Kirkebogen Sankt Maria Kirke, Helsingør -
Sankt Maria sogn.
( parish register, weddings celebrated year 1842 in Sct. Maria church, Elsinore)

Tilbage til Helsingør

Vielser, foretaget i
1842
Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.
(# indicate: see notice from the book at the bottom of the page.)
Nr. Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted. Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted. Vielsesdagen.
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
1
Regimentsskriver 
Hans Grønlund Saabye, 30 år.
Jomfru Johanne Cathrine Lund, 29 år.
7. Januar.
I Kirken.
høker Christensen og
commandersergeant Vogel.
2
Reparationsmaler Andreas Peter Gregorius Andersen, 27 år.
Jomfru Emilie Charlotte Schrøder, 26 år.
15. Februar.
Hjemme. #
controleur ved Øresunds Toldkammer Andersen og 
malermester Johan Gotthard Schrøder.
3
Forpagter Niels Hansen,
ungkarl, 38 år. #
Tjenestepige Loise Wilhelmine Jensen, 26 år.
28. Januar.
I Kirken.
wærtshuusholder Carl Hornvein og
smedemester Johnsen. 
4
Gartnerkarl, Jens Holm Nielsen
28 år, ungkarl.
Tjenestepige Hanne Petrea Sahlgaard, 27 år.
18. Marts
I Kirken
brandmajor og møller R. Hansen og
capitain P. Drejer af 3. livregiment.
5
Styrmand og ungkarl,
Henrik Lund, 43 år. #
Tjenestepige Margrethe Jørgensen, 27 år.
18. April.
I Kirken.
lods Christian Olsen,
wærtshuusholder Niels Hansen.
6
Procurator Otto Jespersen, 
30 år.
Frøken Kirstine Sophie Frederikke Dinesen, 30 år.
6. Maj.
I Kirken.
etatsraad og borgermester Stenfeldt,
stadsphysicus Klem.
7
Malersvend Johan Frederik
Christensen, 33 år.
Jomfru Heriette Lovise Øberg, 20 år.
9. Maj.
I Kirken.
skomagermester Anders Øberg og
snedkermester Christian Christensen.
8
Skibstømmersvend Jens Christian Petersen, 27 år.
Tjenestepige Juliane Frederikke Hey, 22 år.
9. Maj.
I Kirken.
spekhøker Juul og
drejermester Kjertinge.
9
Tømmersvend Niels Andersen,
30 år gammel.
Tjenestepige Ane Schrøder,
33 år gl.
31. Maj.
I Kirken.
tømmermester Hallberg og
høker Petersen.
10
Arbeidsmand 
Anders Olsen, 40 år.
Tjenestepige Karen Marie Hansen, 38 år.
17. Juni.
I Kirken.
major v. Friess og
muurmester J. Christensen.
11
Carl Otto Hørting, 
bødkersvend, 43 år.
Ane Caroline Nordgreen,
tjenestepige, 43 år.
24. Juni
I Kirken.
bødkermester Berthelsen,
skomagermester og borger Dyvander.
12
 Tømmersvend Stephan Daniel Winther, 19 år, enkemand.
Tjenestepige Inger Kirstine Johansen, 28 år. 
28. Juni. 
 I Kirken. #
muurmester Christensen og 
hoboist og [ulæseligt] S. Jensen.
13
 Kjelderkarl, Lars Madsen, ungkarl, 30 år.
Tjenestepige Ane Svendsen,
31 år.
1. August. 
I Kirken.
bødkermester C. Kryger
og wærtshuusholder Jens Nielsen.
14
Marqwetenter ungkarl Peder Nielsen
Thygesen, 27 år.
Enke Kirstine Jørgensen,
født Rasmussen, 38 år.
2. August. 
I Kirken. #
brygger Wibroe,
bagermester Jensen.
15
 Capitain Johan Nicolai von Koch, 47 år.
Jomfru Frederikke Møller,
48 år. 
3. August. 
I Kirken. #
major v. Antzee af Kiøbenhavn,
capitain vagtmester [Ridder ??] #
v. Lemmich
16
 Kommandersergeant af 2. Jægercorps 4. kompagnie  og enkemand, Søren Michael Petersen, 49 år. #
Jomfru Charlotte Marie Stilau, 46 år. 
26. September. 
I Kirken. #
sergeant M.W. Gronemann,
kompagniskriver H. A. Borup
af 2. jægercorps
17
 Fragtmand og ungkarl, Hans Jørgensen, 35 år.
Tjenestepige Nicoline Wilhelmine Frederikke Algreen 19 år. 
5. Oktober. 
I Kirken.
muurmester Mortensen,
kjelderkarl Peter Algren.
18
 Tjener og ungkarl, Albert Hansen Iversen, 41 år.
Tjenestepige Pernille Nielsdatter, 29 år. 
4. November. 
I Kirken.
muurmester Christensen og
Bagermester Jensen.
19
Færgemand Wilhelm Nielsen  Bakke
32 år.
Jomfru Thora Broge,
26 år.
1. November. 
I Kirken.
raadmand og dannebrogsmand B. Lund
færgemand Borre Ludvig Borresen.
20
 Awlskarl og ungkarl, Peder Larsen,
34 år.
Tjenestepige Ellen Birgitte Svendsdatter, 23 år. 
3. November. 
I Kirken.
slotsforwalter Schebel og
færgemand Petersen.
21
Huusmand af Carleboe sogn, boende i Søllerød, 
ungkarl Christen Hansen, 41 år.
 Tjenestepige Ane Pedersen, 26 år.
4. November. 
I Kirken.
bagermester Huusmann,
husmand Peter Hansen.
22
 Tjener og enkemand 
Mads Poulsen, 45 år. 
 Tjenestepige Johanne Pauline Hansen, 28 år
 2. December.
 I Kirken. 
smedemester F. Johansen,
wævermester Jørgensen.
23
 Premierlieutenant af 2. jægercorps,
Johan Olfert Fischer von Høst, 28 år
Frøken Karen Marie Hansen, 22 år. 
3. December.
1842
I Kirken. #
oberstlieutenant Christian Nicolaisen von Høst, af Kiøbenhavn.
major ved Helsingør Brandcorps 
Rasmus Hansen
24
 Fouerer ved 2. jægercorps 1. compagnie Niels Saabye Wandborg, ungkarl, 32 år.
Jomfru Wilhelmine Augusta Brixen, 22 år. 
9. December. 
I Kirken.
depot- og sygehussergeant af 2. jægercorps H. A. ?? # og
corpsskriver H. A. Borup.
  1. 2: I følge bevilling af 13. Januar 1842.
  2. 3: [ En rettelse i alderen gør den vanskelig at fastslå, kan også læses 30 år. ]
  3. 4: [ Rettelse i alderen gør den vanskelig at fastslå, kan være forkert. ]
  4. 5: [ Navnet kan også læses Lind ]
  5. 12: Skifte -- ?? bevis for -- ?? sletning var af 9. maj 1842. [ delvis ulæseligt ]
  6. 14: Skifterettens bevis for at boet endes 4. Maj 1841 var ---?? enken, var af 13. juni 1842. [ delvis ulæseligt. - Gommens fag må skulle forståes som "Marketender". ]
  7. 15: Beviset fra enkecassen er af 23. Juli 1842.  [ Tvivl om der skal stå "Ridder", meget gnidret skrift ]
  8. 16: [Rettelse i alderen gør den vanskelig at afgøre, men i Ft. 1845 er han 52 år ] Beviset fra Landsoverretten samt Hof- og Stadsrettens skifteskrivercontoir i Kiøbenhavn er af 15. September 1842.
  9. 23: Beviset fra enkecassen er af 29. november 1842. Kommunisationen --?? -- ?? kongelig tilladelse af 6. maj 1842 fra generalcommisariats collegiet var af 10. maj s.aa. [ Delvis ulæseligt ]
  10. 24: [ Vidnets efternavn er meget gnidret, måske " Dvasehæus" . En løsning er meget velkommen på mail ]