Kirkebogen Sankt Maria Kirke, Helsingør -
Sankt Maria sogn.
( parish register, weddings celebrated year 1868 in Sct. Maria Church, Elsinore)
Tilbage til Helsingør
Vielser, foretaget i
1868

Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.

(# indicate: "See notice from the book at the bottom of the page".)
Nr.
Brudgommens navn, alder, 
håndtering og opholdssted.
Brudens navn, alder, 
håndtering og opholdssted.
Vielsesdagen.
Forlovere, og om 
vielsen er forrettet i kirken 
ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
Lyst
1. gang
1
Ungkarl separeret Christian Frederik August Eggers - 27 år #
Jfr. Emilie Sophie Petrine Larsen - 22 år
15. Januar
I kirken
consulatsekretair lieutn. C. M. Petersen
slagter Børner
26. Dec 
1867
2
Ungkarl undercorporal 
Johannes Julius Petersen - 24 år
Pige Berthe Kirstine Knudsen
25 år.
13. Marts
I kirken
sadelmager Petersen
skomager Klintenberg ?? #
 16. Feb.
#
3
Ungkarl overcorporal
Frits Vilhelm Horstmann - 25 år.
Jfr. Anna Christine Møller
24 år.
7. April
I kirken
købmd. R. Jørgensen
oversergeant O. Bugge.
15. Mar.
#
4
Ungkarl gartner 
Johannes Lundberg - 31 år
Jfr. Jenny Lewin
34 år
17. April
I kirken
skræder Pedersen
gartner Nielsen hos Taylor.
1. Mar.
#
5
Ungkarl barbeer 
Christian Ludvig August Pedersen
27 år
Pige Juliane Marie Jonassen
18 år
15. April
I kirken
høker Lange
arbeidsmand Jonassen
29.
mar
6
Enkemand oversergeant 
Christian Edvard Andersen - 35 år
Jfr. Elvira Aurelia Hansen
33 år
19. April
I kirken
oversergeant Larsen
glarmester Hansen
5. Apr.
#
7
Ungkarl contorist
Lorentz Mathias Frederik Schmidt - 35 år
Jfr. Emilie Christine Susanne Meyer -  24 år
25. April
I kirken
brygger  . . .trol ??
gartner Schmidt
5. Apr
8
Ungkarl bagersvend 
Peter Hansen - 34 år
Pige Ane Margrethe Bendsdatter 27 år
6. Maj
I kirken
kobbersmed Jensen
wægter C. pedersen
6. Feb.
9
Ungkarl tjenestekarl 
Jens Carl Christian Jonassen - 21 år
Pige Else Kirstine Amalie Jensen - 24 år
24. Maj
I kirken
arbmd. Jonassen og
kornmaaler Wunderlich
10. Maj
10
Ungkarl k. .?? Christian Ferdinand Schreiber - 29 år
Jfr. Julie Haraldine Nielsen
25 år
30. Maj
I kirken
lods P. Bagge
grosserer F. Schreiber af  K. . .??#
3. Maj
11
 Ungkarl separeret Jens Peter Jacobsen 34 år #
Jfr. Anna Marie Christine Lindhart - 43 år 
 2. Juni
I kirken
hattemager Stephensen
dreiermester Østergreen
17. Mai
12
 Ungkarl sergeant 
Hans Nielsen - 33 år #
Pige Dorothea Helene Marie Sophie Hoyem - 43 år 
 12. Juli
I kirken
wærtshuusholder Kaufmann
wærtshuusholder Erichsen
28. Juni 
13
 Ungkarl detailhandler
Peter Frederik Lundgreen - 29 år
Jfr. Emilie Christine Gottliebsen  25 år. 
  18. Juli 
I kirken
snedkermester Lundgreen
lods L. Hansen.
28. Juni 
14
 Enkemand skomagermester 
Johannes Nielsen - 53 år #
Gunild Jensine Petersen
34 år
28. Juli 
I kirken
s . . .mester ?? Pedersen
wærtshuusholder N. Jensen
28. Juni 
15
 Ungkarl brændevinskarl 
Niels Henrik Jensen - 27 år
 Pige Inger Kirstine Hansdatter
27 år
3. August 
I kirken
bager N. Jensen
bødker Stonor
5. Juli 
16
Ungkarl smedemester 
Carl Christian  Mathiesen af Nyekøbing paa Falster - 31 år
Jfr. Amalie Elisabeth Olsen
26 år 
 4. August
I kirken
s. . . . mester Olsen ??
færgelaugsbestyrer A. Jansen
16. Aug. 
17
 Ungkarl snedkersvend 
Andreas John Pedersen - 25 år
Jfr. Augusta Emilie Trapp
21 år
4. Oct. 
I kirken
kbmd. O. M. Nielsen 
muurmester F. Trapp
6. Sept. 
18
Ungkarl bager
Ole Jørgensen - 27 år
Jfr. Kirstine Marie Hansen 
 23 år 
 30. Oct.
I kirken
gartner Sørensen
wærtshuusholder P. Petersen
4. Oct 
19
Ungkarl sergeant #
Friederick  Carl Ferdinand Reiner 31 år
 Pige Marie Dorothea Møller
31 år
3. Nov. 
I kirken
buntmager Kellermann og
Kbmd. C. F. Unna
11 oct. 
20
 Ungkarl, møllersvend 
Carl Christian Bruun - 26 år
Pige Jensine Caroline Larsen
28 år
1. Nov. 
I kirken
skrædersvend Lindahl
Huusmand Niels Madsen af Esbønderup.
11. Oct. 
21
Ungkarl sergeant af 1. B..?? #
Johan Frederik Severius Davidsen
29 år
Pige Caroline Lovise Frederiksen - 25 år. 
8. Nov. 
I kirken
seilmager Braem
seilmager Paulsen
18. Oct. 
22
 Ungkarl tjenestekarl
Hans Nielsen - 31 år
 Pige Christine Henriksen
28 år
3. Nov. 
I kirken
kammerraad Tuxværd
høker C. Nielsen.
4. Oct. 
23
Ungkarl snedkersvend 
Lars Peter Nielsen - 29 år
Pige Ane Marie Hansdatter
30 år
4. Novbr. 
I kirken
snedker Jørgensen
skræder Hansen.
11. Oct. 
24
Ungkarl dr. med. c . .?? 
Hugo Groth - 29 år
frøken Johanne Sophie Augusta Clara Halten Bechtolshein
19 år
8. Nov. 
Kronborg Slotskirke
oberstlieutn. Halten Bechtolshein
Gartner Halten Bechtolshein
4. Oct. 
25
 Ungkarl corporal af 3. Bat. 
Ernst Emil Griess
33 år
Jomfru Eleonore Lovise Hælsh
23 år
6. Dec. 
I kirken
Pensionist . . .?? P. Hælsh #
oversergeant F. W. Griess
15. Nov 
26
 Ungkarl jernstøber Harald Peter Vilhelm Lindeskov - 27 år.
 Jfr. Anne Marie Dobbel - 27 år
4. Dec. 
I kirken
muurmester p. . .?? H. Trapp.
kbmd. Munch
 1. Nov.
27
Ungkarl cand. Theol Frederik Vilhelm Wiberg - 31 år 
Frøken Anette Mathilde Elisabeth Clemens - 28 år 
23. Dec. 
 Kronborg Slotskirke
oberst Hein
skolebestyrer Fr. Jungersen
6. Dec. 

Post 1: Bataillonens tilladelse af 19. Dec. 1867
Post 2: Bats. tilladelse 3. feb. 1868. [ Rettelser i skomagerens navn gør det svært at tyde korrekt]
Post 3: Bats. tilladelse af 8. Marts d. a.
Post 4: Erklæring om Børnenes opdragelse i den Ewangl. Lutherske troesbekjendelse af 15. april.
Post 6: Bats. bevilling af 19. Marts. - Attest fra skifteretten  15. April.
Post 10: [Måske kommer grosserer Schreiber fra København. Måske er brudgommen 'købmand' . Meget utydeligt skrevet.]
Post 11: Bats. tilladelse af 11. Maj
Post 12: Bats. bevilling af 16. Juni 1868.
Post 14. Kgl.bevilling af 20. april 68, skiftebrev forevist.
Post 19: Bats bevilling 29. August.
Post 21: Bats bevilling 26. Sept. 1868.
Post 25: [ store dele af posten utydeligt skrevet. Kan være fejltydet]