Kirkebogen Sankt Maria Kirke, Helsingør -
Sankt Maria sogn.
( parish register, weddings celebrated year 1854 in Sct. Maria church, Elsinore)

Tilbage til Helsingør

Vielser, foretaget i
1854
Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.
(# indicate: see notice from the book at the bottom of the page.)

I året 1853 var koleraen atter i udbrud, og man mener den kom fra Sverige til Helsingør.
Måske derfor et stigende antal enker og enkemænd?


Nr. Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted. Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted. Vielsesdagen.
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
1
Tjener og ungkarl Mogens Johan Jacobsen, 40 år
Jomfru Karen Christine Elisabeth Brassel, 36 år
1854
8. Februar
I kirken
fuldnægtig Holm og
rebslagermester Brassel
2
Owerspillemand Heinrich Friederich Burmeister, 
af 15. Liniebataillon, 26 år
Tjenestepige Maren Frederikke Larsen, 18 år
1854
17. Februar
I kirken
huuseier jordbruger Jens Nielsen Johansen
huuseier og jordbruger Hans Hansen
3
Tjenestekarl og ungkarl Hans Jørgensen, 
26 år
Tjenestepige Ane Magrethe Pedersen, 26 år
1854
24. Februar
I kirken
kjøbmand F. F. Fli. . . ??.
spekhøker Niels Steffensen
4
Woldmester wed Cronborg fæstning, 
Carl Sørensen, 40 år, enkemand.
 Jomfru Ida Frandsine Margrethe Frandsen, 36 år
1854
2. Marts
Hjemme #
krigsassessor materielskriwer Mathias Olsen
smedmester Lindberg
5
 Møllersvend og ungkarl Jens Hansen
- 22 år
Tjenestepige Martine Regine Wilhelmine Magnussen, 25 år 
1854
10. Marts
I kirken #
skomagermester N.?? Larsen [ eller M. ]
skrædermester Bille
6
 Wærtshusholder, enkemand 
Hans Rasmussen, 49 år
Tjenestepige Margrethe Kirstine Hansen, 27 år 
1854
11. Marts
Hjemme #
skomagermester Niels Larsen
brygger Rasmus Hansen
7
 Bud wed det engelske consulat Rasmus Christian Nielsen, 
ungkarl 37 år.
 Stuepige Edel Margrethe Johansen, 34 år
1854
15. Marts
I kirken.
skomagermester Christen Hansen Linskov 
og skomagermester Christian Nielsen
8
 Fyhrbøder Carl Wilhelm Sørensen
33 år - separeret
Tjenestepige Petronelle Sophie Larsen, 25 år 
1854
5. Juni #
I kirken 
skrædermester Frederik Petersen
qvarantainebetjent Madsen
9
 Tømmersvend enkemand Lars Olsen, 51 år  #
Enke Johanne Petersen født Nielsen [ Ingen alder oplyst] #
1854
10. Maj
I kirken
tømmermester Adam Øchsner
spekhøker Christian Petersen
10
 Snedkersvend ungkarl Lauritz Ferdinand Mohr, 33 år
Jomfrue Julie Marie Trapp, 
25 år 
 1854
19. Maj
I kirken
murmester Trapp
malermester Schrøder
11
Lieutenant af Helsingør Brandcorps Emil August Jensen, ungkarl 40 år 
Enkefrue Laura Christiane Lassen født Zeiner, 34 år. 
1854 
2. Juni
 Hjemme
justitsraad og kasserer wed Øresunds Toldkammer, Platou og
urtekræmmer af Kiøbenhavn
Christian George Jensen
12
 Snedkermester Niels Peter Jørgensen, ungkarl 44 år
Enke Louise Henriette Christensen, født Øberg #
1854
27. Juni
I kirken
snedkermester Ernst Goldschmith og
malermester Johan Borre
13
 Bøssemagerswend Otto Ludvig Hansen, 
25 år
Tjenestepige Christine Bergmann 26 år 
1854
14. Juli
I kirken
bagermester Bruhn
kjøbmand A. Olsen
14
Skibstømmermand og ungkarl 
Peder Pedersen, 34 år 
Tjenestepige Line Kirstine Jeppesdatter , 25 år
1854
11. August
I kirken
huseier Hans Olsen i Skyttenstrædet no. 383
huseier Hans Jensen, Stjernegaden no. 330
15
 Slagtermester Johan Heinrich Ziebel
enkemand, 46 år
Enke, madam Cathrine Møller født Østrup, 32 år 
1854 
22. September
I kirken
tracteur Jacob Hartvigsen
garwermester og borgerrepræsentant
Jens Ulstrup
16
 Premierlieutenant af det 2det Jægercorps, Otto Albert von Schønning, 28 år.  #
Ridder af Dannebroge. Af Glückstadt
Frøken Madsine Thomine Angelica Schmidt, 
25 år  - af Helsingør
 1854
2. September
I kirken
justitsraad og Toldkasserer Christian Wilhelm Schmidt af Helsingør og
captain Waldemar von Schønning af Kiøbenhavn
17
 Børstenbindermester og ungkarl Jens Jacobsen, 23 år af Kiøbenhavn 
Tjenestepige Pernille Bendtsdatter, 32 år 
1854
4. Oktober
I kirken
justitsraad, kæmner Bugge
og kjøbmand May
18
 Contoirist, fuldmægtig Frederik Christian Eskildsen, ungkarl
Jomfrue Augusta Henriette Gundelach, 20 år 
1854
7. September
I kirken
fabrikseier Grandjean 
Jens Johansen
19
Typograph ungkarl Carl Martin Jensen Jørgensen Hyll, 46 år 
Enke Karen Gudmansen, født Johansen 
1854
9. September
Hjemme #
pastor Grüner og
brændewiinsbrænder Rasmus Kjerboe
20
 Fyhroppasser og skrædersvend
Niels Paulsen, ungkarl 26 år
 Jomfrue Caroline Jensen, 
22 år
 1854
13. October
I kirken
skrædermester Frederik Petersen og
skrædermester Hans Würtz
21
 Sømand og ungkarl Jens Pedersen, 
24 år
Tjenestepige Sophie Amalie Svendsen, 32 år 
1854
5. November
I kirken
grønthandler Niels Svendsen og
skomagermester Nielsen
22
Brobetjent og pensioneret soldat Henrik Wilhelm Schaubye, 27 år 
Tjenestepige Johanne Emilie Struck, 23 år 
1854
7. November
I kirken
grosserer  Lundwall
wærtshusholder Anders Søborg
23
Skomagersvend Carl Julius Olsen, 
26 år 
Tjenestepige Emma Emilie Petersen, 20 år 
1854
10. November
I kirken
skomagermester Aage Petersen
bagermester Martensen
24
 Lods og ungkarl Jens Christian Ravn, 31 år
Jomfrue Louise Amalie Amundsen, 27 år 
1854
14. November
I kirken
lods Christian Ravn og
lods Guldbrand Amundsen
25
Arbeidsmand ungkarl 
Hans Svendsen 28 år
#
Tjenestepige Ane Marie Larsen, 32 år 
1854
29. December
I kirken
kjøbmand Ellermann og
gartner Johan Larsen

Post 4: Hjemme ifølge en Kongelig bewilling af 27 Februar 1854. - Den fornødne attest fra liwrente og forsørgelsesanstalten er af 25. Februar 1854.

Post 5: Tilladelse fra Fattigvæsenet i Helsingør war af 7. Marts 1854.

Post 6: I hjemmet paa grund af mandens behandelige?? sygdom. Manden frafaldt skifte med sine børn af 19. december 1846 ifølge skifteprotokol. [ 'Behandelige' kan være fejltydet]

Post 8: Ikke wiet i Sct. Mariæ Kirke men henwist til Sct. Olai sogn hvor til Bruden hører.

Post 9: Udskrift af skifteprotokollen for mandens Wegne er af 7. April 1854 og dokumentet for enken war af 8. Oktober 1847. [ En del af teksten er meget gnidret og kan være fejltydet]

Post 11. Hjemme ifølge Kongelig bewilling af 29. Maj 1854. Udskriften af Skifteprotokollen for Brudens wedkommende er af 24. maj 1854.

Post 12: Testamentet mellem enken og afdøde mand war af  ?? Januar 1851. [ Datoen meget gnidret, kan være omkring den 20.]

Post 16: Den Kongelige tilladelse for Brudgommen er af 18. Juli 1854. Attest fra finantsk---?? war for pr---?? af 9. August 1854. [ Skriften meget gnidret]

Post 19: Hjemme, i følge Kongelig Bewilling af 31. August 1854. Skiftebrew for enkens wed. af 28. August 1854.

Post 25:  At Brudgommen ingen Understøttelse har modtaget fra Tikjøb fattigwæsen - - - ?? Pastor Kaaes att. af 22. December 1854. [ Meget udvisket skrift]