Tilbage til Helsingør
Kirkebogen Sankt Olai Kirke, Helsingør, fødte drenge.

13. September 1821 til 26. November 1824.
- Indeholder ialt 168 poster.

Opdateret 28. Marts 2005

Teksten i denne del af kirkebogen er sine steder særdeles vanskelig at læse, grundet en utydelig og gnidret skrift. Skulle een af læserne kende noget til huller i teksten, vil jeg blive glad for oplysninger der kan føre til rettelser. Bemærk også at personerne Gradmand - Bechmand, o. s. v., i nyere tid staves Gradmann - Bechmann.
I Netscape får du søgeboksen ved at trykke CTRL+F og i Explorer: CTRL+B


Sankt Olai Kirke i Helsingør,
fødte mandkiøn.

 13. Sept. 1821 døbt i kirken:

1:  1811 Junii 5. Født: Be--y?? [ulæseligt] Joelsson - i kirken. Forældre: Kjøbmand Isaac Joelsson og hustru Mariane von Halle, begge af det mosaiske troessamfund.
2: 1815 Junii 7. Født:  Frederik Julius Joelsson, - i kirken. Forældre: Kjøbmand Isaac Joelsson og hustru Mariane von Halle, begge af det mosaiske troessamfund.

Wed daaben svarede for no. 1 Etatsraad ?? [ulæseligt, måske 'Dyer'] og Raadstueskriver Estrup, og for nr. 2, justitsraad og dr. med. de Meza. Som vidner svarede som til pigebørnene vide page 195 Nr. 1, 2 og 3 vare tilstede. Også Pastor Fischer,Capitain Eberlin, Preusisk consul i Christiansstad Reinhardt, Politimester Rogert, adjunkt Schou, Capit. Scherbeck, Lieutn. v. Arenholtz, Kammeraad Weise, Lieut. Liebmann, Kjøbmand Gradmann, Lieutn. v. Lemmick, grosserer Ellermand, do Lundberg, Kjøbmand F--??-- do. C. Gradmann, Cantor og skolelærer Nielsen,  --?? Gløerfeldt.
Disse børn ere døbte med kongelig tilladelse af 4.august 1821.


14. Sept. 1821 døbt i kirken:
3:  1821 August 12. Født: Carl Frederik Borgqvist, Forældre: Kiøbmand, Adolph Frederik Gustav Borgqvist og hustru Marie Kirstine Lindfors.
Faddere: Moderen, Mdm. Urban, Skrædermester Borgqvist.

5. Oct. 1821 døbt i kirken:
4: 1821 Aug. 10. Født:  Carl Edvart Barndorph Forældre: Pigen, Karen Jensen der har angiven som barnefader kandestøber Joachim Barndorph.
Faddere: Md. Urban, Ellen Ellingsen, contoirist Teiland.- Uægte.
12. Oct. døbt i kirken:
5:  1821 27. Aug. Født:  Frederik Ferdinand Moberg Forældre: Skomagersvend, Carl Peter Moberg og hustru Anne Karen Larsdatter.
Faddere: Moderen, Pigen Kirstine Moberg, og faderen.
14. Oct. døbt i kirken:
6: 1821 13. Juli. Født:  Johan Jørgen Widerberg. Forældre: Skomagermester, Peter Widerberg og hustru Christiane Allerød.
Faddere: Moderen, Mdm. Urban, faderen. 
19. Oct. døbt i kirken:
7: 1821 25. Juli.  Født:  Johan Henrik Spies. Forældre: Kobbersmed, Johan Henrik Spies og hustru Anne Marie Lund.
Faddere: Moderen, Jomfru Stine Petersen, færgemand F. Frederiksen, maler Andresen, kunstdrejer Bentze.

8: 1821 28. Oct. Dødfødt.  Forældre: Møller, Daniel Staal og hustru Dorthea Kirstine Werlig.
Begravet 31. Oct.


9: 1821 Oct. 26. Født: Johan Carl  Forældre: Skomager, Frederik Hansen og hustru Frederikke Bestrup. Hjemmedøbt af jordemoderen.
d. 2. november 1821.
Død forinden daaben blev publiceret i kirken.


10: 1821 Oct. 26. Født:  Jens Peter. Forældre: Pigen, Anne Petersdatter der har angivet som barnefader slagter dreng, Lars Bondesen.
døbt d. 2. Nov. 1821 af jordemoderen. Død forinden daaben blev publiceret i kirken. - Uægte.
Publiceret 18. Nov. 1821 i kirken:
11:  1821 Sept. 27. Født: Jens Mathias Jensen  Forældre: Arbeidsmand Peter Jensen og hustru Anne Margrethe Mathiasdatter. Hjemmedøbt af jordemoderen, 9. Nov. publiceret i kirken d. 18. nov. 1821.
Faddere: Md. Hansen, jomfru Permin, lieut. v. Hegler, contoristerne C. Andresen og J. Gørtler.

30. Nov. døbt 1821 i kirken:
12: 1821 Sept. 25.Født:  Peter Christian Hansen Forældre: Lods, Niels Hansen og hustru Petronelle Lundgreen.
Faddere: Moderen, Md. Urban, bogholder Øeling, kjøbmand Kornerup.
Publiceret 28. Dec. 1821 i kirken:
13:  1821 Nov. 26.Født: Jacob Frederik Dreizig  Forældre: Krogmager, Johan Frederik Dreizig [ set stavet Dreitzieg m.v. ] og hustru Johanne Dorothea Lenander.
Hjemmedøbt af gjordemoderen d. 29. Nov. og publiceret i kirken d. 28. dec. 1821.
Faddere: Moderen, Md.From, skræder Dalqvist, faderen.
30. Dec. 1821 døbt i kirken:
14: 1821 Nov.18.  Født: Jacob Wilhelm Jensen Forældre: Arbeidsmand, Rasmus Jensen og hustru Inger Kirstine Hans Datter.
Faddere: Moderen, pigen Marie Hans Datter, tjener  Mads Hansen, arbeidsmand Peter Petersen, faderen.

15:  1821 Nov. 7.Født: Johan Erik Wetterstrøm Forældrene: Fraværende baadsmand,  Johan Petersens hustru Marie der udlægger som barnefader blikkenslagersvend Johan Erik Wetterstrøm der pt.opholder sig i Boston.
Faddere: Moderen, jomfru Urban, [ m. flere, som er vanskelige at tyde ] - Uægte.
10. Octb. 1822 i kirken:
16: 1821 Nov. 7. Født: Otto Hermann Wilhelm Permin  Forældre: Kjøbmand, Johan Henrik Permin og hustru Adolphine Ottoine Caroline Friis.
Hjemmedøbt af mig selv d. 1. Jan. 1822. publiceret i kirken d. 10. Oct. s.a.
Faddere: Frue, kammerherreinde van der Osten, frøken Lavetz, major Schultz, capitain Schierbeck, kiøbmand F. Lund, brygger N. Svendsen.
4. Januar 1822 døbt i kirken:
17: 1821 Nov. 20. Født:  Johannes Petersen Forældre: Pigen, Anne Chatrine Jensen der har angivet til barnefader, sømand John Petersen.
Faddere: Jordemoderen, Mdm. Giesemand. - Uægte.

18: 1821 Dec. 1.  Frederik Ludvig Svendsen Forældre: Pigen, Engelise Magrete Carlsen, der har angivet som barnefader slagtersvend Bendt Svendsen.
Faddere: Moderen, Md. From, handskemager Carlsen .- Uægte.
13. Jan. 1822 døbt i kirken:
19: 1821 Dec. 7.Født:  Andres Krabbe Forældre: Færgemand, Peter Børresen Krabbe og hustru Sophie Jensen.
Faddere: Md. Wedborg, jomfru Permin, kiøbmand Tryde jun. bogholder Larsen, glarmester --??-der, færgemand Jørgen Larsen.

20: 1821 Dec. 27. Født:  Christian Jensen Friis  Forældre: Færgemand Lars Jensen Friis og hustru Charlotte Eleonore Møller.
Faddere: Moderen, Md. Urban, faderen.
20. Jan. 1822 i døbt kirken:
21:  1821 Dec. 17. Født: Bendt Knudsen Bendtsen. Forældre: Lods Børge Bendtsen og hustru Marie Lars Datter.
Faddere: Mdm. Schrøder, jomfru Hoybye, windhandler Øelse, [set stavet 'Oeltze' ] glarmester Schrøder, handelsbetjent Krav.

22: 1821 Sept. 26. Født: Carl Adolph.  Forældre: Bogtrykkersvend Peter Bendtsen Grubb og hustru Anne Lovise B--??
Hjemmedøbt af gjordemoderen. - Død forinden dåben blev publiceret i kirken.

10. Febr. 1822 i døbt kirken:
23: 1821 Oct. 9. Født:  Johan Peter Frederik Mollau.  Forældre: Konditorsvend Nicolaus Franciscus Mollau og hustru Helene Elisabet Maygaard.
Faddere: Moderen, Md.Urban, faderen.
15. Febr. 1822 døbt i kirken
24: 1822 Jan. 24.Født:  Christian Wiliam Engelbretsen.  Forældre: Quarentaineofficiant Johan Christian Engelbretsen og hustru Wilhelmine M--?? [ Utydeligt ] Faddere: Moderen, Md. Urban,  wærtshuusejer Ole Mathisen, lods Christian Engelsen.
3. Marts 1822 døbt i kirken:
25: 1821 Dec. 13. Født:  Julius Bjerring. Forældre: Tømmersvend Søren Johansen Bjerring og hustru Ellen Poulsdatter.
Faddere: Moderen, Md. Urban, faderen.
17. Marts 1822 døbt i kirken:
26: 1822 Febr. 11. Født: Christian Peter Christiansen. Forældre: Pigen Anne Nielsdatter, der har angivet som barnefader tjenestekarl Søren Christiansen.
Faddere: Enken, Karen Jensen, pigen Anne Christiansen, tjenestekarl Povel Larsen. -  Uægte.
24. Marts 1822 døbt i kirken:
27: 1822 Febr. 26. Født:  Peter Hansen Gottlieb Helveg ??  Forældre: --??-- [bestalling meget svært læseligt, måske 'skorstensfejer'] Frederik Helveg ['Helveg' meget uklart, delvis gættet ] og hustru Ingeborg Hansen. Faddere:  Moderen, Md. From, faderen.
22. marts 1822 døbti kirken:
28: 1822 Februar 22. Født: Edward Stade. Forældre: Færgemand og brygger Peter Olsen Stade og hustru Justine Larsen.
Faddere: Mdm. H.C.Møller, jomfru Kjerboe, fuldmægt: Leerbeck, B-l---rholder Leerbeck, fuldmægt: Tidemand, gjestgiver Hansen, fiskehandler Hansen, spækhøker Borro, skipper Hansen.
29.Marts 1822 døbt i kirken:
29: 1822 Marts 8. Født:  Johan Wilhelm Hansen. Forældre: Pigen Helene Hoysing der har angivet som barnefader contorist styrmand Hans Christian Hansen. Faddere: Md. Urban, og Jomfru M--??-- [Ulæseligt] -  Uægte.
7. April 1822 døbt i kirken.
30: 1822 Jan. 31. Født:  Jens Foss Christian Steenberg. Forældre: Provisor Schak August Steenberg og hustru Charlotte Elisabeth Lawetz. Faddere: Frue Borries, moderen, --??-- Stenfeldt [ ulæseligt, måske Just eller jomfru] cammerråd Kjerulf, apoteker Steenberg.
10. April 1822 døbti kirken:
31: 1821 Sept. 27. Født:  Niels Christian Grønbeck. Forældre: Kjøbmand Balthazar Christian Grønbeck og hustru Anne Riis Lyngbye.
Faddere: Moderen, jomfru Schmidt, Søren Grønbeck, og B.L. Grønbeck.
11. April 1822 døbt i kirken:
32. 1822 Febr. 20. Født: Frederik Christian Rosengreen. Forældre: Seilmagermester, Povel Johannes Rosengreen og hustru Anne Cecilie Jørgensen. Faddere: Mdm. Gradmand, Jomfru Gradmand, k--??-- Holst, capit. Schjerbeck, kjøbmand F--??-- major Lütqow, kjøbmand Liebmand, bogholder Ernst.
12. April 1822 døbt i kirken:
33: 1822 Febr.10. Født:  Peter Christian Lund. Forældre: skomager Niels Christian Lund og hustru Anne Magdalene Broe.
Faddere: Moderen, pigen B.K. Broe, [Bente Kierstine Broe ] færgemand Broe, hørsvinger Svendsen, ungkarl Børge H. Broe. [ Børge Hellesen Broe ]
23. Apr. 1807 hjemme:
34: 1807 Apr. 15. Født: Johan Henrik Smuck. Forældre: Skomager Joseph Smuck af Luthersk religion og hustru Elisabeth Smidth af Luthersk Religion.
Faddere: Jordemoderen, Mdm. From, den eneste,  som tillige med moderen - faderen er nu død - har været til stede ved barnets daab, har under tilbud--??-- af --??-- bevidnet det anførte der var overensstemmelse med moderens udsagn.
[Ualmindeligt vanskelig tilgængelig tekst.]
28. April 1822 døbt i kirken:
35: 1822 Marts 1. Født:  Lars Larsen Fischer. Forældre: Skræder, Morten Larsen Fischer og hustru Bodil Kirstine Niels Datter.
Faddere: Frue Holst, jomfru Wedberg, kammeråd Weise, kjøbmand Gradmann, fuldmægtig Ernst, consul Ellah.
22. April 1822 hjemme:
36: 1822 April 16. Født: Andreas Frederiksen, Forældre: Pigen, Anne Cathrine Royderdal [Røjderdahl ]der har angivet som barnefader arbeidsmand Frederik Hansen. Hjemmedøbt af jordemoderen. - Død førend daaben blev publiceret i Kirken. - Uægte.
28. April 1822 døbt i kirken:
37: 1822 Marts 31.Født: Christian Hansen. Forældre: Lods, Henrik Hansen og hustru Wilhelmine Marie Lorentsen.
Faddere: Moderen, Mdm. Urban, faderen, lodserne Fred: Hansen og Børre Bentzen.
5. Marts 1822 i døbt kirken:
38: 1822 Marts 3. Født: Ferdinand Larsen. Forældre: Arbeidsmand, Peter Larsen og hustru Cecilie Anders Datter.
Faddere: Moderen, Mdm. Urban, faderen, spekhøker C. Jensen, res. lods C. Petersen.
5. Maj 1822 døbt i kirken:
39: 1822 Marts 7. Født:  Johan Peter Bechmand Forældre: Tjener, Nicolai Christian Beckmand og hustru Trine Lindqvist.
Faddere: Mdm. Giesemann, jomfru Øeltse, Kaptain Eberlin, fuldmægtig Teiland, bryggermesteren Svend Petersen. [Se nummer 150.]
21. Maj 1822 døbt i kirken:
40: 1822 Febr. 7.Født:  Carl Christian Wetterberg. Forældre: Skoemagermester, Arfvid Wetterberg og hustru Wilhelmine Danielline Hannemand.
Faddere: Mdm. Sachmann, jomfru Møller, skomagermestrene Hornwain og Widemand, skræder Bøttern ??, fuldmægtig M--??--
31. Maj 1822 døbt i kirken:
41: 1822 Maj 15. Født:  Peter Christian Svendsen. Forældre: Slagtermester, Nicl. Hartmand Svendsen og hustru Lovise Augusta Lindqvist.
Faddere: Moderen, mdm. Urban, slagter C. L. Petersen.
2. Junii 1822 hjemme:
42: 1822 Febr. 12. Født: Peter Christian Povelsen Uhrberg. Forældre: Afdøde arbeidsmand, Marcus Fultius Cicero Uhrberg og hustru Anna Kirstine Holm.Faddere: Mdm.Cille Voigt, pigen A. M. Brandt, skomagersvendende Abr. Levin og J.P. Bechmand, P H. Møller.
Blev hjemmedøbt, confirmeret i kirken.
10. Junii 1822 døbt i kirken:
43: 1822 Apr. 7. Født: August Michael Ferdinand v. Mehren.    Forældre: Kjøbmand Johan Frederik v. [van] Mehren og hustru Claudine Amalie Liebmann.
Faddere: Frue Liebmann, frøken M. Liebmann, major Schultz, etatsraad Berg, kjøbmand Liebmann, captain v. Mehren, lieutn. Schultz.

13. Junii 1822 døbt i kirken.
44: 1822 May 9. Født: Carl Emil Hansen. Forældre:  Br.brænder,  Rasmus Hansen og hustru Anna Christine Borup.
Faddere: Moderen, mdm. Urban, faderen.
19. Junii 1822 døbt i kirken:
45: 1822 Marts 15. Født: Lars Anders Christian Holm.  [ der er muligvis gjort forsøg på at udstrege "Lars"]
Forældre: Skomagermester Lars Jensen Holm og hustru Sophie Catharine Jørgensen. Faddere: Moderen, Mdm. Carstensen, Faderen.
21. Junii 1822 døbt i kirken:
46: 1822 Jan. 8. Født: Alexander Møller. Forældre: Wærtshuusholder, Povel Baj Møller og hustru Inger Kirstine Hyre
Faddere: Moderen, faderen, kjøbmand Rosini fra Fredensborg.


30. Junii 1822 døbt i kirken:
47: 1822 Jun. 10. Født: Carl Ferdinand Jensen.  Forældre: Huusejer, Johan Jensen og hustru Inger Cathrine Jensen.
Faddere: Moderen, Mdm. Urban, faderen.
24. Junii 1822:
48: 1822 Jun. 24.  Dødfødt Forældre: Handelsmand, Jens Nicolaisen og hustru Marie Kirstine H--berg.??[ Måske Hauberg, Høeberg ]
Bemærkning: Dødfødt og begravet d. 27. Juni.
9. Julii 1822 døbt i kirken:
49: 1822 May 11. Født: Fretz Theodor Berentsen Forældre: Kwartermester paa Toldkammer--??, Christian Berentsen og hustru Susanne Marie Knabe.
Faddere: Mdm. Knabe, jomfru Knabe, lods A. Berentsen, færgemand Jens P. Knabe, faderen.
12. Julii 1822 døbt i kirken:
50: 1822 Julii 2. Født: Otte Jensen Ottesen. Forældre: Arbeidsmand, Jens Ottesen og hustru Anne Marie Sørensen.
Faddere: Moderen, wærtshuusejer Ole Mathisen, tømmersvend Peter Larsen og ungkarl Jens Alberg.
12. Julii 1822 døbt i kirken:
51:  1822 Junii 25. Født: Hans Christian Hansen Forældre: Tjenestekarl, Hans Hansen og hustru Johanne Knudsen.
Faddere: Mdm. Giesemann, pigen B--??-- [Ulæseligt] kjøbmand Hultmand, spækhøker L --??--[ulæseligt, måske B.Poulsen ], hørsvinger Svendsen, kystbetjent Petersen, tømmermand J. Jørgensen, tjener K. Hansen.
21. Julii 1822 døbt i kirken:
52: 1822 Julii 17. Født: Christian Adolph Jørgensen. Forældre: Anne Marie Dalgreen [der]som barnefader angiver tjenestekarl Christian Jørgensen. Faddere: Mdm. Brassel, pigen Stine Schouw, smedmester Lundgreen, tjenestekarl Anders Hansen, Ungkarl Jens Alberg. Uægte.
6. August 1822 døbt i kirken:
53: 1822 May 1. Født:  Anders Thorsen Lund. Forældre: Snedker, Thor Reirsen Lund og hustru Karen Boline [Susanne] Petersen.
Faddere: Moderen, jomfru Christ. Lund, færgemand A. F. Lund, faderen.
[I flg. Familysearch er forældrene til Thor Rejersen Lund: Reyger Thorsen Lund og Anne Børgesdatter]
9. August 1822 døbt i Kirken:
54:  1822 Julii 25. Født:  Niels Andersen Strøe. Forældre: Lods, Anders Nielsen Strøe og hustru Pernille Lars Datter.
Faddere: Madam Urban.
12. Agust 1822 døbt i kirken:
55:  1822 Julii 17. Født: Julius Ryberg Burd
Forældre: Pigen Marie Ryberg der har angivet som barnefader Contoirist Robert  Baa?rd (Burd).
Faddere: Mdm. Bisted, Mdm. Urban, wærtshuusholder John Coulthard, møllersvend F. Bisted. Uægte.
[Venligst oplyst af Bodil Madsen,Vordingborg: Julius bor ved folketællingen 1834 hos sin farmor i Vordingborg, og ved hans konfirmation i 1837 nævnes navnene på forældrene. Forældrene kommer fra Skotland. Vaccineret af regimentskirurgen Heide i Vordingborg.]

16. August 1822 døbt i kirken:
56: 1822 April 26. Født: Thomas Ferdinand Andersen. Forældre: Brændewiinsbrænder Lars Andersen og hustru Charlotte Juliane Hansen.
Faddere: Moderen, jomfru M--??-- [flere vidner - skrevet med rystende hånd --] bagersv. Lorentzen, møllersvendende Niels Andersen, og Mads Nielsen.
23. August 1822 døbt i kirken:
57:  Født: Peter Ludvig Holm. Forældre: Fisker, Carl Holm og hustru Anne Catharine Jørgensen.
Faddere: Moderen, Mdm. Carstensen, faderen.
25. August 1822 døbt i kirken:
58: 1822 August 2. Født: Jens Carl Hansen. Forældre: Lods, Lars Hansen og hustru Christiane Bentzen.
Faddere: Moderen, Mdm. Urban, faderen.
6. Sept. 1822 døbt i kirken.
59: 1822 August 23. Født: Christian August Moritz Soldan. Forældre: Kjøbmand, Jens Ludvig Soldan og hustru Mary Watcins.
Faddere: jomfru Watcins, jomfru Morell, fuldmægtig Sem ??, ungkarl Braunbehrens.
8. Sept. 1822 døbt i kirken:
60: 1822 Aug. 28. Født: Wilhelm Peter Larsen Forældre: Tømmermand, Peter Larsen og hustru Anne Grethe Hans Datter.
Faddere: Moderen, Mdm. Urban, møllersvendene Jens Hansen, Christian Kjærboe, og Chriestian Høger, ungkarl Jens Alberg.
22. Sept. døbt 1822 i kirken:
61: 1822 Aug. 8. Født: Peter Martinius Nielsen Wodtfrou ?? [Efternavnet utydeligt, delvis gættet] Forældre: Drager, Peter Nielsen Wodtfrou og hustru Johanne Dombernovsky.
Faddere: Pigerne Birgitte og Juliane Dombernovsky, skomager Smuk, skomager And. Dombernovsky, tjenestekarl Ole Andersen.
22. Sept. 1822 døbt i kirken:
62: 1822 Aug. 17. Født: Carl Ferdinand Borroe. Forældre: Tømmersvend, Christian Borroe og hustru Catharine Madsen.
Faddere: Moderen, pigen Sara Madsen, spekhøker Borroe, bødkermester Borroe, smedsvend Svend Svendsen.
29. Sept. 1822 døbt i kirken:
63: 1822 Julii 7. Christian Jeppesen. Forældre: Bryggersvend, Søren Jeppesen og hustru Inger Cathrine Povels Datter.
Faddere: Moderen, Mdm. Urban, bryggerkarlene Henrik Jespersen, og Ole Nielsen.
9. Oct. 1822 døbt i kirken:
64: 1822 Aug. 31. Født: Adolph Johannes Lund. Forældre: Brygger og Br.br. [brændevinsbrænder - senere oldermand i færgelauget ] Børge Rejersen Lund og hustru Johanne Elisabeth Larsen.
Faddere: Moderen, jomfru Charl. Amalie --??, faderen.
11. Oct. 1822 døbt i kirken:
65: 1822 Sept. 22. Født: Jørgen Petersen.   Forældre: Fisker, Mogens Petersen og hustru Ellen Kirstine  ---berg ??
Faddere: Moderen, Mdm. Urban, faderen.
19. Oct. 1822 døbt i kirken:
66: 1822 Sept.28. Født: Theodor Robert Augustin Sættre. Forældre: Quarantaine Officiant, Rognald Andersen Sættre og hustru Anne Ulvig Ulrine ?? [utydelig skrift, kan være forkert ] Berggreen.
Faddere: Moderen, Mdm. Urban, faderen.
11. Oct. 1822 døbt i kirken:
67: 1822 Sept. 2. Født: Andres Julius Andersen. Forældre: Pigen, Trine Ols Datter der angiver som barnefader fisker Anders Andersen.  Faddere: Konen Karen Petersen, pigen Anna Catharine, skomagersvend Ole Andersen, ungkarl Jens Hansen.  Uægte.
Daab publiceret 18. Julii 1823 i kirken:
68: 1822 Sept. 26. Født: John Richard Norrie. Hjemmedøbt af mig selv 13. Oct.1822. Forældre: Kjøbmand, Gordon Norrie og hustru Maria Craig.
Faddere: M. Norrie fra Gothenborg, frøken Lovise Brown, hr. John Norrie senior, hr. John Norrie junior, hr. kjøbmand Norrie fra Gothenborg ved ??, [vidnet utydeligt skrevet, muligvis 'hr. kjøbmand W. Hofman' ] hr. Rich. Nielsen, hr. Manch--?? ved hr. consul --??-- og John Fæster af London, ved kjøbmand Duncan senior. [ "Gothenborg" er et gammelt navn for Göteborg.  Red.]
 20. Oct. 1822 døbt i kirken:
69: 1822 Sept. 29. Født: Niels Christian Ulrik. Forældre: Kiøbmand, Christian Ulrik og hustru Christiane Marie Werner.
Faddere:  [Teksten vanskelig at tyde, skrevet med rystende hånd.] Mdm. Gradmand, jomfru Ulrik, consul Packerth, fuldmægtig Theyland, --??-- Jørgensen, 
20. Okt. 1822 døbt i kirken:
70: 1822 August 25. Født: Christian Christopher Michael Schow. Forældre: [stilling ulæselig] Hans Schow og hustru Kirstine Magrete Petersen.
Faddere: Moderen, jomfru Arentzen, --??--, Overauditeur Knudsen, --??--Westphael, contoirist Arentzen fra K.havn.

27. Oct. 1822 døbt i kirken:
71: 1822 Sept. 22. Født: Jens Peter Walin. Forældre: Murersvend, Christian Walin og hustru Magrete Larsen.
[ Rettelser i kirkebogen fra Wallin til 'Walin' ]
Faddere: Mdm. Urban, pigen Trine Møller, Mursvend Walin, Contoirist Peter Walin.
27. Oct. 1822 døbt i kirken:
72: 1822 Oct.8. Født: Johan Andreas Davidsen. Forældre: Pigen, Johanne Christine Olsen der har angivet som barnefader  Quarantaine Officiant Johan Davidsen.
Faddere: Madam Urban. - Uægte.
1. Nov. 1822 døbt i kirken:
73: 1822 Sept. 30. Født: Carl Frederik Olsen. Forældre: Lods, Christian Olsen og hustru Johanne Sophie Berentsen.
Faddere: Moderen, Mdm. Urban, over---mst.?? C. Berentsen, lods And. Berentsen, ungkarl A. Berentsen, 
10. Nov. 1822 døbt i kirken:
74: 1822 Oct. 7. Født: Andreas Christian Lund. Forældre: Pigen, Birgitte Catharine --??-- der angiver som barnefader artillerist Andreas Christian Lund.
Faddere: Madam Giesemann, pigen Karen Peters Datter, tjenestekarlene Niels Andersen, Mads Hansen og Niels Hansen. - Uægte.
12. Nov. 1822 døbt i kirken:
75: 1822 Sept. 29. Født: Jonas Daniel Wilhelm Eneroth. Forældre: Spekhøker, Andreas Daniel Eneroth og hustru Anna Marie Nielsen.
Faddere:Moderen, Mdm. Urban, Faderen.
24. Nov. 1822 døbt i kirken:
76: 1822 Oct.17. Født: Frederik Julius Larsen. Forældre: Fisker, Hans Larsen og hustru Anne Kirstine Peters Datter.
Faddere: Mdm. K. Jensen, jomfru K. Nielsen, lods Lars Svendsen, færgemand Hans Petersen, fiskehandler Chr. Hansen.
29. Nov. 1822 i døbt kirken:
77: 1822 Aug. 15. Født: Peter Jensen Møller. Forældre: Færgekarl, Jens Olsen Møller og hustru Marie Dagsbierg.
Faddere: Moderen, pigen Christine M--??--, færgekarl Andreas Møller, faderen.
8. Dec. 1822 døbt i kirken:
78: 1822 Oct. 20. Født:  Johan Peter Gotliebsen. Forældre: Færgemand, Peter Gotliebsen og hustru Marie Christine Andersen.
Faddere: Moderen, jomfru A. C. Gotliebsen, sømand Jens C. By--??-- [ulæseligt]
8. Dec. 1822 døbt i kirken:
79: 1822 Nov. 8. Født:  Niels Ferdinand Madsen. Forældre: Færgemand, Frederik Madsen og hustru Christiane Nissen [eller: Nielsen Nielson, Nilsson, - vanskeligt at tyde]
Faddere: Moderen, jomfru Bodil Kirstine Nielsen, færgemd. Børge Petersen, og et ulæseligt vidne.
17. Jan. 1823 døbt i kirken:
80: 1822 Dec. 5. Født: Frederik Ferdinand Petersen. Forældre: Kattuntrykkersvend, Niels Anders Petersen og hustru Christine Beck.
Faddere: Mdm. Drejer, jomfru --??-- [ulæseligt] Kjøbmændende, Gradmand, Ellermand og Flu--??-- [ulæseligt]

81: 1823 Febr. 8. Dødfødt  Forældre: Hørsvinger, Lars Svendsen og hustru Dorothea Marie Møller.
Dødfødt og begravet d. 12. Februar.

82: 1823 Febr. 9. Dødfødt Dødfødt twilling. Forældre: Lods, Frederik Hansen og hustru Pernille Hansen.
Dødfødt og begravet i stilhed - vidi 73 iblandt piger.
21. Februar 1823 døbt i kirken:
83: 1822 Febr. 19. Født: Johan Martin Aschengreen. Forældre: Pigen, Stine Marie Jensen som barnefader anmeldte hun selv  wærtshuusholder Frederik Aschengreen.
Faddere: Mdm. Frang, jomfru Amalie Petersen, grønthandler Frang, kjøbmand Tex--??--, handelsbetjent Scho_landsen??.  - Uægte.
Publiceret den 5. Marts 1823 i kirken:
84: 1821 Jan. 30. Født: Christian Bilefeldt Lund. Forældre: Pigen, Kirstine Frederikke Herning, [Efternavn uklart, kan være forkert] som selv angav til barnefader styrmand Christian Diderik Lund, nu i Amerika.
Hjemmedøbt af jordemoderen Mdm. From d. 13. Februar 1821 og dåben blev publiceret i kirken 5. Marts 1823.
Faddere: Mdm.Birgitte Lund, jomfru Ernestine Lund, --??-- Peter Lund, [Stilling ulæselig ]spekhøker Møller og skomagermester Gradmann.

7. Marts 1823 døbt i kirken:
85: 1822 Sept. 15. Født: Ernst Emil Bornholm Forældre: Færgemand, Christopher Larsen Bornholm og hustru Anne Cathrine Møller.
Faddere: Moderen, jomfru Dorthea Lassen, faderen.
28. Marts 1823 døbt i kirken:
86: 1823 Jan. 29: Født: Jens Christian Lindskov.  Forældre: Reserve Dragon, Hans Jensen Lindskov og hustru Inger Lindqvist.
Faddere: Mdm. Grete Svendsen fra Hammermøllen, jomfru Oline Barstrøm, Drager Barstrøm, [Efternavn utydeligt, kan være forkert]
smed Lindqvist fra Hammermøllen, skomagersvend Ole Rasmussen.
27. Marts 1823 døbt i kirken:
87: 1822 Dec. 26. Født: Carl Johan Gottlob Gradmand. Forældre: Kjøbmand, Gerhard Adam Gradmand og hustru Catharine Marie Amtrop.
Faddere: Moderen, jomfru Gradmand, Carl Gradmand, og faderen.
4. April 1823 i døbt kirken:
88: 1823 Marts 4. Født: Adolph Frederik Petersen Forældre: Sømand, Peter Petersen og hustru Anne Cathrine Gildberg.
Faddere: Frue. Norrie, jomfru A--??-rik, Consul Lindberg, kjøbmand Knox, hr. Chapmand, og hr. Ernst.
7. April 1823 døbt i kirken:
89: 1823 Jan. 25. Født: Gottfried Alexander Scherfin Lorenz. Forældre: Bagermester, Johan Gottfried Lorenz og hustru Charlotte Christine Scherfin.
Faddere: Moderen, - jomfru Ellen Juul,-  bagermester Scherfin, - contorist Fick.
27. April 1823 døbt i kirken:
90: 1823 Jan. 22. Ernst Gustav Halfstrøm. Forældre: Uhrmager, Johan Gustav Halfstrøm og hustru Christine Hartmann.
Faddere: Mdm. Hartmann, jomfru Hartmann, slagter Hartmann, hattemager Søderberg.


2. May 1823 døbt i kirken:
91: 1823 Febr. 20. Født: Carl Henrik Krull. Forældre: Bagermester, Johan Henrik Krull og hustru Caroline Kallberg.
Faddere: Moderen, jomfru Sophie Holm, faderen.


23. May 1823 i døbt kirken:
92: 1823 Apr.8. Født:  Julius Carl Hansen  Forældre: Høker, Christopher Hansen og hustru Anne Petersen.
Faddere: Mdm. Liebe, jomfru Møller, brygger Olsen, lieutenant Schultz.
25. May 1823 døbt i kirken:
93: 1822 Nov. 28. Guido Lorentzen Forældre: Muurmester, Hans Lorentzen og hustru Sophie Danielsen.
Faddere: Mdm. Elisabeth Hasse, jomfru Johanne Juhl, kjøbmand Schreiber, bagermester Fetz, og M. Grønbeck.
2. Junii 1823 døbt i kirken:
94: 1823 May. 30. Født: Carl Frederik Frei Forældre: Pigen, Marie Meile som barnefader blev angivet compagnie --??-- ved Kronens Regiment Frederik Frei.
Faddere: Mdm. Wilhelmi, og mdm. Urban, hoboisterne Wilhelmi og Beck, B--??-- med fruerne, høker Petersen - Uægte.
[En del meget gnidret tekt gør det vanskeligt at skrive denne indførsel]
4. Junii 1823 i kirken:
95: 1823 Apr. 24. Født: Hans Niels Hansen. Forældre: Afg: reservelods, Niels Hansen og hustru Magrete E----sen??.
[måske Eschildsen ]
Faddere: Moderen, mdm. Urban, lodserne Svendsen og Niels Hansen.
Publiceret i kirken d. 6. Junii 1823.
96: 1823 Marts 6. Født: Frederik Ludvig Luja. Forældre: Pigen, Regine Petersen der selv angiver som barnefader afdøde
Adjunkt ved den lærde skole og capitain ved det kongelige artilleri, Richard Hagerup Luja.
Hjemmedøbt af jordemoderen og daaben blev publiceret i kirken d. 6. Juni 1823.
Faddere: Moderen, mdm.Urban, lodserne Svendsen og Niels Hansen. - Uægte.
6. Junii 1823 i kirken:
97: 1823 April 3. Født: Johan Henrik Møller. Forældre: Pigen Stine Marie Strube. Som barnefader er angiven arbeidsmand, Lars Gustav Møller.
Faddere: Moderen, pigen Stine M. Strube, Arbeidsmand Fred. Bisted, møllers. Andreas Petersen, og And. Larsen. - Uægte.
8. Junii 1823 i kirken:
98: 1823 Febr. 4. Født: Hans Peter Jensen Forældre: Natmand, Niels Jensen og hustru Birthe Larsdatter.
Faddere: Bodil Larsdatter og pigen Kirst. Larsdatter fra Horserød, Christian Jensen og Jens Larsen gaardmænd i Horserød, Niels Olsen færgemand i --??-- [Ulæseligt]
20. Junii 1823 døbt i kirken:
99: 1823 May 29. Født: Carl Ferdinand Gottliebsen. Forældre: Færgekarl, Christian Casper Gottliebsen og hustru Kirstine Amalie Hansen.
Faddere: Moderen, jomfru ?? ?? Gottliebsen [ initialer utydelige ] færgemand P. Gottliebsen og lods Hans Larsen.
22. Junii 1823 døbt i kirken:
100: 1823 Marts 6. Født: Frederik Wilhelm Svendsen Forældre: Arbeidsmand, Henrik Svendsen og hustru Johanne Berendine --??-- [Efternavnet vanskeligt at tyde, måske 'Husum' ] Faddere: Moderen, Mdm. Holst, faderen.
22. Junii 1823 i døbt kirken:
101: 1823 Marts 11. Født: Niels Christian Nielsen. Forældre: Arbeidsmand, Jacob Nielsen og hustru Anne Kirstine Jacobs Datter.
Faddere: Moderen, Mdm. Urban, faderen.
14. Julii 1823 døbt i kirken:
102: 1823 7. Junii. Født: Carl Julius August Hansen. Forældre: Fiskehandler, Christian Hansen og hustru Mette Christine Olsen.
Faddere: Mdm. Nielsen, jomfru Bornholm, kjøbmand Berg og Galschiøtt, handelsbetjent Jørgensen.
3. August 1823 døbt i kirken:
103: 1823 Apr. 10. Otto Borries. Forældre: Grosserer, Johan Christian Nicolai Borries og hustru Augusta Georgine Steenberg.
Faddere: Mdm. Charlotte Steenberg, frøken Fransiska Olesen, Apotheker Steenberg, fuldmægtig Steenberg.
3. August 1823 døbt i kirken:
104: 1823 Julii 1. Født: Johan Frederik Ferdinand Broager. Forældre: Pigen, Sophie Margaretha Hansen der har angivet som barnefader bryggerkarl Anders Jørgensen Broager.
Faddere: Mdm. Simmerbølle, pigen Anne Chatrine fra Hammermøllen, underofficererne Simmerbølle og Aacherboe og tjenestekarl Niels Andersen. - Uægte.
[P.S. I denne indførsel er der flere uoverensstemmelser med andre kilder: Ft 1834: Moderens navn er Sophie Magdalene Knudsen og her er barnets navn Johan Ferdinand Jørgensen. Det er endvidere sandsynligt at der med 'Broager' menes 'Brudager' idet Ft. 1845 fortæller at faderen er født "i Broaver i Fyen"]

6. August 1823 døbt i kirken:
105: 1823 Julii 3. Født: Johan Christian Frederik Eckhard. Forældre: Kjøbmand, Christian Frederik Eckhard og hustru Marie Willhelmine Johnsen.
Faddere: Frue kammerjunkerinde Linstov, frøken Angelica v. Voigt, generalmajor C. Voigt, oberst lieutenant Hansen, justitsraaderne Steenfeldt og Olrik, overauditeur --??-- [måske 'Knudsen' ] kjøbmand H. Egholm fra København og faderen.
8. August 1823 døbt i kirken:
106: 1823 Junii 26. Født: Theodor Ludvig Ferdinand Møller. Forældre: Pigen, Caroline Holm, som selv angiver barnefader bortreiste skoemagermester, Povel Hansen Møller.
Faddere: Moderen, pigen Oline Holck, Komanders.Baumback, skomagersvendene Poulsen og Thomsen. - Uægte.
8. August 1823 døbt i kirken:
107: 1822 Oct. 28. Født: William Liddell Liebmann. Forældre: Kiøbmand, Nicolai Christian Liebmann og hustru Anne Catharine Hoffmand Reemke.
Faddere: Moderen, høker Suber, fru Widemand, fru B--??--
17. August 1823 døbt i kirken:
108: 1823 Juli 25. Født: Carl Ludvig Dagsberg. Forældre: Grønthandler, Niels Dagsberg og hustru Anna Marie Carlson.
Faddere: Moderen, mdm. From, passkriver Iwersen, A. Nyborg, lods Nicolai Hansen.
Publiceret d. 17. august 1823 i kirken:
109: 1823 August 1. Født: Christian Wilken Hansen. Forældre: Owbr. Johan  Josinius Hansen og hustru Magdalone Hornwain.
Hjemmedøbt af mig selv. 17. August 1823.
Død førend daaben blev publiceret i kirken.
24. August 1823 døbt i kirken:
110: 1823 Junii 14. Født: Niels Peter Olsen Forældre: Tjenestekarl, Niels Olsen og hustru Gjertrud Thues Datter.
Faddere: Moderen, mdm. Urban, Skomager Thue Frederiksen, og skomagers. N. Larsen. [Initialet svært læseligt]
5. Sept. 1823 døbt i kirken:
111: 1823 May 6. Født: Carl Jørgensen. Forældre: Slagtermester, Lars Jørgensen og hustru Anne Petersen.
Faddere: Moderen, konen Kirstine Bose, skræders. Henrik Bose, ungkarl Jens Jørgensen.
26. Sept. 1823 døbt i kirken:
112: 1823 May 13. Født: Lauritz Christian Ferdinand Madsen. Forældre: --??-- Henrik Madsen og hustru Sophie Pough.
Faddere: Moderen, mdm. Giesemann, Major Pough, maler Giesemann, dreier Bentze.
9. Oct. 1823 døbt i kirken:
113: 1821 Nov.17. Født: Marius Emil Frederiksen. Forældre: Færgemand og lieutenant ved Brandcorpset, Hans Frederiksen og hustru Birgitte Catharine Møller.
Faddere: Mdm. Urban, jomfru Sanne Braunbehrens, færgemand --??-- [ulæseligt] færgekarl Samuel Frederiksen.
Se næste post!

[Samme dag, samme forældre]
9. Oct. 1823 døbt i kirken:
114: 1823 August 1. Født: Carl Henrik Frederiksen Forældre: Færgemand og lieutenant ved Brandcorpset, Hans Frederiksen og hustru Birgitte Catharine Møller.
Faddere: Moderen, Jomfru Hoffmand.

115:  Dødfødt.  1823 Oct. 25. Forældre: Kunstdreier Christian Daniel Bentse  [Bentze, Bense] og hustru Trine Madsen.
Dødfødt og begravet i stilhed den 29. [Oktober ]
2. November 1823 døbt i kirken:
116: 1823 Junii 26 Født: Carl William Nohr. Forældre: Skomagermester, Jacob Christian Nohr og hustru Kirstine Grau.
Faddere: Frue Jacobsen, jomfru --??--, kjøbmand Kornerup, fuldmægtig Ernst, contorist Winther.
7. November 1823 døbt i kirken:
117: 1823 Aug. 28. Født: Peter Chrestopher Hammer. Forældre: Pigen, Anna Catharine Bolvig, der selv angiver barnefader bagersvend Peter Hammer.
Faddere: Konen Anna Kirstine Jacobsen, pigen Dorothea Kirstine Hahn, tjenestekarl Niels Holm. - Uægte -
12. November 1823 døbt i kirken:
118: 1823 Sept. 24. Født: Christian Engelsen. Forældre: Lods, Lars Engelsen og hustru Petronelle Magrete --??-- [Cording eller Jording  ?]
Faddere: Moderen, mdm. Urban, faderen.
11. November 1823 i hjemmet:
119: 1823 Nov. 6. Ferdinand. Forældre: Wandmand, Carsten Tejlgaard og hustru Catharine Lindam.
Hjemmedøbt 11. November af jordemoderen.
Død førend daaben publiceredes i kirken.
5. December 1823 døbt i kirken:
120:  1823 Oct. 22. Født: Lauritz Ferdinand Hansen. Forældre: Lods, Niels Hansen og hustru Petronelle Lundgreen.
Faddere: Moderen, mdm. Urban, wærtshuusholder Lundgreen.
7. Dec. 1823 døbt i kirken:
121:  1823 Nov. 14. Født:  Carl Julius August Jensen. Forældre: Arbejdsmand, Peter Jensen og hustru Anne Margrete Mathias Datter.
Faddere: Moderen, Mdm. Urban, Co--nd ?? --??--gaard Bomback, wognmand Christopher Hansen, smedsvend Fr. Johnsen.

 122:  1823 Dec. 20. Dødfødt Forældre: Enkemdm. Juliane Linndblad født Allerød som barnefader angives Skomagermester Jacob Broberg. - Uægte - Begravet  stilhed.
21. December 1823 døbt i kirken:
123: 1823 Nov. 11. Født: Andreas Peter Andersen. Forældre: Tjener, Jørgen Andersen og hustru Johanne Maren Peters Datter.
Faddere: Frue Kierulff, jomfru Drejer, etatsraad Borg [uklart, måske Baag ], justitsraaderne Steenfeldt og Olrik;
--??--mst. [måske 'bagermester'] Westfal. 

124: 1823 Dec. 23. Dødfødt Forældre: Tømmersvend, Peter Larsen og hustru Hanne Margrethe.
Begravet i stilhed.
26. Dec. 1823  døbt i kirken:
125: 1823 Oct. 10. Født: Johan Peter Wilhelm Sander. Forældre: Skrædermester, Johan Peter Sander og hustru Sophie Marie Petersen.
Faddere: Mdm. Kjerteminde, jomfru Trine Petersen, smedsv. A. Møller, contorist Mørck, malersvend Bertelsen.
26. Dec. 1823 døbt i kirken:
126: 1823 Dec. 8. Født: Carl Christian Urban. Forældre: Møller, Jens Christian Urban og hustru Petrine Kirstine Hansen.
Faddere: Frue Gradmand, jomfru Drejer, --??-- Berg, Owerauditeur Knudsen  [meget uklart, kan være forkert]  apotheker Steenberg.
27. Dec. 1823 i hjemmet:
127: 1823 Dec. 25. Født: Hans Julius. Forældre: Skomagermester, Johannes Holm ?? [Efternavnet uklart, kan være forkert!] og hustru Sophie Lovise Schmidt.
Død førend daabens publication i kirken.


20. Jan. 1824 døbt i kirken:
128: 1823 Nov. 19. Fødet: Andres Theodor Berg Forældre: Kjøbmand, Andreas Peter Berg og hustru Anna Catharine Lindmand.
Faddere: Moderen, jomfru Line Lindmand, handskemager Høybye, faderen. 
25. Jan. 1824 døbt i kirken:
129: 1823 Dec. 20. Født: Johan Frederik Ayrel  Forældre: Pigen, Sophie Frederikke Charlotte Schmidt som har angivet til barnefader bortreist bagersvend Johan Frederik Ayrel   - Uægte. [ Ingen faddere. ]

8. Febr. 1824 døbt i kirken:
130: 1823 Nov. 22. Født Frederik Ferdinand Bosse Forældre: Skrædersv. Christian Bosse og hustru Kisten Bondesen.
Faddere: Moderen, Mdm. Urban, skrædermester Dalgreen, skrædersvend Lundqvist.
8. Febr. 1824 døbt i kirken:
131: 1823 Nov. 11.Født:  Lars Ibsen.Forældre: Pigen Maria Olsen der selw angiver som barnefader slagtersvend Hendrik Ibsen.
Faddere: Moderen, pigen Lene Andersen, wæver Niels Jørgensen, skræderdreng Jørgen Nielsen. - Uægte.
8. Febr. 1824 døbt i kirken:
132: 1823 Sept.7. Født: Andres Ernst Wyrtz. Forældre: Bryggerkarl, Jacob Wyrtz og hustru Inger Sørensen.
Faddere: Mdm. Stine Jensen, jomfru Bolette Schmidt, glarmester Schrøder, brygger Petersen, glarmester Madsen.
14. Febr. 1824 døbt i kirken:
133: 1823 Dec. 23. Født: Otto George Kjerboe. Forældre: Møller, Christian Ludvig Kjerboe hustru Birthe Catharine Stahling.
Faddere: Mdm. S. Hansen, jomfru B. Kjerboe, brygger Stahling, Br.br. Kjerboe, [ brændevinsbrænder ] møller Hansen, kjøbmand Galschiøtt.
15. Febr. 1824 døbt i kirken:
134: 1823 Dec. 30. Født: Johannes OlsenForældre: Arbeidsmand, Lars Olsen og hutru Anne Lindqvist.
Faddere: Konen Birte Kirstine Petersen, pigen Jacobine, tjenestekarlene Johannes Petersen og Ole Svendsen.
13. Febr. 1824 døbt i kirken:
135: 1824 Jan. 4. Født: Peter Christian Sivertsen. Forældre: Pigen Dorothea Marie Jensen der selw angiversom barnefader Artillerist Lars Sivertsen.
Faddere: Moderen, pigen Maren Lars Datter, bryggerkarlene Jens Bendsen og Jens Samuelsen. - Uægte.
22. Febr. 1824 døbt i kirken:
136: 1823 Apr. 14. Født: Carl Christian Povelsen. Forældre: Enken, Anne Kirstine Uhrberg, som selw angiver til barnefader Artillerist Peter Povelsen.
Faddere: Pigen Frederikke Lovise Holk, pigen Kirstine Petersen, handskemagersvend Carl Flyger, Ungkarl Jens Alberg. - Uægte.
14. Marts 1824 døbt i kirken:
137: 1824 Febr 23. Født: Christian Wilhelm Kjedebye. Forældre: Pigen Peternille Hans Datter som barnefader er angivetunderofficer af Ar.R. Christen Michelsen Kjedebye.
Faddere: Jordemd. Carstensen, Carl Bovien, Hans Scattebølle, Fred. Thullebølle, Lars Thi . . ?? [Gnidret], Johan Frike, alle underoficerer af Ar.R. - Uægte.
31. Dec. 1824 i kirken:
138: 1823 Dec. 20. Født: Peter Larsen Petersen. Forældre: Slagter, Christian Ludvig Petersen og hustru Stine Catharine Hartmann.
Faddere: Moderen, faderen.
Hjemmedøbt af mig selw 1824 Marts 17. Daaben publiceret i kirken 1824 Dec.31.
28. Marts 1824 døbt i kirken:
139: 1824 Marts 7. Født: Andreas Ferdinand Schreiber. Forældre: Kjøbmand Frederik Wilhelm Schreiber og hustru Birte Cathrine Erlandsen.
Faddere: Mdm. Erlandsen, jomfru Anne Christ Schreiber, faderen, contorist Schreiber.
9. April 1824 døbt i kirken:
140: 1824 Marts 6. Født: Hans Nicolai Hvidt Hansen. Forældre: Matros, Jens Hansen og hustru Birte Christine Børresen.
Faddere: Moderen, pigen Anne Børresen, lodserne Hans Hvidt og Diderik Hansen, møllersvend Schertiger.
11. April 1824 døbt i kirken:
141: 1824 Marts 4. Født: Jens Christian Ravn. Forældre: Fisker, Christian Ravn og hustru Hedevig Christine Olsen.
Faddere: Lods Chr. Olsens kone Johanne, pigen Joh. Larsen, lods Chr. Olsen, tømmermd. Søren Jensen, faderen.

142: 1824 Apr. 23. Dødfødt Forældre: Brygger og Br.br.[Brændevinsbrænder] Lars Andersen og hustru Carlotte Juliane Hansen.
Begravet i stilhed d. 25. April.
30. Apr. 1824 døbt i kirken:
143: 1824 Marts 10. Født: Jens Christian Nicolaisen. Forældre: Færgekarl, Hans Nicolaisen og hustru Bente Christine Jørgensen.
Faddere: Mdm. Sara Wilhelmsen, jomfru Christine Nicolaisen, Peter Nicolaisen, og Peter Møller.
30. April 1824 døbt i kirken:
144: 1824 Marts 31 Født: Christian Berbart Grave ?? [Mellemnavnet gnidret, kan være forkert ]Forældre: Fuldmægtig Peter Grave og hustru Johanne Marie Olsen.
Faddere: Frue v. Mehren, frøken Gede, --??-- Lund [stilling ulæselig ], justitsraad Steenfeldt, --??--Sneedorff [stilling ulæselig ], S--??-- Bruun, [stilling ulæselig ].
9. maj 1824 døbt i kirken:
145: 1824 Apr. 17. Født: Ole Peter Nicolai Olsen. Forældre: Snedker Lars Olsen og hustru Birgitte Magrete Weibye.
Faddere: Lodskonerne Marie Larsen og Dorothea Hansen, lods Ole Larsen, snedker Edberg commandersrg. --??--.
23. Maj 1824 døbt i kirken:
146: 1824 May 2. Født: Johan Christian Holm. Forældre: Pigen Marie Christine Larsen der selv angiver som barnefader bortreiste skomagersvend Johan Jacob Holm.
Faddere: Moderen, pigen Stine Gudmand, mølersvend And. Haagensen, skomagersvend Fred. Nielsen. - Uægte.
Publiceret i kirken: 21. Nov. 1823
147:1823 Oct. 20. Født: Hermand Gerhard Wessel. Forældre: Controlleur ved Øresunds Toldkammertranslation, Christian Gerhard Wessel og hustru Emilie Christine Duche.
Faddere: Frue kammerraadinde Weise, justitsraad Knudsen, adjunkt Steenberg, kjøbmand V. Tryde.
Hjemmedøbt den 21 Nov. 1823 af pastor Fischer. Daaben publiceredes i kirken 1824 Junii 4.

6. Junii 1824 døbt i kirken:
148: 1824 Apr. 13. Født: Andreas Dein. Forældre: Pakhuusforwalter Johan Rasmus Larsen Dein og hustru Susanne Marie Bredal.
Faddere: Moderen, jomfru Wilh. Johansen, pakhuuseier Dein, C--??--list Bredal, Stud. Stolpe, alle tre fra Kjøbenhavn.
7. Julii 1824 døbt i kirken:
149: 1824 Junii 24. Født: Peter Coward Bakke ?? [Mellemnavnet gnidret, kan være 'Conrad' eller lignende]Forældre: Peter Bakke og hustru Mette Kirstine Hartvig. Faddere: Moderen, Madsens enke, faderen.

150: 1824 Marts 5. Carl Anthon. Forældre: Leietjener Nicolai Christian Beckmand og hustru Catharine Lindqvist.
Hjemmedøbt 22. Julii af jordemoderen. Død førend daaben blew publiceret i kirken.
29. Julii 1824 døbt i kirken:
151: 1824 Junii 12. Født: Peter Frederk Gether.Forældre: Sadelmagersvend Henning Gether og hustru Karen Nielsen.
Faddere: Mdm. Staulund, jomfru Rebecca Larsen, kjøbmændende Jacobsen og C. Gradmand, Maler Shultz.
26. Sept. 1824 døbt i kirken:
152: 1824 Junii 24. Født: Jonas Carl Petersen. Forældre: Sadelmagermester Johan Adolph Petersen og hustru Anne Marie Berbaum.
Faddere: --??--[stilling ulæselig] de Vose, jomfru Brown, kjøbmand Brown, consul Ellah, jmf. W. Chapmann og P. van Aller.
1.August 1824 døbt i kirken:
153: 1824 Febr. 13. Født: Anders Christian Bornholm Forældre: Færgemand Christopher Larsen Bornholm og hustru Anne Cathrine Møller.
Faddere: Moderen, jomfru Chr. Møller, faderen.
13. August 1824 døbt i kirken:
154: 1824Julii 1. Født: Andreas Theodor Eneroth. Forældre: Høker Andreas Daniel Eneroth og hustru Anne Marie Nielsen.
Faddere: Mdm. Urban, jomfru Christiane Nielsen, faderen.
Publiceret i kirken 15. august 1824:
155: 1824 Junii 19. Født: Peter Rasmussen Petersen. Forældre: Arbeidsmand Rasmus Petersen og hustru Johanne Jensen.
Faddere: Mdm. Kollerup, pigen Carol Jensen, arbeidskarl Thomas Johansen, bødkersvend Lars Brodersen.
Hjemmedøbt af jordemoderen, d. 27. Junii - Daaben publiceret i kirken 15. august 1824.

15. August 1824 døbt i kirken:
156: 1824 Junii 10. Født: Peter Christian Søeborg. Forældre: Færgekarl, Christian Frichsen Søborg og hustru Bolette Dorothea Møller.
Faddere: Mdm. Veberg, jomfru Cronvel, bager Wulsen, færgemand A----?? [ulæseligt] Simonsen.
20. August 1824 døbt i kirken:
157: 1824 April 16. Født:  Lauritz Frederik Holm. Forældre: Skoemagermester Lars Jensen Holm og hustru Sophie Catharine Jørgensen.
Faddere: Moderen, Mdm. Urban, faderen.
27. August 1824 døbt i kirken:
158: 1824 Aug. 19. Født: Christian Erlandsen. Forældre: Lods Lars Peter Erlandsen og hustru Sisse Christiansen.
Faddere. Mdm. Charl. Jul. Andersen, Md. Giesemann, Br.br. Grubb, Andersen, skomagermester Hansen, muurmester H. Walin.
12. Sept. 1824 døbt i kirken:
159: 1824 Aug. 2. Født: Hans Peter Edward Lillieqvist. Forældre: Hattemagermester Niels Peter Lillieqvist og hustru Johanne Margrethe Holmberg.
Faddere: Mdm. Staulund, jomfru Borup, skrædermester Clausen, hattemager Søderberg, skomager Holmberg.
19. Sept. 1824 døbt i kirken:
160: 1824 Sept. 5. Født: Johan Gothfried Lorentzen. Forældre: Muurmester Hans Lorentzen og hustru Karen Sophie Staahl.
Faddere: Mdm. Lorentz, jomfru Lund, købmand Jacobsen, contorist Foch,  garver Curland, cvarteermester Berensen.
19 Sept. 1824 døbt i kirken:
161:  1824 Aug. 15. Født: Jens Christian Jensen.  Forældre: Baadebygger Søren Jensen og hustru Lovise Ravn.
Faddere: Mdm. Giessemann, pigen A. M. Nielsen, baadebygger Søren Jensen, fisker Chr. Ravn.
24. Sept. 1824 døbt i kirken:
162: 1824 Aug. 18. Født: Carl Hansen. Forældre: Lods Henrik Hansen og hustru Marie Wilhelmine Laurentz.
Faddere: Moderen, Mdm. Urban, lodserne Fred. Hansen og Børre Bentsen.[ 'Børre' gnidret, kan vøre forkert ], faderen.
25. Sept. 1824 døbt hjemme:
163: 1824 Sept. 25. Født: Johannes Christian Gottliebsen.  Forældre: Færgemand Peter Gottliebsen og hustru Marie Kirstine Andersen.
Hjemmedøbt af Mdm. Urban. - Død førend daaben blew publiceret i kirken.
10. Oct. 1824 døbt i kirken:
164: 1824 Aug. 31. Født: Hans Rasmussen. Forældre: Pigen Karen Carnelius der selw angiver som barnefader soldat ved Kronens Regiment Hans Rasmussen.
Faddere: Pigen Kirstine Petersen, pigen Catharine Hansen, underofficer Jens Petersen, soldat Henrik  --demann ?? [Efternavn gnidret]
Tjenestekarl Anders Hansen. - Uægte.
15. Oct. 1824 døbt i kirken:
165: 1824 Sept. 28. Født: Christian Ervaths Strøe. Forældre: Lods Anders Nielsen Strøe og hustru Pernille Jensen.
Faddere. Moderen, Mdm. Urban, faderen.
24. Oct. 1824 døbt i kirken:
166: 1824 Sept. 19. Født: Carl Ludvig Svendsen. Forældre: Slagtermester Niels Svendsen og hustru Lovise Lillieqvist.
Faddere: Moderen, Md. Urban, faderen.
10. Nov. 1824 døbt i kirken:
167: 1824 Oct. 4.Født: Carl Gustav Eduart Schmidt. Forældre: Pottemager Johannes Chresti --?? [gnidret og utydelig blæk] Schmidt og hustru Petrea Wenth.
Faddere: Mdm. Mortensen fra Holstengaard, Mdm. Urban, forvalter Mortensen fra do. gaard, kjøbmand Nielsen.
26. Nov. 1824 døbt i kirken:
168: 1824 Sept. 17. Født: Niels Eriksen Sørensen.  Forældre: Arbeidsmand Anders Sørensen og hustru Johanne Olsen.
Faddere: Mdm. Eriksen, jomfru F.Schmidt, færgemændende Ole Bentzen og Poul Gurre, lods Lars Brolægger ?? [Tvivl om efternavnets rigtighed der er uklart skrevet]