. Skyttegade 23 opslag 48
 629. Anna Cecilie Christine Jørgensen, fraskilt, f. 25 okt, 1854, [En søn hedder Nielsen] Fabriksarbejde, Skyttegade 23  opslag 49
 630. Laura Elise Antonie Wilhelmine født Nielsen, enke, f. 26 juni 1859 i Olai sogn, cigar . . ??  Skyttegade 10 opslag 78
 631. Johannes Meyer, f. 11 aug 1893, Barn. Skyttegade 24  opslag 114
 632. Elisabeth, gift m. doktor Hans Christin Ringsted, f.. 11 aug. 1874, Husmoder. Slagelsegade 1, opslag 3.
 633. Caroline Sofie Vilhelmine Petersen, ugift, f. 9 jan. 1864, Pige, Slagelsegade 9 opslag 18 
 634. Jens Peter Hansen, gift m. Karen, Formand, 4 børn hjemme, Slotsgade 5 opslag 10
 635. Asta Kierulff, ugift, f. 1874, Husbestyrerinde, Slotsgade 19 opslag 25
 636. Marie Andersen, ugift, f 7. sep. 18?5 Nygaardsmark v. Helsingør, pensionær, syning. Slotsgade 19 opslag
 637. Ingrid Olsen, enke, f. 23 ? 1837, syerske, 1 søn hjemme, Slotsgade 21 opslag 31
 638. Carl Johan Mundt, gift m. Emma, f. 13. maj 1851, Murersvend, Slotsgade 23 opslag 38
 639. Ane Marie Frederiksen, ugift,  f. 20. Sep. 1824, strygning,  Slotsgade 27A opslag 51
 640. Emilie Theresia født Hansen - - Joh . . ??, Enke, f. 8 juni 1837 i Olai sogn, Pension. Slotsgade 29A opslag 64
 641. Bine Frederikke Christensen gift, f. 6 nov. 1850 Håndarbejde. Slotsgade 10 opslag 99
 642. Anna Louise Hansen,  f. 13. maj 1874, Håndarbejde. Slotsgade 10 opslag 99
 643. Dagmar Marie Christensen, f. 20 sep. 1876, Posementarbejde,  Slotsgade 10 opslag 99
 644. Carl Viktor Larsen, gift m. Rosa, f. 6 Okt. 1872, snedkersvend. Slotsgade 12 opslag 104
 645. Nathalie Lorentsen, enke, f. sep 1845 [gnidret] Syerske. Slotsgade 18 opslag 113
 646. Yelva Boldt, ugift, f. 27. nov. 1863, Slotsgade 22 opslag 122
 647. Gustaf Adolf Møller, gift m. Anna, f. 6 marts 1858, Snedkersvend. Slotsgade 24 opslag 126
 648. Alfred Christian Clausen, f. 29 maj 1882, Tømrer. Slotsgade 26 opslag 131
 649. Karl Viktor Johan Petersen, ugift, f. 15. marts 1877, Tjenestetyende karl. Slotsgade 30 opslag  138
 650. Anette Caroline, gift m. Ferdinand Dorscesius, f. 24 feb. 1843. Slotsgade 36 opslag  159
 651. Anna Hilda Caroline, f. 11. Nov. 1869 gift m. Holger Schwensen, landmand, men: En helt speciel undtagelse: Hun findes i Ft 1901 i Maribo amt, Købelev sogn, opslag 708.
 652. Elisabeth Winther, ugift, f. 11. feb 1878, Svigerinde, Smallegade (Frb) 15 opslag 31
 653. Hedevig, gift m. Axel Mørck, f. 4. juni 1876, Hustru, Smallegade (Frb) 15 opslag 31
 654. Marius Julius Bornholm, gift m. Agnes, f. 23 juni 1854, Handelsagent. Smallegade 38 (Frb) opslag 188
 655. Joakim Ernst Christian Johansen, gift m. Hansine, f. 7. feb. 1862, Arbejdsmand. Smallegade 40B (Frb) opslag 205
 656. Anna Pauline Larsen gift m. pølsemager Køpping, f. 20 sep. 1878 Smallegade 44B (Frb) opslag 215
 657. Agnes Elisabeth Nielsen,  ugift, f. 18 dec 1885, datter tjenestepige. Smallegade 48 (Frb) opslag 235
 658. Bertha Petronelle gift Fischer, f. 6. jan 1856, arbejderske. Smallegade (Frb) 48 opslag 244
 659. Harald Johansen, ugift, f. 8 sep. 1844, Logerende Agent. Smallegade 5 (Sundbyv.)  opslag 279
 660. Karen Eleonora, gift m. Niels Børgesen, f. 16. sep. 1837, Husmoder, Smedegade 7 opslag 12
 661. Jørgen Carl Niels Børgesen, [Søn af ovennævnte] f. 22. jan. 1876, Maskinarbejder, Smedegade 7 opslag 12
 662. Juliane Marie Havløkke, enke, f. 3 juni 1844  Smedegade 7 opslag 18
 663. Poul Ekstrøm, ugift, f. 16. aug. 1880, Logerende assuranceassistent, Smedegade 4 opslag 62
 664. Carl Johan Bodin, gift m. Inger, f. 16. feb. 1821, Alderdomsunderstøttelse, Kr. 12,00 pr. mnd. Smedegade 10 A forhus, opslag 77
 665. Fritz Heidemann, gift m. Else, f. 21. marts 1826, Alderdomsunderstøttelse, Kr. 10,00 pr. mnd. Smedegade 10A opslag 77
 666. Christian Vilhelm Petersen, gift m. Ida, f. 30. april 1830, Murersvend.  Smedegade 10A  opslag 83
 667. Lars Rasmussen, gift m. nedenstående, f. 17. nov. 1844, Blikkenslager. Smedegade 18 opslag 116
 668. Augusta Caroline, gift m. ovenstående, f. 14 aug. 1844, Husmoder. Smedegade 18 opslag 116
 669. Oline Hansine Olsen, [Olai sogn] gift m. skomager Johannes ??, f. 13 feb. 1830 Snaregade 4 opslag 4
 670. Christiane Augusta Willadsen enke, f. 21. maj 1846, Håndarbejde. Snaregade10 opslag 14
 671. Dagmar Kirstine Wilhelmine Olsen, f. 28. aug. 1830 [meget gnidret. Ingen yderligere data ] Sofiegade 5 opslag 7 
 672. Johanne Michaeline Karen Kirstine, gift m. Hans Steffensen, f. 4 nov. 1866. Husmoder. Sofiegade 26 opslag 73
 673. Marie Karoline Herløvsen, f. Jensdatter 26. april 1831, [Formodentlig enke] Handelskone. se vielsen Sofiegade28-30 opslag 78 
 674. Magdalene Sofie Kirschner Larsen, ugift f. 16. ok.t 1883, slægtning. Sofievej 11 opslag 18
 675. Marie Johanne , gift m. Peter Wessel Schumacker f. 12. marts  1856, Sofievej 21 opslag 40
 676. Karl Petersen, gift m. Christine, Kelner, Sofievej 18 opslag 43
 677. Viktoria Margrethe Petersen, enke, f. 13. dec. 1842, Pension og syning. Sofievej 25 opslag 56
 678. Elise Larsen, ugift, f. 18. juli 1880, Slægtning, syning. Sofievej 27 opslag 65
 679. Anna Camilla, gift m. Peter Poulsen, f. januar 1866.  Sofievej 22 opslag  88
 680. Nancy Marie Hartmann, ugift, f. 31. marts 1850 Datter, Solitudevej  opslag 13
 681. Andrea Dorthea Hartmann, ugift lærerinde, f. 10. dec 1851. Solitudevej  opslag 13
 682. Marie Andrea Caroline Urban, ugift. f. 21. dec. 1833. Detailhandlerenke. Solitudevej 5 opslag 19
 683. Olga Ingeborg, gift m. Hans Petersen, f. 1. sep. 1867, Husmoder, 2 børn hjemme.  Solitudevej 12  opslag 58
 684. Malvine Vilhelmine Louise gift m. Carl Ryberg, f. 2. nov. 1854, Husmoder to børn hjemme. Sortedamsgade 5 opslag 12
 685. Jacobine Grosmann, enke, f. 31. juli 1823, Formue. Sortedamsgade 7 opslag 19
 686. Fredrik Andersen, f. marts 1818, Pensionist. Sortedamsgade 19 opslag 43
 687. Carl Lauritz Christensen, gift m m. Olga, f. 9. maj 1867, Malersvend, St. Hansgade 11A opslag 23
 688. Jens Chr. Vestergaard ugift, f. 10. Sep. 1887 Barn. St. Hansgade 19 opslag 30
 689. Susanne Schovelin,  enke, f. 9. sep. 1830, [ Dato muligvis forkert: I flg. Olai Kb. er hun født den 17. sept.] Konferansraadinde. Pension St. Hans Torv 3 opslag 3
 690. Ellen Marie Wineken, ugift, f. 17 Nov. 1823, Svigerdatter på midlertidigt ophold, St. Hans Torv 3  opslag 5
 691. Lauritz Harald Jensen, gift m. Thomine Beathe, f. 14. jan. 1842, Grosserer. St. Pedersvej 1 opslag 5
 692. Petra Sophie Johansen, ugift, f. 19/6 1863, datter, Strygning. Stampesgade 3C opslag 22
 693. Dagmar Johansen, ugift, f. 28. feb 1873, Dameskræderinde, Stampesgade 3C opslag 22
 694. Wibeke Johansen, ugift, f. 3 aug. 1895, barn, [Uægte datter af Dagmar Johansen som senere bliver gift m. faderen. Venligst oplyst af en slægtning] Stampesgade 3C  opslag 22
 695. Eigil Schwensen, ugift,  f. 5. juli 1875 [Mariæ] Kolonialhandler, Steen Blichersvej 2 opslag 32
 696. Peternille Nielsine Marie Mathiesen, ugift, f. 24 maj 1866,  Kassererske. Stefansgade 43 opslag 35
 697. Kaj Erik Gunner Mathiesen Petersen, ugift, f. 2. dec. 1890, Skolesøgende. Stefansgade 43 opslag 35
 698. Hans Christian Larsen, gift m. Vilhelmine, Slagtersvend. Stefansgade 4 opslag 40
 699. Josephine Marie,  gift m. stukkatør Johan Johansen, f. 11. aug 1872 [Gnidret] Stengade  opslag 41
 700. Clara Margrethe Thomsen, ugift, f. 30. dec. 1873, Slægtning, Stengade 19 opslag 72
 701. Elfrida Emma, gift m. Carl Petterson,  f. 12 sep. 1880, Stengade 2 opslag 80
 702. Anna Olivia Nielsen, [født Christensen] fraskilt, f. 7. nov. 1854, Formandinde f. Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark, Stengade 2D opslag 96
 703. Waldemar Theodor Larsen, gift m. Anna Boline Mathilde, f. 26. feb 1860, Pramstikker. Stengade 22 opslag 126
 704. Anna Boline Mathilde gift m. ovennævnte, f. 10. jan. 1860, 5 børn hjemme. Stengade 22 opslag 126
 705. Helga Juliane Larsen,  datter af ovennævnte, f. 1 feb. 1888,  Stengade 22 opslag 126
 706. Christiane Hansine Petersen, ugift, f. 6 maj 1852, Svigerinde,  Stengade 22 opslag 126
 707. Harriet, gift m. Alfred Brown, f. 14. maj 1875, husmoder. Stengaards Allé 13 opslag 18
 708. Aurelia Sophie E. Klüver f. 29. maj 1838, Slægtning, Stengaards Allé 13 opslag 18
 709. Ellen Kristine Hansen, ugift, f. 10. juli 1884, Tyende. Stenosgade 3 opslag 7
 710. Johanne Frederikke Krüger gift St . . . ?? f. 12. feb. 1856 [Mariæ] Stockholmsgade 25 opslag 40
 711. Hanne Caroline Jensen, ugift, f. 17. april 1878, jomfru. Stockholmsgade  opslag 47
 712. Carl Walter Frederik Blekchingborg, ugift barn. Stockholmsgade 57 opslag 84
 713. Ingeborg Helga Sigrid Blechingborg, ugift barn f. 2. okt 1888. Stockholmsgade 57 opslag 84
 714. Wilhelmine Mathilde, gift  m. Sevaldsen, f.31. okt 1857. Stockholmsgade 57 opslag 85
 715. Ebba Hilarius Kalkau,  ugift barn, f. 8/7 1883. Stokhusgade 3 opslag 3
 716. Ebba Caroline Louise Frederikke Jørgensen, ugift  f. 5/6 1882, Gæst Stokhusgade 3 opslag 3
 717. Otto Henrik Theodor Bruhn, gift m. Laura, f. 10 aug 1843, Grosserer, Stokhusgade 2 opslag 8
 718. Eleonora, gift m. Lars Jacobsen, f. jan 1869  Stormgade 7 opslag 14
 719. Anton Johannes Petersen, gift m. Eleonora, f. 8/6 1854, Incasator. Stormgade 20 opslag 92
 720. Lisbeth Kirstine Nielsen, ugift, f. 24. dec. 1874,  Cigararbejderske, Straffefange, Straffeanstalten Kristianshavn  opslag 12
 721. Niels Carl Schiern, gift m. Ingeborg, f. 27 juli 1863, Maskinmester, 4 børn, Strandboulevard Ordrup 29  opslag 26
 722. Niels Valdemar Hansen, ugift, f. 16 okt 1856. Bogholder Strandboulevard Ordrup 12 opslag 32
 723. Carl Hjalmar Eskild Graudsgaard Christensen, ugift, f. 20. jan. 1882 [Mariæ] Søn, Strandboulevard Ordrup 12 opslag 32
 724. Charles Osvald Graudsgaard Christensen, ugit, 5 Aug. 1886. søn. Strandboulevard Ordrup 12 opslag 32
 725. Hulda Christoffersen,  ugift, f. 3. maj 1866, Fabriksarbejde. Strandgade 42 Opslag 111
 726. Lauritz Julius Svendsen, gift m. Petra, f. 18. dec. 1866 Oversergeant. Strandgade 44 opslag 115
 727. Alma Cathinka Sigfride, gift m. Elo Jensen, Husmoder. Strandgade 44 opslag 115
 728. Wilhelm Ernst Marius Sevaldsen, ugift f. 1877, Sergeant ved Artilleriet. Strandgade 44 opslag 119 [En kaserne]
 729. Thorkil Randa Boldt, f. 28 sep. 1878, Trafikassistent. Strandgade 44 opslag 124 [En kaserne]
 730. Agnete Houlberg, ugift datter, født 14. marts 1892  Strandgade 50 opslag 157
 731. Niels Villiam Jørgensen, gift m. Emilie, f. januar 1854 i Skotterup pr. Helsingør, Arb.mand ved "De Forenede" Lille Strandstræde 13 opslag 16 [Skal muligt findes i Tikøb kb.]
 732. Laurits Andreas Worm, [Olai Kb] gift m. Adeline,  f. Privatvægter, 4 børn hjemme. Lille Strandstræde 12 opslag 32
 733. Christen Laurits Hansen, gift m. Jenny, f. 22 okt. 1845, Skomagermester, Store Strandstræde 3 opslag 3
 734. Johan Peter v. Wildenradt, gift m. Louise, f. 27 juni 1861, [Død 1904] Landskabsmaler, skuespiller. Store Strandstræde 20 opslag 90
 735. Clara Nina Adelhard Weis Ernst f. 23. marts 1895,  Datter. Strandvej 15 opslag 10
 736. Sophie Therese, gift m. Hans Petersen, f. 3. aug. 1840 Strandvej 15 opslag 10
 737. Anna Dagmar Marie Larsen, ugift, f. 2 april 1877, Tjenestepige. Strandvej 21A opslag 13
 738. Juliane Marie, gift m. Niels Olsen, f. 21. aug. 1846, husmoder. Strandvej 49 opslag 55
 739. Charles Emanuel Reisner, f. 11 maj 1864, Oversergent. Strandvej [En kaserne i Vognmandsmarken] opslag 75
 740. Henriette Josephine Vilhelmine  gift m. Viggo Klein, f.29 dec. 1847, Husmoder. Strandvej 77 opslag 106
 741. Nielsine Petrine Caroline Petersen, enke, f. 12 juni 1860, Beværternæring. Strandvej 79 opslag 109
 742. Ellen Sofie Viboe gift m. Hans Hansen, f. 13 marts 1875, Bryggeriarbejder, Strandvej [Tuborgs arbejderboliger]  opslag 154
 743. Hans Viggo Larsen, ugift, f. 29. jan. 1887, Barn, Bydreng Strandvej [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 161
 744. Jørgen H. Larsen, ugift f. 25 juni 1889, Barn, Bydreng, Strandvej [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 161
 745. K. . . ?? Vilhelm Larsen ugift, f. 18 nov. 1892, Barn, Strandvej [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 161
 746. Ingeborg Johanne Larsen, ugift, f.18. maj 1895, Barn. Strandvej [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 161
 747. Fanny Tefke, ugift, f.13. april 1879, Datter. Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 164
 748. Karen Sofie Tefke, ugift f. 9. Okt 1887 Datter Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 164
 749. Anna Margrethe Tefke, ugift, f. 19. jan 1890, Datter Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 164
 750. Carl Frederik Julius Ernst Ebert, gift m. Hansine,  f. 15. okt 1876, Glasmager. Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 167
 751. Aribert Cael Arnold Ludvig, gift m. Jutta, f. 25. dec. 1877 [Mariæ]  Glasmager, Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 164
 752. Ringholt Tefke, gift m. Sophie, f. 22 jan. 1877, Glasmager Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 164
 753. Sofus Emil Bendsen, gift m. Eleonora, f. 7. maj 1873, Glasmager,  Strandvej  [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 168
 754. Klara Dehlia Jacobine Ludvig, ugift, f. 28 aug. 1874, datter. Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 172
 755. Edith Amalie Ernstine Ludvig ugift, f. 10. Jan. 1891 Datter, Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 172
 756. Frederik August Andres Ludvig, ugift, f. 21 feb 1881, Søn. Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 172
 757. Carl August Robert Ziegler ugift, f 8 marts 1881, Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 172
 758. Hermanda Eleonora Sofie Tefke, f. 31 maj 1864, Husmoder Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 172
 759. Emil Carl Herman Poul Tefke  f. 27 aug. 1870, Barn. Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 173
 760. Henry Edmund Gustav Tefke, ugift, f. 17 sep. 1893, Barn,  Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 173
 761. Otto Carl Louis Stricker, ugift, f. feb. 1867, Glasmager, Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 173
 762. Mathilde Olga Lovise gift m. Oscar Wentzel, f. 25. april 1872, Husmoder.  Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 176
 763. Andreas Christian Julius Stricker,  [gift m. nedenstående] f. 23. jan 1864 [ i Mariæ sogn] Glasmager, Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 176
 764. Agnete Hilda Victoria Ludvig  [gift m. ovenstående Stricker ] f. 26. marts 1870 Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 176
 765. Arenze Walborg Louise Brauer, ugift, f. 26 maj 1883, Barn, Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 177
 766. Ernst Carl Brauer, ugift.  f. 18.juli 1890 Barn.  Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 177
 767. Elvira Jacobine Augusta Evers, ugift, f. 5. jan. 1879, Barn. Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 177
 768. Tora melida Evers, ugift, f. 1. aug. 1882, Barn, Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 177
 769. Sigrid Olga Evers, ugift, f. 20 juni 1885, Barn,  Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 177
 770. Erno Evers, ugift, f. 31. okt. 1889, Barn,  Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 177
 771. Adelheid Emma, gift m.Louis Eberth, f. sep. 1863, Husmoder  Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 181
 772. Axel Leonhard Carl Ludvig, gift m. Ida, f. 4. juni 1875, Fabriksmester, Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 181
 773. Heinrich Hermann Ludvig, gift m. Otilia, f. okt. 1874, Glasmager. Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 181
 774. Otto Carl Ziegler, ugift, f. juni 1888, Barn. Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 181
 775. Viktoria Emilie gift m. Fritz Christensen, f. 1 april 1874, Husmoder, Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 181
 776. Lydia Frederikke Sofie Tefke, ugift, f. 10. aug. 1875, Datter, Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 186
 777. Nonny Tefke, ugift, f. 12 nov. 1877, Datter,  Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 186
 778. Sofie Tefke, ugift, f. 1880, Datter,  Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 186
 779. Astrid Tefke, ugift, f. 5 sep. 1883, Datter, Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 186
 780. Richard Robert Vilhelm Frederik Ludvig, gift m Adolphine, f. 31. marts 1878 Glasmager, Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 189
 781. Osvald Gothilf Peter Stricker, ugift, f. 18 jan. 1869, søn, Kommis hos Købmand Stricker, Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 192
 782. Marie Christine Hansine Larsen, fraskilt, f. 27 dec. 1854, Arbejder på Tuborg, Strandvej  [Lægeforeningens Boliger] Opslag 207
 783. Henriksine Elisabeth Petersen, enke, f. 14 okt. 1832, Husmoder.  Strandvej  [Lægeforeningens Boliger] Opslag 210
 784. Johan Peter Frederik Evers gift m. Hulda, f. 26 okt 1862, Arbejdsmand på Tuborg, Strandvej  [Lægeforeningens Boliger] Opslag 228
 785. Laurine, gift m. Peter Mortensen, f. august 1843, Husmoder,  Strandvej  [Lægeforeningens Boliger] Opslag 236
 786. Josephine Hansine,  gift m. Otto Grandt, f. 11. nov. 1849, Husmoder Strandvej  [Lægeforeningens Boliger] Opslag 241
 787. Leon Ferdinand Vilhelm Hjalmar Duvier ugift, f. 8 nov. 1892, Barn. Strandvej  [Lægeforeningens Boliger] Opslag 245
 788. Villiam Julius Niels Jørgensen, gift m. Hansine, f. 18. okt 1850, Arbejdsmand. Strandvej  [Lægeforeningens Boliger] Opslag 254
 789. Asta Lauritzen, ugift, f. 8 juni 1852, Viceinpectrice. Strandvej  [Skolen ved Østre gasværk] Opslag 262
 790. Elvine Petersen ugift, f. 6. feb 1875, Assistent ved sygeplejen, Strandvej  [Øresundshospitalet] Opslag 267
 791. Oline Mogensen, ugift, f. 1 sep 1875 Assistent ved sygeplejen, Strandvej  [Øresundshospitalet] Opslag 267
 792. Anna Madsen, ugift barn,  f. 15. juli 1881, strikkerske, Strandvej  [Øresundshospitalet] Opslag 275
 793. Carl Christensen, enkemand f. 14 jan. 1844, Gymnastiklærer, Strandvej  [Øresundshospitalet] Opslag 279 
 794. Christian Poulsen, ugift, f. 8 aug 1887, Barn, faderen er snedker. Strandvej  [Øresundshospitalet] Opslag  286
 795. Theodor Heinrich Gothlieb Bertrand, ugift, f. 8 maj 1855, maler Strandvej  20 Opslag 312
 796. Erik Frederik Hansen, enkemand, f. 18. dec. 1855 Tømrersvend, Strandvejen Ordrup 281 Opslag 136
 797. Vigo Dahl, gift m. Elise, f. maj 1860, Tømrermester. Strandvejen Gentofte  Opslag 18
 798. Jehra Augusta Henriette født Ludvig, gift m. Oscar Hoffmann, f. 7. feb. 1874 i Mariæ sogn, Husmoder. Strandvejen Gentofte 149 Opslag 23
 799. Asta Alfrida Ludvig, ugift, f. 26 juni 1880, Slægtning, Strandvejen Gentofte 149  Opslag 23
 800. Dorthea Petronelle Trolle, gift. F. 1827 Husmoder. Strandvejen Gentofte 157 Opslag 39
 801. Johan Martin Christian Høyrup,  gift m. Dorothea, f. 3 april 1858, Legetøjshandler, Strandvejen Gentofte 157 Opslag 40
 802. Christian Bjerg, ugift, f. 1854, Bådebygmester, Strandvejen Gentofte 161 Opslag 52
 803. Laurits Petersen, ugift, f. 22. aug. 1872 Sletten i Helsingør, Fiskehandler.  Strandvejen Gentofte 171 opslag 83
 804. Christian Vilhelm Larsen, gift m. Ane Margrethe, f. aug. 1844, Skomagermester. Strandvejen (Gentofte 148 - 340) 272 opslag 330
 805. August Arvid Andersen, gift, f. 15. sep. 1858 [Mariæ sogn]  Købmand, Strandvejen (Gentofte 34 - 146) opslag 105
 806. Olga Magdalene, gift m. Edv. Hostrup, f. 11 maj 1866, Husmoder, Strandvejen (Gentofte 34 - 146) nr. 100 opslag 148
 807. Marie Caroline Amalie Struds  ugift f. 21. maj 1886 [Mariæ sogn]. Barn. Strandvejen (Gentofte 34 - 146) nr. 100A opslag 154 [Foreningen af 23/4 1882]
 808. Valborg Johanne Struds Strandvejen (Gentofte 34 - 146) Nr. 100A opslag 155 [Foreningen af 23/4 1882 - Se nedenstående]

 809. Børnehjemmet Dohns Minde, 
 810. Ordruphøjvej 1, 2920 Charlottenlund. 45 piger. Alder ved opt. 3-10 år, ved afg indtil 17 år.
  Oprettet 1888 på Jomsborgvej, Hellerup; nuværende hjem taget i brug 1930. Ejes af Foreningen af 23. April 1882. Hjemmet optog forældreløse og andre ulykkeligt stillede børn, dog ikke svagt begavede. Anerkendt 29. november 1909. Foreningen antog også drenge, der anbragtes på landet. Fungerer nu som fondsejet institution med plads til 13 børn og unge i alderen 4-18 år. Driftsoverenskomst med Gentofte kommune.
 811. Frederikke Philipsen, enke, f.22. aug. 1847, Husjomfru i Kbh. Strandvejen (Gentofte 34 - 146) Nr. 124 opslag 196
 812. Oline Emilie Henningsen født Olsen. f. [dato ulæselig] Fraskilt, Husmoder.  Studiestræde 33 opslag 54
 813. Margrethe Clement, ugift, f. 29 dec. 1878, Datter, syerske. Studiestræde 43 opslag 70
 814. Gorm Cement, ugift, f.4. jan 1881, søn, Pølsemager. Studiestræde 43  opslag 70
 815. Skjold Clement, ugift, f. 26 feb 1883, søn, Typograf. Studiestræde 43  opslag 70
 816. Einer Aage Larsen ugift, f. 8. april 1881 Commis, Studiestræde 49  opslag 82
 817. Anna Marie Hansen, [Civilstand ulæselig] f. aug. 1866 [Ikke fundet i Kb] Husmoder,Studiestræde 12  opslag 109
 818.  Johanne Emilie Reinhard, enke, f. 15 dec. 1822, Pension. Suensonsgade 33 opslag 13
 819. Carl Edvard Jevsen / Jensen eller Jemen? gift m. Julie, [Også i Kb er det svært at tyde efternavnet] Underkanonér Suensonsgade 43-45 opslag 15
 820. Christian M. A. Vichmann, gift m. Anna,f. 23 nov. 1860, Fyrbøder, Suensonsgade 40-42-44  opslag 38
 821. Fritz V. Lusty, gift m. Josephine, f. 24. feb. 1874, Underbådsmand, Suensonsgade  opslag .  Suensonsgade 52-54-56  opslag  43
 822. Carl Frederik Jensen,  gift m. Laura f. 10. sep. 1853, 8 børn hjemme, Lods  Suensonsgade 53 opslag 51
 823. Cathrine Vilhelmine Cecilie Kragh, Enke, f. 28 sep. 1828, Syning, Suensonsgade 55 opslag 56
 824. Hendrik Lars Carl Jensen, ugift, f. 9. okt 1869, Handelskommis, Sundevedsgade 3 opslag 6
 825. Thora Johanne gift m. Niels Qvist, f. marts 1840, Husmoder Sundevedsgade 5-7-9 opslag 11
 826. Laura, gift m. Jørgen Schumann, f. 28. jan. 1835 [Ikke fundet i KB] Husmoder. Sundevedsgade 22 opslag 109
 827. Claus Christian Clausen, gift m. Maren, f. 14. jan. 1867 i Sletten v. Helsingør, Masinarbejder. Sundevedsgade 24A opslag 112
 828. Sophie Rasmussen, ugift, f. 17 juli 1885, Datter, Sundevedsgade 30B opslag 132
 829. Lauritz Rasmussen, ugift, f. 16 aug 189, Søn,  Sundevedsgade 30B opslag 132
 830. Johan Adolph August Vagner, Gift m. Elisabeth, f. 24. maj 1845, (For tiden i Berlin) Svanemosegårdsvej (Frb.)  opslag 24.
 831. Carla Juliane Jensen. Fraskilt, født Petersen [I Kb. Mariæ: "Julie" ] Svanemosegårdsvej (Frb) nr. 2 opslag 40
 832. Marianne von Mehren, ugift, f. marts 1862, Pensionist.  Svanemosegårdsvej (Frb) 2 opslag 42
 833. Ingeborg Luise Cornelia Busch enke, [Temmeligt gnidret, kan være fejltydet, ikke fundet i FT og KB]  f. 3. marts 1860,  Formue og pension, Svanholmsvej 4 opslag 25
 834. Henrik Edvard Curtz, ugift, f. 16. maj 1877  i Olai, Søn, Forvalter.  Svanholmsvej 8 opslag 37
 835. Emilie Jensen, f. 22. sep. 1886.  Svanholmsvej 12 B opslag 52
 836. Laura Petra Larsen,  ugift, f. 27. jan. 1875, Husholderske for ovennævnte familie, Svanholmsvej 12 B  opslag 52
 837. Ferdinand Schierbeck gift m. Anna, f. 6. feb. 1846 Ingeniør. Svejgaardsvej 7  opslag 8
 838. T. C. L. Nielsen gift m. Veronika, f. jan. 1858, [Ikke fundet i KB. Olai Kb for 1858 mangler] Snedkersvend. Søborg Allé 11 opslag  18
 839. Gustav Carl Louis Qarriques gift m. Valborg, f. 12. juni 1860 [Mariæ] Sølvgade, 4  opslag 7
 840. Ingeborg Christine Hansen, enke, f. 2/11 1859, Husbedtyrerinde, Sølvgade 5 opslag 11
 841. Caroline Olsen, enke, f. 24. maj 1853, Kogekone, Sølvgade 6 opslag 27
 842. Martine Julie f. Norrie, enke efter kaptajn Carl von Wolle, f. 1. feb. 1826  Sølvgade 30  opslag 76
 843. Christine Vilhelmine Petersen, enke, f. 17 april 1841 Håndarbejde. Sølvgade 34 opslag 89
 844. Niels Carstensen Egeberg, f. 24. dec 1890, barn, Sølvgade  opslag 118
 845. Jenny Ellen Frederikke Kamilla Winther, ugift  f. 29. nov. 1877 [Mariæ] Tyende, Sølvgade 40 opslag136
 846. Frantz Andreas Buchwaldt, ugift, f. 26. okt 1874, Premierløjtnant, Sølvgade  opslag 141
 847. Louis Erhardt Lusty, ugift, f. 8. jan 1881, Hornblæser. Sølvgade 40 opslag 45
 848. Camilla Wilhelmine gift med bøssemager Heinrich Sørensen f. 23. dec. 1847, Husmoder, Sølvgade 40 opslag 45
 849. Magda Agnete Mikkelsen, ugift, f. 6. dec. 1892, barn. Sølvgade 40 opslag 171
 850. Svend Knud Jacobsen, ugift, f. 5. feb 1884, Bagerlærling.  Sølvgade 92 opslag 197
 851. Carl Burrau,  gift m. Anna, f. 29. juli 1867, Direktør i TRYG. Sølvgade 102 opslag 217
 852. Anna Jacobine Kirschheiner, ugift, f. 5 aug 1846, Slægtning. Sølvgade 85 A  opslag 36
 853. Anna Marie, gift m. Carl Birkholm, f. 29 . nov. 1859, Husmoder, Sølvgade  opslag 43
 854. Augusta Daniel, ugift, f. 24. okt 1844, Manufakturhandler. Sølvgade 89 opslag 47
 855. Pauline,  gift med en mosaisk skrædermester, ganske ulæseligt, født i Helsingør d. 8/7 1849. Ikke fundet i KB.Sølvgade 93 opslag 55
 856. Adele Samuel, ugift, f. 27. okt. 1854, Frøken, Sølvgade 95 opslag 58
 857. Gustav Frederik Mathiesen, ugift, f. 13 dec. 1863, Grosserer. Sølvgade 95 opslag 58
 858. Augusta, gift Jacobsen, f. 24. april 1850 Husmoder. Sønder Boulevard 49  opslag 23
 859. Vigo Herskin Larsen f. 5. april 1900 i Helsinge, søn Sønder Boulevard 8 opslag 40
 860. Otillia, gift m. Waldemar Wulff f. 20. okt. 1865. Husmoder. Sønder Boulevard 38 opslag 107
 861. Alma Louise Marie Lundqvist, ugift, f. 12. nov. 1888, Barn. Sønder Boulevard 46 opslag 124
 862. Lydia, gift m. Carl Matthiessen, f. 6. sep 1868, Husmoder. Sønder Boulevard 60 opslag 139
 863. Agnes, gift m. Peter Simonsen, f. 1866, Husmoder Sønder Boulevard 62 opslag 143
 864. Aage Simonsen, ugift, f . 1895, barn. Sønder Boulevard 62 opslag 143
 865. Harriet Simonsen, ugift, f. 1897, Barn, Sønder Boulevard 62 opslag 143
 866. Emma Othilia gift m. Lauritz Gunnersen, født Bisted f. 1. maj 1837 !! [dato må være en gejl, men en Emma Bisted er født i Mariæ sogn den 5. marts 1837, hun hedder ikke Othilia!! Hun er konfirmeret ibid. i 1851] Husmoder, Sønder Boulevard 64 opslag 148.
 867. Marianne Augusta Borries ugift, f. 19 april 1854, Borries & Co Helsingør. Sønderborggade 6 Opslag 11
 868. Carl Heinrich Theodor Borries, ugift, f. 29 jan. 1867, Kontorfuldmægtig. Sønderborggade 6 Opslag 11
 869. Niels Peter Knudsen, [Ell. Truelsen? Ikke fundet i KB ell. FT] gift m. Anne Marie, f. 6. juli 1838, Bødkersvend. Store Søndervoldstræde 3  Opslag 3
 870. Carl Johan Erhardt, gift m. Anna, f.. 21. juni 1861, Gjørtler, Søndre Allé 11  Opslag 18
 871. Wilhelm Otto Lorentzen, gift m. Laura, f. 13. juni 1873, Blikkenslager, Søndre Allé 31  Opslag 44
 872. Yelva Moore, ugift, f. 5. feb. 1887 Intet. Søren Nordbys Allé 11 Opslag 15
 873. William Moore, ugift, f. 21 feb. 1884, Kedelsmedlærling. Søren Nordbys Allé 11 opslag 15
 874. Carl William Holstebroe, gift m. Fanny, f. 21/11 1827 Toldassistent. Taffelbays Allé 5 opslag 9
 875. Fanny Anna, ugift, søster til ovenstående, f. 15. april 1854,  Taffelbays Allé 5 opslag 9
 876. Hertz Otto Holstebroe, enkemand, f. 11. jan. 1857, Husets ejer, Toldass.  Taffelbays 5 Allé 9
 877. Carl Chr. Herlufsen, gift m. Hilda, f. 7. aug 1868, Formersvend.  Teglgaardsstræde 12  opslag 60
 878. Ella Kristine Jørgensen, ugift f. 25. okt. 1890 Lille Teklavej 4  opslag 13
 879. Lauritz Hansen, gift m. Alf, f. 27 april 1872, Bødkersvend  Thingvej 28  opslag 224
 880. Karen Kristine Caroline f. 2. okt. 1875, gift m. Charles Mathisen, Husmoder. Thorsgade 14 opslag 64
 881. Anna Sofie Jensen, enke, f. 24. nov. 1856, Delvis pension.  Thorsgade 24 opslag  92
 882. Betty Camilla, f. 29. april 1872, gift m. Georg Olsen,  Thorsgade 6 opslag  95
 883. Engvad Olsen, f. 21. feb. 1897, Søn af ovennævnte. Thorsgade 6 opslag  95
 884. Emma Olsen, f. 22. okt 1899, Datter Betty Camilla [herover]  Thorsgade 6 opslag 95
 885. Carl Sørensen, f. 25. jan. 1869, gift m. Marie, Bygningssnedker  Thorsgade 28 opslag102
 886. Carl Christiansen, ugift, f. 24. nov. 1855, Bagersvend.  Thorsgade 36 opslag 114
 887. Emma Johnsen, enke, f. 22. sep. 1830, Livrente. Thorupsgade 6 opslag  18
 888. Sofie Vilhelmine Kristiane, f. 25. okt 1873, gift m. grovsmed Louis Braarup,   Thorupsgade 10 opslag 26 
 889. Peter Nielsen, f. 2. maj 1851, gift m. Anna, Murer. Thorupsgade 18 opslag 46 
 890. Anna, f. 1. jan. 1823, gift m.Rasmus Christiansen,  Thorupsgade 18 opslag  46
 891. Julius Andreas Hansen, f. 24. okt. 1842, gift m. Henriette, Malersvend. Thorupsgade 18 opslag 50
 892. Ida Henriette Stolpe, enke, f. 13. marts 1844, Privat understøttelse. Thorupsgade 18 opslag 50
 893. Gunild, f. 18. nov. 1872, gift m. Gustav Petersen,  Thorupsgade 22 opslag 63 
 894. Anna Marie Jensen, enke, f. 9. aug. 1856, Rengøringskone  Thorvaldsensvej (Thyrasgade, fejlagtigt anbragt i listen med Thorvaldsensvej ) opslag 59 
 895. Karl Vilhelm Gerhard Vegener, f. 12. Aug. 1899, Plejebarn hos enken Roulund.  Tjørnegade 1 A opslag 4 
 896. Carl Johan Nielsen, ugift, f. 6. nov. 1877, Skibsfører. Tjørnegade 5 opslag 14
 897. Anna Luvise Kirckhoff, enke, f. 1853, Vaskekone. Tjørnegade 7 opslag 18 
 898. Cecilie Johanne Broberg, ugift, f. 18. maj 1856, Syerske. Tjørnegade 7 opslag 23 
 899. Ane Cathrine Madsen, ugift, f. 15. juli 1881, for tiden indlagt på Øresunds Hospital. Tjørnegade 9 opslag 30 
 900. Carl Frederik Olsen, f. 12. april 1845, gift m. Ane, Murersvend. Tjørnegade 2 opslag 36 
 901. Heinrick Kummerfeldt, f. 18. juli 1898, ugift, Barn.  Tjørnegade 4 opslag 41
 902. Euphrasine Dagmar gift Nielsen. f. 19. sept 1857 i Mariæ sogn, datter af skræder Niels Poulsen, gift m. bud Poul Chr. Nielsen.  Tjørnegade 8 opslag 64 
 903. Hans Frederik Bruun, f. 1848 Bagersvend, ugift, Todesgade 18 opslag 100
 904. Ingeborg Frederikke Christiansen, f. 20. okt. 1872, gift. 1 søn hjemme. Strygerske, [Manden nævnes ikke].  Todesgade 18 opslag  105
 905. Thomasine Augusta Wroblovski, f. 29. juli 183? enke, [Mulig identisk m. Thomasine Kjeldsen i FT 1850 19 år] Indtægt af fast ejendom og v. . . [??]  Toldbodgade 7 opslag  9
 906. Kirstine, f. 17. maj 1841, gift m. Lars Svendsen Toldbodgade 15 opslag  27
 907. Hans Peter Schierbeck, f. 5. juli 1856, gift m. Clara, Læge.  Toldbodgade 18/20 opslag 86
 908. Louise Johanne Marie Caroline Walsø, ugift  f. 1832, Enkekasse. Toldbodvej 12 opslag 53
 909. Anna Catharine Juliane  Hveberg [?? Gnidret, men fundet i Mariæ Kb. Præsten har tilsyneladene ikke overkommet at skrive dåbsnavnet ind i protokollen.En bemækning fortæller at familien er flyttet til Olai sogn, men da kirken har været lukket,  er dåben ikke bogført der.] ugift, født 25. aug. 1847, katolsk, Lever af Familielegat. Toldbodvej 12 opslag 53
 910. Osmund Richard Aanonsen, f. 8. sep. 1848, søn, ugift, Færgebestyrer. [som faderen der er enkemand]  Toldbodvej 26 opslag 73 
 911. Johanne Vilhelmine Aanonsen, f. 30. marts 1847, ugift, datter,  Toldbodvej 26 opslag 73 
 912. Sophie Petrine Aanonsen, f. 27. aug. 1850, ugift, datter,  Toldbodvej 26 opslag 73 
 913. Thomine Emilie Aanonsen, f. 23. juli 1852, ugift, datter,    Toldbodvej 26 opslag 73 
 914. Otto Hecksler, f. 25. maj 1882, søn,   Toldbodvej 26 opslag 73 
 915. Carl Emil Hansen, enkemand, f. 9. maj 1822  Expeditør.  Toldbodvej 30 opslag 80  
 916. Ellen Sofie Jensen, ugift, f. 15. nov. 1848, Tyende. Tordenskjoldsgade 17 opslag  40
 917. Marie Ottesen, ugift, f. 13. jan. 1894 [dato gnidret] datter. Tordenskjoldsgade 26-28 opslag  124
 918. Kathrine Ottesen, ugift, f. 27 april 1884 datter  Tordenskjoldsgade 26-28 opslag  124
 919. Flora Josephine Charlotte Andreasen, enke, f. 25. feb. 1848, Værtshusholderenke.  Tordenskjoldsgade 28 opslag 129
 920. Andrea Henriette Hofgaard, enke, f. 21. dec. 1830, Husmoder.  Tordenskjoldsgade 34 opslag 150
 921. Emilie Anna Andrea Wilhelmsen, f. 6. dec. 1881 i Olai dogn, ugit, Tjenestetyende.  Torvegade [Lille] 7 opslag  16
 922. Nina Elisabeth, gift m.Rudolph Poulsen, f. 5. sep. 1868, Husmoder  Torvegade 13 Lille  opslag  21
 923. Nathalie Theodore Caroline Hansen, ugift, f. 17. marts 1871, Tjenestepige, Torvegade Lille 25  opslag  35
 924. Th. Charles Hansen, f.23. august 1871 gift m. Anna, Malermester  Torvegade Store 15 opslag  15
 925. Arnold Victor Petersen, f. Maj 1878, ugift, Lagerist v. Manufaktur. Torvegade Store 19 opslag 22
 926. Edvard Ludvig Petersen, f. 28. maj 1863, gift m. Karen, skibsværftsarbejder  Torvegade Store 21 opslag  25
 927. Josephine Mariane, f. 19. nov. 1851 Gift m. smedemester Hans C. Hansen, Torvegade Store 82 opslag  26
 928. Emma Karoline Vilhelmine, f. 21. dec. 1862 gift m. Carl Willer Tranegaardsvej 9 Gentofte  opslag  9
 929. Jens Larsen. f. 15. sep 1835, gift, bygningssnedker.  Trekronervej  45 opslag 36
 930. Mariane Christine, f. 19. dec. 1866, gift m. Lauritz Tvenstrup,   Trekronervej 79 opslag 87
 931. J. C. P. Due, f.  17. jan 1885, ugift  Trekronervej  111 opslag 137
 932. Johannes Vilhelm Holm. f. 3.juli 1854, gift m. Jensine, Tømrer.  Trepkasgade 9  opslag 21
 933. S. K. T. Petersen, f. 8. august 1898, ugift, Datter [af en karetmagersvend]  Trepkasgade 4  opslag  52
 934. A. Persson f. 20. feb. 1860, enke, Rengøring  Trepkasgade 4  opslag  52
 935. Hans A. Chr. Pries,  f. 28. jan 1866, gift m. Anna,   Trepkasgade 6 opslag 62 
 936. Axel Pries f. 5. marts 1865, gift m. Kirstine, Postbud. Trepkasgade 6  opslag  63
 937. Axel Carl Henrik Gundelack, f. 17.Sep. 1865 gift m. Sophie,  Ass. v. Statsbanerne. Trepkasgade 8  opslag  66
 938. Christoffer Bornholm, f. 8. maj 1870, gift m. Emmy. Ass. i Bikuben.  Trepkasgade 8 opslag 67
 939. Metha Marie Haraldine Andresen, f. 16. okt 1865 i Olai sogn, døbt 26. nov. 1865 i Olai kirke, gift m. Carl Seehuusen, 2 børn hjemme  Tullinsgade 3 opslag  6
 940. Charles Andersen, f. 1. juli 1871, Kelner gift m. Nanna Eleonora Charlotte Mortensen, f. 23.okt. 1870 i Mariæ sogn   Turesensgade 5 opslag  7
 941. Axel Emilius Jensen f. 28. febr. 1856, gift m. Anna Margrethe, Malersvend.  Turesensgade 5 opslag  8
 942. Peter Petersen, ugift, f. 6.juli 1877, Jernbaneassistent.  Turesensgade 7 opslag  11
 943. Johanne Christine, f. 8. juli 1882, gift m. Rasmus Stinius Petersen  Turesensgade9  opslag  26
 944. Vilhelmine Elise f. 27. ?? 1867 i Hellebæk. gift m. Hans P. Sørensen.  Turesensgade 21 opslag 52
 945. Martin Frederik Andersen, f. 4. dec. 1853, gift m. Vilhelmine, Arbejdsmand. Turesensgade 25 opslag 61 
 946. Charlotte Johansen, f. 24. april 1877, datter. På Badeanstalten.   Turesensgade 27D opslag 77 
 947. Anna Hansen, ugift, f. 24. april 1869,  Tjenestepige, Husgerning.  Turesensgade 33 opslag  100
 948. Karl Rasmussen, enkemand, f. 12. marts 1847, Brolægger. Turesensgade 12 sidehus opslag  133
 949. Charles Louis Wahlstrøm, f. 3. maj 1858, gift m. Sophie, Bogholder.  Turesensgade 24 opslag 157 
 950. Alexandra Frederikke Jørgensen, ugift  f. 10. dec. 1865, Tjenestepige Upsalagade 1 opslag  3
 951. Anna Kristine, f. 2.juni 1856, gift m. Lars Peter Johansen.   Valbygaardsvej 10  opslag  5
 952. Andreas Joachim Møller, f. 2. nov. 1824, gift m. Sophie, forhen Grosserer.  Valdemarsgade 5,7,9. opslag  11
 953. Peder Andreas Jensen, f. 24. dec. 1840 i Olai sogn, enkemand, Forhen murermester.  Valdemarsgade 33 opslag 44
 954. Oline Marie, f. 15. maj 1852, gift m. Jens F. Hansen, Husmoder. Valdemarsgade 37 opslag  53
 955. Alma Emilie Hansen, ugift datter af ovennævnte, f. 1. juni 1880.  Valdemarsgade 37 opslag 53
 956. Andreas Ludvig Berg, f. 6. marts 1847, gift m. Thomasine, [herunder] Voxdugtrykker.  Valdemarsgade 39 opslag 59
 957. Thomasine, f. 30. april 1847, gift m. Andreas Berg [ovenstående ]  Valdemarsgade 39 opslag 59
 958. Søren Emil Peter Andresen, f. 19. april 1856, gift m. Petrea Oline, Tømrersvend og sigarhandler.  Valdemarsgade 57 opslag 98
 959. Betzy Ellen Petronelle, f. 16. april 1851, gift m. Niels P. Larsen  Valdemarsgade 57 opslag 98
 960. Inger Margrethe Larsen, ugift, f. 15. aug. 1874, datter  [af ovenstående]  Valdemarsgade 57 opslag 98
 961. Robert Carl Emil Nielsen, f. 31. aug 1886, ugift, Pleiesøn hos ovenstående familie.  Valdemarsgade 57 opslag 98
 962. Alma Ida Hildegard f. 29. maj 1845, gift m. Gas- og Vandmester Eickhoff, 5 børn hjemme.  Valdemarsgade 8 opslag 193
 963. Carl Vilhelm Nielsen, f. 24. sep. 1873, gift m. Anna, Murerarb.mand  Valdemarsgade 30 opslag 232
 964. Mads Peter Madsen, ugift, f. 20 juli 1884, Handelslærling.  Valdemarsgade 50 opslag 275
 965. Ane, f. 12. april 1875, i Hellebæk  [ Hellebæk kirke er fra 1920] gift m. Niels Jørgen Jensen, Valdemarsgade 62 opslag 306
 966. Jens Ole Hellgren, f. 1848, gift m. Oline, Hørkram.  Valdemarsgade 66 opslag 313
 967. Karl Julius George Petersen, f. 27. juni 1872, gift m. Peternille, Sporvognskusk.  Valdemarsgade 66 opslag  313
 968. Caroline Vilhelmine Louise Gustavsen, f. [i Hellebæk] d. 29. marts 1868, ugift, datter. Valdemarsgade 72 opslag 325
 969. Morten Al. .?? Gustavsen, f. 9. marts 1886 i Helsingør, Maskinlærling.  Valdemarsgade 72 opslag 325
 970. Niels Frederik Larsen, f.1890, Barn  Valdemarsgade Sundbyøster  3 opslag 332
 971. Svend Peter Larsen, f. 1891, Barn  Valdemarsgade Sundbyøster  3 opslag 332
 972. Olaf Johannes Rasmussen, f. 30. juli 1891,ugift, barn  Valhøjsvej 18 opslag 31
 973. Jen Bent Petersen, enkemand, f. 16. jan. 1821, Skomagermester.  Vandkunsten 6 opslag 29 
 974. Dagmar Sophie Nielsen, f. 21. sep. 1882, ugift, datter, Syerske Vandkunsten 12  opslag 39 
 975. Olaf Petersen, f. april 1870, Landarbejder. Vangede by  "Stolpegaard" opslag  7
 976. Ellen Christine Nielsen, f. 2. sep. 1886, ugift, Tjenestepige  Vangede by "Vangedevej"  opslag  30
 977. Albert Mogensen, f. 9. sep. 1878, ugift, Repræsentant.   Vendersgade 13 opslag  20
 978. Nicoline Lydia Fritze, f. 29. maj 1844 [OBS! I Ft. Helsingør 1845 står KBH som fødested]  Tjenestepige. Vendersgade 23 opslag  45
 979. Ellen, f. 23. jan 1869, gift m. Viggo Hamann,   Vendersgade 25 B opslag  54
 980. Vilhelmine Jacobine Jensen, f. 5. juni 1877, ugift, Tjenestetyende  Vendersgade 29 opslag  62
 981. Caroline Sophie Giødesen, f. 10. dec. 1870, ugift datter,  Vendersgade 29 opslag  62
 982. Anna Hansine Marie Benzen, f. 14. feb. 1878, ugift, Tjenestepige.  Vendersgade 29 opslag  63
 983. Laura Martine Jensen, ugift, f. 10. feb. 1876, Sølvpolerer.  Vendersgade 12 opslag  93
 984. William Brown, f. 20. nov. 1834, gift m. Anna, Bestyrer og eier af ??  Vendersgade 24 opslag  117
 985. Ferdinand T. T. Møller, f. 8. feb. 1855, gift m. Augusta, Cigarforretning. Lille Venneminnevej  opslag  3
 986. Peter Winther, f. 28. nov. 1846, ugift Købmand.   Vestervoldgade 23 opslag 31
 987. Ebba Christensen, f. 26. aug 1898. Barn  Vestervoldgade  opslag  34
 988. Christian Johan Salomon Andresen, f. 5. sep. 1847, gift m. Petra, Hotelforpagter  Vestervoldgade 29 opslag  39
 989. Christine Marie, f. 12. marts 1862, gift m. direktør Lorentz Petersen,    Vestervoldgade 83 opslag  52
 990. Carl Viggo Valfred Levinsohn, f. 5. juni 1840, enkemand, Læge v. Kbh. Politi.  Vestervoldgade 89 opslag  59
 991. Ferdinand Frederik Jensen, f. 11. dec. 1847, gift m. Misse, Vognmand.  Vestervoldgade 99 opslag  70
 992. Marie Kirstine Jørgensen, enke, f.  19. jan. 1843, Uderstøttelse fra Stiftelsen. Vestervoldgade 113 opslag  90
 993. Carl Johan Jensen, f. 14. maj 1846, Vestervoldgade 117 opslag  102
 994. Sophie Marie Conradine Olsen, f. 14. okt 1860, ugift. Tyende.  Vestervoldgade 131 opslag  107
 995. Andreas Peter Christensen,  f. 1853, gift m. Marie Adolphine, Kusk.  Vestervoldgade 80 opslag  139
 996. Emmy, f. 16. marts 1854 [ Ikke fundet i Kb.] gift m. Heinrich Andersen,   Vesterbrogade (Ulige) 85 opslag 28 
 997. Christian Eduard Lilballe, f. 24. Okt. 1853, gift m. Petra, Murersvend.  Vesterbrogade (Ulige) 91 opslag 39
 998. Andrea Gamborg, enke, f. 12. juli 1828, Understøttes af børnene.  Vesterbrogade (Ulige) 101  opslag 64
 999. Carl Anton Frøde, f. 7. marts 1835, gift m. Hanne Metine Marie, Forhen Manufakturhandler,   Vesterbrogade (Ulige) 103-105 opslag  70
 1000. Hanne Metine Marie Bodin, f. 24. marts 1839 gift m. ovenstående Frøde.  Vesterbrogade (Ulige) 103-105 opslag 70
 1001. Emma Alvilda Friis, f. 16. feb. 1846, Enke,   Vesterbrogade (Ulige) 107 B opslag 77
 1002. Rudolph Emil Friis, f. 20. sep. 1867, ugift, Tømrermester, søn af ovennævnte Emma Alvilda. Vesterbrogade (Ulige)  107 B opslag 77
 1003. Jens Peter Petersen, f. 1. aug. 1856, gift m. Vilhelmine, Cigararbejder.   Vesterbrogade (Ulige) 111 opslag 90
 1004. Vilhelmine Marie, f. 18. juli 1860, gift med ovennævnte Jens P. Petersen,  Vesterbrogade (Ulige) 111 opslag 90
 1005. Anna Sophie Christine Jensen, ugift, f. 12. jan 1844   [Faget ikke læseligt for  indtaster, måske "Brodérarbejder"]  Vesterbrogade (Ulige) 117 opslag  101
 1006. Gustava Petrine Jensen, f. 21. feb. 1850 i Mariæ sogn, [Faget ikke læseligt for  indtaster, måske "Brodérarbejder"]   Vesterbrogade (Ulige) 117  opslag 101
 1007. Caroline Sophie f. 27. nov. 1868, gift m. Ludvig Theodor Jensen, Hustru..  Vesterbrogade (Ulige)117  opslag  107
 1008. Peter Christian Olsen, f. 7. maj 1836, gift m. Charlotte, [Her under] Maskinpasser. Vesterbrogade (Ulige) 123 opslag 124
 1009. Charlotte, [Måske identisk m. Charlotte Louise Petersen f. i Mariæ sogn 29. maj 1836]  f. maj 1836, gift m. P. Olsen [Her over]  Maskinist [!!] Vesterbrogade (Ulige) 123  opslag 134
 1010. Caroline Loriane Josphine Hornwain,  f. 13. juli 1836 i Olai sogn, enke efter telegrafbestyrer Georg Eugen Waldemar de Renouard Livrente og pension  Vesterbrogade (Ulige)  127 opslag 135
 1011. Christiane Ol . . ?? Eleonora Renouard f. 22. maj 1871, ugift, datter, ansat ved Kbh. Telefon.  Vesterbrogade (Ulige)  127 opslag 135
 1012. Ellen Renouard, f. 1. juli 1875, datter,  ansat ved Kbh. Telefon. Vesterbrogade (Ulige) 127 opslag 135
 1013. Jenny Caroline Augusta Krabbe, f. 1863 i Helsingør, enke, kommer fra Vestindien,  lærerinde. Vesterbrogade (Ulige)  127 opslag 135
 1014. Angelica Lausine Camilla Nilsen, [ell. Nielsen] f. maj 1882, datter.  Vesterbrogade (Ulige) 131  opslag 158
 1015. Kristian Ludvig Kastoft, f. 4. okt 1840 [ Temmeligt gnidret] gift m. Dorthe, Grønthandler. Vesterbrogade 139 (Ulige)  opslag 172
 1016. Mathilde Helene Marie, f. april 1857, gift m. Axel Møller, Husmoder. Vesterbrogade (Ulige) 139 opslag 172
 1017. Kristian Sophus Nielsen,  f. 13. nov 1888, Slægtning til ovenstående. Vesterbrogade (Ulige) 139 opslag  172
 1018. Ida Wilhelmine, f. 13. junli 1862, gift m. grosserer Poul Møller, Husmoder. Vesterbrogade (lige 2-84) 10 opslag 26
 1019. Gerda Augusta Møller, f. 14. dec. 1894, datter of ovennævnte. Vesterbrogade (lige 2-84) 10 opslag 26
 1020. Frederikke Albertine Harup, f. 28. jan. 1840, enke, Svigermoder. [Ikke fundet i Kb.]Vesterbrogade 30 (lige 2-84) 24 opslag 69
 1021. Caroline Emilie, f. Salomonsen i Olai sogn.. 8. aug. 1843, gift m.  Lorents Dethlefsen,   Vesterbrogade 30 (lige 2-84)  opslag 84
 1022. Johanne Marie Elisabeth Nielsen, ugift f. 12. jan 1881. Husbestyrerinde.  Vesterbrogade (lige 2-84) 30 opslag 85
 1023. Alma Dahlstrøm, ugift f. 14. april 1881  Husbestyrerinde, Vesterbrogade (lige 2-84) 34 opslag 91
 1024. Betzy Magdalene Knox, f. 11. dec 1828, enke, Lever af sine rentepenge. Vesterbrogade (lige 2-84) 36 opslag 97
 1025. Cathrine, f. 29. dec. 1844  [Dato meget gnidret]   gift Beck, men manden nævnes ikke, Collectrice. Vesterbrogade (lige 2-84) 44 opslag 117
 1026. Emilie Birthe Augusta Kierboe [ eller Kjærboe] [ Meget gnidret skrift] f 16. feb. 1835. Frøken.  Vesterbrogade (lige 2-84) 44 opslag 117
 1027. Elisabeth Kierboe, [eller Kjærboe] f. 19. aug. 1848 Frøken. Søster til ovenstående, Vesterbrogade (lige 2-84) 44 opslag 117
 1028. Wilhelmine Hansen, ugift, f. 26. sep. 1846, Holder Pensionat.    Vesterbrogade (lige 2-84) 50 opslag 133
 1029. Marie Christensen, ugift, f. 7. april 1864, Pensionær.  Vesterbrogade (lige 2-84) 50 opslag 133
 1030. Kirstine Mathilde Jensen, f. 1883, [Dato gnidret, og er muligvis ikke fra Helsingør]    Vesterbrogade (lige 2-84) 56 opslag 144
 1031. Ellen Rasmussen, ugift, f. 1. okt. 1882, Datter.  Vesterbrogade (lige 2-84) 70 opslag  194
 1032. Viggo Albert Emilius Haslund, f. 11. jan. 1864, Inspektør og Automatcafé   Vesterbrogade (Lige 2-84)   opslag 207
 1033. Fanny Ivarine Wibroe, enke efter Fleischer, f. 26. okt 1845 i Mariæ sogn. Husmoder. Vesterbrogade (Lige 86-286) 90  opslag 10
 1034. Johanne Marie Fleischer, f. 23. sep. 1875, datter af ovenstående,    Vesterbrogade (Lige 86-286) 90  opslag 10
 1035. Gertrud Elisabeth Thalbitzer, f.  8. feb. 1874, Datter, [Bor hos moderen der er enke efter Thalbitzer]  Vesterbrogade (Lige 86-286)  90 opslag 10
 1036. Henry Albert Gerhard Thalbitzer, f. 1. aug 1877, søn, Stud. jur.  [Bor hos moderen der er enke efter Thalbitzer] Vesterbrogade (Lige 86-286)  90 opslag 10
 1037. Victor Engelbrecht Thalbitzer, f. 16. nov. 1880, Stud. jur. [Bor hos moderen der er enke efter Thalbitzer] Vesterbrogade (Lige 86-286) 90  opslag 10
 1038. Ellen Anne Elisabeth Sophie Thalbitzer, f.31. jan 1884, datter   [Bor hos moderen der er enke efter Thalbitzer] Vesterbrogade (Lige 86-286) 90  opslag 10
 1039. Juliane Louise Amalie Schow, f. 5. dec. 1823, enke efter assessor.  Vesterbrogade (Lige 86-286)   opslag  
 1040. Eleonora Dorthea Jensine født Jensen, i Olai sogn d. 17. juli 1852, gift m. Charl . . Køl . . . [Ulæseligt]   Vesterbrogade (Lige 86-286) 98 B  opslag  33
 1041. Hilda Ellen Coulhard, f.20. marts 1866, ugift, Håndarbejde. Vesterbrogade (Lige 86-286)  98 E opslag  42  Vesterbrogade (Lige 86-286)   opslag  42
 1042. Magdalene Nielsen, enke, f. 13. feb 1826, Formue og udleje. Vesterbrogade (Lige 86-286)  100 opslag  45
 1043. Doris Vilhelmine Hansine f. Rasmussen, d. 22. dec. 1854, fraskilt Grønlund, Husmoder, rengøring. 3 børn hjemme med navnet Rasmussen. Vesterbrogade (Lige 86-286) 110 opslag 85
 1044. Ida Sophie Pullich, f. 17. maj 1845 ugift, Selskabsdame. Vesterbrogade (Lige 86-286) 112  opslag 89
 1045. Johannes Grundtvig, f 23. maj 1860,  gift.  Vesterbrogade (Lige 86-286) Midlertidig bortrejst til Norge  opslag 91
 1046.  Emil Peter Christian Svendsen, f. 6. april 1863.[Gnidret, kan være forkert] gift m. Jensine, Tømrersvend.  Vesterbrogade (Lige 86-286) 134 A  opslag 165
 1047. Sine Rasmine Skotte, enke, f. 4. feb 1846, Dameskræderinde.  Vesterbrogade (Lige 86-286) 136  opslag 176
 1048. Emma Sophie Hasselgreen f. 2. feb. 1860 i Olai sogn, gift m. Peter Poulsen, Husmoder.   Vesterbrogade (Lige 86-286) 254  opslag 216
 1049. Ole Jørgensen  f. 6. nov. 1853, gift m. Petrea [Herunder] arbejdsformand Ny Carlsberg  Vesterbrogade (Lige 86-286)  256 opslag 220
 1050. Petrea Jensen Petersen, gift Jørgensen [Herover] f. 7. nov 1855 i Olai sogn, Husmoder. Vesterbrogade (Lige 86-286)  256 opslag 220
 1051. Marie Mathilde, f. 5. juli 1857, gift m. August Strand,  [Ikke fundet i Kb]  Vesterbrogade (Lige 86-286)  260 A  opslag 228
 1052. Emil Hamann, f. 14. dec. 1859, Hustømmersvend, gift m. Emma [Herunder]  Vesterbrogade (Lige 86-286)  262 opslag 236
 1053. Emma Elisabeth f. Petersen, d. 28. marts 1860, gift m. ovennævnte, strikker for Palle Nielsen i Nørregade. Vesterbrogade (Lige 86-286)  262 opslag 236
 1054. Marie Elisabeth Hansen, f. 12. marts 1859 i Olai sogn, gift m. Søren Holmen,    Vesterbrogade (Lige 86-286) 266  opslag 242
 1055. Peter Petersen Rendsbjerg, f.23. okt. 1852, gift m. Jenny, F. . [??] og musiker  Vesterbrogade (Lige 1-71) 17 Opslag 45
 1056. Frantzine Olivia Reich, f. 6. april 1851 i Olai sogn, gift, Modehandlerinde, Formentlig gift med Anders (eller Andreas) Magnus Carl Surell fra Nakskov Vesterbrogade (Lige 1-71) 21 Opslag 57.
 1057. Signe Oline Andersen,  ugift, f. 8. feb. 1864  Stuepige Vesterbrogade (Lige 1-71) 23 Opslag 66
 1058. Juliane Marie f. Kierboe  23. sep. 1837, gift m. læge Carl V. E. Zahlmann [Ikke fundet i KB, dato måske forkert] Vesterbrogade (Lige 1-71) 31  Opslag 97
 1059. Adolphine, f. nov. 1852, gift m. bryggerknægt Lars Christoffersen,  Vesterfælledvej 1  Opslag 3
 1060. Anders Grubb, f. april 1831, gift m. Kristine, Garversvend.  Vesterfælledvej  1 Opslag 7
 1061. Kristine Josephine, f. 6. dec. 1839,  gift m. ovenstående A. Grubb. Vesterfælledvej  1 Opslag 7
 1062. Jens Anders Jensen, ugift, f. 9. april 1878, Isenkram commis  Vesterfælledvej  1 Opslag 7
 1063. Frands Peter Petersen, f. 23. dec. 1868, gift m Helga Caroline. Arbejdsmand  Vesterfælledvej 6  opslag 87
 1064. Johan Petersen, f. 15. maj 1888, søn,   Vesterfælledvej 6  opslag  87
 1065. Stille Petersen, f. 11. april 1889, datter Vesterfælledvej  6 opslag  87
 1066. Knud Petersen, f. 10. jan 1891, søn  Vesterfælledvej  6 opslag  87
 1067. Carita Petersen, f. april 1894, datter  Vesterfælledvej 6  opslag  87
 1068. Frederikke Birgitte Jensen, f. 17. sep. 1839, enke, Alderdomsunderstøttelse.  Vesterfælledvej  12 opslag 90
 1069. Caroline Laura, f. 8. jan 1845 [Sandsynligvis identisk med; Laura Betzy Caroline Larsen døbt i Mariæ sogn] gift m. Jens Nilausen, Vesterfælledvej 52  opslag 143
 1070. Anna Johansen, f. 19. sep. 1894, ugift datter  Vestergade 5  opslag  117
 1071. Anker Ludvig E. Kierulff, f. 1854, gift m. Marie, Bagermester   Vestergade 5 [Bemærk det er Vestergade i Sundby] opslag  117
 1072. Anne Sophie Iversen, enke, f. 17. nov.1853  Vaskerkone, Vestergade [Sundby]  4 opslag  164
 1073. Alfred Christian Packert, f. april 1863 gift m. Emilie Christine født Hansen samme steds, 11. feb. 1860, Bud.  Vestergade 6 opslag  168
 1074. Kristine Mathilde Jensen, f. 26. maj 1866, ugift, Tjenestetyende.  Vestre Boulevard 17  opslag 30 
 1075. Laura Jensen, ugift, f. 2. nov. 1869, Tjenestetyende.   Vestre Boulevard 37  opslag 53
 1076. Jensine Nicoline Petersen, f. 1. dec. 1830, Husbestyrer.  Vestre Boulevard  45 opslag 68
 1077. Olga Caroline Vilhelmine, f. 8. juli 185? gift m. arkivar i Rigsarkivet George Kringelback, Hustru.  Vestre Boulevard  10 opslag 81
 1078. Jensine, f. 9. feb. 1852, gift m. Jens Jensen,  Arbejderske på Tuborg. Viborggade 23 opslag 50
 1079. Jensigne, f. 15. aug. 1848, gift m. Bengt Olsen   Viborggade 25 opslag  55 
 1080. Villiam Hastrup, f. 8. Juli 1836 gift m. Christine Severine, [Herunder] Forretningsfører. Viborggade 29 opslag 59 
 1081. Christine Severine, gift m. ovennævnte, f. 16. feb. 1844,   Viborggade 29 opslag 59
 1082. Alma Marie Sørensen, ugift datter, f. 31. aug. 1895  Viborggade 55 opslag  87  
 1083. Karl Julius Hansen, f. 3. dec. 1872, gift m. Anna Sofie, Arbejdsmand  Viborggade 57 opslag  91
 1084. Dagmar Rasmussen, f. 10. juni 1880, ugift, datter, Væverske.  Viborggade 77 opslag 135  
 1085. Hjalmar Rasmussen, f. 1883, ugift søn, Væversvend.  Viborggade 77 opslag 135
 1086. Hans [??] Rasmussen, f  26. feb. 1885, ugift søn, Arbejdsdreng Viborggade 77 opslag 135
 1087. Viktoria Rasmussen, f. 31. maj 1889 ugift datter. Viborggade 77 opslag 135
 1088. Kristine Andersen, ugift datter, f. 12. maj 1886, Tjenestepige  Viborggade 81 opslag 165
 1089. Claudius Georg Evald Jensen, f. 1866, gift m. Rasmine, Lokomotivfører. Viborggade 19 opslag 195
 1090. Ebba Anna Mathilde Jensen, f. 24 feb 1893 datter. Viborggade 19 opslag 195
 1091. Anton Christian Julius Jensen,  f. 3. juni 1895 søn, Viborggade 19 opslag 195
 1092. Edith Olga Adelaide Jensen, f. 19. maj 1898, datter  Viborggade 19 opslag 195
 1093. Emilie Charlotte Seifert,  gift m. Johan Weber, f. 17. maj 1863,  Viborggade 101 opslag 200
 1094. Henriette Hansine, f. 1876, gift m. Oscar Larsen,  Viborggade 105 opslag 206
 1095. Carla Ottoline Petersen, f. 25. april 1887, ugift barn. For tiden indlagt på Blegdamshospitalet. Viborggade opslag 235  
 1096. Bertha  Elisabeth, f. 21. sep. 1847, gift m. Carl Bendigt Larsen,  Husmoder  Vimmelskaftet 38 opslag  41 
 1097. Trine Sofie Danielsen, f. 25. jan 18?? [gnidret] ugift Directrise hos en grosserer i ??   Vingaardsstrædet 23 opslag  36
 1098. Emma Louise Soldath, f. 1. nov. 1832, enke, Alderdomsunderstøttelse.  Vingaardsstrædet 25 opslag  39 
 1099. Frederikke Vilhelmine Lorentzen, f. 25. sep. 1826, Fraskilt, Alderdomsunderstøttelse.  Vingaardsstrædet 25 opslag 42  
 1100. Louise Dorthea Kleinsong, f. 31. marts 1880, ugift, tjenestepige Vinkelvej 5 opslag 8  
 1101. Charlotte, f. 14. marts 1848, gift m. Anders Christiansen. [Sandsynlig identisk m. "Jacobine Charlotte Christine Nielsen" døbt i Mariæ sogn  Vinkelvej 8 opslag 51
 1102. Jenny, f. 30. jan. 1866, gift m. Kommunelærer og forfatter Ludvig Hammer, Vinkelvej 14 opslag 57 
 1103. Kathrine Hansen, ugift, f.4. juli 1826, Opdragerinde.  Visbygade 8 opslag 11     
 1104. Carl Christian Emil Mehr, f. 24. maj 1861, gift m. Johanne Mørck, Uhrmager.  Visbygade 12 opslag 25
 1105. Axel Hansen, f. 2. nov. 1868 i Hellebæk, gift m. Marie Nielsen, Arbejdsmand.  Vodroff  Tværgade 10 opslag 39 
 1106. Luis Jensen, f. 4. feb. 1867, gift m. Christine, Linoleumsmedarbejder.  Vodroff  Tværgade 14-16 opslag 58
 1107. Einer Viggo Sabra, f. 26 juni 1849, gift m. Meta, Fabriksbestyrer.  Vodroffsvej 7 opslag 15.
 1108. Peter Hansen, f. 13. fwb. 1860, gift m. Sofie, Portør v. Statsbanerne    Vodroffsvej 21 opslag 40
 1109. Herman Theodor Vogel,  f. 2. maj 1835, gift m. Caroline, Tømrermester.  Vodroffsvej 27 opslag 52
 1110. Charles Alfred Iversen, f. 23 april 1855, gift m. Fernanda Muller Ree, Forretningsfører i Kbh. Brandforsikring.   Vodroffsvej 53 opslag 83
 1111. Urania Christiansen, f. 1886, Plejebarn  Vodroffsvej 26 opslag 136 [Et børnehjem]
 1112. Gerda Christiansen, f. 17. feb. 1890 Plejebarn. Vodroffsvej 26 opslag 137 [Et børnehjem]
 1113. Julie Elisabeth, f. 16. nov. 1864, gift m. modehandler Otto Ambrosen,    Vodroffsvej 58 opslag 179
 1114.  Christiane Lovise, f. Jensen 31. dec. 1847, gift m. Rudolf Th. Hansen, Husmoder  Vodroffsvej  opslag 194
 1115. Louise Angelika f. 12. dec. 1833, gift m. Carl Nielsen. Husmoder  Vognmagergade 5 opslag 12
 1116. Emil Børgesen. f. 1. august 1848, gift . Elisabeth, Arbejdsmand.   Vognmagergade 33 opslag 76
 1117. Emil Børgensen ?? f.  1. august 1848. [Må være en fejl, en sådan findes ikke, derimod: Emil Poulsen f. 1. aug. 1848 i Olai sogn,] Arbejdsmand. Vognmagergade 33 opslag 76
 1118. Pouline Emilie gift B. . .?? [Ikke fundet i kb.] Mandens navn kan være George Besch, men er temmeligt uklart   Vognmagergade 8 opslag 93
 1119. Svea Emilie Gabrielle Jacobsen, f  dec. 1889, datter  Vognmagergade 8 opslag 94
 1120. Frederik Jacobsen, f. 1896 søn.. Vognmagergade 8  opslag 94
 1121. Aksel ?? Ell. Axel Valdemar Jacobsen f. 5. dec 1894, Søn.  Vognmagergade 8  opslag 94
 1122. Thora Johanne Mathilde Henriette Rasmussen, f. i Mariæ sogn d. 6 Nov. 1856. Skilt fra Johansen, Grønthandel. Vognmagergade 24  opslag 123
 1123. Laura Sørensen, ugift, f. 26. okt 18?? (måske 1868, bestalling også ulæseligt)   Værnedamsvej 5 B  opslag  16
 1124. Elof Richard Lindberg f. 22. aug 1895 [Ikke fundet i KB] barn  Værnedamsvej 16  opslag  76
 1125. Anna Christine, f. 17. sep. 1852, gift m. ølhandler Anders Johansen,   Vævergade  5 opslag  13
 1126. Marius August Johansen, f. 9. sep. 1878 søn af ovennævnte, Ølkusk. Vævergade 5  opslag  13
 1127. Hilda Olivia Hansen, ugift, f. 11. juli 1871, Datter  Vævergade 7  opslag  19
 1128. Anna Boline Hansen, [Søster til ovennævnte] f. 2. juli 1879 i Hellebæk. Vævergade  7 opslag  19
 1129. Christine Petersen, f. 22. jan. 1866, ugift, Vadsk.  Vævergade 6  opslag  27
 1130. Bertha Becker, enke, f. 30. juli 1861 i Hellebæk, Syerske.  Vævergade 8  opslag  35
 1131. Otto Adrian Ohmann,  f. 18. juni 1864, Gift  m. anna Frederikke, Tjener.   Walkendorfsgade 3  opslag 3
 1132. Axel Alexander Havgaard, gift m. Eva, f. [Næsten ulæseligt] Forhen fabrikant. Walkendorfsgade 30  opslag 33 
 1133. Peter Simonsen Lundsteen, enkemand, Logerende.  Walkendorfsgade 34  opslag  38
 1134. Marie Kristine, gift m Martin Schouv f. 31. okt 1865, Ekspeditrice,  Webersgade  7 opslag 21 
 1135. Andrea Emilie, gift m. Niels P. Rasmussen, f. 4. maj 1865, Hustru. Webersgade  28 opslag 95
 1136. Thilo August Peter Noll, f. 29. april 1854, gift m. Margrethe, Detailhandler. Webersgade 36  opslag  107 
 1137. Marie Augusta Noll, ugift, f. 21. nov. 1885, datter.  Webersgade 36 opslag  107
 1138. George Waldemar Rønning, f. 1854, gift m. Ellen, Drejermester.  Webersgade  54 opslag  134 
 1139. Emilie Katrine Steen, Enke, f. 21.feb 1843 Husgerning. Wesselsgade 5  opslag  9 
 1140. Immanuel Juhl, f. 21. juni 1875, ugift, Søn.  Wesselsgade 15 A  opslag  29
 1141. Hartvig Huhl, f. 24. aug 1880, ugift Søn.  Wesselsgade 15A  opslag  29
 1142. Hans Peter Hansen f. 2. juni 1850, Bundmager gift, [men temmeligt ulæseligt]   Wesselsgade 15 A opslag  29
 1143. Sophie Nybølle, enke, f.19. nov. 1817, Legat  Wesselsgade  15 B opslag 33 
 1144. Peter Mathias Petersen, f. 16. okt 1858. gift m. Karen Kirstine, Detailhandler. Wesselsgade 17  opslag  36
 1145. Emil Ferdinand Pedersen, f. Januar 1852, gift m. Cecilie, Maskinsmed.  Wesselsgade 10 Baghus opslag  74
 1146. Julie Augusta Madsen, gift Lønborg f. i Mariæ sogn, den 12. Okt 1863 [I Kb er datoen den 13.]  Wesselsgade 10. Baghus  opslag  76
 1147. Peter Jensen,  f. 25. Okt . 1852, gift m. Emilie, Bagersvend.  Wesselsgade 2 A  opslag 144 
 1148. Johannes Ferdinand Laurits Grubb, f. 26. feb. 1839, Handelsagent, gift m. Johanne. Wesselsgade 22 E  opslag  162
 1149. Thyra Iska Holstebro, f. 5. feb. 1860, ugift, Kommunelærerinde.  Weysesgade 31  opslag  45
 1150. Augusta, f. 1. feb. 1874, gift m. Karl Olsen, Forsørget. Wiedeweltssgade 18  opslag 108
 1151. Emil Thomas Fleron, f. 24. juni 1854, gift m. Anna Dagmar, Maskinkonstruktør. Wiedeweltssgade 56  opslag 165
 1152. Sophie Frederikke Larsen, enke, f.  1842. [Alt temmeligt gnidret kan være fejltydet] Syerske. Viktoriagade 13  opslag  190 [Gaden ligger under filen Wiedeweltsgade efter opslag 167. Fejlen er meddelt AO men svar er ikke modtaget :-/ ]
 1153. Else Kristine Holm, ugift, f. 20. sept. 1828. Gæst.   Wiehesvej 11 opslag  15
 1154. Peter Christian Nielsen,  ugift, f. 23. marts 1866, Arbejdsmand. Wildersgade 29 opslag  40
 1155. Ane Cathrine Møller, enke, f. 14. okt 1825,  Rengøring. Wildersgade 16 opslag  96
 1156. O. P. Jensen, f. 6. jan. 1867, [Formodentlig gift m. "A"]  -Slagtermester. Wildersgade 20-22 opslag  107
 1157. Anna Margrethe Jacobi Olrik, ugift, f. 21. aug. 1842, Forhen forstanderinde.  Wildersgade 38 opslag  132
 1158. Povline Sofie Olrik, ugift, f. 1835, Slægtning, forhen lærerinde.   Wildersgade 38 opslag  132
 1159. Edith Cecilie Larsen, f. 12. marts 1898, Datter. Wildersgade 56 opslag  163
 1160. Emmy Wilhelmine Larsen, f. 5. marts 1899, Datter.  Wildersgade 56 opslag  163
 1161. Aage Gustav Georg Borgersen, f. i Mariæ sogn 25. feb. 1878, Kontorist i Hørkram  Wildersgade 60 opslag  169
 1162. Ingeborg Elisabeth f. Petersen 4. april 1874, [Konf. i Olai Kirke] gift m. Thomas Thomsen, Husmoder  Wildersgade 60 opslag  174
 1163. Actonia Marie Elisabeth Wildenrath, enke, f. feb. 1832, Renter af formue og pension  Willemoesgade  opslag  3
 1164. Louise Dorthea f. 23. juni 1866, gift m. Christian Jørgensen.  Willemoesgade 3 opslag  4
 1165. Johanne Marie Holst, enke, f. 1820 Rentepenge. Willemoesgade 5 opslag  7
 1166. Regina  Wilhelmine Juanita f. Meyhoff  f. 10. feb 1870 gift m. Alfred Pedersen. Hustru  Willemoesgade 17 opslag 27
 1167. Anna Nathalie Jensen, ugift, f. 10. jan. 1862, i besøg  Willemoesgade 47 opslag  50 
 1168. Eva Clausen, enke, f. 8. august 1837   Willemoesgade 51 opslag 54
 1169. Olga Marie Gudmundsen (Gudmansen, Gudmandsen?? meget gnidret) ugift, f. 13. marts 1890, Plejebarn.  Willemoesgade 55 opslag 64
 1170. Marie Kirstine Bahr, f. sep. 1858, ugift, egen forretning, Vaskeri.  Willemoesgade 57 opslag 67
 1171. Flora Frederikke, f. Seyfert i Olai sogn 25. feb. 1858, gift m. Johan Olsen, Husmoder hustru Willemoesgade 61 opslag 75
 1172. Olga Juliette Amalie, f. 7. jan 1863, gift m. Alfred Bech  Willemoesgade 20 opslag 129
 1173. Axel Louis Gotfred Svendsen, f. 5. sep. 1848, gift m. Louise, Forretningsfører.  Willemoesgade 22 opslag 134
 1174. Johanne Christiane Elisabeth  Ullner. f. 8. maj 1842 i Olai sogn. ugift, Svigerinde, går lidt til hånde  Willemoesgade 22 opslag 134
 1175. Vilhelm Kruse, f.  23. feb. 1895, Barn.  Willemoesgade 28 opslag  147
 1176. Ingrid Kruse, f. 18. marts 1896, Barn.  Willemoesgade 28 opslag  147
 1177. August Møller, f. 21. marts 1857, gift m. Karen, Bestalling uforståelig   Willemoesgade 40 opslag 156
 1178. Christian Edvard Olsen, f. 29. marts 1859, ugift søn, Sømand til søs - Capetown [Se opslag 179]  Willemoesgade 52 opslag  182
 1179. Sophie Søltoft, ugift, f. 30. april 1877, Barn  Willemoesgade 54 opslag  185
 1180. Sophie Marie Ahlmann,  f. 16. juli  1872 [Dato ikke oplyst, KB Mariæ konfereret]  [Moderen Enke-oberstinde] Willemoesgade 58 opslag  197
 1181. Johanne Michaeli Ahlmann  f. 20. okt 1873 [Dato ikke oplyst, Kb Mariæ konfereret, moderen enke-oberstinde]  Datter, Willemoesgade 58 opslag  197
 1182. Charlotte Møller, f. Kern  den 23 nov. 1856 [ I Kb. Mariæ: d 22. Nov]  gift m. murer E. Møller, Arbejderske, Willemoesstræde 1 opslag 3
 1183. Caroline Marie Hansen, ugift, f. 4. feb. 1870, Dameskræderinde  Willemoesstræde 3 opslag  6
 1184. [Noget gnidret] Mathilde Poulsen, Gift, husmor, ingen yderligere data Willemoesstræde ? opslag  7
 1185. Nancy Mathilde Marie Mathea Johanne Jensen f. 1. okt 1871 gift  m. Rasmus Carlsen,   [Ikke fundet i Kb.] Woltersgade 5 A - 2 opslag  17
 1186. Lauris Oscar Jørgensen, f. 1872 gift m. Anna, [bestalling ulæselig, måske kedelsmed]  Wolthersgade 8 opslag  32
 1187. Thomas Michael Jørgensen, f. 1893  ugift søn.Wolthersgade 8 opslag  32
 1188. Charlotte Frederikke ?? gift m.Peter Olsen, f. 26. marts 1826,  Wolthersgade 14 opslag  45
 1189. Urania Vinberg Frederiksen, enke, f. 8. jan 1833. [Dato utydelig] Filigranarbejde, husflid. Yrsavej 11 opslag 20 
 1190. Johannes Carl Harder, ugift, f. 4. feb. 1878 i Olai sogn, Søn, Typograf  Zinnsgade 3 opslag  11 
 1191. Ebba Emilie Harder, ugift datter, f. 28. juli 1877, Ekspeditrice  Zinnsgade 3 opslag 11 
 1192. Agnes Marie Harder, ugift datter, f. 16. jan 1886.  Zinnsgade 3 opslag 11 
 1193. Niels Peter Nielsen,  f. Januar 1883, Snedkerlærling.  Zinnsgade 7 opslag 15
 1194. Hilda Oline Engelsen, ugift, f. 19. maj 1851 i Olai sogn.  Zinnsgade 2 opslag 28 
 1195. Oluf Einer Pedersen, f. dec. 1878, ugift, Smed.  Zinnsgade 8 opslag 42 
 1196. Emma Jensine Rasmussen, f.7. april 1881, ugift, besøgende.   Zinnsgade 8 opslag 42 
 1197. Emilie Kirstine Møller, ugift, f. 13. aug. 1853, [dato gnidret]  Husbestyrerinde, Øresundsvej (Udenbys Klædebo) 6 opslag  6 OBS! Sine steder "Øresundsgade" andre "Øresundsvej"! (Redaktionen. ;-))
 1198. Theodor Gottlieb Elmstrøm, f. 18. maj 1888, Søn.  Øresundsvej (Udenbys Klædebo) 34 opslag 32
 1199. Mathilde Møller, ugift, f. 20. juni 1886, Datter  Øresundsvej (Sundby) 3 opslag 39
 1200. Emmy Ellen; f. 26. feb. 1849, gift m. Reihardt List Alexander ?? (Alt meget gnidret)  Husmoder, Øresundsvej (Sundby) 22 opslag 164
 1201. Johan Christen Wulff, f. 11. juni 1885, Barn  H. C. Ørstedsvej - ulige 25 opslag  52
 1202. Karen Beathe Wulff, f. 19. Sep. 1886, Barn  H. C. Ørstedsvej - ulige 25 opslag  52
 1203. Inger Johanne Wulff, f. 6. feb. 1888,  Barn,   H. C. Ørstedsvej - ulige 25 opslag  52
 1204. Marie Augustine Vagner, f. 1859, ugift,   H. C. Ørstedsvej - ulige 43 opslag  90
 1205. Agnes Dortha Vagner, f. 18. marts 1862, ugift,   H. C. Ørstedsvej - ulige 43 opslag  90
 1206. Niels Ernst Carl Schow, f. 27. jan. 1832, gift m. Bothilda, Tømrermester.  H. C. Ørstedsvej - lige 6 opslag 6
 1207. Louis Herman Carl Breiting, f.. feb. 1861, gift m. Doris, Kreaturhandler.   H. C. Ørstedsvej - lige 22B opslag  43
 1208. Marie Simonsen, f. 17. maj 1882, ugift, Tyende.  H. C. Ørstedsvej - lige 48 B opslag  99
 1209. Elisabeth, f. 10. feb. 1862, gift m. direktør Jens Fr. Petersen, Husmoder.  Østbanegade 3.  2. sal  opslag  3
 1210.   Østerallé (Kommer her)   opslag  

Opdateret 29. Maj 2011 - Fortsættelse følger