St. Mariæ sogn, Helsingør:

Døde mandkjøn fra  4. Januar 1846 til 16. December 1849.

[Mine commentarer vil være i skarpe paranteser]

Tilbage til Helsingør
Tæring = tuberkulose.
Anno 1846


Nr.
Dødsdag
Begr.dagen
For- og tilnavne
Stand, haandtering, opholdssted
Alder
1
4. Jan
9. Jan
Christian Struck
Lods. Død efter  L . . ?? efter ulykkestilfælde
31 år
2
16. Jan
22. Jan
Johan Christian Carl Viggo Lemmich
En søn af Capitain Lemmich.
Død af hjerne- og rygmarvsbetændelse
10 år
3
24. Jan
30. Jan
Ole Jensen Hilleren
Smedmester. 
Død af alderdomssvækkelse
77 år
4
21. Jan
2. Feb
August Rohde
Skomagersvend.
Død af brysttæring
42 år
5
28. Jan
3. Feb
Lars Christensen
Tracteur.
Selwmorder. Begrawet ifølge Amtets Tilladelse paa kirkegaarden, dog uden kirkelig ceremonie.
50 år
6
1. Feb
6. Feb
Manta Meyndert van Aller
Hollandsk viceconsul Henrik van Aller 's søn.
Død af hjernewattersot
9 år
7
7. Feb
13. Feb
Harald Alfred Thorvald Røhl
En søn af bagermester Røhl.
Død af hastig feber
1½ år
8
15. Feb
20. Feb
Christian Andreas Philip Werner
Capitain wed det borgerlige Artillerie, bundtmagermester
Død af asthma [ Født i Jena]
79 år
9
17. Mar
23. Mar
Jens Henrik Henriksen
Arbeidsmand Jens Henriksens søn.
Krampeslag
2 år
10
28. Mar
2. Apr
Peter Hansen
Fattighuslem
Død af brystsygdom
78 år
11
27. Mar
2. Apr
Johan William Nyebølle
Tømmerlærling.
Død af apoplektisk krampeslag
16 år
12
31. Mar
6. Apr
Johan Frederik Hansen
Lods.
Død af nerwesvækkelse.
54 år
13
28. Mar
6. Apr
Elias Olsen Snibstrup
Arbeidsmand
Har afliwet sig selw. 
Begrawet uden kirkelig ceremonie
35 år
14
23. Apr
27. Apr
August William Henrik Bøwig
En søn af Marie Jensen
Død af krampeslag
5 mnd
15
22. Apr
27. Apr
Carl Thorwald Nielsen
Skomagersvend Søren Nielsens datter! 
[Der menes vel 'søn' ?]
Død af brystbetændelse
½ år
16
29. Apr
4. Mai
Carl Ludvig
Skræder og hospitalslem.
Død af alderdomssvækkelse
78 år
17
10. Mai
16. Mai
Peter Andreas Jensen
Fattighuslem, forhen færgemand.
Død af wattersot
71 år
18
13. Mai
18. Mai
August William Olsen
Arbeidsmand Lars Olsens barn.
Død af krampe
½ år
19
17. Mai
22. Mai
Ole Henrik Olsen
Arbeidsmand Lars Olsen Fjellingstrup 's barn.
Død af brystsyge
8 år
20
19. Mai
25. Mai
Ole Larsen Linge
Skræder.  Død af Asthma
63 år
21
24. Mai
28. Mai
Niels Christensen
Fragtkjører. Død af lungesvindsot
35 år
22
5. Juni
9. Juni
Hermann Adolph Hansen
En søn af lods Hansens enke. Død af krampeslag
 5 mnd.
23
10. Juni
13. Juni
Axel William Kaas
En søn af contorist v. Kaas.
Død af krampeslag
8 mnd
24
 21. Juni
Juni 
Nicolai Henrik Bruhns
Forhen tjener.
Har afliwet sig selw. Begrawet uden kirkelig ceremonie
43 år 
25
27. Juni 
1. Juli 
Jens Peder Pedersen 
Skrædersvend. Død af brystsyge
21 år 
26
5. Juli 
10. Juli 
Frederik Ferdinand Brask 
En søn af afskediget sergeant Brask. 
Død af hjernebetændelse. 
6. 3/4 år 
27
 12. Juli
15. Juli 
Paul Larsen Aalborg 
Skomager, fattighuslem. Død af apoplexie 
81 år 
28
3. Aug 
6. Aug 
Christian Heidemann 
Muursvend. Død Pludselig af krampe 
53 år 
29
2. Aug 
6. Aug 
Lars Nielsen 
Fattighuslem. Død af apolexie 
46 år 
30
2. Aug 
6. Aug 
Lars Christensen 
Fattighuslem. Død af alderdomssvaghed 
84 år 
31
7. Aug 
10. Aug 
Lars Peter Nielsen Skjervad 
Constabel. Død af hjernebetændelse 
24 år 
32
11. Aug 
14. Aug 
Julius Graff 
Waabenmester wed 2. jægercorps.
Død wed selwmord, begrawet uden kirkelig ceremonie
31 år 
33
13. Aug 
17. Aug 
Peter Nissen 
Hospitalslem. Død af alderdomssvaghed 
78 år 
34
13. Sep 
17. Sep 
Carl Wilhelm Jensen 
Forhenværende underofficeer. Død af lungesvindsot 
26 år 
35
24. sep 
26. Sep 
Thorvald Johannes Jørgensen 
En søn af skrædermester J. Jørgensen.
Død af krampeslag
5 mnd 
36
27. Sep 
2. Oct 
Søren Nielsen Kyndbye 
Underjæger af 2. jægercorps. Død af typhusfeber
23 år 
37
4. Oct 
9. Oct 
Hans Larsen Hyre 
Færgemand. Død af aldersomssvækkelse 
75 år 
38
6. Oct 
10. Oct 
Andreas Magnussen 
Færgemand. Død af alderdomssvækkelse 
81 år 
39
17. Oct 
22. Oct 
Christian Jensen 
Fattighuslem. Død af hjertesygdom 
53 år 
40
22. Oct 
26. Oct 
Carl Theodor Schultz 
Blikkenslagersvend. Død af typhus 
28 år 
41
27. Oct 
3. Nov 
Carl Gustav Malberg 
Ellen Mortensens uægte barn.
Død af krampeslag
5 mnd 
42
3. Nov 
9. Nov 
Ole Larsen Moberg 
Bødkermester. Død af nerwefeber 
73 år 
43
30. Nov 
4. Dec. 
Christen Gerner Nielsen 
Høker Christen Nielsens barn. Død af krampe 
11 mnd 
44
23. Dec 
31. Dec. 
Magnus Hansen 
Lods. Død af mavekræft
66 år 
45
6. Nov. 
11. Nov 
Johan Adam Rantz 
Fattighuslem. Død af lungebetændelse 
 54 år

Anno 1847

Blodgang = dysenteri.


Nr.
Dødsdag
Begr.dag
For- og tilnavne
Stand, haandtering og opholdsted
Alder
1
3. Jan
8. Jan
Wilhelm Nicolai Chemnitz
Drejermester Chemnitz 's barn. Død af skarlagensfeber
1 år
2
 12. Jan
16. Jan 
 Ferdinandt Emil Thalbitzer
Østerrigsk consul. Død af typhus
36 år 
3
 19. Jan
23. Jan 
Charles George Julius Wilhelmi 
Hoboist Wilhelmi 's søn. 
Død af krampeslag
3½ år 
4
 30. Jan
5. Feb 
Johan Christoffer Brandt 
Kjøbmand. Død af lungebetændelse. 
48 år 
 5
 30. Jan
5. Feb 
Peter Christensen 
Arbeidsmand, Christian Petersens søn. 
Død af krampeslag
2 år 
 6
5. Feb 
11. Feb 
Ludvig Jensen 
Fruentimmeret, Margrethe Jensdatters barn. 
Død af krampe
5 uger 
 7
13. Feb 
17. Feb 
Johannes Dahlqvist 
Fattighuslem, forhen skrædersvend.
Død af alderdomssvaghed
71 år 
8
9. Mar 
 13. Mar
Niels Larsen Skjenkelse 
Underjæger ved 2. Jægercorps, 14. lægd nr. 80.
Død af typhus. 
Bortført til begravelse i Hjørlunde sogn.
23 år 
9
2. Mar 
6. Mar 
Frederik Hansen 
Arbeidsmand 
- - 
10
 6. Mar
12. Mar 
Jens Jensen 
Arbeidsmand. Død af brystsyge
32 år 
11
 11. Mar
17. Mar 
Niels Petersen 
Hospitalslem, forhen høker Niels Petersen.
Død af alderdomssvaghed.
91 år 
12
19. Mar 
24. Mar 
Frederik Wilhelm Svendsen 
Handelsbetjent. Død af blodhoste ?? 
[Utydeligt]
20 år 
13
25. Mar 
29. Mar 
Anders Johannes Olsen 
Lods Jacob Olsens barn.
Død af blodgang 
5 mnd 
14
 15. Apr
19. Apr 
Cecil Erik Waldemar Petersen 
En søn af consul Petersen.
Død af skarlagensfeber
3 år 
15
25. April 
1. Mai 
Christian Schou 
Drager. Død af Brystsyge 
59 år 
16
9. Mai 
14. Mai 
Gustav Peter 
Blanpenborg ??  Prydz 
En søn af lieutenant Prytz.
Død af indvortes krampe
2 år 
17
 20. Mai
25. Mai 
Niels Nielsen 
Fattighuslem.
Død af stivkrampe
46 år 
18
7. Juni 
11. Juni 
Lars Jensen 
Fattighuslem. Død af alderdomssvaghed 
 73 år
19
13. Juni 
16. Juni 
John Johnsen Dyva 
Commandeersergeant. Død af apoplexie 
61 år 
20
10. Juni 
16. juni 
Joachim Zimmermann 
Rebslager, hospitalslem.
Død af alderdomssvækkelse
74 år 
21
12. Juni 
17. Juni 
Lauritz Arnholtz
[En del ulæselig under navnet]
 Assistent ved Øresunds Toldkammer.
Død af brysttæring
 23 år
22
22. Juni 
26. Juni 
Ferdinand Christian Behrends 
Hornblæser ved 2. Jægercorps.
Død af brystsyge
23 år 
23
23. Juni 
 28. Juni
Hans Jørgensen 
Ærlig slawe. Død af tæring
58 år 
24
 26. Juni
1. Juli 
Peter Bendtsen 
Arbeidsmand. Død af brystsygdom 
53 år 
25
29. Juni 
3. Juli 
Johan Hillebrandt Schytte 
Fuldmægtig. Død af apoplexie 
55 år 
26
25. Juli 
29. Juli 
Frederik Carlsen 
Hospitalslem, handskemager.
Død af alderdomssvaghed
90 år 
27
27. Juli 
31. Juli 
Peder Lindam 
Tømmersvend. Død af alderdom og brystsygdom 
73 år 
27
31. Juli 
5. Aug. 
Johan Gottfred Fricke 
Stokhusforwalter og Dannebrogsmand.
Død af swækket for . . .??
61 år 
29
5. Aug 
10. Aug 
Carl Christian Marturinsen 
En søn af arbeidsmand Marturinsen
Død af krampeslag
1.1/4 år 
30
22. Aug 
27. Aug 
Lars Petersen 
Fattighuslem. Død af diarrohe 
58 år 
31
31. Aug 
3. Sep 
Jens Jensen Eskebjerg 
Underjæger af 2. Jægercorps 1. compagnie af Holbæk amts 57. lægd, nr 107. Død af typhusfeber 
24 år 
32
 1. Sep
4. Sep 
Christian Frederik Hansen 
Trackteur. Død af delerium tremens 
47 år 
33
9. Sep 
13. Sep 
Otto Nielsen 
Fruentimmeret Caroline Nielsens barn.
Død af brystsyge
1½ år 
34
26. Sep 
30. Sep 
David Kirschner 
Hospitalslem, rebslager.
Død af lungebetændelse
71 år 
35
10. Oct 
15. Oct 
Lars Petersen 
Tømmermand. Død af stivkrampe 
26 år 
36
12. Oct 
16. Oct 
Lars Svendsen 
Høker og hørsvinger. Død af lewersygdom 
53 år 
37
 1. Nov
5. Nov 
Christian Kirschner
Afskediget commandeersergeant. Død af blodbræning
67 år 
38
 6. Nov
 11. Nov
 Johan Adam Rantz 
 Fattighuslem. Død af lungebetændelse 
54 år 

Anno 1848

Grønnhauge: Et nu forsvundet, tidligere fornemt bykvarter overfor Marienlyst slot.
 
 
Nr.
Dødsdag
Begr.dag
For- og tilnavne
Stand, haandtring og opholdssted
Alder
1
5. Jan
10. Jan
Peter Ebbesen
Forhen skipper. Død af apoplexie
62 år
2
 10. Jan
17. Jan 
Mathias Sørensen 
Arbeidsmand. Død af wattersot 
37 år 
3
17. Feb 
21. Feb 
Christian Magnus Olrik
En søn af canceliraad, ridder af Dannebroge J. B. Olrik.
[ Jacob Baden]
Død af en byld i underlivet 
1 mnd 
4
 19. Feb
25. Feb 
Carl Henrik Struk
Skibstømmersvend, død af underlivsbetændelse 
57 år 
19. Feb 
24. Feb 
Daniel Frederik Seiffert 
 Fattighuslem. Død af lungebetændelse.
52 år 
 6
27. Feb 
4. Mar 
 Johan Hannibal
 Bud ved Øresunds Toldkammer.
Død af svækkelse
52 år 
 7
2. Mar 
6. Mar 
Jørgen Larsen 
Fattighuslem, forhen lods.
Død af tæring
57 år 
9. Mar 
14. Mar 
Johan Olsen 
Lods, Frederik Olsens barn.
Død af Hjernebetændelse
4 år 
9
17. Mar
23. Mar
Wilhelm Julius Schaubye
[Født i København]
Afskediget artillerisergeant.
Død af wattersot
47 år
10
22. Mar
27. Mar
Niels Ebbesen
Arbeidsmand. Død af tæring
51 år
11
24. Mar
29. Mar
Niels Bentzen Møller
Færgekarl. Død af underliwsbetændelse
29 år
12
4. Apr
8. Apr
Johan Olfert 
Fischer Høst
En søn af premierelieutenant v. Høst.
Død af krampe
5 uger
13
10. Apr
14. Apr
Frantz Gurtler
Forhen toldbetjent. Død af alderdomssvækkelse
84 år
14
27. Apr
3. Mai
Ditlev Christensen
Fattighuslem. Død af brystsyge
68 år
15
10. Mai
15. Mai
Jens Jensen Stoubye
Fattighuslem. Død af tæring.
57 år
16
20. Mai
25. Mai
Marius Emil Frederiksen
Færgemandssøn. Død af brystsyge.
H. R. no. ?? /219
26 år
17
30. Mai
3. Juni
Johan Lilliendahl
Skomager, fattighuslem. Død af apoplexie
58 år
18
5. Juni
9. Juni
Andreas Rasmussen Giese
Ærlig slawe. Død af typhus
34 år
19
9. Juni
13. Juni
Jens Johansen
Skomagersvend. Død af lungebetændelse
31 år
20
17. Juni
20. Juni
Peter Jensen
Fattighuslem. Død af chronisk hjerne . . .??
63 år
21
25. Juni
29. Juni
Peter Jensen
Tjenestekarl, født i Sverige. Død af stivkrampe.
58 år
22
3. Juli
5. Juli
Johan Wilhelm Gudmansen
Wærtshuusholder Gudmansens søn.
Død af krampeslag
2 dage
23
10. Juli
15. Juli
Niels Peter Hansen
Bryggerkarl, Niels Hansens søn
Krampe for tænder
7 mnd
24
19. Juli
24. juli
Wilhelm True
Skomagersvend. Død af brystsyge
44 år
25
22. Aug
25. Aug
Edmund Hans Francis Wright
Kjøbmand Major Wright 's søn.
Død af skarlagensfeber
5 år
26
23. Aug
26. Aug
Johannes Larsen
Fattighuslem. Død af brystsyge
45 år
27
22. Aug
26. Aug
Anders Rasmussen
Almisselem. Død af wattersot
31 år
28
30. Aug
2. Sep
Johan Frederik Ferdinand 
Johnsen
Skibstømmersvend.
Død af skarlagensfeber og typhus
21 år
29
1. Sep
5. Sep
Ernst Sophus Goldschmidt
En søn af snedkermester Goldschmidt
Død af tæring
9 uger
30
8. Sep
13. Sep
Anders Holløse
Politibetjent. Lungebetændelse
55 år
31
15. Sep
19. Sep
Carl Wilhelm Kovalsky
Slagtersvend. Selvmorder. 
Begrawet i stilhed uden kirkelig ceremonie
49 år
32
27. Sep
4. Oct
Christopher Emil 
Henrik v. Schertiger
Pensioneret Major. 
Død af apoplexie
49 år
33
7. Oct
18. Oct
Carl Julius Lundahl
En søn af capitain af det kgl. artillerie v. Lundahl
2.3/4 år
34
25. Oct
2. Nov
Peter Lauritz Petersen
En søn af arbeidsmand Peter Petersen
Har afliwet sig selw. Begrawet uden kirkelig ceremonie
14 år
35
6. Nov
12. Nov
Christian Olsen
Fattighuslem. Død af wattersot
49 år
36
16. Nov
22. nov
Jens Christian Hansen
Afskediget underofficeer. Død af lungesvindsot
49 år
37
24. Nov
28. Nov
Erik Bodin
Skrædermester. Død af lungebetændelse
69 år
38
23. Nov
2. Dec
Peter Petersen Edelberg
Instrumentmagersvend. Selwmord wed at hænge sig selw.
Begrawet wed Grønnehauge uden kirkelig eller borgerlig ceremonie.
24 år
39
20. Dec
23. Dec
Andreas Nielsen
Arbeidsmand Niels Andersen. Død i krampe
1 mnd

Anno 1849
Pneumonia: Atypisk lungebetændelse.

Nr.
Dødsdag
Begr.dag
For- og tilnavne
Stand, haandtering og opholdssted
Alder
1
2. Jan
9. Jan
Lars Olsen Fix
Fattighuslem. Død af brystsyge
53 år
2
11. Jan
16. jan
Christian Andersen
En søn af tjenestekarl Niels Petersen
Død af kighoste
6 mnd
3
12. jan
17. Jan
Harald William Axel Levinsohn
Slagtermester Levinsohn 's barn.
Død af krampeslag for tænder
11 mnd
4
19. Jan
24. Jan
Morten Lars Møller
Bagermester. Død af hjertesygdom
47 år
5
28. Jan
2. Feb
Peter Jensen Torpen
Arbeidsmand. Død af pneumonie
57 år
6
23. Feb
2. Mar
Johan Søderberg
Hattemagermester. Død af alderdomssvækkelse
69 år
7
26. Feb
1. Mar
Vigo Gloerfeldt
En søn af controlleur Gloerfeldt. Død af krampe
½ år
8
27. Feb
3. Mar
Edvard Brandt
Skrædermester Brandt 's søn
død af  . . . ?? feber
2 år
9
5. Mar 
10. Mar 
Lauriz Edvard Høyer
En søn af commissionair Høyer. 
Død af brystsyge
15 år 
10
15. Mar 
20. Mar 
Niels Peter Jensen 
Skrædersvend.
Død af brystsyge
33 år 
11
17. Mar 
22. Mar 
Ludvig Frederiksen 
En søn af færgekarl Christian Frederiksen
Død af brystsyge
2 år 
12
a
20. Mar 
23. Mar 
Christian August v. Mehrn [Mehren
 En søn af kjøbmand E. van Mehrn.
. . . . . ?? werden og døde kort efter at være 
bragt til live. Begge tvillinger.
2 dage 
12
b
18. Mar
Samme dag
Et udøbt drengebarn
En søn af samme [ 12 a]
. . . . . ?? werden og døde kort efter at være 
bragt til live. Begge tvillinger.
- - - -
13
28. Mar 
4. April 
Peter Petersen Møller 
Petersborg lods, hospitalslem.
Død af tæring. 
. . . . . ?? i daabsatt.
81 år 
14
2. April 
7. April 
Franz Peter Christian Bjørn 
Fattighuslem.
Død af lungesvindsot
55 år 
15
8. Apr 
13. Apr 
Svend Peter Larsen 
Snedkersvend.
Død af underlivsbetændelse
29 år 
16
15. Apr 
20. Apr 
Jacob Nielsen 
Spekhøker.
Død af aldersomssvaghed
71 år 
17
26. Apr 
1. Mar 
Johan Herman Konopka 
 Russisk consulat agent
Døs af hjertesygdom, wattersot
35 år 
18
27. Apr 
2. Mai 
Johannes Andersson 
 Arbeidsmand.
Druknet ved ulykkelig hændelse
34 år 
19
15. Mai
18. mai 
Jon Eckardt Wilhelm 
Joachim Nielsen 
En søn af owercommandeersergeant Nielsen 
Død af hjernewattersot
4.1/4 
år
20
24. Mai 
30. Mai 
Hans Jacob Petersen 
Arbeidsmand.
Død af brystsyge
55 år 
21
26. Mai 
31. Mai 
Anders Bensen Møller 
Contorist.
Død af lungesvindsot
20 år 
22
31. Mai 
4. Juni 
Adolph Charles Steen 
En søn af brobetjent Steen.
Død af krampeslag
9 mnd. 
23
29. Mai 
2. Juni 
Baron William Lorraine 
Engelsk baron, født i Kirch . .??
Død af gigtfeber og nervesvækkelse
49 år 
24
20. Juni 
23. Juni 
Carl Frederik Christian 
Svendsen 
 Skomagersvend.
Død af brystsyge
22 år 
25
19. Juni 
23. Juni 
 Ferdinand Emil Bjerring
Fruentimmeret Elisabeth Marie Bjerrings barn
Druknet
3 år 
26
5. Juli 
9. Juli 
Anders Olsen 
Fattighuslem.
Død af . . .?? hjernelidelse
50 år 
27
5. Aug. 
10. Aug. 
Frederik Peter Suhr 
Forhen Proviantsforwalter ?? senere hospitalslem
Død af apoplexie [ I Ft. 1840: Høker]
75 år 
28
 11. Aug
16. Aug 
Jørgen Olsen 
Fattighuslem
Død af apoplexie
68 år 
29
12. Sep 
18. Sep 
Johan Joachim Vogel 
Afskediget hoboist.
Død af lewersygdom
46 år 
30
 5. Oct
11. Oct 
Jørgen Hansen Auderød 
Fattighuslem.
Død af brystsygdom
46 år 
31
7. Oct 
12. oct 
William Julius Blomsterberg 
Trainkudsk wed 1. Artilleriregiment
Apoplexie
24 år 
32
22. Oct 
26. Oct 
Johan August Olsen 
Jæger wed 2. Jægercorps 2. compagnie. Af Kiøbenhavns amts 2. lægd nr.. .?? 1064 [Ulæseligt] Lungeslag.
22½ år 
33
11. Nov. 
16. Nov. 
Niels Hansen Ramløse 
Gaardskarl hos brændewiinsbrænder R. Kiærboe 
Død af typhusfeber
 35 år
34
20. Nov. 
26. Nov 
Niels Eriksen 
Skomagersvend. 
Død af brystsygdom
48 år 
35
28. Nov 
3. Dec. 
Christian Knudsen 
Muurlærling.
Død af typhus
28 år 
36
12. Dec 
17. Dec 
Niels Jensen Walsøelille 
 Fattighuslem. Død pludselig
59 år 
37
16. Dec. 
22. Dec 
Anders Halberg 
Tømmer- og wandmester. 
Død af lungesygdom
48 år 
38
29. Oct 
1. Nov 
- - - - - - 
Barbeer Bøttcher 's dødfødte søn 
- - - 
39
18. Juli 
20. Juli 
- - - - - - - 
Brøndsætter ??  Rasmus Jensens dødfødte søn.
- - -