Tilbage til Helsingør

Kirkebogen Sankt Olai Kirke, Helsingør, døbte piger.

1. Januar 1823 til  29. December 1823.

Opdateret den 14. April 2003.

Teksten i denne del af kirkebogen er sine steder særdeles vanskelig at læse grundet en ulden og gnidret skrift. Skulle een af læserne kende noget til huller i teksten, vil jeg blive glad for oplysninger der kan føre til rettelser. Bemærk også at personnavne der normalt ender på -'mann' -Gradmann - Bechmann, o. s. v., her ses stavet med endelsen 'mand' - Gradmand - Bechmand.
Med Netscape får du søgeboksen ved at trykke CTRL+F og med Explorer: CTRL+B


Sankt Olai Kirke i Helsingør,
fødte Qvindekiøn.1823 Januar 1' i kirken:
65) Født 14. Dec. 1822: Poveline Henriette Povelsen.  Forældrene: ---owrer?? [ muligvis 'skomager' ]  i Birkerød,  Christian Povelsen og hustru Lovise Lindholm. Fadderene: Mdm. Urban, jomfru Lindberg, skomagersvendende Vogel, [ulæselig], Beckmand og Thomsen.
Anmærkning: "Moderen war i besøg her i byen".
1823 Januar 5' i kirken:
66) Født 12. December 1822: Nicoline Marie Nielsen. Forældrene: Arbejdsmand Jacob Nielsen og hustru Karen Nielsdatter.  Fadderene: Pigerne Anne og Karen Christens Datter, muursvend Wallin, skomagersvend I. M---??, tjener T. Fugl. 
1823 Januar 10' i kirken
67) Født 26. November 1822: Trine Emilie Schotte. Forældrene: Pigen Bente Kirstine Broe forinden: 7. Jan. 1823, blew wiet til barnefaderen færgemand Frederik Jensen Schotte.  Faddere: Moderen, mdm. Lund,  skomager H.C. Lund, ungkarl Salomon Jensen. - - - Uægte.
1823 Januar 19' i kirken:
68) Født 15. Januar 1823: Nicoline Wilhelmine Petersen.  Forældrene: Arbeidsmand Povel Petersen og hustru Bodil Anders Datter. Faddere: Mmd. Birthe Kirstine, pige Anne Kirstine, Arbejdsmand Anders Petersen tjenestekarlene Hans og Jens Andersen.

1823:
69) Dødfødt 17. Januar 1823. Forældrene: Spækhøker Christian Jørgensen Møller og hustru Anna Christine Grub.
Anmærkning: Dødfødt og begravet d. 26 Januar 1823.
1823 Straks hjemmedøbt af gjordemoderen  ---??  og publiceret i kirken 1823 Jan. 26.
70) Født 28. Sept. 1822: Ellen Marie Petersen.  Forældrene: Arbejdsmand Jens Petersen og hustru Lisbet Doute.
Faddere: Moderen, spekhøker Enerod, tjenestekarl Jens Hansen.
1823 Februar 21' i kirken:
71) Født 7. Januar 1823: Nicoline Lovise Caroline Christiane Dehn.   Forældrene: Bagermester Johan Frederik Dehn og hustru Anne Catharine Elisabeth Nyholm. Faddere: Moderen, jomfru Chr.Lund, uhrmager Brygger, spekhøker Møller smedkarl Grub. [I denne post er en del utydeligt omkring fadderne, der kan være tydet forkert]
1823 Februar 28' i kirken:
72) Født 25. Januar 1823: Caroline Kirstine Ravn.  Forældrene: Fisker Christian Ravn og hustru Hedevig Kirstine Olsen.
Faddere: Moderen, mdm. Urban, lods Christian Olsen Ravn, b.bygger Søren Jensen. [Måske identisk med den bådebyggermester der i Ft. 1845 er 49 år og enkemand
1823:
73) Født den 9. Februar 1823: Caroline Frederikke.  Forældrene: Lods Frederik Hansen og hustru Pernille Hansen.
Hjemmedøbt d. 23. Februar 1823 af Jordemoderen. Død førend dåben blew publiceret i Kirken.
I jævnføringsreg: 1708 i Nr. 2. Anmærkning: Tvilling nr. 82 iblandt drenge.
1823 Marts 14' i kirken:
74) Født 7. Januar 1823: Marie Wiboe.  Forældrene: Færgemand Niels Jensen Wiboe og hustru Elen Catharine Andersen.
Faddere: Moderen, Birthe Cat. Andersen f. Hornbæk, skipper P. Andersen, og fisker J. Nielsen fr.do. contorist Mi---?? og C. Meinertsen.
1823 Marts 31' i kirken.
75) Født 10. Februar 1823: Johanne Lovise Liliendal.  Forældrene: Pigen Gjertrud Anders Datter der selw angiver som barnefader bortreist skomagersvend Johan Liliendal. Faddere: Mdm. Henriksen, og underofficer Henriksen. - - Uægte.
1823 Marts 21' i kirken.
76) Født 20. October 1822: Emilie Frederikke Svendsen.  Forældrene: Brygger Niels Svendsen og hustru Christiane Bruun.
Faddere: Mdm.Christine Rasmussen, brygger H. Lassen, og faderen.
1823 April 11' i kirken:
77) Født 13. Februar 1823: Regine Cathrine Bohn:  Forældrene: Pigen Anne Magrete Holm. Som barnefader angiver sig snedkermester Niels Erdmand Bohn. Faddere: Mdm.Allerup, jomfru Hoybye, snedkermester Edberg, faderen. - - Uægte.
Anmærkning: Dette barns forældre blew wiede samme dag barnet døbtes.
1823 April 13' i kirken:
78) Født 19. Februar 1823: Anne Helene Cronnander.  Forældrene: Gjørtler Gustav Cronnander og hustru marie Christine Hjort. Faddere: Moderen, mdm. Urban, hattemager Søderberg, uhrmager Halfstrøm.
 1823 April 13' i kirken:
79) Født 13. Januar 1823: Nicoline Wilhelmine Strouch. ??  Forældrene: Færgekarl Carl Henrik Strouch ?? og hustrue Anne Marie Petersen. [ Efternavnet meget utydeligt og uldent. Kan være tydet forkert! ] Faddere:Madam Wesborg, jomfru Lund, færgemændede Fred. Frederiksen og R. Hartvig, contorist Rønning.
1823 April 25' i kirken:
80) Født 3. Marts 1823: Christiane Frederikke Bolette Schouw.  Forældrene: Reserve t----er ?? Christian Schow og hustru Anne Catharine Jørgensen. Faddere: Moderen, mdm. Urban, faderen.
1823 May 2' i kirken:
81) Født 15. Februar (Marts) 1823: Oline Frederikke Jensen.  Forældrene: Færgekarl Lars Jensen og hustru Sophie Lund.
Faddere: Mdm. Wesborg, jomfru Knust, slagter i ?? Petersen, [gnidret skrift, kan være forkert ] kobbersmed Spies, contorist Al---??
[Noget tyder på at fødselsmåneden er rettet til Marts]

1823 April 2' i kirken:
82) Født 31. Marts 1823: Johanne Nielsen.  Forældrene: Arbeidsmand Christian Nielsen og hustru Maren Peters Datter.
Faddere: Moderen, pigen Maren Nielsen, ungkarlene Jørgen Olsen og Jens Petersen.
Hjemmedøbt af Jordemoderen 2. April og dåben publiceret 1823  May 2.
1823 May 9' i kirken:
83) Født 16. Nov. 1822: Andrea Lovise Bornholm.  Forældrene: Færgemand lars Bornholm og hustru Inger Magrete Guntherson. Faddere: Moderen, jomfru Chatrine Nielsen, færgemand H. May. ungkarl Carl May, faderen.
1823 May 11' I kirken:
84) Født 16. Marts 1823: Anne Christine Staack.  Forældrene: Politibetjent Conrad Staack og hustru Inger Marie Weiland.
Faddere: Mdm. Randing, jomfru Anne Lund, kjøbmand Justing, kjøbmand Ekchard og  secretair Bruun.?? [Bruun 's stilling er uldent skrevet, kan være fejltydet]
1823 May 16' i kirken:
85) Født 29. Marts 1823: Ellen Kirstine Gryderup.  Forældrene: arbeidsmand Jens Nielsen Gryderup og hustru Stine Christens Datter. Faddere: Mdm. Lise Lund, jomfru Werner, capt. v. Mehren, fuldmægtig Backe, contorist Wacthelbrenner.
1823 May 15' hjemmedøbt af mig selw.
86) Født 12. April 1823: Augusta Emilie Schreiber.  Forældrene: Kjøbmand Frederik Wilhelm Schreiber og hustru Birte Catharine Erlandsen. Død førend dåben blew publiceret i kirken. I jævnf.reg: 1791 i Nr. 2.
1823:
87) Født 15. Januar 1823: Sophie Christiane Giesmann.  Forældrene: Maler Christian Julius Giesmann og hustru Magrete Dorothea Sommer. Faddere: Mdm Brygger og mdm. Edberg, uhrmager Brygger og snedker Edberg.
Hjemmedøbt af Jordemoderen --ban ?? og døbt i kirken 1823 May 16. [Jordemoderen er meget muligt 'madam Urban]
1823 May 27' i kirken:
88) Født 28. Marts 1823: Trine Victorine Petersen  Forældrene: Færgemand Jens Petersen og hustru Cicilie Petersen.
Fadderne: Moderen, jomfru Knabe, faderen, contorist Rønning.
1823 May 30' i kirken:
89) Født 24. Marts 1823: Bente Birgitte Hansen.  Forældrene: Muurmester Niels Benjamin Hansen og hustru Mette Kirstine Involsen. Faddere: Moderen, Mdm. Urban, faderen.
1823 Junii 6' i kirken:
90) Født7. April 1823: Ida Marie Engelbrecht.  Forældrene: Quarantainebetjent Johan Christian Engelbrecht og hustru Wilhelmine Melbye. Faddere: Moderen, mdm. Urban, faderen, festemand Andersen.
1823 Junii 11' i kirken:
91) Født 18. Marts 1823:  Rebecca Christiane Madsen.  Forældrene: Glarmester Andreas Madsen og hustru Marie Lovise Bornholm. [Meget udstregning i forældrerubriken, kan indeholde fejltydning.] Faddere: Mdm. Christiane Reifenstein, jomfru Rebecca Larsen, faderen.
1823 Junii 29' i kirken:
92) Født 12.Maj 1823: Hansine Frederike Abel.  Forældrene: Skomagermester Hans Abel og hustru Karen Magrete Olsen.
Faddere: Moderen, mdm.Urban, lysestøber Bryan og skomagerWentzel.
1823 Julii 4' i kirken:
93) Født 8. Junii 1823: Sophie Frederike Møller.  Forældrene: Snedkermester Johan Christian Møller og hustru Mette Kirstine Andersen. Faddere: Moderen, mdm. Giesemann, kobbersmed Spies, brygger Lund, skræder J---den ?? [Måske Jensen eller Jansen]
1823 Julii 11' i kirken:
94) Født 12. Marts 1823: Ida Oline Sørensen.  Forældrene: Reservelods Lars Sørensen og hustru Sidse Kirstine Bentzen. Faddere: Mdm. C.M.Bentzen, mdm. Urban, færgemændene P.Korre ?? [eller Gorre Utydeligt] og O. Smidt, lodserne L. Hansen og L. Svendsen.
1823 Aug. 1' i kirken:
95) Født 21. Junii 1823: Sophie Frederike Jensen.  Forældrene: Færgekarl Bendt Jensen og hustru Magdalene Kalsström
[Moders efternavn meget uldent skrevet, kan være fejltydet] Faddere: Frue Gradmann, jun. frøken Talbitzer, consul Helm, lieutn. ---ling??, kjøbmand Flis.
1823 August 3' i kirken:
96) Født 28. Februar 1823: Emilie Charlotte Kurland.  Forældrene: Garvermester Guldbrand Johannes Kurland og hustru Brita Stine Malmgreen. Faddere: Moderen, mdm. Urban, buntmager capit. Werner, faderen.

1823 August 15' i kirken:
97) Født 11. Julii 1823: Juliane Helene Sophie Nielsen.  Forældrene: Færgekarl Børre Nielsen og hustru Sophie Jens Datter. Faddere: Mdm. Giesmann, jomfru K. Mørck, bogholder Sejer, færgemand Anders Sivertsen, hoboist Kend Jensen.
[Sidste fadders fornavn uldent skrevet, kan være forkert
1823 September 14' i kirken:
98) Født 1. April 1823: Johanne Magdalene Bernhardine Beckmann.  Forældrene: Snedker Hans Jørgen Beckmann og hustru Caroline Christine Lorenzen. Faddere: Mdm. Ollerup, jomfru Fick ?? [ Utydeligt] glarmester Madsen, chirurg Hansen.
1823 September. 28' i kirken:
99) Født 14. September 1823: Sophie Frederike Jensen.  Forældrene: Lods Peter Jensen og hustru Karen Andersen. Faddere: Moderen, pigen Karen Eskildsen, lodserne Christ. Engelsen og Erik Hansen og faderen.
1823 Octb. 12' i kirken:
100) Født 28. August 1823: Lovise Schov.  Forældrene: Muursvend Niels Schov og hustru Magrethe Jørgens Datter. Faddere: Moderen, Anne Magrethe, fr. Munksgaard, arbejdsmd. ---??, faderen.
1823 Octb. 19' i kirken:
101) Født 10. Juni 1823: Camilla Frederike Steenberg.  Forældrene: Provisor Schack August Steenberg og hustru Charlotte Elisabeth Lavetz. Faddere: Moderen, jomfru Sophie Stolpe, justitsraad og borgermester Steenfeldt, faderen.
1823 Octb. 12' i kirken:
102) Født 10. August 1823. Ellen Caroline Petersen.  Forældrene: Rebslagersvend Wilhelm Petersen og hustru Christiane Susanne Halberg. Faddere: Caroline Nielsen fra Hammermøllen, pigen Kirstine Kock, huusmand Povel Nielsen, begge fra Hammermøllen, faderen.
1823 Octb. 15' i kirken:
103) Født 30. August 1823: Marie Elisabet Sneedorff.  Forældrene: S--premier Lieutenant og Assistent ved Øresunds Toldinspection Gerner Sneedorff og hustru Lucie Thomasine Nielsen. Faddere: Frue justitsraadinde Nielsen, frøken Charlotte Sneedorff, admiral Sneedorff, admiral Tuxen, justitsraad Nielsen.
1823  Octb. 17' i kirken:
104) Født 29. September 1823: Sophie Caroline Petersen.  Forældrene: Wiintappersvend Svend Petersen og hustru Johanne Britte Lindqvist. Faddere: Moderen, pigen Anne Sophie Lindqvist, co----?? Frei, bødker Mittelsted.
1823 November 9' i kirken:
105) Født 15. Sept. 1823: Andrea Christine Lund.  Forældrene: Skomagermester Niels Christian Lund og hustru Anne Magdalene Broe. Faddere. Mdm. Truelsen, mdm. Carstensen, commandérsergeant Truelsen, faderen.
1823 December 14' i kirken.
106) Født 30. November 1823: Inger Sophie Andersen.  Forældrene: Arbeidsmand Hans Andersen og hustru Kirstine Lundqvist. Faddere: Konen Stine Holsted, pigen Bodil Lundqvist, arbeidsmand And. Holsted, ungkarl Jens Lundqvist, faderen.
1823 December 14' i kirken:
107) Født 10. May 1823 Anne Sophie Charlotte Jessen.  Forældrene: Maler Johan Frederik Jessen og hustru Catharine Mette Marie Sommer. Faddere: Mdm. Allerup, jomfru Cronval, maler Cronval, bødker Mittelsted, muursvend Anders Jensen, buntmager Weimer. 
1823 December 21. hjemmedøbt af mig selv.
Dåben blev publiceret i kirken 1824 17' September.
108) Født 5. December 1823: Juliane Luise Amalie Petersen.  Forældrene: Lober ved Øresunds Toldkammer Johan Petersen og hustru Maren Kirstine Mørck. Faddere: Moderen, jomfru A.W. Holm, control. Wessel, assistent Kirck, fuldmægtigerne Erritzøe og Andersen. [Om 'Lober': Se eventuelt min ordbog under looper.]
1823 December 25' i kirken:
109) Født 28. Junii 1823: Caroline Cicilie Emilie Wennerlin.  Forældrene: Skrædermester Ingemand Wennerlin og hustru Anna Catharine Hans Datter. Faddere: Moderen, mdm. Urban, faderen, skrædersvend Hansen, ungkarl Jens Alberg.
1823 December 29' i kirken:
110) Født 14. December 1823: Ann Gordon Norrie. Forældrene: Kjøbmand Gordon Norrie og hustru Marie Craig.
Faddere: Frue Brown, Jomfru Gradmann, hr. Edward Brown, consul Lindberg, for Wilhelm Gordon af Gothenborg,
-- ?? Brown, -- ?? Chefman. [ "Gothenborg" er et gammelt navn for Göteborg ]
1824 Januar 9' i kirken:
111) Født 5. Oct. 1823: Wilhelmine Frederikke Gladt. Forældrene: Pigen Anne Sophie Blum, som barnets fader anmeldte hun selv: Matros Johan Gladt. Faddere: Moderen, Lotte Andersen, lods Niels M. . .??  Chirrurg P. Lund, tjenestekarl  Jens Hansen "Uægte"
1824 Januar 9. i kirken:
112) Født 3 Oct.1823: Marie Frederika Martine Caroline Petersen. Forældrene: Pigen Charlotte Brandt. Som barnets fader er angivet - - - -?? Lars Petersen.
Faddere: Mdm. Urban, - - -?? Eiberg, kjøbmand Malling, qvaraintaineofficiant Suhr. Døbt i Mariæ kirke, anført her som Olai-sognet tilhørende. "Uægte".
1824 Februar 4. i kirken:
113) Født 31. Okt. 1823: Angelica Carlotte Emilie Rosengreen. Forældrene: Seilmager Povel Johannes Rosengreen og hustru Anna Cecilie Jørgensen. Faddere: Frue Tegner, jomfru Lund, kjøbmand Frøde, fuldmægtig Grave, møller Hansen, færgemand Gottlieb.