Tilbage til Helsingør
Kirkebogen
Sankt Olai Kirke, Helsingør
Fødte og døbte drenge År 1841
83 poster dette år.


Nr.
Føde
dato
Barnets navn
Dåbs
dato
Forældrene
Faddere og 
anmærkninger
1
5. Jan.
Et dødfødt drengebarn
-  -
Muursvend, Niels Svendsen og
hustru Caroline Jacobine Berg
Jordemoder mad. Sabra's attest (1841 No. 1)
2
2. Jan.
Peder Sophus Grubb
9. Mai
i kirken
Brygger, og brændewiinsbrænder
Hendrik Grubb og
hustru Margrete Jensen
Moderen selw og jfr. Thomsen;
skorstensfejer Struve, skomagermester Larsen 
og bager Rasmussen
3
3. Jan.
Et dødfødt drengebarn
-  -
Uhrmager, Hans Leganger Christ. Knudsen oghustru Frederikke Hartman 
(som døde i barselsengen)
Gjordemoder attest fra . . .  [Ikke oplyst]
4
9. Jan.
Josias Diderichsen
1. Mai
Hjemme
Kobbersmedmester, Jes Johan Dideriksen
og hustru Ellen Larsen
Død før daabens bekræftelse i kirken
5
16. Jan.
Harald Hendrik Anthonius Frundt
16. Mai
i kirken
Wæwermester, Johannes Anthoni Frundt
og hustru Ane Marie Nielsen
Moderen selv og pigen K. Rasmussen.
Gaardmand P. Nielsen, wæwersvend A. Kryger 
og faderen
6
22. Jan.
Julius Emil Edward Carøe
31. Mai
i kirken
Dyrlæge, Anthon Carøe og
hustru Juliane Marie Cecilie Larsen
Mad. Lassen og jomfru Danielsen;
batalionschirurg Bischof og landmand J. N. Carøe.
[Gudmoderens navn er gnidret, kan også læses Larsen]
7
25. Jan. 
Wilhelm Hanseman Fæster
31. Maj
i kirken
Kjøbmand, Søren Elkjær Fæster og
hustru Theodora Christine Marie Kusch
Moderen selw og jomfru Bøttrup,
proprietair Rasmussen, cand. Fæster
8
26. Jan. 
Vigo Rudolph Ferdinand Kempel
4. Mai
i kirken
Færgemand, William Geertsen Kempel 
og hustru Wilhelmine Carlsen
Moderen selv og mad. Kempel;
lods P. Kempel og færgemand P. Backe
9
26. Jan. 
Ludvig Julius Ziebell
16. Mai
i kirken
Slagtermester, Johan Heinrick Ziebell 
og hustru Julie Mathilde Hartmann
Moderen og mad. Giesman;
Uhrmager Knudsen og garwer Ulstrup
10
29. Jan.
Christian Emil Jørgensen
28. Marts
i kirken
Pigen, Nicoline Wilhelmine 
Frederikke Algreen
som barnefader angaw sig selw:
fragtmand Hans Jørgensen
Jordemoder Sabra og jfr. Grauman;
kjælderkarl P. Algreen, snedkersvend J. Algreen,
og faderen selw.
"Uægte"
11
a
3. Jan. 
Et dødfødt drengebarn
-  - 
Uhrmager, H. L. C. Knudsen og
hustru Frederikke født Hartman
(Som døde i barselseng)

Gjordemoderattest dat. 3. Jan. 1841 
af mad. Giesman (Nr. 2 1841)

11
b
1. Febr.
Carl Emil Mayman
4. Juli
i kirken
Skomagersvend, Hans Hendrik Mayman og
hustru Ane Kirstine Thomsen
Moderen selw og pigen J. S. Andersen;
skomagersvend G. Køppen, do. F. Brandt, 
do. Christoffersen
12
 2. Febr.
Carl Ferdinand Emil Hansen
13. Juni
i kirken
Wærtshuusholder, Niels Hansen og
hustru Ellen Kirstine Emilie Meilbye
Moderen selv og gjordemoder Sabra;
Niels Hansen, kunstdreier Sabra 
og faderen selw
13
5. Febr. 
Lauritz Larsen
16. Mai
i kirken
Wognmandskarl, Christen Larsen og
hustru Ane Sophie Sørensdatter
Mad. Hansen og pigen A. Sørensdatter;
garversvend S. Nielsen, 
tjenestekarl N. P. Sørensen 
og wognmand Chr. Christiansen
14
5. Febr. 
Peder Wiliam Hansen
12. April
i kirken
Kjælderkarl, Jens Hansen 
og hustru Gjertrud Pedersdatter 
Mad. Hansen og pigen Lovise Eriksen;
tjenestekarlene Frands Madsen og Jens Eriksen
15
19. Febr. 
Peder Frederik Jensen
2. Mai
i kirken
Arbeidsmand, Søren Jensen
og hustru Johanne Pedersdatter
Mad. Hansen og pigen Karen Clausdatter;
møller Tegner, Svend Johansen 
og Carl C. Christensen.
[Meget gnidret, kan indeholde fejl]
16
10. Febr. 
Wilhelm Andersen
Hjemme
[Ulæseligt]
 [Helt ulæseligt grundet skade på kirkebogen, 
men måske enken 
Christiane Margrethe Andersen - FT 1845
enke efter Johan Andersen Ft1840]
 Moderen selw og . .??
[resten helt ulæseligt]
17
16. Jan. 
Anna Charlotte Schreiber 
23. ?? 
i kirken
Tømmerhandler, Niels Schrieber og 
hustru Sophie Reinsholm !!
[Ulæseligt, men hentet fra FT 1840]
 [Helt ulæseligt grundet skade på kirkebogen, dog anes et NB, at det er en fejl, opført under drenge. Findes under piger 1841]
18
17. Febr. 
Hans Peder Hansen
16. Mai
i kirken
Fisker, Peder Hansen og
hustru Johanne Andersdatter
Konen Lisbeth Hansen og pigen Lene Hansen;
fiskerne: J. Andersen og P. Jensen
19
20. Febr. 
August Herman Bertelsen
2. mai
i kirken
Malermester, Iver Bertelsen og
hustru Ellen Johanne Johansen 
Moderen selw og mad. Giesman;
Contorist Kinck og skolelærer Kock
20
24. Febr. 
Hans Christian Mikkelsen
Hjemmedøbt
1. Marts
Fragtmand, Jørgen Mikkelsen og
hustru Mariane Petersen
Død før daabens bekræftelse i kirken
21
5. Marts 
Joseph Antonius Frundt
16. Mai
i kirken
Wæwersvend, Andreas Joseph Frundt og
hustru Karen Dorthea Hendriksen
Moderen selw og jomfru H. Knudsen;
skibstømmersvend Randte, wæwersvend Winberg
og do. A. Kryger
22
6. Marts 
Philip Gottfred Wachtelbrenner
 17. Mai
i kirken
Kjøbmand, Andreas Wachtelbrenner
og hustru Sophie Arnoldine Reinholdine Christensen
Moderen selw og jomfru A. Christensen;
skibsclarerer Kinck og 
handelsbetjent B. Fradstrup
23
10. Marts 
Torwald (Thorwald) Ulstrup
4. Juli
i kirken
Garvermester, Jens Frederik Ulstrup
og hustru Marie Elisabeth Hartman.
Mad. Ulstrup og jomfru Ulstrup;
Malermester Ulstrup og uhrmager Hallstrøm
24
31. Marts 
Johan Daniel Andresen
19. Aug.
i kirken
Smedmester, Christoffer Andresen og hustru Marie Bustrup 
Moden selw og mad. Giesman;
captain Thestrup, loper Myhre og 
brygger M. Hansen
25
3. April 
Harald Waldemar August Fleront
19. Sept.
i kirken
Bøssemager, Hendrik Barnabé Fleront og
hustru Marie Wilhelmine Jespersen
Moderen selw og pigen E. Fleront;
bademester  N. Christensen og karl C. Nestved
[Meget gnidret]
26
3. April 
Carl Lauritz Jensen
11. Juni
i kirken
Enken, Ane Cathrine Hansen angiwer barnefader gartner Lars Jensen 
Moderen selw og Mad. Hansen;
opsynsmand N. Christensen og arbeidsmand N. Christensen, faderen selw. "Uægte"
27
4. April 
 -  -
- - 
Pigen, Jacobine Hansen angiwer barnefader: 
blikkenslagersvend Johan Frederik Pullich
Forældrene indflyttede i St. Mariæ sogn
barnet døbt der
28
6. Nov
1840
Christian Gottlieb Hansen
16. April
1841
i kirken
 Slagtermester, Christian Wilhelm Hansen 
og hustru, Amalie Benedicte Pedersen
Mad. Hansen, jfr. L. H. Hansen, slagtermester A. Hansen, malersvend F. Christensen og
faderen selw.
29
5. April 
Carl Hans Hansen
5. Sept
i kirken
Fragtmand, Christoffer Hansen og hustru
Caroline Frederikke Aachermann
Mad. Oeder og jfr. Ellingsen, 
wognmand N. Larsen og kjøbmand Olsen og faderen selw. 
[Gnidret skrift, kan indeholde fejl]
30
7. April 
Et dødfødt drengebarn
-  -
 Pigen, Ane Margrete Wittrup (tjenende) og forlovede fragtman Jens Davidsen Coulthard.
Jordemoder attest af  K. Marie Sabra 
dateret 9. april (no. 4 anno 1841 
31
 11. April
Christian Albert Salomonsen
Hjemmedøbt
d. 24. April 
daaben bekræftet i kirken 8. August.
Færgemandssøn, Anders Salomonsen og hustru SopieAlbertine Sevestrøm 
Mad. Goy og pigen M. Pedersen, 
færgemand C. Backe, do. P. Nicolaisen 
og lods N. Hansen. 
[Gnidret skrift, kan indeholde fejl]
32
14. April 
Johan Peter Gottfred Reinhardt
31. Mai
i kirken
Snedkermester, Hans Pe. . . Reinhardt og hustru Cathrine Rahr 
 Mad. Echardt og jomfru Hansen, skomager . . .?? og kjøbmand Echardt.
33
17. April 
Christian . . .?? Jørgensen
 ??
i kirken
Pigen, Johanne . . . ?? [ Skade på KB gør det næsten umuligt at læse, delvis fra FT 1845]
 [ Helt ulæseligt]
"Uægte"
34
8. Nov
1840
Louis Christian Eyben Schierbeck
29. April 1841
i kirken
Handelsfuldmægtig, Peter Christian Schierbeck og hustru 
Louise Wilhelmine Julie Antoinette Eyben 
Fru Eyben og jomfru G. Kr . . ??
[En blækklat spærrer]
skibsclarerer P. C. Schierbeck, 
hr. Julius Schierbeck og capitain Eyben
Barnet født i Sct. Mariæ sogn)
35
4. Mai 
Fritz Niels Svend Geertsen Kempel 
 13. Juni
i kirken
Lods, Peter Geertsen Kempel 
og hustru Hansine Petrine Lilleballe
Landmand Reums kone og moderen selv, teglfabrikeur N. Nielsen og færgemand W. Geertsen og faderen selv 
36
9. Mai 
Edmund Oscar Bertelsen
19. Sept.
i kirken
Skomagermester, Hans Heinrick Bertelsen 
og hustru Ane Margr. Buckhardt
Moderen selv og pigen H. Bertelsen.
skomagermestre Abrahamsen og Bertelsen
37
17. Mai 
Niels Peder Jensen
27. Juni
i kirken
Fisker, Peder Jensen
og hustru Inger Marie Nielsen 
(Bergmandsdal)
Fragtmand Jørgen Jensens kone og pigen N. Jensdatter, fiskerne A. Nielsen og J. Andersen 
38
20. Mai 
Ole Lauritz Larsen
4. Juli
i kirken
Arbeidsmand, Hans Larsen og 
hustru Ane Marie Olsen
Pigen Karen Jensdatter og pigen F. K. Pedersen. Arbeidsmand P. Jensen og karl N. Andersen 
39
29. Mai 
Christen Christensen
Hjemmedøbt 
3. juni
daaben bekræftet i kirken 25. juli
Wægter, Niels Christensen 
og hustru Johanne Larsdatter
Mad. Larsen og jfr. Hansen; awlskarl Lars Christensen, karl L. Nielsen, soldat Peder Frandsen 
40
14. Juni 
Emil Peter Jørgensen
22. August
i kirken
Jordbruger, Ole Jørgensen
og hustru Botille Banck
Moderen selv og pigen Johanne Svendsen;
karl N. Børgesen, jordbruger [ne?] C. Jensen
og H. Svendsen 
41
20. Juni 
Carl Peter Julius Schwanck
11. Julii
i kirken
Grønthandler, August Julius Schwanck 
og hustru Marie Rasmussen
Mad. Michelsen og mad. Carstensen;
bogbinder Michelsen og 
bagermester Rasmussen.
42
 20. Juni
William Louis Møller
25. julii
i kirken
Kjøbmand, Andreas Christian Møller og hustru Caroline Christine Hornwain 
Mad. Marstrand og jomfru Hornwain;
kjøbmand Svendsen og musicus C. Svendsen, handelsbetjent Svendsen
43
24. Juni 
Daniel Peter Jørgensen
22. August
i kirken
Tjenestepige, Ane Marie Christensen
angiwer barnefader: Tjenestekarl 
Niels Daniel Jørgensen. 
 Mad. Johnsen og pigen M. Jørgensdatter;
musicus Mauritzen, tjener L. Larsen og bryggerkarl L. Christensen.
"Uægte"
44
28. Juni 
Peder Clausen
10. Sept. 
i kirken
Pigen, Inger Larsdatter, som barnefader angiwer sig bryggerkarl Hans Clausen (Lungelse) 
Mad. Hansen og jfr. Jørgensen; 
arbeidsmand N. Christensen, N. Hansen, 
og tjener Niels Jørgensen
45
29. Juni 
Christian Peder Julius Hvid
 20. Juli
i kirken
Smedemester i Willingerød,
Jens Christian Hvid W. . .?? og hustru Sophie Frederikke Bru . . ??
[Meget gnidret, vanskeligt at tyde]
 Moderen selw og jomfru C. Hvid; friseur Andersen?? glarmester Dahlgreen og cand. pharm. Fæster. 
[ Gnidret, kan indeholde fejl]
"Uægte"
46
30. Juni 
Carl Gunder Stephansen
[eller Stephensen]
15. August
i kirken
Bryggerkarl, Gunder Stephansen [eller Stephensen. I Ft 1840 'Steffensen']  og hustru Laurine Rasmusdatter.
Moderen selw og pigen B. Nielsdatter; hattemagersvend P. Stephansen, karl N. Stephansen og faderen selw.
47
5. Juli 
Thomas August Hansen
8. Aug.
i kirken
Lods, Hans Peter Hansen 
og hustru Catrine Wilhelmine Hansen.
[ Utydeligt grundet skade i KB, kan indeholde fejl]
Mad. Rander og A. Hellesen;
wærtshuusholder Hammer, 
[Flere vidner, men ulæselige grundet gnidret skrift]
48
31. Mai 
Elias M . .??
[Meget utydeligt, måske Elias Marcussen]
 ?? Juli
i kirken
[ Helt ulæseligt, måske: Belgisk consul, Ulrik Chr. Marcussen og hustru Agnes Marie Gregor i flg Ft. 1845
[ Helt ulæseligt grundet alvorlig skade på KB.]
49
20. Juli 
Carl Ferdinand Wilhelmsen
19. Sept.
i kirken
Færgemand, Peder Christian Wilhelmsen 
og hustru Johanne Christine Hansen
 Moderen selw og jomfru A. Andersen;
brændewiinsbr. C. Wilhelmsen, færgemandssøn W. Andersen og færgemand May.
50
20. Juli 
Et dødfødt drengebarn
-  - 
Seilmager, Carl Christoffer Braemm og
hustru Ane Magdalene Anthonsen
Gjordemoderattest fra mad. Giesman dat. 23. juli - No. 5 anno 1841
51
23. Juli 
Carl Alexander Bahrendorff
15. Oct.
i kirken
Lods, Adam Bahrendorff og 
hustru Efrantine Ramm
Moderen selw og jfr. Ramm; brygger ?? Hansen, bogholder A. Weilbye
52
25. Juli 
Harald Christian Egert Andersen
5. Sept.
i kirken
Færgekarl, Anders Andersen og
hustru Henriette Wiederqist
Fru de Linde, jomfru Schrøder, kjøbmand Kragh do. Jordening og lods Hansen 
53
30. Juli 
Johan Albert Daniel Joachim Hannemann
27. Aug.
i kirken
Skomagermester, Mathias Jørgen Hanneman 
og hustru Dorthea Kristine Hansen
Mad. Hanneman og mad. Wagner;
skomagermester Hanneman og commandeersergeant  Wagner
[Utydeligt, måske fejlbehæftet]
54
7. Jan
 Niels Bohr Bang Windekilde
11. Aug.
i kirken
Institutbestyrer, Johan . . .?? Windekilde
og hustru Ane Thomasine Laurentze Bang
[ Mellemnavn uden for affotograferingen]
 Moderen selw og jomfru T. Windekilde,  . .lieutnant?? Bang, capitain Møller og seilmagermester Braem
NB. 55
12. August 
Jacob Lauritz Nielsen
7. Nov.
i kirken
Skomagersvend, Johannes Nielsen
og hustru Cathrine Kobb
Fru Ravn og jfr. Randrop, kjøbmand Fæster, lods Olsen og fuldm. ..?? 
[ Hvorfor der står et NB er uvist]
56
 21. Aug.
 Et dødfødt drengebarn
-  - 
Skræderfrimester, Johan Christian Møller 
og Karen Marie Skov
Jordemoderatt. (No. 6 anno 1841)
fra mad. C. Hansen dat. 21. Aug.
57
18. Aug. 
Carl Christian Jacobsen
10. Sept.
i kirken
Læge paa Aalsgaard, George Heinrick Jacobsen og hustru 
Caroline Sophie Augusta Nielsen 
Mad. Nielsen og jfr. Johansen;
postass. Switzer, Galschjødt og kjbm. Roholdt 
[ meget gnidret, kan indeholde fejl !]
58
 23. Aug.
Jacob Peter Nielsen Petersen
5. Sept.
i kirken
Slagtersvend, Jacob Peter Petersen og
hustru Frederikke Nielsen
Mad. Goy og jfr. M. Nielsen; slagtermestrene Grønberg og Henning og 
slagtersvend L. Pedersen 
N.B.
(59)
 -  -
 Christian Wilhelm Backe
 -  -
-  -  - 
 See nr. 39 - 1841- fødte drengebørn ifølge urigtig anmeldelse
60
 11. Sept
Emil Julius Hendrik Mazar de la Garde
12. Jan. 1842
i kirken
Canselliraad, postmester Anton Alex Benjamin Mazar de la Garde og
hustru Charlotte Dorthea Cathrine Monrad
Moderen selw og frøken J. Knox;
capit Sneedorff, cancelliraad Olrik.
61
8. Sept. 
Jens Peter August Nielsen
7. Nov. 
i kirken
Skomagersvend, Christian Nielsen og
hustru Anna Marie Tønnesen
Frue Ravn og jomfru Randrop;
lods Olsen [Utydeligt] kjøbmand Fæster og fulmægtig Hee
62
17. Sept. 
Charles Christian Emil Solter 
 17. Sept. 1842
i kirken
 Contorist, Eloff Solter og 
hustru Wilhelmine Marie Friedel
Moderen selv og jfr. E. C. Spies; consul C. .??, kjøbmand Friedel i Warde ?? maler . .??
[Skade i KB gør det vanskeligt at tyde det manglende]
63
27. Sept
??
?? 
Pigen, Andrea Møller der angiwer som barnefader . . . ?? [Ulæseligt]
[Helt ulæseligt grundet skade på KB, men man aner i margenen at der er tale om en tvilling; der mangler data på denne, se næste post. 
anført i jvnf. reg.III 229 N. 22]
64
27. Sept, 
 George Wilhelm Møller 
 Hjemmedøbt 
??
 Pigen, Andrea Møller der angiwer som barnefader . . . ?? [Ulæseligt]
 [Helt ulæseligt grundet skade på KB,  man aner i margenen at der er tale om en tvilling, men der mangler data på denne, se forrige post. 
anført i jvnf. reg.III 229 N. 22]
65
30. Sept. 
Victor Simon Schouv
24. Marts
i kirken
Kgl. fuldmægtig ved Øresunds Toldkammer, Carl Edward Theodor Schouv og hustru Else Marie Betine Meisling 
Mad. Schouv og frøken Meisling i . .??
Ravn, postass. Meisling og S. . .?? Meis. . .??
[Meget småt og gnidret]
66
4. Oct. 
Carl Theodor William Stoudt
22. April 1842
i kirken
Styrmand, Jens Peter Stoudt og 
hustru Marie Sophie Nielsen
Frue Stiesen og frøken M. Weyse;
skipper Hansen, styrmand Rander og lods J. Riis
67
5. Oct. 
Peter Christoffer Møller
28. Marts 1842
i kirken
Snedkersvend, Peder Nicolai Møller og
hustru Karen Pedersen
Mad. Hansen og pigen Line Torpen:
snedkermester Møller, smed P. Møller 
samt faderen selw
68
17. Sept. 
i
Sct. Mariæ
sogn
 Niels Edmund Alfred Svendsen
17. Dec.
i kirken
Grønthandler, Niels Svendsen og 
hustru Trine Bendine Rønning.
Moderen selw og mad. Hansen;
capit v. Mehren, kjøbmand Holm, 
handelsbetjent Stricker
69
18. Oct. 
Ludvig Evald Larsen
Hjemmed.
2. Nov.
Lods, Niels Larsen og
hustru Johanne Marie Hansen
Død førend daabens bekræftelse i kirken.
70
22. Oct. 
Hans Frederik Willumsen
27. Febr. 1842
i kirken
Arbeidsmand, Niels Willumsen og
hustru Kirstine Nielsen
Mad. Jensen, jfr. W. Wildner, fragtmand Marinius, slagtersvend Pederen og faderen selw. 
71
26. Oct. 
Et dødfødt drengebarn
 -  -
 Skomagermester, H. Rasmussen og
hustru Ane Kirstine Olsen
Gjordemoderattest fra mad. Giesman dat. 26. Oct. 1841. (See dødsprotocollen III No. 45) Nr. 7, 1841
72
23. Oct. 
Niels Peter Nielsen
Hjemmed.
17. Febr. 1842
Arbeidsmand, Anders Nielsen (Karlebo) og hustru Ane Christine Weilbye
Død før daabens bekræftelse i kirken 
73
25. Oct. 
Carl Frederik Winther
17. April 1842
i kirken
 Pigen, Ane Marie R. . .?? angiwer barnefader tømmersvend 
Johan Frederik Winther 
[Hendes efternavn nævnes ikke i FT 1845 hvor parret er viet]
Mad. Bertelsen og jfr. Petersen;
papirmagersvend Otto og 
kobbersmedsvend P. Dideriksen, 
. . . svend ?? Huldtgreen
Anm.: u. B.
74
27. Oct. 
Peter Benjamin Christian Hansen
Hjemmed.
1. Marts 1842
Postbud, Rasmus Hansen
og hustru Anne Pedersdatter
Død før daabens bekræftelse i kirken
75
31. Oct. 
Peter Oscar Møller
2. Jan. 1842
i kirken
 Møller, Ole Andersen Møller og
hustru Ingeborg Cathrine Sally
Moderen selw og jomfru H. Munthe;
møller Sally og landmand Sally (paa Amager)
76
3. Nov. 
Carl Wilhelm Kjeldberg
Hjemmed.
9. Nov.
Slagtermester, Magnus Wilhelm Kjeldberg og hustru Karen Cathrine Nielsen
Indflyttet og døbt i Mariæ sogn
77
13. Nov. 
Julius Lauritz Mathiesen
1. Mai 1842
i kirken
Snedkerfrimester, Ferdinand Mathiesen 
og hustru Christiane Jørgensen
Mad. Mathiesen og muursvend Plum's  kone
dreier Sabra, muursvend Plum og møllersvend Mathiesen.
[Meget småt og gnidret, kan indeholde fejl]
78
23. Nov. 
Oluf Rasmus Hansen
30. Dec. 1841
i kirken
Brændewiinsbrænder, Rasmus Hansen og
hustru Gunhilde Andersen
Moderen selw og jordemoder mad. Giesman; dreier Bentze og garwermester Ulstrup 
og faderen selw
79
3. Dec. 
Jens Emil Rasmussen
11. Febr. 1842
i kirken
Bagermester, Jacob Erenst Rasmussen 
og hustru Engeline Cathrine H. . . bye ??
[meget utydeligt grundet alvorlig skade på kirkebogen; kan indeholde fejl]
Mad. Hartman og jfr. Hoibye; hjulmager . . ??

[Resten ulæseligt]

80
6. Dec. 
Johannes Waldemar Iversen
?? Febr. 1842
i kirken
Kjøbmand  . . .?? Iversen og
hustru  . . ?? [Ulæseligt]
[ Helt ulæseligt] 
81
12. dec. 
Jens Larsen Bornholm
6. Febr. 1842
i kirken
Færgemand, Søren K. . .?? Bornholm og
hustru Birgitte Marie . . .?? Bentsen
Mad. Hansen og jomfru Andresen;
færgemand Friis, handelsbetjent C. Lauritzen
82
28. Dec. 
Et dødfødt drengebarn
- - 
Opsynsmand, ?? Niels Christensen og
hustru Karen Jørgensdatter
["Opsynsmand" kan være forkert]
Gjordemoderattest fra mad. Hansen dat. 28. Dec. 1841 nr. 8 

Desværre er posterne i kirkebogens bund skadet til grad af ulæselighed, som følge af dårlig opbevaring.
Hvis du kommer under vejr med det manglende, er jeg den glade modtager af en meddelelse om dette.
Flemming Svendsen.