St. Olai sogn, Helsingør:

Døde mandkjøn fra 3. Januar 1844 -  til 25. Dec. 1847.

Tilbage til Helsingør

Listen kan indeholde taste- og tydefejl, så kontrollér venligst i kilden på arkivet.
Meddelelser om korrektioner modtages med taknemmelighed.

[Mine kommentarer er i skarpe paranteser.]

Anno 1844


Nr.
Dødsdato
Begravelsesdato
Navne, alder, beskæftigelse og anmærkninger.
1
3. Jan.
9. Jan.
Peter Christian Knudsen, født i Kjøbenhavn, pensioneret bud og fyrbøder ved Den Grønlandske Handel, 80½ år, død af alderdomssvækkelse.
2
5. Jan.
10. Jan.
Johan Peter Svendsen, født i Helsingør, malersvend, 36 år, død af brystbetændelse.
3
25. Jan.
29. Jan.
Edward Frederik Hansen,  født i Helsingør, søn af tjenestekarl Frederik Hansen, 2 mnd, død af krampe.
4
12. Febr.
17. Febr.
Søren Andersen, født i Kjøbenhavn, postcondukteur, 43 år, død af typhus.
5
 24. Febr.
28. Febr. 
Anders Bentzen, født i Sverige, arbeidsmand, 75 år, død af alderdomssvaghed. 
6
18. Febr. 
28. febr. 
Otto Jensen (Mailand) født i Fyen, murersvend, fæstehuusmand i Øerne, 60 år, død af hjernebetændelse. 
7
8. Marts 
16. Marts 
Johan Peter Holm, født i Helsingør, skomagermester, 30 år, død af tæring. 
8
27. Marts 
30. Marts 
Peder Christian Møller, født i Helsingør, søn af afdøde brændewiinsbrænder Lars Møller, 11 måneder, død af krampe. 
9
23. Marts 
29. Marts 
Hans Erik Edward Holm, født i Helsingør, søn af capit. og kjøbmand Louis Holm, 1.1/4 år død af strubehoste.
10
2. April 
 6. April
Christian Nielsen Espegreen, søn af lods Anders Nielsen Espegreen, 3½ år, død af strubehoste. 
11
6. April 
12. April 
Justitsraad, dr. med. Christian JacobTheophile de Meza,  født i Kjøbenhavn, forhenværende stadsfysicus i Helsingør, Ridder af Dannebrog, 88 år, død af alderdomssvækkelse.
12
6. April 
12. April 
Anders Jensen,  født i Helsingør,  muursvend, 67 år, død af brystsyge. 
13
14. April 
20. April 
Harald  Hendrik Antonius Frundt,  født i Helsingør, søn af muurmester Frundt, 3½ år, død af strubehoste.
14
29. April 
2. Maj 
Gustav Møller, født i Sverige, møllebygger, 70 år, død af lungebetændelse.
15
30. April 
6. Maj 
Peter Herman Dreitzig,  født i Helsingør, muursvend, 28½ år, 
taget sig selv af dage.
16
3. Maj 
8. Maj 
Frederik Wilhelm Larsen, født paa Snekkersteen, kjøbmand, 26½ år, sygdom i hjertet. 
17
 6. Mai
10. Mai 
Niels Peter August Linell, født i Helsingør, søn af gartner Linell, 5 år, død af typhus feber.
18
 20. Juni
24. Juni 
August Peter Christian Hansen, søn af bundtmagermester Hansen, 7 dage, død af krampe.
19
18. Juni 
22. Juni 
Edward Gottlieb Voss, fra staden Danzig, matros, afmønstret fra skibet "Hanna", captain Parraow af P . . .?? [måske Preusen] 31 år, død af slagflod ?? - [dødsårsagvanskelig at tyde]
20
 22. Juni
26. Juni 
Johan Weck, fødested ukendt, rusisk sømand fra skibet "Concordia" af Wasa .?? capit. Kurten ?? 25 år, død af . . . ?? [ En del utydelig skrift
21
26. Juni 
2. Juli 
Anton Johannes Petersen, født i Helsingør. Søn af snedkermester Petersen, 
4 måneder, død af krampe.
22
29. Juni 
3. Juli 
Johan Oluf Berg, født i Christiansund . .?? [ fødestedutydeligt, kan være forkert] Norsk styrmand, 25 år, død af brok paa Øresunds Hospital.
23
13. Juli 
19. Juli 
Peter Gustav Brunberg, født i Visbye paa G . . . .?? [Fødested utydeligt, måske Gotland]  Farvermester, 50 år, død af tæring.
24
 14. Juli
18. Juli 
Frederik Christian Petersen, født i Helsingør, tømrerlærling, 17 år, druknede tilligemed 19 andre i sundet den 14. Juli 1844.
25
14. Juli 
20. Juli 
Niels Peter Edward Andersen,  født i Helsingør, søn af afdøde controlleur Andersen, 10 år, druknede den 14. Juli fundet den 19. Juli.
26
14. Juli 
21. Juli 
Frederik Christian Rønning,  født i Helsingør, søn af afdøde grønthandler Rønning, 17 år, druknet den 14. Juli.
27
14. Juli 
22. Juli 
Wilhelm Waldemar Zinck, født i Kjøbenhavn, færgemand Søren Bornholm's pleiesøn, 12 år, druknede den 14. Juli.
28
14. Juli 
22. Juli 
Niels Peter Bense, født i Kjøbenhavn, kunstdreiersvend, 24 år, druknede den 14. Juli.
29
14. Juli 
22. Juli 
Hans Larsen, født i Helsingør, handskemagerlærling, 21 år, druknede den 14. Juli.
30
14. Juli 
22. Juli 
Lars Madsen, født i Græsted sogn, møllersvend, 22 år, druknede den 14. Juli.
31
14. Juli 
22. Juli 
Peter Herman Rudolph Svendsen,  født i Helsingør, pleiesøn af fisker P. Ebbesen, 10½ år, druknede den 14. Juli.
32
14. Juli 
22. Juli 
Carl Wilhelm Dahl, født i Kjøbenhavn, skomagermester, 33 år, druknet den 14. Juli.
33
9. Aug.
16. Aug. 
Frederik Bagger Roholdt, [ fødested ikke noteret] kjøbmand, 62 år, pludselig død.
34
7. Aug. 
11. Aug. 
Carl August Jensen,  født i Helsingør, sømand, 19 år, død af brystsyge, 
35
15. Sept. 
19. Sept. 
Gustav Smidt, født i Wasa, russisk  sømand, 37 år, indbragt død paa Øresunds Hospital.
36
16. Sept. 
21. Sept. 
Bendt Svendsen,  født i Helsingør, slagtersvend,  46 år, død af tæring.
[Indskudt]
"Pigen Karen Marie Rasmussen hende, den 8. September 1844 født i dølgsmaal et barn som blev efter optagen obduktionsforretning, nedsat i stilhed paa kirkegaarden den 26. September".
37
 23. Sept.
28. Sept. 
Jens Jørgensen, født i Fyen, snedkersvend, 22 år, død af stivkrampe.
38
29. Sept. 
3. Okt. 
Adpolph Pedersen,  født i Helsingør, snedkerlærling, 19 år, død af tæring.
39
6. Oct. 
12. Oct. 
Johan Hendrik Permin, født i Kjøge, kjøbmand, 72 år, død af  St . . .??
40
*
 16. Oct.
død i 
Kjøbenhavn
 21. Oct.
Andreas Ferdinand August Schjerbeck, premierløjtnant i søetaten,  født i Helsingør, 34 år, død af rygmarvstæring.
[* nummeret udstreget i kilden]
40 B
20. Oct. 
27. Oct.
Begrawet i 
Kjøbenhavn
Grosserer Albrecth Jørgen Schmidt, eier af "Bergmansdal"ved Helsingør, født i Kjøbenhavn, 58 år, død af apoplexi.
41
26. Oct.
30. Sept.
John Kunninka, født [ukendt sted] russisk sømand, død ombord i skibet "Louisa" af Riga, 29 år, dødsaarsag vides ei.
42
 25. Oct.
(død i 
Kjøbenhavn)
30. Oct.
William Brown, født i Skotland, grosserer og skibsclarerer, 45 år, pludselig død af apoplexi.
42
 28. Oct.
2. Nov. 
Robert Latterup, fra Sl . . .??amerikansk sømand, 31 år,død af syphilis.
44
28. Oct. 
2. Nov. 
Andreas Christensen, Chrilleson, født i Herløv sogn, høker og brygger, 49 år, død af gulsot.
45
 2. Nov.
6. Nov. 
Christian Ludvig Struck,  født i Helsingør, søn af ugift fruentimmer Nicoline Wilhelmine Struck, 5 måneder, død af halssygdom. 
46
8. Nov. 
13. Nov. 
Lars Andersen Aackerstrøm, født i Helsingør, brobetjent, 39 år, død af brystsyge.
47
8. Nov. 
13. Nov. 
Gustav Andreas Erntz, født og hjemmedøbt i Helsingør, søn af contorist Erntz, 7 dage, død af krampe. 
48
5. Nov. 
13. Nov. 
Jørgen Andreas Wilhelm Christensen,  født i Helsingør, uægte barn af fruentimmeret Christiane Marie Christensen, 3/4 år, død af krampe.
49
10. Dec. 
14. Dec. 
Erik Engelbrecht Holm Nyborg,  født i Helsingør, søn af procurator Nyborg, 
6 måneder, død af lungebetændelse. 
50
14. Dec. 
18. Dec. 
Søren Christensen, født i Gurre, kjælderkarl, 48 år, død af tæring. 
51
13. Dec. 
18. Dec. 
Charles Emil Brinckmeyer,  født i Helsingør, søn af skrædermester Brinckmeyer, ½ år, død af krampeslag ?? [ årsag utydelig, delvis gættet]
52
23. Dec. 
30. Dec. 
John Erdman Bahrendorff, født i Wismar, kandestøbermester, 79 år, død af alderdomssvaghed. 
(53)
8. Febr. 
 
Et dødfødt drengebarn, See fødeprotokollen 1844 no. 6. 

Anno 1845


Nr.
Dødsdato
Begravelsesdato
Navne, alder, beskæftigelse og anmærkninger.
1
15. Jan.
18. Jan
George Ernst Andreas Andersen, født i Fredericia, skolelærer, 35 år, død af brystsyge.
2
 18. Jan.
 23. Jan.
Peder Jensen, født i Helsingør, uægte søn af fruentimmeret Bodil Andersdatter, 1 år, død af krampe.
3
19. Jan. 
25. Jan.
Frederik Carl Smith, født i Frederikssund, captain paa fyrskibet T. . . .?? 45 år, druknet i Helsingørs havn.
4
5. Febr. 
10. Febr. 
Axel Nestor Ch. L. de Brethewille, født i Helsingør, søn af toldbetjent de Brettewille, 10 måneder, død af tærende syge.
5
6. Febr.
10. Febr.
Louis Peter Holm, født i Helsingør, hjemmedøbt, søn af capitain og kjøbmand Louis Holm, 3 måneder, død af krampe.
6
7. Febr.
11. Febr.
Niels Larsen, født i Helsingør, afgaaet lods, 45 år, død af cronisk hjernesygdom.
7
16. Febr.
20. Febr.
William Ferdinand Frederik Bisted, født i Helsingør, pleiebarn under fattighuset, 
5½ år, død af Typhus.
8
17. Febr.
21. Febr.
Anthon Christoffer Ludvig Carøe,  født i Helsingør, søn af dyrlæge Carøe, 5½ år, død af brystwattersot.
9
18. Febr.
24. Febr.
Erik Månson, født i Sverige, tjenende, 81 år, død af alderdomssvækkelse.
10
4. Marts
10. Marts
Arnold van Halem, født i Oldenburg, tracteur, 45 år, død af wattersot.
11
14. Marts
19. Marts
Jens Peter Nielsen, født i Helsingør, bødkersvend, 25 år, død af brystsyge.
12
15. Marts
22. Marts
Hendrik Hansen, født i Helsingør, glarmester, 33 år, død af typhus.
 
13. Marts
[Indskudt]
Den 19. Marts nedsattes i familiens begravelsessted paa Sct. Olai Kirkegaard, liget af Anthon de Meza, studiosus medicinæ, 29 aar, gammel, og død i Kjøbenhavn den 13. Marts hvor jordpaakastelsen war foretagen og de behørige attester modtagne.
13
17. Marts
22. Marts
Ole Madsen, drager, 52 år, dødsaarsag vides ei. [Måske født i Ørslev i Sorø amt]
14
29. Marts
2. April
Carl Ludvigsen, født i Kjøbenhavn, søn af ugift fruentimmer Eleonora Fleron, 11 år, død af brystsyge.
15
11. April
16. April
Christian Adam Gradman, født i Helsingør, candidatus juris. 23 år, død af gigtfeber.
16
15. April
21. April
Christian Ludvig Petersen, født i Frederikssund, slagtermester, 55 år, død af apoplexi.
17
24. April
30. April
Andreas Larsen, født i Helsingør, kjøbmand, 48 år, død af apoplexi.
18
30. April
6. Maj
Peter Martin Mathiesen født i Helsingør, søn af skrædersvend Hans Mathiesen, 
16 år, død af organisk . . . .?? i hjertet.
19
6. Maj
9. Maj
Lauritz Christian Pedersen, født i Horserød, fruentimmeret Birthe Kirstine Hansdatters uægte barn, 4½ maaned, død af brystbetændelse.
20
9. Maj
Maj
Anders Hansen, født i Sverige, arbeidsmand, 72 år, død af apoplexi.
[ begr.dato ikke oplyst]
21
2. Juni
6. Juni
Frederik Jensen Buck, født i Helsingør, færgemand, 75 år, død af brystwattersot.
22
9. Juni
14. Juni
Lars Christensen George Lund, født i Tikøb sogn, teglbrænder, 25 år, død af brystsyge.
23
 25. Juli
29. Juli 
Jacob Dicters de Boer, født i Pekele,  hollandsk sømand, 17 år, død ombord. [Fødested skrevet småt, kan være forkert]
24
 28. Juli
31. Juli 
Joachim N. Harder, fødested vides ei, tydsk sømand fra Rostock, 42 år, 
død af tæring.
25
 26. Juli
2. Aug. 
Ole Andersen, (af Rørtang) født i Helsingør, skomager, 55 år, druknet sig. (Begravet uden jordpåkastelse)
26
 11. Aug.
15. Aug. 
Johan Jan, tydsk sømand, død ombord paa skibet "Brandenborg" af Rostock, 26 år, død af brystbetændelse.
27
11. Aug.
15. Aug. 
Niels Peter Petersen, tjenestepige Kirstine Pedersdatters uægte barn, nogle timer gammelt, for tidligt født.
28
28. Aug. 
1. Sep. 
Johannes Holm, født i Slangerup, skomagermester, 54 år, død af alderdomssvækkelse.
29
30. Aug.
5. Sep. 
Wilhelm Fentross, tydsk sømand paa skibet "George" af Danzig, født i Krovenhof ?? ved Danzig, 27 år, død ombord af underlivsbetændelse.
[Fødested gnidret, delvis gættet og kan være forkert]
30
 10. Sep.
15. Sep. 
Hans Larsen, født i Blidstrup, forhen tjenestekarl, 74 år, død af alderdomssvækkelse.
31
17. Sep. 
22. Sep. 
Robert Sapp, engelsk sømand, 43 år, død af typhus paa Øresunds Hospital.
32
23. Sep. 
27. Sep. 
Robert Frederik Lundblad,  russisk sømand ombord på skibet "Mercurius", (født i Tavasthuus) 21 år, død ved at fald ombord.
33
24. Sep. 
29. Sep. 
Johannes Wierich, tydsk sømand hjemmehørende i Wegesock, født i Oldenburg, død ombord i briggen "Johannes" af Br. . . .?? 64 år, dødsaarsag vides ei.
34
 23. Sep. 
29. Sep. 
Niels Bjørn, (fra Mørdrup) arbeidsmand, 70 år, død af lungebetændelse.
35
28. Sep. 
3. Oct. 
Søren Jensen, født i Jylland, markmand, død af apoplexi.
36
4. Oct. 
9. Oct. 
Nicolai Nielsen (Svane), født i Tikjøb sogn, litzenbroder, død af brystsyge.
37
16. Oct. 
22. Oct. 
John Frederik Winther, født i Helsingør,  søn af tømrersvend Joh. Fred. Winther, 1 år, død af brystbetændelse.
38
4. Nov. 
5. Nov. 
Ferdinand Ludvig Pollik, fødested ukendt, preusisk sømand af Danzig, 27 år, død af børnekopper paa Øresunds Hospital.
39
11. Nov. 
 17. Nov.
Jacob Robbertson,  født i Helsingør, blikkenslagermester, 51 år, død af gigt.
40
16. Nov.
20. Nov.
Hendrik Hansen,  født i Helsingør, lods, 56 år, død af hjernesvækkelse.
41
2. Dec.
6. Dec.
Hans William Buck, født i København, Kjøbmand, 38 år, død af brystsyge.

Anno 1846


Nr.
Dødsdato
Begravelsesdato
Navne, alder, beskæftigelse og anmærkninger
1
25. Dec
1845
2. Jan.
1846
Niels Truelsen, født i Skaane, tjenestekarl, 37 år, død af lungebetændelse.
2
 1. Jan.
6. Jan. 
William Ferdinand Andresen, født i Helsingør, søn af smedmester Andresen, 
2½ år, død af krampe.
3
 4. Jan.
8. Jan. 
Isaac Joelson, født i Polen, grosserer, af den mosaiske troesbekjendelse, 62 år, 
død af diarré. 
4
9. Jan. 
13. Jan. 
Peter Frederik Jacob Dahlqvist, født i Helsingør, søn af skræddersvend Dahlqvist, 2½ år, død af kronisk diarré. 
5
11. Jan.
13. Jan. 
Carl Frants Frederik Pakkert [Packert] født i Helsingør, 35 år, død af hidsig feber.
12. Jan
[Indskudt]
Et dødfødt drengebarn, fødeprotokol fol. 1. Nr. 0. 
6
28. Jan.
4. Febr.
Et udøbt drengebarn, født af fruentimmeret Louise Schow, 1½ år, død af krampe.
7
7. Febr.
12. Febr. 
James Merier, Engelsk sømand, 22 år, død af brysttæring.
8
10. Febr. 
13. Febr. 
Peter George Holm, født i Helsingør, søn af fuldmægtig Holm, 1½ år, død af krampe.
9
5. Febr.
11. Febr.
Andreas Magnussen, født i Tikjøb  sogn, jordbruger, 48 år, død af brystsyge.
10
3. Febr.
7. Febr.
Andreas Eskildsen, født i Tikjøb sogn, snedkersvend, 48 år, pludselig død.
11
   
Post 11 mangler i kilden!  ]
12
18. Febr.
20. Febr.
Frederik Krüger, født i Mamel, Preusisk sømand ombord paa skibet "Isis" ført af capit. Bekm. 23 år, død ved fald fra masten.
13
27. Febr.
2. Marts
Otto Frederik Wineken, født i Helsingør, søn af bogholder Wineken, 3½ maaned, død af tæring.
14
16. Febr.
  Et dødfødt drengebarn, se fødeprotokollen Nr. 8 - 1846, (pag 1)
15
11. Marts
16. Marts
Lars Madsen (Thorup), født i Fyen, arbeidsmand, 50 år, død af brystbetændelse.
16
13. Marts
16. Marts
Jens Christian Nielsen, født i Frederiksborg, søn af N. Jensen (Lynge) 
arbeidsmand, 11 år, død af Typhus.
17
14. Marts
19. Marts
Rasmus Rasmussen, født i Helsingør, søn af arbeidsmand A. Rasmussen, 5 år, 
død af kighoste.
18
15. Marts
20. Marts
Jacob Susemihl, tydsk sømand ombord paa skibet "Courier", capt. P. Konow, født i Warnemünde, 20 år, død ved et fald ombord.
19
18. Marts
25. Marts
Lars Peter Larsen, født i Helsingør, søn af fisker Sv. Larsen, 1½ år, 
død af mæslinger.
20
20. Marts
26. Marts
Lars Jørgensen, født i Høsterkøb, jordbruger paa byens owerdrev, 48 år, 
død af mæslinger.
21
28. Marts
30. Marts
Et dødfødt drengebarn, see fødeprotokollen 1846 - no. 13.
22
31. Marts
6. April
Edward Theodor Møller, født i Helsingør, søn af wærtshuusholder Møller, 
14 år, død af brystsyge.
23
5. April
11. April
Julius Johan Bille Larsen, født i Helsingør, søn af lods H. C. Larsen, 10 måneder, død af brystbetændelse.
24
24. April
11. April
Frederik Conrad Løber, (hjemmedøbt) født i Helsingør, 
søn af skrædermester Løber, 1 år, død af mæslinger.
25
9. April
15. April
Frank Christian Martin Nielsen, født i Helsingør, søn af muurmester Nielsen, 
12 år, død af hjernebetændelse.
26
15. April
20. April
Ove Gustav Haffstrøm, født i Helsingør, søn af wiceconsul Haffstrøm, 1 år, 
død af krampe.
27
17. April
21. April
Frederik Peters, født i Mecklenburg, tysk sømand, 23 år, død af - - -vefeber ?? på Helsingør Hospital
28
18. April
24. April
Lauritz Emilius Olsen, født i Helsingør, søn af arbeidsmand Peter Olsen, (Blovstrød) 3 år, død af mæslinger.
29
22. April
28. April
Jens Christian Worm, født i Helsingør, færgemand, 50 år, død af bryst- og rygmarvstæring.
30
18. April
23. April
Julius Salomon Christoffersen, født i Helsingør, søn af færgemand Christoffersen, 1½ år, død af krampe for tænder.
31
20. April
24. April
Johan Edward Emil Frøde, født i Helsingør, søn af høker G. Frøde, 1 1/4 år, 
død af lungebetændelse.
32
20. April
24. April
Frederik Christian Wilhelm Rasmussen, født i Helsingør, søn af skomagersvend Rasmussen, 4 måneder, død af krampe.
33
26. April
1. Maj
Poul Ernst Linned Lundbek, født i Helsingør, skrædermester, 57 år, død af s. . . .??
34
2. April
7. Maj
Adolph J. Petersen, født i Altona, handelsbetjent, 25 år, død af hjernebetændelse.
35
6. Maj
11. Maj
Peder Anthonisen (Jansen) født i Helsingør, færgemand, 70 år, 
druknet ved baadens kæntring.
36
7. Maj
11. Maj
Hans Nielsen (Høielt *), født i byen Høielt, arbeidsmand, 39 år, død af lungebetændelse [* måske der menes Højelt?)
37
19. Maj
25. Maj
Niels Linell, gartner, født i Sverige, 72 år, død af alderdom.
38
17. Maj
22. Maj
Rasmus Ferdinand Nielsen, (hjemmedøbt) født i Helsingør, søn af vægter Ole Nielsen (Snøde) 6 dage, død af krampe.
39
16. Maj
21. Maj
Johan Frederik Lund, russisk sømand, død ombord paa skibet "Concordia" fra Wasa.18 år, dødsårsag: ? [Ikke anført]
40
21. Maj
  Et dødfødt drengebarn, see fødeprotokol: 1846 no. 25
41
22. Maj
27 Maj
Henderk Wolbert Veltk, [Meget gnidret, delvis gættet, kan være forkert] har hjemme i Pappenburg, hannoveransk skibscapitain førende skibet "de Welwadt" 48 år, faldet overbord og druknet.
42
27. Maj
29. Maj
August Poul Nielsen, født i Helsingør, søn af wægter Ole Nielsen (Snøde) 14 dage, død af krampe.
43
30. Maj
2. Juni
Johan Frederik Christian Gurtler, født i Helsingør, malerlærling, 16 år, død af betændelsesfeber.
44
29 Maj
3. Juni
Edward William Hansen, født i Helsingør, søn af matros P. Hansen, 3½ år, 
død af hjernebetændelse.
45
1. Juni
5. Juni
Jens Christian Hansen, født i Storeheddinge, forhenværende gjæstgiver, 76 år, død af alderdomssvaghed.
46
4. Juni
  Et dødfødt drengebarn, see fødeprotokollen 1846, pag. 4 No. 26
47
7. Juni
12. Juni
Gabriel Anders Karsted, født i Tikjøb sogn, arbeidsmand, 39 år, død af delirium.
48
13. Juni
16. Juni
Mathies Kalla, fra Kronstadt, russisk matros paa dampfragter "Sm . . .?" 28 år, død af lungebetændelse.
49
11. Juni
15. Juni
Emil Theodor Christensen, født i Helsingør, søn af arbeidsmand N. Christensen, 
13 år, død af hjernebetænelse.
50
15. Juni
19. Juni
Frederik Wilhelm Randropp, født i Helsingør, søn af lieutenant, underfoged Randropp, 4 år, død af strubehoste.
51
16. Juni 
20. Juni 
Eve L. Smidth, hannoveransk skibscaptain paa skibet  "Christina "af Weener, 29 år, død ombord af hidsig feber.
52
19. Juni 
22. Juni 
Otto Harald Iversen  født i Helsingør, søn af contorist F. Iversen, 2½ måned, 
død af krampe.
53
20. Juni
24. Juni 
Jørgen Hansen,  født i Helsingør, færgemand, 47 år, dræbt sig selv, begraven uden jordpaakastelse. 
54
4. Juli 
7. Juli
Søren Petersen, hjemmehørende i Sundby Øster paa Amager, skipper, 42 år, død af mavebetændelse paa Øresunds Hospital. 
55
6. Juli 
11. Juli 
Lars Sørensen, født paa Hornbæk, forhenværende lods, 59 år, død af gigt. 
56
18. Juli 
22. Juli 
Wilhelm Asten, sømand på skibet "Enighed" af Østerriisør, swensk af fødsel, født i Gefle Øst . . .?? i Ham . . . .?? [ Gnidret
57
21. Juli 
25. Juli 
C. Frederik Ellgerd, fra Laurvigen i Norge, skibscapitain, 57 år,  død paa Øresunds Hospital af brystbetændelse.
58
17. Juli 
  Et dødfødt drengebarn, see fødeprotokol 1846 fol. 5 no. 35. 
59
1. Aug. 
5. Aug. 
Peter Christian Schjerbeck, født i Jylland, major og kjøbmand, 70 år, 
død af apoplexi. 
60
 5. Aug.
8. Aug. 
James Howlett, engelsk sømand, af Pectou i Brithisk Amerika, 45 år, død af brysttæring. [Stednavn meget gnidret, delvis gættet]
61
5. Aug. 
7. Aug. 
Ludvig August Andersen,  født i Helsingør, søn af wærtshuusbestyrer P. Andersen,  8. måneder, død af krampe.
62
6. Aug. 
10. Aug. 
Hans Andersen, født i Mellemhaugen i Fyen, tjenestekarl, 43 år, død af brystbetændelse.
63
9. Aug. 
12. Aug. 
Hans Peder Hansen,  født i Helsingør, søn af arbeidsmand Ped. Hansen, 8 dage, død af krampe.
64
11. Aug. 
 
Et dødfødt drengebarn,  se fødeprotokollen 1846 fol. 5 No. 41.
65
15. Aug. 
18. Aug. 
Johannes Arnold Julius Lorentzen, født i Helsingør, søn af skomagermester Lorentzen, 13 måneder, død af  "feil i hjertet". 
66
16. Aug. 
20. Aug. 
Andreas Christian Frederik Ibsen,  født i Helsingør, søn af muursvend J. F. Ibsen, 14 dage, død af krampe. [I FT. 1840 er fejlagtigt skrevet 'Musiksvend'
67
21. Aug. 
25. Aug. 
Asmus Johan Frederik Høcker, født i Schlesvig, bagermester, 56 år, død af apoplexi. [ I Ft. 1845 hedder han 'Høger'
68
30. Aug. 
2. Sept. 
Et udøbt drengebarn,  født i Helsingør, søn af kjøbmand Hey. 
8 dage, død af krampe. 
69
1. Sept. 
5. Sept. 
Heinrick Schultz, hannoveransk sømand, (angives at være født i Preusen) 19 år, død paa Øresunds Hospital af hjernebetændelse.
70
6. Sept. 
9. Sept. 
Thor Kølpin Hansen, (hjemmedøbt) søn af handelscommis Hansen, 3 måneder, 
død af krampe.
71
7. Sept.
11. Sept. 
Johan C. C. Rudenbeck, født wed Rostock, tydsk sømand, 16 år, død af typhus paa Øresunds Hospital. 
72
8. Sept. 
12. Sept. 
Christian Borup, født i Kjøbenhavn, hjul- og karetmagermester, 40 år, taget sig af dage. 
73
10. Sept. 
14. Sept. 
Carl Frederik Ferdinand Møller, født i Helsingør, søn af bødkersvend 
F. W . Møller, 9 måneder, død af hidsig feber.
74
29.Aug.? 
 12. Sept.
James Mac. Kay, fødested vides ei, engelsk sømand paa skonnerten "William Wallace", capit. Steeven af Fratzeburg, druknet paa rheden.
[ Måske der menes 'Frarserburg' i Skotland? - Dagen for ulykken kendes 
åbenbart ikke. ]
75
 10. Sept.
16. Sept. 
Vigo Valentin Petersen, født i Helsingør, søn af fruentimmeret Christine Petersen, 
11 dage, død af krampe. 
76
14. Sept. 
15. Sept. 
Frantz Edward Blom, født i Carlscrone, jungmand paa svensk fregat "Eugenia", 
22 år, død ved fald fra masten. 
77
14. Sept. 
17. Sept. 
Carl Oliver Sørensen, søn af skomagermester Sørensen, 6 dage, død af krampe.
78
17. Sept. 
22. Sept. 
Peter Harald Børgesen, født i Helsingør, søn af færgemand Jens Børgesen, 
11½ år, død af typhus.
79
29. Sept. 
2. Oct. 
Peder Jensen, født i Helsingør, søn af wærtshuusholder Peder Jensen (Skovse),
6 dage, død af krampe.
80
6. Oct. 
12. Oct. 
Anders Johan Granvik, fra Jacobsstad i  Finland, russisk sømand, 
51 år, død af typhus.
81
7. Oct. 
12. Oct. 
Svend Petersen, født i Lønholdt, tjenestekarl, 20 år, død af underlivsbetændelse. 
82
23. Oct. 
27. Oct. 
Anders Andersen, født i Helsingør, færgemandssøn, 37 år, død af slagtilfælde. 
83
 3. Nov.
7. Nov. 
Peter Magnus Nicolaisen, født i Helsingør, færgemand, 50 år, 
død af tarmbetændelse. 
84
6. Nov. 
10. Nov. 
James Alboth, født i Dundee, engelsk sømand ombord i skibet "Norwal" fra Montrose, 38 år, død ombord, - ubekjendt af hvilken sygdom. 
85
18. Nov. 
21. Nov. 
Peter Nielsen, født i Carleboe, arbeidsmand, 44 år, død af delirium tremens. 
86
18. Nov. 
23. Nov.
Benjamin Tibbs, født i Bredport, engelsk sømand, 23 år, død af hjernebetændelse. 
87
23. Nov. 
27. Nov. 
Mathias Behrent, født i Danzig, preussisk skibscapitain, 37 år, død af en contution.
88
22. Nov. 
27. Nov. 
Carl Michael Christian Struck, født i Ulrichshorst ved Swinemünde, preussisk sømand, 15 år, død ved fald fra masten. 
89
 30. Nov.
5. Dec. 
Christian Frederik Børgesen,  født i Helsingør, søn af færgemand Jens Børgesen, 
6 3/4 år gammel, død af typhus.
90
6. Dec. 
11. Dec. 
Søren Nielsen ( Johansen) født i Karlebo, søn af . . . . ?? N. P. Johansen, 2 år, 
død af skarlagensfeber.
91
8. Dec. 
11. Dec. 
August Børgesen, født i Helsingør, søn af lods L. Børgesen, død af krampe, 1 måned.
92
6. Dec. 
11. Dec. 
Andreas Dinesen, (Augustesen) født i Holsteen, skibsdreng, 16 år, død af typhus.
93
13. Dec. 
17. Dec. 
Jacob Øring, født i Øregrund,  swensk matros, 48 år, død af wattersot.
94
19. Dec. 
24. Dec. 
Et udøbt drengebarn, søn af pigen Ane Catrine  Lindkloster, 8 dage, 
død af krampe.
95
21. Dec. 
 
Et dødfødt drengebarn, see fødeprotokollen 1846, - no. 81 drenge. 

Anno 1847


Nr.
Dødsdag
Begravelsesdag
Navn, alder, beskæftigelse og anmærkninger
1
3. Jan.
8. Jan.
Carl Christian Hartnack, født i Helsingør, søn af seilmagersvend C. F. Hartnack, 
1/4 år, død af krampe, fri begravelse.
2
 8. Jan.
12. Jan. 
Niels Peter Hansen, født i Helsingør, søn af tjenestekarl Hans Nielsen, ½ år, død af halsbetændelse.
3
 30. Jan.
4. Febr. 
Johan Lorentz Wismar, født i Kjøbenhavn, strandcontrolleur, 60 år, død af organisk hjertesygdom. 
4
9. Febr. 
12. Febr. 
Peter Rasmussen, født i Odense, forhen skrædermester i Kjøbenhavn, 68 år, død af lungebetændelse. 
5
 14. Febr.
18. Febr. 
Johannes Gotliebsen, født i Helsingør, færgemand, 53 år, død ved et fald. 
6
18. Febr.
22. Febr.
Christian Olsen Johnsen, født wed Helsingør, fisker H. Johnsens (ved Espegaarden) hjemmedøbte søn, 13 dage, død af krampe.
7
21. Febr.
25. Febr.
Fritz Peter Thorwald Erlandsen, født i Helsingør, søn af lods Andreas Erlandsen, 
16 måneder, død af chronisk hudsygdom.
8
1. Marts
5. Marts
Peter Frederik Ferdinand Simonsen, født i Helsingør, uægte søn af pigen Sophie Andersen, 2 1/4 år, død af strubehoste.
9
2. Marts
5. Marts
Et udøbt drengebarn, søn af arbeidsmand N. Christoffersen, 1 dag, død af krampe, fri begravelse.
10
6. Marts
  Dødfødt drengebarn, see fødeprotokollen fol. 12, - no. 16.
11
9. Marts
12. Marts
Christian Wilhelm Kalberg, født i Helsingør, søn af skrædermester Kalberg, 2 år, død af krampeslag, fri begravelse.
12
18. Marts
23. Marts
Niels Peter Tygesen, født i Jylland, arbeidsmand, 31 år, død af lungebetændelse, 
(fri begravelse)
13
23. Marts
29. Marts
Christian Pedersen, født i Dragstrup, (Søborg sogn) skomagerlærling, 16 år, død af svindsot, (fri begravelse)
14
28. Marts
3. April
Mathias P. Claesen, (hjemmehørende i Papenburg) forhenværende skibscapitain paa kufskibet "Maria Anna" 59 år,     [ Herefter et '?' for dødsårsag]
15
2. April
8. April
Jacob Lund, født i Broager i Holsteen, teglbrænder, 77 år, død af lungesvindsot.
16
7. April
10. April
Fritz Wictor Hilligsøe, født i Helsingør, søn af kjøbmand Hilligsøe, 2 år, død af hjertesygdom.
17
9. April
16. April
Jens Nielsen Teilgaard, født i Holbæk, forhen opsynsmand ved wandvæsenet, 87 år, død af alderdom.
18
15. April
20. April
Jan Jan Potjewya, hollandsk søemand paa skibet "Aurora" af Pekela, hvor han angives at være født, 19 år, død af ulykkestilfælde.
19
19. April
23. April
Frederik Christian Wilhelmsen, født i Helsingør, søn af færgemand P. C. Wilhelmsen, 20 år, død af tæring.
20
22. April
27. April
George Mulde, engelsk søemand af Newcastle, 20 år, død af følgerne af et fald.
21
25. April
1. Maj
Otto George Kolling, født paa fødselsstiftelsen i Kjøbenhavn, søn af fruentimmeret Wilhelmine Stockman, 3 år, død af skarlagensfeber.
22
25. April
1. Maj
Christian Valentin født i G . . .??  54 år, død af brystbetændelse.
23
25. April
3. Maj
Heinrich Jones, (fra Ribnitz wed Rostock) tydsk søemand ombord paa skibet "Columbus" af Wismar, 35 år, død ombord - ? -
24
29. April
4. Maj
William Mac Kenzie, født i Scarborough, ugift søemand, 15 år, død ved ulykkestilfælde.
25
30. April
6. Maj
Christen Jeppesen, født i Jylland, brygger, kirkeværge, 65 år, død af blæresteen.
26
2. Maj
7. Maj
Carl Christoffer Bornholm, født i Helsingør, søn af færgemand Carl L. Bornholm, 5 år, død af strubehoste.
27
5. Maj
10. Maj
Frantz Burmeister, født i Swinemümde, sømand - tydsk, 15 år, 
død ved ulykkestilfælde.
28
9. Maj
14. Maj
Peter Theback, født paa Dagøe, russisk søemand pa skonnerten "Charlotte" af Ravne, 42 år, død ombord -?-
29
12. Maj
15. Maj
Richard Osmund Aanesen, født i Helsingør, søn af qvarteermester Aanesen, 
13 måneder, død af lungebetændelse.
30
31. Maj
4. Juni
Ole Jensen Buck, født i Helsingør, færgemand, 76 år, død af alderdomssvaghed.
31
1. Juni
  Et dødfødt drengebarn, see fødeprotokollen S. 16, no. 39
32
3. Juni
7. Juni
Søren Andreas Thorsen, født i Østerrisør, norsk søemand, 26 år, død af typhus.
33
7. Juni
10. Juni
Fritz Wilhelm Hansen, født i Helsingør, søn af toldbetjent Hansen, 1 år, død af krampe.
34
5. Juni
9. Juni
Carl Kortman, født i Bergtull, russisk søemand, 28 år, død af underlivsbetændelse.
35
15. Juni
18. Juni
Peder Christian Nielsen, født i Helsingør, søn af drager Jens Nielsen, 5 dage, død af krampe. 
36
16. Juni
21. Juni
Christian Theodor Jørgensen, født i Helsingør, søn af skrædersvend J. Jørgensen, 
4 år, død af hjernebetændelse.
37
22. Juni
25. Juni
Niels Peter Nielsen, født i Helsingør, søn af wægter Ole Nielsen (Snøde) 7 år, 
død af nervebetændelse.
38
21. Juni 
25. Juni 
Frederik Theodor Rasmussen, født i Helsingør, søn af slagtermester Rasmussen, 9 år, død af udtæring.
39
23. Juni 
26. Juni
Henrik Abrahamsen,  født i Helsingør, søn af skomagermester Abrahamsen, 8½ år, druknet ved badning. 
40
24. Juni 
29. Juni 
Ole Larsen, født i Nellerød,  tjenestekarl, 31 år, druknet ved badning.
41
26. Juni 
30. Juni 
Jean de Coninck, født i Kjøbenhavn, kæmmerær ved Øresunds Toldkammer, 66 år, død af asthma. 
42
9. Juli 
14. Juli 
Anders Andresen, født i Melby i Sjælland, smedemester, 63 år, taget sig selv af dage og begravet uden jordpaakastelse.
43
18. Juli 
21. Juli 
Donald Bri . . .?? født i Whitby, engelsk sømand, død af brysttæring. 
44
18. Juli 
22. Juli 
Peter Ahlgreen, født i Helsingborg, kjælderkarl, 74 år, død af alderdom. 
45
20. Juli 
26. Juli 
Edvarrd Shelioft ??  født i Woodbridge, engelsk sømand, død af ubekendt sygdom ombord paa skibet "Aldbre" [ Efternavn og skibets navn utydeligt, delvis gættet]
46
20. Juli 
26. Juli 
Harald Waldemar August Fleront, født i Helsingør, søn af bøssemager Fleront, 
64 år,  død af kirtelsyge. [Dødsårsag utydelig, delvis gættet]
47
20. Juli 
23. Juli 
Johan Christopher Kegel,  født i Helsingør, søn af brandtambour Kegel, 8 dage, død af trødske. 
48
27. Juli 
31. Juli 
Frederik Frants Schmidt,  født i Helsingør, handelsgartner, 40 år, dræbt sig selv, begravet med jordpåkastelse. 
49
2. Aug. 
6. Aug.
Peter August Julius Kirck,  født i Helsingør,  handelsbetjent, søn af  kammerraad L. Kirck, 20 år, død af tæring.
50
4. Aug. 
15. Aug. 
George Cakelbread, engelsk sømand af Sünderland, unavngiven, men benævnt således siden op . . .?? [Utydeligt] 20 år, druknet og  ilanddrevet
51
19. Aug. 
22. Aug. 
Klaus Henrik Plukker, hollandsk skibskaptain førende skibet "Martha Elida" af Pekela. 50 år, død af hidsig feber paa Øresunds Hospital.
52
29. Aug. 
2. Sept. 
Peter Petersen, født i Nakskov, afskediget Toldbetjent, 57 år, - Apoplexi. 
53
4. Sept. 
8. Sept. 
Peter Christian Hansen,  født i Helsingør, søn af færgemand Frede Hansen, 4 uger, lungebetændelse. 
54
6. Sept 
10. Sept. 
Anders Peter Emil, uægte søn af Emilie Emma Schou, 3 uger, død af krampe.
55
12. Sept. 
16. Sept. 
Hendrik Wellem Drenk, født i Pekela, hollandsk skibskaptain, førende skibet "Harmonie" 63 år, koldfeber.
56
11. Sept. 
16. Sept. 
Richard Gaunt [Efternavn utydeligt, delvis gættet; i Ft. 1845: 'Gant' og lysestøber] født i London, fabrikant, 60 år, alderdomssvækkelse. 
57
21. Sept. 
24. Sept. 
James Walls, født i Fortefort i England [ Fødeby utydelig, kan være fejltydet]  engelsk sømand fra skibet . . . .?? [Ulæseligt] 42 år, typhus.
58
22. Sept. 
25. Sept. 
Et dødfødt drengebarn, uægte barn af Wilhelmine Mortensen. 42 år, 
se fødeprotokollen side 20.
59
 24. Sept.
27. Sept. 
Peter Magnus Jensen,  født i Helsingør, søn af lods Anders Jensen, 8 uger,
indvendig krampe.
60
27. Sept. 
2. Oct. 
Niels Peter Hallgreen, søn af fruentimmeret Marie Kirstine Svendsen, i Helsingør, 
2½ år, skifteatt af 28/9 47, dødsatt. af 29. ds, [ dødsårsag ulæselig ]
61
24. Sept. 
30. Sept. 
Anders Nielsen, født i Frerslev, Hillerød sogn, søn af Margrethe Andersdatter i Frerslev, 5 år, i kost hos quarantainebetjent  Zettre i Helsingør. Skifteatt. af 25 /9 47, dødsatt. af 25. ds. Ulykkeligt tilfælde.
62
25. Sept. 
2. Oct. 
Hans Olsen af Brevig, norsk sømand af skibet "Tritton" af Kragerø, capitain C. Reilegaard, 40 år, skifteatt. dødastt.  af 10. Oct. ubekjendt sygdom.
63
28. Sept. 
6. Oct. 
Jochum Voss, født i Ahrenshoff pr. Rostock, tydsk sømand, af skibet "Comet" af Althagen, capitain Jorck, 48 år, gastrisk feber ? [mavesækkatar]  att. forev.
64
4. Oct 
8. Oct. 
Christopher Fretwurst, født i Kirckdorff i Mecklenburg, tydsk sømand af galeasen "Gustaff Karl" af Kirckdorff, 14 år, typhusfeber. att. forev. 
65
13. Oct. 
16. Oct. 
Carl Ferdinand Backe, født i Helsingør, søn af fisker Ole Backe, 7 måneder, att. forevist, tæring.
66
22. Oct. 
27. Oct. 
John Matthias Weise,  født i Helsingør, etatsraad og forhenværende translateur ved Øresunds Toldkammer, (Gift) 72 år, alderdom, død i Kjøbenhavn. 
67
29. Oct. 
3. Nov. 
Lütje Ottes Post, født i Neindam i Groningen, (Linchein) skibscapitain, førende skibet "Gerictje" . . . . ?? af  Neindam. 50 år, koldfeber, v: 2 attester.
68
29. Oct. 
3. Nov. 
Et dødfødt drengebarn,  søn af bogbinder C. F. Poulsen i Helsingør [Ell. Helsinge] Attester af jordmoder Giismann.
69
8. Nov. 
13. Nov. 
Johan Ditlev Amadæus Lund, født i Kjøbenhavn, organist i Olai kirke i Helsingør, gift, 57 år, brystsyge, v: 2 att. 
70
10. Nov. 
16. Nov. 
Lars Peter Nielsen, født i Saunte, muurmester i Helsingør, enkemand, 49 år, [dødsårsag ulæselig]
71
13. Nov. 
18. Nov. 
Peter William Maymann, født i Helsingør, søn af skomagersvend H. H. Maymann, 
3½ år,  strubehoste, v: 2 att.
72
 15. Nov.
18. Nov. 
Hans Martin Petersen,  født i Helsingør, uægte barn af Bolette Petersen i Helsingør, 
2 dage, krampeslag, v: 2 att.
73
 27. Nov.
1. Dec. 
Lauritz Aagard Hass,  født i Helsingør, søn af kjøbmand Hass i Helsingør, 7 måneder, død af krampeslag. v: 2 att. 
74
 29. Nov.
3. Dec. 
Martin Stephanus Dicks, født i Helsingør, politibetjent i Helsingør, enkemand, 45 år, delirium tremens, v: 2 att.
75
17. Dec. 
22. Dec. 
Rasmus Adolph Kjærboe,  født i Helsingør, søn af møller C. Kjærboe, Helsingør, 14 måneder, krampeslag, v: 2 att. 
76
9. Dec. 
10. Dec. 
Et dødfødt drengebarn, søn af skibstømmersvend Christen Larsen i Helsingør. Indberetning modtaget. 
77
28. Dec. 
31. Dec. 
John Good - Briggs,  født i Helsingør, gjæstgiver i Helsingør, gift, 52 år,
[ 'Anmærkning' ulæselig] v: 2 att.
78
25. Dec. 
6. Jan 1848 
Et udøbt drengebarn, søn af Bente Marie Larsen  [Eller 'Larson'] pludselig. v: 2 att.