Kirkebogen Helsingør Domsogn - Sankt Olai sogn.
Tilbage til Helsingør
Vielser foretaget i
1869

Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.


Nr.
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Vielsesdagen.
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
29
Tjenestekarl Anders Svendsen
24 år, i Helsingør.
Pigen Karen Marie Olsen,
datter af huusmand i Hoielt, Ole Nielsen, 
23 år, i Helsingør.
4. Januar
1869
I Kirken.
brændeviinsbrænder Wilhelmsen
wægter Kolling.
31
growsmedsvend, ungkarl 
Sigwart Peter Meyer, 
28 år, i Helsingør
Pigen Ane Kirstine Christensen, datter af huusmand i Kaalsbæk Christen Svendsen, 
30 år, i Helsingør
2. Januar
1869
I Kirken.
gr ??[uklar skrift] Otto Jørgensen
huusmand Hans Christensen - Dalstrup
1
Ungkarl ekspediteur
Carl Emil Hansen, 
46 år, i Kjøbenhavn.
Jomfru Christine Schubell
(41 år) i Helsingør.
6. Januar.
Hjemme #
ekspediteur P. Hansen
færgemand W. Holst
begge i Kjøbenhavn.
2
Ungkarl, fabrikarbejder 
Søren Christian Christensen, 
30 år i Helsingør
Jomfru Lovise Vilhelmine Nodermann, 33 år, datter af guldsmedmester Nodermann i Kjøbenhavn (død) i Helsingør.
14. Marts.
I Kirken.
tobaksspinder Hansen
kjøbmand Greiffenberg
3
Ungkarl, matros 
Carl Christian Larsen, 31 år i Helsingør.
Pigen Christina Olsdatter
(Påhlsson) f. i Arrildslåge i Sverige, 26 år, i Helsingør.
27. August.
I Kirken. #
wærtshuusholder Jens Hansen
smed Hultmann.
4
Ungkarl skomagersvend 
Peter Hansen Brask, 
27 år, i Helsingør.
Agnesine Engeborg Elisabeth Würtz, datter af skræder Würtz i Skotterup, 23 år i Helsingør.
16. April.
I Kirken. #
lods C. Engelsen
skomager M. Kjær
5
Ungkarl canalforwalter Niels Christian Ottesen, 
28 år, i Hullerød #
Julie Chatrine Unmack datter af tømmermester J. C. Unmack, 
31 år, i Helsingør.
28. April.
I Kirken.
forpagter Ottesen
tømmermester Unmack.
6
Ungkarl, arbeidsmand
Søren Nielsen
26 år, i Helsingør.
Pige Johanne Sophie  Frederikke Hansen, datter af afdøde arbejdsmand Jochum Hansen,
33 år, i Helsingør.
26. Maj
I Kirken.
wærtshuusholder Brunner
spækhøker Jens Møller
7
Enkemand, malermester 
Niels Peter Harald Andresen
37 år, i Helsingør.
/: 2. ægteskab:/
Ugift, Thora Sophie Chatrine Blanck, datter af krigsassessor
Blanck i Kjøbenhavn,
43 år, i Helsingør.
27. April.
I Kirken. #
fuldmægtig Ditzel
krigsassessor Petersen fra Kjøbenhavn.
8
Ungkarl, fabrikmester 
Andreas Christian Hansen 
24 år i Helsingør.
Ugift Johanne Jacobine Jacobsen
22 år, datter af afd. matros Jacob P. Jacobsen, i Helsingør.
9. Maj
I Kirken.
wognmand Matthiesen
skomager A. Hansen.
9
Ungkarl, skrædersvend
Nils Jønsson Hammarlund, 
28 år, i Helsingør.
Pige Eva Svensson af Raus sogn i Sverige, 25 år,
i Helsingør
29. Juni.
I Kirken.
skrædder Hamberg
wognmand Niels Pedersen.
10
Ungkarl skomagersvend
Fredrik Ludvig Hernstrøm,
32 år, i Helsingør.
Pige, Peternille Marie Andersen
23 år, i Helsingør. Datter af wognmandskarl Anders Larsen.
2. Juli.
I Kirken.
skomager Larsen
wognmandskarl A. Larsen.
11
Ungkarl, glarmestersvend 
Jens Ludvig Theodor Olsen,
26 år, i Helsingør
Dorthea Charlotte Olsen, datter af muursvend Andreas Olsen,
19 år, i Helsingør.
23. Juni.
I Kirken.
muursvend Andreas Olsen
hattemager Steffensen.
12
Ungkarl, fisker Helge Børgesen Olsen, 48 år i Snekkersteen
Pigen Caroline Cecilie Jørgensen
datter af færgemand Johannes Jørgensen, 39 år, i Helsingør
2. Juli.
I Kirken.
maler Crillesen
fisker Fred. Ludvigsen.
13
Ungkarl, major eddikkebrygger kjøbmand Hans Peter Andersen, 53 år, i Helsingør.
Frøken Frederikke Christine Kirck, datter af afd. kammerraad Lars Fr. Kirck, 38 år, i Helsingør.
10. Juli.
Hjemme. #
fuldmægtig Kirck
brændevinsbrænder Fr. W. Andersen.
14
Enkemand arbejdsmand Lars Christensen, 47 år, 
i Helsingør./: 2. ægteskab:/
Pige Hansine Marie Christine Abelone Henrichsen, datter af afd.
arbeidsmd. Jens Henrichsen, 
31 år, i Helsingør.
15. September
I Kirken.
kammerraad Gulstad Randrup.
meelhandler L. Sørensen.
15
Ungkarl, garwer
Julius Theodor Lillieqvist, 
35 år, i Helsingør.
Caroline Collectine Lovise Vexøe,
25 år, datter af afd. brændevinsbrænder Jacob Abraham Vexøe i Helsingør.
3. August.
I Kirken.
garwer Lillieqvist i Kjøbenhavn.
møller R. Pedersen.
16
Ungkarl, lærer ved friskolen
Anton Marius Theodor Jacobsen, 32 år, i Helsingør.
Johanne Andrea Seline Josephine Christiansen, datter af institutbestyrer A. Christiansen, 
19 år, i Helsingør.
29. Juli.
I Kirken.
skolebestyrer i Randers 
H. C. Jacobsen
institutbestyrer A. Christiansen.
17
Ungkarl, arbeidsmand
Johannes Erlandsson, 
31 år, i Helsingør.
Pige Botilla Rosengreen 
født i Barkåkra i Sverige.
33 år i Helsingør
22. September.
I Kirken.
spækhøker S. Pedersen
smed Olsen.
18
Ungkarl, skibstømrer William August Edvard Hartmann
27 år, i Helsingør.
Emma Nicoline Holm, datter af skibstømrer Emilius Holm, 
23 år, i Helsingør.
18. September
I Kirken.
smed Florin
skibstømrer Holm.
19
Ungkarl sergent af forpleiningscorpset,
Otto Lauritz Larsen, 
25 år, i Kjøbenhavn.
Helene Christiane Svendsen,
datter af tømmersvend Christian Svendsen, 20 år i Helsingør.
28. September.
I Kirken. #
tømmersvend Christian Svendsen
fisker Mogens Larsen
20
Ungkarl, skomagersvend 
Adolph Johan August Møller
49 år, i Helsingør.
Enke efter skomagersvend Anders Pedersen, Inger født Johansen, 
53 år, i Helsingør. /:2. ægteskab:/
6. Oktober.
I Kirken. #
hjulmand Hartmann.
skomager Kjær.
21
Ungkarl, skomagersvend Johann Daniel Pfeil 66 år.
i Helsingør.
Ugift Anne Andersdatter 
43 år, I Helsingør.
5. November.
I Kirken. #
garwer Lillieqvist.
skomager Christian Hansen.
22
Ungkarl, maskinmester 
Claus Jørgen Franck, 
29 år, Klostermosegaard.
Nicoline Jensen, datter af høker 
Jens Nielsen.
21 år, I Helsingør.
8. Oktober.
Hjemme #
maskinmester Johan Nicolai Franck
høker Jens Nielsen.
23
Ungkarl, wognmand
Jens Christiansen,
32 år, i Helsingør.
Pige Ane Margrethe Andersen
datter af gaardmd. Anders Hansen
i Høisager, 31 år, i Helsingør.
3. November.
I Kirken.
wognmand Hans Andersen
øltapper Johan Rasmussen.
24
Ungkarl, Johannes Theodor Larsen, fisker, 
28 år, i Helsingør.
Enke efter skomagersvend
Niels Sylvestersen - Ingrid Engstrøm, 44 år, i Helsingør.
1. December.
I Kirken. #
wærtshuusholder Jens Sørensen
kjælderkarl Hans Jensen.
25
Enkemand jordbruger Jørgen Nielsen, 49 år, Helsingørs Owerdrew. /: 2. ægteskab:/
Pige Laurine Mathilde Christensen
25 år, datter af afd. fragtmand Jens Christensen, i Helsingør.
17. December
I Kirken.#
meelhandler L. Sørensen
fragtkjører Mads Christensen.
26
Enkemand grosserer 
Jens Nielsen Lund, 42 år, 
i Kjøbenhavn, /:2. ægteskab:/
Anna Dorthea Marstrand 
datter af proprietair Troels Marstrand, 22 år i Fredsholm.
30. December.
I Kirken. #
proprietaier Marstrand til Fredsholm
grosserer Kjørboe.
27
Ungkarl, skrædersvend
Niels Peter Johansen Åberg
24 år, i Helsingør.
Ugift Lisa Regina Winberg
født i Carlstad i Sverige,
26 år, i Helsingør.
26. December.
I Kirken.
skrædder Hamberg
skomager Johansson.

 
 


Vielsen nummer 28 er foretaget i 1870, hvorfor den er at finde der.
 1. 1: kongebrev 14. December - wacc.
 2. 3: Lyst 21. Februar - wacc. - Atter lyst d. 25. Juli..
 3. 4: Lyst 14. Marts - Wacc. - Attest fra Nestved F. W.
 4. 5: Måske der menes Ullerød eller Hillerød.
 5. 7: Lyst 4. April.- Wacc. - Skiftebrev 7. april 1869.
 6. 13: Kongebrev 20. Juni - wacc.
 7. 19: Lyst 12. September, - Wacc. - Tilladelse fra ?? - [ 'for' eller 'hos' ?? Utydelig skrift. ] brudg. 4. september.
 8. 20: Lyst 19. September. - wacc.- Skiftebrev 17. September.
 9. 21: Lyst 10. Oktober, - Brudgommen wacc. - Bruden naturlige kopper.
 10. 22: Kongebrev 5. Oktober. - Wacc.
 11. 24: Lyst 17. Oktober, - Wacc. - Skiftebrev 1865 2. December.
 12. 25: Lyst 28. November, - Wacc. - Skiftebrew 9. Juni 1869.
 13. 26: Lyst 5. Oktober, - Bruden wacc. - Skiftebrev 25. November 1869.

 14.  

   
   
   
   
   
   
   

  Til sidens top.