Reberbanen - senere husarkaserne i Store Kongensgade.

Tilbage til Nybodersiden

Langs Store Kongensgade, udenfor Nyboder, blev omkring 1783 bygget en reberbane, der dog kort efter blev kaserne for ingeniørkorpset. Senere blev kasernen udvidet med de bagved liggende bygninger.
Nyboder ses ikke, men ligger på arealet til venstre i billedet. Kastellet er til højre bag træerne. 

Bagest i billedet, ved træerne, ligger i dag Østerport Station

Billedet her er sandsynligvis fra omkring 1900.

Fra "UDE OG INDE I KØBENHAVN 1850-1920"