Tilbage til Helsingør

Kirkebogen Sankt Olai Kirke, Helsingør, døbte piger.

 57 poster.

22. Januar 1826 til  15. Dec.1826.

Teksten i denne del af kirkebogen er sine steder særdeles vanskelig at læse, grundet en ulden og gnidret skrift. Skulle een af læserne kende noget til hullerne i teksten, vil jeg blive glad for oplysninger der kan føre til rettelser.
Ingen er fuldendt . . . heller ikke jeg. ;-) Derfor: Kontrollér venligst data for stave/læse/tastefejl  i originalkilden på arkivet.

Forkortelsen 'brbr' = brændewinsbrænder.Nr. 7: Født 24. Dec. 1825: Frederike Emilie Plum. Døbt 22. Januar 1826 i kirken Søemand Christian Hansen Plum og h. Kirstine Bendtsdatter. - Fadd. Moderen, mdm. Giesmann, færgemand A. Petersen, færgekarl C. Nicolaysen, faderen.

Nr 8: Født 8. Oct. 1825: Marie Thomassine Schaltz. Døbt 3. Febr. 1826 i kirken Kjelderkarl Peter Sørensen Schaltz og h. Johanne Margrethe Borits. - Fadd: Moderen, Mdm. Urban, contoristerne Lundwall og Webster.

Nr. 9: Født 8. Dec. 1825: Sophie Dorethea Wilhelmsen. Døbt 12. Febr. 1826 i kirken Pigen Anne Dorothea Lassen. Som barnefader er angivet arbeidsmand Frederik Wilhelmsen. - Fadd: Md. Urban, snedkermester Rohr, snedkersvend Bentsen. Anmærkning: "Uægte".

Nr. 10: Født 12. Nov. 1825 Lovise Cortlig Møller. Døbt 14. Febr. 1826 i kirken. Snedkermester Johan Christian Møller og h. Mette Christine Andersen. - Fadd: Moderen, Mdm. Giesmann, bogbinder Carlenius, Dreier Østergreen, faderen.

Nr. 11: Født 11. Jan. 1826 Julie Nicoline Johansen. Døbt 17. Febr. 1826 i kirken. Lods Hans Johansen og h. Catharine Petersen. - Fadd. Moderen, mdm. Urban, faderen.

Nr. 12: Født 13. Aug. 1825 Sophie Marie Larsen. Døbt 17. Febr. 1826 i kirken. Arbejdsmand Peter Larsen og h. Cicilie Andersdatter. - Fadd: Moderen, mdm. Urban, drager N. Jensen, arbeidsmand J. Gryderup, faderen.

Nr. 13: Født 1. Febr. 1826 Martine Julie Norrie. 19. febr. 1826: Hjemmedøbt af mig selv, daaben publiceredes i kirken 6. Juli 1826 - Kjøbmand Gordon Norrie, og h. Maria Craig. - Fadd: Frue Knox, jomfru Ellah, kjøbmand Ellah, hr. C.L. Petersen, Bagger fra Gothenborg, Ernst ?? [ En del gnidret tekst, vanskeligt at tyde, kan indeholde fejl og mangler]
["Gothenborg" er gammelt navn for Göteborg]

Nr. 14:  Født 30. Jan. 1826 Karen Catharine. Hjemmedøbt 1826 Febr. 1. af jordemoderen, publiceret i kirken d. 24. s. M.
Tjenestekarl, Jens Jensen og h. Birthe Christine Svendson. - Fadd. Mdm. Giesmann, jomfru Hornwain, kjøbmand Larson
[ ell. Larsen] . . . .Kolderup ?? chirurgh Frey. [ En del gnidret tekst, vanskeligt at tyde, kan indeholde fejl og mangler]

Nr. 15:  Født 29. Oct. 1825 Johanne Marie Henriksen. Døbt 3. Marts 1826 i kirken. Snedkersvend Hans Henriksen og h. Pernille Jensdatter. - Fadd: Mdm. Giesmann, moderen, snedker Lundgreen, . . . . . .?? Fr. Hobek.[ En del gnidret tekst, vanskeligt at tyde, kan indeholde fejl og mangler]

Nr. 16: Født 13. Jan. 1826 Johanne Kirstine Jørgensen. Døbt 5. Marts 1826 i kirken. Bryggerkarl Anders Jørgensen og h. Sophie Magdalene Knudsen. Fadd: Konen Karen Christensen, moderen, sergeant Audeboe, bryggerkarl Anders Sørensen.

Nr. 17 og 18: Født 27. Dec. 1825 Emilie Matthisen og Therese Matthisen. Døbt 10. Marts 1826 i kirken. Wærtshuusholder Ole Matthisen og h. Anne Christine Møller. Fadd: Moderen, Mdm. Urban, capitainerne Bartells, Horn, Hjort, Larsen Magnussen. - Anmærkning: "Tvillinger".

Nr. 19: Født 29. Dec. 1825 Andrea Dorthea Jensen. Døbt 12. Marts 1826 i kirken. Pigen Marie Kirstine Lassen der selw angiver som barnefader underofficeer ved . . . ?? regiment Andreas Jensen. Fadd: Moderen, skomagersvend Andreas Dalgreen.-  Anmærkning: "Uægte".

Nr. 20: Født 8. Sept. 1825 Frederike Amalie Jacobi. Døbt 21. Marts 1826 i kirken. Procurator Jacob Daniel Jacobi og h. Ester Salomon begge af den mosaiske troe. Fadd: Frue Stine Knudsen, jomfru Jacobi, krigsraad Schørring, . . [en del flere, men ulæseligt]

Nr. 21: Født 18. Dec. 1825 Caroline Wilhelmine Prytz. Døbt 25. Marts 1826 i kirken. Contorist Johan Carl Prytz og h. Anne Margrethe Simonsen. Fadd: Moderen, jordemoderen, handelsfuldmægtig Prytz fra . . . .?? faderen.

Nr. 22: Født 27. Febr. 1826 Cicilie Lovise Danielline Vetterberg. Døbt 27. Marts 1826 i kirken. Arevidt Vetterberg og h. Wilhelmine Danielline Hannemann. Fadd: Mdm. . . . ?? Larsdatter, jomfru Hannemann, skomagerne Hannemann, Wiltmann, Nohr, Berg. 

Nr. 23: Født 28. Jan. 1826 Dorothea Bartholine Berg.  Døbt 27. Marts 1826 i kirken. Skomagermester Christian Andreas Berg og h. Elisabeth Nielsen. Fadd: Drager H. Jensens kone, jomfru B. Berg, drager H. Jensen,   muursvend Ferd. Nielsen,
skomagersvend J. Nielsen. [ En del af teksten er meget utydelig, og kan indeholde fejl.]

Nr. 24: Født 24. Febr. 1826 Andrea Mathilde Larsen.  Døbt 7. April 1826 i kirken. Lods Niels Larsen og h. Johanne Marie Hansen. Fadd: Moderen, mdm. Giesmann, faderen.

Nr. 25: Født 28. Marts 1826 Inger Marie Frederike Nielsen.  Døbt 16. Apr. 1826 i kirken. Skrædersvend E . . .wor ?? Nielsen og h. Petronelle Friis. [Faderens fornavn utydeligt] Fadd: Mdm. Hansen, jomfru Gilberg, skrædermester Dalgreen, hr. Slott jun.

Nr. 26: Født 2. Nov. 1825 Birte Kirstine Børgesen.  Døbt 16. Apr. 1826 i kirken. Pigen Bodil Pedersdatter faderen tjenestekarl Peter Børgesen. Fadd: ....?? N. K. Hansen, pigen A. Petersdatter, tjenestekarlene N. Børgesen, H. Jensen, P. Nielsen. Anmærkning: "Uægte, dog ere forældrene siden gifte 14. April 1826".

Nr. 27: Født 7. Marts 1826 Joachimine Wilhelmine Mittelsted.  Døbt 16. Apr. 1826 i kirken. Bødkermester Johan Gottlieb Mittelsted og h. Anne Kirstine Larsen. Fadd: Mdm. Gradmann, jomfru Lund, brygger Svendsen, ...?? Simmelkjær, contorist Malling?? f. . . . .?? Bakke. [plus en del ulæseligt

Nr. 28: Født 26. Marts 1826: Charlotte Frederike Oline Madsen. Døbt 23. April 1826. Tjener Ole Madsen og h. Helene Jensen. Fadd: Frue Topp, frøken Fred. Lund.
Anmærkning: "Tvilling til nr. 18 side 41."

Nr. 29: Født 4. Okt. 1825 Sophie Amalie Gladt. Døbt 12. Maj 1826 i kirken. Arbeidsmand Johan Frederik Gladt og h. Anne Sophie Blum. Fadd: Frue de Meza, frøken Welding, kjøbmand c. Gradmann, consul P. van Aller, lieutnant Arentzen.

Nr. 30: Født 19. Marts 1825 Catharine Marie Elisabeth Thomine Frederiksen.  Døbt 29. Maj 1826 i kirken. Færgemand Hans Jensen og h. Catharine Møller. Fadd: Moderen, jomfru Sanne Braunbehring, handelsbetjent M. Olsen, faderen.

Nr. 31: Født 1. Febr. 1826 Augusta Charlotte Frederikke Sørensen. Døbt 2. Juni 1826 i kirken. Arbeidsmand Anders Sørensen og h. Johanne Hansen. Fadd: Mdm. L. Hansen, jomfru F. Hansen, skrædersv. Nielsen, skomagersv. Johan Nielsen, arbeidsmd. B. Jensen.

Nr. 32: Født den 9. Apr. 1826 Andrea Dorothea Wilhelmine Eneroth. Døbt 2. Juni 1826 i kirken. Høker Andreas Daniel Eneroth og h. Anne Marie Nielsen. Fadd: Moderen, Mdm. Urban, Faderen.

Nr. 33: Født 30. Maj 1826 Sophie Frederike Jensen. Døbt 23. Juni 1826 i kirken. Wærtshuusholder Johan Jensen og h. Inger Catharine Jensdatter. Fadd: Moderen, Lotte . .. ?? Ellermann, kjøbmand Ellermand, blikkenslager Robertsen, skrædermester Davidsen og wærtshusholder Sørup.

Nr. 34: Født 5. Juni 1826 Lovise Kirstine. Døbt 2. Juli 1826 i kirken. Arbeidsmd. Hans Larsen og h. Grete Chrestophersdatter. Fadd: Pigerne Pernille og Stine And.dt. J. Egebjerg Peter Rosenvinge, og Rasmus Langelsen.

Nr. 35:  Født 13. Maj 1826 Stine Petrine Nielsen. Døbt 14. Juli 1826 i kirken. Pigen Johanne Britte Hansdatter. Som barnefader angiver sig selv skomagersvend Christian Nielsen. Fadd: Moderen, jomfru Hannemann, skomager Vetterbye, skomagermestrene Loban ?? Povelsen, Nielsen, snedkersvend Petersen. Anmærkning: "Uægte"

Nr. 36: Født 10. Juni 1826 Ellen Kirstine Larsen. Døbt 16. Juli 1826 i kirken. Pigen Karen Hansdatter. Som barnefader angiver sig selv tjener Jens Larsen. Fadd: Pigen Marie Larsdatter, pigen Marie Petersdatter, tjenestekarlene Niels . . . .?? og Peter Nielsen. - Anmærkning: "Uægte".

Nr. 37: Født den 19. Maj 1826 Adelgunda Carolia Elbine Jeckel. Døbt 16. Juli 1826 i kirken. Hattemagersvend Ephraim Salomon Jeckel og h. Petronelle Margarethe Bolin. Fadd: Moderen, jomfru B.L. Bolin, bødkersvend N. P. Bolin, tømmermester Bolin, faderen.

Nr. 38: Født 30. Juni 1826 Charlotte Wilhelmine Hansen. Døbt 24. Juli 1826 i kirken. Lods Niels Hansen og h. Petronelle Lundgreen. Fadd: Moderen, mdm. urban, faderen.

Nr. 39: Født 22. Juli 1826 Margarethe Kirstine. War hjemmedøbt af jordemoderen. Arbeidsmand Peter Andersen og h. Anne Kirstine Lundqvist. - Død førend daaben blev publiceret i kirken.

Nr. 40: Født 5. Febr. 1826 Emilie Constantia Margarethe Holm. døbt 4. Aug. 1826 i kirken. Sproglærer Mogens Nielsen Holm og h. Gunild Jensen [ eller Jessen] Fadd: Mdm. Hansen, hr. Horserød, jomfru Moberg, brygger Randerup, færgemand P. Stade, contorist Mørik, hbt. Gad. [handelsbetjent]

Nr. 41:  Født 21. Juli 1826 Hansine Elisabeth Ottesen.  Døbt 13. Aug. 1826 i kirken. Pigen Anne Sørensdatter der selv angiver som barnefader artillerist Thue Ottesen. Fadd: konen Gunild Hanson og Sidse Sørensdatter, hr. Elbek, 2 fra Mørdrup smedsvend Søren Hansen, . . . . .?? tjenestekarlene Niels Willumsen og Peter Jensen. Anmærkning: "Uægte". [ en del af teksten gnidret og uforståelig. Kan indeholde fejltydninger]

Nr. 42: Født 7. Aug. 1826 Ingeborg Marie Christine Schubell. Døbt 17. Aug. 1826 i kirken. Bødkermester Christian Schubell og h. Ellen Andersdatter. Fadd: Frue v. Me. . .?? frøken Hansen, majorerne Friis og Sejer, den sidste er Glückstad kjøbmand og . . . .?? agent Liebmann, borger capit. Hansen. [eller Hanson]

Nr. 43: Født 6. Juni 1826 Frederike Dorothea Støkchart. Døbt 25. Aug. 1826 i kirken. Garwermester Matthias Støkchert og h. Anne Sofie Frøde. Fadd: Moderen, Mdm. Urban, cantor Topp, sadelmagermester Cronwal, garver Rhode.

Nr. 44: Født 1. Aug. 1826 Elline Chatharine  Marie Cecilie  Møller. Døbt 27. Aug. 1826 i kirken. Høker Christian Jørgensen Møller og h. Anne Christine Grubb. Fadd: Moderen, jomfru Marie Nielsen, brygger Grubb, . . . . ?? P. Møller, glarmester P. Schrøder.

Nr. 45: Født 14. Juli 1826 Johanne Petrine Nielsen. [eller Nielson] Døbt 3. Sept. 1826  i kirken. Arbeidsmand Johan Nielsen [eller Nielson] og h. Grete Knudsen.  Fadd: Toldbt. Hansens kone, jomfru Tonsen, ritmester Berregaard, kjøbmændende Tryde og Gad.

Nr 46: Født 31. Juli 1826 Fanny Jessina Petrea Holstebroe. Døbt 6. Sept. 1826 i kirken. Comtorist Søren Peter Holstebroe og h. Fanny Ibsen. Fadd: Mdm. Ibsen, frøken Velding, justitsraad . . . ?? kjøbmand Flies, ungkarl F. C. Ibsen.

Nr. 47: Født 12. Juli 1826 Anne Kirstine Ellemine Johnsen. Døbt samme dag af jordemoderen. Snedkermester Frederik Johnsen og h. Kirstine He. . . ? [ måske 'Helle' eller 'Hellmundt'] Død førend daaben blew publiceret i kirken.

Nr. 48: Født 17. Juli 1826 Anne Marie Jensen. Døbt 10. Sept. 1826 i kirken. Brygger Rasmus Hansen og h. Anne Kirstine Borup. Fadd: Moderen, mdm. Urban, faderen.

Nr. 49: Født 24. Aug. 1826 Charlotte Marie Petersen. Døbt 15. Sept. 1826 i kirken. Wognmandskarl Hans Jacob Petersen og h. Anne Catharine Petersdatter. Fadd: Konen Sophie Petersen, pigen Laurine smedmester Olsen, hr. Andresen,
b. . .?? Hansen.

Nr. 50: Født 4. Juli 1826 Margarethe Catharine Hansen. Døbt 14. Sept. 1826  i kirken. Brygger Rasmus Hansen og h. Anne Kirstine Borup. Fadd: Moderen, Mdm. Urban, faderen.

Nr. 51: Født 3. Aug. 1826 Lovise Marie Hultmann. Døbt 17. Sept. 1826 i kirken. Smedmester Peter Hultmann og h. Inger Marie Bentsdatter. Fadd: Moderen, jomfru Cronvall, skomager J. Nohr, sned. Andersen, [ell. Andresen]
smedsv. C. Hultmann.

Nr. 52. Født 9. Aug. 1826 Johanne Christiane Emilie Haslaur. Døbt 18. Sept. 1826 i kirken. Hattemager Georg Haslauer og h. Nicoline Da . . .?? Fadd: Mdm. Hildebrandt, mdm. Urban, skomagermester Neujahr.

Nr. 53: Født 3. Sept. 1826 Marie Petronelle Jensen. Døbt 29. Sept. 1826 i kirken. Baadebygger Søren Jensen og h. Lovise Ravn. Fadd: Moderen, Mdm. Giesmann, faderen.

Nr. 54: Født 14. Sept. 1826 Nicoline Christiane Christensen. Døbt 15. Oct. 1826 i kirken. Tjenestekarl Lars Christensen og h. Karen Christensdatter. Fadd: Frue Gradmann jun. jomfru Øeltze, consul van Aller, contorist Wessel, kjøbmand Simmelkjær.

Nr. 55: Født Aug. 1826 Sophie Wilhelmine Abel. Døbt 22. Oct. 1826 i kirken. Skomagermester Hans Abel og h. Karen Margrethe Olsen. Fadd: Moderen, mdm. Urban, skomagermester Wensel, brbr.  Kollerup.

Nr. 56: Født 6. Sep 1826 Josephine Wilhelmine Røste.  Døbt 29. Oct. 1826 i kirken. Skrædersvend Lars Røste og h. Christine Sophie Gilberg. Fadd: Mdm. Anne Petersen, jomfru Marie Widt, skrædermester Sander og skrædersvendene Bensen og Øland.

Nr. 57: Født 10. Oct. 1826 Charlotte Amalie Michelsen. Døbt 12. Nov. 1826 i kirken. Arbeidsmand Christian Michelsen og h. Anne Catharine Momme.  Fadd: Moderen, pigen Johanne Momme,  ....??.. Gryderup, skomager Wilmann, bryggerkarl Fr. Michelsen.

Nr. 58: Født 2. Oct. 1926 Marie Christine Olsen. Døbt 5. Nov. 1826 i kirken. Tømmersvend Lars Olsen og h. Birthe Jørgensdatter. Fadd: Mdm. Thomsen, jomfru Trine Petersen, tømmersvend Fr. Hansen, møllersvend Chr. Petersen.

Nr. 59: Født 31. Oct. 1826 Josephine Madsen.  Døbt 1. dec. 1826 i kirken. Gartner Henrik Madsen og h. Sophie Pough.
Fadd: Admiralinde Tuxen, frøken Clark, major Pough, capitain Qvade, kjøbmand Galschiøtt.

Nr. 1: Født 3. Dec. 1826 Karen Marie. Hjemmedøbt af Jordemoderen 6. Dec. 1826. Bagersvend Andres Michel Dybke ?? [Tvivl om efternavnet er korrekt tydet] og h. Anne Christine Wellander. - Død førend daaben blev publiceret i kirken.

Nr. 2: Født 21. Oct. 1826 Juliane Marie Stonor. Døbt 10. Dec. 1826 i kirken. Bødkermester Georg Henrik Stonor og h. Petronelle Johansen. Fadd: Moderen, mdm. Urban, contorist Hansen, faderen.

Nr. 3: Født 27. Sept. 1826 Johanne Wilhelmine Catharine Schmidt. Døbt 15. dec. 1826 i kirken. Wognmand Jochum Schmidt og h. Juliane Marie Hellmundt. Død førend daaben blev publiceret i kirken.