Kirkebogen Sankt Olai
Confirmerede drenge.
1815  til og med 1820
Tilbage til Helsingør.
7 drenge som blewe confirmerede den 1ste October 1815 af Provst Jørgensen


Løbe-
nr.
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne og opholdssted
Confirmandens alder
efter døbeseddel
Dom ang. 
kundskab / 
opførsel
Waccineret
1
Christian Frederik Lundsteen 
her i byen
Smedmester Daniel Lundsteen 's
søn her i byen
Født den 8. Januar 1800
- -
Har haft 
naturlige kopper
2
Hendrik Eicken
i byen
Slotsforvalter Eicken 's søn
16. Juni 1801
- -
Vacc. af 
doctor Stræt
3
Johan Frederik Svendsen
i byen
Hos amts Barber Mickelsen
31. Aug. 1798
- -
Havt naturlige
kopper
4
 Ole Jensen 
i byen
I lære hos Skomager Smuk
4. Aug. 1800 
- -
Naturlige kopper 
5
 Christian Jensen
i byen
Hos faderen, lods Jens Jensen 
26. October 1792 
- -
Naturlige kopper 
6
Christian Arveschouw
i byen [Efternavn gnidret]
 I lære hos bødker Moberg
23. August 1798 
- - 
 Naturlige kopper
7
Andreas Christian Haagensen 
Arbeidsmand Haagen Iversen 's 
søn her i byen 
 19. August 1799
- - 
Wacc. i marts 1810
af dr. Stræt

33 drenge som blewe confirmerede 21. April 1816 af prowst Jørgensen.


Løbe-
nr.
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne og opholdssted
Confirmandens alder
efter døbeseddel
Dom ang. 
kundskab / opførsel
Waccineret
8
Friderich Laurentius
Apotheker Steenberg 's søn
i byen
Født 17. Junii 1801
Carakterer ypperlige
17. Dec. 
1801 af Stræt
9
Johan Carl Ludvig Stephani
Hos moderen, 
skolelærer Stephanies enke
23. Nov. 1801
Ligeledes
14. Juni 1804
Stræt
10
Hendrich Grubb
Hos faderen, brygger Grubb
i byen
26. Nov. 1800
Ligeledes
Nat. kopper
attest: Andersen
11
Josias Daniel Hansen Schmidt
Hos faderen, brygger Schmidt
i byen
7. Marts 1801
Udmærket god
1804 - 11. Mai
Stræt
12
Carl Nielsen Møller
Hos faderen, møller Møller
7. Dec. 1800
Ligeledes
Nat. kopper
attest: Andersen
13
Hans Frederik Bræmer
Hos stiffaderen
skriver Winther
15. Jan. 1801
Ligeledes
Nat. kopper,
att. Almes
14
Christian Hansen Wilhelmsen
Hos moderen, færgemandsenke
26. Jan. 1800
Ligeledes
Nat. kopper, Wisck
att. af Stræt
15
Christian Caspersen
Hos faderen, færgemand Caspersen
1. Febr 1799
Ligeledes
Nat. kopper
NB: Ar sees
16
Jørgen Carlsen
Hos faderen, skomager Carlsen
19. Dec. 1801
Ligeledes
Wacc af Hielmdrup
att. Strætt
17
Andreas Peter Meinertsen
Hos faderen, færgemand Meinertsen
- -
Temmelig god
- -
18
Lars Olsen
her i byen
Tjener wiinhandler Hansen
født 7. Dec. 1801
Meget god
Naturlige kopper
Attest: Stræt
19
Peter Frederik Rollstad
Tjener sadelmager Staulund
10. Martii 1801
Ligeledes
Wacc. 31. Mai 1806
Stræt
20
Christian Hendrick Wallin
Hos faderen, muursv. Wallin 
i byen
3. Nov. 1800
Ligeledes
Nat. kopper 
Ar sees
21
Thomas Christopher Kragh
Hos faderen rebslager Kragh
9. Febr. 1800
Ligeledes
21. Jan. 1806
Wisch
22
Niels Hansen
Hos broderen, Magnus Johansen
[Temmelig svag og utydelig skrift]
23. Juli 1800
Ligeledes
Wacc af Wisch
att. Stræt
23
Carl Petersen
I lære hos kobbersmed Spies
9. Jan. 1801
Ligeledes
Nat. kopper
Ar sees 
24
Jens Christian Wiig
Hos moderen, brolægger Wiig 's enke
10. Okt. 1800
Ligeledes
Wacc. att. Møller
25
Lars Nielsen Kudsch
Hos Niels Olsen Kudsch, færge
23. April 1801
Ligeledes
Nat. kopper
Ar sees
26
 Marthin Eigstrøm
Hos moderen . . .mager?? Eigstøm 's enke ??
[Tekst meget svag og utydelig, kan være forkert]
20. Maj 1800
God
- -
27
Hans Larsen Fischer
Tjener Svend Gertsen Kempel, færgemand
12. Jan. 1800
Ligeledes
19. Febr. 1810
28
Hans Johansen
Hos faderen, Johan Nielsen, lods
30. Martii 1801
Ligeledes
Nat. kopper
ar sees
29
Niels Hartmann
Tjen. morbroderen, E. Hartmann, 
slagtermester
7. Sept. 1799
Tem. godt
Att. Almes
30
Christian Nielsen
Hos faderen, Niels Jensen, drager
5. Nov. 1801
Ligeledes
Nat. kopper
att. Meza
31
Hans Peter Hansen
Tjener Hans Petersen, færgemand
22. Mai 1800
Temmelig
Nat. kopper
ar sees
32
Peter Arveschouw
I lære hos Ole Moeberg, bødker
4. Febr. 1801
Ligeledes
Att. Møller
33
Peter Andersen
Tjener skomager . . .??
10. Sept. 1800
Ligeledes
Nat. kopper
ar sees
34
Hans Andreas Andersen
I lære hos smeden Ole Hilleren
- -
Ligeledes
Wacc. Møller
35
Povel Olsen
I lære hos bødker Kryger
19. Martii 1801
Ligeledes
Nat. kopper
Møllers att.
36
Svend Nielsen
I lære hos skomager Jens Holm
24. Mai 1801
Maadelig
Wacc. Møller
37
Herman Jørgen Ferdinant
Hansen
Tjn. slagter Martin Petersen
14. Mai 1801
Ligeledes
Wac. att. Meza
38
Christian . . .??
I lære hos sadelmager Cronwall
23. Febr. 1801
Ligeledes
Nat. kopper, att.
af 2 som øjenvidner
39
Niels Hansen
Tjener maler Gismann
fød. 7. April 1801
Maadelig
Naturlige kopper
ar sees
40
Svend Ditlof Thasstrøm
Tjener maler Schrøder
23. Mai 1799
Ligeledes
Nat. kopper
stærke ar sees

10 drenge confirmerede den 6. October 1816 af mig Jørgensen.


Løbe-
nr.
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne og opholdssted
Confirmandens alder
efter døbeseddel
Dom ang. 
kundskab / opførsel
Waccineret
41
George Christopher Petersen
Hos pleiefaderen færgemand Petersen
- -
Meget god
Att. Andersen
42
Christen Salomon,
broder til 43
Otto Salomon, færgemand
27. Juli 1800
Ligeledes
Wac. att. Wisch
43
Anders Salomon
broder til 42
Otto Salomon, færgemand
11. Mai 1802
Ligeledes
Wac.att. Wisch
44
Johan Hendrich Smidt
Landmand, Smidt 's søn i  byen 
 18. Sept. 1801
Temm. godt 
Naturlige kopper
ar sees
45
Christopher Johan Jager 
 Bager, Jager 's enke
6. Aug. 1799 
Maadelig 
Wacc. att. Almes 
46
Jacob Holm Knust 
Farwer, Knust 
17. Aug. 1802 
Ligeledes 
Wacc. att. Møller 
47
Hans Espen Hansen 
Slagter, Ole Hansen 
14. Dec. 1806 
Ligeledes 
Wacc. att.  Strætt
48
Niels Peter Olsen 
Lats ?? [måske 'Lods'] Olsen 
 3. Julii 1800
Ligeledes 
Wacc. att. Møller 
49
Christian Lorensen 
Wognmand, Lorensen 
15. Junii 1797 
Ligeledes 
Naturlige kopper
ar sees
50
Peter Jensen 
Matros, Jens Madsen 
 30. Julii 1798
Ligeledes 
Naturlige kopper
ar sees

I alt 22 drenge confirmerede 13. April 1817 af mig Jørgensen.

Løbe-
nr
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne 
og opholdssted
Confirmandens alder
efter døbeseddel
Dom ang. 
kundskab / opførsel
Waccineret
51
Jørgen Christian Tegner
August Tegner, her i byen
Født 1. Sept. 1802
Udmærket godt
Att. ar sees
52
Thomas Ludvig Schrøder
Bogholder Schrøder her i byen
5. Sept. 1802
Udmærket godt
Att. de Meza
53
Johan Frederich Mathias 
Matzen
Fuldmægtig paa byeskriverstuen
20. Jan. 1802
Udmærket godt
Att. Møller
54
Povel Petersen
Færgemand Petersen
22. Julii 1801
Udmærket godt
Wac. Wisck
att. Møller
55
Edvard Berner
Toldinspecteur Berner
23. Mai 1801
Udmærket godt
Att. Strætt
56
Niels Peter Kierck
Spekhøker Kirck her i byen
10. Aug. 1802
Udmærket godt
Nat. kopp.
Strætt
57
Jacob Mathias Topp
Skolelærer Topp i byen
3. Jan. 1803
Udmærket godt
Wac. af Wisch
att. Strætt
58
Niels Olsen
[Broder til 59]
Toldbetjent Olsens tvende 
sønner i byen
5. Mai 1799
God
Naturlige kopp.
att. Møller
59
Jens Peter Olsen
[Broder til 58]
Toldbetjent Olsens tvende
sønner i byen
22. Mai 1802
God
Wac. Møller
60
Frederick August 
Severin Møller
Skræder Møller i byen
9. Oct. 1801
Skikkelig god
Wac.att. de Meza
61
Anders Halberg
Faderen død, nu 
tjenende hos bødker Kryger
26. Sept. 1802
Skikkelig god
Nat. kopp.
att. Møller
62
Christian Nielsen
 Faderen arbeidsmand
19. Aug. 1802 
Skikkelig god 
Vacc. att Strætt 
63
 Peter Olsen 
Faderen tjenestekarl 
3. Nov. 1800 
Skikkelig god 
Ditto af Wisch.
att. Møller 
64
 Christian Frederich Rusch
I lære hos maler Cronvall 
15. Dec. 1801 
Skikkelig god 
Nat. kop.
att. af Møller
65
Ole Peter Svendsen 
Faderen arbejdsmand 
20. Mai 1802 
Temmelig god 
Vacc. att.Strætt 
66
Carl Gustav Jensen 
Handskemagersvend 
24. Julii 1799 
Temmelig god 
Ditto, att. Wisch 
67
Hartman Nielsen 
Slagtermester Jacob Nielsen 
26. April 1802 
Temmelig god 
de Meza 
68
Jens Frederik Brodersen 
I lære hos smeden Søeberg 
12. Martii 1797 
Udvist megen f . .??
[Gnidret]
 Nat. kopp. 
att. f. . .??
[gnidret]
69
 Jacob Riisberg
I lære hos bundtmager Werner 
 13. Julii 1802
Ret godt 
vacc. att 
70
Johannes Ludvig Hagelback 
I lære hos muurmester Lorensen 
4. April 1802 
Maadelig 
Vacc. att. Strætt 
71
 Johannes Christian Franck
I lære hos cmed Lundsteen 
 -
 temm. god
Naturlige kopp.
Att. Møller 
72
 Lars Andersen
Underholdes af fattigwæsenet 
3. Febr. 1795 
Maadelig formedelst yderst 
indskrænkede forstandsevner
 -

12 drenge konfirmerede 5. okt. 1817 af mig Jørgensen.
1. Søndag efter Mikkelsdag.

Løbe-
nr.
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne 
og opholdssted
Confirmandens alder
efter døbeseddel
Dom ang. 
kundskab / 
opførsel
Waccineret
73
Johan Stephen
her i byen
Kr. . .mand?? Stades søn
født i Esrum
Født 8. Dec. 1801
-
Vac. feldskær Tauer
74
Jacob Baden
her i byen
Raadmand Olriks søn
her i byen
8. Sept. 1802
-
Wisch
75
Lars Svendsen
her i byen
qvartermester  Niels Appelrod
19. Juli 1803
-
Doctor Strætt
76
Peter
her i byen
Glarmester Schrøders søn
her i byen født i Frederiksborg
19. Sept. 1803
-
Lynge
77
Johannes
her i byen
Møller Christian Nielsens
søn her i byen
3. Aug. 1802
-
Strætt
78
Johann Jørgen
her i byen
Kobbersmed Johannes Spies 's søn
her i byen
21. Mai 1802
-
Doctor Strætt
79
Niels Peter
her i byen
Skomagermester Jens Hartelius 's søn
her i byen
12. April 1803
-
Feldskær Møller
80
Lars Svendsen
her i byen
Skoeflikker, Poul Svendsens søn
her i byen
21. Okt. 1801
-
Feldskær Møller
81
Niels Olsen
her i byen
. . .ardmand?? Ole Sørensens søn 
i Bistrup
19. April 1803
-
Jacobsen
82
John Robert William 
G. . .?? [Gnidret]
fra Philadelphia
Confirmeret ifølge kongelige . . .nske ??
. . .?? resolution af 20. Sept. 1817
. . .?? fremviste daabsattest der . . .??
[Meget gnidret]
-
Naturlige kopper
feldskær Møller
83
Conrad Christian Gregersen
Dreng hos skorsteensfeier Stroug
13. Martz 1798
-
Naturlige kopper
84
Johan Benjamin Saur
Født i Kjøbenhavn.
hos moderen, grønthandler her i byen
24. Oct. 1787
-
Naturlige kopper

1' søndag efter Paaske 29. Marts 1818.
36 drenge confirmerede af mig Jørgensen.
Følgende liste er skrevet med en ualmindelig nonchelant og besværlig skrift, så man bedes være opmærksom på at fejl nemt kan forekomme!


Løbe-
nr.
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne 
og opholdssted
Confirmandens alder
efter døbeseddel
Dom ang. 
kundskab / 
opførsel
Waccineret
85
Jens Christian
 her i byen
Toldbetjent Jens Smidt 's søn
Født 22 Julii 1803
-
Vacc. dr. Strætt
1804
86
Johan Necolei
 her i byen
W. . .?? Niels Andersens søn
9. April 1803
-
. . .?? kop. 
regimentsch. Møller
87
Joachim From
her i byen
Prowst Jøgensens søn
26. febr. 1803
-
Wisch
88
Hendrich
her i byen
Købm. Johan Lund 's søn
23. Marts 1803
-
de Meza
1802
89
Carl Ulrich
her i byen
Fuldm. Bræ . . .?? søn
13. febr. 1803
-
Wisch 1803
90
Niels Bernt Abraham
her i byen
Fuldm. F . . .?? Suhr 's søn
født i Kjøbenhavn
30. Jan. 1803
-
Wol . . .sen??
91
Christian
her i byen
Hendrick Simonsen 's søn
8. Jan. 1803
-
Feldskær Almis
92
Cornelius Andersen
her i byen
Gmd. Michael Andersen 's søn
?? Sept. 1803
-
Doctor Strætt
1805
93
Carl Frederich
her i byen
R . .?? Henrich May 's søn
8. Oct. 1803
-
Wisch
94
Andreas Christian
her i byen
Fuldm. Hans L. Dreyer 's søn
9. Sept. 1802
-
-
95
Rasmus Hansen
her i byen
Slagtermester C.  . . . 's ?? søn 
11. Dec. 1803
-
Vacc. Møller
96
Andreas
her i byen
Lods, Anders Bærentzen 's søn
11. Febr. 1803
-
Havt nat. kopp.
97
Lars Andreas
her i byen
Høker P. Moberg 's søn
26. Oct. 1803
-
Vacc. af A. ..??
98
Andreas Møller
her i byen
Høker, Martin Møller 's søn
19. juli 1802
-
Vacc. af Andersen
1805
99
Hans - her i byen
Anders Nyborg 's søn
25. Oct. 1803
-
Vacc. Wisch 1807
100
Peter Mortensen
hos A. Grubb
[Titel ulæselig]  Morten Jensens søn
født i Fredensborg
8. Oct. 1802
-
J. M. Tauer
1810
101
-
-
-
-
-
102
Christian Adam
her i byen
Ulæseligt
3. Jan. 1804
-
Doctor Strætt
103
Lars
her i byen
Mathisen Bergstrøm 's søn
21. Aug. 1804
-
Møller
104
 Amon Jensen
her i byen
 Feldbereder A. Goldschmit 's søn
10. Juli 1803
Almes 1805
105
 Peter Jørgen
her i byen
 [Titel ulæselig] 
Jørgen Wilhelm Nielsen 's søn
født i Kjøbenhavn
2. Sept. 1802 
. . . ?? chirurg 
Svatzkopf 1805
[Meget gnidret]
106
 Anders Nielsen
her i byen
Lods Niels Eskildsen's søn
16. Sept. 1802 
Wisch 
107
Anders
her i byen
[Titel ulæselig] 
Ole M. Bergstrøm 's søn
 14. Maj 1802
Møller, 1810 
108
Andreas Christian
her i byen
Toldbet. P. Møller 's søn
 17. Sept. 1802
 Wisch 1803
109
Niels
her i byen
Reservelods Johannes . . .? søn 
[Måske Nielsen]
 1. Marts 1803
Møller 18?? 
110
 Anders
her i byen
Arbeidsmand Ole Pedersen 's søn 
13. April 1803 
Indpodet af Møller 1804
111
 Johan Adolph
her i byen
. . .?? Regiment 14. comp. 
. . . ?? Petersens søn fød i Kjøbenhavn
3. Jan 1805 
Dr. Strætt 1811 
112
Poul Nielsen 
her i byen
Dreng hos hattemager Søderberg,
født i Sverige
 2. April 1802
Naturlige kopper
Møller. att. 15. Nov. 1817
113
Necolei
her i byen
Guldsmed, Niels Lindbergs søn 
15. Febr. 1803 
Almis 1804 
114
 Jens Peter
her i byen
Handskemager Poul Jens søn 
31. Jan. 1802 
Møller 1810 
115
Jørgen Olsen
her i byen
Tjenestekarl, Ole Mathisens søn 
1. Sept. 1801 
Strætt 
116
Daniel Friderich
her i byen
 Haarskjær Bent Bertelsen's søn
[FT 1801 Parykmager]
Dreng hos bødker Moberg
 7. April 1803
[Ulæselig] 
117
 Niels Christian
her i byen
Tjenestekarl, Johan Nielsen 's søn 
15. Dec. 1802 
118
Johan Frederich
her i byen
Hattemager D. R. Nermann 's søn
11. April 1803
Møller 
119
Gustav Adolph
her i byen
Charles Stonor 's søn
født i Kjøbenhavn
24. Jan. 1801
 -
[Ulæseligt] 
120
Lars
her i byen
. . .?? Jens Nielsen 's søn
Født i Tikjøb sogn
14. sept. 1802
-
Indpodet kop. af
chirurg Jacobsen 1817
121
Johan Albrecht
her i byen
. . . ?? karl Michael Hafners søn 
født i Grested sogn
[Meget utydeligt og gnidret!]
17. April 1803
-
-

1. Søndag efter Mikkelsdag, 4. Okt. 1818


Løbe-
nr
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne 
og opholdssted
Confirmandens alder
efter døbeseddel
Dom ang. 
kundskab / 
opførsel
Waccineret
122
Johan Christian
her i byen
Garwer M. Stok . . .?? søn
her i byen
Født 8. Mai 1804
Godt
de Meza
123
Christian Mathias
her i byen
Tømmermester Tegner 's søn
her i byen
28. Nov. 1803
Godt
Wisch
124
Niels
her i byen
. . .?? Jørgen Nielsen 's søn
24. Jan. 1804
Godt
Almes, 1806
125
Hans Christian
Ibid
Arbeidsmand Ole Mathisens søn
24. [Ell. 27.] 
April 1804
Godt
Møller, 10. Juli 1810
126
Peter Ole
Ibid
Afskediget lods Johannes B. . .?? søn
29. Juli 1804
Maadeligt
Strætt, 3/2-1810
127
Jacob
Ibid
Skomager 
Johannes Reuterdahl 's søn
9. feb. 1803
Temmeligt godt
Møller, 19. Febr. 1810
128
Jens
Ibid
Høker, Ander Gunders. . .berg 's søn
[Meget gnidret]
12. A. .??1803
Godt
Møller, 30. aug. 1816
129
Will . .??
Bøssemagersvend Johan Claus Dy . .??
søn, født i Tikøb sogn
12. Sept. 1800
Temmeligt godt
Chirurg Jacobsen
1803
130
Andreas Hendriksen
uægte
Hos slagter L. Petersen her i byen
Født i Fredensborg
12. sept. 1801
Slet
Vacc af V. ..??
23. Aug 1805 i Fredensborg
131
Johannes Svendsen
Tjenestekarl Svend Petersen 's søn
født i Tikøb sogn
9. Juli 1799
T. Godt
Naturlige kopp. 
Møllers att.

1. Søndag efter paaske 1819 - 18. April.
Confirmerede af pastor Weibel fra Asminderød

Løbe-
nr
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne 
og opholdssted
Confirmandens alder
efter døbeseddel
Dom ang. 
kundskab / 
opførsel
Waccineret
132
Petrus Lundsteen
Smedemester Lundsteen
1803 Nov. 18
Ferm
1809 Møller
133
Frederich Christian Mathisen
Krydstoldbetjent Mathisen
-
Ferm
-
134
Otto Ørn Topp
Skolelærer og ?? Topp
1804 Dec. 4
Ferm
1805 af Møller
135
Otto Hartvig
Færgemand Hartvig
1805 Mai 25
Ferm
Att. Strætt
136
Christian Friederich Petersen 
Hjulmand Petersen
1804 Julii 22
Ferm
Vacc. af Møller
137
 Cornelius Frederik Hyll
Færgemand [Hyll
 1804 Aug. 7
Ferm 
 Vacc. af Strætt
138
 Lars Magnusen
 Færgemand [Magnussen]
 1804 Junii 7
Temm. god 
1810 Strætt 
139
 Elias Hansen Holm
Tjen. mad. Schondel 
1801 Oct. 2
Temm. god 
1803 Almes 
140
 Frederick Wilhelm Freier
Hos moderen, enke 
1804 Sept. 23 
God 
Vacc. att. Møller 
141
Peter Carlsen 
Handskemager, Carlsen 
1804 Junii 30 
God 
 Naturlige kopper
Att. Møller
142
Lars Petersen Burop 
Brændewiinsbrænder 
 1801 Oct. 30
God 
Naturlige kopper
Att. Jacobsen
143
Carl Hansen 
 I lære hos dreier Østergreen
1803 Sept. 9 
Temm. god 
Naturlige kopper
Att. Strætt
144
Carl Frederich Røpper 
Wæver Røpper 
1804 Sept. 12 
Temm. god 
1810 Møller 
145
 Johan Henning Kirschner Semperlund
 Hos moderen, enke
 1804 Febr. 7
Maadelig 
Vacc Visch
att. Møller
146
 Hans Holm Walther
I lære hos bødker Schubel 
1801 Dec. 16 
Taalelig 
vacc af Kræmer ved 
Vraa ved ??
147
Jens Christian Aalborg
I skomagerlære 
1805 Juni 2
Taalelig 
1818 af Møller 
148
 Johan Peter Povelsen 
I lære hos skomager Hannemann
 1803 April 3
Taalelig 
Naturlige kopper
ar ses tydeligt
149
 Gunder Svendsen
 I lære hos skomager Krongreen
 1802 Sep. 26
Taalelig
  Att. Møller 
150
Andreas Peter Lauritz Larsen
Skomager Larsen
 1803 Nov. 14
Ferm 
 1803 - Almes
151
 Svend Pedersen 
 Færgemand E. Pedersen 
 1803 Sept, 21
 Ferm 
 1804 Wisch

1. Søndag efter Michaelis 1819 ere følgende drenge confirmerede:

Løbe-
nr.
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne 
og opholdssted
Confirmandens alder
efter døbeseddel
Dom ang. 
kundskab / 
opførsel
Waccineret
152
Frederik Anthon Gøtje
Afd. kirkeskriver Gøtje
24. Febr. 1804
Godt / mg.
af Klein 1816
att. af Tauer
153
Thomas Johansen
Kam.R. og Toldkont. Johansen
16. Jan. 1804
Godt /mg.
1804 af Strætt
154
Robert Ferdinand Lyngh Top
Kam.R. og postmester Hans Top
R. af D.
31. Dec. 1804
Holmens kirke
Godt / mg
1816 - 12 May
af Møller
155
Ludvig Ferdinand Tegner
Agent Tegner
6. Febr. 1805
Godt / mg
1805 af Wisch
156
Frederik Christian Schjertiger
Major Schjertiger
30. Apr. 1804
Godt / mg.
1810 
Andersen
157
 Regnald Scheidmann
capit. lieutn. Sheidmann
 24. Sept. 1805
 Godt / mg
19. Aug. 18??
af reg.chir. Møller
158
Frederik Lund Højer 
Toldbetjent Høier 
 14. Oct. 1804
Godt / mg. 
1806 af Møller 
159
Jens Christian Buch 
Færgemand Buch 
21. Oct. 1804 
Tg / mg 
1805 af Almes 
160
Hohan George Richter
 Informator Richter
10. May 1804 
Tg /mg 
1807 Andersen 
161
Thomas Buch Friis 
Færgemand Friis
2. Dec. 1804 
Maadelig /mg 
1805 Wisch 
162
Johannes Moeberg 
Wognmand Moeberg 
 2. Junii 1805
Ulæseligt / mg 
1810 Strætt 
163
Carl Frederik Thorstensen 
stedf. skomager Grader 
19. sept. 1804 
Slet / mg 
1808 Møller 
164
Johan Peter 
No. 778 fra Fødselsstiftelen
29. Aug. 1804 
Maadelig / mg 
Naturlige kopper 
165
Jørgen Nielsen 
Arbeidsmand Nielsen 
28. Nov. 1804
i Tikjøb
Tg / mg. 
23. Sept. 1806 af 
chir. Jacobsen ved Cronborg 

1. Søndag efter Paaske 1820 ere følgende drenge confirmerede:


Løbe-
nr.
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne 
og opholdssted
Confirmandens alder
efter døbeseddel
Dom ang. 
kundskab / 
opførsel
Waccineret
166
Johan Bernhardt Smidt
Brygger og Gartner, Smidt
10. Aug. 1804
Mg /mg
1807 af Wisch
167
Jens Ferdinand Erlandsen
Brygger Erlandsen
8. Nov. 1805
Mg /mg
1806 - 4. Jan. 
Strætt
168
Bendt Hansen Grubb
Brygger Grubb 's pleiesøn
20. Sept. 1805
Mg /mg
1808 Andersen
169
Johan Peter Kornerup
Kjøbmand Kornerup
31. Oct. 1803
Udemærket /
mg.
1804 April 23. Strætt
170
Hans Henrik Permin
Kjøbmand Permin
26. May 1805
Godt / mg
1805 Julii 6. de Meza
171
Frederik Wilhelm Oder
Enke afd. conditor Oder [ell. Øder]
20. sept. 1804
Godt / mg
1805 Marts 3. 
[lægen ulæselig]
172
Johan Christian Heilig
nr. 412 fra Fødselsstiftelsen
pleiefader tobaksfabrikør Barchdal
25. April 1805
Tg / mg
1814 Julii 19
af Møller
173
Christian Nissen Sommersted
møller Nissen
16. Marts 1806
Godt / mg.
1806 Julii 25
Wisch
174
Carl Frederik Suhr
I lære hos kjøbmand Johnsen
26. Julii 1805
[Måske: ' Frue Kirke Kjøbh.']
Mg /mg.
1805 af Steebusch
att. Møller
175
Børre Ludvig Børresen
Enke eft. afd. færgemand Børresen
4. Dec. 1803
Godt/mg.
1809 Febr. 4 Strætt
176
Isaak Frederik Petersen
Parykmager Petersen
16. Aug. 1805
Mg / godt
1806 Oct. 9. Wisch
177
Jens Mathias Hannemann
Skomager Hannemann
6. Oct. 1805
Tg / mg
1807 Marts 15. 
Wisch
178
Anders Nielsen
lods, Niels Andersen
3. Oct. 1804
Tg / mg
1810 Febr. 11.
Møller
179
Hans Christian Lassen
moder: Frederikke Lassen
10. Juli 1805
Tg / mg
1810 Febr. 3.
Møller
180
Anders Peter Andersen
Færgemand Peter Andersen
11. May 1804
Maadelig /
mg.
1810 Jan. 26. 
Møller
181
Christian Wulff
Pleiemoder: enke Maren Andersdatter
9. Julii 1803
Godt / mg.
1809 af Strætt
182
Thomas Freyt
Pleiefader: arb.mand Niels Larsen
16. Aug. 1805
Godt / mg.
1805 Oct. 5. 
Almes

1820
1. Søndag efter Michaelis ere følgende drenge confirmerede:


Løbe-
nr.
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne 
og opholdssted
Confirmandens alder
efter døbeseddel
Dom ang. 
kundskab / 
opførsel
Waccineret
183
Peter Henrik Harboe
General Krigs Commisair og
Toldcasserer ved øresunds Toldk. Harboe
15. Maj 1804
Mg /mg
1804 Aug. 15. af 
Rogert, Licent. med. i
Kjøbenhavn
184
Hans Schierbeck
Capit. og kjøbmnd Schierbeck
13. ;arts 1806
Mg /mg
1807 Jan. 19. 
af Wisch
185
Ferdinand Simmelkjer
Capit. og kjøbmand Simmelkjær
13. Juni 1805
Mg /mg
1805 Oct. 28 af do.
186
Jens Truels Lund
Kjøbmand T. T. Lund
25. Nov. 1805
Umg / mg
1805 Dec. 25.
de Meza
187
 Christian Frederik Bache
Enke, Mdm. Bache 
 23. April 1806
Godt /mg 
1806 Julii 9.
Wisch
188
Christian Rasmus Malling 
Kjøbmand Malling 
22. Marts 1804 
Godt /mg 
1804 af 
de Meza 
189
Ludvig Frederik Plum 
Enke Mdm. Plum 
5. Juni 1804 
Maadelig
/mg.
1804 af
de Meza
190
 Peter Weis
I lære hos maler Gisemand 
25. Julii 1805 
Umg/mg 
1806 af dist. chir.
i Aarhus, Weis
191
Ole Andersen 
Lods, Anders Eskildsen 
 6. Junii 1806
Tg/mg 
af Wisch
att. af Møller
192
Johan Conrad Heller 
Smedmester Heller 
[Set Hiller, Hilleren og andre stavemåder]
23. Marts 1806 
Godt/mg 
1806 dec. 29.
Wisch
193
 Johan Peter Undeen
Hjulmand Undeen 
24. Dec. 1805 
Tg/mg
1807 af Møller 
194
Andreas Olsen Møller 
Færgemand O. J. Møller 
1. Nov. 1797 
Slet / mg 
Naturlige kopper
Att. af Møller
195
Ole Petersen 
Awlskarl Hans Petersen 
13. Marts 1806 
Slet / god 
I barndommen
att. af Møller