Kirkebogen Sankt Maria Kirke, Helsingør -
Sankt Maria sogn.
( parish register, weddings celebrated year 1839 in Sct. Maria church, Elsinore)

Tilbage til Helsingør

Vielser, foretaget i
1839
Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.
(# indicate: see notice from the book at the bottom of the page.)


Nr. Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted. Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted. Vielsesdagen.
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
1
Assistent ved Øresunds Toldkammer, Carl Edvard Theodor Schouw, 24½ år.
Jomfru Else Marie Bentine Meisling, 25 år.
8. Januar.
1839
Hjemme. #
professor, dr. philos. F. Meisling,
kjøbmand skibsklarerer P. Kirck.
2
Færgekarl, Niels Peter Mikkelsen, 22 år.
Tjenestepige Ane Marie Hansdatter, 28 år.
11. Januar.
I Kirken.
færgemand Jens Peter Krabbe,
sadelmagermester Petersen.
3a
Tjenestekarl Peter Olsen, 26 år.
Tjenestepige Bodil Kirstine Hansdatter, 28 år.
13. Februar.
I Kirken.
Slotsforwalter Schebel,
kjøbmand A. Larsen.
3b
Sergeant af artilleriet, Frederik Andreas Brasch, 38 år. Enkemand.
Juliane Marie Hertelin, tjenestepige, 41 år.
 15. Februar.
 I Kirken.
Commandersergeant af artilleriet, Peter Hansen, og
marqetender Jørgen Hansen.
4
Tambour ved Kronens Regiment, Niels Svendsen, 24 år. 
Tjenestepige Trine Bendtine Rohming, 20 år. 
26. Februar.
 I Kirken.
brændevinsbrænder Rasmus Hansen
bødkermester Bertelsen.
 5
 Enkemand og huusmand  i Tikjøb sogn, Hans Christensen, 36 år.
Tjenestepige Christiane Christensen, 35 år. 
1. Maj.
1839.
I Kirken. 
brygger Randrup
politiassistent Thyboe.
 6
 Brobetjent Ferdinand Møller, 26 år.
Jomfru Karen Johanne Larsen, 25 år. 
10. Maj. 
I Kirken. 
færgemand Hans Larsen Styre,
brobetjent og borger Heinrick Schultz.
 Slagtermester Andreas Frederik Blomsterberg, 28 år.
Tjenestepige Sophie Helene Marie Børner, 24 år. 
15. Maj. 
I Kirken. 
conditor Zimmermann,
slagtermester Christian Petersen.
Arbeidsmand, Joseph Vilhelm Steffens, 26 år.
 Tjenestepige Bodil Kirstine Olsen, 28 år.
19. Juni. 
I Kirken. 
major Friess og
spekhøker Morten Christensen.
Færgekarl Jens Bagge, 30år. 
 Tjenestepige Marie Elisabeth Seidler, 27 år.
 1. Juli.
I Kirken. 
lods Niels Hansen,
wærtshuusholder Peder Larsen.
10 
Wægter og ungkarl, Peder Madsen, 33 år. 
Tjenestepige Maren Christiansdatter, 20 år.
3. Juli. 
I Kirken. 
spekhøker C. Petersen,
skomagermester N. Larsen.
11 
 Hoboist, Frantz Georg Wilhelmi, 24 år.
Enke Johanne Margrethe Andersen, 32 år.
16. Juli.
1839
I Kirken.
major Friess og 
regimentschirurg Ravn.
12 
 Færgemand Carl Julius Wolf Petersen, 44 år.
Jomfru Christine Jensine Schebel, 29 år. 
22. Juli. 
Hjemme. #
slotsforwalter Schebel,
møller Thor Reiersen Lund.
13 
 Tjenestekarl, Hans Jørgensen,
34 år.
Tjenestepige Maren Madsdatter, 29 år. 
22. Oktober. 
I Kirken.
møller Christian Ludvig Kjerboe, eligeret borger, og
brændevinsmand Carl Kierboe.
14 
Spekhøker Christian Petersen, enkemand, 37 år.
Jomfru Clausine Clausen,
23 år. 
 23. Oktober.
I Kirken.
brygger Randrup
tømmermester O-- ?? [ulæseligt] #
15 
 Skomagersvend Jacob Zedler  Carstensen, 29 år. #
Tjenestepige Johanne Frederikke  Zirts 26 år.
24. Oktober.
I Kirken.
agent kjøbmand Liebmand og 
sko---germester [ulæseligt] M. Larsen
16 
Muursvend Christian Profilius Tullin, 24 år. 
Tjenestepige Johanne Margrethe Hertz, 28 år. 
1. November 
I Kirken.
Tømmermester Steen,
Muurmester Valin.
17 
Apotheker i Grenaae, Christian Fischer Dahl, 26 år.
Slotspræst Fischers datter, Frederikke Elisabeth Fischer, 21 år.
5. November
1839
I Kirken. #
slotspræst P. Fischer,
krigsraad og toldkasserer i Randers. 
F.C. Fischer.
 18
 Tjenestekarl, Niels Andersen, 
23 år.
Tjenestepige, Marie Hansdatter, 26 år. 
6. November. 
I Kirken.
husejer Jens Hansen og
bødkermester Jørgensen.
 19
Snedkermester Ernst Christian Goldschmidt, 31 år. 
Jomfru Sophie Amalie Krüger, 30 år. 
15. November. 
 I Kirken.
skrædermester Kusthoft,
sadelmagermester Christopher Goldschmidt.
20
 Maskinmester paa dampskibet Wilhelmine, Johan Adolph August Wægener, 25 år.
Tjenestepige Ane Marie Olsen, 23 år. 
6. December. 
I Kirken.
sadelmagermester Nielsen,
Tømmermester Haldberg.
  1. 1: Ifølge bevilling af 8. December 1838.
  2. 12: Hjemme, ifølge kongelig bevilling af 8. februar 1839.
  3. 14: Vidnet, tømrermesteren hedder muligvis Ochsner.
  4. 17: Den kongelige bevilling til -- [ulæseligt] -- lysning fra prædikestolen er af 30. oktober 1839.

  5.