Tilbage til index  (Forsiden)

Velkommen til  dødsattester "Sjællands Søndre Fysikat"
Landdistrikter 1886
Søg ikke, blot klik på navnet, eller ctrl. + F  og søg fra dialogboksen.
For gifte kvinder: Der kan ikke altid søges på pigenavnet
Obs! 
 Ligsynsmændene/lægernes stavefærdighed var til tider noget tilbage at ønske.
Derfor er der til tider konfereret med kirkebogen.
Retur fra dødsattesten: Brug "tilbagepilen"


Forklaring på dødsårsag:  Latin - Dansk (klik)
Husk:
Jeg kan osse lave fejl! Hvis du finder nogen, bedes du rapportere det til min E-mail
For den der vil se Korsør i gamle dage: Se filmen fra Statens Filmcentral

  1. Hans Larsen 70 år, død 1. Jan. 1886 i Hejninge.
  2. Anne Cathrine Jensen, 63 år, enke efter Peter Johansen, død 5. Jan 1886 i Hammer Sogn, Præstø.
  3. Jens Christian Frederiksen, 50 år, død 12. Jan. 1886 i Sct. Peder Landsogn Slagelse.
  4. Johan Gottlieb Hoffman, 58 år, død ? Jan. 1886 i Ebbeskov (v. Faxe)
  5. Niels Larsen, 32 år, dødfundet 25. Jan. 1886 i Hyllested.
  6. Peder Pedersen, 53 år, død 28. Jan. 1886 i Råbylille, Elmelunde Sogn.
  7. Niels Jørgen Madsen, 71 år død 30. Jan. 1886 i Ydby, Stege Landsogn.
  8. Margrethe Larsen, født Pruss? 76 år, enke efter Niels Larsen,  død februar 1886 Benløse. Begravet i Benløse 
  9. Mads Christensen, 62 år, død 8. Feb. 1886 i Nordrup.
  10. Hans Nielsen, 31 år, død 8-9 feb. 1886 i Boserup.
  11. Marie Hansen, 53 år, død 10. Feb. 1886 i Sandby. (Tybjerg herred)
  12. Niels Peter Themsen, 19 år, død 14. Feb. 1886 Langebek, Kallehave. (gik gennem isen)
  13. Hans Ulrik Nielsen, 28 år, død 5. Marts 1886 i Munkebjergby.  Ulykken beskrevet i "Næstved Tidende" 20. Feb. 1886
  14. Mads Henrik Pedersen, 31 år, gift, dødfundet  28. Marts 1886 mellem Gavnø og Vejlø, Præstø Amt.
  15. Nyfødt qvindeligt fuldbåret foster, Dødfundet 1. April 1886 i mellem 2 skibe  . . . . Sted ikke nævnt. 
  16. Ane Marie Bentsen, 17½ år, død 2. April 1886 Benløse sogn.
  17. Henrik Nielsen, 43 år, død 4. April 1886 i Himlingøje.
  18. Jacob Nielsen, 59 år, smed, død 5. April 1886 Fensmark sogn.  Dødsannonce i Næstved Tidende 10. April 1886   
  19. Søren Nielsen Møller, 42 år, købmand, død  7. Apr. 1886 i   Herlufmagle.
  20. Rasmus Christen Madsen,  18 år, død 11. April 1886 i Fodby Mark, Ø. Flakkebjerg h. 
  21. Ubekendt mand, 40-50 år, dødfunden på stranden ved Lindholm. 12. April 1886.
  22. Henning Christensen, over 60 år,  fundet 12. Apr. 1886 Keldby.
  23. Carl Vilhelm Hansen, 6 år, død April 1886 i Marved Sogn.
  24. Rasmus Hansen, 61 år, død 19. Apr. 1886  Sted ikke oplyst. Måske i Slagelse.
  25. Lars Peter Bløes, 47 år, maler, død  April   1886 i Flinterup Lynge Sogn. (Skød sig) Begravet i Lynge kirke.
  26. Anders Olsen, 49 år, død 19. April i Sørbymagle.
  27. Hans Christensen, 74 år, død 21. April 1886 i Holtug.
  28. Jacob Pedersen, gårdejer 62 år, død 21. April 1886 i Roholte Sogn.
  29. Ellen Corfitsdatter, 54 år, g.m. Ole Christiansen, død 2. Maj i Spjellerup, Tornemark, Fürendal.  Ulykken beskrevet i Køge Avis d. 5. Maj 1886.
  30. Søren Hansen, 16 år, møllerlærling, død 4. Maj 1886 i Hyllested. (Sygdom)
  31. Jacob Larsen, 54 år,  død 6. Maj 1886 i Mern.
  32. Niels Hansen, 51 år, død 8. Maj 1886 i Sandby, Tybjerg, Præstø. Begravet i Sandby Kirke
  33. Peder Christensen, 67 år, død 10. Maj 1856 i Høm.
  34. Jens Peter Jeppesen, 38 år, død 10. Maj 1886 i Hulby Tårnborg sogn.
  35. Carsten Carstensen, 72½ år død 13. Maj 1886 i ?? (Sted ulæseligt, Vordingborg-amt)
  36. Hans Hansen, 60år,  død 16. Maj 1886 i Vesteregede overdrev.
  37. Niels Hansen, 55 år, død 19. Maj 1886 i Holmeolstrup.
  38. Anette Hansen, 43 år, død 19. Maj 1886 Stenmagle sogn.
  39. Ane Petersen, 37 år g.m. Hans Hansen, død 20. Maj 1886 i Vemmelev by.
  40. Mandkøn, ca. 30 år, dødfundet 21 maj 1886, Charlottendal Skov.
  41. Henrik Jensen, 29 år, død 22. Maj 1886 Bringstrup, Ringsted.
  42. Hans Nielsen, 62 år, død 23. Maj 1886 i Stenmagle.
  43. Bolette Pedersdatter, 65 år, Jens Pedersens enke, fundet død 23. Maj 1886 i Munkebjergby sogn.
  44. Mandkøn antagelig 19 år, død 28. Maj 1886 i Hollænderskoven, Muligt: smedesvend Carl Peter Petersen.
  45. Hans Peter Sørensen, 31 år, dødfundet 29. Juni 1886 i Assentorp Mose.
  46. Thomas Peter Meisner, 69 år, hattemager, død 1. Juni 1886 i Præstø by.
  47. Arnold Jensen, 11- ½ år, død 4. Juni 1886 i Haraldsted sø.  Bekendtgjort i "Folketidende" 9. Juni 1886
  48. Hans Jensen, 2- 3/4 år, død 12. Juni 1886 i Ebbeskov, Faxe Sogn.
  49. Hans Klausen Sørensen, 67 år, død 12. Juni 1886 i Smerup Sogn.
  50. Hans Jespersen, 40 år, død Juni 1886 ?? Husmand i Kokkehuset, af Basnæs med fast arbejde der. Begravet i Magleby Kirke.
  51. Peter Jørgensen, 45 år, død 15. Juni 1886 Eskildstrup, Kongsted Sogn.
  52. Caroline Christine Nielsen, 33 år, g.m. Niels Jensen. Død 19. Juni 1886 i Bakkebølle.
  53. Hans Kristian Kristensen, 18 år, død 20. Juni 1886 i en mergelgrav v. Juellund Hovedgård.
  54. Niels Jacobsen, 83 år, død 24. Juni 1886 i Vetterslev.
  55. Christen Andersen, med tilnavn "Faxe",  56 år, død 29. Juni 1886 i Vollerup, Fanefjord Sogn.
  56. Peter Hansen, 85 år, død3.  Juli 1886 i Karrebæk by.
  57. Ole Thomassen, 65 år, død 5. Juli 1886 i Everdrup sogn
  58. Christen Nielsen, 47 år, møller, død 11. Juli 1886 i Næstelsø sogn.
  59. Christopher Andersen, 34 år, gårdbestyrer, død 23. Juli i Allerslev sogn. 
  60. Karen Sophie Hansen, 16 - ½ år, død 24. Juli 1886 i Frøslev sogn. Arbejdsulykken refereredes i Skive Avis d. 30. Juli 1886
  61. Jens Peter Hansen, 48 år, død 30 Juli 1886 i Mulstrup.
  62. Inger Olsen, 71 år, enke efter Jørgen Hansen, død 31. Juli 1886, Frølunde by, Tårnborg Sogn.
  63. Karen Hansen, 69 år,  død d. 31. Juli 1886 i Stenlille. Munkebjergby Mark.
  64. Hans Hansen, 65 år, død 1. Aug. 1886 i Faxe.
  65. Anders Pedersen, 77 år, død 8. Aug. 1886 i Hellested.
  66. Ole Pedersen, 70 år, død August, 1886, i Fyrendal Sogn.
  67. Maren Cathrine Rasmussen, 48 år,  g.m. Jørgen Andersen, død 20. Aug. 1886 i Thestrup.
  68. Rasmus Rasmussen, 59 år, død 23. Aug. 1886 i Veilø, Præstø Amt.
  69. Thomas Ferdinandsen, 27 år, død 5. Sep. 1886 i Arløse Øster Flakkebjerg Herred.
  70. Peder Nielsen, 50 år, død 7. Sep. 1886 i Magleby Mark.
  71. Hans Jensen, enkemand, røgter, død September 1886 Basnæs Møllegård  Begravet fra Tjæreby Kirke, post 10.
  72. Niels Christian Andersen, 39 år, død 11-12 Sept. 1886 i Aversi by, Præstø Amt.
  73. Niels Alfred Kampmann Christiansen, 2½ - 3 år gammel, død 29. Sep. 1886 i Boeslunde.
  74. Hans Pedersen, 38 år, død 28. Sep. 1886 i Halager, Øster Flakkebjerg Herred.
  75. Karen Jensen, enke 75 år. død 28. Sep. 1886 i Pedersborg Sogn.
  76. Karoline Henriksen, 26 år, frugtsommelig, død 30. Aug. 1886 i Gimlinge.
  77. Hans Sofus Thorvald Kreipe, 33 år, død 3. okt. 1886 i Vallø Hovedgaard.
  78. Lorents Christian Valdemar Borgstrøm. 34 år, sagfører, død 11. Okt. 1886 Faxe.
  79. Jens Hansen, 14 år, død 14. okt. 1886 i Hylleholt.
  80. Jacob Johansen, 50 år, død 15. Okt. 1886 i Værløse Faxe sogn.
  81. Jens Peter Jensen, 14½ år, død 18. Okt. 1886 Stenmagle.
  82. Sarah Kathrine Hansdatter, 74 år, g.m. Lars Nielsen, død 25. Okt. 1886 i Menstrup.
  83. Edvard Georg Mortensen, 5/4 år gammel, død 1. Nov. 1886 i Skuderløse Indelukke.
  84. Ane Marie Jensen, 18 år, død 1. Nov. 1886 i Herfølge.  Ulykken refereret i Aarhus Amtsstidende d. 9. Nov 1886.
  85. Karen Davidsen, f. Pedersen, 37 år, død 1. Nov. 1886 i Brøderup.  Ulykken refereredes i "Frederiksborg Amtstidende" 4. Nov. 1886
  86. Mads Christian Andersen, 11 år, død 3. Nov. 1885 i Førslev.  Arbejdsulykken beskrevet i "Næstved Tidende" d. 10. Nov. 1886 
  87. Rasmus Madsen, 66 år, død 7. Nov. 1886 i Lynge Sogn.
  88. Poul Hansen, ca. 60 år, død 15. Nov. 1886, Beldringe.
  89. Karen Sofie Pedersen, 27 år, dødfundet 15. Nov. 1886 i Lille Ebberup, Bromme sogn.
  90. Jens Henriksen, 39 år, smed død 26. Nov. 1886 i Lille Ebberup, Bromme Sogn.
  91. Niels Christensen, 43 år,  død 28. Nov. 1886 i Gummersmarke.
  92. Jørgen Christian Eskildsen, 42 år, matros, fandtes død 3. dec. 1886 i Masnedsund havn.
  93. Kirsten Jacobsen, f. Kristensen. 73 år, død 18. Dec. 1886 i Herfølge sogn.
  94. Et nyfødt kvindeligt barn. Mor: Marie Kirstine Jørgensen, 23-24. December 1886 Snesere sogn.
  95. Ukendt mand, ca. 60 år, dødfundet 25. Dec. 1886 syd for Halskov Rev Fyr. Formodentlig Christian Henrich Krogh, fra Odense. Se bagsiden.
  96. Mandsperson, ca. 35 år, død natten mellen 28 - 29. Dec 1886 Holmstrup mark. Antvorskov.