Kirkebogen Sankt Olai.
Confirmerede drenge.
1857.
Tilbage til Helsingør.

 Bemærk at numrene i adresserne ikke er husnumre, men
brandforsikringsnumre - også benævnt matrikelnumre!

Et Jævnføringsregister over husnumre og brandforsikringsnumre kan købes på
Helsingør Bymuseum, Hestemøllestræde 1 - 3000  Helsingør. Tlf. 49 21 00 98.

Forkortelsen St. O. står for Sankt Olai sogn, m. for menighed og St.M.S.for Sankt Mariæ Sogn.
Forkortelsen Ibm anvendes her flere steder for Ibidem = sammesteds.
Forkortelsen Kb. anvendes her for "Efter kirkebogen" ligesom Att. står for "I følge Attest".

1ste Søndag eft. Paaske 1857
d. 19. April.

No.
Confirmandens navn og opholdssted.
Forældrenes, husbondens, plejeforældrenes navn og bopæl.
Confirmandens 
alder efter dag 
og datum 
udviist ved døbeattest.
Dom angaaende kundskab og opførsel.
Når og af hvem vaccineret.
1
Ole Rasmussen, Bergmandsdal.
Afd. fisker, Rasmus Olsen og hustru Gunild Hansen 
af Humlebæk.
f.1843, 11. Januar
døbt 8. Okt i Asminderød. Att.
G.
Mg.
1844, 28. Juni
Klingberg.
2
Adalbert Sophus Vilhelm Kaas, Sudergaden 504.
Afd. contoirist, Frederik Kaas og hustru Sophie Henriette Holst.
f.1842, 27. Juli
døbt 11. Sept. Kb.
Mg.
1848, 19 Juli.
Kaas.
3
Richard Aschlund Rander, Sudergaden 504.
Styrmand, Michael Nielsen Rander og hustru Henriette Marie Salomon.
f.1842, 5. Juli 
døbt 4. Sept. Kb.
G.
Mg.
1844, 23. Aug.
Ravn.
4
Otto Møller Solter, Sudergaden 497.
Contoirist, Elof Solter og hustru Vilhelmine Mathilde Friedel.
f.1843, 22. Juli
døbt 1844 26. April
G.
Mg.
1844, 8. Juni
Møller.
5
Jacob Henrik Amatius Nielsen, Brostræde 141.
Slagter, Jacob Peder Nielsen og Hustru Ingrina Schildt.
f.1842, 4. Nov.
i Helsingborg, 
døbt 15. Nov. Att.
Mg.
Att. 1856, 27 nov.
Klem.
6
Arnold Johan William Bille, Brøndstræde 293.
Skrædder, Andreas Jørgen Bille og hustru Christine Iversen.
f.1843, 21.Febr.
døbt 11. Juni. Kb.
Mg?
Mg.
1844, 23. Aug.
Klem.
7
Frederik Vilhelm Nielsen, Søstrædet 446.
Muursvend, Ole Nielsen og hustru Nicoline Christine Engelsen.
f.1873, 23. Febr.
i Kjøbenhavn, 
døbt 28. Febr. Att.
G. 
Mg.
1843, 23 Aug.
Klem.
8
Peter Nielsen, 
Sudergaden 511.
Karen Kirstine Nielsdatter 
afd. stedfader arbeidsmand, 
Anders Olsen.
f.1842, 10. Sept. i Tikjøb døbt 26. Decbr. Att.
Tg.
Mg.
1844, 5. Juli
Klingberg.
9
Frederik Ferdinand Emilius Petersen, Kongensgade.
Skrædder, Frederik Ludvig Petersen og hustru Caroline Lovise Petersen.
f.1843, 12. Maj i St.M.S. døbt 25. August.  Att.
G.
Mg.
1843, 19 Juli
Gallschiøtt.
10
Jens Jensen
Fiolgade 460.
Fragtmand, Jørgen Jensen og hustru Ane Margrethe Jensen.
f.1843, 7. jan.
Døbt 26. Marts.  Kb.
G.
Mg.
1844, 14. Juni
Klem.
11
 Andreas Vilhelm Rosengreen, Fiolgade 467.
Seilmager, Poul Johannes Rosengreen og hustru Anne Christine Jørgensen.
f.1843, 27. Januar.
døbt 25. Maj. Kb.
Mg
Att.28. Nov. 1856
Ravn.
12
Carl Ludvig Hendrik Emil Schrøder,
Brøndstræde 299.
Glarmester, Peter Hendrik Schrøder og hustru Ane Elisabeth Katrine Frederiksen.
f.1842, 2. Sept.
paa Fredensborg, 
døbt 6. Okt. Att.
Mg.
1844, 28. Juni
Rohde.
13
Heinrick Harald Emil Winther, Fiolgade 522.
Muursvend, Carl Ferdinand Winther og hustru 
Marie Amalie Møller.
f.1843, 20. Febr. 
døbt 28. Maj.  Kb.
G.
Mg.
-
14
Carl Emil Bense, Steengaden 432.
Kunstdrejer, Christian Daniel Bense og hustru Katrine Margrethe Giesmann
f.1842, 26. Dec.
døbt 1843, 21. April. Kb.
Mg.
1843, 19. Juli.
Ravn
15
Lars Anders Nielsen, Skydebanen.
Smed, Niels Peter Lyngbek og hustru Anne Margrethe Larsen.
f.1842, 9. dec. 
i Grønholt,
døbt 1843, 5. Marts. Att.
G. 
Mg.
1849, 13. Juli.
Klem.
16
Carl Hendrik Rasmussen, Steengade 268.
Wærtshuusholder Ole Rasmussen og hustru Johanne Marie Nielsen.
f.1843, 5. Marts,
døbt 17. April.  Kb.
Mg.
1843, 23. Aug.
Klem
17
Ludvig Edvard Larsen,
Gyldenstrædet 394.
Afd. Lods, Niels Larsen og hustru Johanne Marie Hansen.
f.1843, 3. Marts
døbt 5. Juni.  Kb.
G. 
Mg.
1845, 6. August
Klem.
18
Emil Julius Hendrik Mazar de la Garde.
Justitsraad postmester, Anton Alex. Benjamin Mazar de la Garde og hustru, Charlotte Dorthea Katrine Monrad.
f.1841, 1. Sept.
døbt 1842, 12. Januar.  Kb.
Mg.
1842, 26. Maj
Müller.
19
Sophus George Ravn.
Regimentschirurg, Frederik Christopher Kølpin Ravn og hustru Sophie Amalie Spies.
f.1842, 19. April.
hjemmedøbt 25. Maj. 
I kirke 15. Juni i St.M.S. Att.
Mg.
1843, 19. Juli.
Ravn.
20
Christian Peter Lauritz Wismer, Steengade.
Instrumentmager, Nicolai Henrik Johan Vilhelm Wismer og hustru Charlotte Juliane Marie Carlsen.
f.1843, 29. Juli
døbt 11. Sept.  Kb.
Mg.
Att. 
9. dec.1856
Ravn.
21
Carl Arnold Sønnichsen Bramm, 
Strandgade 337 A
Seil- flag- og compasmager, Carl Christoffer Bramm og hustru Ane Magdalene Anthony. 
f.1842, 30. Dec.
døbt 1843, 5. Maj. Kb.
Mg.
Att. 8. Okt.1852
Pedersen.
22
Peter Martin Jørgensen, Stjernegade 518.
Fragtmand Hans Jørgensen, og hustru Nicoline Vilhelmine Frederikke Algreen.
f.1843, 2. Febr.
døbt 14. Maj. Kb.
G.
Mg.
1845, 29. juli
Bischoff.
23
Carl Hendrik Eskildsen, Stjernegade 497.
Bendte Eskildsen og Barbeersvend Hendrik Bødtker.
f.1843, 6. Januar,
døbt 22. Januar.  Kb.
Mg.
1845, 4. Juli
Ravn.
24
Frederik Peter Andersen, Annequenstræde
Færgekarl, Andreas Ferdinand Andersen og hustru Frederikke Christiane Reiffenstein.
f.1842, 15. November,
hjemmedøbt 
1843, 22. April. 
I kirke 11. juni. Kb.
G+
Mg.
1843, 20. Juni
Bischoff.
25
Anton Palme Rohde.
Practics. læge, Palle Ferdinand Rohde og hustru Ida Emilie Heloise Jacobsen.
f.1842. 13. April paa Fredensborg,
døbt 1. Juli.  Att.
Mg.
1843, 16. Juli
Rohde.
26
Alexander Jochum Secher Gulstad. [navnet utydeligt skrevet, delvis gættet!]
Kjøbmand, Alexander Hendrik Christ. Stricker Gulstad og hustru Annette Adolphine Hass.
f.1842, 23. Febr.
døbt 16. Maj.  Kb.
Mg.
1842, 4. Juni
Ravn.

1857, 1ste Søndag efter Mikkelsdag d. 4. October

No.
Confirmandens navn og opholdssted.
Forældrenes, husbondens, plejeforældrenes navn og bopæl.
Confirmandens 
alder efter dag 
og datum 
udviist ved døbeattest.
Dom angaaende kundskab og opførsel.
Når og af hvem vaccineret.
1
Thorvald Alfred Andersen,
Kampergade 310.
Saddelmager, Niels Daniel Andersen og hustru Ellen Pedersen.
f.1843, 27. Okt.
døbt 1844.12. April  Kb.
Mg.
1845, 26. Juni
Klem.
2
Johan Vilhelm Børgesen, Sudergaden.
Afd. lods, Johannes Peter Børgesen, og hustru Chatrine Vilhelmine Amalia Grossman.
f.1843, 7. Sept. 
døbt 17. Decbr. Kb.
G.
Mg.
1857, 3.Sept.
Klem.
3
Joseph Lorentz Emanuel Larsen, Nøjsomhed. 
Teglbrænder, Bengt Larsen og hustru Ane Menne.
f. i Malmø 
1843, 17. Okt. 
døbt 4. Nov.
Mg.
At 1857, 22. Juni
Rohde.
4
Ludvig Svendsen
Owerdrevet.
Afd. jordbruger, Hans Svendsen og hustru Inger Madsdatter.
f. 1843, 20. sept. i St.M.S. døbt 29. Okt.
Mg.
1847, 2. Aug.
Klem.
5
Johan Nicolai August Andersen, Søstræde 444.
Afd. controlleur, Johan Nicolai Andersen og hustru Christiane Ane Margrethe Iversen.
1843, 29. Aug.
døbt 8. Okt. Kb.
Mg.
1844, 16. Aug.
Ravn.
6
Julius Christian Rohden
Sudergaden,  509.
Contoirist, Christian Edvard Rohden og hustru Julie Henriette Richardine Hammer.
f. 1842, 22. Marts
døbt 20. Juni. Kb.
Mg.
1842, 23. Juli 
Ravn.
7
Frederik Olai Lundgreen
Steengade 412.
Smed, Niels Peter Lundgreen og hustru Magdalene Elisabeth Zemberlund.
f. 1842, 3. Dec.
døbt 1843, 19. marts.
G?
Mg.
1843, 16. August
Klem.
8
 Jens Larsen Bornholm,
Strandgaden 335 A.
Færgemand, Søren Kragh Bornholm og hustru Birgitte Marie Hansine Bentsen. 
f. 1841, 12. Dec.
døbt 1842, 6. Febr. Kb.
G.
Mg.
1842, 16. Juli
Klem.
9
Hans Peter Christensen, Biledsveien.
Afd. fragtmand, Jens Christensen og Karen Svendsen 
f. 1843, 25. Sept.
døbt 19. Nov.  Kb.
Mg 
1844, 28. Juni.
Klem.
10
Jens Peter Jørgensen,
(Sørensen) Saltværket.
Fisker, Jørgen Sørensen og hustru Elisabeth Pedersen. 
f. 1843, 31 Aug.
i Skotterup
døbt i Tikjøb 26. Nov. Att.
Tg.
Mg.
1844, 19. Juli
Klem.
11
Martin Peter Thorvald Poulsen, Steengade 417. 
Bogbinder, Carl Frederik Poulsen og hustru Ellen Marie Jacobsen. 
 f. 1842, 15. August
døbt 4. Sept.  Kb.
Mg. 
1843, 21. Juli.
Eshricht.
12
Louis August Møller,
Strandgade.
Skrædder, Johannes Christian Møller og hustru Karen Marie Schow. 
f. 1842, 17. August
døbt 27. Nov. Kb
G. 
Mg. 
 1844. 8. August
Ravn
13
Christian Moldt,
Meilbyes Teglværk.
Afd. skipper, Christian Peter Moldt og hustru Oline Marie Meilbye.
f. 1842, 10.Sept. 
i Sønderborg 
døbt 4. Okt.  Kb.
Mg. 
1843, 21. Juni.
Krüger.
14
Niels Heinrich Schreiber, Svingelport 532 
Afd. tømmerhandler, Niels Ditlev Schreiber, og hustru, Sophie Hedevig Reinsholm. 
f. 1843, 25. Marts.
døbt 2. Juli.  Kb.
 Mg.
1843, 9. August.
Ravn.
15
Julius Thorvald Busk, Steengade. 
Afd. slagtersvend, Ernst Emilius Busk og hustru Ane Kirstine Karsted. 
f. 1843, 14.Juni
i St.M.S.
døbt 8. Oktober  Att.
G.
Mg.
1845, 26. Juni
Klem.
16
Johannes Gerhard Theodor Gad. Strandgade. 
Handelsbetjent, Rasmus Jørgen Gad og hustru Christine Beyer.
 f.1843, 9. Nov.
døbt 24. Dec. i St.M.K.
G. 
Mg.
1844, 5. Juli.
Ravn.
17
Johan Nicolai Stein, Steengade 414.
Bager, Johan Heinrich Bernhard Stein og hustru Marie Lovise Bonner. 
f. 1843, 23. Jan.
i St.M.S. 
døbt 21. Maj. Kb.
G.
Mg.
1843, 23. August.
Klem.
18
Carl Christian Harry Andersen, 
Skyttenstræde 385. 
Færgekarl, William Andersen og hustru Andrea Frederikke Sandrue 
f. 1843, 7. Juni
døbt 20. August.  Kb.
G.
Mg. 
1844, 16. Aug.
Klem.
19
Martin Larsen Mortensen, Skandsøhus. 
Afd.taarnwægter, Lars Mortensen og hustru Maren Rasmussen.
f. 1843, 31. Okt.
døbt 1844, 7. Jan.
G+
Mg.
1844, 16. Aug.
Klem.
20
Frederik Adolph Hellesen, Steengade 537. 
Afd. Lods Peder Helle-Broe og hustru Claudine Andersen. 
f. 1843, 28. Jan.
døbt 18 Juni - Kb.
G.
Mg.
1843, 2.August
Klem.