Kirkebogen Sankt Olai Kirke, Helsingør, døbte piger.

 54 poster, hovedsagelig 1829.

1. Januar 1828 til  24. Januar 1830.

Tilbage til Helsingør
Kun enkelte steder i denne del af kirkebogen er vanskelige at læse. Noget tyder på et præsteskifte. Skulle læserne kende noget til huller i teksten, vil jeg blive glad for oplysninger der kan føre til rettelser.

Ingen er fuldendt . . . heller ikke jeg. ;-) Derfor: Kontrollér venligst data for stave/læse/tastefejl  i originalkilden på arkivet.

Forkortelser: 'brbr' = brændewiinsbrænder. 'h' = hustru. 'hdbt' = handelsbetjent. 'jf' = Jomfru 'md'. = Madame.

I denne liste er der (sikkert ved en fejl) to poster med nummeret 52. Jeg har kaldt dem 52 A og 52 B !Nr. 1: Født 13. Nov. 1828 Anne Margrethe Kaas.  Døbt 1. Jan. 1829 i kirken. Indsider Niels Peter Henriksen Kaas og hustru Birthe Jørgensdatter. Fadd: Maren Jørgensdatter fra Nyebo, Anne M. Svendsdatter fra Rørtang, S. Mortensen fra Rørtang, M. Nielsen fra Nyebo, jordbruger A. Olsen.

Nr. 2: Født 15. jan. 1829 Anne Catharine Christensen.  Døbt 29. Marts 1829 i kirken. Arbeidsmand Niels Christensen og h. Karen Jørgensdatter Fadd: Mdm. Giesmann, pigen Line Berg, tjenestekarlene Peter Jørgensen fra Gurre, Hans Jørgensen her af byen, og Peter Jensen. 

Nr. 3: Født 17. Jan. 1829 Emma Wilhelmine Kjælberg.  Døbt 31. Maj 1829 i kirken. Slagtersvend Magnus Wilhelm Kjælberg og h. Sophie Elisabeth Semberlund. Fadd: jf. N. S. Kjælberg, md. Hansen, sadelmagermester Rolsted, handelsbetjent Voigt. [Set stavet 'Kjellberg' og lignende]

Nr. 4: Født 20. Jan. 1829 Mariane Emilie Christensen. Døbt 8. Juni 1829 i kirken. Drager Willas Christensen og h. Maren Andersdatter. Fadd: Mdm. Sclidermann, konen Maren Jensdatter, drager J. Andersen, drager R. Petersen, skolelærer Richter.

Nr. 5: Født 30. Jan. 1829 Ida Martine Henriette Hansen. Døbt 20. April 1829 i kirken. Lods Niels Hansen og hustru Petronelle Lundgreen. Fadd: Moderen, mdm. Giesmann, lods Joh. Hansen, lods Chr. Engelsen, wærtshuusholder Magnus Lundgreen, faderen.

Nr. 6: Født 4. Febr. 1829  Ellen Kirstine Olsen.  Døbt 3. April 1829 i kirken. Pigen Birthe Svendsdatter der angav som barnefader arbeidsmand Niels Olsen.  Fadd: Md. Alberg, pigen Karen Marie, tjenestekarl Anders Nielsen, tjenestekarl David Hansen, tjenestekarl Hans Svendsen. - Anmærkning: "Uægte".

Nr. 7: Født 11. Feb. 1829 Mariane Sophie Øberg. D. 9. April hjemmedøbt af skolelærer Kock. Skomager Anders Øberg og h. Sophie Henriette Frørup. - Død førend daaben blev publiceret i kirken.

Nr. 8: Født 13. Febr. 1829 Sophie Christine Sørensen. Døbt 10. April 1829 i kirken. Pigen Johanne Lindqvist. Som barnefader blev angivet tjenestekarl Hans Sørensen. Fadd: Md. Hansen, konen Elisabeth Hansen, tjenestekarlene Hans Tranekjer og And. Sivertsen, faderen.- Anmærkning: "Uægte".

Nr. 9: Født 13. Febr. 1829 Emma Emilie Nielsen.  Døbt 24. April 1829 i kirken. Slagtersvend Jacob Peter Nielsen og h. Frederikke Lovise Nielsen. Fadd: Moderen, md. Giesmann, slagtermst. J. Nielsen, do. L. Petersen, faderen.

Nr. 10: Født 14. Febr. 1829 Andrea Henriette Hansen.  Døbt 21. Mai 1829 i kirken. Lods Hendrich Hansen og h. Marie Wilhelmine Lauritzen. Fadd: Moderen, md. Giesmann, lodserne F. Hansen og D. Hansen, faderen.

Nr. 11: Født 25. Febr. 1829 Ida Emilie Jensen.  Døbt 3. Mai 1829 i kirken. Kjelderkarl Ole Jensen og h. Birgitte Dubbermanschy. Fadd: Moderen, pigen Anne Sophie, toldbetjent Wurtz, skomagersvend Mathis Dubbermanschy.

Nr 12: Født 20. Marts 1829 Wilhelmine Marie Kock. Døbt 24. Mai 1829 i kirken. Skrædermester Hans Frederik Kock og h. Johanne Kirstine Vegt. Fadd: md. Helgenbrandt, jf. Cathar. Giesmann, skrædermestrene Rundqvist, Scheffmann og Kasthoff. 

Nr. 13: Født 25. Marts 1829 Marie Christine Hansen. Døbt 10. Mai 1829 i kirken. Anne Christine Hansen ved Ladegaarden der angav som barnefader Hans Hansen Wallerød, soldat i Kjøbenhavn. Fadd: Md. A. F. Fischer, pigen A. K. Frederiksdatter, arbeidsmand A. L. Ørbye,  pottemagersvend Lars Ulberg. - Anmærkning: "Uægte".

Nr. 14: Født 28. Febr. 1829 Marie Caroline Petersen. Døbt 29. Marts 1829 i kirken. Pigen Ellen Bendsen. Som barnefader angav sig selv Peter Jørgensen, tjenestekarl. Fadd: Moderen, mdm. Urban, muursvend N. Rasmussen, dito R. Petersen, tjenestekarl P. Christensen. - Anmærkning: "Uægte".

Nr. 15: Født 28. Marts 1829 Ellen Marie Larsen. Døbt 8. Juni 1829 i kirken. Fisker Peter Larsen og hustru . . .?? Johanne Petersdatter. Fadd. Md. E Gottliebsen, jf. Line Krabbe, færgemand J. Gottliebsen, fisker N. Hansen, faderen.
[ Hustruen har et fornavn som er "puttet ind" og derfor vanskeligt at tyde

Nr. 16: Født 29. Marts 1829 Stine Rasmine Tonnig. Døbt 17. Mai  1829 i kirken. Pigen Anne Margrethe Hansdatter. Som barnefader blev angivet tjener Rasmus Tonnig i Kjøbenhavn. Fadd: Moderen, md. Urban, arbeidsmand Jens Nielsen, tjener Mads Povelsen, underofficeer Jens Jørgensen. - Anmærkning: "Uægte".

Nr. 17. Født 29. Marts 1829 Emilie Caroline Holm. Døbt 22. Mai 1829 i kirken. Skomagermester Johannes Holm og h. Sophie Lovise Schmidt. Fadd: md. Sabra, jf. Scharnet ?? Gulien ?? slagtermester C. Henning, contorist Carl Schmidt, skomagermester Flyger. [ Nogle af vidnernes navne kan være fejltydet]

Nr. 18: Født 3. Marts 1829 Mathilde Petronelle Marie Larsen. Døbt 24. Mai 1829 i kirken. Pigen Dorothea Kirstine Larsen, som barnefader angav sig selv arbeidsmand Lars Andersen. Fadd: Pigerne Johanne Philipsdatter og Birte Jørgensdatter, tjenestekarlene T. Rasmussen, H. Jørgensen, og Chr. Petersen. - Anmærkning: "Uægte".

Nr. 19: Født 3. April 1829 Anne Dorothea Petersen. Døbt 10. Mai 1829 i kirken. Wognmandskarl Hans Jacob Petersen og h. Anne Cathrine Olsen. Fadd: Md. J. Petersen, jf. S. Gyrtler, handelsbetjentene J. Møller, C. Volkersen og Kirckheiner.

Nr. 20: Født 9. April 1829 Eleonore Ramm. Døbt 24. Mai 1829 i kirken. Grøndhandler Johan Mathæus Ramm og h. Ellen Margrethe Hartelius. Fadd: Moderen, md. Carstens, slagtermestrene M. Petersen og Chr. Petersen, smedsvend M. Hartelius.

Nr. 21: Født 20. April 1829 Betzy Iverine Augusta Bertelsen. Døbt 14. Juni 1829 i kirken. Malermester Iver Bertelsen og hustru Ellen Johanne Johansen. Fadd: Etatsraadinde Steenfeldt, jf. Jacobsen, raadmand Rogert, apotheker Steenberg, senior, capit. Schierbeck.

Nr. 22: Den 24. April 1829 Dødfødt. Lods Niels Larsen og h. Johanne Marie Hansen. - Anmærkning: "Begravet i stilhed"

Nr. 23: Den 25. April 1829 Dødfødt. Færgekarl Carl Struck og h. Anne Kierstine Petersen. - Anmærkning: "Begravet i stilhed."

Nr. 24: Født 28. April 1829 Birte Christine Susanne Johansen.  Døbt 5. Juli 1829 i kirken. Tømmersvend Søren Johansen og h. Ellen Poulsen. Fadd: Moderen, md. Urban, skrædermester F. Larsen, faderen.

Nr. 25: Født 22. Nov. 1828 Leonora Emilie Olsen. Døbt 3. Mai  1829 i kirken. Skomagersvend Johan Henrik Olsen og h. Anne Kirstine Karsted af Snekkersteen. Fadd: Moderen, konen Marie Karsted, tjenestekarl Gabriel Karsted, bødkersvend Chr. Schouw. - Anmærkning: " Døbt her i kirken efter pastor Fangels begjering." 

Nr. 26: Født 29. Sept. 1829 Else Christine Holm. Døbt 17. Mai 1829 i kirken. Skomagermester Lars Jensen Holm og h. Sophie Catharine Jørgensen. Fadd: Moderen, md. Urban, faderen.

Nr. 27: Født 9. Marts 1829 Madsine Thomine Angelica Schmidt. Døbt 27. mai 1829 i kirken. Toldassistent Christian Wilhelm Schmidt og h. Ezechie Henriette Christiane Guldstad  [Set stavet Gulstad i andre kilder] Fadd: Fru Guldstad, Moderen, faderen, contoiristerne L. Guldstad og A. Guldstad.

Nr. 28: Født 8. Mai 1829 Dorothea Sophie Olsen. Døbt 28. Juni 1829 i kirken. Arbeidsmand Hans Olsen og hustru Anne Marie Jørgensdatter.  Fadd: Konen Margrethe Jensdatter, pigen Ellen Andersdatter, tjenestekarlene Andreas [eller 'Anders'] Olsen, Cornelius Nielsen, Ole Larsen.

Nr. 29: Født 23. Mai 1829 Emilie Augusta Margrethe Erlandsen. Døbt 27. Juli 1829 i kirken. Snedkersvend Jens Ferdinand Erlandsen og hustru Andrea Simonsen. Fadd: Md. Svendsen, jf. Stine Schreiber, fra Roeskilde, kjøbmændende Prytz og Schreiber, brygger Olsen.

Nr. 30: Født 24. Maj 1829 Wilhelmine Frederike Hansen. Døbt 19. Juni 1829 i kirken. Pigen Caroline Frederikke Aackermann som barnefader blev angivet Hans Hansen, tjenestekarl hos hr. Br. . .?? i Gurre. Fadd: Moderen, jordemoderen, md. Hansen, faderen, tømmersvend Jørgen Hansen. - Anmærkning: "Uægte".

Nr. 31: Født 31. Mai 1829 Marie Jensdatter. Døbt 12. Juni 1829 i kirken.    Pigen Kirsten Larsdatter der angiver som barnefader tjenestekarl Jens Nielsen. Fadd: Pigen Birthe Jensdatter, moderen, tjenestekarl Gunner Larsen. - Anmærkning: "Uægte".

Nr. 32: Født 4. Juli 1829 Petronelle Wilhelmine Olsen. Døbt 2. Aug 1829 i kirken. Lods Christian Olsen og hustru Johanne Sophie Bærentzen. Fadd: Moderen, md. Giesmann, lods Chr. Ravn, lods F. Olsen, faderen.

Nr. 33: Født 16. Juli 1829: Emilie Andrea Kirck. Døbt 23. Juli 1829 hjemme af mig selv. Kongelig fuldmægtig ved Øresunds Toldkammer Lars Frederik Kirck og hustru Emilie Lovise Sprunck.  - Død førend daaben blev publiceret i kirken.

Nr. 34: Født 28. Juli 1829 Marie Christine Lundwall. Døbt 7. Aug. 1829 i kirken. Handelsbetjent Johan Peter Lundwall og hustru Cathrine Marie Gundersen Appelrod.  Fadd: Enken md. Lundwall, md. Grove, kjøbmand Webster, handelsbetjentene Lundwall og Solter, færgemand Gundersen.

Nr. 35: Født 14. Aug.1829 Anne Marie Petersen. Døbt 28. Aug. 1829 i kirken. Pigen Ellen Marie Larsen. Som barnefader angiver sig selv tjenestekarl Rasmus Petersen.


Nr. 36: Født 18. Aug. 1829 Frederikke Wilhelmine Olsen.  Døbt 25. Sept. 1829 i kirken. Reservelods Frederik Olsen og hustru Lovise Charlotte Bustrup. Fadd: Moderen, md. Giesmann, lodserne Christian Olsen, Hans Chr. Larsen og faderen.


Nr 37: Den 31. Aug. 1829 Dødfødt. Garvermester Guldbrand Johansen Kurland og h. Britta Stine Malmgreen.
- Anmærkning: "Begravet i stilhed 1829 Sep. 2den."

Nr. 38: Født 1. Sept. 1829 Julie Caroline Madsen. Døbt 5. Oct. 1829 i kirken. Skomagermester Jens Christensen Madsen og  h. Anne Kirstine Terkildsen. Fadd: Moderen, Md. Giesmann, skomagersvend And. Petersen do. Chr Sørensen, faderen.

Nr. 39: Født 7. Sept. 1829 Else Kirstine Juliane Jensen. Døbt 18. Oct. 1829 i kirken. Tjenestekarl Jens Jensen og h. Benthe Kirstine Svendsen. Fadd: Md. Carstensen, jf. Chr. Hornwain, brændeviinsbrænder Kollerød, gartner Henriksen, brygger Lassen.

Nr. 40: Født 7. Sept. 1829 Johanne Poveline Bergelin. Døbt 11. Oct. 1829 i kirken. Pigen Marie Christine Larsen og smedesvend Oluf Bergelin der selv angav sig som barnefader. Fadd: Md. Sabra, jf. L . .tle ?? Thimler, bøssemager Flerong, skrædersvend And. Lindmann, gartner Madsen. - Anmærkning: "Uægte".

Nr. 41: Født 21. Sept 1829 Sophie Laurette Larsen. Døbt 1. Nov. 1829 i kirken. Reservelods Jens Frederik Larsen og h. Sophie Petersen. Fadd: Md. Krabe, jf. Hoibye, hr. Christoffersen, P. Petersen, L. Svendsen, A. Larsen.

Nr. 42: Født 11. Oct. 1829 Emilie Frederikke Casse. Døbt 16. Mai 1830 i kirken. Pigen Inger Christine Bendsen. Som barnefader, der angav sig selv slagtersvend Peter Larsen Casse. [set stavet 'Kasse' i andre kilder] Fadd: Moderen, md. Urban, slagtersvend Hendrik Zibel, og dito Goldschmidt, faderen. - Anmærkning: "Uægte".

Nr. 43: Født 1. Nov. 1829 Juliemma Anna Rognaldine Zættre. Døbt 6. Juni1830 I kirken. Qwarantaineofficiant Rognald Zættre og hustru Anna Olvig Ulrikke Berggreen. Fadd: Moderen, md. Giesmann, faderen, ungkarl Andreas Chr. Zættre.

Nr. 44: Født 7. Nov. 1829. Anne Luisa Petersen. Døbt hjemme den 13. Dec.1829 af mig selv. Contorist Peter Petersen og hustru Anne Maria Kragh. - Død førend daaben blev publiceret i kirken.

Nr. 45: Født 8. Nov. 1829 Juliane Wilhelmine Lunge. ?? Døbt 9. Maj 1830 i kirken. Afskediget artillerieunderofficeer Ole Larsen Lunge og hustru Johanne Sophie Wessel. Fadd: Md. Alberg, pigen janette Gulin, marquer Peter Larsen, skrædermester Wennerlin.
[ Rettelser i navnet fra 'Lynge' til muligt Lunge ell. Långe]

Nr. 46: Født 28. Nov. 1829 Andrea Bernhardine Emilie Alberg. Døbt 21. Marts 1830 i kirken. Pigen Karen Lovise Thuesen. Som barnefader blew angivet tømmersvend Jens Alberg. Fadd: Skomagermester Flyger, slagtermester Chr. Nielsen, bødkersvend Jens Sørensen, lods Magnussen, underofficeer N. Grested, md. Alberg, pigen Nic. Blonksted.
- Anmærkning: "Uægte".

Nr. 47: Den 30. Nov. 1829: XXXXXXX  Kjøbmand Johan Peter Kornerup og h. Lagertha Mariane Friis. -
Død straks efter fødselen under daab og blew begrawet d. 2. dec. 1829.

Nr. 48: Født 16. Oct. 1829 Nicoline Emilie Marie Nielsen. Døbt 4. Dec. 1829 i kirken.  Lods Anders Nielsen og h. Johanne Sophie Jørgesen. Fadd: Md. Giesmann, L . . . ?? moderen, lods J. Hansen, lods N. Larsen, lods A. Espegreen.

Nr. 49: Født 16. Oct. 1829 Emilie Augustine Borro. Døbt 6. Dec.1829 i kirken. Tømmersvend Christian Borro og hustru Chatharine Madsen. Fadd: Md. Emilie Kirck, jf. Mariane v. Mehren, cancelliraad Rogert, dr. Klem. contorist Kirckheiner, lieutn. v. Høling. [ Set stavet 'Borroe' i andre kilder]

Nr. 50: Født 2. Dec. 1829 Camille Joachimine Andresen. Døbt 28. Febr.1830 i kirken. Rebslagermaster og lieut. v. brandcorpset Hans Jacob Andresen og hustru Anne Joachimine Andersen  Fadd: Moderen, Capt.Dreyer's frue, wognmand og lieut. Hansen, ungkarl A. Braunberentz.

Nr. 51: Født 7. Dec. 1829 Mathilde Nielsen.  Døbt 13. Dec. 1829 hjemme af mig selv. Wærtshuusholder Peter Nielsen og hustru Johanne Britta Hansdatter. - Død førend daaben blev publiceret i kirken.

Nr. 52 A: Født 9. Dec. 1829 Julie Clara Prytz. Døbt 26. Mai  1830 i kirken.  Kjøbmand og lieutn. v. borgernes artilleri hr. Johan Carl Prytz og h. Anne Margrethe Simonsen.  Fadd: Moderen, md. Giesmann, J. C. Schmidt, skibsclarerer Peter Prytz studiosus theologiæ, og faderen.

Nr. 52 B: Født 1. Nov. 1829 Cecilie Wilhelmine Wetterberg. Døbt hjemme d. 4. Jan. 1830 af mig selv. Daaben publiceret i kirken 1830 Juni 13de. Skomagermester A . . .avidt?? Wetterberg og hustru Wilhelmine Danielline Hannemann. Fadd: Md. Hannemann, jf. Hannemann, Garwer Petersen, høker Dems, faderen.

Nr. 53: Født  25. Dec. 1829 Anne Engeline Borregaard.  Døbt 24. Jan. 1830 i kirken. Tjenestepigen Else Marie Eriksen der angiver som barnefader handelsbetjent Engelhardt Brink Borregaard.  Fadd: Md. Kleinstrop, jf. Stine Eriksen, snedkersvend Kleinstrop, skomagersvend Niels Eriksen. - Anmærkning: "Uægte".