Kirkebogen Helsingør Domsogn - Sankt Olai sogn.
Tilbage til Helsingør
Vielser foretaget i
1863

Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side. 
 

Nr.
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted. Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted. Vielsesdagen.
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
33
Ungkarl dreiersvend 
Carl Frederik Hansen
22 år, i Helsingør.
Ane Katrine Larsen,
datter af fisker Peder Larsen
26 år, i Helsingør.
5. Jan. 
1863
I Kirken.
dreier Chemnitz
kjøbmand O. Bri..?? (ulæseligt)
38
Ungkarl Lars Peter Christensen
38 år, brænderkarl i Helsingør
Pigen, Anneke Ljunggren,
29 år, født i Sverrig,
i Helsingør
6. Jan.
1863
I Kirken.
brændevinsbrænderne Niels Petersen
og Niels Nielsen.
39
Ungkarl, møllersvend
Just Henrik Niels Schreiber,
29 år i Helsingør
Pigen, Kirstine Marie ??
(ulæseligt) datter af arbejdsmand Christen ?? (ulæseligt) 21 år i Helsingør
16. Jan.
1863
I Kirken.
(Ulæseligt)
færgemand Wilhelmsen.
1
Ungkarl kudsk
Hans Peter Nielsen
26 år, i Helsingør.
Pigen, Nille Marie Andersen
datter af indsidder Anders Nielsen i Gurre, 
24 år i Helsingør.
6. Febr.
I Kirken.
wognmand G. Hansen
huuseier, deligencekudsk Jens Møller.
2
 Ungkarl, proprietair
Vilhelm Ludvig Brinck Sejdelin til Sindshvile, 35 år.
Emma Charlotte L..?? (ulæseligt) Hansen, datter af
lods Jens Larsen Hansen,
22 år, i Helsingør.
11. Marts 
I Kirken.
conferentsraad Brinck Sejdelin i Kjøbenhavn
lods Jens L. Hansen.
Enkemand bundtmager 
Carl Henrik Hansen, 
44 år, i Helsingør. 2. ægteskab.
Caroline Cecilie Ancher, 
født i Rønne, 39 år i Helsingør
27. Marts 
I Kirken.
bøssemager P. Hansen på Hellebæk
kjøbmand Beck .#
 4
Ungkarl, bøssemagersvend 
Carl Christian Hammer
34 år, i Hellebæk.
Pigen Marie Wilhelmine Steffen, datter af arbeidsmand Joseph Steffen, 
21 år i Helsingør.
6. April 
I Kirken.
bøssemager Carl Rasmussen
kjøbmand Glahnsen.
 Ungkarl, kobbersmedesvend
Vilhelm Anders Jensen,
28 år, i Helsingør.
Pigen 
Martine Dorothea Jensen
født på Christianshavn, 
22 år, i Helsingør.
20. Marts 
I Kirken. 
bager C. Jensen
kobbersvend J. Dideriksen
Ungkarl arbeidsmand 
Carl Johan Johansen
25 år, i Helsingør
Pigen Kjerstine Nielsdatter
24 år, 
(født i W. Karup i Sverrig)
I Helsingør
8. Maj 
I Kirken. 
kjøbmand Brammer
høker P. Jensen.
Ungkarl, baadebygger
Peter Petersen,
43 år i Helsingør.
Jfr. Karen Larsen
datter af snedker
Knud Larsen i Nyborg,
38 år, i Helsingør.
14. April 
I Kirken. 
saddelmager Moberg
skomager Larsen.
 Ungkarl tjenestekarl
Anders Andersen
24 år, I Helsingør
Pigen Anne Kirstine Jensen
datter af pensionist Jens Mortensen i Langstrup,
21 år i Helsingør.
1. Maj. 
I Kirken.
kjøbmand Rasmussen
wærtshuusholder Sørensen.
 Ungkarl, skrædersvend
Johann Heinrich Christian Priess
28 år, i Helsingør.
Pigen Hanne Laurine Larsen,
datter af afd. arbeidsmand Hans Larsen,
20 år, i Helsingør.
17. April 
I Kirken.
barber Bruhn
skræder Petersen.

 
 10
Ungkarl sergeant i ? artilleriregiment Peter Ferdinand Andreas Suhl, 27 år, i Kjøbenhavn
 Jomfru Ida Emily Bornholm
datter af brobetjent Anders Larsen Bornholm,
20 år, i Helsingør
8. Maj 
I Kirken.
færgemand W. Worm
kystbetjent Bornholm
11 
Ungkarl, tjenestekarl
Morten Mathiassen
29 år, i Helsingør.
Pigen Kirstine Sophie Nielsen
datter af arbeidsmand 
Niels Hansen, 
33 år, i Helsingør.
7. Maj 
I Kirken.
arbejdsmændende  Niels Hansen
og Anders Ebesen
 12
Ungkarl fisker
Peder Svendsen
27 år, i Gilleleje.
Pigen Christiane Bendtsen, datter af fisker Bendt Christiansen i Gilleleie,
23 år, i Helsingør.
1. Maj 
I Kirken.
smed Lindberg
sømand Eisenhard
13 
Ungkarl væver 
Peder Madsen Pedersen, 
32 år, i Kjøge.
Pigen Ane Katrine Christensen, datter af afd. huusmand Johan Henrik Christensen, af Skrøbelev, 28 år, i Helsingør.
1. Maj 
I Kirken.
justitsraad Mazar de la Garde
brændevinsbrænder N. Pedersen
14 
Ungkarl styrmand Rasmus
Peter Møller, 27 år, i Helsingør
Jomfrue Christine Margrethe Petra Petersen, datter af afd. skipper Johannes Petersen, 28 år, i Helsingør.
16. Maj 
I Kirken.
dykker Møller
gjestgiver Petersen i Hornbæk
15 
Ungkarl, urtekræmmer
Laurits Severin Nielsen, 
32 år i Kjøbenhavn. 
Jomfrue Johanne Hansine Kierulff, datter af forhenværende jernstøber Johannes L. Kierulff,
27 år, i Helsingør.
30. April
I Kirken.
høker i Kjøbenhavn, Lars Nielsen
og Joh. Kierulff.
 16
Ungkarl, underlæge 
Carl Wilhelm Zallmann, 
33 år, i Kjøbenhavn.
Jfr. Juliane Marie Kjerboe, datter af afd. møller Christian Ludvig Kierboe, 26 år i Helsingør.
17. Maj.
I Kirken.
captain A. Fred. Stricker
? Christian Zahlmann i Kiøbenhavn.
17 
Ungkarl steenhugger, 
Johannes Anderson,
34 år, i Helsingør.
Pigen Boel Nielsdatter, født i Baarsløf i Sverrig, 31 år, i Helsingør.
 27. Maj
I Kirken.
tracteur Olsen,
wærtshuusholder Anker Hansen.
 18
Ungkarl landmaaler og revisor Carl Anton Sophus Heinrich v. Rosen, i Kjøbenhavn, 39 år
Laurine Frederikke Thora Chatarine Lassen, datter af afd. fuldmægtig ved Øresunds Toldkammer L. Lassen, 18 år i Helsingør.
4. Juli 
I Kirken.
dr. medicinæ Wilhelm Sophus Andreas v. Rosen og 
gartner A. E. Jensen, 
brudens fader. #
 19
Ungkarl, islandsk kjøbmand Frederik Carl Magnus Gudman, 33 år, i Kjøbenhavn.
Anna Jacobine Emilie Aspach Dall
datter af proprietair A. Dall på Belvedere ved Helsingør, 21 år
21. Maj 
I Garnisons Kirke i Kjøbenhavn
Proprietair A. Dall
agent J. C. Modeweg til Brede #
19
a
 Ungkarl, lieutenant ved 15. infanteribataillon Frederik Waldemar Kall, 
30 år, i Helsingør.
Elisabeth Davidsdatter Mazar de la Garde, datter af justitsraad og postmester A. A. B. de la Garde.
27 år, i Hels.
19. Juni 
I Kirken på Kronborg 
Proprietair A. Dall
agent J. C. Modeweg til Brede #
20 
Ungkarl, bager 
Lauritz Andreas Kjærsgaard,
24 år, i Helsingør
Chatrine Vilhelmine  Engholm,
datter af bager 
George E.Chr.Engholm, 
22 år, i Helsingør.
15. Juli 
I Kirken.
major Løwe
kjøbmand Reiffenstein
21 
Christian Jørgensen ??- karl
36 år tj. på Kronborg Ladegaard
Pigen Eline Ane Margrethe Nielsen
datter af afd. ??  (utydeligt) 
Jens Nielsen, 21 år, i Helsingør
17. Juli 
I Kirken.
proprietair Mackeprang
saddelmager Andersen
22 
Ungkarl, arbeidsmand 
Jørgen Hendriksen, 29 år, 
i Helsingør
Pigen Johanne Bengtsdatter,
27 år, født i Sverrig, 
i Helsingør
4. Sept 
I Kirken.
muurmester Walin
høker Møller
23 
Ungkarl, arbeidsmand 
Christian William Bertelsen
34 år, i Helsingør.
Pigen Ane Katrine mathilde Christensen, datter af afd.
bryggercarl Christen Clausen, 
31 år i Helsingør
4. Sept 
I Kirken.
opsynsmand Ole Nielsen
bødker Schelde.
24 
Ungkarl arbeidsmand 
Johan Nielsen, 
32 år, i Helsingør
Pigen Johanne Cecilia Nyborg, 
32 år, født i Landskrone,
i Helsingør.
21. August 
I Kirken.
kjøbmand Th. Lund
høker C. Nielsen
25 
Ungkarl, tømmersvend
Carl Larsen, 26 år,
i Helsingør
Pigen Andresine Matthiesen, datter af afd. snedker Ferd. Matthiesen
24 år i Helsingør.
14. August 
I Kirken.
kjøbmand Helligsøe
skomager P. Nielsen
26 
Ungkarl, skibstømrersvend
Jacob Peter Frandsen
26 år, i Helsingør
Jfr. Sophie Marie Reinhardt
datter af snedker H. P. Chr. Reinhardt, 25 år i Helsingør.
27. August 
I Kirken.
tømrermester Steen
snedker Reinhardt
27 
Enkemand, wandtapper,
Hans Mathiesen, 64 år,
i Helsingør
Pigen Nicoline Severine Schultz, 38 år, i Helsingør 
18. Sept. 
I Kirken.
tømrermester Unmack
tømmerhandler Rohde. #
 28
Ungkarl, photograf 
Thor Johan Johnson, 35 år, i Fredericia.
Jomfru Emilie Therese Hansen 
datter af lods Jens Larsen Hansen
26 år, i Helsingør.
4. Novbr. 
I Kirken.
gjæstgiver Hallstrøm
lods H. V. Hansen.
29 
Ungkarl, møller Peder Pedersen
(døbt Rasmussen)  26 år,
i Helsingør
Jfr. Alvilde Dorthea Bahrendorff
datter af Petersborg-lods Adam Barendorff, 24 år, i Helsingør.
7. Novbr. 
I Kirken.
møller Pedersen
lods Barendorff.
30 
Ungkarl, cand. polyt. lærer ved realskolen, David Monrad, 
34 år, i Helsingør
Anna Justine Unna, datter af afd.
kjøbmand Simon Unna, 
27 år, i Helsingør.
19. Novbr. 
I Kirken.
kjøbmand A. Unna
kammerherre Monrad.
31 
Ungkarl, muursvend 
Peter Vilhelm Simonsen, 23 år,
I Helsingør
Pigen Ane Marie Hansen, datter af
arbeidsmand Hans Johansen,
19 år, i Helsingør.
27. Novbr.
I Kirken.
høker Thomsen
høker Anders Nielsen
33 
Ungkarl, Niels Pedersen af Espergjerde, 23 år
Pigen Ane Kirstine Rasmussen,
32 år, i Helsingør.
13. Decbr
I Kirken.
restaurateur Boysen
Pedersen i Espergjerde. #
34 Ungkarl Jørgen Jensen, 32 år, 
I Helsingør.
Enken, Judithe Marie Eriksen, født Pedersen, enke efter jordbruger, wærtshuusholder, Anders Eriksen (Søborg) 50 år, i Helsingør. 15. Decbr. I Kirken.
(ulæseligt) .. Schwirtz
høker L. Christensen. #
35 Ungkarl tjenestekarl,
Jens Hansen, 27 år, i Helsingør.
Pigen Ane Pernille Olsen, steddatter
af jordbruger Jørgen Nielsen, 22 år, Helsingørs Overdrew
20. Dec. I Kirken.
kjøbmand Bruhn
jordbruger Jørgen Nielsen
36
Ungkarl, tjenestekarl
Jens Olsen, 32 år,
I Helsingør.
Enke efter høker Jørgen Larsen, Katrine Nielsen, 33 år, i Helsingør.
(2. ægteskab)
29. Dec.
I Kirken.
tracteur Rasmussen
skomager Klentenberg.
 
 
Vielserne nr. 32 og 37 er foretaget i 1864 - hvorfor de findes der!
  1. 3: Lyst 15. Februar. - skifteatt. 2. maj 1856.
  2. 18: Lyst 31. Maj. - Det er bemærkelsesværdigt at brudens fader er med til vielsen, da han figurerer som afdød i kirkebogen.
  3. 19: If. Kgl. bevilling efter att. fra pastor  ....?? 2. Juni. (præstens navn er utydeligt)
  4. 19: a. Lyst St. M. S.- (Sankt Mariæ Sogn)  ....?? underrettet til St. M. S. - Attester i .... ?? (Utydelig)
  5. 27: Lyst 23. August. Brudgom: Kopper. Bruden: wacc. Skiftebrev 18. August.
  6. 33: Lyst 29. Nov. Wac. - I indførelsen er en del udstregninger der gør det svært at tyde forloveren Pedersen i Espergjerde 's titel.
  7. 34: Lyst 29. November. Wacc. Afkald 29. Gurre 1862. ?? (vanskeligt at tyde.)