Kirkebogen Sankt Olai.
Confirmerede drenge.
1855.
Tilbage til Helsingør.

 Bemærk at numrene i adresserne ikke er husnumre, men
brandforsikringsnumre - også benævnt matrikelnumre!

Et Jævnføringsregister over husnumre og brandforsikringsnumre kan købes på
Helsingør Bymuseum, Hestemøllestræde 1 - 3000  Helsingør. Tlf. 49 21 00 98.

Forkortelsen St. O. står for Sankt Olai sogn, m. for menighed og St. M. for Sankt Mariæ sogn.
Forkortelsen Ibm anvendes her flere steder for Ibidem = sammesteds.

 2. Søndag i Fasten, læs: 4. Martz 1855.
(Med ministeriets tilladelse af 22.februar 1855)

No. Confirmandens navn og opholdssted. Forældrenes, husbondens, plejeforældrenes navn og bopæl.
Confirmandens 
alder efter dag 
og datum 
udviist ved døbeattest.
Dom angaaende kundskab og opførsel.
Når og af hvem vaccineret.
1
Peter Andreas (Jensen)
Petersen i Helsingør. Brøndstrædet No.456
Magnus Christopher Jensen og hustru Ane Jensdatter.
24. December 1840
i st. Olai menighed.
Mg.
4. August1841
af Klem.
2
Valdemar Carl Erentz,
Sudergade No. 508. Ibid
Handelsbogholder, Peter Gustav Erentz og hustru.
3. Marts 1839
Ibid
Mg.
11. Juli 1839
af K. Ravn.
3
Adam Gottlieb Petersen,
Sudergade No 300 a ibid.
Arbeidsmand, Rasmus Petersen og hustru Sophie L. Petersdatter.
14. Febr 1841
ibid
Kdsk.: G,
Opf.: Mg.
9. Juli 1842
af Klem.
4
Ludvig Ferdinand Kornerup, ibid, Steengade No. 402.
Kbmd. Johan Peter Kornerup 
og hustru.
13. Januar 1840
Ibid
Mg.
9. Juli 1840
af J. O. Møller.
5
Peter Sophus Grubb,
Steengade 419, ibid.
Afd. brændevinsbrænder Henrik Grubb og hustru.
2. Januar 1841
i st. O. m.
Mg.
12. maj 1841
af J. O. Møller.
6
Ludvig Julius Ziebell, Strandgade No. 380.
Slagtermester, Johan Heinrich Ziebell og hustru.
26. Januar 1841
ibid
Mg.
20. Maj 1841 
af K. Ravn.
7
Christian Albert Salomonsen, Strandgaden No. 337. Ibid.
Færgemand, Anders Salomonsen og hustru.
11 April 1841
ibid.
Mg.
30. August 1844 
af Klem.
8
Carl Ferdinand Emil Hansen, ibid, Stjernegade Nr. 515.
Wærtshuusholder, Niels Hansen og hustru.
2. Oktober 1841
ibid
Kdskab.: G,
Opf.: Mg.
16. jun 1842 
af Bischoff.
9
Carl Emil Maymann
Brøndstrædet 491. Ibid
Skomagersvend, Hans Henrik Maymann og hustru
1. Februar 1841
ibid
Kdskab.: G,
Opf.: Mg.
30. August 1844
af Klem.
10
Fritz Harald Hannibal.
Hospitalet, ibid.
Toldkammerbud, Johan Hannibal og hustru: A. K. Petersen.
4. Marts 1841
ibid
Mg.
Waad att. 
af 30/11- 54.
11
Peter William Hansen i Sudergade Helsingør
No. 502
Kjelderkarl, Jens Hansen og hustru. I Helsingør.
5. Februar 1841
i st. O. m.
Mg.
21. Juli 1841
af K. Ravn.
12
Jens Ernst Hansen (el. Clausen) ibm.Kongensgade No. 317.
Gaardmand, Hans Pedersen og hustru Anne M. Pedersen. ibm
1. Januar 1841
i Tikjøb.
Mg.
13. Juli 1841
af Jacobsen.
13
Fritz Berlinius Vilhelm Winter, ibm. Violgade No. 522.
Muursvend, Carl Ferdinand Winter og hustru, ibm.
28 December 1840
i st. O. m.
Kdsk: Godt,
Opf: Mg.
12. Juni 1843
Klem.
14
Vilhelm Hinsemann Fæster, ibm, Steengade No. 407.
Kjøbmand, Søren Ulkjær Fæster
og hustru, ibm.
25. Januar 1841.
Mg.
7. Juni 1841
af J. O. Møller.
15
Johan Peter Gottfred Reinhard. ibm. 
Sudergade No. 512.
Snedkermester, Hans Peter Christian Reinhard og hustru. Ibm.
14. April 1841.
Mg.
16. Juni 1842 af Bischoff.
16
Christian Emil Jørgensen, ibm. Stjernegade No. 518.
Fragtmand, Hans Jørgensen og hustru ibm.
29. Januar 1841.
Kdsk: Godt,
Opf: Mg.
29. Juli 1845
af Bischoff.
17
Christian Ludvig Kastoft i Helsingør, st. O. Sudergade No. 300 b.
Skrædermester, Lorentz Kastoft og hustru (ibm) Lene Christine 
f. Goldschmidt.
4. Oktober 1840.
Kdsk: Godt,
Opf: Mg.
5. August 184
af J. O. Møller. 
18
Jørgen Vilhelm Jørgensen, ibm. Steengade No. 426.
Kbmd. Matthias Jørgensen 
og hustru, ibm.
10. Maj 1839.
Mg.
21. August 1839
af Klem.
19
Svend Hansen, ibm.
Violgade No. 522.
Huusmand, Hans Svendsen og hustru Marie Jensdatter af Endrup.
11. September 1840.
Kundskab: Godt ?
Opf: Mg.
11. Juni 1842
af Klingberg.
20
Christian Carl Nielsen ibm. Søstræde No. 447.
Tjenestekarl, Jens Nielsen og hustru, ibm.
13. November 1840.
Kundskab: Godt ?
Opf: Mg.
4. August 1841
af Klem.
21
Heinrich Gerner Rander, ibm
Sudergade No. 304.
Styrmand, Michael Nielsen Rander og hustru, ibm.
21. November 1939
Kundskab: G ?
Opf: Mg.
23. Juli 1840
af Bischoff.
22
Hans Peter Hansen, ibm. 
1. Teglgaard.
Fisker, Peter Hansen, ibm.
17. Februar 1841
Kundskab: G ?
Opf: Mg.
21. Juli 1841
af Klem.
23
Niels Henrik Jensen i Helsingør, st. O.m.
Stjernegade No. 518.
Indsidder Jens Henriksen og hustru Ane Margrethe Andersdatter.
17. April 1841
i Asminderød.
Kundskab: Tg,
Opførsel: Mg.
Att af 1/12- 54
Petersen

 
1855 - 1. Søndag efter Mikkelsdag d. 30 September. 
No Confirmandens navn og opholdssted. Forældrenes, husbondens, plejeforældrenes navn og bopæl.
Confirmandens 
alder efter dag 
og datum 
udviist ved døbeattest.
Dom angaaende kundskab og opførsel.
Når og af hvem vaccineret.
1
George Fell Baker,
Strandgaden 365 a.
Stifader regjeringsraad Lindhardt og h: Caroline Mathilde. /: Afd. fader: William Wheeley Baker :/
29. Juni 1841 
døbt i St. Johns Cathedral i Serampore.
Mg
Att. 19. Juni 55
Ravn.
2
Frederik Jørgen Ulriksen, Kongevej.
Konen, Maren Bisted, født Ulriksen og tjenestekarl Jørgen Madsen.
6. Juli 1841
døbt 15. August 1841 
i Helsingør
G.
Mg.
Ikke udfyldt.
3
Peder Jensen,
Strandvej.
Inger Margrethe Ohrt.
/: gift med arbeidsmand Anders Rasmussen:/ 
og contoirist Adolph Strikker.
Født 1841, 12. August
i Klosterriis Hegnshuus Tikøb sogn, 
døbt 3. Oktober 1841.
G.
Mg.
1843, 11. Juli
Klem.
4
Julius Ferdinand Møller
Strandgade 367.
Andrea Møller og 
contoirist Jacob Stoltz.
F. 1841, 25. Sept.
i St. Mariæ S.
døbt 1842 - 17. April.
g.
Mg.
1843, 12. Juni
Klem.
5
Thomas August Hansen, Hj. af Strandgade og Grollowstræde.
Lods, Hans Peter Hansen 
og h: Katrine Vilhelmine Hansen.
F. 1841, 5 Juli
i St. O. M.
G.
Mg.
Att.23. Juni 1855
Rohde.
6
Fritz Niels Svend Geertsen Kempel, Sudergade 334.
Lods, Peter Geertsen Kempel 
og h. Hansine Petrine Lilleballe.
F. 4. Maj 1841
i St. O. M.
G.
Mg.
1841, 1. Sept.
Klem.
7
Christian Wilhelm Packert,
Brøndstræde 397.
Afd. muursvend, Carl Packert 
og h. Anne Katrine Roth.
F. 1. August 1841
i St. O. M.
Mg.
1842, 9. Juli
Klem.
8
Jacob Peder Nielsen Pedersen, Bjergegade 382.
Slagter, Jacob Peder Pedersen 
og h: Frederikke Nielsen.
F. 22. Aug. 1841
i St. O. M.
Tg.
Mg.
1842, 23. Juli
Klem.
9
Joseph Antonius Fründt, Stjernegade.
Afd. wæwersvend 
Andreas Joseph Fründt og h: 
Karen Dorthea Henriksen.
 F. 5. Marts 1841
i St. O. m.
G.
Mg.
1841, 5. Aug.
Møller.
10
 Aage Peter Christian Kristoffersen, 
Steengade 427
Afd. færgemand Johannes Kristoffersen og h: 
Christiane Salomonsen.
F. 14. Oktober 1839
i St. O. M.
Mg 
1840, 18 Juli.
Ravn.
11
Peter Christoffer Møller,
Strandgade 367.
Snedkersvend Peter Nicolai Møller og hustru Karen Petersen.
F. 5. Oktober 1841
i St. O.M.
Tg.
Mg.
1851, 22. Aug.
Klem.
12
Carl Ferdinand Vilhelmsen, Strandgade 359. 
Færgemand Peder Christian Vilhelmsen og 
h: Johanne Christine Hansen.
F. 1841, 20. Juli 
i St. O.m.
Mg. 
1842, 19. Maj
Müller
13
Julius Emil Edvard Carøe, Stjernegade 307. 
Dyrlæge Anton Carøe og h: Juliane Marie Cecilie Larsen.
F. 1841, 22. Januar
i St. O. M.
G.
Mg. 
1841, 14. Juli.
Bischoff.
14
Peter Frederik Burup, Strandgade 365. 
Hans Peter Burup og h: Johanne Marie Hansen.
F. 1841, 11. Sept.
døbt 5. Nov. i St. O. M.
Tg.
Mg.
1842, 23. Juli
Klem.