Tilbage til Helsingør
Kirkebogen
Sankt Olai Kirke, Helsingør
Fødte og døbte drenge År 1842
 76 poster dette år.

Forkortelsen 'u.B' = Uægte barn.
Desværre er dele af kirkebogen skadet nederst på siderne så blækket er løbet ud, men ved hjælp af andre kilder har jeg fået rådet bod på nogle af de vigtigste data.
Det er det mit håb at inførslerne alligevel bliver nogenlunde forståelige.


Nr.
Fødselsdato
Barnets navn
Dåbsdato
Forældrenes navne
Faddere og bemærkninger
1
2. Jan.
Johannes Geert Johansen
18. Marts
i kirken
Lods, Nicolai Johansen og
hustru, Trine Blickmann
Jomfru Gottlieb og mad. Giesman;
lodserne N. Larsen, Jac. Hansen, N. Olsen
2
12. Jan.
Martin Peder Lund
20. Marts
i kirken
Kjøbmand, Christian Peter Lund og 
hustru Ane Margrete Riis
Mad. Riis og jomfru L. Tvede;
lods Riis, handelsbetjent Høierup.
3
14. Jan.
Laurits Evaldt Jansen
20. Febr.
i kirken
Pigen, Ane Cathrine Lenkloster
angiwer barnefader 
handelsgartner Lars Jensen
Jordemoder K. M. Sabra og barnets moder;
dreier Sabra, sergeant Paarup, wærtshuusholder Nielsen
4
15. Jan.
Christian Frederik Ferdinand Heilig
Hjemmedøbt
27. Febr.
Snedker, Johan Christ. Heilig og
hustru Ane Margrethe Weilbye
Død før daaben bekræftedes i kirken
5
31. Jan.
-  -
-  -
Pigen, Ane Christine Ryberg
Barnefader; 
bødkerdreng Jens S . .berg??
Indflyttet og døbt i Mariæ sogn
[ Efternavn gnidret og utydeligt]
6
7. Febr.
Martin Bertram Børgesen
Hjemmedøbt
19. Marts
Lods, Lars Børgesen og
hustru Ane Margrethe Hansen
Død før daabens bekræftelse i kirken
7
9. Febr.
Johan Heinrich Strube
10. April
i kirken
Skorstensfejermester,
H. Hendrik Strube og
hustru Ane Nielsen
Mad. Grubb og jomfru Wiboe;
lods Hansen, tømmermester Steen 
og færgemandssøn W. Worm
8
23. Febr.
Alexander Jochum Suhr Gulstad
16. Mai
i kirken
Kjøbmand, 
Alexander Christ. Stricker Gulstad
og hustru Annette Adolphine Hass
Fru Suhr i Wordingborg og jomfru Hass;
post . .?? fra Wordingborg, kammeraad Smith og . .?? 
A. Gulstad [Meget småt og gnidret]
9
25. Febr.
Lauritz Christian Andersen
3. Juli
i kirken
Fyrbøder, Anders Andersen og
hustru Anne Cathrine Petersen
Moderen selw og pigen O. E. Olsen;
skomagersvend F. Petersen 
og skorstensfeier C. O. Nielsen
10
26. Febr.
Arthur Alfred Erentz
30. Julii
i kirken
Handelsbogholder, Peter Gustav Erentz og
hustru Inger Marie Nielsen
Moderen selw og jfr. L. Hansen;
hr. Howden og W. Åkman.
[ Kan tænkes at være Åkerman, Aakermann osv]
11
2. Marts
Christian Otto Andersen
10. Juli 
i kirken
Wognmand, Jens Andersen og
hustru Hanne A. . ??
[I Ft. 1840 opgives hun at være født Sørensen]
 Mad. Andersen og jomfru Andersen, fragtmand Larsen, smedsvend Andersen
12
14. Marts 
Niels Heinrich Schreiber 
??Juli
i kirken
Tømmersvend, Niels Ditlev Schreiber og hustru Sophie Reinsholm
Moderen selw og jomfru Lassen; 
capitain . . .?? P. Svendsen og faderen selw.
[ meget utydeligt da Kb er alvorligt skadet. Med delvis hjælp fra folketælling 1840. I Kb står yderligere en del tekst, 
men desværre helt udgnedet]
13
16. Marts 
Carl Peter Otto
16. Mai
i kirken
Papiirmager, Carl Julius Otto og
hustru Sophie Larsen
Md. Giesman og jomfru Schwarts;
wærtshusholder Tvede, muursvend Rhode og papirmager Hulg. . .??
14
1841
30. Dec.
Jens Johan Jacobsen
Hjemmedøbt 
22. Marts
daaben bekræftet i kirken
24. Juli 1842
Brændewiinsbrænder, Johan Jacobsen og 
hustru Ane Cathrine Jensen 
Moderen selw og pigen M. Thorsen;
karl O. Rasmussen, tømmersvend P. Jensen
15
22. Marts 
Julius Christian Rohden
20. Juni
i kirken
Contorist, Christian Edward Rohden og
hustru Julie Henrikke Richardine Hammer
 Moderen selw og jfr. J. Rohden;
consul Aller, kjøbmand Rohold og faderen
16
27. Marts 
Jens Christian Jensen
5. Juni
i kirken
Jordbruger, Anders Jensen og
hustru Kirstine Olsdatter
?? Nielsens kone og pigen Laur. Pedersdatter;
jordbrugere P. Nielsen, A. Nielsen 
og S. Andersen.
17
29. Marts 
Johan Ferdinand  Krause
16. Mai
i kirken
Brolægger og . . . hugger?? 
Johan Herman Krause og  hustru 
Boline Emilie Frederikke Thomsen 
 Moderen selv og mad. Hansen;
materielskriver Mathias Olsen, steenh . .?? J. W.  Krause og E. . .??  Krause.
[Alt meget småt og gnidret]
18
 3. April
(3. April se side 33)
Frederik Ferdinand Theodor Rohde
 19. Juni
i kirken
Garwersvend, Palle Ferdinand Rohde 
og hustru Ane Dorthea Sørensen
Mad. Johansen og jfr. Zøitner;
Garversvend Lindberg, s. . .?? J. Olsen 
og contorist W. Liebner 
[Tekst gnidret, delvis gættet]
19
4. April 
Andreas Edvard Hansen
24. Juli
i kirken
Tjenestekarl, Christen Hansen 
og hustru Johanne Andersdatter
Mad. H. .?? Svendsen og pigen A. Hansen;
tjenestekarlene L. Ni. .?? - P. Petersen og N. Jørgensen
[Tekst gnidret, delvis gættet]
20
8. April 
Frederik Carl Svendsen
11. Juni
i kirken
Pigen, Christiane Amalie Svendsen; angiwer barnefader: premierlieutn. ved 3. Livregiment greve Fridrik v. Ahlefeldt 
Frue Holm og mad. Hansen;
bagermester . . .?? og barnets fader
"U. B."
[En del gnidret tekst, ulæseligt]
21
14. April 
Adolph Julius Lorentzen
3. Juli
i kirken
Skomagermester, Christ. Lorentzen og
hustru M. Elisabeth Thomsen
[Tekst mangler, er uden for kopien]
 Mad. Marstrand og jomfru Schubel;
kjøbmand Roholt og bagermester Herold
22
15. April 
-  -  - 
-  - 
Pigen, Beate Egelund angiwer barnefader skrædersvend Gottlieb Hansen 
 Indflyttet og døbt i Sct. Mariæ sogn
23
16. April 
Niels Peter Nielsen
8. Mai
i kirken
Tjenestekarl, Peder Nielsen og
hustru Ane Christine Olsdatter
Konen 
Elisabeth Jørgensen og pigen Marie Køl. . ?? ;
tjenestekarlene P. Larsen, H. Larsen 
og Hans . . .sen?
[Tekst uden for kopien]
24
23. April 
Johan Wiliam Wolmar Lunnel
3. Juli
i kirken
Gartner, Nies Lunnel !! og 
hustru Frederikke Christine Wildtner 
[I Ft. 1840 og 45 Linnel, Linel]
Mad. Wildner og mad. Carstensen;
gartner Møgelberg , lods Erlandsen 
og faderen selw.
25
26. April 
Jean Charles Robert Iversen
31. Mai
i kirken
Toldkammerer, contorist, 
Jacob Hendrik Iversen og
hustru Jacobine Mariane Frederikke Rohden
Madam Iversen og jfr. Rhoden;
H . . ??, controlleur Andersen og bataillons . .?? Hansen  [Gnidret og småt skrevet]
26
29. April 
Carl Christopher Bornholm
17. Juni
i kirken
Færgemand, Carl Ludvig Bornholm 
og hustru Marie Elisabeth Rasmussen 
 Mad. Bornholm og jfr. Madsen;
Commissionair Mazar, posthuus . . . ?? Christensen og muursvend Topp
27
 4. Mai
Vigo Valdemar Børgesen
11. Sept.
i kirken
Færgemand,  . . . Børgesen
[Kirkebogen skadet, resten ulæseligt, men Ft 1845: Jens Børgesen og Ane Christine Hansen]
Mad. Hansen og jfr. Poulsen;
lods Hansen. 
[Resten ulæseligt.]
28
20. Mai 
Frederik Herman Coulthart
12. Juli
i kirken
[Helt ulæseligt, men FT 1845: Jens Coulthardt og Ane Margrethe ]
 [Helt ulæseligt]
29
 - -
Niels Boitz Christian Larsen
- - 
 -  -
. . . der var urettelig anmeldt som Pigebarn.
Mellem døbte piger 1842 nr. 29.
[Usikker på mellemnavnet]
30
 21. Mai
Julius August Larsen
Hjemmedøbt 
23. Mai
i kirken 2. Sept
Forpagter,  Hans Jacob Larsen
og hustru Ane Marie Oldou
Moderen selw og jomfru Østergaard;
dreiermester Østergreen og svend Østergreen
[Dreiersvend formentlig]
 31
 21. Mai
Anton Philip Oluf Schmidt
24. Juli
i kirken
Tømmersvend, 
Christoffer Gotthardt Schmidt og
hustru Oline Christine Backe
Mad. . . .?? og jfr. Kjølner;
handelsbetjent B. . .?? havnefoged Kjølner, malersvend Schliedeman.
[Meget gnidret, delvis gættet]
32 
29. Mai 
Harald Carl Frederik Bornholm
1. Juli
i kirken
Færgemand, Hendrik Larsen Bornholm og
hustru Ane Marie Nielsen
Mad. Levinson og jfr. Ebbesen;
slagtermester P. Nielsen og slagtersvend 
J. Nielsen og faderen selw.
33 
29. Mai 
 Hendrik Ferdinand Sophus Mohr
 28. August
i kirken
Snedkermester, Johan Mohr og
hustru Karen Sophie Nielsen
Moderen selw og jfr. Schubel;
bødkermester Schubel og faderen selw.
34 
30. Mai 
Peter Vigo Herman Larsen
4. Sept.
i kirken
Snedkersvend, Svend Larsen og
hustru Maren Christine Holm
Moderen selw og jfr. Vestphael;
snedkersvendene Holm og Ibsen
35 
30. mai 
-  - 
-  - 
Fruentimmeret, Hanne Henrikke Sophie Smidt
angiver barnefader bortreist matros 
Peder Knudsen
 NB. Barnet døde udøbt
36 
4. Juni 
Oscar Frederik Unna
17. Juli
i kirken
Kjøbmand, Simon Unna og 
hustru Johanne Birgide Schrøder
Mad. Thune og frøken Poulsen;
con . . Hoffs . . ?? kbmd. Larlham, do. Buckholtz . . 
[ + en del ulæselige]
 37
 12. Juni
Oluf Axel Lillieqvist
24. Juli
i kirken
Hattemagermester, Niels Peter Lillieqvist 
og hustru Johanne Margrethe Holmberg
Moderen selv og jomfru Staulund;
høker Pedersen og garver Staulund.
[ En del rettelser i kirkebogen gør posten temmelig svær at tyde]
 38
 18. Juni
Ferdinand Julius Bakke
10. Juli
i kirken
Pigen, Marie Bakke angiver barnefader 
lieutnant i Søetaten G. . .?? Holck
Mad. Backe og pigen E. Larsen;
forhenværende [slots?-] -betjent N. Hammer, drager Schou og færgekarl J. Backe
 39
 19. Juni
- - 
-  - 
Arbeidsmand, Lars Christiansen og
hustru Sidse Cathrine Sørensdatter
Død før daaben 
 40
21. Juni 
Johan Peter Bendsen
Hjemmedøbt
20. August
Pigen, Frederikke Caroline Bendsen
angiwer barnefader
styrmand Andreas Pedersen
 Død før daabens bekræftelse i kirken
Anmærkning: "u. B." 
 41
23. Juni 
Andreas Andersen
7. August
i kirken
Færgekarl, Anders Andersen og
hustru Anne Cicilie Lundgreen
Mad. Nielsen og jfr. E. Gottliebsen;
Færgemand B. Helle-Broe, M. Olsen og Chr. Fredriksen
 42
 NB
 Drengen Christian Harald Svendsen
 -  -
-  -  - 
 staar formedelst urigtigt anført under No. 20 mellem pigerne 1842.
 43
29. Juni 
Johan Hendrik Hansen
Hjemmedøbt 
19. Juli
Glarmester, . .?? [Helt ulæseligt, men der er sandsynlivis tale om Niels Hansen og hustru Lene Gudmundsen (Ft. 1845)  ]
 Død før daabens bekræftelse i kirken
[Kirkebogen skadet alvorligt
ved denne indførsel.]
 44
1. Juli 
Jens Peder Pedersen
 7. ??
[Helt ulæseligt grundet alvorlig skade på kirkebogen ] Der kan være tale om  samme Jens Peder Pedersen som er konfirmeret  1856 i Asminderød kirke, gift i Tikøb k. 13. nov. 1866, død 8. juni 1917, begr. 12. juni 1917 på  Helsingør Kirkegård. Venligst meddelt af  Ea Anild.
 [Ulæseligt]
 45
5. Juli 
Richard Ascklund Rander
4. Sept.
i kirken
Styrmand, Mickael Nielsen Rander og
hustru Henriette Marie Salomon
Frue Ascklund og frøken S. Sneedorff;
capitainlieutenant Aschlund, fuldmægtig Holten og maskinmester Wagner
 46
9. Juli 
Frederik Wilhelm Randropp
16. ?? Aug.
i kirken
Underfoged, Knud Randropp og
hustru Charlotte Amalie Jensen
Moderen selw og jomfru C. A. M. Randropp;
. . . ?? Jensen, garwersvend Randropp, 
faderen selv.
 47
 10. Juli
Edward Theodor Andersen
4. Sept.
i kirken
Arbeidsmand, Jens Andersen og 
hustru Christine Høibye 
Mad. Schow og jomfru Schow;
malermester Fr. Schow, sadelmagersvend 
P. Schow, og maler P. Pedersen
 48
19. Juli 
Peter Christian Olsen
18. Sept.
i kirken
Færgemand, Mathias Olsen og 
hustru Marie Sophie Kjeldberg
Mad. Wibroe og jfr. Sørensen;
færgemand Krabbe, handelsbetjent Søborg og færgekarl Andersen
 49
23. Juli 
Edward Theodor Carl Fock
30. August
i kirken
Skibsclarerer, Carl Ferdinand Fock og
hustru Christiane Emilie Pullick
Moderen selw og jfr. A. Pullick; faderen, Pullick og C. Svendsen 
 50
27. Juli 
Adelbert Sophus Wilhelm Kaas
11. Sept.
i kirken
Contorist, Frederik Kaas og 
hustru Sophie Henriette Holst
Moderen selv og jfr. S . .??;
[En del gnidder men der anes 'assessor Foersom' og 'contorist Ørn Topp'.]
 51
 6. Aug.
Niels Peter Andersen
16. Oct.
i kirken
Jordbruger, Søren Andersen og
hustru Inger Christine Nielsen
Konen Stine . . .sdatter?? og pigen K. Larsdatter;
?? .. A. Jensen, do. a. Nielsen og karl H. Nielsen
 52
 25. Aug.
Et dødfødt drengebarn
-   - 
Arbeidsmand, Bendt og
pigen Wilhelmine Kasten. 
Gjordemoderattest fra K. M. Sabra 
dat. 25. Aug. 1842 no. 3 
"u. B." 
 53
17. Aug. 
Louis August Møller
27. Nowember
i kirken
Skrædermester, Johan Christian Møller
og hustru Karen Marie Schow
..?? Olsen og pigen F. Foss;
skrædermester Hamberg og skrædersvend Thornagel og do R . . .??
[Gnidret, delvis gættet]
 54
 19. Aug.
Martin Peder Thorwald Poulsen
4. Sept.
i kirken
Bogbindermester, Carl Frederik Poulsen 
og hustru Ellen Marie Jacobsen
[Dele af teksten væk, delvis gættet]
 Frue Tegner og jomfru Poulsen;
hjulmager J. C. Tegner, kæmner Tegner, capitain i søetaten P. M. Tegner
 55
5. Juli
født i Tikøb sogn
 Anders Ferdinand Karsted
 28. Aug.
i kirken
Pigen, Bente Cathrine N. . .datter?? 
[efternavn uden for kopien]
Barnefader: tjenestekarl 
Andreas Frederik Karsted
 -  -  -
Uægte
 56
25. Aug. 
 Niels Edmund Alfred Svendsen
6. Nov. 
i kirken
Grønthandler, Niels Svendsen og
hustru Thrine Bendine Rønning
Moderen selv og mad. Hansen;
[+ en del faddere vanskelige at tyde]
 57
9. Sept. 
John William Engelsen
21. Okt.
i kirken
Pigen, Mariane Marie Rasmussen.
Barnefader: reservelods 
Frederik Christian Engelsen
Mad. Engelsen og jfr. Engelsen;
lodserne Svendsen, A. Erlandsen og skibstømmermand Martin Jensen
Anmærkning: Barnet blev døbt efter at forældrene vare viet
 58
29. Sept. 
Georgenius Madsen
9. Okt.
i kirken
Kjelderkarl, Frands Madsen og
Sophie Marie Lindahl
Moderen og jfr. C. Køpping;
drager N. H. . .??
s. . .  ?? P. Lindahl
 59
3. Aug. 
i sct. Mariæ sogn
 Carl Ludvig Stade
16. Sept.
i kirken
Færgekarl, Ferdinand Stade og hustru
Nelly Emilie Jensen [ Meget utydeligt]
Moderen selw og mad. Hansen;
færgemand Carl Meinertsen, færgekarl Chr. Stade og faderen selw
 60
17. Sept. 
Ludvig Olsen
20. Sept.
i . . .??

 
 [ Skriften helt væk, men måske Marie Frederiksdatters barn hvis mand tjener et andet sted som brændevinskarl i flg. Ft. 1845. Se også Ft. 1840 'Hans Olsen']
Marie Frederiksdatter og pigen . . .??
P. Christensen, A. Pedersen
[Skriften næsten helt udtværet]
 61
 5. Okt
(Twilling til 62).
 Christian Rudolph Fegth
 8. Jan 1843
i kirken
Muursvend, Ernst Fegth og
hustru Ane Marie Hansen
Mad. Hansen og jomfru Kock;
muurmestrene Walin og Christensen
 62
5. Okt
(Twilling til 61)
Fritz Ferdinand Fegth 
 8. Jan.
i kirken
 Muursvend, Ernst Fegth og
hustru Ane Marie Hansen
Mad. Weisback og jfr. Ulrik;
snedkermester Feldt og høker Petersen
[En utydelig anmærkning: Det antydes  at navnet staves Wecht]
 63
12. Oct. 
Carl Oscar Klintenberg
12. Marts
i kirken

 
Pigen, Johanne Bente Hansen.
Barnefader: 
Skomagersvend Peter Klintenberg
Mad. Lassen [Ell. Larsen] og jfr. Koulthart; tracteur Rasmussen, drejermester Kjerting og spekhøker Lassen
Anmærkning:
Uægte barn, forældrene viede
 64
24. Oct. 
Julius Andreas Hansen
11. Junii
i kirken
Pigen, Christine Hansen angiwer barnefader
kjøbmand Carl Mouritzen
Konen ?? Hansen og moderen selw;
karl Anders Leibølle, muursvend Johansen
Uægte
 65
28. Oct. 
-   - 
-  - 
Tjenestekarl, Gottfried Hansen og 
hustru Sidse Marie Petersen
-  -  -
[Øvrige indførsler mangler]
 66
 9. Nov.
Mathias Jensen Theodorus Lausen
Hjemmedøbt
24. Nov
Pigen, Ane Marie Charlotte Mathiesen angiwer barnefader øster . . . ?? lods Jacob Jensen Lausen 
Udflyttet af sognet før dåbens bekræftelse i kirken.
Anført på listen 1842.
 67
 9. Nov.
Otto Albert Kirck
9. Mai 1843
i kirken
Skibsclarerer, Niels Peter Kirck og
hustru Petrea Christensen
Moderen selw og jfr. Amalie Christensen, assisten F. Kirck og faderen selw
 68
15. Nov. 
Frederik Peter Andersen
Hjemmedøbt
22. April 1843
i kirken 11. Juni 1843
 Færgekarl, Andreas Ferdinand Andersen og
hustru Frederikke Christiane Reifenstein
Mad. Hartman og pigen F. Sørensen;
færgemand J. Krogh do. Chr. Backe 
og capit. . . .??
[Al tekst meget gnidret, kan indeholde fejl]

 
 69
 25. Nov.
Rasmus Mads Jensen
hjemmedøbt
1. Jan. 1843
Pigen, Karen Marie Rasmusdatter
angiwer barnefader: Tjenestekarl Mads Jensen
 Død før daabens bekræftelse i kirken
U.B. 
 70
 30. Nov.
 Hans Erik Edward Holm
8. Mai
3. mai
1843 i kirken
Capitain og kjøbmand, Peter Louis Holm og
hustru Nicoline Sophie Faber
Frue Talbitzer og frøken Knoph:
garver Rohte, justitsraad Rogert 
og agent Schierbeck
(Twilling med pigen nr. 70 - 1842)
 71
9. Dec. 
Frederik Olai Lundgreen
19. Marts 1843
i kirken
Smedmester, Niels Peter Lundgreen og
hustru Magdalene Elisabeth Zemberlund
Moderen og mad. Hansen;
færgekarl A. Andersen, skomager O. Nielsen og handskemager Høibye
 72
10. Dec. 
Edward Julius Olsen Andersen
12. Marts 1843
i kirken
Pigen, Caroline Juliane Andersen og angiven barnefader reservelods Jacob Olsen
Mad. Sabra og pigen Bente;
gartner Wederqvist, sømand ?? Rhode, do. Andersen. - - u. B.
[Meget gnidret, delvis gættet]

 
 73
24. Dec.
Christian Otto Larsen
 13. April 1843
i kirken
Fragtmand, Christen Larsen og hustru
Ane Sophie Jørgensdatter
Moderen selw og pigen Ellen Sørensdatter;
wognmand Andersen, jordbruger 
H. Christiansen og høker Pedersen.
 74
25. dec. 
Carl Wilhelm Gradman
7. Mai 1843
i kirken
Capitain og kjøbmand, Carl Frederik Gradman og
hustru Marie Christiane Oeltze
Moderen selw og frøken Gradman;
pastor Grüner, contorist Oeltze
 75
26. Dec.
 Carl Emil Bense
 21. April 1843
i kirken
Kunstdreier, Christian Daniel Bense og
hustru Cathrine Margrethe Giesmann
Mad. Giesman og jomfru Giesman;
tømmermester Ochsner og faderen selw
[I Ft 1901 bor han Bülowsvej 36 i Kbh. er forhen økonom., lever af formuen, gift med  Karoline og 1 datter hjemme.]
 76
30. Dec. 
Carl Arnold Sønnicksen Bramm
5. Mai 1843
i kirken
[ Helt udtværet, men hentet fra Ft 1845: Seil- og flagmagermester  K. Krestoffer Bram hustru: 
A. Mardelene Antoni. 
Her hedder sønnen 'Karel Arenholt'
navnet også set som 'Braem' ]
 Mad. Bramm og jfr. Anthoni;
Færgemændene P. Antoni og Hansen
[ Meget udtværet, men hjulpet af FT 1845]