Tilbage til forsiden
"Skrøderlisten"
I jagten på en af mine forgængere,
Snedker, Johan Jochum Schrøder f. omkring 1750
noterer jeg mig de Skrødernavne jeg møder på min vej gennem kirkebøger og Folketællinger.
Bare ærgerligt at man i ældre tid ikke fandt det ulejligheden værd at tilføje alder, adresse eller ophav.
Gågar mangler efternavne, til tider hele navnet på mødre!
Det gør ikke puslespillet nemmere.

Siden opdateres så ofte jeg finder tid.
Obs: for at få sidste nye opdatering: Tryk tasten F5
Læserne er velkomne til at plukke, lade sig inspirere og drage nytte af notaterne til egen slægtsforskning.
Opdateret 19. sep. 2021 kl. 16:40
Se eventuelt mit tilbud fra "Danske Slagterlav og Mestre"  (klik)
   Garnison, København

Døbte
Personen er linket til kilden, bare klik på personen
Johan Frederik Schrøder (død 1801)/ Anne Rebecca barnet Frederika Vilhelmine.
Carl Scrøder/Anne Margrethe Mos?? Barnet Peter Wilhelm f 1799
Christian Ulrich Schrøder
/Cathrine Holm Erichsen barnet Jens Vilhelm f 1809
Elias Schrøder
/Henriette Marie Witth barnet Henriette Emilie f 1810
Christian Ulrich Schrøder
/Cathrine Holm Erichsen barnet Ida Ulricha f 1811
Frederich Schrøder
/Anne Marie Werner barnet Abelone f 1812
Johan Kristian Schrøder
/Cicilia Steffensen barnet Emanuel Christian Frederik 1815
Johan Christian Friderich Schrøder
/Cicilia Cathrine Steffensen barnet Johan Andrea 1818


Døde

Skræddersvend Peder Schrøders datter Vilhelmine Birgitte 4,5 år, død 1813
Henrich Schrøder
, bombarder, 49 år, død 1805
Christoph Schrøder
, 51 år, død 1806
Carl August Schrøder
, søn af Johan Ernst Schrøder død 1808 1 år
Frederich Schrøder
, 20 år, død 1809
Peder Henrichsen Schrøder
, 14 dage død 1809 søn af Frid. Schrøder
Christian Schrøder
, 53 år død 1810

Hans Christian Schrøder, 25 år død 1811
Peter Schrøder 14 dage, død 1811 søn af bøssemager Friderich Schrøder
Ludvig Schrøder, 50 år død 1812
Johan Jørgen Schrøder
, 33 år, død 1812
Dødfødt søn af Christopher Schrøder 1813
Friederich Schrøder 44 år snedkersvend, død 1814
Johanne Margrethe
Schrøder 80 år, død 1805 enke efter Capt. Schrøder ll. Løngangsstræde 100 (pigenavn nævnes ikke!)
Anne Kirstine
Smith f. Schrøder 35 år død 1820, skomager Smiths kone.

Konfirmerede
 

OBS! Forældrene nævnes sjældent

Ferdinand Wilhelm Schrøder 1811
Rasmus Schrøder 1806
Ane Cathrine Schrøder  1809
Kristine Schrøder 1809
Andreas Jacob Schrøder 1809
Ferdinand Wilhelm Schrøder 1811
Anne Marie Schrøder 4. Okt 1818  - første ægteskab: Johan Schilling 2. ægteskab Jens Frederik Møller
Johanne Marie Schrøder 1819  Forældre Peter Schrøder Margarethe Dorothea Freimüller
Johanne Henriette Conradine Schrøder 1816 Forældre: Heinrich Schrøder Sophie Vilhelmine Dietrich
Andreas Jacob Schrøder 1809 Viede


Gotfrid Schrøder og Anne Marie Bresnersdatter 1769

Anders Jensen Beggrun og Anna Sophia Schrødersdatter 1768
Phillip Daniel Schrøder og Brigitha Andersdatter  1768  
Christian Schrøder og Maren Nielsdatter 1767
Casper Nielsen Vandel og Elisabeth Schrøder 1767
Jens Petersen og Magdalena Schrøders   15 juni 1764
Ole Larsen og Anna Sophia Schrødersdatter  1764
Jochum Schrøder og Cath. Elise Erdtmans 1761
Joh. Joch. Schrøder (muligt Johan Jochum?)  og Cecilia Petersdatter 1760
Daniel Schrøder, og Johanne Ohlsdatter 1759
Arend David Schrøder og Maria Christina Ramborgsdatter 1756
Jacob Albrecht Schrøder og Martha Christina Bager  1756
Johan Michel Schrøder og Maria Magd. (Magdalene?) Jørgensdatter 1756
Emanuel Schrøder og Johanne Dorothea Matsdatter 1755
Christian Schrøder og Karen Rasmusdatter 1755
Hermann Schrøder og Sidsel Gertrut Kleinsdatter 1754
Jochim Hinr. Schrøder og Martha Haagensdatter 1754
Nicolaj Skrøder uhrmager og Marg. Cathr. Hierildsdatter 1753
Zacharias Schrøder og Anne Cathrine Svendsdatter 1753

David Cass og Anna Maria Schrøder 1753
Daniel Schrøder og Elben Christina Weiss 1750
Claus Schrøder og Gertrudt Maria Molitorsdatter 1748
Thomas Schrøder og Margrethe Hansdatter 1749
Jeremias Schrøder og Hylleborg Christina Ludumsdatter 1745  
Hans Joachim Kuhn og Anna Elise Schrødersdatter 14 aug.1744
Peder Hansen Schrøder og Anna Cathrine Geits 12 dec. 1746
Johan Georg Vitting og Maria Kindelburg Schrødersdatter sep. 1743
Johan Michael Schrøder og Anna Marg. Christensdatter Sep. 1743
Johan Heinrich Schrøder og Brigitta Maria Thomsdatter  Nov. 1742
Friderich Casimir Schrøder og Berte Marg. Klerrk apr. 1742
Martin Schrøder og Catharina Christina Erichsen 6. nov 1739
Johannes Schrøder og Anna Maria Cartiere, Juni 1739
Hinrich Müller og Dorothea Margrethe Schrødern 3. feb. 1739
Nicolaus Hardtmann og Anna Dorothea Schrødersdatter 1738

Hans Jochim Schrøder og Else Malena Bergsdatter Maj 1738
Peter Schrøther revisor og Karen Sophie Rossau viet 1770
Niels Schrøder og Anna Christina Dielers Aug. 1771
Hans Schrøder og Christiane Christendatter 1771
Christen Jensen Skræder og Maria Pedersdatter  1772
Andreas Ryberg og Lovisa Christine Schrøder 1772
August Fidler, arb. mand og Christine Schrødersdatter august 1782
Johan Schrøder og Christine Marie Herringdatter (utydeligt efternavn) 1782
Gabriel Fredrich Schrøder og Marg. Nielsdater Rabens 17 dec. 1784
Philip Schrøder og Else Elisabeth Rosenberg aug. 1786.
Ephraim Schrøder og Anne Elisab Rasmusdatter. Sept. 1786
Andreas Schrøder og Cathrine Bolette Kindt, Marts 1786
Johan Fridrich Schrøder og Anne Rebecke Johansdatter viet marts 1793
Lars Olsen Smaadahl og Anne Marie Schrøder  1793 FT 1801: Kjøbmager kvarter, Arbejdsmand 2 børn.

Niels Schrøder og Marie Elisabeth Møller Okt. 1793
Carl Schrøder, husar, og Anne Hedevig Wasmann  1799: FT 1801 er han gift og korporal og har 2 plejebørn. Se Frederiks Tyske Kirke.
Heinrich Schrøder og Louise Friderica Seidlern  1800
Wilhelm Schrøder, corp. og Mette Marie Holtog nov. 1801 (Efternavn gnidret)
Carl Schrøder og Anne Margrethe Mosersdatter Dec. 1801
Johann Ernst Schrøder, bademester og Kirstine Nielsdatter Okt. 1803
Diderich Schrøder, murmester og Fransisca Bentzen  August 1804
Johan Peter Schrøder og Mathie Cathrine Bramsen sep. frue viet 1806

 
  Sct. Nikolai Kirke

Dåb

Brødbager Johan Friederich Schrøder/Johanne Margrethe Holbech barnet Johan Gottfred Friedrich født 4 maj  
180
 Johan Jochum Schrøder/Charlotte Dorothea Anthon - - på det afbrændte slot barnet Anne Marie født 26. oktober 1804 - Hvor kom forældrene fra og hvor tog de hen??
Joachim Friederich Dalmes / Margrethe Schrøder barnet Sophie Cathrine Albertine
 
       

 Viede

Johan Bernhardt Schrøder viet til Christiane Guldager  1792
Carsten Schrøder viet til Ane Marie Johansdatter 1793

   Trinitatis Kirke
Vielser
Leonhardt Schrøder viet til Marie Groth, enke efter Br. Br. Korsberg  1788 : Muligt den i FT  1787 er ugift brændevinsbrænder i Adelgade og død 1821.
Carl Schrøder byefoged i Slangerup viet til Anne Birgitte Fester 1778


Dåb
Ole Christoffersen /Christine Schrøder
, barnet Christiane f. 1807

Friderick Schrøder/Marie Werrauch barnet Anne Marie Frederikke 1807
Johan Christian Schrøder /Anne Christine Valentin barnet Johan Christian Frederik 1807 
Peder Schrøder/Inger Kirstine Abrahamsdatter barnet Birgitte Vilhelmine 1808

Døde
Christian Schrøder, sadelm.svend, 22 år fra Frederiks hospital. Død 1816
Joh. Valentin Schrøder, arbejdsmand, 37 år, ulykke. Død 1818
Johannes Peter Schrøder, 41 år død 1824 (skrædersvend fra Adelgaden)
Ane Cathrine Schrøder 32 år død 1814 Petersens hustru
Marie Schrøder, 76 år død 1814 g.m. cammerråd?
Augusta Amalia Schrøder
, slagter Martin Schrøders datter, 10 dage død 1818 
Birthe Sophie Schrøder, enke fra Frederiks Hospital,  61 år, død 1821
Ane Kirstine Schrøder, smedesvend Christian Friedrich S. datter 2 måneder, død 1821
Eleonore Marie Cathrine Schrøder, Johan Christian S, datter, 2½ år, død 1824
Frederik Ferdinand Schrøder, 16 år død 1824
Christian Friderick Schrøder 45 år død 1825
Emanuel Schrøder
ca. 30 død 1829
Lauritz Schrøder, søn af Emanuel, 2 år, død 1829
Johan Christian Frederik Schrøder, 50 år, død 1829
Friderick Christian Schrøder søn af murer Chr. Fri. Schrøder, 4 år død 1834
Johan Emil Schrøder, ca 12 uger, søn af knapmager Fri. Wilh. Schrøder død 1835
Carl Friderich Schrøder, 88 år, død 1836 pensionist.
Friderich Christian Schrøder
, 63 år, død 1837
Kirstine Marie Schrøder
datter af Andreas Christopher Schrøder 7 mån.  død 1828
Marie Elisabeth
Brade f. Schrøder 70 år død 1830
Henriette
Pedersen f. Schrøder 26 år død 1830 g.m. Otto August Schrøder
Johanne Margrethe
Schrøder, 55 år død 1832, enke e. Johan Friderick Schrøder
Marie Schrøder, 64 år død 1834 enke fra Borgergade
Ane Kirstine
Schrøder, smedmester Schrøders enke fra Sølvgade, 59 år død 1838
Marie Schrøder, enke efter skolelærer Schrøder i ??  død 1840
Caroline Christine Schrøder, gift, 78 år, død 1843

 

   Frederiks Tyske Kirke:

Døbte

Nogle protokolførere sløser utroligt meget, jeg må lade det være op til læseren at tyde kragetæerne.

Carl Schrøder/Anna Wasmann barnet Carl M Ludvig f. 1801
Samme forældre, barnet Johan Ludvig f. 1803
Carl Schrøder/ Anna Madsdatter, barnet Carl Ludvig f. 1801
Wilhelm Schrøder/Mette Marie Frantzen barnet: August Wilhelm f. 1801
Carl Schrøder/Anne Margrethe Moser barnet Ludwig Hermann f. 1803
Johan Schrøder
og Christine Marie  ?. .Davidsen ? barnet Marie Cathrine Dorothea 1780
G . . ?? Schrøder og Cecilie Marie E . .?? barnet Johan Christoph. Eiler 1780
Niels Schrøder og Anna Christine Nielsdatter ?? barnet Ellen Cathrine
Johan Schrøder og  Christiane Marie Her. . ?? barnet Johanne Friderike 1782

Viede 

Kirkebogen har åbenbart været omskrevet, kan læses uden overstregninger fra siderne:  http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=149605&side=31

Georg Schrøder viet til Maria Jørgensdatter 1764
Lorentz Emanuel Joseph Schrøder viet til  Christina Elisabeth Frit .. .?? 1766
Gabriel Frierich Schrøder viet til Bolene Jürgens 1774


Døde

Ingen Schrøder.
Johann Ludvig Schrader 1771
Ditlev Schrader  1786
Johannes Petersen Schrader 1793
 

Børnehuset

Fritz Otto Frederik Schrøder / Martine Christiane  barnet Margrethe Jacobine


   Holmens Kirke
Dåb

Ane Dorothea Schrøder g.m. Vincent David Gottlieb  barnet Lovise Marie Theodore  15. Nov. 1803 hjemmedøbt.
Henrich Pedersen Schrøder og Karen Nielsdatter barnet Nikolai Pedersen Schrøder  1799
Carl Leopold Schrøder og  Birthe Margrethe Jensdatter barnet  Anne Marie Schrøder  1798

Henrich Pedersen Schrøder og Karen Møllersdatter Nielsdatter barnet  Ane Amalia  1795 ( Åbenbart død)
Henrich Pedersen Schrøder og Karen Møller barnet   Ditlev Schrøder 1793

Christen Jensen Schrøder, uhrmager og Inger Margrethe Clevin barnet Friderica Johanne 1895
Carl Friderich Holst og Maria Lisbeth Schrøders barnet Charlotte Amalie  1785
Johan Peter Blaae og Ulrica Schrøder barnet Peter Christian  1787
Henrich Pedersen Schrøder og Karen Møller barnet Anna Amalea  1787
Henrich Pedersen Schrøder og Karen Møller barnet Niels Pedersen  1889
Henrich Petersen Schrøder og Karen Møller barnet Christian Peter  1891
Johan Peter Blaae og Ulrica Scrøder barnet Susanna Maria 1791
Johan Peter Blaae og Ulrica Schrøder, barnet Susanna Maria  1792
Jochum Nicolai Schrøder   tømrer, og Maria Møller barnet Johan Henrich 1748

Trolovelser og Vielser

Jørgen Schrøder og Karen Mortensdatter viet dec. 1764
Christen Jørgensen ungkarl og Sophie Margrethe Schrøder  1769
Carl Schrøder og Karen Andersdatter dec. 1769
Johan Bergman Schrøder og Mette Andersdatter 1772
Peter Valentin Schrøder og Giertrud Hansdatter Wiinberg  1776
Johan Michael Geldman og Cathrine Marie Schrøder viet 1777
Johan Henrich Smidt og Cathrine Maria Schrøder viet 1771
Henrich Schrøder og Eleonora Falckengreen 1783
Henrich Pedersen Schrøder ungkarl og Karen Nielsdatter viet 1786
Gustavus Lauritzen og Anna Cathrine Schrøder viet 1790
Lars Sandberg Schrøder, kurvemager og Dorthe Sørensdatter  1794
Johan Christopher Schrøder, enkem. og Bodil Hansdatter  1797
Christen Jensen Schrøder og Inger Magrethe Klevin, han er borger og uhrmager, viet 1781 i hjemmet
Bernt Krøjer og Johanne Margrethe Schrøder, Han er copist i Rentekammeret viet 1797 i hjemmet.
Johan Andersen og Florentine Schrøder viet 1810 (Han var tømmermand ved Holmen)

Døde

Cathrine Schrøder, 63 år Johan Gottlieb Schrøder Værtshusmand  1787
Christian Schrøder 65 år værtshusmand  1788  Vor Frelser

Døbte

Andreas Jacob Schrøder og Johanne Birgitte Humble med barnet Jacobine Schrøder 1833
Espen Brodersen Schrøder og Birthe Sophie Bærentsen med barnet Valdemar Theodor Emil Schrøder  1834
Espen Brodersen Møller og Birthe Sophie Berentsen med barmet Thorvald Villiam Be?? Schrøder 1833
Andreas Jacob Schrøder og Johanne Birgitte Humble med barnet Robert Schrøder 1829
Andreas Jacob Schrøder og Johanne Birgitte Humble med barnet Ferdinand 1827
Espen Brodersen Schrøder og Johanne Birgitte Humble med barnet Thora Emilie Schrøder 1832
Andreas Jacob Schrøder og Johanne Birgitte Humble med barnet Cordula Schrøder 1831
Johan Dinesen Schrøder og  Karen Marie Rasmusdatter med barnet Johanne Marie Schrøder (død) 1830
Espen Brodersen Schrøder og Birthe Sophie Bærentsen med barnet
  Berentine Jacobine Schrøder 1830
Mogens Boss Schrøder og Ane Margrethe født Schrøder med barnet Karen Kirstine Schrøder 1827                  


Viede:


En Johan Bernhard Schrøder caverer ved en vielse 1806 Store Brøndstræde 174
Peter Wilhelm Hejberg til Else Christine Schrøder 1808
Johan Christian Heinrich Schrøder til Helene Dorothea Humble 1814 (Bernhardt Schrøder caverer)
Andreas B ?? Schrøder til Cathrine Nandrup 1816
Martin Schrøder snedkermester 28 år til Maria Johnsen  1820.
Mogens Boss Schrøder til enken Ane Margrethe Wehage født Schrøder  1821

Jens Rasmus Haaven til Anne Marie Schrøder 49 år  1827
Jens Frederik Møller til Anne Marie Schrøder viet (2. gang) 1832  født 1804  Hvor kom hendes forældre fra og hvor tog de hen???
Jørgen Wium,  og Johanne Maria Cecilia Schrøder  1841
Espen Brodersen Schrøder, enkem. uhrmager viet til Eva Christine Berenth  1841
Elise Sophie Frederike Schrøder f. ca. 1811, viet til Christopher Johan Mulvad  1843

Konfirmerede

Espen Brodersen Schrøder f. 10 aug. 1802 Køge
Johan Dinesen Schrøder f. 20 okt. 1804 i Køge
Jørgen Martin Schrøder, f. 24 marts 1810 (??)
Peter Martin Schrøder, f. 29. juli 1814 fader slagtersvend Ernst Martin Schrøder (død)
Johanne Beathe Schrøder f. 4 nov. 1811 i Køge, fader: toldbetjent Johan Henrich Schrøder.
Elise Frederikke Schrøder, f 19. jan. 1812 i Holmens Krk. faderen død.
Mathilde Louise Schrøder, f 22 okt. 1814 faderen posthusforvalter A. Schrøder.
Augusta Schrøder, f. 30 apr. 1819,
faderen posthusforvalter A. Schrøder. Strandgade 47

Døde

Johan Bernhard Schrøder død maj 1841
Waldemar Theodor Emil Schrøder, 1,25 år død  1836
Theodor Emilius Schrøder død 13. aug 1838, 19 dage
Emma Cathinka Schrøder, død 1837, 14 dage.
Loui Fernado Schrøder, plejebarn, død 16 juni 1850, 1 måned.
Thora Flora Schrøder, død 16. aug. 1847 datter af uhrmager Schrøder ½ år
Sine Christine Schrøder, i pleje, Prindsensgade 285, 2½ år.
Marie Frederikke Schrøder, død 21 maj 1851, Otto Schrøders datter, 1 år.S
  Gentofte Kirke

Viede:

Karen Schrøder f. 1922 i Hellerup, datter af Viggo Charles Louis Schrøder til Harald Frants Aagaard
Grete Schrøder f. 1919 datter af
Viggo Charles Louis Schrøder til Aage Regnar Wilhelmsen.
Henning Alexander Rasmussen Schrøder f. i Kbh. 1916 søn af Alexander Rasmussen Schrøder til Inger Marie Kofod Thorsager 1943
Leif Verner Schrøder f. i Kbh. 1920, søn af Victor Andreas Schrøder  1944 til Jytte Amholt 1944
Inge Schrøter f. 1921 i Skovshoved, til Gunner Erhard Froberg 1947
Anna Henriette Petrine Schrøder, afdød moder.
Flemming Schrøder, f. 1923 i Peking, søn af Hans Henning Schrøder til Anni Andersen 1945.


     Vor Frue Kirke
Viede                                                                                                                                                                                                  

Hans Christopher Schrøder  "bogtrøgger" viet til jomfru Ingeborg Maria Berg fra Skidenstrædet  sep. 1787.                                                                       

Niels Christian Schrøder, mursvend til Lovise Juliane Hendrichsdatter fra Lars Leistræde. 1796.
Gotllieb Magnus Schrøder, 25 år, gartner, viet til Anne Cathrine Torp fra Farvergaden, 30 år  1803
Ernst Schrøder, sekretær, vieet til Elisabeth Pauline Cruse i St. Pederstrædet 1803
Frederich Schrøder viet til Marie Werner  1803.
Johan Schrøder arbejdsmand, viet til Christiane Christine Dienstman 1804
Marie Catharine Schrøder 34 år, viet til Jens Rasmussen 39 år, 1828
Henrik Johan Schrøder 32 år viet til Marie Andersdatter, 35 år    1829
Thomas Ludvig Schrøder, 30 år, viet til Sara Elisabeth Lund, 31 år  1833
Lauritz Henrik Schrøder 22 år viet til Caroline Emilie Herget 1833 (han var blikkenslager, de flyttede til Frederiksberg)