St. Olai sogn, Helsingør:

Døde mandkjøn fra 2. Januar 1848 -  til 30. December 1851.

Tilbage til Helsingør

Listen kan indeholde taste- og tydefejl, så kontrollér venligst i kilden på arkivet.
Meddelelser om korrektioner modtages med taknemmelighed.
'v: 2att.'  = vist 2 attester, meget sandsynligt dødsattest og skifteattest.
Om krampeslag: se  Eklampsi
[Mine kommentarer er i skarpe paranteser.]


Nr.
Dødsdag
Begravelsesdag
Navne, alder og anmærkninger.
1
2. Jan.
6. Jan.
Anders Person, født i Sverige, tjenestekarl, (ugift) 32 år, død af krampeslag, v: 2att. [Persson ?]
2
2. Jan
6. Jan.
Niels Peter Nielsen, født i Tikjøb sogn, skomagermester i Helsingør, 39 år, død af apoplexi. V: 2 att.
3
14. Jan.
21. Jan.
Frederik Christian Zeiner, født i Kongsberg Norge, justitsraad, forhenværende 
S . . . forvalter ?? ved Øresunds Toldkammer, gift 1. g. 70 år, brækningsvomitus chronicus - - -?? [dødsårsag meget tyndt og utydeligt skrevet]
4
21. Jan.
26. Jan.
Anders Larsen, født i Ørby, muurarbeider, gift, 55 år, død af lungetuberkulose, v: 2att
5
9. Febr.
12. Febr.
John Briggs Sørup, født i Helsingør, søn af contorist F. Sørup, 6 uger, død af brystbetændelse. V. 2 att.
6
18. Febr.
23. Febr.
Jacob Nicolai Kasten, født i Stralsund, svensk skibscapitain førende briggen "ARIEL" af Stockholm, enkemand, 46 år, død af wand i brystet, v: 2 att.
7
19. Febr.
25. Febr.
Johannes George Johansen, født i Helsingør, søn af lods N. Johansen i Helsingør, 6½ år, død af lungebetændelse, v: 2 att.
8
10. Marts 
15. Marts 
Mathias Carl William (Nohr) Matthiesen, født i Helsingør, søn af Ane Charlotte Matthiesen i Helsingør, 1½ år, død af krampeslag. v: 2 att.
9
18. Marts 
21. Marts 
Et dødfødt drengebarn, søn af contorist R. Gad i Helsingør, 
10
21. Marts 
25. Marts 
Edvard Emil Søren Johansen, født i Helsingør, søn af muursvend J. Johansen, 9 uger, død af krampe. v: 2 att.
11
27. Marts 
31. Marts 
Lars Christian Brandt, født i Helsingør, søn af  skomagersvend F. Brandt i Helsingør, 10 dage, krampe, v: 2att.
12
4. April 
7. April 
Søren Peter Nielsen, født i Helsingør, søn af - - ?? [profession utydelig]  Niels Peter Johnsen, 9 måneder, krampeslag. v: 2 att.
13
5. April 
10. April. 
Hans Carl Jensen,  født i Helsingør, søn af lods A. Jensen i Helsingør, 3 år, 
[dødsårsag ikke tydet] v: 3 att.
14
1. Maj 
6. Maj 
Lars Jensen, født i Næblerød i Sjælland, ugift handelsgartner i Helsingør, 40 år, lungetæring, v: 2 att. 
15
23. Maj 
27. Maj 
Christian Frederik Petersen, født i Fredensborg, snedkerfrimester i Helsingør, enkemand,  40 år, krampeslag, v: 2 att. 
16
23. Maj 
27. Maj 
Christian Hjort, født i Helsingør, barbeerlærling, søn af barbeer Hjort i Helsingør, 16 år, død af tæringsfeber. v: attester
17
28. Maj 
2. Juni 
Gustav Leonhard, født i Kjøbenhavn, pleiesøn af malermester Hallgreen i Helsingør,
8 måneder, pludselig død, v: 2 att. 
18
30. Maj 
3. Juni 
Lars Jantzen, født i Sverrig, skrædermester i Helsingør, gift, 45 år, apoplexi. v: 2att.
19
1. Juni 
3. Juni 
Frederik Vilhelm Olivius Unna,  født i Helsingør, søn af kjøbmand C. F. Unna i Helsingør, 3 år, hjernebetændelse. v: 2 att. 
20
7. Juni 
10. Juni 
Anders Rasmussen, født i Kjøbenhavn, arbeidsmand i Helsingør, (gift) 41 år, død af Delirium Tremens og lungebetændelse, v: 2 att. 
21
9. Juni 
13. Juni 
Emil Sophus Bauer,  født i Helsingør, søn af forhen owerjæger P. Chr. Bauer i Helsingør, 5 år, død af krampeslag, v: 2 att. 
22
10. Juni 
14. Juni 
Johan Frederik Petersen, født paa Usserød,  tjenestekarl i Helsingør, ugift, 26 år, død ved et ulykkeligt tilfælde, v: 2 att.
23
16. Juni 
21. Juni 
Johannes Henriksen, født paa Humlebæk, fisker - sv. . .indrulleret?? gift, 28 år, hængt sig, v: 2 att. 
24
19. Juni 
23. Juni 
John Hall, født i Aberdeen, engelsk sømand fra Aberdeen, indlagt fra skibet: "Messe Briadal" [Skibets navn meget gnidret, kan være forkert] ugift, 23 år, brystbetændelse, v: 2 att.
25
 28. Juni
3. Juli 
Jørgen Frederik Olsen,  født i Helsingør, søn af arbeidsmand Hans Olsen i Helsingør, 8 måneder, v: 2 att, krampeslag.
26
27. Juni 
3. Juli 
Carl Peter Christian Michelsen, født paa Skotterup, søn af fisker Niels Peter Michelsen, Helsingør, 5½ år, hjernebetændelse, v: 3 att.
27
1. Juli 
7. Juli 
Peter Jacobsen, født i Mørdrup, arbeidsmand i Helsingør, 61 år, død af watersot,
v: 2 att. 
28
2. Juli 
7. Juli 
August Gottlieb Rudolph Andersen,  født i Helsingør, søn af skomagermester P. Andersen i Helsingør, 3 år, krampeslag, v: 2 att. 
29
4. Juli 
7. Juli 
Johannes Eliasen, født paa Snekkersteen, arbeidsmand i Helsingør, gift, 38 år, død af lungesvindsot, v: 2 att. 
30
 11. Juli
15. Juli 
Johan Nicolai Hansen, født i Helsingør, søn af glarmester Hansens enke, 4 1/4 år, død af skarlagensfeber, v: 2 att.
31
19. Juli 
22. Juli 
Andreas Olesen, født i Skallberg pr. Tønsberg. Norsk sømand født i Skallberg pr. Tønsberg, matros i briggen "Robert Sall" af Bergsandefjord [meget gnidret] cpt. Lars Christensen, 22 år, død af beenedder, v. 2 att.
32
22. Juli 
26. Juli 
Johannes Peter Børgesen, født i Helsingør, lods i Helsingør, gift, 38 år, død af 
underlivsbetændelse, v: 3 att.
33
27. Juli 
31. Juli 
Harald Frederik Christian Hultmann, født i Helsingør, søn af smedemester Hultmann i Helsingør, 1½ år, skarlagensfeber, v: 2 att.
34
7. Aug. 
11. Aug. 
Emil Poulsen, født paa Helsingørs Owerdrew, søn af jordbruger Søren Poulsen paa Helsingørs Owerdrew. 8 dage,  [ dødsårsag utydelig] v: 2 att.
35
6. Aug. 
11. Aug. 
Frederik Ferdinand Wadse, født i Preusen, slagtersvend i Helsingør, ugift, 41 år, lungebetændelse, v: 2 att.
36
12. Aug. 
17. Aug. 
Christian Bentzen Willinge, (bæk) født i Willingebæk, arbeidsmand i Helsingør, ugift, 48 år, lewersygdom, v: 2 att.
37
16. Aug. 
22. Aug. 
Frederik Hansen Skotte, født i Helsingør, færgemand i Helsingør, enkemand, 66 år, skifteatt. af 20. aug. dødsårsag: Druknet sig, begravet i stilhed efter amtets tilladelse af 18. Aug. 48.
38
18. Aug. 
24. Aug. 
Johan Carl Brassel, født i Helsingør, reebslagermester i Helsingør, gift, 38 år, nervefeber, v: 2 att. 
39
20. Aug. 
24. Aug. 
James Carrol, født i Christiania, amerikansk sømand af skibet "Delia-Chapir" af Boston, capt. B. M. Near, 28 år, død af typhusfeber, v: 2 att.
40
23. Aug. 
26. Aug. 
Jacob Rudolph Grønfeldt, født i Helsingør, søn af skrædermester Grønfeldt i Helsingør, 14 dage, død af krampe, v: 2 att.
41
21. Aug. 
25. Aug. 
Et dødfødt drengebarn, søn af tjener Claus Petersen i Helsingør, tvilling. No. 42.
42
21. Aug. 
25. Aug. 
Et dødfødt drengebarn, søn af tjener Claus Petersen i Helsingør, tvilling. No. 41. 
43
24. Aug. 
29. Aug. 
Carl Joachim Heinrich Wulfsten,  født i Malchin, forhenværende bagermester i Helsingør, 60 år, gift, nervesvaghed, v: 2 att.
44
28. Aug. 
31. Aug. 
Frederik Falius, født i Fredericia, malerlærling, i Helsingør, ugift, 21 år, død af beenedder, v: 2 att.
45
24. Aug. 
30. Sept. 
Otto Vilhelm Montgommery, født i Linkjøbing, Sift Ryts sogn i Sverrig, Inspecteur ombord i skibet "Oberon" af Norrkjøbing, cpt. Hjort. 31 år, brystsyge, v: 2 att. 
46
30. Aug. 
3. Sept. 
John Mills, født i Sunderland, engelsk skibscapitain førende skibet "Brittish Oack" af Sunderland, 33 år, ubekjendt dødsaarsag. v: 2 att.
47
 7. Sept.
11. Sept. 
Et udøbt barn, søn af  smedsvend Frederik Christian Petersen i Helsingør, 7 uger, hastig død, v: 2 att.
48
28. Sept. 
30. Sept. 
Dødfødt, søn af lods Jens Bagge i Helsingør, jordemoder er . . . .??
49
7. Oct. 
12. Oct. 
Niels Thorvald Larsen, født i Helsingør, søn af wægter Hans Larsen i Helsingør, ½ år, død af hidsig feber, v: 2 att.
50
 9. Oct.
12. Oct. 
Hieronymus Moritz Alstrup, født i Kjøbenhavn, snedkersvend i Helsingør, fattiglem, gift, 56 år, "Diarrhee", v: 2 att.
51
11. Oct. 
16. Oct. 
Et dødfødt drengebarn, søn af tjenestepigen Christine Almgaard,
[Indskudt at hun er gift
52
12. Oct. 
16. Oct. 
Jean Charles Robert Iversen,  født i Helsingør, søn af controlleur Iversen, 6½ år, wattersot,  v: 2 att.
53
18. Oct. 
25. Oct. 
Lars Nielsen Halleløv, født ved Slagelse, grønthandler i Helsingør, (gift - separeret) 
57 år, brystsyge, v: 2 att.
54
24. Oct. 
26. Oct. 
Carl Peter Ernst Hansen,  født i Helsingør, søn af tjenestepigen Else Lene Nielsdatter Hansen i Helsingør, 5 måneder, slimfeber, v: 2 att.
55
20. Oct. 
26. Oct. 
Et udøbt drengebarn,  født i Helsingør, søn af pigen Erasmine Jacobine Fledelius, 
5 uger, død af krampeslag, v: 2 att. 
56
28. Oct. 
1. Nov. 
Erik Jensen Leerbeck,  født i Helsingør, ugift, forhen kæmner i Helsingør, 76 år, alderdomssvaghed, v: 2 att.
57
3. Nov. 
8. Nov. 
Jens Peder Jensen, født i Helsingør, søn af arbeidsmand Peder Jensen, 4 uger, død af indv. krampe,  v: 2att.
58
5. Nov.
8. Nov. 
Et udøbt drengebarn, født i Helsingør, søn af quarantainebetjent Prætorius, 17 dage, "pludselig død" v: 2 att.
59
12. Nov. 
17. Nov.
Peter Hansen Øverrup født i Øverrup paa Nestved, gift, forhen jordbruger paa Helsingørs Owerdrew, 55 år, brystsyge, v: 2 att.
60
12. Nov.
16. Nov. 
Peter Erland Nielsen, født paa Snekkersteen, ugift, arbeidsmand i Helsingør, 61 år, "pludselig", v: 2 att. 
61
 15. Nov.
 20. Nov. 
Henrich Backlund, født i Ny-Carleby i Finland, ugift sømand af skibet "Elisabeth" capitain Ølund af Ny-Carleby, 36 år, typhusfeber, v: 2 att. 
62
15. Nov. 
21. Nov.
Willem Ahlers, født i - [ ikke oplyst]  hannoveransk styrmand af skibet "Aurora" cpt. H. C. de Wall af Gros Fehn i Hannover. 24 år, brystbetændelse, v: 2 att.
63
 21. Nov.
24. Nov. 
Julius Vilhelm Theodor Poulsen, født i Helsingør, uægte søn af pigen Sophie Matthiesen, 16 dage, død af krampe, v: 2 att.
64
18. Nov. 
22. Nov. 
Fletcher Smith, født i Dundee, engelsk sømand af skibet "Anne Louise" capitain John Keill - af Dundee. 45 år, "bronchitis" v: 2 att.
65
 24. Nov.
30. Nov. 
Christian Schubell, født i Frankfurth an der Oder, forhen bødkermester i Helsingør, gift, 89 år, alderdomssvaghed. v: 2 att.
66
27. Nov. 
2. Dec. 
Gottlieb Mehrmann, af Kahlholtz pr. Pillau, tydsk sømand af skibet "Louise Augusta" af Königsberg, capt. Zimmermann, 18 år, død af typhusfeber.  v: 2 att.
67
9. Dec. 
13. Dec. 
George Henry Luce, af Jersey, engelsk skibscapitain førende skibet "Delicia" af Jersey, 26 år, typhusfeber, v: 2 att.
68
10. Dec. 
18. Dec. 
Carl Johan Bentzen,  født i Helsingør, søn af ugift fruentimmer Inger Bendtsdatter, ½ år, lungebetændelse, v: 2 att.
69
25. Dec. 
30. Dec. 
Heinrich Kuper, født i Pappenburg, tydsk sømand af skibet "Hortensia", cpt. H. Cramer af Pappenburg, 19 år, død af apoplexi. v: 2 att.
70
25. Dec.
30. Dec.
Adolph John Lund, født i Helsingør, Assistent ved Øresunds Toldkammer, ugift, 26 år, brysttæring. v: 2 att.

Anno 1849


Nr. Dødsdag Begravelsesdag
Navn og tilnavn samt stand, håndtering og ægteskabelig stilling.
1
1. Jan.
5. Jan.
Et dødfødt drengebarn, søn af  toldbetjent Røder i Helsingør.
2
9. Jan.
13. Jan.
Jean Jensen, født i Snekkersteen, lods i Helsingør, 42 år, død af brystkrampe, v: 2att.
3
10. Jan.
12. Jan.
Et dødfødt drengebarn, søn af . . .  ?? Niels Peter Michelsen i Helsingør. 
4
13. Jan.
19. Jan.
Peter Børgesen, født i Helsingør, søn af arbeider Niels Peter Børgesen  og fruentimmeret Rikke Hellquist. i Helsingør, 8 uger. Krampe. v: 2 att.
5
15. Jan.
18. Jan.
Andreas Vilhelm Møller,  født i Helsingør, uægte søn af Bolette Christiane Møller, 
1½ år, Krampe, v: 2 att.
6
17. Jan.
23. Jan.
Carl Jønsen, født i Sverrig, søn af tjenestepigen Beate Jønsdatter, 14 uger, krampe, 
v: 2 att.
7
25. Jan.
30. Jan.
Et udøbt drengebarn,  født i Helsingør, søn af arbeidsmand Thaim i Helsingør, 
3 måneder, krampeslag, v: 2 att.
8
29. Jan.
2. Febr.
Jørgen Martin Hansen Tvede, født i Kjøbenhavn, brændewiinsbrænder i Helsingør, gift, 59 år, død af asthma, v: 2 att.
9
2. Martz
9. Martz
Dødfødt, søn af fruentimmeret Ane Nielsen i Helsingør.
10
4. Martz
9. Martz
Frederik Vilhelm Nielsen, født i Helsingør, søn af samme, 2 dage, krampeslag, 
v: fødeprotokol  2 att.
11
4. Martz
9. Martz
Anders Peter Larsen, født i Helsingør, søn af arbeidsmand Rasmus Larsen paa Helsingørs Owerdrew, 2 år, dødsårsag: ubekjendt, v: 2 att.
12
4. Martz
10. Martz
Mogens Petersen Holmegaard, født i Hornbæk, fisker, gift, 68 år, "tæring" v: 2 att.
13
 12. Martz
16. Martz 
Peter Vilhelm Petersen, født ved Bidstrup,  tjenestekarl i Helsingør, ugift, 31 år, dødsårsag: "Ulykkelig hændelse", v: 2 att.
14
 22. Martz
 27. Martz
William Coombes, af Portland, født i Amerika, amerikansk sømand paa skibet "Cuba" af Boston, capt. R. Blanckard, 30 år, brysttæring, v: 2 att.
15
 27. Martz
2. April 
Christopher Hansen, født i Storeheddinge, enkemand, wognmand i Helsingør, 59 år, død af hjernelidelse, v: 2 att.
16
26. Martz 
31. Martz 
Hans Johansen, født i Pedersborg i Sjælland, ugift arbeidsmand i Helsingør,  fattiglem, 51 år, død af s . . . ?? v: 2 att.
17
31. Martz 
 6. April
Niels Jensen, født i Duemose sogn, gartnerkarl i Helsingør, ugift, 52 år, hængt sig selv, begravet uden ceremonie. Amts . . ?? af 3. April, v: 2 att.
18
2. April 
7. April 
Otto Christian Dreyer v. Aller, født i Helsingør, søn af lysestøber van Aller i Helsingør, 1 år, krampe, v: 2 att. 
19
11. April 
17. April 
Johan Ferdinand Nielsen,  født i Helsingør, søn af tjenestepigen Ane Nielsdatter,
5 uger, krampeslag, v: 2 att. 
20
4. Maj 
8. Maj 
Frederik Johnsen, født i Tikjøb sogn, smedmester i Helsingør, gift, 54 år, 
pludselig, v: 2 att. 
21
7. Maj 
 11. Maj
Edvard Valdemar Jensen, født i Kjøbenhavn, pleiebarn hos politibetjent Bloustrød i Helsingør, 4 uger, "pludselig", v: 2 att.
22
15. Maj 
19. Maj 
Carl Jonsen, født ved Helsingør, søn af fisker Poul Jonsen i Bergmannsdal ved Helsingør, ½ år, krampe, v: 2 att.
23
 17. Maj
22. Maj 
Rasmus Kjærboe, født i Helsingør, forhenværende brygger og brændewiinsbrænder, i Helsingør, gift, 72 år, alderdom,  v: 2 att. 
25
[24]
 21. Maj
 23. Maj
James Kell, født i Whitby, engelsk sømand, ugift, matros paa skibet "John Rickinson" capt. Rickinson af Whitby, 22 år, død af kopper, v: 2 att.
24
[25]
 19. Maj
25. Maj 
Jens Larsen Melby, født i Melby paa Thorseng, jordbruger paa Helsingørs Owerdrew, gift, 59 år, apoplexi, v: 2 att.
26
21. Maj 
 26. Maj
Peter Iversen, født i Krybily i Jylland, kammerassessor, pensionist i Frederiksborg, enkemand, død i Frederiksborg, 78 år, NB: Ført her til for at begraves, v: 2 att. 
27
19. Maj 
24. Maj 
August Henrik Kiemer, født i Kjøbenhavn, forhenværende wiinhandler i Helsingør, ugift, 49 år, død af  . . .nisk brækning ?? [Uklart] og watersot, v: 2 attester.
28
XX
 XX
 [Denne post er i kilden udfyldt forkert og aflyst!]
29
 26. Maj
1. Juni 
Frederik Olsen, født i Drammen, brobetjent i Helsingør, ugift, 57 år, dræbt sig selv i afsindighed, begravet med ceremonie efter amts tilladelse af 30 maj 1849, 
Rv A. 14,  v: 2 att.
30 a
 31. Maj
5. Juni 
Rasmus Petersen, født i Græsted, arbeidsmand, gift i Helsingør, 55 år, 
sinddvaghed. v: 2 att.
30 b
 1. Juni
6. Juni 
Jens Peter Frank,  født i Helsingør, brobetjent, gift i Helsingør, 36 år, svindsot, v: 2 att. [OBS: Denne post burde have haft Nr. 31! Fejl af penneføreren]
32
5. Juni 
9. Juni 
Niels Christian Benjamin Sørensen,  født i Helsingør, søn af fisker Jørgen Sørensen i Helsingør, 2 år, hjernevattersot, v: 2 att.
33
8. Juni 
12. Juni 
Fritz Carl Vilhelm Hansen, født i Helsingør, søn af toldbetjent Hansen i Helsingør, 
8 dage, krampe, v: 2 att.
34
14. Juni 
18. Juni 
Et udøbt drengebarn, søn af arbeidsmand Joseph Vilhelm Steffens i Helsingør, 10 uger, krampeslag, v: 2 att.
35
14. Juni 
19. Juni 
George Matthias Retzky, født i Putz i Preussen,  skomagermester i Helsingør, gift, 64 år, blodstyrtning, v: 2 att.
36
16. Juni 
19. Juni 
Robert Bruce Allian, født i Arbroath i Skotland, engelsk sømand af skibet "Rehbecca", capitain Alexander Ramsay af Arbroath, 18 år, død af et ulykkestilfælde, v: 2 att.
37
19. Juni 
23. Juni 
Niels Peter Johnsen, født i Helsingør, søn af fisker Haagen Johnsen ved Helsingør, hjernebetændelse, v: 2 att.
38
2. Juli 
6. Juli 
Johan Frederik Riisfeldt, født i Hellebæk, søn af fruentimmeret Marie Riisfeldt, 6½ år, hjertesygdom, v: 2 att.
39
 3. Juli
6. Juli 
Dødfødt, søn af tjenestepige Kirstine Jensen, Tvillinger af kvindekøn, [!] Nedsat i stilhed.
40
 3. Juli
6. Juli 
Dødfødt, søn af tjenestepige Kirstine Jensen, Tvillinger af kvindekøn, [!] Nedsat i stilhed.
41
 7. Juli
13. Juli 
Ernst Emilius Busch, født i Gjentofte sogn, slagtersvend i Helsingør, gift, 43 år, 
delirium tremens, v: 2 att.
42
 16. Juli
20. Juli 
Ole Andersen Møller, født i Kjøge, møller ved Helsingør, gift, 40 år, "wattersot"
v: 2 att.
43
21 Juli 
 25. Juli
John Cuttings, født i Ipswich, engelsk sømand af skibet "Barkley", capit. Cole af Ipswich, gift, 32 år, brystbetændelse, v: 2 att.
44
27. Juli 
30. Juli 
Christian Carl Ferdinand Wennerlin, født i Helsingør, søn af skrædermester Wennerlin i Helsingør, 2½ år, v: 2 att. [Ingen dødsårsag]
45
26. Juli 
30. Juli 
Anton Christian Pullich, født i Kjøbenhavn, forhen bogholder ved fabriken i Hellebæk, 75 år, apoplexi, v: 2 att.
46
2. Aug. 
7. Aug. 
Jens Nielsen, født i Helsingør, søn af arbeidsmand Peter Nielsens enke i Helsingør, 
11 år, tæring, v: 2 att.
47
9. Aug. 
13. Aug. 
Niels Christensen, født i Fyen,  arbeidsmand i Helsingør, enkemand, 53 år, ulykkestilfælde, v: 2 att.
48
17. Aug. 
21. Aug. 
George Smith, født i Dundee, engelsk sømand af skibet "HAWK" af Dundee, capitain Theis Buck [Eller 'Burck'] 45 år, hjernebetændelse, v: 2 att.
49
14. Sept. 
 18. Sept.
Carl Ludvig Stein, født i Helsingør, søn af bagermester Stein i Helsingør, 5 måneder, krampe, v: 2 att.
50
15. Sept. 
 22. sept.
Anders Nielsen, født i Sverrig, arbeidsmand i Helsingør, fattiglem, gift, 61 år, nervesvækkelse, v: 2 att.
51
22. Sept. 
 26. Sept.
Rudolph Theodor Kocktofft, født i Faaborg, skibsdreng, hjemmehørende i Faaborg, ugift, 15 år, bryst . . . .?? v: 2 att.
52
28. Sept.
2. Oct. 
Charles Albert Hansen, født i Helsingør,  søn af lods H.P. Hansen ?? i Helsingør, 
2 år, [dødsårsag utydelig, initialerne kan også læses H. CP. eller H. PC. o.s.v.]
53
1. Oct. 
5. Oct. 
Oscar Leopold Reick, uægte søn af skræder Jørgensens kone, 3 måneder, tæring, 
v: 2 att.
54
 7. Oct.
10. Oct. 
Dødfødt drengebarn, søn af skomgersvend H. A. Kellermann i Helsingør.
Nedsat i stilhed.
55
5. Oct.
12. Oct. 
Carl Hejrup, født i Helsingør, uægte søn af fruentimmeret Emilie Beckmann, 14 dage, Krampe, v: 2 att.
56
10. Oct. 
11. Oct. 
Dødfødt, søn af sømand Niels Jensen.
57
9. Oct. 
15. Oct. 
Claus Rasmussen, født i Sjælland, tjenestekarl i Helsingør, gift, 48 år, 
"forhærdelse i . . .?? [meget gnidret
58
18. Oct. 
26. Oct. 
Daniel Johan Mikkelsen  /Blank/, født i Gurre, arbeidsmand i Helsingør, enkemand, 57 år, aflivet sig selv, begravet uden ceremonie. 2 att.
59
 1. Nov.
5. Nov. 
Johan Ferdinand Lund,  født i Helsingør, uægte søn af malersvend L. Giesmann, pleiebarn hos hoboist Mouritzen i Helsingør, 4 3/4 år, lungebetændelse, v: 2 att.
60
16. Nov. 
20. Nov. 
Egbert Siebes Viesen, gift, hollandsk sømand af Auchland, ombord paa skibet "Tjadda"; capt. Staal af Pekela, 23 år, ulykkestilfælde, v: 2 att.
61
17. Nov. 
22. Nov. 
John Gottfred Jensen, født i Helsingør, søn af afdøde lods Jan Jensen, 2 år, hjernebetændelse, v: 2 att.
62
22. Nov.
27. Nov. 
Anders Nielsen Lind, født i Helsingør, ugift lods i Helsingør, 38 år, typhus, v: 2 att.
63
4. Dec. 
7. Dec. 
Lars Jensen Frenderup, født i Frenderup, arbeidsmand i Helsingør, gift, 45 år, typhus.
v: 2 att.
64
7. Dec. 
 December
Dødfødt, søn af kystbetjent Johan Christian Hornvain i Helsingør, nedsat i stilhed.
65
11. Dec. 
14. dec. 
Ludvig Philip Ohlstadt, født i Sverrig, søn af norsk musicus C. Ohlstadt, 4 måneder, v: 2 att, krampe.
66
11. Dec. 
17. Dec. 
Jens Peter Narvesen, født i Hellebæk, wægter i Helsingør, gift, 60 år, krampeslag, 
v: 2 att.
67
11. Dec. 
17. Dec.
Lauritz Emil May, født i Helsingør, søn af tjenestepigen Nicoline Jørgensen, 6 uger, krampe, v: 2 att.
68
14. Dec. 
19. dec. 
Rasmus Olsen, født i Tikjøb sogn, søn af tjener Ole Rasmussen, 10 3/4 år, hjernebetændelse, v: 2 att.
69
 19. Dec.
 24. Dec.
Ole Larsen Bagge, født i Rungsted, fisker i Helsingør, gift, lungesvindsot, v: 2 att.
70 a
26. Dec. 
31. Dec. 
Claus Martin Dahl, født i Norge, garversvend i Helsingør, gift, 43 år, delirium tremens, v: 2 att.
70 b
 29. Dec.
2. Jan 1850
Henrik Lauritz Larsen, født i Helsingør, søn af wærtshuusholder Peter Larsen i Helsingør, 6 måneder, krampe, v: 2 att.
71
28. Dec.
2. Jan. 1850
Niels Peter Mikkelsen, født [ ikke anført] fisker ved Helsingør, gift, 33 år, druknet ved ulykkeligt tilfælde, v: 2 tt.
[Se post 4 i 1850!]

Anno 1850
I langt de fleste poster er tilføjet 'Vist: 2 attester'.
Hvis andet er tilfældet er det bemærket i den enkelte post.


Nr.
Dødsdato.
Begravelsesdato.
Navne og tilnavne samt stand, håndtering og ægteskabelig stilling.
1
2. Jan.
7. Jan.
Peter Christian Walin, født i Helsingør, søn af fruentimmeret Kirstine Nielsen i Helsingør, 4 uger, "Svækkelse"
2
 4. Jan.
7. Jan. 
Jacob Ludvig Broberg, født i Helsingør, søn af tjenestepigen Laurine Christiansdatter, 7 dage, krampeslag.
3
4. Jan. 
8. Jan. 
Peter Klintenberg,  født i Helsingør, søn af skomagermester Klintenberg, 
2 måneder, krampe. 
4
26. Dec.
1849!
11. Jan. 
Bendt Larsen, født paa Sletten, fisker i Helsingør, enkemand, 58 år, druknet ved ulykkeligt tilfælde. 
5
 8. Jan.
11. Jan. 
Louis Rogert Jørgensen, født i Helsingør, søn af skolelærer Jørgensen i Helsingør, 8 måneder, krampe. 
6
8. Jan.
11. Jan.
Dødfødt, søn af Erasmine Jacobine Fledilius i Helsingør, Indberetning No.1. 
[I fødselsprotokollen forståes
7
11. Jan.
16. Jan.
Jean Daugarectt, født på Cap Breton department des landes, fransk sømand af briggen "Rosina" af Dunkirque, capt. Charriaud, ugift, 18 år, ulykkeligt tilfælde. faldt ned fra masten.
8
11. Jan.
18. Jan.
Christopher David Dems, født i Kjøge, spekhøker i Helsingør, 80 år, underlivsbetændelse.
9
17. Jan.
23. Jan.
Jens Nielsen,  født i Esbønderup, indsidder på Helsingørs Owerdrew, 37 år, dødsårsag: Chronisk hjernelidelse.
10
 17. Jan
24. Jan. 
Christian Lassen, født i Usserød, mestersvend for møller Kjærboe i Helsingør, ugift, 34 år, ulykkestilfælde. 
11
 20. Jan
25. Jan. 
Niels Jørgen Bendtsen, født wed Helsingør, søn af jordbruger Jørgen Bendtsen paa Helsingørs owerdrew, 8 dage, krampe.
12
2. Febr. 
8. Febr. 
Jens Peter Olsen, født i Helsingør, brygger og brændeviinsbrænder i Helsingør, 56 år, død af svækkelse. 
13
 11. Febr.
16. Febr. 
Jacob Christian Nohr, født i Haraldsted, forhen skomagermester i Helsingør, gift, 
68 år, phtisis. [phthisis pulmonum, lungetuberkulose]
14
 14. Febr.
20. Febr. 
Johan Jensen, født i Spargelse [?? måske der menes Spragelse] spekhøker i Helsingør, gift, 70 år, heftig feber.
15
7. Martz 
11. Martz 
Christian Arnold Jensen, født i Helsingør, søn af lods Anders Jensen i Helsingør, 12 dage, krampe.
16
14. Martz 
 18. Martz
Martin Carlsen,  født i Helsingør, søn af færgekarl Niels Carlsen i Helsingør, 
uægte barn af pigen Louise Marie Larsen, 3 måneder, krampe.
17
25. Martz 
30. Martz 
Jørgen Christian Tegner,  født i Helsingør, capitain, hjul- og karetmagermester i Helsingør, 47 år, brystsyge.
18
4. April 
10. April 
Henrik Barnabe Fleront, født i Kjøbenhavn, forhen bøssemager i Helsingør, enkemand, 53 år, brystwattersot. 
19
11. April 
18. April 
Carl Peter Flyger, født i Sverrig, forhen grønthandler i Helsingør, enkemand, 65 år, nervesvækkelse. 
20
20. April 
25. April 
Peter August Wilhelmsen, født i Helsingør, søn af færgemand P. C. Wilhelmsen i Helsingør, ugift, 18 år, druknet. 
21
20. April 
25*. April 
Anders Andersen, født i Espergærde, færgekarl i Helsingør, ugift, 27 år, druknet.
[ * datoen kan også læses 23.]
22
 17. April
19. April 
Dødfødt, søn af kbmd. M.C. Hoirup i Helsingør. Indberetning No. 3. 
23
26. April 
1. Mai 
Johan Henrik Stenholm, født i Bjørneborg, finsk sømand af skibet "Orion" cpt. H. Berg af Christinestad, 30 år, brysttæring. 
24
1. Maj 
6. Mai 
Ole Jensen, født i Bøtterup, gift, høkeribestyrer i Helsingør, 33 år, hængt sig selv, skifteretsattest af 2. Maj, Amts . . .?? af 3. Maj. [Gnidret skrift
25
9. Mai 
 13. Mai
 Marius Peter Nielsen, født i Helsingør, søn af skrædermester Nielsen i Helsingør, 3/4 år, brystsyge.
26
24. Mai 
1. Juni 
Jens Frederik Ibsen, født i Helsingør, muursvend i Helsingør, gift, 33 år, brystsyge. 
27
29. Mai 
3. Juni 
Ole Jensen, født paa Sletten, sætteskipper i Helsingør, gift, 52 år, lungebetændelse. 
28
1. Juni 
5. Juni 
J. F. Bärlund, født i Lovisa, finsk sømand af skibet "Helios", cpt. Bjørklund af Lovisa, gift, 30 år, ulykkeligt tilfælde.
[Lovisa är en kystby med 7600 indbyggere ved Finska Viken 90 km øst for Helsingfors, ved hovedvejen mellem Helsingfors og St. Petersburg.]
29
4. Juni 
8. Juni 
Peter Herman Oluf Poulsen, født i Helsingør, søn af bogbindermester Poulsen i Helsingør, 10 måneder, hjernebetændelse.
30
28. Mai 
3. Juni 
Jens Peter Jensen, født i Helsingør, søn af arbeidsmand Hans Peter Jensen i Helsingør, 5 dage, indvendig krampe. 
31
5. Juni 
8. Juni 
Henrik Rasmussen Thulstrup, født i Alsynderup sogn, arbeidsmand i Helsingør, ugift, 38 år, koldbrand.
32
9. Juni 
13. Juni 
Anders Olsen, født i Tikjøb sogn, arbeidsmand i Helsingør, 28 år, koldbrand.
33
16. Juni 
21. Juni 
Christopher Rasmus Cordt Tofte, født i Kjøbenhavn, toldbetjent i Helsingør, 59 år, blods . . .?? [måske 'blodstyrtning'
34
21. Juni 
26. Juni 
Frederik Theodor Breiting, født i Helsingør, slagterkarl i Helsingør, ugift, 34 år, hængt sig selv, begr. uden ceremonie, efter amts. . .?? af 22. juni 1850.
35
 29. Juni
4. Juli 
Christian Berbandt Rogert, født paa Bornholm, justitsraad, raadmand i Helsingør, ugift, 60 år, apoplexi. 
36
30. Juni 
 6. Juli
Christian Feldt, født i Helsingør, snedkermester i Helsingør, ugift, 50 år, steensmerter. 
37
6. Juli 
11. Juli 
Frantz Jensen Worm, født i Helsingør, færgemand i Helsingør, gift, 78 år, alderdomssvaghed. 
38
4. Juli 
8. Juli 
John James, født i South  Shields, engelsk sømand af skibet "Schildam" capitain John Gibson af London, 45 år, pludselig død. 
39
8. Juli 
12. Juli 
James Peace, født i Kirkwall, engelsk sømand af skibet "Olive Branch", cpt. John Donald af Newcastle, 25 år, f . . . ?? af et ulykkeligt fald. [gnidret skrift
40
9. Juli 
13. Juli 
George Wedel, født i Rebnitz ved Rostock, tydsk sømand af skibet "Burgemeister Karsten" Capt. H.N.Voss af Rostock, 19 år, hjertesygdom.
41
14. Juli 
18. Juli 
John Williams Tune, født ? givet i Appeldore, engelsk sømand af briggen "Margareth". Cpt. R. Enland af Bidleford, 45 år, ubekjendt dødsaarsag.
42
31. Juli 
5. Aug. 
Gustaf Axel Hillstrøm, født i Gamle Karleby, sømand i skibet "Freden" - Cpt. Hultin af Hernøsand, (ugift) 16 år, brysttæring.
43
1. Aug. 
6. Aug. 
George Ludvig Stockmar, født paa Sletten, politibetjent i Helsingør, gift, 73 år, brystsygdom. 
44
 15. Aug.
17. Aug. 
Jan D. Wilders, født i Finsterwolde i Groningen, hollandsk sømand af skibet "ANNE ELISBETH" af Pekela, cpt. H. J. Smith, 22 år, ulykkeligt tilfælde. 
Att. til Magistr. d.17/8 -50  v: 2 att.
45
17. Aug. 
 21. Aug.
Thomas Edward, født i London, gift, engelsk sømand af skibet "Themis" Capitain Carting af Whitby. 35 år, brystwattersot. Att. til Mag. d. 25/8-50. v: 2 att.
46
22. Aug. 
26. Aug. 
Jens Peter Larsen, født i Helsingør, søn af wægter Hans Larsen i Helsingør, 7 måneder, Diarreh. . .?? [meget gnidret
47
19. Aug. 
26. Aug. 
Jens Julius Andresen,  født i Helsingør, søn af skomagermester I.C. Andresen i Helsingør, 19 dage.  [tvilling med post 48 - dødsårsag vanskelig at tyde.
48
23. Aug. 
26. Aug. 
Iver Christian Andresen, født i Helsingør, søn af skomagermester I.C. Andersen i Helsingør, 23 dage.  [tvilling med post 47, - dødsårsag vanskelig at tyde.]
49
 26. Aug.
29. Aug. 
Carl Peter Bøttcher, født i Helsingør, uægte søn af tjenestepigen Sophie Frederikke Jensen. 10 måneder, "for tænder". 
50
29. Aug. 
3. Sept. 
Johan Frederik Wederqvist,  født i Helsingør, forhenværende gartner i Helsingør, gift, 36 år, krampeslag.
51
31. Aug. 
3. Sept. 
James Reedt, født i Portsmuth, engelsk sømand af Withbye, ugift, 36 år.
52
2. Sept. 
3. Sept. 
Dødfødt søn af wærtshuusbestyrer Jens Eriksen i Helsingør, Indberetning No. 5. 
53
4. Sept. 
9. Sept. 
J. Peder Knudsen,  født i Sverrig, forhenværende gaardmand i Tikjøb, 63 år, krampeslag. 
54
7. Sept. 
12. Sept. 
Carl Ferdinand Auner,  født i Helsingør, uægte søn af Marie Christine Svendsen i Helsingør, 11 uger, diarrhee. 
55
22. Sept. 
25. Sept. 
Dødfødt søn af staldmester Peter Johansen i Helsingør. Indberetning No. 6.
56
27. Sept. 
1. Oct. 
Scott Goodleed, født paa øen Shetland, engelsk sømand ugift, indlagt paa Øresunds Hospital fra . . . . ?? [Gnidret skrift] R. Hansen. 40 år, underlivsbetændelse. 
Magistr. 1. Octbr.
57
1. Oct. 
4. Oct. 
Christian Falck, født i Kirchdorff, ugift, tydsk sømand af skibet "FRANTZ" af Kirchdorff, capitain H. H. Zepelin. 20 år,  typhus.
58
1. Oct. 
5. Oct. 
Anders Gudmand Henriksen,  født i Skotterup, ugift skrædersvend i Helsingør, 23 år, brysttæring. 
59
3. Oct. 
5. Oct. 
Carl Pullich, født i Helsingør, søn af blikkenslagermester Pullich i Helsingør, 3½ år, betændelses . . . .?? [gnidret skrift]
60
14. Oct. 
18. Oct. 
Svend Petersen, født paa Horneby, gift, grønthandler i Helsingør,  46 år, wattersot.
61
11. Oct. 
16. Oct. 
Ludvig Vilhelm Nielsen, født i Helsingør, gift, spekhøker i Helsingør, 74 år, alderdom. 
62
 15. Oct.
 19. Oct.
John Heinrich Wendler, født i Kjøbenhavn, søn af nagelsmedsvend Wendler i Helsingør. 7 uger, krampe.
63
20. Oct 
 25. Oct.
Christian August Kjærboe, født i Helsingør, ugift kjøbmand i Helsingør, 34 år, 
S. . . .svækkelse [dødsårsag ikke læselig for skribent
64
19. Nov. 
25. Nov. 
Anders Larsen Hellemann, født - [ikke nævnt, men i Ft.1845 er hans navn Helman gift og født i Sverige]  arbeidsmand i Helsingør, enkemand, 47 år, krampeslag.
65
 22. Nov.
29. Nov. 
Lars Mortensen, født i Corsøer, gartner paa Helsingørs Owerdrew, gift, 40 år, underlivs . . .?? 
66
24. Nov. 
29. Nov. 
Peter Christian Hagel, født i Gilleleie, skomagersvend i Helsingør, gift, 43 år, lungesvindsot.
67
28. Nov. 
3. Dec. 
August Waschkow, født i Collberg, preussisk sømand af skibet "Eindracht", capit. H.W. Deisner af Colberg. 18 år, underlivsbetændelse.
68
28. Nov. 
2. Dec. 
Clas Henrik Damm, født i Sverrig, forhenværende kjøbmand i Helsingør, 59 år, wattersot. 
69
 9. Dec.
14. Dec. 
Niels Bache Nielsen,  født i Helsingør, færgemand i Helsingør, gift, 70 år, apoplexi. 
70
14. Dec. 
18. Dec. 
John Briggs Sørup, født i Helsingør, søn af contorist J.F.W. Sørup i Helsingør, 
4 uger,  b. . .syge ??
71
20. Dec. 
24. Dec. 
Peter Lauritz Emmanuel Schouw, Uhrmagersvend, ugift,  født i Helsingør, 28 år, brysttæring.
72
26. Dec. 
30. Dec. 
Ole Jonasson, født i Sverrig, swensk sømand, ugift, 28 år, typhusfeber.
73
28. Dec. 
2. Jan.
1851
Lorentz Lorent Lona, født paa Hellebæk, owerfyrbøder paa Hamlet - brende, gift i Helsingør, 31 år, druknet ved ulykkestilfælde. [ i FT 1845 er han skorstensfejer]
74
 30. Dec.
3. Jan.
1851
Dødfødt søn af lysestøber Ivan Aller i Helsingør, nedsat i stilhed, indberetning no. 8
75
 31. Dec.
6. Jan.
1851
Christian Frederik Petersen,  født i Helsingør, hjulmager i Helsingør, enkemand, 46 år, ubekjendt aarsag.

Anno 1851


Nr.
Dødsdato
Begravelsesdato
Navne og tilnavne samt stand, håndtering og ægteskabelig stilling.
1
2. Jan.
8. Jan.
James Grover, også kaldet: Elling Christopher. Amerikansk sømand, født i Bergen i Norge, af skibet "Gilbert". Capit. H. W. Green, af Bath i de nordamerikanske fristater, 35 år, brysttæring.
2
19. Jan.
23. Jan.
Svend Ferdinand Svendsen, søn af brændeviinsbrænder H. Svendsen i Helsingør, 
4 år, død af hjernewattersot.
3
 25. Jan.
 28. Jan
Dødfødt søn af qwarteermester Niels Jensen.
4
10. Febr. 
13. Febr. 
Jørgen Peter Jensen, født i Helsingør, søn af wærtshuuseier Peder Jensen ibid, 6 måneder. Krampeslag.
5
4. Febr. 
14. Febr. 
Jens Christensen, fødested ubekjendt, Arbeidsmand af Tikjøb sogn, alder: ikke kjendt, dødsårsag: formodentlig qwalt af k.....p?? 
6
11. Febr. 
18. Febr. 
Søren Andersen, født i Valdby, jordbruger paa Helsingørs Owerdrew, 40 år, gift, "krampe".
7
20. Febr. 
21. Febr. 
Dødfødt søn af opsynsmand Hans Christian  Danielsen i Helsingør, 
Indberetning No. 2.
8
8. Marts 
6. Marts 
Sophus Hansen Rasmussen,  født i Helsingør, uægte barn af Ane Sophie Hansen i Helsingør, 8 måneder. "Krampeslag".
9
5. Marts 
12. Marts 
Otto Ludvig Kellermann, født i Helsingør, søn af buntmagermester C. Kellermann i Helsingør. 1 3/4 år, Catfeper ?? [ gnidret skrift, måske der menes  'koldfeber'?]
10
10. Marts 
14. Marts 
Jens Peter Thorwald Larsen, født i Helsingør, søn af wægter Hans Larsen i Helsingør,  14 dage. Krampeslag.
 11
14. Marts 
19. Marts 
Johan Carl Schmidt, født i Botzen i Meklenborg, forhenværende handelsgartner i Helsingør, gift, 84 år. Alderdom.
 12
16. Marts 
22. Marts 
Christian Pedersen, født i Lundby i Norge, baadebyggeri Helsingør, gift, 61 år. Gigtsvaghed. 
 13
17. Marts 
20. Marts 
Jens Gustav Hallstrøm, født i Helsingør, søn af hotelvært Hallstrøm i Helsingør, 
1 1/4 år. Krampeslag.
 14
24. Marts 
 28. Marts
Hans Frederik Hansen, født i Helsingør, søn af slagtermester A. Hansen i Helsingør, 3 år. Skarlagensfeber.
 15
22. Marts 
 26. Marts
Emil Hannemann, født i Helsingør, søn af skomagermester M. J. Hannemann i Helsingør, 2 uger. Krampeslag.
 16
4. April 
8. April 
Pieter Kietzer, født i Ve . . .??-  hollandsk sømand af skibet "Marquta", Capitain K.J. Scholtons af Wilderwank. 25 år. Dødsårsag ukjendt.
 17
 7. April
14. April 
Anders Jensen, født i Kjøbenhavn, gift, handelsbetjent hos kjøbmand Hass i Helsingør, 31 år. Hjernetilfælde. 
 18
10. April 
16. April 
Henrik Johan Carlsen, født i Holmene, tjenestekarl i Helsingør, ugift, 43 år. 
Delirium tremens. 
 19
16. April 
23. April 
Lars - - -Lassen, født i Kjøbenhavn, justitsraad toldindspecteur i Helsingør B. . .?? enkemand, 66 år. Diarrehoe. 
 20
21. April 
25. April 
Ritze Ritzes van der Linke, født i Nieuwe Pekela, hollandsk sømand af skibet "Mida Margaretha" capt. Bart af Pekela, 27 år, "Ulykkestilfælde".
 21
9. Maj 
12. Maj 
Dødfødt søn af wognmandskarl Anders Eskildsen i Helsingør. Indberetning nr. 6. 
 22
15. Maj 
19. Maj 
Anders Larsen, født paa Helsingørs Owerdrew, søn af fisker Svend Larsen, 
2 måneder. Krampe. 
 23
16. Maj 
23. Maj 
Johan Christian Julius Wagner, født i Helsingør, søn af commandeersergeant Wagner i Helsingør, 5½ år. Brystkrampe. 
 24
 22. Maj
26. Maj 
Lauritz Ludvig Axel Rohde, født i Helsingør, søn af garvermester P. Rohde i Helsingør, 1 år. Druknet.
 25
28. Maj 
2. Juni 
Christian Schultz, født i Helsingør, bødkermester i Helsingør, gift, 48 år. Brystbetændelse.
 26
28. Maj 
2. Juni 
Henrik Harald Vechte, født i Helsingør, søn af muursvend Vechte i Helsingør, 2 år. "Lungebetændelse".
 27
4. Juni 
7. Juni 
Axel Jens Riis, født i Helsingør, søn af Petersborglods J. A. Riis i Helsingør, 2 dage. Krampe. [ se næste post! ]
 28
 2. Juni
7. Juni 
Et udøbt drengebarn, søn af Petersborglods J. A. Riis i Helsingør, død strax efter fødslen, tvilling til foran førte.
 30*
17. Juni
23. Juni 
Bendt Jørgensen, født i Asminderød, hjulmand i Helsingør, gift, 68 år. Alderdom.
[* Nr. 29 i rækkefølgen!]
 31*
 20. Juni
24. Juni
Alexander Edvard Malling, født i Helsingør, søn af skibstømrer Carl Malling, 
½ dag. Krampe. [ *Nr. 30 i rækkefølgen !]
 29*
 14. Juni
18. Juni 
Dødfødt søn af bagermester Langkilde, Att. no. 9. [ *Nr. 31 i rækkefølgen! ]
 32
4. Juli 
8. Juli 
Otto Sophus Jensen, født i Helsingør, søn af lods A. Jensen i Helsingør, 3 måneder. Død af krampeslag. 
 33
4. Juli 
9. Juli 
Niels Hansen, født i Arendahl, norsk sømand paa skibet "Dido" capit. N.P. Strømberg af Arendal. Ugift, 17 år. Brystsyge.
 34
14. Juli 
18. Juli 
Johan Hermann, født i Wolgast. Preussisk sømand paa skibet "MARIE" Capit. C. Müller af Wolgast, ugift 18 år. Ulykkeligt tilfælde.
 35
19. Juli 
23. Juli 
Johan Peter Sandberg, født i Glomminge paa Øland, svensk sømand af skibet "Margarethe Marie" af Söderhamm. Capit. Kullerham ?? [navnet gnidret] ugift, 22 år. Ulykkeligt tilfælde.
 36
 28. Juli
1. Aug. 
Iver Andersen, født i Svelberg ved Drammen, enkemand, norsk sømand af skibet "Havfruen", capitain Hooland af Drammen, 59 år, død ombord. 
 37
1. Aug. 
5. Aug. 
Peter Deilke, født i Wollin, gift, preussisk sømand af skibet "Marie" - capitain C. P. Paroed af Stettin, 37 år. Død ombord af typhus.
 38
7. Aug. 
11. Aug. 
Joachim Valentin Hansen, født i Helsingør, gift arbeidsmand i Helsingør, 47 år. Delirium tremens.
 39
29. Aug. 
2. Sept. 
Andreas Johan Noser Osvald Erlandsen, født i Helsingør, søn af Andreas Erlandsen i Helsingør, 10 måneder. Krampe. 
 41*
 2. Sept.
6. Sept. 
Anders Emilius Busch, født i Helsingør, søn af slagtersvend Busch i Helsingør, 
11 år. Hidsig feber. [* Nr. 40 i rækkefølgen! ]
 42*
 6. Sept.
9. Sept. 
Duncan Clarce, født i Leith, engelsk skibscapitain førende skibet "Enterprice" af Bervick, 50 år. Brystbetændelse. [*Nr. 41 i rækkefølgen!]
 43*
7. Sept. 
11. Sept. 
Robert Fox, født i Hull, engelsk skibscapitain førende skibet "Worth . . . ."?? af Hull, 42 år. Tæring. - [*Nr. 42 i rækkefølgen!]
 40*
 31. Aug.
5. Sept. 
Lars Mikkelsen, født i Grønholdt, arbeidsmand i Helsingør, ugift, 54 år. Pludselig død. - [*Nr. 43 i rækkefølgen  !]
 44
11. Sept. 
15. Sept. 
Peter Viggo Madsen, født i Helsingør, søn af grønthandler Fr. Madsen i Helsingør, 
2 år. Typhus. 
 45
11. Sept. 
15. Sept. 
William Ferdinand Jensen, født i Helsingør,  ugift skipper i Helsingør, 22 år. Hjernebetændelse.
 46
14. Sept. 
18. Sept. 
Et udøbt drengebarn født i Helsingør, søn af muursvend Hans Andersen, 5 uger. 
Død af A . . .??
 47
14. Sept. 
18. Sept. 
Patrick Kirwan født i Waterford af provindsen Waterford, engelsk sømand af skibet "Harold" af Montrose, capitain Flinn Detehon, 25 år. Diarrhoe.
 48
 16. Sept.
20. Sept. 
Walter Charles Page Woolsey, født i Yarmouth i Norfolk Shire, engelsk sømand af skibet "Rosette" af Hull, Capt. Robert Barthleth, 20 år, ubekjendt [dødsårsag]
 49
21. Sept. 
25. Sept. 
Charles Henrik Gothardt Riis, født i Helsingør, søn af kjb.mnd. Riis i Helsingør, 
2 3/4 år. Hjernebetændelse.
[sandsynligt tale om Hans Peter og Boel Christine Riis]
 50
22. Sept. 
26. Sept. 
James Richardson, født i Steenby Hill i Hertford Sh., engelsk sømand af skibet "Harriet Stewart" capt: Barcley af Wigtown. 22 år. Typhusfeber.
 51
4. Oct. 
6. Oct. 
Dødfødt søn af lods Martin Børresen. 
 52
11. Oct. 
16. Oct. 
Carl Lauritz Jensen,  født i Helsingør, født udenfor ægteskab af enken  Mdm. Heller i Helsingør, 6½ år. Diarrhoe.
 53
18. Oct. 
23. Oct. 
Peter Wendt, født i Amsterdam, hollandsk sømand - ugift,  29 år. Ubekjendt.   
 54
20. Oct. 
23. Oct. 
John Holmes, født i Newcastle, engelsk skibscapitain, førende skibet "Ferdinand Augustinus" af newcastle, 52 år. Typhusfeber.
 55
26. Oct. 
29. Oct. 
Christian Alexander Hass, født i Helsingør, søn af kjøbmand Hass i Helsingør, 
3 uger. Krampeslag. 
 56
XX 
 XX
Indberetning No. 9, var urigtigen anmeldt som et drengebarn der døde . . . ?? 
[resten utydeligt og gnidret]
 57
30. Oct. 
3. Nov. 
Harald Danielsen, født i Helsingør, søn af opsynsmand H. Chr. Danielsen i Helsingør, 1 dag. gl. For tidligt født.
 58
2. Nov. 
6. Nov. 
Anders Svensson, også kaldet Stephen Green født i Sverrig, Amerikansk sømand af skibet "J. J. Roger", capitain W. Spragiu af Bath i Mainland. 22 år. Typhusfeber.
 59
10. Nov. 
15. Nov. 
Harm Picters Vries, født i Sappemeer i Holland, hollandsk sømand af skibet "Jonge Lucas", capitain Bontekoc af Zuidbrock i Groningen. 16 år. Ulykkestilfælde.
 60
19. Nov. 
26. Nov. 
Ambrose Cutcher, født i Engelland, engelsk styrmand i skibet "Tanfield" Capitain Wm Peck af S_inderland, ?? [ gnidret] gift, 28 år. Ubekjendt dødsaarsag.
 61
28. Nov. 
2. Dec. 
Andreas Carl Ferdinand Rasmussen, født i Helsingør, skibstømmermand  i Helsingør, ugift, 22 år, Brystbetændelse.
 62
23. Nov. 
3. Dec. 
Heinrich Anton Westerholt, født i Cooldwy, tydsk sømand af skibet "Diana", cpt. H. Pape af Weserdeich i Hannower, 15 år. Ulykkeligt tilfælde.
 63
4. Dec. 
10. Dec. 
Daniel Gottlob Herold, født paa Bornholm, bagermester i Helsingør, gift, 56 år.
Der angives drukning. [Dødsårsag gnidret, kan være fejltydet]
 64
15. Dec. 
19. Dec. 
Christian Peder Pedersen, født i Kjøbenhavn, handelsbetjent i Helsingør, 25 år. Apoplexi.
 65
18. Dec. 
24. Dec. 
Hans Cordtsen, født i Skaarup i Fyen, ugift tjenestekarl i Helsingør, 48 år. Brysttæring. 
 66
22. Dec. 
29. Dec. 
Hans Nielsen, født i Horserød, skomagerlærling i Helsingør, ugift, 18 år. 
Blod . .ste?? [ Dødsårsag gnidret]
 67
25. Dec. 
29. Dec. 
Jens Johansen, født i Hedegaardene ved Roeskilde, øltapper hos brygger Wibroe i Helsingør, gift, 55 år. Dødsårsag: Brok.
 68
30. Dec. 
5. Jan.
1852
Henrik Grubb, født i Helsingør, brændewiinsbrænder i Helsingør, - gift. Malavisoli ??
[ Dødsårsag gnidret, har nogen en idé om hvad det kan være?]