Kirkebogen Sankt Maria Kirke, Helsingør -
Sankt Maria sogn.
( parish register, weddings celebrated year 1820 in Sct. Maria church, Elsinore)

Tilbage til Helsingør

Vielser, foretaget i
1820

(Løbenumrene er som skrevet i Kirkebogen)


Løbe-
nr.
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted
Vielses
dagen
Forlovere, og om 
vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, 
og i sidste tilfælde bevillingsdatum
3
Peter Enevoldsen,
tømersvend, 23 år, ungkarl af Helsingør
Inger Marie Knudsen
Tjenestepige, 24 år af Helsingør
10. febr
1820
Tømmermester Ochsner
Muurmester Lundberg af Helsingør
I kirken
4
Jørgen Jørgensen Svendsen
36 år, ungkarl, handelsbetjent 
af Helsingør
Madame Marie Petersen 
enke efter wærtshuusholder Burqvart, 
36 år af Helsingør
29. Mar
Loper Petersen ved Øresunds Toldkammer
Skomager Willmann af Helsingør
Hjemme, - kgl. bevilling 23. febr. 1820
skifteforretning mellem enken og hendes børn af 10. feb. 1820
5
Niels Nielsen Grønholt
36 år, tjenestekarl af Grønholt
Inger Olsdatter,
26 år, tjenestepige af Helsingør
26. maj
Bogtrykker wed Grub.
Tømmersvend Søren Johansen Bjerring
i kirken
6
 Jacob Petersen, 44 år
Snedkersvend af Helsingør
 Ellen Cathrine Schou, 53 år
- - - pige?? ibid  [Ulæseligt]
 4. Aug.
Bødker Moberg
Bødker Jens Olsen  af Helsingør
I Kirken 
Anmærkning:
Have levet i 20 år i naturligt ægteskab
7
 Frederik Hansen
Soldat af Kronens reg. 4. compagnie,
27 år, af Helsingør
Frederikke Refstrup.
Borgerdatter, 29 år af Helsingør
 4. Aug
Postbud  Knudsen
Smedmester Lundgreen
I kirken
8
Gerhard Adam Gradmann af Helsingør
Borger og kjøbmand af Helsingør
27 år, ungkarl
Jomfru Chatrine Marie Amtrup
23 år af Helsingør
 8. Aug
Krigsraad Hass
Bogholder Carl Frederik Gradmann
Anmærkning:
Vielsen fandt efter noet - - -?? sted i kirken uden lysning fra prædikestolen ifølge bevilling af 5. Aug. 1820
9
 John Barkdahl
Premierlieutenant af Helsingørs borgerlige 
Artillerie og tobakspindermester,
enkemand, 48 år
 Enke Maria Magdalene Langerød, født Ørstrøm, 36 år
 20. Sep
Capitain Schjerbæk 
Capitain, organist Holm
Hjemme efter bevilling af 18. Sept. 1820
Anmærkning:
Brudgommens skifteforretning var tinglæst 5. Juni 1820
10
 Wilhelm Frederik Olsen
Wærtshuusholder, 29 år
 Enke Marie Cathrine Hygild
34 år
 27. sept.
Bødkermester Moberg
Bager Bordier
I kirken
11
 Jørgen Jørgensen af Helsingør
Bødkersvend, 29 år
Maria Elisabeth Vejbye 
enke efter skipper Ryg, 51 år
 af Helsingør [Efternavn utydeligt]
 13. Okt.
Bogbinder Corneliussen
Postbud Knudsen af Helsingør
I kirken
12
 Johan Christian Møller
Snedkermester og ungkarl
25 år, ibid.
 Tjenestepige Mette Kirstine Andersen 25 år, ibid
 12. Nov
Brændewinsmand Kierboe
Sadelmager Staulund
I kirken
13
 Peter Olsen, artillerisergeant
ungkarl, 34 år, ibid
 Tjenestepige Cathrine Mogensdatter
25 år
 12. Nov
Spekhøker Lindbom er brudens forlover
og brudgommens er major L - - -??
I kirken
14
 Carl Friederich Widersee??
[Usikker på efternavnet!]
Commandeersergeant wed kronens regiment 30 år, ibid
 Borgerpige Ane Sophie Kruse
29 år, ibid
26. nov. 
Commandeersergeant Lehmann for bruden,
Brudgommen har foreviist tilladelse fra sin Chef
I kirken

1821


Løbe-
nr.
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted
Vielses
dagen
Forlovere, og om 
vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, 
og i sidste tilfælde bevillingsdatum
1
Ole Olsen, bryggerkarl
35 år, af Helsingør
Tjenestepige 
Gunild Marie Jacobsdatter
23 år, ibid
9. Febr.
1821
Procurator Møller
Toldbetjent Wodstrup
i kirken
2
Jørgen Olsen 
kudsk og ungkarl, 29 år af Helsingør
Tjenestepige
Magrethe Jørgensdatter, 29 år, ibid
16. 
Marts
Brændevinsbrænder Larsen,
ditto Kierboe
I kirken
3
Wilhelm Peter Holmboe
rebslagersvend, 28 år, af Helsingør
Christiane Halberg
tjenestepige, 31 år, ibid
6. 
April
Skomager Schmuck
Spekhøker M. Møller for gommen
i kirken
4
 Carl Peter Moberg
Skomagersvend, 19 år, af Helsingør
 Enke Karen Ane af Christen Nielsens
28 år
 18
April
Brændevinsmand Randrup
Bødker Bendt Moberg
af Helsingør - i kirken
5
 Muursvend og ungkarl
Svend Mathiassen Winberg
26 år, ibid
Tjenestepige, 
Ane Kirstine Madsen
24 år
 4. 
Maj
 Tømmermester Rolin, for gommen
Wærtshusmand Ole Mathiasssen for bruden
i kirken
6
 Enkemand uden børn, - - -?? [Ulæseligt]
Constabel, Lars Olsen Willingerød
36 år, ibid
 Enke, Ane Lindqvist ibid
34 år
 4 
Maj
 Brændevinsmand Hansen
Major Friis for brudgommen
ibid. i kirken
7
 M- - -?? Hartvig Peter Møller,
enkemand 39 år
 Tjenestepige
Lovise Frederikke Hertelin ??
[Usikker på efternavnet]
 10. 
Juli
 Kjøbmand Salling
Kystbetjent Rasmussen
ibid, i kirken
8
 Ungkarl og handskemagersvend
Jens Ohlmann
26 år
 Tjenestepige Johanne Svendsen
26 år
 19.
Juli
 Bager Smith og
bager Henrich Smith
I kirken
9
 Ungkarl og bryggerkarl 
Jørgen Jørgensen, 29 år
Tjenestepige
Ane Cathrine Nielsdatter 28 år
27.
Juli
S - - -?? Hans Gryderup
[Muligvis 'sergent']
Major Frie . . .?? [måske Fries]
i kirken
10
 Hattemagersvend Johan Peter Sandberg
39 år, af Helsingør
Tjenestepige
Johanne B - - -??  [Ulæseligt, måske Berg eller Bøeg]
 21.
Nov.
Hattemager Søderberg og
- - - ?? Svendsen af Helsingør
i kirken
1
Ungkarl og underofficer
Jens Nielsen, 29 år
Tjenestepige Pernille Nielsdatter
21 år
9.
Nov
Underofficererne af Kronens regiment
Hans Jespersen Tulebølle og Rasmus Andersen Tresbølle, - i kirken

1822

Skriften er sine steder næsten ulæselig, kan derfor indeholde fejl.
Nummerering er ikke i rækkefølge.
Når et år begynder med et løbenummer højere end 1, skyldes det sandsynligvs at nummereringen følger kirkeåret.


Løbe-
nr.
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted
Vielses
dagen
Forlovere, og om 
vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, 
og i sidste tilfælde bevillingsdatum
2
Arbeidskarl 
Frederik Christian Wunderlich
25 år
Tjenestepige 
Sara Gundersen, 28 år
1822
8.
Feb.
Slagter Martin Petersen
skomager Hannemann
I kirken
3
Muurmester Peter Lundberg
Enkemand, 63 år
Enke Kirstine Jørgensen 58 år
8. Feb.
Skræder Bodin
Bødker Hans Ingvolsen
I kirken
4
 Bogholder, Peter Sejer, 31 år.
Enke Provstinde, 
Helene Sophie Jørgensen, 33 år
 3. Marts
Justitsraad og raadmand Olrik 
Bogholder Oeding
Hjemmeviede efter kongelig bevilling
af 23. febr. 1822
5
 Slagtersvend, Christopher Nielsen, 22 år
Tjenestepige Ane Marie, 24 år
29. Marts
Wærtshusholder Johan Nielsen
Spekhøker ?? [Måske 'Bregnerød']
I kirken
6
 Forpagter Carl George Drewsen
26 år, af Kiøbenhavn
 Jomfru Hanne Wimer ?? 22 år, 
af Helsingør 
[Tvivl om navnet, meget utydeligt]
 4. April
 Generalcommisær og toldcasserer Harboe, af Helsingør 
og kammerraad Drewsen paa Strandmøllen.
I kirken uden lysning fra præstestolen i flg. kongelig bevilling af 8. Marts 1822
7
Møller, Johan Henriksen,
52 år gammel, af Helsingør
Separeret, Trine født Kierboe
forhen gift med 
brændevinsmand Lund, 42 år
1822
23.
Apr
Brændevinsmand Kierboe
Brændevinsmand Larsen
i kirken, Bevilling for bruden til at indgå
nyt ægteskab: 4. dec. 1821
8
Soldat af Kronens Regiment
Jens Michelsen 31 år
Tjenestepige
Pernille Bensen, 29 år
3.
Maj
Kjøbmand Schrøder
procurator Møller
I kirken
9
Bøssemagersvend, Berndt Fleront
25 år
Tjenestepige
Maren Nielsdatter 34 år
14.
Maj
Færgemand Niels Nyborg
lods Anders Strøe
I kirken
10
 Underofficer Hans Jensen Thystofte, 32 år
Karen Jacobsdatter, 37 år
 28. Junius
Wærtshusholder Gryderup
Commandersergeant Dyvad
I kirken
11
 Hoboist ved Kronens reg. 1. compagnie
Daniel Theodor ?? 25 år
[Efternavn ulæseligt]
 Tjenestepige, Cecilie Larsen
23 år.
 5. Juli
Capitain Kruse
Capitain Holk
I kirken
12
Furer af artilleriet, Henrik E. . .?? Schiøtt
26 år, i Helsingør. [Mellemnavn ulæseligt]
Jomfru Ane Sophie Fleron
22½ år, i Helsingør
4. Aug
Brudgommen aflagt ed.
Bruden: Faderen Bøssemager Fleron
I kirken
13
Niels Christensen, 30 år, 
gaardskarl hos consul F. . .?? [Måske Fenwick]
Maren Halvorsdatter, 40 år, 
bor til leje i Kongensgade
30. Aug
Slagtermester Petersen og 
brændewiinsmand Rasmus Petersen.
i kirken
14
Skræder og permitteret soldat
Lars Davidsen Ullebølle
26 år,
Else Nielsdatter
tjenestepige, 28 år gl. [Alder uklar]
født i Store Velling i Jylland. 
[Nær Fredericia]
5. Nov.
Wærtshusholder, Niels Sørup
Gartner, Peter Sodige
I kirken
1
Sergeant ved Kronens reg.
Carl Frederik Jung
24 år gammel
Jomfru Hedevig Cathrine Lindberg
18 år gammel
12. Dec
Capitain Levezau
Smedmester Hillern
I kirken
2
Tjenestekarl, Lars Jørgensen
38 år gammel
Tjenestepige, Inger Kirstine Pedersdatter, 31 år
13. Dec.
 Bagermester Teetz
Spekhøker Ole Jensen Tegner
I kirken
3
C. . .ist ?? Knud Gad, 25 år
Enke Madam Charlotte Andreassen, 32 år
30. Dec.
Hollandsk consul van Aller
kjøbmand Bærentzen
Hjemmeviede efter kongelig bewilling 7. Dec. 1822

1823


Løbe-
nr.
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted
Vielses
dagen
Forlovere, og om 
vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, 
og i sidste tilfælde bevillingsdatum
4
Johan Bernth Suhr
26 år, Snedkersvend
Ane Kirstine Doss
18 år
3. Jan.
1823
Bager Smith
Contorist Frederich Suhr
I kirken
5
Bendt Johansen
muursvend, 25 år
Tjenestepige Johanne Bohr
28 år
3. Jan
Muurmester Lundberg
Bødker Enevold
I kirken
6
Rasmus Truelsen,
Commandeersergeant ved Kronens Regiment, 
7. compagnie, 29 år, af Helsingør
Færgemandsdatter Johanne Kirstine Broe
24 år, af Helsingør
7. Feb
Gommen: Major Oncerud
Bruden: Hørsvinger Lars Svendsen
I kirken
7
Carl Adam Weist
33 år gammel, corporal ved 
Kronens Regiment
3. compagnie
Enke, Ane Kirstine Lebrecht
født Kettel, 42 år
7. Feb
Capitain v. Holk
Skrædermester Bolten
I kirken
8
Hattemagersvend, 
Elias Henriksen Selenius
30 år
Enke, Johanne Sophie Bodille Ørsted
33 år
28. Feb
Hattemager Søderberg
Sadelmager Cronwall
I kirken
9
Commandeersergeant Peter Garmann
27 år gl.
Tjenestepige
Gunild Simonsen, 23 år gl.
4. Apr.
Capitain v. Levetzau
Bogbinder Carlenius
I kirken
10
Kunstdrejer 
Christian Daniel Ludolph Benze
29 år
Jomfru Cathrine Marie Madsen
29 år
16. Apr.
Kjøbmand Ole Nielsen af Helsingør
Sadelmager Johan Daniel Benze af Kiøbenhavn.
 I kirken
11
 Snedkermester
Wilhelm Christ David Schneider
26 år
Jomfru, Cathrine Unmach, 21 år 
 26. Apr
Forvalter, Schneider på Hammermøllen
Tømmermester, Unmach
I kirken
12
 Permitteret underconstabel 
af 9. Artillericompagnie
Peder Jensen Neilinge, 30 år
 Tjenestepige 
Bente Sjøblom - 46 år gammel
 1. Maj
 Politibetjent, Wodstrup
Spekhøker, Enerod
I kirken
13
 Bagersvend, Johan Wilhelm Heller
28 år gl. af Hillerød
Jomfru Christiane Kirstine Petersen
19 år gl. - af Helsingør
6. Maj 
Tobaksspinder, Barkdahl
Bagermester, Teetz
I kirken
14
 Corporal ved Kronens reg.
Lars Jensen Ørbek
32 år, af Helsingør
 Tjenestepige, Lovise Kirstine Hansen
21 år, af Helsingør
 16. Maj
Wærtshuusholder, Gryderup
Wærtshuusholder, Niels Sørup
I kirken
15
 Borger og commissionær 
Johan Christian Flies, 30 år gl.
Jomfru Charlotte Amalia Gradmann,
26 år gl.
 16. Maj
Kjøbmand, Gerhard Gradmann,
consumbetjent, Flies af Helsingør
I kirkenuden tillysning i flg. 
kgl. beviling 13. Maj 1823
16
 Hattemager Niels Peter Lilieqvist, 27 år
Jomfru Ane Margrethe Holmberg, 20 år 
 6. Juni
Skrædermester, Classen
Sadelmager, Staulund
I kirken
17
 Kjøbmand Johan Christoffer Brandt, 25 år
 Jomfru Sophie Marie Højer 21 år
 13. Juni
Toldbetjent Højer
Fuldmægtig Højer
Hjemme efter Kgl. bevill. af 2. Juni 1823
18
 Commandersergeant af Kronens regiment,
Georg Frederik Baumbach 26 år
Jomfru Ane Cathrine Svendsen
22 år gl
 18. Juni
Pensionist, Frederik Julius Baumbach
arbejdsmand, Morten Svendsen
I kirken
19
 Muurersvend, Lebrecht Ludevig Otto
26 år gl.
 Jomfru Florentine Wilhelmine Valentin
24 år gammel
 17. Aug
Afskediget underofficeer, Carl Valentin.
Kleinsmed, Hiller
I kirken
20
 Brændewiinsbrænder Jørgen Hansen
37 år, separeret.
 Separeret Sara Grethe Johnsen
37 år
 7. Sep
Procurator Møller
bagermester Hanck
I kirken
Bevilling for bruden - -?? af 11. Juli
1823 - Brudgommen separeret ved dom og er forevist
21
 - - -karl?? Olaf Nielsen Ebbesen
38 år gl.
 Tjenestepige
Anna Marie Lindholm, 28 år
 3. Okt
 Kjøbmand Simmelkjer
hjulmand Bendt Jørgensen
I kirken
22
 Soldat af Kronens reg. 7. Comp.
Mads Hansen Bostofte 28 år
Jomfru Pernille Olesen ??
51 år gl. [Efternavn utydeligt]
 12. Okt
Oberstløjtnant Nægler
Capitain Braunberent
Hjemme, iflg. bevilling 8. Okt. 1823
23
 Anders Johansen Holløse 29 år
Underofficeer ved Kronens reg. 5. comp.
Enke 
Birthe Lovise Snesløv født Sørensen
36 år gl.
17. Okt 
Commanderserg. Svidstrup
Brændevinsmand Olsen
I kirken
24
 Premierlieuten. af artilleriet
Jeremias Franz Christian Nægler
30 år
 Jomfru 
Melior Brown
21 år
 20. okt
Oberstlieutn. v. Nægler
kjøbmand Brown
i kirken
25
 Anders Eskildsen, 26 år
snedkersvend, af Helsingør
 Borgerpige
Karen Hansen, 26 år, ibid
 22. Okt
Assessor Steensen
snedkermester Møller
I kirken
26
 Borger og brændevinsbrænder
Jens Peter Olsen
enkemand, 30 år, ibid
 Jomfru Magdalene Lassen
30 år, ibid
23. Okt 
Brændewiinsmand Ole Olsen
ditto Larsen
Hjemme, ifølge kgl. bevilling 15. Okt. 1823
27
 Spekhøker, Lars Paulsen,
enkemand, 33 år, ibid
 Jomfrue Johanne -?? 23 år
[ Efternavn utydeligt, måske Bahr]
 12. Nov
Bødkermester Hans Enevold
Muurmester Lundberg
i kirken
[ I margenen noget ulæseligt og '5. jan. 1822']
28
 Premierlieutenant og tøjhuuslieutn.
v. Bakke, 46 år
 Jomfrue Amalie Christiane Eng,
46 år, ibid
 18. Nov.
Hjemme kgl. bevill. 12. Nov. 1823
Major af artilleriet, v. Lutzau
Oberst v. Nægler.
Genneralcommisaritetets skrivelse 25. Okt. 
29
 Commandeersergeant
Frederik Christian Vogel, 26 år, ibid
 Jomfrue Marie Pedersen
22 år, ibid
 26. Nov
Lieuten. Baggesen
lieutn Boek af Kronens reg.
I kirken
1
Fisker og ungkarl Jens Larsen Hansen
27 år gl.
Tjenestepige
Birthe Kristine Børresen 21 år
12. Dec.
Lods Jørgen With
færgemand Børge Jensen
I kirken

1824


Løbe-
nr.
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted
Vielses
dagen
Forlovere, og om 
vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, 
og i sidste tilfælde bevillingsdatum
2
Bødkersvend, Christian Schou,
25 år, af Helsingør
Tjenestepige,
Cecilie Regine Charstensen
25 år, ibid
2. Jan
1824
Spekhøker Carl Okkermann
Bødker Moberg
I kirken
3
Brændewiinskarl Hans Jacob Pedersen
29 år
Ane Cathrine Pedersdatter, 22 år
16. jan.
Procurator Møller
Kjøbmand Tryde
I kirken
4
Skomagermester 
Peter Andreas Sandberg
30 år
 Tjenestepige 
Johanne Larsen, 21 år
31. Marts 
Brygger Børre Lund og
capitain v. Hummel af Kronens regiment
I kirken
5
 Ung karl og bødker
George Henrik Stonor
25 år gl, af Tikiøb
Tjenestepige
Peternille Larsdatter,
25 år, af Helsingør
4. Maj 
Bødkermester Holmberg
postbud Knudsen
I kirken
6
 Jacob Poul Pedersen
af Kiøbenhavn, sergeant ved 
Kronens regiment, 34 år
 Tjenestepige 
Bodil Svendsen,
29 år
7. Maj 
Capitain af Kronens regiment v. Holm
Wærtshuusholder Gryderup
I kirken
7
Enkemand, matros
Jacob Jacobsen
40 år
Tjenestepige
Ane Marie Frederikke Hauer
26 år
7. Maj
I kirken
 Skomager Willmann
Baadfører Lars Bornholm
I kirken
Anmærkning: [meget utydeligt]
T. . ?? confirmeret 24. ?? 1822
8
 Underofficer ved kronens regiment,
6. comp. Wilhelm Olsen 30 år
 Tjenestepige 
Ane Cathrine Willumsen
29 år
 21. maj
I kirken
Smedmester Ole Hillern
commandeerserg. Fritz Baumbach
9
 Bagermester, Johann Christian Herold 
af Helsingør, 30 år gl
 Jomfrue, Johanne Marie Kjerboe
22 år gl.
 3. Juni
 Brygger Otto Kjerboe og
møller Christian Kjerboe
Hjemme, efter kgl. bevill. 24 maj 1824
10
 Ung karl og litzenbroder
Nicolai Nielsen Svane
31 år gl.
 Tjenestepige Maren Larsdatter
25 år gl.
 28. Juli
Tømmermester Ochsner 
wærtshuusholder Hasselbach
I kirken
11
. . .?? og skolelærer Christen Olsen, 25 år gl. 
 Separeret Madame 
Bergitte Marie Hansen
28 år gl.
 27. Juli
 Cantor ved St. Mariæ kirke C. Nielsen
lærer ved Friskolen Christensen
I kirken
Anmærkning:
Den kgl bevill. til at indgå nyt 
ægteskab for bruden
af  8. juli 1824
12
. . .magersvend ?? Ole Ramussen
24 år
Oline Bechstrøm,
22 år, en datter 
af wærtshusholder Bechstrøm
 11. Aug.
Skomagermester Smuck
wærtshuusholder Bekstrøm
I kirken
13
Ung karl Anders Madsen
[Meget utydeligt!]
 Tjenestepige Johanne 
[Efternavn væk]
22 år
 13. aug.
Kjøbmand Martin Grønbeck
I kirken
14
 Slagtersvend,
Johan Christian Røper [m. tilde = Røpper]
29 år gl.
 Enke 
Johanne Susanne Marie Børner født Hansen 36 år
 27. Aug
Skomagermst. Grader
wævermester Jacob Røper
I kirken
15
 Barbeersvend Johan Frederich Svendsen
26 år gl.
Tjenestepige
Inger Marie Johansen
26 år gl. 
26. Aug 
Barbeer Lund
Bødker Enevold
I kirken
16
 Færgemand Peder Christian Wilhelmsen
28 år gl.
Johanne Kirstine Hansen
20 år gl.
 12. Sept.
Maltmøller Jochum Henricksen
Færgemand Peter Gottlieb.
Hjemme, iflg. kgl. bevill. 5. sept. 1824
17
 Underofficer Jens Jørgensen Grønne
31 år gl.
Anna Magrethe Andersdatter
tjenestepige, 27 år gl.
22. Oct. 
Brændewiinsmand Hans Larsen
spisewært Hans Gryderup
I kirken
[Meget utydeligt]
18
 Wognmandskarl, 
Johan Hannibal
30 år gl.
Tjenestepige
Ane Kirstine Pedersdatter, 
18 år gl
 19. Nov.
Spisewært Gryderup 
Muurmester Lundberg
I kirken
19
 Muursvend 
Hans Peter Christensen
28 år gl.
 Tjenestepige
Henrikke Sandberg
27 år gammel.
22. Nov. 
Muurmester Jacob Christensen og
Kammerjunker v. Linstov
I kirken
1
 Afskediget underoficer 
Georg Wilhelmi
35 år gammel
 Tjenestepige
Ane Kirstine Ebbesen
28 år gammel
3. Dec. 
Brændewiinsmand, Rasmus Peteren
Spekhøker Lars Paulsen
I kirken
I kirkeåret 1825

1825


Løbe-
nr.
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted
Vielses
dagen
Forlovere, og om 
vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, 
og i sidste tilfælde bevillingsdatum
2
Boutikkarl, Lars Christensen Græsted
29 år gl.
Tjenestepige Karen Christensdatter
23 år gl.
14. Jan.
Kjøbmand Simmelkjer
ditto Gotschalk
I kirken
3
Skrædersvend Hans Mathisen
25 år gl
Marie Amalie
en datter af hoboist Lother, 17 år gl
28. Jan.
Skrædermester Bodin
Skrædermester Franz Larsen
I kirken
4
Slagtermester Hartmann Nielsen
23 år gl.
Jomfru Karen Cathrine Nielsen
20 år gl.
23. Jan.
Spekhøker Enerod
Slagtermester Jacob Nielsen
I kirken
5
Tjenestekarl af Tikjøb,
Peter Paulsen, 27 år
Tjenestepige Maren Nielsdatter
33 år, af Helsingør
28. Jan.
Engelsk generalconsul Fenwick og
Skovridder Fischer på Waldemarslund
[ Skovridderbolig i Gurre ]
I kirken
6
Tømmerdreng Lars Madsen Thaarup,
27 år gammel
Tjenestepige Birthe Cathrine Benzen
30 år
28. Jan
Høker Møller
Bager Dehn
I kirken
7
Kjelderkarl, Hans Hansen Korsbølle
[Tilnavn meget utydeligt, 
måske Korsebølle på Langeland]
Tjenestepige 
Ane Kirstine Frederiksdatter
27 år gl.
4. Feb.
Bonde, Anders Olsen af Gurre.
Hugger og jordbruger Niels Schow af Helsingør
I kirken
8
Færgemand, Peder Andersen
52 år, Separeret.
Separeret,
Dorothea Cathrine Wandrup
37 år
4. Feb.
Bagermester Rhoden og
--mester?? Slott
Ophævelsen af ægteskabet, og tilladelsen
til nyt ægteskab for manden 
30. Okt 1818 og for konen 23. Okt. 1818.
I kirken
9
Hans Madsen
tjenestekarl, 28 år
Karen Jørgensdatter
Tjenestepige, 23 år gl.
18. Marts
Bødker Schubel
Kjøbmand Gottschalk
I kirken
10
 Gartner, Emanuel Møller
af Helsingør, 24 år.
 Jomfru, Dorothea Hansen ibid
27 år.
13. April 
Brændevinsmand, Kjerboe og
smedmester Schneider
I kirken
11
 Malersvend, 
Christian Frederik Russch,
24 år gl.
 Jomfru, 
Johanne Cathrine Cronwall, 
19 år
 15. April
Malermester Cronwall og
smedmester Veden
I kirken
12
 Arbejdsmand, 
Hans Pedersen
af Helsingør, 26 år gl.
 Enke, Sidse Marie Bendtsdatter,
[Alder gnidret, måske 31 år]
 22. April
 Kjøbmand T. Lund og
Major Fries
I kirken
13
Portner. .?? ved Øresunds Hospital
Jens Petersen, 31 år  gl.
Tjenestepige 
Magrethe Kirstine Højbye,
27 år
6. Maj 
Justitsraad og doctor de Meza
Wærtshusholder Bent Knudsen
I kirken
14
 Kudsk, Peter Larsen
30 år, af Marienlyst
Tjenestepige,
Karen Olsdatter, 30 år, ibid
6. Maj 
Kjøbmand Rønning
Skomager Hansen
I kirken
15
 Lods, Diderik Hansen
26 år
Tjenestepige,
Ane Malene Olsen
22 år gl.
13. Maj 
Lods Jørgen With
Lods Jens Hansen
I kirken
16
 Hoboist af Kronens regiment,
Johan Heinrich Ewald
25 år gl.
Enke, Magdalene Jørgensen, født
Hartnak, 27 år
 8. Juli
Bødkermester, Schubel
skrædermester Boden
I kirken
17
 Corporal af Kronens regiment,
Ole Petersen Bosserup
25 år gl.
 Tjenestepige,
Magrethe Knudsen
31 år gl.
15. Juli 
Brygger, Rasmus Kjerboe
Brygger, Møller
I kirken
18
 Johan Adolf Petersen
muursvend, 22 år gl.
Marie Elisabeth Berg,
borgerpige, 21 år gl.
 15. Juli
Brandmajor Pough
kobbersmed Spies
I kirken
19
 Enkemand, Svend Johnsen
46 år gl.
Enke, Johanne Marie Andersen
40 år -
 22. Juli
Raadhusbetjent M. Fruerlund
skrædermester Holst
I kirken
20
 Drager og enkemand,
Peter Petersen
59 år gl.
Enke, Ellen Kirstine Øberg
57 år
 11. aug
Bager, Bordier ??
[Navn gnidret]
toldbetjent Lars Mathiesen
I kirken
Indskudt
Ditlev Hans Cai Christensen, 33 år
Johanne Cathrine - -?? 
[ Ulæseligt ] 29 år
2. Aug.
-
21
Skomagermester, Chrstian Andreas Berg
28 år gl.
Tjenestepige
Elisabeth Nielsen
27 år gl.
24. Sep. 
Skomager Willmann
drager Nielsen
I kirken

Næstfølgende post er indskudt og uden løbenummer.
Skriften er sine steder meget utydelig, så tilgiv min oversættelse, jeg har gjort mit bedste, og den opmærksomme læser forstår sikkert betydningen.
Brudens navn er i andre kilder set stavet på flere måder: Glørfelt, Glørfeldt, Gløerfelt og Glörfeldt samt som ved denne vielse.
 
I følge ordre fra hs. højvelbaarne højærværdighed Biskop Munter af 10. September 1825 er følgende . . .ren?? indført: 

Det Kongelige Generalconsulat i Tunis.
Uddrag af consulatsprotege . .ens ?? folie 305 og videre: 
Aar Attenhundrede og fem og Tyve den niende Juli fremstod for os Christian Tuxen Falbe, Ridder af Dannebroge, capitain i Søetaten og Generalconsul her i Tunis, Hr. Amand Bineau, fransk forhenværende kommissair wed Krud og Salpeter fabrikerne i Frankrig og nu direkteur for Beyer af Tunesisk krud fabrikker syv og tredive aar , søn af afdøde hr. René Bineau og afdøde madame Anne Fremery og Frøken Angelica Hilaria Caroline Gloerfelt dansk - sytten år,  datter af hr. Isaac Gloerfelt, forhenværede Svensk consul i Helsingør og afdøde frue Engelke Margrethe Charlotte fød Falbe, for at opfylde deres gjensidige ægteskabs løfte ved offentlig Wielse. 

Paa wores hvem giwne Begjæring har hr. Bineaud  fremvist følgende certificater 1) Certificat fra et hawe haft Børnekopperne 2) Sundhedscertificat  undertegnet af en bekjendt læge og af twende vitterlighedsvidner 3) Døbeseddel uddragen af Cathedralkirken Notre Dame i staden Tours, dens register 4) Certificat fra Mai. . .?? i staden Tours, at han ikke er tidligere gift (Da hr. Bineaud er  . . .rsk?? Katolsk  blew confirmations Brew ikke affordret ham.

Og frøken Gloerfelt har fremvist  følgende certificater 1) Døbe Seddel uddragen af kirkebogen for Sankt Mariæ kirke i Helsingør 2) Vaccinationsattest. 3) Confirmationsattest. 4) Hendes faders skriftlige Samtykke til at kunne indlade sig i Ægteskab med hr. Bineau. 
De widner som ware ombedte at biwaane Wielsen ware for hr. Bineaud, hr. Edvard Ray, fransk kjøbmand i Frankrig ved handelshuset Dupong Freres i Livorno.

For frøken Gloerfelt: Hr. Joseph Gaspary, Dansk consulat Agent i Gawnek ?? Goulaka, ved Tunis og frue Clara Falbe som har staaet hende i moders sted.
Da de til os fremwiste attester og certificater ware fundne regelmæssige og at wed lowen foreskrewne formaliteter war bleen opfyldte efter den wed lowen bestemte offentlige bekjendtgjørelse af Ægteskaber foretagen fra dette generalconsulat, saa have vi bemyndiget Wielsen som er bleven iværksat i wor Nærwærelse her i consulatet, med den ærværdige hr. Giovanni Caravella, præst  for den protestantiske og græske kirke her i Tunis og derfor udsteder sin attest.
Nærwærende act er i owereensstemmelse foretagen og nedskreven paa fransk som det eneste Sprog der fuld kommen er kjendte af de paagjeldende og tilstedeværende, Personer wed Wielsens fuldbyrdelse og som have underskrevet til og med os, for at bevidne Ægteskabets lowlige fuldbyrdelse.
Foretaget i det kongelige Danske General Konsulat i Tunis Aar og dag som anmeldt.
A. Bineau. -
Angelique Bineaud født Gloerfelt.-
E. Ray.-
Joseph Gaspery.-
Clara Falbe.-
Chr. T. Falbe. -
---
Kopie af akt til forestaaendeAct formel certificat fra Præsten wed den protestantiske og græske kirke i Tunis hr. Giovanni Caravella.

Lo soscretto certifico con la presente, choggi nove ruglio del anno 1825 ho celebrato lo sposalicio del Sr. Amand Binaeu francese con lan Damigella Angelica Hilaria Carolina Gloerfelt Danece. Detta æremonia  ebbe luogo nel Consolato generale di Danimarca secondo i rite della chiesa protes'tante greca di san Giorgio di Tunisi, ederano testimoni il Sr. Guiseppe Gaspery per lo sposa . . .?? Sr. Edouardo Ray per lo sposo in fede de che firmato lo presente.
Tunis 9. Luglio 1825 
Rdo. Giovannii Caravella
---
Forestaaende Act og dermed følgende Wielses Attest Owereens stemmer med Originalen som findes i dette consulats Protokoll, bevidnes hermed paa wegne Det kongelige Generalconsulat i Tunis den 27. Juli 1825.
Chr. T. Falbe, General Consul.


 
22
Styrmand, Peter Wilhelm Petersen
25 år gammel af Kiøbenhavn
Jomfrue Caroline Cronwall
24 år, af Helsingør
14. Oct
Sadelmagermester Olaus Cronwall og
Skomagermester Willmann
Hjemme efter kongelig bevilling af 3. Oct. 1825
23
Barbeer, Peter Gottfred Odemar,
enkemand, 48 år gl.
Jomfru Ingeborg Magdalene
Hammer A .??..vikk??, 40 år gl
21. Okt.
Skrædermester Borgqvist
Bødker O. Moberg
I kirken
24
Bombardeer, Hans Helmuth Tofte
27 år gl.
Tjenestepige, Inger Marie Nielsen
33 år
24. Oct.
Sergeant Peter Olsen af artilleriet
Smedmester Vedin
I kirken
25
Wognmandskarl, Niels Christensen
28 år gl
Tjenestepige
Karen Jørgensdatter
26 år gl.
30. Oct
Wognmand Christopher Hansen
Spekhøker, Hans Gryderup
I kirken