Kirkebogen Sankt Maria Kirke, Helsingør -
Sankt Maria sogn.
( parish register, weddings celebrated year 1856 og 57 in Sct. Maria church, Elsinore)

Tilbage til Helsingør

Vielser, foretaget i
1856 og 1857
Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.
(# indicate: see notice from the book at the bottom of the page.)



 
 
 
 
Nr.
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Vielsesdagen.
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
1
Fyrbøder wed glasværket, 
Carsten Christopher Warner, 25 år
Jomfru Julie Thove Rasmussen
19 år
1956
12. Januar
I kirken
marqwetender L. Olsen
spekhøker Nielsen
2
Sergeant og copiskriwer ved 15. battaillon, ungkarl Carl Heinrich Leonhard  Gop . . ?? 25 år
Tjenestepige 
Wibke Poppel, 25 år.
1856
15. April
I kirken
spekhøker Christian Nielsen 
bagermester Martens
3
Steenhugger og ungkarl 
Peter Rasmussen, 36 år
Tjenestepige Maren Sophie Jørgensen, 24 år
1856
25. April
I kirken
Brændevinsbrænder Kragholm, og
Spekhøker Lars Christensen
4
Tømmersvend 
Hans Jensen, 35 år ungkarl
Tjenestepige
Johanne Cathrine Paulsen, 
21 år
1856
30. April
[Ikke nævnt hvor vielse fandt sted.]
kjøbmand C. Svendsen
brændeviinsbrænder H. C. Kragholm
5
 Hjulmand og ungkarl
Christian Olsen, 28 år
Tjenestepige Christine Jørgensdatter, 35 år
1856
2. Maj
I kirken
kjøbmand Svendsen og
jordbruger Anders Jensen
6
 Smedmester og ungkarl,
Carl Frederik Wilhelm Rüsberg, 24 år
Jomfru 
Frederikke Elisabeth Hansen
25 år
1856
10. Maj
I kirken
smedmester Johannes Rüsberg og 
lods Hans Henrik Hansen
7
 Skrædersvend
Friederich Wilhelm Kern
32 år, ungkarl
 Jomfru 
Johanne Caroline Wilhelmine Lippert, 27 år
1856
13. Juni
I kirken
tømmersvend Peter Rasmussen
jordbruger gartner wed "Godthaab" Johan Jensen, begge huuseiere.
[ Herefter en del gnidret og uforståelig tekst]
8
Gartner og ungkarl
Magnus August Klemp, 
30 år, af Kiøbenhavn.
Jomfru 
Juliane Bolette Nielsen, 26 år. 
 1856
17. October
I kirken
sadelmagermester Moberg
skibsfører og borger Andreassen
9
 Søemand og ungkarl
Hans Peter Jensen, 31 år
Tjenestepige
Johanne Marie Svensson, 
35 år
1856
14. November
I kirken
færgemand A. Salomonsen og 
skomagermester Brask
10
 Arbeidsmand og ungkarl
Hans Christian Jacobsen, 28 år
Tjenestepige 
Marie Christine Nielsdatter
27 år.
1856
12. December
I kirken
kjøbmand Pontoppidan # og
wognmand C. Larsen

Post 10: [ Pontoppidan var stavet Pontopiddan i kilden, det har indtaster rettet]

Vielser i året 1857


Nr.
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Vielsesdagen.
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
1
Ungkarl Hans Rasmussen, 29 år
Tjenestepige 
Ellen Christine Christensdatter
29 år
1857
2. Januar
I kirken
møller Petersen
jordbruger Jens Olsen
2
 Inspektionssergeant og Øekonomiskriwer Jensenius Wittus Lobedanz, ungkarl, 27 år. 
[ Kommer fra Varde: FT 1855]
Jomfru 
Euphemia Frederikke Bernhard, 27 år
[ født i København]
1857
8. April
I kirken
qvarantaineofficiant F. J Bernhard
skibstømmermester og captain wed brandcorpset, L. Løwe.
3
Sejlmager ungkarl
Anders Johan Mayberg, 41 år
Jomfrue 
Christiane Hansdatter
37 år
1857
14. April
I kirken
parcellist Hans Larsen
gaardmand Jens Hansen af Thikjøb sogn
4
Wærtshuusbestyrer og enkemand Anders Hansen, 24 år
Jomfrue Anna Nielsdatter
28 år, af Skaane
1857
14. April
I kirken
Samme forlowere. 
[som ovenfor] #
5
Afskediget sergeant og ungkarl
Friederich Wilhelm Hoffmann, 36 år
Jomfrue 
Catharine Hedevig Müller, 
42 år
1857
14. april
I kirken
commandersergeanterne Carlson og Bertolatus af 15. liniebatailon
6
Slagterswend ungkarl 
Frederik Holte, 35 år
Tjenestepige Dorothea Sophie Larsen, 25 år
1857
16. April
I kirken
slagtermester C. Friis og 
slagtermester J. P. Petersen
7
Tjener 
Reimer Johann Heinrich Struve, 26 år
Tjenestepige 
Marie Jensen Thomsen
23 år
1857
30. April
I kirken
tobaksspinder P. Graae og
Wexelerer S. Nathanson
8
Skibstømmersvend 
Niels Peter Jørgensen, 27 år
Tjenestepige Laurine Petersen, 33 år
1857
4. Maj
I kirken
slagtermester Svendsen
drager, huseier Niels Jensen
9
Tjener og ungkarl
Christen Hansen, 24 år
Tjenestepige Petronille Olsdatter, 34 år
1857
6. Maj
I kirken
skomagermester Anders Andersen og
slagtermester C. Breiting
10
Ungkarl Carl Magnus Simonsen
27 år, bagersvend
Tjenestepige Inger Caisa eller Christine Eriksen. #
1857
9. Maj
I kirken
bagermester Röhl og
skrædermester A. Bille
11
Arbeidsmand og ungkarl, 
Hans Jensen, 40 år
Tjenestepige 
Ane Cathrine Christensen
40 år
1857
6. Maj
I kirken
wærtshusholder Hans Iversen og
smedmester Hultmann
12
Tømmersvend Peter Jensen, ungkarl og 28 år
Jomfrue 
Pouline Olivia Ammundsen
26 år
1857
11. Maj
I kirken
lods Guldbrandt Ammundsen og hustru Ingeborg Halvorsen
Hoboist Lassen [eller Larsen]
13
Pottefabrikant 
August Wilhelm Taggatz, 24 år
Jomfrue
Jensine Wilhelmine Larsen
24 år
1857
29. Maj
I kirken
pottemagermester Heinrik Wilhelm Taggatz
pottemagermester N. P. Nielsen
14
Malerswend og ungkarl,
Thomas Ferdinand Andersen, 25 år
Separeret Ane Bothilde Jensen, født Beyer, 36 år
1857
10. Juni
I kirken
haarskjærer Hansen og
slagtermester Breiting. #
15
 Skibstømrer 
Ole Andersen, 25 år
Tjenestepige 
Birthe Kirstine Jensen, 28 år
1857
30. Juni
I kirken
kjøbmand Jordening
drager Niels jensen
16
Snedkersvend, ungkarl 
Jørgen Madsen, 27 år
Enke efter arbeidsmand Hans Peter Jensen, 
Inger Marie 30 år #
1857
17. Juli
I kirken
kjøbmand Reinsholm
spekhøker Anders Nielsen
17
Owerspillemand af 15. Linie Infanteri Bataillon 
Christian Friederich Holdthusen 
ungkarl, 28 år.
Jomfrue Jacobine Frederikke Baumbach, 35 år
1857
17. Juli
I kirken
uhrmager Knudsen og
malermester Schrøder
18
Tømmerswend 
Carl Edward Svendsen 24 - 3/4 år
Syepige Else Kirstine Andreasen, 28 år
1857
28. juli
I kirken
tømmermester Steen
skomagermester Madsen
19
Skibstømmermand 
Peter Christian Nielsen, 
ungkarl, 24 år
Jomfrue 
Henriette Wilhelmine Petersine Taggatz, 19 år
1857
31. Juli
I kirken
pottemagermester Wilhelm Taggatz
og pottemagermester P. Nielsen
20
Wiceconsul og kjøbmnd 
Fredegod Frederik Petersen, 
48 år, ungkarl
Jomfru Charlotte Cecilie Henriette Becker, 28 år
1857
1. August
Hjemme #
consul og kjøbmand Carl Drejer og
manus - - snedker?? i Kiøbenhavn
Ludvig Becker
21
Corporal af 15. Linie Infanterie Bataillon
Ditlef Peter Carl August Ohlsen,
28 år, ungkarl
Jomfru 
Anne Cathrine Nielsen, 
24 år - #
1857
14. August
I kirken
bagermester Westphal
kiøbmand Otto Jørgensen
22
Waabenmester af 15. Liniebataillon, ungkarl Wilhelm Frederich Martin Sass
28 år
Jomfru Cecilie Henriette Charlotte Baumbach, 26 år
1857
28. August
I kirken
commandersergeant Carlson
captain Bernhard
23
Første compastor i Leck, Tønder Provstie, hr. Jacob Andresen Jacobsen
Jomfrue Christine Louise Auguste Gad #
1857
17 September
I Søllerød kirke
raadmand og svensk wiceconsul K. Gad og
doctor og professor theol. Hermansen
24
Skomagerswend 
Svend Olsen, 30 år
Jomfrue 
Mathilde Olsen, 20 år
1857
25. September
I kirken
skomagermester D. Hannemann
muurmester J. Christensen
25
Hattemagerswend og ungkarl 
Johan Heinrich Kops, 22 ½ år
Tjenestepige
Ane Christine Hartvigsen,
27 år
1857
16. October
I kirken
hattemagermester P. Stephensen
musiklærer og huseier Wilhelmi 
26
Sergeant og ungkarl Johan Christian Heinrich Westphal, 31 år.
Jomfru Johanna Maria Margretha Bertolaus, 26 år.
1857
16. October
I kirken
bagermester Martens og
høker Lars Christensen, begge huseiere.
27
Fabriksbestyrer og ungkarl
Ludvig Lorenz Lindahl, 28 år
Tjenestepige 
Birthe Eline Nielsen, 24 år
1857
30. October
I kirken
hjulmand og huseier Peder Jensen og 
husmand og jordbruger Carl Frederik Lindahl, begge af Thikjøb sogn.
28
Muursvend 
Christian Wilhelm Pedersen
ungkarl, 27 år
Tjenestepige
Ida Wilhelmine Vecht, 24 år.
1857
3. November
I kirken
praktiserende læge O. Drejer og
muurmester Johan Christensen
[ I Ft: Dreyer]
29
Tømmerswend og ungkarl 
Henrik David Grutzmacher, 35 år
Jomfru Amalie Charlotte Mathilde Zilian, 32 år
1857
6. November
I kirken
kiøbmand Gundestrup
tømmermester Steen
30
Tømmersvend 
Peder Andersen, 27 år, ungkarl
Tjenestepige 
Ane Nielsdatter, 25 år.
1857
17. November
I kirken
høker Christian Jensen
bødkermester Strandborg
31
Smedsvend Thiel Jacob Peter Nøddelund, ungkarl 24 år
Tjenestepige 
Ellen Marie Pedersdatter
23 år
1857
4. December
I kirken
petersborglods og captain Lars Andresen og
smedmester Andresen
32
Kjøbmand og enkemand 
Thomas Severin Wilhelm Svendsen,
40 år
Jomfru
Hansine Frederikke Abel
34 år
1857
12. December
Hjemme #
kjøbmand Christian Svendsen og
skomagermester Hans Abel

Post 4: Brudgommens Skiftebrew var af 27. Januar 1857.
Post 10: [Brudens navn er åbenbart, for penneførerens vedkommende, gået i glemmebogen! En temmelig rodet indførelse]
Post 14: Justitsministeriets tilladelse for bruden - -?? ophør  ægteskabet med kniplingshandler Niels Jensen og at indgaa nyt og lowligt  ægteskab er af 29. april 1857.
Post 16: Tilladelse fra fattigcommissionen i Helsingør til nyt ægteskab er af 14. Juli 1857.
Post 20: Hjemme ifølge Kongelig bewilling af 28. Juli 1857.
Post 21: Attest for bruden med hensyn til fattigvæsenet war af 7. August 1857.
Post 23: Attest fra Finansministeriet om Enkepension for bruden var af 15. September 1857.
Post 32: Hjemme ifølge Kongelig bewilling af 7. December 1857. Skiftebrevet for brudgommen war af 1. December 1857.