Kirkebogen Sankt Olai.
Confirmerede drenge.
1860.
Tilbage til Helsingør.

 Forkortelsen St. O. står for Sankt Olai sogn, og St.M.S.for Sankt Mariæ Sogn.

1. Søndag efter Paaske d. 15. April.

No. Confirmandens navn og opholdssted. Forældrenes, husbondens, plejeforældrenes navn og bopæl.
Confirmandens 
alder efter dag 
og datum 
udviist ved døbeattest.
Dom angaaende kundskab og opførsel.
Når og af hvem vaccineret.
1
Holger Gottfried Petersen.
Muurmester, Holger Petersen og hustru Ane Sophie Holm.
1845, 8.Nov. 
Døbt 1846 28. Juni.
Tg.
Mg.
1847,16. Aug.
Klem.
2
Peter Larsen.
Ugift, Ane Margrethe Larsen, stedfader drager, 
Christian Pedersen.
1845, 26. Aug. Tikiøb
Døbt 3. Oct. Att.
G.
Mg.
1846, 9. Juli
Klingberg.
3
 Emil Herluff Bertelsen.
Skomager, Hans Heinrich Bertelsen og hustru 
Ane Marie Buchorst.
1846, 5. April
Døbt 19. Juli
G.
Mg.
1848, 23 Aug.
Klem.
4
Carl Peter Børgesen.
Lods, Johannes Peder Børgesen og hustru Katrine Wilhelmine Amalie Prossmann.
1845, 24. Nov.
Døbt 1846 27. Marts
G.
Mg.
1859. 13. Juli
Klem.
5
Johan Lauritz Thorwald Jensen.
Arbeidsmand, Niels Jensen (Bøtterup) og hustru
Karen Marie Olsdatter. 
1846, 24. Februar
Døbt 17. Maj
Mg.
Mg.
1849, 25. Maj
Klem.
6
Oluf Thorvald Theodor Backe. 
Skipper, Ole Olsen Backe og hustru Gunhild Hallgreen. 
1845, 5.Juni
Døbt 20. Juli
Tg.
Mg.
1847, 2. August
Klem.
7
Ernst Johan Conrad Brummerstedt. 
Maler, Johan Ludvig Edvard Brummerstedt og hustru
Magdalene Ernstine Erhardt. 
 1846, 8. Februar i Hellebæk
Døbt 29. Marts. Att
G.
Mg.
1847, 22 Juni 
Ewertsen
8
 August Ernst Joachim Kellermann.
Skomagersvend, Henrik August Frederik Kellermann og hustru 
Ellen Margrethe Mogensen. 
1845, 30. Dec.
Døbt 13. April.
G.
Mg.
1860, 21 marts
Klem.
9
Johan Valdemar Berthelsen. 
Maler, Iver Berthelsen og hustru Ellen Johanne Johansen.
1845, 28 Juni
Døbt 24. Aug.
Mg. 
1848, 13. Juni
Klem.
10
Anton Vilhelm Scheel Olrik. 
Etatsraad, borgermester J. B. Olrik og hustru Helene Rosenørn. 
1844, 22. Januar
Døbt 2.Juni.
Mg. 
Wacc. og rewaccineret.
(Rohde)
11
Jørgen William Svendsen
Skipper, Hans Meelhuus Svendsen og hustru Maren Kirstine Nyholm. 
1846, 5. Juni Frederikshavn.
Døbt 15. August
Mg. 
1852
Mejer.
12
Christian Emil Larsen.
Fragtkjører,  Anders Larsen (Holmstrup) og hustru Ane Kirstine Jensdatter.
1846, 10. April
Døbt 2. August.
G?
Mg.
1846,19. Juli
Müller.
13
Frederik Christian Clausen. 
Arbeidsmand, Jørgen Clausen (Leibølle) og hustru Trine Marie Svendsen. 
1845, 27. Nov. Hjemmedøbt 17. Dec. 
I kirken 26. Apr. 1846.
Mg. 
Att. 6. Febr. 1860
v. Deurs
14
Julius Nielsen. 
Skomagersvend, Ludvig Christian Nielsen og hustru Marie Katrine Hansen. 
1845, 6. Dec.
Døbt 1846 1. Juni.
Mg. 
1846, 29 Juli
Klem.
15
 William  Hansen.
Lods, Hans Peter Hansen og hustru Vilhelmine Petrine Hansen
1846, 30. Jan.
Døbt 1847, 13. Apr.
G.
Mg.
1846, 29. Juli
Klem.
16
Niels Peter Frederiksen.
Stedfader: Wærtshuusholder, Christian Frederiksen og hustru Karen Nielsen. 
1846, 23. Jan.i Grønholt
Døbt 1. Marts.
G. 
Mg.
1847, 29 Juni
Klingberg.
17
George Arthur Gulstad. 
Kjøbmand, Alexander Henrik Christian Stricker Gulstad og hustru Annette  Adolphine Hass.
1844, 20. Juli.
Døbt 23. Aug.
G.
Mg.
1844, 20. Sept.
Ravn.
18
Peter Wige Hansen
Wærtshuusholder, Niels Hansen og hustru Emilie Kirstine Meilbye 
1846, 30. April
Døbt 9. August
G+.
Mg.
1857, 16. Juli
Ravn.
19
Hendrik Harald Eli Bauer. 
Owerjæger, Christian Peter Bauer og hustru 
Ane Marie Frederikke Møller. 
1845, 9. Marts 
Døbt 6. Juni i St.M.S.
Tg.
Mg.
1847, 5. Juli.
Klem.
20
Peter Jensen. 
Arbeidsmand, Peter Jensen (Ormitsløw) og hustru 
Anne Andersen.
1846, 29. April
Døbt 26. Juli.
G+
Mg.
1849, 3. Aug.
Klem.
21
Harald Rudolph Jørgensen.
Fragtmand, Hans Jørgensen og hustru Nicoline Frederikke Vilhelmine Algreen 
1845, 18. Februar
Døbt 25. Maj.
G.
Mg.
1845, 5. August
Bischoff.
22
Lauritz Peder Valentin Andresen. 
Jordbruger, Hans Peter Andresen og hustru Ellen Marie Hansen 
1846, 12. Jan.
Døbt 5. April.
Mg. 
1846, 15. Juli
Galschiøt.
23
Francois Alfred Frederick Bolt.
Consulat secretair, Peter Michael Francois Bolt og hustru Charlotte Louise f. Bolt.
1849, 19 Dec. i London
Døbt 17. Jan 1847
Fødeår må være en fejl! 
Mg. 
1846, 28 Sept. Lathavn.
24
Christian Johansen.
Wægter, Niels Johansen og hustru Maren Hansen. 
 1846, 30. Januar 
Døbt 24. Maj
Mg. 
1846, 1 Aug.
Pedersen.
25
Carl Ludvig George Packert. 
Muursvend, Carl Fritz Frederik Packert og hustru 
Ane Chatrine Roth. 
1845, 29. Nov. Hjemmed.21. Dec.
i kirken 22. Febr. 1846.
 G?
Mg.
1846, 10. Juli 
Pedersen
26
Julius Peter Walther.
Toldbetjent, Ernst Elias Walter og hustru Petronelle Hansen. 
1846, 3. April i Skjelskjør. Døbt 3. Juli. Att. 
Mg. 
1850, 23 Juli
Flemmer.

1860
1. Søndag efter Mikkelsdag d. 30.September.

No. Confirmandens navn og opholdssted. Forældrenes, husbondens, plejeforældrenes navn og bopæl.
Confirmandens 
alder efter dag 
og datum 
udviist ved døbeattest.
Dom angaaende kundskab og opførsel.
Når og af hvem vaccineret.
1
Frederick Christian Peter Sporleder.
Skipper, Johan Frederik Ferdinand Sporleder og hustru 
Ane Kirstine Olsen.
1846, 31 August
Døbt 4. Oct. i Kjøbenhavn.
Mg.
1850, 24. Sept.
Drejer.
2
Johan Peter Ferdinand Andersen.
Færgelaugsbestyrer, Anders Andersen, og hustru 
Ane Cecilie Lundgreen.
1846, 12. Juni 
Døbt 26. Juli.
Mg.
Att. 16. Maj 1860
v. Deurs.
3
 Jens Carl Christian Jonassen.
Arbeidsmand, Frederik Ferdinand Jonassen, og hustru Caroline Frederikke Pless.
1846, 13. Juli 
Døbt 6. Sept.
G. Mg. 
1849, 6. Juli
Ravn.
4
Andreas Hendrik Clausen.
Anne Johanne Løvstrøm
1846, 31. Maj 
Døbt 16. August.
G?.
Mg.
1847, 27. Juli
Ravn
5
Peter Frederik Anthony.
Huusmand, Ludvig Anthony og hustru Maren Jørgensdatter. 
1846, 19. Juli i Holmene.
Døbt i Hornbæk 
18. Oct. - Att.
G.
Mg.
1848, 24. Juni
Klingberg.
6
Carl August Svendsen 
Fisker, Lars Svendsen og hustru Johanne Marie Palm.
1847, 3. Januar.
Døbt 5. April.
Mg. 
1848, 26. Juli
Klem.
7
Albert Julius Hansen.
 Lods, Povel Hansen og hustru Marie Wiboe.
1846, 23. Oct.
Døbt 22. Nov.
Mg. 
1847, 27. Juli
Pedersen.
8
 Matz Matzen Dithmer.
 Teglværkseier, Lorentz Andreas Dithmer og hustru Chatarina Marie Matzen.
1845, 18. Dec. i Fisnis (Måske Fisknæs
døbt 1846 - 31. Jan. i Adsbølle (måske Adsbøl)
Mg. 
1846, 30. Juli
Clausen.
9
Harald Sauerbrey Børgesen.
Lods, Martin Børgesen og hustru Marie Chatrine Geertsen. 
1846, 1. Juli 
Døbt 30. Aug.
 G?.
Mg.
1847, 10. Aug.
Bischoff.
10
Anton Emil Stangbye.
Skrædder, Anders Olsen Stangbye Moder: Skrædder Larsens enke Ingeborg Oline Larsen fra Bergen.
1846, 18. Sept. i Helsingør. Døbt 1847,
5. April i Tikjøb.
G. 
Mg. 
 1847, 24. Juni
Klingberg
11
Brinck Hilligsøe.
 Kjøbmand, Engelbreicht Brinck Hilligsøe og hustru 
Johanne Augusta Balle.
1846, 19. Juli
Døbt 18. Oct.
Mg. 
1860, 2. Maj
Klem.
12
Peder Christian Johansen.
 Arbeidsmand, Peder Johansen (Bakkebjerg) og hustru 
Maren Pedersdatter.
 1846, 25. Nov.
Døbt 1847, 31. Jan
 Gx.
Mg.
1847, 2. Aug.
Klem.
13
Axel Lauritz Christian Frederik Zeines Lassen.
Fuldmægtig, Niels Bertel Lauritz Lassen og hustru, 
Laura Christiane Zeines.
1846, 28. Maj
Døbt 9. August
Mg. 
1846, 15. Juli 
Møller.
14
 Fritz Oluf Wachtelbrenner.
Capitain kjøbmand, Andreas Wachtelbrenner og hustru Sophie Arholdine Reinholdine Christiansen.
1846, 29. Juli
Døbt 11. Sept.
G.
Mg.
1860, 1. Aug.
Klem.
15
 Lars Christian Nielsen.
Smed, Niels Detlevsen og hustru Lovise Katrine Brandt.
1846, 26. Maj i Dronningmøllen, 
Døbt 6. Sept.
Mg. 
1848, 14. Juli.
Klingberg.
16
 Hans Jacob Larsen.
Jordbruger, Hans Larsen og hustru
Anne Marie Oldau.
1846, 7. Maj
Døbt 2. Aug.
Mg. 
1846, 22. Juli
Bischoff.
17
Hans Rasmus Christiansen. 
 Wognmandskarl, Hans Christiansen og hustru 
Margrethe Jonasdatter.
1846, 13. Juli
Døbt 13. Sept.
G.
Mg.
1850, 22. Maj
Klem.
18
Vilhelm August Hansen. 
 Litsenbroder, Rasmus Hansen og hustru Ane Pedersdatter.
1846, 19. Maj
Døbt 19. Juli. Att.
G?
Mg.
1847, 9. Aug.
Klem.
19
Peder Christian Busk. 
 Slagtersvend, Ernst Emilius Busk og hustru Ane Kirstine Karsted.
1846, 7. Maj.
Døbt 19. Juli. Att.
G?
Mg.
1851, 15. Aug.
Klem.
20
Lars Hansen.
Parcellist, Hans Andersen og hustru
Ane Nielsen.
1846, 12. Sept. i Helsinge
Døbt 4. Oct. - Att.
Mg. 
1847, 22 Juli
Klingberg.
21
Niels Jensen.
Arbeidsmand, Johan Jensen Søborg og hustru Johanne Christine Nielsen. (Sønnesen)
 1846, 7. Nov.
Døbt 1846, 20. Dec. Att.
G.
Mg.
1849, 3. August
Nilsen.
22
Niels Hansen. 
Arbeidsmand, Ole Hansen Villingerød, og hustru 
Marie Kirstine Nielsen.
1846, 21. Aug.
Døbt 1847 18. April. Att.
G.
Mg.
1849. 6. Juli.
Ravn.
23
Anders Peter Olsen.
Jordbruger, Ole Nielsen og hustru Ellen Andersdatter. 
1846, 31. Oct.i Bloustrød
Døbt 13. Dec. Att.
Mg. 
1847, 20. Aug.
Weber.
24
 George William Hansen.
Lods, Hans Jacob Hansen og hustru Katrine  Augustine Bornholm.
1846, 17. August
Døbt 13. Sept.
G.
Mg.
1847, 30. Aug.
Klem.
25
Peter Frederik Hansen.
Skipper, Hans Clausen og hustru Ane Marie Petersen. 
1846, 21. Jan. i Saunte
Døbt 22. April i Tikjøb.
Gx.
Mg.
1860, 16. Maj
Klem.
26
Christian Hansen. 
 Lods, Jens Larsen Hansen og hustru Birthe Kirstine Børgesen. 
 1845, 9. Nov.
Døbt 1846. 29. maj 
Gx
Mg.
1855, 27. Juli
Pedersen.