Kirkebogen Sankt Maria Kirke, Helsingør -
Sankt Mariæ sogn.
( parish register, weddings celebrated year 1831 - 1835 in Sct. Maria church, Elsinore)

Tilbage til Helsingør

Vielser, foretaget i
Aar 1831


Løbe-
nr.
Brudgommens navn, alder, 
håndtering og opholdssted
Brudens navn, alder, 
håndtering og opholdssted
Vielses
dagen
Forlovere, og om 
vielsen er forrettet i kirken 
ell. hjemme, 
og i sidste tilfælde 
bevillingsdatum
1
Peder Jensen
26 år, tjenestekarl, af Helsingør
Tjenestepige,
Ane Andersdatter,
26 år
19. Jan
1831
Portner wed Toldkammeret, Lars Sørensen
Commandersergeant Garmann.
I kirken
2
Enkemand og arbeidsmand,
Peder Børgesen
35 år gammel
Enke, Ane Svendsdatter
39 år gammel
18. 
Marts
Spisevært Hans Gryderup 
Spekhøker Eenerod
I kirken
3
 Hattemagermester 
Svend Lilieqvist, 
29 år
 Tjenestepige,
Abelone Nielsdatter
28 år
25. 
Marts 
 Bødkermester, Borroe
hattemagermester Niels Peter Lillieqvist
I kirken
4
 Ungkarl, Peder Madsen
29 år - kudsk i Kiøbenhavn
 Jomfru
Rosine Marie Gjørtler
22 år
4.
Maj
Gartner Franz Gjørtler
Muurmester Valin
I kirken
5
 Muursvend,
Anders Jensen
23 år gl.
Tjenestepige,
Johanne Andersdatter
30 år gl.
3.
Maj
Slagter Chr. Petersen
muurmester B. M. Hansen
I kirken
6
 Fuldmægtig,
Jacob Nicolai Stolpe
30 år.
 Jomfru,
Frederikke Wilhelmine Johansen
30 år
13.
Maj
Kammeraad og Told. . .?? Johansen
lieutnant v. Schulz
Hjemme, 
Bewilingen dateret 14. Maj 1831
7
 Drager, enkemand
Mads Hansen
37 år
Tjenestepige,
Ane Kristine Cathrine Brandt
36 år
27.
Maj
Kjøbmand, J. C. Brandt
Hørsvinger Svendsen
I kirken
8
 Ungkarl og slagter 
Ole Larsen
29 år, af Maarum sogn
 Tjenestepige,
Regine Poulsdatter
28 år.
 24. 
Juni
Brygger Hans Larsen
Brygger Lars Møller
I kirken
9
 Færgekarl,
Peter Andersen
27 år gammel
 Tjenestepige,
Johanne Margrethe Momme
26 år gl.
6. 
Juli
Justitsraad og Ridder, de Meza
Billardwært Ulrich
I kirken
10
 Brygger,
Søren Hansen
29 år
 Tjenestepige,
Birthe Cathrine Jørgensdatter
38 år
22.
Juli
Brygger Christen Jeppesen
Brygger Mads Hansen
I kirken
11
 Skrædersvend,
Johan Franz Schmith
35 år, enkemand
Enke Rebekka Andersen
31 år
 6.
Aug
Snedkermester Andreas F. A. Petersen
Skomagermester G. Schmuch
I kirken
Anmærkning:
Undertegnede som er af den catholske 
religion forpligter mig hermed til at lade 
alle de børn som awles i mit ægteskab
med Rebekka Andersen, opdrage
i den ewangelisk Lutherske Kirke
Helsingør d. 6. August 1831
Sign: Johan Frans Schmith
- - -
Som Owerværet:
Rebekka Andersen (med påholden pen)
og Galvigel Schmuch - H. Petersen
12
 Kjøbmand og 
Kongelig fransk Wiceconsul
Frederik Carl Bendixen 
af Thisted, 28 år gl.
Jomfru,
Mariane Emilie Augusta von Mehren
af Helsingør, 22 år gl.
24
Aug.
Capitain af det Borgerlige artillerie og
kjøbmand, Andreas Varl von Mehren
Slotswægter Peter Ephraim Fischer
Viet hjemme ifølge bewilling af 21. Aug. 1831
13
 Hoboist ved Kronens  Regiment,
ungkarl Jørgen Beck
35 år gammel
Jomfru
Emilie Florentine Wilhelmi,
20 år gl.
 26.
Aug
Capitainerne von Holck og
von Mejn af Kronens Regiment
I kirken
14
 Ungkarl, gartner
Franz Frederik Smith
25 år gl.
Jomfru, Margrethe Dorothea Andersen
34 år gl.
25.
Oct
Regimentschirurg F. Andersen
Gartner J. C. Smith
Viet hjemme ifølge Bewilling af 17. Oct. 1831
15
 Underofficer
Søren Pedersen
ungkarl, 31 år
Enke, Caroline Resen
født Knøfler, 37 år
 11.
Nov
Commandersergeant F. Vogel og
Commandersergeant Baumbach
[Ell. Baumbuch]
I kirken

Aar 1832


Løbe-
nr.
Brudgommens navn, alder, 
håndtering og opholdssted
Brudens navn, alder, 
håndtering og opholdssted
Vielses
dagen
Forlovere, og om 
vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, 
og i sidste tilfælde 
bevillingsdatum
1
Underofficer,
Niels Svendsen Rolin
26 år
Enke,
Ane Birgitte Petersen
40 år
11.
Jan
1832
Capitain A. v. Drejer
Tømmermester A. Rolin
I kirken
2
Smedesvend, Johan Riismøller 4C 
[En forkert placeret forlover?]
Smedesvend
Christian Dangstrup, 40 år
Enke, Ane Mergrethe Hansen
60 år
6.
April
Muurmester Benjamin Hansen af Helsingør
Smed, Johan Riismøller, af Hammermøllen
I kirken
3
Inspecteur wed Øresunds Hospital,
Hans Lauriz Myhre
30 år
Jomfru
Ane K- - -ine?? Møller
32 år gl.
[Klatter i teksten]
31.
Marts
Wærtshuusholder Martin Møller
Regim. chirurg Kølpin Ravn
Hjemme, ifølge Kongelig Bewilling 
16. Marts 1832
4
 Martin Stephanus Dex
30 år, underofficer wed 
Kronens Regiment
Tjenestepige
Kirstine Marie Petersen
44 år
2.
Maj
Procurator Møller.
Brændewiinsbrænder Svendsen
I kirken
Anmærkning:
"Undertegnede, Martin Stephanus Dex som er 
af den catholske Troesbekjendelse, forpligter mig 
hermed til at lade de børn som maatte awles i mit 
ægteskab med Kirstine Marie Petersen,
opdrage i den evangelisk Lutherske kirke.
Helsingør 2. maj 1832.
[Signeret af begge parter og forloverne]
5
 Tjenestekarl
Ole Hansen, 26 år gl.
 Tjenestepige
Karen Johansdatter
25 år
 11.
Maj
Smedmester Andreassen
skrædermester Franz Larsen
I kirken
6
 Ungkarl,
Peder Hansen
kjelderkarl, 30 år gammel
Ane Sophie Olsdatter
tjenestepige, 23 år gammel
 2.
Juni
Wærtshusholder Christian Nielsen
do. Jens Nielsen
I kirken
7
 Fuldmægtig 
Lauge Pallesen Erritzøe
36 år gammel
Jomfru,
Amalie Wilhelmine Holm
23 år
22. 
Juni 
 Kjøbmand M. Liebmann
Kjøbmand M. Jørgensen
Hjemme ifølge 
Kongelig Bewilling 14. juni 1832
8
 Bryggerkarl
Peder Andersen
28 år
Tjenestepige
Kirstine Andersdatter
27 år
22.
Juni
Brygger Randrup
Spekhøker Juel
I kirken
9
 Bagermester
Daniel Huusmann - [ell. Hansmann?]
38 år
Jomfru,
Oline Birgitte Christiane Holm
39 år
23.
Juni
Brygger Randrup
Bagermester Høker
I kirken
10
 Kjøbmand,
Hans Svane Benevoleus Gad
27 år
 Jomfru,
Wilhelmine Augusta Werner
27 år
14.
Juli
Capitain og bundtmager Werner
Gjæstgiver Thyboe
Hjemme ifølge Kongelig bewilling
13. Juli 1832
11
 Wiceconsul, ( kongelig Nederlandsk )
Henrik van Aller, 27 år
 Frøken
Hanne Henriette Drejer
23 år
20.
Juli
Consul Johan Christ. Drejer
Consul P. R. van Aller
I kirken
12
 Capitain 
Mathias Christian v. Arnholtz
45 år
Frøken,
Karen Knudine Bolette 
Elisabeth v. Linstou
27 år
 27.
Juli
Kammerjunker, capitain og ridder, v. Linstou
Capitain og Inspecteur ved 
Øresunds Toldkammer Snedorff
Hjemme ifølge bewilling af 17 juli.
Bewiset fra enkecassen var af 14. Juli 1832.
Den kongelige tilladelse til 
ægteskab war af  9. Juni 1832
13
 Hoboist
Jens Christian Larsen, 25 år
Tjenestepige Ane Magnusdatter
19 år
 3.
Aug
Drager Christian Schou
Drager Rasmus Petersen
I kirken
14
 Premierlieutenant wed Kronens regiment
Franz Henrik v. Meidell
 Jomfru
Ida Bernhardine Adelaide Liebmann
18 år
 7. 
Sept.
 Etatsraad og kæmmerer wed 
Øresunds Toldkammer, Berg
Kjøbmand Liebmann
Hjemme, bewilling war af 28 august 1832
Anmærkning:
Den kongelige tilladelse til ægteskab 
war af 4. Marts 1832.
Bewiset for indskud i Enkecassen war 
af 26. Juli 1832
15
 Skomagersvend
Jens Christian Paulsen
27 år
Tjenestepige,
Kirstine Carlstrøm, 33 år
 24.
Sept
Skomagermester Paul Larsen
Skomagermester Lars Paulsen
I kirken
16
 Tjenestekarl
Lars Jensen
28 år gammel
 Tjenestepige
Johanne Philipsdatter
27 år
2.
Nov.
Brændewiinsmand Rasmus Petersen
Smedmester Hultmann
I kirken
17
 Tjenestekarl,
Peter Jørgensen
30 år
 Tjenestepige
Ellen ?? Bendsen, 37 år
[Fornavnet meget gnidret og rettet,
kan være tydet forkert]
 9.
Nov
Capitain pg kjøbmand G. Gradmann
Lieutenant og kjøbmand C. Gradmann
I kirken
18
 M .  ?? [Måske Musicus] Niels Thyboe
27 år
 Jomfru
Mathilde Susanne Marie Tostrup
18 år
 6. 
Dec.
 Lærer ved fattigvæsets skole, Tostrop
[I Ft 1840: Mathias Thostrup]
Organist Lunø
Hjemme, ifølge Bewilling af 3. dec. 1832
[Meget gnidret post, kan være fejltydet]
19
 Rebslagersvend
Johan Andreassen Bertelsen
33 år
 Enke Bente Kirstine Nicolaisen
34 år
 21.
Dec
 Spekhøker Juul
Bødkermester Bertelsen
I kirken

Aaret er 1833


Løbe-
nr.
 Brudgommens navn, alder, 
håndtering og opholdssted
Brudens navn, alder, 
håndtering og opholdssted
Vielses
dagen
Forlovere, og om vielsen er 
forrettet i kirken ell. hjemme, 
og i sidste tilfælde 
bevillingsdatum
1
Hattemagersvend,
Johan Peter Holmbom
22 år
Borgerdatter,
Christiane Bertelsen
27 år
6. 
Jan
1833
Hattemager Svend Lillieqvist
Muursvend Christensen
I kirken
2
 Wæversvend,
Jens Peter Lesloq,
32 år  -  [Tvivl om efternavnet, ikke tydeligt]
 Tjenestepige,
Petrine Christine Hansen
22 år
4. 
Jan.
Bagermester Hank
Rådhuusbetjent Frølund
I kirken
3
 Grosserer 
Johan Salomon Ellermann
47 år
Jomfru
Charlotte Frederikke Christophersen
36 år
25.
Jan
Capitain og bundtmagermester Werner
Uhrmager Larsen
Hjemme, ifølge Kongelig Bewilling
23. Jan. 1833
4
 Sergeant,
Jørgen Olsen Saande
27 år gl.
Pige, Marie Nielsen, 21 år 
8. 
Marts 
 Muurmester Mortensen
Bagermester Dehn
I kirken
5
 Muursvend,
Knud Christensen, 35 år,
Store Frederikslund wed Slagelse
 Tjenestepige,
Ane Magdalene Friis
27 år
 29. 
Marts
 Skomagermester Frederik Hansen
Bødkermester, C. Borroe
I kirken
6
 Ungkarl,
Peder Pedersen, 25 år
Tjenestepige,
Bodil Kirstine Hansdatter. 22 år
15. 
April 
 Wognmand Søren Hansen
Hattemagermester Neermann
I kirken
7
 Ungkarl,
Jørgen Larsen, 21 år
 Tjenestepige,
Lamine Jensdatter, 23 år
1. 
Maj 
 Kjøbmand, Brandt
sadelmager Cronwall
I kirken
8
 Kongelig Siciliansk wiceconsul
Ferdinand David Clark, 
30 år
 Frøken,
Christiane Sophie Julie 
Henriette Caroline Gedde,  20 år
 4. 
Maj
Oberstlieutnant, Ridder, v. Gedde
Capitain V. Rusted
Hjemme, I følge Kongelig bewilling 
10. April 1833
9
 Ungkarl,
Lars Jørgensen 
af Valbye, Helsinge sogn, 26år
 Tjenestepige,
Maren Christensdatter, 25 år
 1.
Maj
Spekhøker Christian Petersen
Wærtshuusholder Lars Christensen
I kirken
10
 Skrædermester,
Jørgen Jørgensen, 28 år
 Jomfru,
Johanne Caroline Søderberg
18 år
11.
Maj
Bødkermester Moberg
Hattemagermester Søderberg
I kirken
11
 Slagtersvend,
Johan Peter Rasmussen,
24 år
Jomfru
Ane Kirstine Nielsen
28 år
31.
Maj
Spekhøker Eeneroth
Slagtermester Hartmann Nielsen
I kirken
12
 Jordbruger,
Søren Jensen, 33 år
 Tjenestepige
Frederikke Augustine Lindbom.
[Alder ikke opgivet]
 26.
Juni
Brændewiinsbrænder Mads Hansen
Snedkermester Schneider
I kirken
13
 Huusmand, ungkarl
Søren Eliasen,
af Tikjøb sogn, 27 år gl.
 Tjenestepige
Inger Birthe Cathrine Nielsdatter
26 år
 26. 
Juli
 Skrædermester J. Jørgensen
Grønthandler Ram
I kirken
14
 Skomagersvend
Carl Frederik Torstensen
29 år
Borgerpige,
Bodil Marie Aalborg
32 år
 23.
Aug.
 Skomagermester P. Aalborg
Skomagermester Henrik Grader
I kirken
15
 Kjøbmand
Thomas Kirkegaard
28 år gammel af Horsens
 Jomfru,
Cathrine Marie Simmelkjer
af Helsingør, 31 år gammel
16.
Sept. 
 Toldbetjent Hans Bensen Kjeldsen
Kjøbmand Christen Svendsen
Hjemmeviet, iflg. Kongelig Bewilling 12. Sept. 1833
Anmærkning:
Uden lysning fra Prædikestolen som 
følge af den Kongelige bewilling
16
 Spekhøker, 
Lars Poulsen enkemand, 43 år
 Jomfru Cathrine Magrethe Nødskov
37 år
 17. 
Sept.
 Kjøbmand Brandt
Brygger Søren Hansen
I kirken.
Lyst fra prædikestolen
17
 Commandersergeant wed 9. Artilleri batteri
Wilhelm Julius Schoubye
32 år
 Borgerdatter,
Ane Marie Jensen,
29 år gl.
 27. 
Sept
 Konst. postmester Dan
Brygger Randrup
I kirken, lyst fra Prædikestolen
18
 Ungkarl
Niels Jensen Hald,
36 år
Tjenestepige
Magrethe Andersdatter
32 år
11.
Okt.
Oberst v. Nægler
capitain v. Mehren
I kirken, lyst fra Prædikestolen.
19
 Wægter og enkemand
Niels Andersen Værløse
47 år
Enke,
Kirstine Rasmusdatter Packert
48 år
 17. 
Okt.
 Major C. F. v. Friess
Gartner og huuseier Morten Christensen
I kirken, lyst fra Prædikestolen.
20
 Wægter 
Claus Petersen Neilinge
33 år gl.
Enke, Dorothea Ram,
født Olsen, 50 år
17. 
Okt.
 Spekhøker Poulsen
Spekhøker Christian Petersen
I kirken, lyst fra Prædikestolen.
21
Slagtersvend
Andreas Nielsen
32 år
 Jomfru
Kristine Helen Vegner [Ell. Vagner]
32 år
 18. 
Okt.
 Slagtermester Carl Henning
Wærthuusholder Frederik Feldt
I kirken, lyst fra Prædikestolen.
22
 Arbeidsmand,
Jens Jensen, 33 år gl.
Tjenestepige,
Inger Jørgensdatter
26 år
 25.
Okt.
Spekhøker Christian Pedersen
Drager Rasmus Petersen
I kirken, lyst fra Prædikestolen.
23
Sproglærer, enkemand
Jean Ferdinand Lannes,
37 år
 Jomfru,
Cathrine Marie Fleront,
28 år
11.
Nov.
Capitain og bundtmager Werner
Skomager Hannemann
I kirken, lyst fra Prædikestolen.
Vide pag. 205:
Undertegnede Sproglærer, enkemand Jean 
Ferdinand Lannes som er af den Catholske religion
forpligter mig hermed til at lade de børn som awles
i mit ægteskab med jomfru Cathrine Marie Fleront,
opdrage i den evangelisk lutherske kirke.
Helsingør af 11. Nov. 1833.
Sign: Ferdinand Lannes
Som overværende: Marie Catrine Fleront - 
..?? Werner - D. Hannemann.
24
 Ungkarl og tømmersvend
Peder Hansen, 30 år
Tjenestepige,
Ane Kirstine Andersen, 31 år
 1.
Nov.
Brygger H. Larsen
Tømmermester Oeschner
I kirken, lyst fra Prædikestolen.
25
 Ungkarl og muursvend
Christian Rudolph Bejer, 34 år
Jomfru, Edel Sophie Drejer, 35 år 
1.
Nov.
 Muurmester Christian Valm
Skrædermester Bodin
I kirken, lyst fra Prædikestolen.
26
Ungkarl, Jens Christiansen, 32 år
af Tikjøb sogn
Tjenestepige,
Gunild Cathrine Andreasdatter
23 år
 1. 
Nov
 Grøndthandler [!] Johan Mathias Ram
Muurmester Holger Petersen
I kirken, lyst fra Prædikestolen.
27
 Ungkarl, arbeidsmand,
Lars Nielsen,
31 år
 Enke, Dorothea Sophie Andersen
Daglykke, 42 år
 8. 
Nov
 Slagtermester Hansen
Bødkermester Holmberg
I kirken, lyst fra Prædikestolen.
28
 Færgemandssøn,
Henrik Larsen Bornholm
25 år
 Jomfru,
Marie Nielsen, 21 år
 11.
Nov.
Slagtermester Peter Nielsen
Slagtermester Jacob Nielsen
I kirken, lyst fra Prædikestolen.
29
 Wognmand,
Niels Larsen, 31 år
Tjenestepige,
Ane Olevig Svendsen, 40 år
18. 
Nov. 
 Borger og wærtshuusholder Christian Nielsen
Smedemester J. M. Olsen
I kirken, lyst fra Prædikestolen.
30
 Conditor, Carl Gimmermann, 32 år
 Jomfru, 
Cathrine Marie Helene Schrøder
28 år
 22. 
Nov
Capitain og bundtmager Werner 
Klokker og skolelærer Kock
Hjemme iflg. Bewilling 27. Sept. 1833.
Lyst fra Prædikestolen.
31
 Slagtermester, ungkarl
Christian Wilhelm Hansen, 25 år
Pige, Amalie Benedicte Petersen
25 år
 6.
Dec.
Kjøbmand Olsen
Snedkermester, Christian Christiansen
I kirken, lyst fra Prædikestolen.
32
 Hjulmagersvend, Jens Christophersen
30 år
Tjenestepige,
Ane Kirstine Christensdatter
26 år
 23.
Dec
Wærtshuusholder Peter Bekstrøm
Lods, Anders Espegreen
I kirken, lyst fra Prædikestolen.

1834


Løbe-
nr.
Brudgommens navn, alder, 
håndtering og opholdssted
Brudens navn, alder, 
håndtering og opholdssted
Vielses
dagen
Forlovere, og om vielsen er 
forrettet i kirken ell. hjemme, 
og i sidste tilfælde 
bevillingsdatum
1
Ungkarl og huusmand,
Carl Peter Arvedsen, 29 år
Tjenestepige,
Ellen Andersdatter. 29 år
3. Jan
1834
Toldcasserer, Schmidt
Wærtshuusholder Ole Mathiesen
I kirken. Lyst fra prædikestolen
2
Underofficer af Kronens regiment
Søren Olsen Kiegstad, 30 år.

Enke, Anne Cathrine Aggeboe
født Lindam 27 år
20.
Jan.
Tømmersvend Lindam
Marqvetender Jørgen Hansen
I kirken. Lyst fra prædikestolen
3
Underofficer af Kronens Regiment,
Hans Olsen Bloustrød, 23 år
Tjenestepige,
Bodil Kirstine Jensdatter, 32 år
24.
Jan.
Garvermester Rohde
Kjøbmand Olsen
I kirken. Lyst fra prædikestolen
4
Underofficeer
Anders Jørgensen Byrstingerød, 29 år gl.
Tjenestepige,
Frederikke H--lk?? 35 år
[Efternavn måske Hulk, Holk, Halk]
24.
Jan.
Wærtshuusholder Fabricius
Major von Friis
I kirken. Lyst fra prædikestolen
5
Underofficer
Carl Frederik Hartmann 30 år
Tjenestepige
Caroline Magrethe Angelberg 23 år
5.
Febr
Spekhøker A. W. Eenerod
Wærtshuusholder P. Nielsen
I kirken. Lyst fra prædikestolen
6
Skrædersvend,
Christian Grønfeld, 25 år
Tjenestepige
Charlotte Wilhelmine Bjørk, 25 år
11.
April
Smedmester Hilleren
Snedkermester Møller
I kirken. Lyst fra prædikestolen
7
Underofficer,
Johan Wilhelm Madsen, 25 år
Jomfru, 
Dorothea Charlotte Louise Reinhard, 24 år
30.
April
Malermester Rusch
Skomagermester Niels Larsen
I kirken. Lyst fra prædikestolen
8
Færgemandssøn,
Andreas Ferdinand Andersen, 24 år
Tjenestepige
Frederikke Christine Reifenstein, 22 år
1.
Maj
Færgemamd Børge Ludvig Booresen ??
[Efternavn måske forkert, gnidret :-( ]
Færgemand Anders Petersen
I kirken. Lyst fra prædikestolen
9
Færgekarl,
Jacob Jacobsen,  32 år
Tjenestepige,
Wilhelmine Nielsen, 24 år
7.
Maj
Færgemand Niels Magnussen
Controlleur Eritzøe
I kirken. Lyst fra prædikestolen
10
Tjener, enkemand
Anders Jørgensen, 40 år
Tjenestepige,
Inger Kirstine Rasmussen, 30 år
7.
Maj
Justitsraad, doctor, ridder, de Meza
Generalmajor, commandant, ridder,von Ohlroqge
kammager Hertel
I kirken. Lyst fra prædikestolen.
Anmærkning:
Bewillingen fra Skifteretten for 
brudgommen af 30. Jan. 1834
11
Arbeidsmand, ungkarl,
Frederik Isakksen, 27 år
Tjenestepige,
Johanne Hansen - 33 år
16.
Maj
Muurmester Trap [Trapp ?]
Lods Niels Hansen
I kirken. Lyst fra prædikestolen.
12
Huusmand og ungkarl
Niels Olsen, 36 år
Tjenestepige, Maren Jensdatter, 32 år
30. 
Maj
Slagtermester Christian Petersen
Slagtermester Christian Nielsen
I kirken. Lyst fra prædikestolen.
13
Enkemand og kirkekarl,
Peter Henriksen, 55 år
Tjenestepige Sara Marie Nielsen, 33 år
30. 
Juni
Kammerjunker, capitain, Ridder v. Linstou
Klokker og skolelærer Kok [Kock ?]
I kirken. Lyst fra prædikestolen.
14
Owerjæger wed Kronens Regiment
Johan Magnussen, 30 år
Enke, Benthe Kirstine Petersen,
født Moberg - 34 år
25. 
Juli
Smedemester Hillern
Litzenbroder Nicolai Nielsen
I kirken. Lyst fra prædikestolen.
15
Bundtmagersvend, 
Johan Erich Fyrvald  38 år, ungkarl
Tjenestepige,
Juliane Ernestine Hørup, 23 år
8. 
Aug.
Bødkermester Borroe
Bødkermester G. H. Stonor
I kirken. Lyst fra prædikestolen.
16
Commandersergeant, 
Christian Erhard Wagner, 26 år
Jomfru,
Juliane Wilhelmine Hansen,  21 år
27.
Aug.
Skomagermester D. Hannemann senior
Skomagermester D. Hannemann, junior
I kirken. Lyst fra prædikestolen.
17
Arbeidsmand,
Jens Andersen, 52 år
Fraskilt, Anneke født Lorenzdatter, 42 år
5.
Sept
Gartner Morten Christensen
Muurmester Holger Petersen
I kirken. Lyst fra prædikestolen.
Anmærkning:
Bewillingen for Anneke Lorenzdatter til at 
indgaae nyt ægteskab er af 16. Juli 1834
18
Underofficer af Kronens regiment
Rasmus Jørgensen Wemmenæs
33 år
Tjenestepige
Ane Halvorsdatter
45 år
5. 
Sept.
Brygger Niels Randrup
Garwermester Ulstrup
I kirken. Lyst fra prædikestolen.
19
Underofficer,
Michel Clausen Fuglsbølle, 34 år
Tjenestepige, Petronelle Larsdatter, 24 år
19.
Sept.
Wærtshuusholder Lars Christensen
Wærtshuusholder Peter Bekstrand
I kirken. Lyst fra prædikestolen.
20
Muursvend Thomas Joseph Fleront
24 år
Tjenestepige, Maren Kirstine Larsen
26 år
18 
Oct.
Kjøbmand Holstebroe
Muursvend Lars Nielsen
I kirken. Lyst fra prædikestolen.
21
Handelsbetjent,
Immanuel Thygesen, 30 år
Tjenestepige,
Marie Chrlotte Hertel,  22 år
31. 
Sept.
Snedkermester Schneider
Kammager Hertel
I kirken. Lyst fra prædikestolen.
22
Owerconstabel,
Andreas Simonsen Kjertinge
28 år
Tjenestepige
Inger Nielsdatter
26 år
31. 
Oct.
Brygger M. Randrup
Kjøbmand F. Rønning
I kirken. Lyst fra prædikestolen.
23
Brændewiinsbrænder
Christian Nissen Sommersted - 28 år
Jomfru Frederikke Fritzchler, 31 år
7.
Nov.
Borger og wærtshuusholder T. Nissen
Bagermester Hanck
I kirken. Lyst fra prædikestolen.
24
Hoboist, Joachim Vogel, 27 år
Separeret Kirstine Rundqvist, 36 år
7.
Nov.
Bagermester Hanck
Brændewiinsbrænder J. Hansen
I kirken. Lyst fra prædikestolen.
25
Skomager i Tikjøb sogn
Niels Jørgensen, 23 år
Tjenestepige,
Caroline Marie Skioldborg, 28 år
31. 
Dec.
Sadelmagermester Rolfsted
Slagtermester Andreas Hansen
I kirken. Lyst fra prædikestolen.

 
1835

 
Løbe-
nr.
Brudgommens navn, alder, 
håndtering og opholdssted
Brudens navn, alder, 
håndtering og opholdssted
Vielses
dagen
Forlovere, og om vielsen er 
forrettet i kirken ell. hjemme, 
og i sidste tilfælde 
bevillingsdatum
1
Muursvend, 
Johan Krüger 45 år, enkemand
Tjenestepige, 
Ane Sophie Andersen, 25 år
7.
Jan.
1835
Brændewiinsmand, J. Hansen
Bødkermst. Moberg
I kirken. - Lyst fra Prædikestolen.
2
Hawnekarl, 
Peder Christensen, 43 år
Enke, 
Cathrine Marie Bensen, 53 år
23.
Jan.
Brændewiinsmand Jørgen Hansen
Tømmersvend Am. . .?? Bensen
I kirken. - Lyst fra Prædikestolen.
3
Skomagersvend, 
Søren Pedersen, 32 år
Tjenestepige, 
Bodil Kirstine Nielsen, 42 år
26.
Jan.
Agent, brygger Svendsen
Høker C. Petersen
I kirken. - Lyst fra Prædikestolen.
4
Premierlieutnant i søetaten
Harald Fæster, 37 år
Frøken 
Hanne Justavan Aller 28 år
19.
Febr.
Grosserer Jess Fæster
commandeur Rist
Hjemme, iflg. Kongelig Bewilling 
af  29. Jan. 1835.
Anmærkning: [Gnidret]
Admiralitetets Tilladelse af 29. Aug. 183?
Enkecassen . . .? 1. Febr. 1835
5
Tjenestekarl, 
Hans Larsen Aabyehavn, 26 år
Tjenestepige, 
Sophie Magdalene Heidemann, 34 år
1.
Maj
Capitain v. Arnholz
commandeersergeant Garmann
I kirken. - Lyst fra Prædikestolen.
6
Skrædersvend, 
Frederik Ludvig Petersen, 22 år
Jomfru Caroline Louise Wodstrup, 22 år
8. 
Maj
Skrædermester Jørgensen
Skrædermester Kusthoft
I kirken.
7
Smedmester og enkemand
Martin Olsen, 38 år
Gaardmandsdatter, 
Kirstine Jørgensen, 32 år
29.
Maj
Kjøbmand Andreas Olsen
Slagtermester Andreas Hansen
8
Færgemand 
Johannes Christophersen 
enkemand, 63 år
Jomfru
Christine Salomonsen, 31 år [!]
5. 
Juni
Uhrmager Larsen
Færgekarl Salomonsen
Hjemme i flg. bewilling af 10. Jan. 1835
[ Gnidret ]
9
Skibsclarerer, 
George Christopher Petersen
32 år
Jomfru 
Amalie Frederikke Jordening
21 år
6. 
Juni
Skibsclarerer, William Thalbitzer
Kjøbmand, H L. Jordening
Hjemme iflg. bewilling af 2. Juni 1835
10
 Skrædersvend,
Berend Daniel Brandt
25 år gl.
Jomfru,
Caroline Fransine Larsen
23 år
28. 
Aug.
Skrædermester Kock
Skomagermester, L. Svendsen
I kirken.
11
Færgekarl,
Thomas Olsen, 31 år
Tjenestepige,
Ellen Marie Børgesen, 24 år
28.
Aug.
Færgemand, Johannes Gottliebsen
Lods, Lars Svendsen
I kirken.
12
Sergeant af Kronens Regiment,
Nicolai Wilhelm Gronemann, 25 år
Tjenestepige,
Olivia Anina Søeborg  20 år
4.
Sept
Spekhøker Petersen
Bagermester Hank
I kirken.
13
Kjelderkarl, Niels Eriksen, 33 år
Tjenestepige, 
Birthe Sophie Jensdatter, 29 år
30.
Nov.
Wærtshuusholder, Lars Christensen
Wærtshuusholder, Johannes Jensen Spragelse
I kirken.
14
Tømmersvend,
Peter Jørgensen, 33 år
Tjenestepige,
Stine Grethe Jensdatter, 38 år
6.
Nov.
Brændewiinsbrænder, Jørgen Hansen
Lods, Goldbrandt
I kirken.
15
Brændewiinskarl,
Niels Hansen, 33 år
Tjenestepige,
Gjertrud Johanne Hansdatter, 27 år
6. 
Nov.
Brygger N. Randrup
Kjøbmand Brandt
16
Fuldmægtig, examinatio juris
Johannes Hildebrandt Schytte
45 år
Madame,
Ane Sophie Guldberg, født Møller
Enke, 50 år
11.
Nov.
Cancelliraad og Raadmand, Rogert
Bødkermester Strandborg
Hjemme, ifølge bewilling af  3. Nov. 1835
17
Hr. Pastor Franz Christian Jürgensen
Ord. catechet i Helsingør, 31 år
Frøken, 
Elisabeth Frederikke 
Marie Michaelsen
25 år
12.
Dec.
Oberst og chef for Kronens 
Regiment v. Michaelsen
Kjøbmand Christian Jurgensen 
af Kiøbenhavn
Hjemme ifølge bewilling af 7. Dec. 1835
18
Enkemand og færgekarl,
Ole Jensen
36 år
Tjenestepige,
Anna Pernile Olsen, 25 år
31. 
Dec.
1835
Capitain v. Arnholz
Brændewiinsbrænder Rasmus Hansen.
I kirken.