Kirkebogen Helsingør Domsogn - Sankt Olai sogn.
Tilbage til Helsingør
Vielser foretaget i
1873

Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.


Nr.
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Vielsesdagen.
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
28
(1872)
Ungkarl, dr. philos. 
Niels Christian Folmer Dyrlund, 46 år, i København.
Ugift, Michelle 
Georgine Christine Doss datter af klokker Doss, 36 år, i Helsingør,
3. Januar 
1873.
I Kirken.
klokker Doss
proprietaier Jaleus Madsen paa Amager.
1
Ungkarl hattemagersvend,
Carl Anton William Stephensen, 26 år, i Helsingør.
Ingeline Amalie Petersen, datter af styrmand (skipper)
Peter Petersen, 21 år, i Helsingør.
25. februar.
I Kirken.
skipper Petersen.
glarmester Schrøder.
2
Ungkarl, architect lieutenant Johan Christian Seemann
(33 år) i Kjøbenhavn.
Juliane Marie Birgitte Kierboe, datter af kjøbmand T. F. Kierboe, 20 år, i Helsingør.
15. Marts.
I Kirken.
muurmester i Hobroe, Nicolai Seemann
kjøbmand T. F. Kierboe
3
Ungkarl, tjenestekarl 
Morten Nielsen, 26 år, i Kjøbenhavn.
Ugift Ane Christine Jørgensen, datter af huusmand Jørgen Pedersen, 30 år, i Helsingør.
15. April.
I Kirken.
capitain Høst #
Bent Hansen.
4
 Ungkarl, muursvend 
Edvard Julius Jørgensen
24 år, i Helsingør.
Ugift, Karen Sophie Hansen, datter af afd. teglbrænder Hans Christian Andersen af Oreboe, 
33 år, i Helsingør.
3. Maj. 
I Kirken.
muurmester Christensen
høker Jens Møller
5
 Ungkarl, Hans Henriksen
36 år, i Helsingør.
 Ugift Ane Chatrine Hansen, datter af afd. huusmand ved Asminderød Hans Pedersen, 
34 år, i Helsingør.
2. Maj. 
I Kirken.
kjøbmand Winecken
fuldm. Grässon.
6
Ungkarl, Peter Frederik Hansen,
(Clausen) skibstømrer i Helsingør (27 år)
Ugift Ane Kirstine Pedersen, datter af afd. smed Andreas Pedersen i Tikjøb, 
29 år, i Helsingør. 
8. Maj. 
I Kirken.
kjøbmand A. L. Berg.
høker Lange.
7
Tjenestekarl, Hans Frederik Petersen, 37 år, i Kjøbenhavn.
Enke efter sadelmagersvend
Svend Elias Stiler, Marie Louise Charlotte Eleonore f. Nielsen,
40 år, i Helsingør, /:2.ægteskab:/
10. Maj. 
I Kirken. #
sadelmager Nielsen
høker A. Møller.
8
 Ungkarl, skrædersvend 
Johan Wilhelm Berendt Tonagel, 
38 år, i Helsingør.
Ugift Sophie Johanne Charlotte Lindstrøm, datter af bager A. F. Lindstrøm, 23 år, i Helsingør.
21. Juni. 
I Kirken.
skræder J. V. Tonagel
bager A. F. Lindstrøm.
9
Enkemand organist Peder Gerhard Bogøe, 44 år,
i Helsingør (3. ægteskab)
Ugift, Ane Mathiesen, datter af afd. politibetjent Anders Mathiesen, 48 år, i Helsingør. 
7. Maj. 
I  Hjemmet.  #
cand. theol C. Bogøe
hr. Geisler sen.
10
 Ungkarl, former Carl Christian Frederik Vilhelm Nielsen, 
23 år, i Kjøbenhavn.
Ugift, Petrine Clarisse Alvilde Jensen, datter af arbejdsmand Niels Jensen, 23 år, i Helsingør. 
8. Juni 
I Kirken.
fiskehandler Jens Nielsen i Kjøbenhavn
arbeidsmand Niels Jensen.
11
 Ungkarl snedkersvend
Frederik Christian Clausen, 
28 år, i Helsingør.
Ugift Dorthea Marie Christiansen, datter af afd. jordbruger Hans Christiansen, 
37 år, i Helsingør.
25. Juni.
I Kirken. 
snedker C. Skov.
saddelmager Goldsmith.
12
Ungkarl typograf Christian Lars Larsen,  29 år,
i Kjøbenhavn. 
Ugift Emma Caroline Poulsen
datter af tjener Mads Poulsen,
28 år, i Helsingør.
30. Maj. 
I Kirken. 
slotsgartner Eschricht fra Charlottenlund
sergeant Frederiksen.
13
Ungkarl, skibstømrer
Carl Emilius Olsen, 26 år,
i Kjøbenhavn.
Ugift Vilhelmine Margrethe Hansen, 
datter af Jacobine Hansen, 
22 år, i Helsingør
2. Juni. 
I Kirken. 
tømmerhandler Rhode
kjøbmand V. Brammer
14
 Ungkarl, sømand 
Frederik Carl Christian Jensen, 
24 år, i Helsingør.
Ugift Olivia Robertha Hallgreeen
datter af snedkersvend
A. P. Hallgreen 21 år, i Helsingør
8. Juli. 
I Kirken. 
snedkersvend Hallgreen.
afskediget s-?? - P. Rasmussen
15
Ungkarl, kjøbmand Andreas Petersen, 28 år, i Helsingør.
Ugift Juliane Charlotte Christensen, datter af 
høker Hans Christensen, 
25 år, i Helsingør.
28. Juni.
I Kirken.
høker H. Christensen.
færgemand J. Worm.
16
Ungkarl politibetjent 
Hans Bustauv Winter, 
26 år, i Helsingør.
Ugift Frederikke Lovise Marie Petersen, datter af slagtermester Jacob Peter Petersen, 
31 år, i Helsingør. 
24. Juni. 
I Kirken. 
ølhandler i Kjøbenhavn P. N. Winter
slagter J. P. Petersen.
17
Ungkarl, tjenestekarl 
Jens Peter Christian Madsen 
24 år, i Helsingør.
Ugift Laura Emilie Petersen,
datter af tømrersvend Peter Petersen, 27 år, i Helsingør.
2. September
 I Kirken.
kjøbmændende Hansen og
Mikkelsen.
18
 Ungkarl, Carl Christian Emil Christensen, skibstømrer, 
24 år, i Helsingør.
Ugift Maren Kirstine Jensen 
datter af parcelist Jens Jørgensen af Sophiendal, 
23 år, i Helsingør.
9. September 
I Kirken. 
arbeidsmand Jørgen Christensen
huustømrer Rasmus Pedersen.
19
Ungkarl, kjøbmand 
Adalbert Sophus Vilhelm Kaas, 
31 år, i Helsingør.
Ugift, Julie Johanne Hansen,
datter af færgemand Frederik Hansen, 24 år, i Helsingør.
9. September.
I Kirken. 
kjøbmand A. Sørensen
kjøbmand L. W. Svendsen i Aarhuus
20
Ungkarl, Niels Pedersen af Jonstrup, Tikjøb sogn, 36 år.
Enken efter jordbruger Thomas Petersen, Johanne f. Larsen,
36 år, i Helsingør Owerdrev.
/:2.ægteskab:/
3. Oktober
I Kirken. #
gaardmand Johan Jensen af Jonstrup
jordbruger Niels Andersen, Owerdrewet
21
Ungkarl, contoirist 
Carl Amandus Marius Lund, 
30 år, i Helsingør.
Ida Mathilde Wiboe datter af skipper Jens Vilhelm Wiboe, 
19 år, i Helsingør.
14. Oktober.
I Kirken. 
skipper J. V. Wiboe
lods Poul Hansen
22
Ungkarl kjøbmand Frederik Isaac Lorentz Joelsson, 
25 år, i Odense.
Laura Alvine Nicolaisen, 
datter af færgemand Jens Peder Nicolaisen, 19 år i Helsingør.
14. Oktober
St. Knuds Sogn i Odense i Kirken. #
kjøbmand Fr. Joelson.
kjøbmand Pontoppidan.
23
Ungkarl, buntmager Johan Christian Rudolf Jentzch, 
26 år, i Kjøbenhavn.
Pouline Olivia Jensen, datter af jordbruger Anders Jensen, 
21 år, i Helsingør.
9. November
I Kirken. 
boghandler A. [ulæseligt]
bundtmager A. C. [ulæseligt]
24
Ungkarl, grosserer Frederik Vilhelm Ancher, 
26 år, i Kjøbenhavn.
Laura Johanne Hansine Kjerulff
datter af jernstøber Lauritz Theodor Kjerulff, 29 år, i Helsingør.
5. November
I Kirken. 
grosserer Engel
jernstøber Kjerulff
25
Ungkarl, tjenestekarl 
Jens Anton Larsen, 
27 år, i Helsingør.
Hanne Pedersen, datter af fisker Peder Hansen i Gilleleie,
27 år, i Helsingør.
1. November.
I Kirken. 
kjøbmændende H. Christensen og
A. Pedersen
26
 Ungkarl, Lars Nielsen,
24 år, Helsingørs Owerdrew.
Johanne  Pedersen, datter af afd. gaardmand i Paarup, Peder Svendsen, 21 år, tjenende gaardmand Niels Andersen, Helsingørs Owerdrew.
31. Oktober.
I kirken.
Niels Andersen
staldmester Ole Svendsen.
27
Ungkarl, skovløber 
Jens Pedersen, 
23 år, af Krogenberg sogn.
Mathilde Vilhelmine Augusta Møller
datter af afd. arbeidsmand Peter Christian Møller, 21 år, i Helsingør.
7. November.
I kirken. 
prokurator Knox
kjøbmand Rava.
28
Ungkarl, tjenestekarl Lars Sørensen, 31 år, i Helsingør.
Henriette Larsen, datter af afd. huusmand Lars Henriksen af Sophiedal, Tikjøb sogn, 
23 år, i Helsingør.
31. Oktober.
I kirken. 
parcellist Peder Andersen, Nyrup Owerdrew
indsidder Lars Pedersen paa Taarnhøj
29
Ungkarl, martros Svend Svendsen, 28 år, i Helsingør.
 Christine Olivia Jensine Marie Thaarup, datter af afd. fjerhandler Mads Christensen Thaarup, 
26 år, i Helsingør.
 4. November.
I kirken. 
skibsfører Kronborg
assistent Hartvig
30 
Ungkarl, grosserer Martin Peter Thorvald Poulsen, 
31 år, i Kjøbenhavn. 
Enke, Juliane Marie Ottilie Schmidt, født Torp, fra Sophienberg 
(33 år, enke efter godseier Josias David Hansen Smidth.)
31. Oktober. 
Hjemme #
grosserer Helland,
bogbinder Poulsen
(skriftligt forløfte)
 31
Ungkarl, grosserer Niels Christian Barfoed, 
28 år, i Kjøbenhavn. 
Eleonore Gundhild Emilie Falck, datter af skibsfører af Nyborg Gunner Peter Falck, 
19 år, i Helsingør. 
16. December. 
I kirken. 
skibsbygmester Petersen i Nyborg
kjøbmand Barfoed i Bogense.
33
Ungkarl fisker 
Villiam Alfred Jensen, 
27 år, i Helsingør.
Boline Katrine Jensen, datter af 
Jens Knudsen i Græsted, 
32 år, i Helsingør.
28. November. 
I Kirken. 
kjøbmand Schiøtt
skipper Andersen.
 34
Ungkarl, grosserer Niels Heinrich Schreiber, 
31 år, i Kjøbenhavn.
Charlotte Sophie Ernestine Reinsholm, datter af kjøbmand 
F.F. Reinsholm 26 år, i Helsingør.
20. Oktober. 
I Kirken.
kjøbmand Ch. F. Schreiber
kjøbmand C. S. Schreiber.

 

Vielserne nummer 32 og 35 blev foretaget i 1874, de er at finde der.
  1. 3: "Captain Høst" uklart skrevet, kan være forkert!
  2. 7: Lyst 20. April. Wacc. Skiftebrev 15. April 1873.
  3. 9: Kongebrev 19. Apr. 1873. wacc. Skiftebrev 6. Maj 1873.
  4. 17: Rettelse i dato for vielse. ubehjælpelig skrift gør det vanskeligt at tyde, kan være forkert!
  5. 20: Lyst 7. September, Wacc. Testamente.
  6. 22: Lyst 21. September.Wacc. I følge attest fra stiftsprovst Damgaard.
  7. 30: Kongebrev 29. Oktober. Att. fra Executor 30. Okt. Wacc.