Inspektør i Nyboder Iver Hoppe 's historie,
venligst doneret af Finn Hoppe
Tilbage til Nyboder

Iver Hop. 1649-1693.
Født 2. september 1649, døbt 5. september 1693 i København.
Begravet i Holmens Kirke 30. august 1693. Her skriver præsten i
kirkebogen Hop med h, altså Hoph.

Gift 10. april 1680 i Glückstadt med Margrethe Elisabeth (von) Boye (Boie) af  Meldorf, af Lüneborg Extraction af det Blankenbergske Hus, født omkring 1649, død i København 29. maj 1719. Begravet i Holmens Kirke. Margrethe var gift 1. gang med Schumacher.
Ivar blev fra 1669 antaget til tjeneste i Holland i admiral de Ruyters eskadre. I 1675 blev han antaget som kaptajn-kommandør i dansk tjeneste og chef for orlogsskibet 'Charlotte Amalie'.

Var i 1677 chef for 'Fredericus Tertius' og deltog under Niels Juel i slaget i Køge Bugt. Afgik 3. september med landgangsstyrken Rügen, og overførte så 11. oktober kongen (Christian V.) herfra i stærk storm, truedes under Bornholm med stranding, da ankrene ikke holdt før der blev udkastet et lille varpanker, som forgyldtes og bevaredes til minde om kongens redning. Thomas Kingo fortæller om denne rejse på et skind, der hænger på ankeret. Varpankeret opbevares stadig på Rosenborg (1988), men forgyldningen er delvist 'faldet af'.

Han blev 4. november 1779 schoutbynacht, 1779 chef for 'Mars' og divisionschef i admiral Christian Bielkes eskadre, der blokerede Elben.
Efter Bielkes hjemrejse, førte Ivar den følgende vinter kommandoen over de på Elben stationerede skibe.

Blev 1680 inspektør i Nyboder.
Takket være Hendreick Dreyers regnskaber kan vi nu ret nøje følge udviklingen i Nyboder.

Der er lagt bro mellem Løvegade og Hindestræde og desuden lagt bro mellem Adelgaden og Nyboder. Desuden blev det ene af de to skilderhuse, der blev sat i Nyboder i år 1690, opstillet for enden af Løvestræde mod Borgergade. De blev fjernet 3 år
senere - ved viceadmiral Hoppes død.
Han havde gård (hus) i Kongensgade. Den 25. april 1681 blev han assessor i admiralskollegiet. 11. juli 1684 viceadminiral og chef for eskadren til Elben, overførte i maj 1685 kongen til Norge i en eskadre på 11 fregatter, og benyttede sig dér af et våben, der i skjoldet viser en mod højre vendt løve, holdende et skibsanker i sølv.
På hjelmen tre humlestænger imellem to vesselhorn, i hovedsagen overensstemmende med det våben hans sønnesøn fik tildelt ved sin nobilitation.
I 1686 chef for eskadren til Elben i anledningen af angrebet på Hamburg.
I november 1687 sendes Iver til St. Thomas med en lille eskadre på tre skibe for at indsætte A. Esmit som guvernør, men samtidig foreløbig holde ham under observation.
Da Esmit imidlertid anonymt havde udfærdiget et 'skælmisk og usandfærdigt klageskrift' mod Iver, lod Ivar ham afsætte, fængsle og om bord i sit flagskib 'Maria' føre ham til Danmark som arrestant.
I 1688 bliver Iver admiralsråd, 1689 eskadrechef i flåden under Niels Juel, med sit eget flag hejst i orlogsskibet Trekroner.