Kirkebogen Sankt Maria Kirke, Helsingør -
Sankt Maria sogn.
( parish register, weddings celebrated year 1859 in Sct. Maria church, Elsinore)

Tilbage til Helsingør

Vielser, foretaget i
1859

Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.
(# indicate: see notice from the book at the bottom of the page.)


 

Nr.
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Vielsesdagen.
Forlovere, og om 
vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
1
Lods og enkemand 
Peter Christian Hansen, 
37 år #
Jomfru Ane Petersen
23 år
1859
16. Februar
I kirken
kiøbmand Christian Laurizen
og bedemand Jensen
2
Arbeidsmand og enkemand
Rasmus Larsen, 54 år #
Tjenestepige
Ellen Elisabeth Christiansdatter
36 år
1859
14. April
I kirken
wægter og huseier Jørgen Frederiksen
wærtshusholder Peder Rasmussen
3
 Skibstømmermand ungkarl 
Frederik Hansen Ivertsen Mikkelsen, 
33 år
Enke Nielsine Wilhelmine Larsen, født Mostrup
30 år #
1859
13. April
I kirken
wærtshusholder Andersen
skrædermester Bille
skibsbygmester Løwe
4
 Jordbruger ungkarl Christian Julius Jensen, 
25 år
Tjenestepige Ane Kirstine Olsen, 27 år 
1859
15. April
I kirken
bedemand Svend Jensen
jordbruger Søren Jensen
5
 Arbejdsmand ungkarl
Christen Pedersen, 35 år
Tjenestepige Maren Kirstine Pedersdatter, 27 år 
1859
19. April
I kirken
Tracteur og eier af "Godthaab" Niels Petersen og Landman Jens Johansen 
6
 Tjenestekarl og ungkarl
Hans Andersen, 23 år
Tjenestepige 
Johanne Jensdatter, 30 år 
 1859
26. April
I kirken
consul C. Drejer
pottemagermester Tagutz ?? #
7
 Høkeribestyrer ungkarl
Carl Ferdinand Jensen, 36 år
Jomfru Anna Christine
Emmely Schmidt, 22 år
 1859
26. April
 I kirken
gartner Daniel Schmidt og
contoirist Peter Breuning
8
Tjenestekarl ungkarl 
Mads Eriksen, 34 år
Tjenestepige Sidse Marie Christensen, 23 år 
 1859
29. April
I kirken
kiøbmand Heinrich Borries og
captain og kiøbmand Andersen
9
 Lieutenant og 
Brænderwiinsbrænder
Jens Levin Tvede, 29 år
Frøken Emilie Christiane Henriette Sophie Bjerg
20 år
 1859
14. Maj
 I kirken
cancelliraad, hospitalsforstander Bjerg
mascinius Andreas Tvede
[ Tvede var maskinfabrikant]
10
 Arbejdsmand og ungkarl 
Lorenz Mathiesen, 32 år
Tjenestepige
Anna Olivia Green, 36 år
 1859
18. Maj
I kirken
wærtshusholder og huusmand A. N. Søeborg
skomagermester Lars Møller
11
 Arbejdsmand Johannes Hansen
40 år, ungkarl
Tjenestepige Sidse Marie Andersdatter, 28 år 
 1859
21. Maj
I kirken
handskemagermester L. Zoylner og
brygger P. Nielsen
12
Arbejdsmand og ungkarl, 
Knud Rasmussen, 33 år 
Tjenestepige 
Ane Maria Pedersdatter, 29 år 
 1859
7. Juni
I kirken
kiøbmand Otto Jørgensen
møller G. Olsen
13
 Arbejdsmand ungkarl 
Ole Pedersen, 33 år
 Tjenestepige
Karen Jensen, 25 år
 1859
8. Juli
 I kirken
spekhøker C. Petersen
tømmermand Lars Olsen
14
 Sergeant af 1. Artillerie Regiment 
Frederik Christian Jacob Runde, 27 år
Jomfru 
Dorothea Anna Sophie Melbye, 26 år 
 1859
22. Juli
I kirken
commandérsergeanterne
Averhoff og Carlsen
15
Ungkarl captain wed den Kongelige Artilleri Brigade Carl August Adalbert Franciscus Johannes von Bruun, 35 år, Ridder af Dannebroge. 
 Frøken 
Ella Amalie Bluhme
XX år #
 1859
8. August
Hjemme #
geheimeconferentsraad Bluhme
kammerherre Bruun til Kraagerup
[Krogerup?]
16
 Færgekarl Ferdinand Adolph Stade, 
46 år, separeret #
 Tjenestepige Henriette Caroline Sophie Rose, 
40 år
 1859
12. August
Hjemme #
tømmersvend Johan Winther
musiklærer Franz Wilhelmi, 
begge huseiere
17
 Ungkarl og tjenestekarl 
Heinrich Christian Vorbeck 26 år
 Tjenestepige
Dorthe Marie Jørgensdatter, 28 år
 1859
26. August
I kirken
malermester Lindbom
skomagermester Strube
18
Ungkarl Hans Friederich Ewers, 
27 år, bryggerkarl
Tjenestepige Kirstine Jensen, 35 år 
 1859
26. August
I kirken
marqwetender og tracteur Olsen
wærtshusholder Hans  --elsen??
19
 Tjenestekarl Bernt Øhmann, 
23 år, ungkarl
Tjenestepige Caroline Maria Pedersen, 28 år
 1859
21. October
I kirken
procurator Hagerup
boghandler Wagner
20
Glarmester 
Carl Johan August Kohlenberg, 
23 år 
Jomfru Anne Marie Elisabeth Ludwig, 22 år 
 1859
28. October
I kirken
glasfabrikateurerne Wilhelm Ludwig
og Carl Ludwig
21
 Skomagermester Christian Emanuel Hansen, 30 år, ungkarl
Tjenestepige 
Charlotte Elise Nielsen
27 år
 1859
2. November
I kirken
formand for -s?? grundeiere Niels -?? og
skomagermester Frederik Hansen
22
Muursvend Anders Gustav Øberg, 
ungkarl, 33 år 
Tjenestepige
Dorothea Nielsen, 38 år
 1859
11. November
I kirken
snedkermester Niels Peter Jørgensen og
skomagermester Johannes Nielsen
23
Tjenestekarl og ungkarl Carl Erik Svendsen
33 år
Sypige Ellen Kirstine Frederiksdatter, 35 år 
 1859
25. November
I kierken
Captain garwermester Staulund og
wægter og huseier Jørgen Frederiksen
24
 Tjenestekarl og ungkarl 
Christian Petersen, 26 år
 Tjenestepige Ane Kirstine Andersdatter, 25 år
 1859
25. November
I kirken
dreiermester og huseier Kjertinge
buntmagermester og borger Kellermann
25
 Skipper og ungkarl Peter Jensen
27 år
Jomfru Caroline Larsen, 
19 år 
 1859
25. November
I kirken 
møller R. Petersen på Hollandske Mølle
kiøbmand og huseier R. Sørensen
Post 1: Testamentet mellem Brudgommen og og hans afdøde Hustru er op--t?? af 8. October 1858.
Post 2: Enkemanden har lagt sit Bo-pt---?? ved Skiftebrevet af 5. December 1854
Post 3: Enkens bewis for Skiftet war udstedt af Lands---?? og G---?? Skiftekontoir i København af 11. April 1859
Post 6: [Pottemagerens navn meget gnidret, skal sandsynligt være 'Taggertz']
Post 15: [Brudens alder gnidret, men er født 18. maj 1838. Se eventuelt: http://www.ahnenundfriesen.de/ ] Wielsen er foretaget af pastor Bruun sognepræst til Svendborg. Hjemme ifølge Kongelig bewilling af 18. Juli 1859.
[ Fint sku' det være:-)]
Post 16: Hjemme paa grund af Brudgommens lamhed. - Bewillingen for Brudgommen til at indgaae nyt ægteskab er af 22. Juni 1852. Skiftebrevet for Brudgommen war af 8. August 1859.