Tilbage til Helsingør
Kirkebogen
Sankt Olai Kirke Helsingør
Fødte og døbte drenge År 1832
74 poster dette år.


Nr.
Født
Barnets navn
Dåbens 
dato
Forældrene
Faddere og anmærkninger
1
02. 
Jan.
- - -
Død pludselig uden daab
Skomagermester, Carl Peter Moeberg og hustru Karen Larsdatter
Død d. 13. Februar 
begravet d. 17. Febr. uden ceremonie
2
04. 
Jan
Rudolph Christian Gottschalk
12. Marts
hjemmedøbt af mig selv, daaben publiceret i kirken d. 17. Juni
Kjøbmand, Bernth Gottschalk og hustr. Marie Elisabeth Giebelhausen
Md. Petersen, moderen, kjøbmand A. Wachtelbrenner, handelsbetjent Tham, 
fuldmægtig Suhr, 
skuespiller G. Giebelhausen
3
23.
Jan.
Carl Julius Marinius
23. April
i kirken
Fragtkører, Niels Marinius og hust. Stine Marie Lund
Jfr. Petersen, jfr. Braumbehrens, handskemager Høibye, kjøbmand Olsen, kjøbmand Jørgensen, 
handelsbetjent Møller
4
27. 
Jan.
Dødfødt
- - -
Contorist, Christian Schouv og hustru Karen Sophie Mørck
-  -  - 
5
28. 
Jan.
Carl Rudolph Plum
3. Juni 1832
i kirken
Pigen, Bendte Cathrine Jørgensen og
angivne barnefader muursvend Carl Peter Ferdinand Plum
Md. Alberg, pigen Christiane Jørgensen, 
skomagermester Flyger, snedkersv. Fred. Mathiesen, 
muursvend Fred. Sandberg. Anm.: "Uægte"
6
01.
Febr.
Frederik Larsen
6. Marts. Hjemme af skolelærer Kock
Lods, Niels Larsen og hustru Johanne Marie Hansen
Død førend daaben blew publiceret i kirken
7
16.
Febr.
Andreas Julius Salomonsen
11. Maj
i kirken
Færgemandssøn, Anders Salomonsen og hustr. Sophie Albertine Sevestrøm
Md. Reiffenstein, Jfr. Aug. Carland, kjøbmændende Kragh og Marstrand, færgemand R. Hartvig
8
17. Febr.
Niels Edvard Nielsen
8. April
i kirken
Lods, Anders Nielsen og hust. 
Johanne Sophie Jørgensen
Moderen, pigen Stine Jørgensen, lodserne 
Lars Svendsen og Did. Hansen.
9
23.
Febr.
Peter Jensen
10. April
hjemmedøbt af 
skolelærer Kock.
Fruentimmeret, Christine Sørensen.
Som barnefader angaves færgekarl Svend Jensen Wiboe
Død førend daaben blev publ. i kirken
Bemærkning: "Uægte"
10
 26.
Febr.
Carl Edward Lund
 26. Febr. 
hjemme af 
skolelærer Kock
 Skomagermester, Niels Christian Lund 
og hustru Anne Magdalene Broe
 Død førend daaben blev publiceret i kirken
11
 24. Febr.
Ludvig Christian Jensen
13. April
i kirken
Baadebygger, Søren Jensen og hustru Lovise Augusta Ravn 
Moderen, md. B. M. Olsen, brbr. R. Petersen, 
lods Chr. Ravn, faderen.
12
29. 
Febr
 Dette barn er anmeldt som en dreng, men er en pige.
Vid:pag. 300 N. 21.
 -  -  -
 Skomager, hans Løwe Sick og hustru Anne Sophie Johansen
- - - 
13
01. 
Marts 
 Død pludselig uden daab
 
 Arbeidsmand, Peter Petersen Ramløse og hustru Ellen Larsdatter
 -  -  - 
14
 04. Marts
 Jens Theodor Hellesen
17. Juni 
i kirken
Fisker, Lars Hellesen og hustru Bodil Jacobsen 
Md. Hansen, jf. Trine Bornholm, kjøbm. Marstrand og Møller, færgekarl Jan Jensen
15
 05. Marts
Svend Larsen
[Se næste]
5. Marts
hjemmedøbt af skolelærer Kock, daab. publ. i kirken 31. Mai 1832
 Lods, Jens Frederik Larsen 
og hustru Sophie Petersen
 Md. Carstensen, Jf. A. C. Andersen, hr. ?. C. Hamberg, P. Nielsen og P. Svendsen
Anmærkning: "Tvilling"
16
05.
Marts 
og
Lauritz Larsen
 5. Marts
hjemmedøbt af skolelærer Kock, daab. publ. i kirken 31. Mai 1832
 Lods, Jens Frederik Larsen 
og hustru Sophie Petersen
 Lauritz død førend daaben blev publiceret i kirken
17
 03. Marts
 Dødfødt
-  -  - 
Grosserer, Johan Christian Nicolaus Borries og hust. Augusta Georgine Steenberg 
Nedsat i stilhed 5. Marts.
Tvilling til Pigen Nr 7
18
 05. Marts
Wilhelm Ludvig Emil Schmidt
17. Juni
i kirken
Toldkasserer, Christian Wilhelm Schmidt og hustru Ezehie Henriette Christiane Gulstad 
 Md. Dein, jf. M. Gulstad, contoristerne L. Gulstad og A.Gulstad, faderen.
19
09. Marts 
Rasmus Peter Rasmussen
20. April
i kirken
Underofficeer, Hans Rasmussen og 
hust. Anne Margrethe Petersdatter 
 Md. Giesmann, jf. Andrea Lind, smedsvend C. Hornwain, Jens Rasmussen, lods Jørgen Lind.
20
 25. 
Jan.
Carl Frederik Wilhelm Riisberg
4. Marts 
i kirken
Smedmester, Johannes Riisberg og hustru Sophie Magdalene Castrup 
 Moderen, jf. Marie Castrup, lods N. Hansen, borgemester Wolff, skræder And. W. Riisberg fra Helsingborg.
21
 10. Marts
Jørgen Peter Emil Holstebroe
12. Maj
i kirken
 Kjøbmand, Søren Peter Holstebroe og hustru 
Fanny Ibsen 
 Fru justitsraadinde de Meza, Regine Welding, hr. garvermester Rohde, hr. Jørgen Holstebroe, hr. William Ibsen
22
14. Marts 
Niels Peter Harald Andresen
31. Maj 
i kirken
Rebslagermester, og lieutn. ved brandvæsenet, Hans Jacob Andresen og hustru Anne Joachimine Andersen
Moderen, jf. Ida Schouw, contorist 
Chr. Schouw, og contorist Rønning
23
 20. Marts
Johan Frederik Larsen
11. Juni ??
i kirken.
[kan også læses d.1.]
 Fisker, Peter Larsen og hustru Gunild Johanne Petersen
Moderen, md. Olsen, færgemand J. Gottliebsen, fisker B. Olsen 
[En del utydelig skrift, delvis gættet]
24
 25. Marts
Peter Mikkelsen
23. April
i kirken
Fruentimmeret, Anne Margrethe Peters Datter og bortreist soldat 
Morten Mikkelsen Skovbye 
 And.  Ørbyes kone, pigen Marie Nielsdatter, arbeidsmand And. Larsen, rygter Lars Christensen, malersvend Morten Olsen.
"Uægte"
25
 29. Marts
Svend Edvard Dideriksen
25. Maj
i kirken
Kobbersmedsvend, Jes Johan Wilhelm Dideriksen og hustru Ellen Larsdatter
Md. Trine Borroe, jf. Hanne Juul, kjøbmand Flies, handelsbetjent Boisen
26
 09. 
April
 Lauritz Christian Johannes Hybner
11. Juni
i kirken
Slagtermester Frederik Hybner og 
hustru Frederikke Struck 
 Moderen, Jf. Sophie Hybner, indspecteur Myhre, underfoged og wærtshuusholder Chr. Hansen
27
 14. 
April
Christian Reinhald Weitzmann 
 22. Mai 
i kirken
Jacob Frederik Ludvig Weitzmann, krigssekretair?? og eier af Kronborg Ladegaard og hustru Sara Birgitte Hærtel
 Md. Øst, fru Hertel, capit. Hertel, urtekræmmer Øst, assessor Hertel, alle fra Kjøbenhavn
28
 17. 
April
 Dødfødt
-  -  - 
Bagermester, hans Peter Wulff og hustru Johanne Cathrine Munthe 
-  -  - 
29
19.
April
Christian Emil Olsen 
 15. juni
i kirken
Lods, Christian Olsen og hustru Johanne Sophie Bærentsen 
Moderen, md. Giesmann, lods Chr. Ravn, lods Fred. Olsen, faderen 
30
21. 
April 
Johan Ferdinand Kasse
22. Juni
i kirken
Fruentimmeret, Inger Christine Bendsen og som barnefader slagtersvend Peter Larsen Kasse
Moderen, md. Urban, slagtersvendene 
Chr. Grønbeck og Peter Lundberg, 
bødkersvend Jens Svendsen
"Uægte"
31
1. Maj 
Edward Christian Børgesen
24. Juni
i kirken
Færgemand Jens Børgesen og 
hustru Anne Kirstine Hansen. 
 Md. Inger Heller, jfr. Marie Giertsen, fiskehandler Chr. Hansen, handskemager Høybye, snedkersvend Peter Heller
32
2. Maj 
Otto Constantin Bertelsen
1. juli
i kirken
 skomagersvend, Hans Henrich Bertelsen og hustru Anne Margrethe Buckhorst
Moderen, md. Sabra, skomagersvendende Joh. Nielsen Fr. Grader, og W. Eskildsen
33
12. 
Maj 
Christian Theodor Hansen
11. Juni
i kirken
Tømmersvend, Jørgen Hansen og hustru Christine Marie Tobiassen 
Moderen, md. Olsen, bøssemager L. Hansen, fra Hellebeck, wærtshuusholder P. Hansen og faderen.
34
15.
Maj
Christian Frederik Hjort
6. Juli
i kirken
Enke, Laurine Christine Bertelsen født Nielsen, som barnefader angaves Peter Hjort, 
. . .chirurgh ?? ved det borgerlige Artilleri 
 Md. Hansen, jf. Ida Bechmann, 
kurvemagersvend Carl Høibye, faderen.
"Uægte" [ En del gnidret tekst, delvis gættet]
35
 20. 
Maj
Isaac Wilhelm Tegner
 25. Juni
i kirken
Møller og Lieutn. ved det Borgerlige Artilleri, Ludvig Ferdinand Tegner 
og hustru Elisabeth Mai.
 Md. Mai, moderen,   . . . ?? søn, lieutn. P. tegner, lieutn. og karetmager J. Tegner, færgemandssønnerne Carl og Peter Mai.
[ En del gnidret tekst som jeg måtte give op over for]
[Senere Generaldirektør for Statsbanerne, 4 børn , se Ft 1901 Bernstorffsgade]
36
 23.
Maj
Jens Michael Mathiesen
24. Juni
i kirken
Skrædersvend, Hans Mathiesen og hustru Marie Amalie Lotter 
Md. Urban, pigen Henriette Lotter, skrædermesterne J. E. Hamberg og J. Jørgensen, skrædersvend A. G. Witterland
37
 28. 
Maj
 Jørgen Olsen
5. Aug.
i kirken
Arbeidsmand, Hans Olsen og hustru
Marie Jørgensdatter
Anne Marie Petersen, Johanne Marie Madsen, Christian Madsen, Anders Jacobsen
38
 06.
Juni
Vid. pag. 108 N45
-  -  - 
Blikkenslagermester, Lauritz Christian Steen og hustru Anne Kirstine Wittesen
-  -  -  - 
39
20. Martz 
Hans Peter Petersen
Hjemmedøbt af pastor Fischer 
Fruentimmeret, Anne Christine Petersen og
angiven barnefader artillerist Hans Olsen
Død førend daaben blew publiceret i kirken.
Født i St. Mariæ sogn, "Uægte"
40
13. 
Juni 
 Jens Christian Jensen
 15. Juli
i kirken
Arbeidsmand, Peter Jensen og hustru
Mette Cathrine Hansdatter
Md. Reiffenstein, jf. Chr. M. Lund, blikkenslager Robertsen, toldbetjent Kjeldsen, 
færgekarl Chr. Bagge 
41
 14.
Juni
Johannes Alexander Crillesen
4. Aug.
i kirken
 Contorist, Anders Crillesen og 
hustru Gunild Johanne Petersen
 Md. Giesmann, jf. Christiane Ripperger, Tøifabrikør Ripperger og
C. A. Petersen fra Kjøbenhavn
42
 19. 
Juni
Rudolph Richard Daniel Lundbeck
 26. Aug.
i kirken
 Skrædermester, Poul Erenst Linet Lundbeck og hustru Else Kirstine Jørgensen
Moderen, md.Urban, 
skrædermester Fischer, 
skrædersvend P. Haagensen
43
 7. 
Juni
 Sophus Gradman
 26. Aug.
i kirken
Kjøbmand og capit. ved det Borgerlige Artillerie, Gerhard Adam Gradman og hustru Chatarina Marie Amtrup
Moderen, frøken Anny Schierbeck, hr. Carl Frederik Gradman, faderen 
samt apotheker Steenberg junior 
44
2. 
Juli 
Martin Henrik Hansen
5. August
i kirken
Lods, Niels Hansen og
hustru Petronelle Lundgreen 
 Moderen, jf. Line Hansen, faderen, wærtshuusholder mag. Lundgreen og handelsbetjent Kaas
45
6. 
Juni
Jens Otto Steen
20. Juli
i kirken
Blikkenslagermester, Lauritz Christian Steen og hustru Anne Kirstine Wittesen 
 Moderen, md. Giesmann, tømmermester 
Johan Steen, snedkermester Petersen, sadelmagermester Petersen
46
 9. 
Juli
Carl Frederik Ferlund
5. August
i kirken
Muursvend, Johannes Laurenzen Ferlund 
og hustru Johanne Margrethe Poulsen
Md. Hansen, pigen A. M. Christensen, slagtermester Chr. Petersen, 
smedsvend Fr. Brask, faderen. 
47
 22. 
Juni
Johan Lorentz Bornemann Wismer
6. August
i kirken
Strandtoldkontrolleur, Johan Lorentz Wismar
og hust. Cathrine Marie Cromenauen
Jf. Nicoline Wismer, jf. Emma Wismer, regimentskvarteermester Berner,districtscommissair Thyboe, instrumentmager Wismer
Tvilling til pigen N. 31 pag. 301
48
22. 
Juli 
Carl Frederik Hartmann
7. Sept.
i kirken
Pigen, Caroline Margrethe Angelberg og Frederik Hartmann, underofficer af Kr. Reg. granader Comp. 
 Md. Sabra, pigen Marie kypper, underofficerene Fred. Kleinschmidt, Henrik Møller og Frants Stegvilon
"Uægte"
49
6. 
Aug.
William Jensen
16. Sept.
i kirken
 Drager, Hans Jensen og 
hustru Inger Marie Lindqvist
Md. Giesmann, pigen Signe Olsdatter, dragerne Jørgen Andersen og  Chr. Schouv, 
slagtermester Chr. Nielsen
50
 7. 
Aug.
Dødfødt
-  -  - 
Pigen Anne Petersen og 
Peter Geertsen Kempel 
 "Uægte"
51
 9. 
Aug.
 Carl Frederik Sørensen
7. Okt.
i kirken
Fruentimmeret Anne Johanne Lundqvist og arbeidsmand Hans Sørensen 
Moderen, pigen Marie Bakke, bøssemager Fleront, tjenestekarl Hans Albreht, faderen.
"Uægte"
52
 14. 
Aug.
Adolph Frederik Stonor
5. Okt
i kirken
Bødkermester George Henrik Stonor og hustru Petronelle Larsen
Moderen, Md. Hansen, bødkermester E. Schubell, brobetjent Hansen og N. Knudsen, faderen.
53
25.
Aug.
 -  -  - 
-  -  - 
Skrædersvend Andreas Jørgensen Bille og hustru Christiane Iversen 
Er flyttet ind i St. Mariæ sogn efter 
attest af 6. November 1832 
54
 31.
Aug.
August Wilhelm Taggatz
4. Sept.
hjemme af skolelærer Kock.
Daaben publ. i kirken S. 28. Okt. 1832
 Pottemager Heinrich Wilhelm Taggatz og hustru Pedersine Mogensdatter
Moderen, faderen. 
55
 7. 
Sept.
Johan Frederik Sandberg 
 12. Okt.
i kirken
Pigen Christine Nielsen og som barnefader muursvend Johan Frederik Sandberg 
 Jf. Svendsen, jf. fred. Moberg, skrædermester Dahlgreen og do Fr. Larsen.
"Uægte"
56
8. 
Sept.
Theodor Christian Petersen
1. Nov
Hjemme af skolelærer Kock. Daaben public. i kirken d. 28. April 1833
 Skipper Johannes Petersen og 
hustru Juliane Kirstine Lund
 Md. Carstens, pigen Perrnille Petersdatter, uhrmager P. Lund, lods Lars Svendsen, faderen
57
 15. 
Sept.
Døbt i St. Mariæ 
23. Juni 1833
 -  -  -
Enken Ellen Johansen født Poulsen.
Som barnefader angav sig 
snedkersvend Andreas Eskelsen 
"Uægte
58
16.
Sept.
Lauritz Andreas Worm
7. Okt.
i kirken
Pigen Karen Marie Jørgensen og færgekarl Andreas Martin Worm
Md. Olsen, pigen Marie Kjøbben, skræder Holst, snedkersvend Heilig, karlen Jørg. Nielsen.
"Uægte"
59
18.
Sept.
Ole Jørgensen
23. Sept.
Hjemmedøbt af skolelærer Kock
Pigen Anne Ingeborg Nielsdatter og tjenestekarl Søren Jørgensen af Borsholm 
Død forinden daaben blew publiceret i kirken
"Uægte"
60
 21. Sept.
 Niels Peter Nielsen
18. Nov.
i kirken
Bødkersvend, Svend Olafsen Nielsen og hustru Anne Margrethe Hansen
Pigen Anne M. Larsen, pigen Juliane Dalgreen, bødkersvendende Ludvig Thunø, R. Nielsen 
Fr. Heller og J. Hansen
61
21.
Sept.
Harald Emil August Strand
21. Okt
i kirken
snedkermester Thor Hansen Strand og hust. Sophie Christiane Caroline Oppenhagen
Justitsraadinde Knudsen, frøken Arentsen, justitsraad Knudsen, cancelliraad Rogert,
capit. Sneedorff
62
22. 
Sept
 Richard Moritz Alfred Kock
 20. Okt
i kirken
Skolelærer, klokker og graver, Peter Cornelius Kock og hustru Anne Dorthea Larsen 
 Md. A C. Larsen, jf. Andrea Svendsen, uhrmager L. Larsen, fuldmægtig Andersen, færgemand L. Gundersen
63
 14. 
Okt
 Leonhardus Petersen
21. Dec.
i kirken
Jf. Ottoline Jacobine Hartvig og tøismedemester Gunder Petersen 
Moderen, jf. Sophie Gertsen, lods N. hansen, snedkersvend Otto Gertsen, faderen
"Uægte"
64
31. 
Okt. 
Dødfødt 
-  -  -   
Færgemand, Christian Gottliebsen og hustru Christine Amalie Hansen 
- - - 
65
06. 
Nov. 
 Jens Hendriksen
 7. Dec.
i kirken
Arbeidsmand Lars Henriksen og
hustru Karen Jacobs datter 
 Md. Giesmann, pigen Engeline Pedersen, contoristerne George Wright og O. Topp, 
kjøbmand Fr. Marstrand
66
10. 
Nov.
Claus Carl Christian Wahl 
 29. Maj 1833
i kirken
Pigen Karen Christine Jensen og quarantaineofficiant Ole Lassen Wahl 
Moderen, md. Carstens, muurmester 
B. Hansen, do. Holker Hansen, quarantainebetjent Elias Knudsen, faderen. "Uægte"
67
 17. Nov.
 Johan Isedor Christensen
27. Jan 1833
i kirken
Pigen Marie Elisabeth Hansen og Muursvend Andreas Ludvig Christensen 
Md. Carstensens, jf. Charl. Amal. Jansen, muursvend Hans Christensen, H. Petersen. "Uægte" 
68
 17. Nov.
Frederik Svendsen 
12. Maj 1833 
i kirken
Bødkersvend Jens Peter Svendsen og hustru 
Maja Greta Kafmann ??
[ Uklar skrift, delvis gættet]
 Konen Mariane Michelsen, pigen Julie Wilhelmi, tømmersvend Jens Alberg, bagersvend 
Svend Kjerkeby ?? [Uklar skrift, delvis gættet] Faderen.
69
 20. Nov.
Frederik Christian Hansen 
 1. Jan. 1833
i kirken
Pigen Anne Marie Petersen og arbeidskarl Klavs Hansen Tranekjær 
Arbeidsmændende Peter Holme og Frederik Glat. "Uægte" 
70
25. Nov. 
Carl Edvard Svendsen 
21. Juni
i kirken
Fruentimmeret Caroline Jacobine Berg og muursvend Niels Frederik Svendsen 
Md. Engelsen, jf. Line Hansen, muursvendende R. Hansen og Ferd. Winther, faderen. "Uægte" 
71
 10. 
Dec.
 Frederik Theodor Hansen
22. Febr. 1833
i kirken
Lars Diderik Hansen Volkmand og hustru 
Anne Magdalene Olsen
Moderen, md. Giesmann, lods H. J. Hvidt, lods A. Eskildsen, muursvend Jørgen Olsen 
72
 20. 
Dec.
 Johan Frederik Grubb
7. Maj 1833
i kirken
Møller Bendt Hansen Grubb og
hustru Juliane Marie Herold 
 Md. Herold, jf. Johanne Grubb, 
bagermester C. Herold og D. Herold, faderen.
73
 23.
Dec.
Theodor Hannibal Svendsen Wetterberg
 7. Juni 1833
i kirken
Skomagermester Aravidt Wetterberg og hustru Wilhelmine Danielline Hannemann. 
Md. Juel, jf. A. M. Jeppesen, skomagermester Daniel Hannemann jun. skomagersvend Math. Hannemann 
74
 18. 
Okt.
Frederik Reiersen Lund 
8. April 1833
i kirken
Brygger og brændeviinsbrænder Børge Reiersen Lund, og 
hustru Johanne Elisabeth Larsen. 
 Moderen, jfr. Sophie Lund, faderen.