Tilbage til Helsingør
Kirkebogen
Sankt Olai Kirke, Helsingør
Fødte og døbte drenge År 1834
64 poster dette år.
Nr.
Fødsels
dato
Navn
Dåbsdato
Forældrenes navne
Fadderne og bemærkninger
1
13. Jan.
1834
Peter Gottfried Ramm
23. Febr.
1834
Grønthandler, Johan Mathias Ramm 
og hustru Margrethe Hartelius
Moderen, md. Carstens, 
skomagermestrene
Hartelius og Flyger,
muurmester Holger Petersen
2
18.
Jan.
Peter Rudolph Hermann
Svendsen
16. Marts
i kirken
Pigen, Mette Henriette Berg og 
bagersvend Hermann Svendsen
Pigen Sine Svendsen, pigen Bente S. Berg, 
garwersvend Palle Rhode og N. Rasmussen.
"Uægte"
3
19. 
Jan.
Wilhelm August Holm
23. Marts
i kirken
Muursvend, Michael August Georg Holm 
og hustr. Trine Espegreen
Moderen, pigen Fred. Hansen, 
tjenestekarl And. Petersen,
muursvend S. Wallin, faderen.
4
25. 
Jan.
Carl Magnus Lundqvist
9. Febr.
i kirken
Pigen, Caroline Philipine Natalia Rectzenstein og 
Magnus Lundqvist, skolelærer paa Raae i Sverige
Md. Sabroe og kirkebetjentene
[ Ingen navne
"Uægte"
5
28. 
Jan.
Peter Rasmussen
10. Marts
i kirken.
Underofficer, wed Kr. reg. Hans Rasmussen og hustru Anne Margrethe Pedersdatter
Md. Giesmann, jf. A. K. Svenningsen, wognmand Hornvein, lods And. Lind, 
færgemandssøn L. Jørgensen
6
2.
Febr.
Carl Henrik Christiansen
14. Febr.
i kirken
Pigen, Anne Nielsen og smedsvend 
Hendrik Christensen i Kjøbenhavn
Md. Sabra, konen Ane Nielsen, kunstdreier Sabra, tjenestekarl Hans Petersen og tømmersvend Jens Alberg.
"Uægte"
7
14. 
Febr.
Vilhelm Theodor Herrmannsen
8. Juni
i kirken
Pens. Expediteur, Andreas Herrmannsen og hustru Antonette Cathrine Klemcke
Moderen, md. Hansen, fuldmægtig H. J. Meyer, 
skomager Abel, seilmager Rosengreen
8
18. 
Febr.
Thomas Theodor Magnussen
6. Maj
i kirken
Færgemand Niels Magnussen og 
hustru Caroline Møller
Moderen, jf. Anthoni, faderen.
9
18. 
Febr.
Peter Julius Mortensen
31. Marts
i kirken
Pigen, Helene Sophie Wentzel. 
Som barnefader angives hjulmagersvend 
Carl Mortensen
Pigen Lovise Nielsen, pigen, Lisbeth Arnesen, bøssemagersvend Jørgen Mortensen, muursvend Joh. Riisfeldt. "Uægte"
10
19.
Febr.
Carl Wilhelm Olsen
20. Febr.
Hjemme, af 
skolelærer Kock
Lods, Jørgen Olsen og hustru
Ellen Marie Jensdatter
Død førend daaben blew publiceret i kirken.
Twilling til pigen No. 7
11
20.
Febr.
Carl Ludvig Bærentzen
7. Juli
i kirken
Qvarteermester wed Øresunds Toldkammer, Christian Bærentzen og
hustru Susanne Marie Krabbe
Md. Anne Sophie Krabbe, moderen, lods Bærentzen, færgemand S. P. Krabbe, Andreas Bærentzen.
12
25.
Febr.
Andreas Peter Petersen
31. Marts
i kirken
Tjenestekarl, Johannes Petersen og hustru
Inger Kirstine Christensdatter
Md. Cath. Hansen, pigen M. Larsdatter, owerconstabel Joh. Petersen, bryggerkarl N. Hansen og faderen.
13
19. 
Marts 
Henrik Julius Madsen 
 27. April
i kirken
Skomagermester, Jens Christensen og hustru 
Anne Kirstine Terkildsen
Md. Hanne Unna, jf. Betzy Jacobsen, 
brbr. Mads Hansen, garwersvend Staulund
14
19. 
April
Rasmus Diderik Hartvig
25. Maj
i kirken
Pigen, Caritas Wilhelmine Pouline Wilhelmi.
Som barnefader angav sig færgemandssøn
Otto Hartvig
 Md. Stine Bakke, jf. Grethe Hartvig, garwer Kurland,
færgemand R. Hartvig, færgemandssøn W. Gertsen
"Uægte"
15
10. 
April 
Hans Peter Madsen
25. Maj
i kirken
 Hjulmagersvend, Peter Madsen og
hust. Mette Marie Backe
Moderen, md. Hansen, lods Ole Bakke, tømmersvend 
S. Hansen, møllebyggersvend P. Jørgensen 
16
11. 
April 
Knud Carl Thomsen
11. Maj
hjemmed. af 
skolelærer Topp.
daaben publiceret i kirken 15. Juni 1834
 Arbeidsmand Thomas Rasmussen og
hustru Cathrine Knudsen
Pigerne, Maren Rasmusdatter fra Snekkersteen, og Marie Hulli, lieutn. Weismann, muurmester J. Lund, 
smedmester Hammer 
17
14.
April
Lars Peter Hansen
6. Juni
i kirken
 Jordbruger, Peter Hansen og hustru Anne Sophie Larsdatter på Helsingørs Owerdrew
Kirsten Niels Hansens kone, og pigen Karen Hans  Jensdatter, smedmester Johnsen, handelsbetjent ??. Schrøder, brobetjent M. Rasmussen 
[ Schrøders initial ubestemmeligt]
18
21.
April 
Ludvig Ferdinand Alfred Tegner
 9. Juni
i kirken
Møller og lieutn. wed det borgerlige artillerie, Ludvig Ferdinand Tegner og hustru Marie Frederikke Elisabeth May 
Fru J. C. Tegner, fru C. Tegner, lieutn. og hjulmager Tegner, færgemandssøn C. Mai 
19
27. 
April 
Peter Lauritz Petersen
29. Juni 
i kirken
Arbeidsmand Peter Petersen og hustru Anne Kirstine Jensdatter på Byens Owerdrew 
Konen, Bendte Olsen, pigen Johanne Olsen, skomagermester Abrahamsen, fragtfører J. Larsen
20
28.
April 
Carl Peter Hansen
30. April
Hjemmed. 
af skolelærer Kock
 Skomagermester Frederik Hansen
og hustru Frederikke Restrup
 Død førend daaben public. i kirken.
21
17.
Marts
Wilhelm Lauritz Rudolph Bornholm
25. April
i kirken
Færgemandssøn Henrik Larsen Bornholm
og hust. Marie Nielsen
Md. Inger Bornholm, jf. Fr. Nielsen, slagtermester Jacob Nielsen, lieut. og møller Tegner, garwer P. Staulund.
Anmærkning: "Født i Mariæ sogn"
22
4.
Maj
Frantz Christian Martin Nielsen
2. Juli
i kirken
Muurmester Lars Nielsen og
hustru Christine Worm
Md. Børresen, jf. Hanne Worm, færgemænd. Frantz Worm og Wilhelm Worm 
23
4.
Maj
Niels Peter Magnussen
29. Juni
i kirken
Jordbruger Andreas Magnussen og
hustru Maren Nielsdatter 
på Byens Owerdrew
 Moderen, pigen Grethe Peersdatter, tjenestekarl Hans Peter, jordbrugerne Fr. Wilhelmsen og R. Larsen
24
9.
Maj
Dødfødt
-  -  - 
Drager, Lars Petersen og 
hustru Maren Jensen 
 -  -  -
25
18.
Maj
Andrea Gottlieb Andresen
11. Juli
i kirken
Smedmester, Christopher Andresen 
og hustru Marie Bostrup
 Md. Sophie Hornwain, jf. Christiane Bostrup, bagermst. Wulsteen, muurmester Vallin,
d. . . ?? Lundsteen, smedmester Lundsteen.
26
22.
Maj
Mathias Ludvig Wilhelm Mathiesen
15. Juni
i kirken
Skrædersvend, Hans Mathiesen og
hustru Marie Amalie Lothek
Skrædersvendene F. L. Petersen, 
D. Giesmann, B. Brandt 
27
23. 
Maj 
Anthon Heinrich Fock
4. Juli
i kirken
Contorist Carl Ferdinand Fock og
hust. Christiane Emilie Pullich
Md. Marie Elisabeth Pullich, jf. Alwine Christine Pullich, fuldmægtig A. C. Pullich, fuldmægtig G. H. Fock, faderen.
28
31.
Maj
Eduard Julius Christian Børgesen 
 8. Juli
hjemmed. af
pastor Nielsen
 Færgemand Jens Børgesen og 
hustru Anne Christine Hansen
 Død førend daaben blew publiceret i kirken
29
27.
Maj
Jens Eduard Nielsen
13. Juli
i kirken
Jordbruger Poul Nielsen og
hustru Anne Eriksdatter
Moderen, Stine Vogelgreen, portner wed Toldkammeret Lars Sørensen, tjenestekarl August Rasmussen jordbruger Ole Petersen
30
4. Juni 
Frederik Julius Wennerlin
20. Juni
i kirken
Pigen, Wilhelmine Dorthea Wilhelmsen og skrædersvend Hans Christian Wennerlin 
Moderen, md. Sabra, skomagermester Fr. Hansen, tømmersvend J. Alberg
"Uægte"
31
4.
Juni
Carl Christian Ravn
20. Juli
i kirken
Lods, Christian Ravn og 
hustru Hedevig Christine Olsen 
 Moderen, md. Giesmann, 
lodserne Christian og Frederik Olsen
32
 9. 
Juni
Andreas Christian Hansen
11. Juli
i kirken
Brygger og brændevinsbrænder, Rasmus Hansen og hustru Gunilda Andersen 
 Md. Schubel, md. Giesmann, 
brygger P. Nielsen, faderen
33
11.
Febr.
Frederik Lauritz Gradman
19. Juni
i kirken
Capit. og kjøbmand, Gerhard Adam Gradman
og hustru Catharina Marie Gradman
Moderen, frøken M. Ellah, agent Jacobsen,
kjøbmand C. Gradman 
34
29. 
Juni. 
 Harald Rudolph Waldemar Kock
20. Juli
i kirken
Skolelærer, samt klokker og grawer, 
Peter Cornelius Kock og 
hustru, Anne Dorothea Larsen 
 Md. C. Lassen, [ Eller Larsen] jf. Emma Møller, kjøbmand M. Jørgensen, brygger Olsen, uhrmager Larsen, handelsbetjent Libst.
35
7. 
Juli. 
 Napoleon Alexander Hannemann
27. Aug.
i kirken
Skomagermester, Daniel Jens Hannemann
og hustru, Anne Marie Hansen
Md. Hannemann sen. jf. A. Jeppesen, kjøbmand Roholdt, contorist Petersen
36
16.
Juli.
 Peter Hansen
23. Juli
hjemme af 
faderen
 Kudsk, Jens Hansen og 
hustru Sophie Nielsdatter
 Død førend daaben blew publiceet i kirken.
37
25. 
Juli 
Theodor Albert Wismer
19. Sept.
i kirken
Strandtoldkontrolleur, Johan Lorentz Wismer og hustr. Cathrine Marie Cronnenauen ??
[ Efternavn gnidret, kan være forkert!]
 Moderen, jf. Ane Jeppesen, 
kjøbmand C. G. Tauson
instrumentmager Wismer, faderen.
38
30. 
Juli 
Johan Lauritz Spies 
 28. Sept.
i kirken
Kobbersmedmester, Johan Hendrik Spies 
og hust. Pouline Opsen 
 Md. Schrøder, jf. Charlotte Spies, malermester Rusch, skrædermester Davidsen, kunstdreier Bentze
39
31. 
Juli 
Carl Julius Grubb
9. Sept
i kirken
Møller, Bendt Hansen Grubb og 
hustru Juliane Marie Herold 
 Moderen, jf. A. C. Thomsen, bagermestrene
C. Herold, D. Herold og T. Herold, 
den sidste fra Frederiksværk
40
3. 
Aug.
Peter August Andersen Strøe
14. Sept.
i kirken
Lods Anders Nielsen Strøe og
hust. Petronelle Larsdatter
Md. Giesmann, jf. Stine Jensdatter, brbr. og lieutn. Grubb, lods Lars Svendsen, skipper N. hansen, tobaksspindersvend Eibye 
41
15.
Aug.
Ferdinand Petersen
12. Oct.
i kirken
Fruentimmeret Inger Jensen og kornmaaler 
Poul Petersen
 Md. Sabra, jf. Anne Petersen, arbeidsmændene Anders Andersen og Fr. Bisted.
Anmærkn: "Uægte"
42
20. 
Aug. 
Andreas Lauritz Olsen
26. Sept.
i kirken
Muurmester Lars Olsen og hustru 
Kirstine Frederikke Wyrtz 
 Md. Olsen, md. Hansen, kjøbmand A. Olsen, smedmester M. Olsen, slagtermester A. Hansen.
43
23. 
Aug. 
Theodor Jacob Johansen
29. Aug.
hjemmed. af 
skolelærer Kock
 Skrædermester Jacob Johansen og hustru Christine Elisabeth Hansen
Død førend daaben blew publiceret i kirken.
44
8.
Sept.
Død pludselig uden daab
-  -  - 
Pigen Caroline Juliane Ove 
og skrædersvend Peter Svendsen 
 Anmærkning: "Uægte"
45
9.
Sept.
Nies Peter Edvard Andersen
19. Octbr.
i kirken
Kongl. fuldmægtig wed Øresunds Toldkammer
Johan Nicolai Andersen og hust. Christiane Margrethe Iversen
 Moderen, jf. Ida Schow, malersvend 
P. Andersen, contorist Chr. Iwersen
46
10.
Sept.
Christian Rudolph Unmach
17. Octbr
i kirken
Tømmermester Johan David Unmach 
og hustru Christine Nicoline Andersen 
Moderen, md. Giesmann, tømmermester D. C. Unmach, faderen, og malersvend P. Andersen
47
17.
Sept.
Julius Theodor Lillieqvist
4. Nov.
i kirken
Hattemagermester Niels Peter Lilieqvist og hust. Anne Margrethe Holmberg. 
Moderen, jf. C. Clasen, garwer Staulund,
kjøbmand Lindhardt
48
11.
Sept.
Michael Christian Bille
14. Dec.
hjemmed. af 
skolelærer Kock
 Toldbetjent Holger Adolph Bille 
og hust. Dorthea Meisler
 Død førend daaben blew publiceret i kirken.
49
24. 
Sept.
Hans Peter Larsen
 17. April 1835
i kirken
 Fisker, Peter Larsen og hust. 
Gunild Johanne Petersdatter
Moderen, pigen Birthe Larsdatter, fiskerne J. Sørensen og L. Hellesen, faderen. 
50
28.
Sept.
Carl Christian Salomonsen 
18. Febr. 1835
hjemmed. af 
skolelærer Kock
 Færgemandssøn Anders Salomonsen 
og hust. Sophie Albertine Sevestrøm
 Død førend daabens publication i kirken.
51
26. 
Sept. 
William Harald Backe
4. Marts 1835
i kirken
Færgemand Peter Nielsen og 
hust. Mette Christine Hartvig 
 Moderen, jf. Grethe Hartvig, færgemd. R. Hartvig, færgemandssøn W. G. Kempel, faderen
52
 6. 
Oct.
 Carl Lauritz Larsen
1. Jan. 1835
i kirken
lods Jens Frederik Larsen 
og hust.  Sophie Petersen
 Md. Jensen, jf. Worm, hr. J. Christoffersen,
L. Svendsen, og P. Svendsen
53
13.
Oct.
Martin Larsen
23. Nov.
i kirken
Wægter Niels Larsen og hustr.
Anne Dorthea Rasmusdatter
Md. Lynge, pigen Lovise Vogelstrøm, arbeidsmand H. Sørensen, wægter L. Andersen, artill. J. P. Jensen 
54
16. 
Oct. 
Carl Emil Hansen
14. Dec.
i kirken
Tømmersvend Jørgen Hansen og 
hustr. Kirstine Marie Thobiassen 
 Md. Hansen, jf. Eleise Petersen, brbr. 
R. Petersen, fiskehandler Chr. Hansen, faderen.
55
31.
Oct.
Johan Wilhelm Behrend Tonagel
4. Jan. 1835
i kirken
Skrædersvend, Jochim Wilhelm Tonagel og 
hustru Benthe Isachsen. 
[ I visse Ft'er 'Tengnagel']
 Md. Hansen, pigen Kirstine Larsen, 
skrædersvend D. Giesmann, 
skrædermester Johan Smidt 
56
30. 
Oct 
Johan Johansen
16. Nov.
i kirken
Arbeidsmand, Niels Johansen og
hust. Marie Hansdatter 
Karen Hansdatter, smedmester Johnsen, smedsvend Lundgreen, tjenestekarl 
Thomas Madsen
57
 9. 
Nov.
Peter Julius Hansen
16. Jan 1835
i kirken
Lods, Diderik Volkmann Hansen
og hust. Anne Magdalene Olsen 
Md. Kopmann, jf. Aug. Petersen, muurmester Christensen, snedkermester Petersen,
mecanicus Wismer 
58
9.
Nov.
Frederik Christian Christensen
Hjemmed. af pastor Nissen 25. Jan, 1835, daaben public. i kirken 5. Juni s.A
 Arbeidsmand, Christen Christensen 
og hustr. Karen Jørgensdatter
Moderen, madam Hansen, vægterne 
Christian Min . . ?? og Johan Mikkelsen
59
 28. 
Nov.
Torkel Olrik 
 Hjemmed. af mig selv
den 13. Dec. 1834
 Translations-assistent, Hans Hellesen Olrik
og hust. Sophie Lovise Charlotte Baden
Død førend daaben blew publiceret i kirken
60
9. 
Dec.
 James Duncan Petersen 
17. Febr. 1835
hjemmed. af mig selv
daaben public. i kirken
29. mai s. A.
 Contorist lieutn. ved Det Borgerlige Artillerie, Christian Leonhard Petersen og hust. 
Elisabeth Duncan
 Frue Knox, jomfrue Løbel, capitaine Snedorff, kjøbmand Norrie, kjøbmand F. Mullens, hr. Duncan
61
19. 
Dec. 
Lauritz Sophus Møller 
20. Marts 1835
i kirken
 Kjøbmand, Andreas Christian Møller 
og hust. Caroline Christiane Hornwain
Md. Marstrand, md. Albertine Møller, fra Kjøbenhavn, portraitmaler Møller fra Kjøbenhavn, handelsbetj. Tham, faderen. 
62
20. 
Dec. 
Christian Hans Christiansen 
14. Juni 1835
i kirken
Wognmand, Christopher Christiansen 
og hustru Johanne Lindqvist
Madam Sabra, pigen Marie Lind, lods Christian Hansen, færgemandssøn Christian Frederiksen, faderen. 
63
30.
Nov.
Lars Christian Hansen 
8. Marts 1835
i kirken
Jordbruger, Niels Hansen og 
hustru Petronelle Rasmusdatter 
 Konen Inger Petersen, pigen Anne Jørgensdatter, bryggerkarlene Carl Bendsen og Hans Svendsen, kudsk Hans Jørgensen og bryggerkarl Niels Christensen
64
29.
Dec.
Johan Edvard Ferdinand Stonor 
10. Mai 1835
i kirken
Bødkermester, George Henrik Stonor 
og hust. Petronelle Larsen
Md. Ellen Schubell, jomfrue Marie . . berg?? høker H. Krag, smedemester Olsen og faderen