Kjøbenhavnske kvarterer.
Hvilket kvarter lå gaden i?
Tilbage til Kendte.

Få år efter genopbygningen efter Københavns første større brand i 1728, blev der givet ordre til en ny opmåling af byggegrundene af hensyn til en ny matrikel. Generalkvartermester S. C. Gedde afsluttede dette arbejde 1756 og resultatet blev fremlagt som 12 kvarterkort og et generalkort.

I året 1770 og 1771 var bopælene i regelen kun angivet med gadens navn, idet matrikelnumrene først blev påmalet husene 1771.
Husene i denne adresseliste, er så vidt muligt angivet med de nuværende gadenumre.

Ved Københavns brand eftermiddagen den 5. juni 1795 blev omkring 1000 ejendomme lagt i aske.

Indenfor en linie der følger (Link til) Holmens Kanal, Snaregade, Farvergade, Vester Voldgade, Nørre Voldgade, Teglgaardsstræde, Studiestræde, Dyrkøb, Skoubogade, Vimmelskaftet, Amagertorv og Vingaardsstræde, undgik næsten ingen huse ildebranden. Det vil sige at adresser der er ældre end 1795 ikke kan være identiske med de nuværende huse.

Ved englændernes bombardement i 1807 ødelagdes ca. 300 ejendomme i kvarteret omkring Frue kirke, Larslejsstræde, Nørregade, Fiolstræde,  Peder Hvitfeldts Stræde, Krystalgade, Rosengaarden, Kultorvet samt mange andre huse.
 
 

Gadens navn
Kvarterets Navn
Bemærkninger
Aabenraa 
Rosenborg Kvarter 
xxxxx
Adelgade 
St.Annæ Vester 
xxxxx
Admiralgade 
Øster 
Se også Nikolaj plads.
Akademigade 
xxxxxx 
Se Fredericiagade.
Amagergade 
xxxxxx 
Se Sankt Annæ Gade 26.
Amagertorv 
Ulige numre: Strand, 
lige numre: Frimands 
Kaldes i den første tid efter anlæggelse af Højbroplads (som følge af branden) ofte Gammel Amagertorv.
Amaliegade 
St. Annæ Øster Kvarter 
Nr 21: Nu sammenlagt med Fredericiagade nummer 2.
Amalienborg 
St. Annæ Øster 
xxxxxx
Antonigade 
Kjøbmager 
Tidligere "Antonistræde".
 Baadsmandsstræde
Christianshavns 
Nr 43: Atillerikaserne, 1843 betegnes stedet som "Christianshavn bag Frelsers Kirke".
Badstuestræde 
Snarens 
xxxxxx
Bag Børsen 
xxxxxx 
Se Slotsholmsgade.
 Bag Hovedvagten
Kjøbmager 
Gaden der kun omfattede et par ejendomme, dannede en vinkel bag om Hovedvagten på Kongens Nytorv, blev nedlagt 1874.
Bjørnegade 
xxxxxx 
Se under Nyboder.
 Blaagaards Brogade
xxxxxx 
Se Evaldsgade.
Blaagaardsgade 
Udenbys Klædebo 
xxxxxx
Blancogade 
xxxxxx 
Se Fredericiagade.
Blegdamsvej 
Udenbys Klædebo 
xxxxxx
Boldhusgade 
Øster 
xxxxxx
Borgergade 
St. Annæ Vester 
xxxxxx
Bredgade 
St. Annæ Øster 
Det officielle navn var indtil 1877 Norgesgade, men "Bredgade" - tidligere "Dronningens Bredgade" var også før dette år det almindeligt benyttede.
Brogade 
Christianshavns 
Hed  det 18. århundrede Langebrogade.
Brolæggerstræde 
Snarens 
xxxxxx
store Brøndstræde 
Rosenborg 
Gaden nedlagt 1900
Børsgade 
xxxxxx 
Tidligere Nybørs. 1901 blev ejendommene revet ned og matrikuleret under Strand kvarter.
Carlsbergvej 
Valby 
xxxxxx
Christiansborg 
Strand 
xxxxxx
Citadellet 
xxxxxx
xxxxxx
Classensgade 
Udenbys Klædebo 
De lige numre hører fra 1890 til Østervold kvarter
Dannebrogsgade 
Udenbys Vester 
xxxxxx
Delfingade
xxxxxx 
Se Nyboder
Dosseringen 
Udenbys Klædebo 
xxxxxx
Dronningensgade 
Christianshavns 
xxxxxx
Dronningens Tværgade 
1-11 og 2-14: St. Annæ Øster, resten: St. Annæ Vester 
Kaldes undertiden bot "Tværgade"
Dybensgade 
Øster 
xxxxxx
Ewaldsgade 
Udenbys Klædebo 
xxxxxx
Farimagsvej 
Matr. nr. 85 og 84B: Udenbys Vester
Matr. nr. 37: Klædebo
Denne vej udgik fra Vesterbrogade lige ved Gammel Kongevej nr. 2 der havde Matr nr. 85, tillige var Farimagsvejen nr. 3. Den løb derefter omtrent parallelt med søerne, men noget nærmere ved disse end de senere Farimagsgader, og med flere bugtninger. Ved flytningen af banegården 1864, forsvandt hele den vestlige del og ved voldkvarterets anlæg i 70'erne resten af Farimagsvejen.
Farvergade 
Vester 
I 1885 blev gaden delt idet nr. 1-11 og 2-6 lagdes til Kompagnistræde.
Fiolstræde 
Klædebo 
Numrene 1 og 2-18 hed tidligere lille Fiolstræde, resten store Fiolstræde.
Fortunstræde 
Øster 
xxxxxx
Fredericiagade 
Nr. 1-33: St. Annæ Øster, 
resten: St. Annæ Vester 
Strækningen fra Amaliegade til Bredgade hed indtil 1869 "Blancogade", fra Bredgade til store Kongensgade: "Kadetgade" eller "Akademigade", fra store Kongensgade til Borgergade "Kaninlængden" fra Borgergade til Adelgade "Bjørnegade" fra Adelgade til Ny Kronprinsessegade "Nellikegade" og fra Ny Kronprinsessegade til Rigensgade "Klokkegade". Navnet Bjørnegade benyttedes til 1900, den hørte til Nyboder, hviket nu kun er tilfældet med den nordlige husrække.
Frederiksberg Allé 
xxxxxx 
Se under Frederiksberg, også for de københavnske ejendomme.
Frederiksberggade 
Vester 
xxxxxx
Frederiksborggade 
1-11: Klædebo, resten Nørrevold, først anlagt efter1870. 
xxxxxx
Frederiksholms Kanal, ulige numre
 Strand 
I ældre tid kaldtes det "Kalleboderne"
Frederiksholms Kanal, lige numre 
Vester 
I ældre tid kaldtes det "Kalleboderne"
 Frydsvej
xxxxxx 
Se Sundevedsgade
Fælledvej 
Udenbys Klædebo 
Kaldtes tidligere Nørrebroes Fælledvej.
store Færgestræde 
Strand 
Husrækken mellem store Færgestræde og Højbrostræde forsvandt ved branden 1795. 
Gammel Amagertorv 
xxxxxx 
Se Amagertorv
Gammel Kongevej 
xxxxxx 
Se under Frederiksberg også for de københavnske ejendomme.
Gammel Mønt 
Kjøbmager 
Ejendommen der lå på hjørnet af st. Regnegade er nedrevet til fordel for gadeudvidelse.
Gammel Strand 
Strand
Se også  "Ved Stranden"
Gammel Torv, numrene 2-6 
Snarens 
xxxxxx
Gammel Torv, numrene 8-18 
Nørre 
xxxxxx
Gamel Torv, øvrige numre
Vester 
xxxxxx
Garnisonsplads 
xxxxxx 
Se st.Annæ Plads.
Gasværksvej 
Udenbys Vester 
Tidligere kaldet Gasvejen.
Gothersgade numrene 1-53
Kjøbmager 
xxxxxx
 Gothersgade numrene 55-117
 Rosenborg
xxxxxx
Gothersgade numrene 2-68 
St. Anne Vester 
xxxxxx
Gothersgade øvrige numre 
Nørrevold 
Anlagt efter 1870
Graabrødretorv 
Frimands 
Hed indtil 1841 Ulfeldtsplads
Grønnegade 
Kjøbmager 
xxxxxx
Hummergade 
Øster 
xxxxxx
Hyskenstræde ulige numre 
Strand 
xxxxxx
Hyskenstræde lige numre 
Snarens kvarter 
xxxxxx
Højbroplads ulige numre 
Øster kvarter
Højbroplads dannedes efter branden 1795 idet husrækken mellem daværende store Færgestræde og Højbrostræde ikke genopførtes.
Højbroplads lige numre 
Strand kvarter 
"
Jarmersplads nr 3
Nørre kvarter 
Tidligere Vester Voldgade 3.
Jarmersplads nr 7 og 2 
Vestervold kvarter 
xxxxxx
Kalkbrænderivej 
xxxxxx 
Se Løgstørgade.
lille Kannikestræde 
Klædebo 
xxxxxx
store Kannikestræde 
Klædebo 
xxxxxx
Kastelsvej efter 1890 
Østervold 
Hed tidligere Citadelsvejen.
Kastelsvej før 1890 
Udenbys Klædebo 
xxxxxx
Kattesundet 
Vester 
xxxxxx
lille Kirkestræde 
Øster 
xxxxxx
store Kirkestræde
Øster 
xxxxxx
Kjøbmagergade nr 1-47 
Frimands 
Af "Kødmangergade", hvor slagterne havde deres boder.
Nr. 1-51 kaldtes indtil 1871 store Kjøbmagergade, resten lille Kjøbmagergade.
Kjøbmagergade nr 49-69 
Klædebo 
xxxxxx
 Kjøbmagergade nr 2-40
Kjøbmager 
xxxxxx
Kjøbmagergade nr 42-64
Rosenborg 
xxxxxx
Klareboderne ulige numre 
Rosenborg 
xxxxxx
Klareboderne lige numre 
Kjøbmager 
xxxxxx
Klerkegade 
St.Annæ Vester 
xxxxxx
Klosterstræde 
Frimands 
xxxxxx
Klædeboderne 
xxxxxx 
Se Skindergade
Knabrostræde 
Snarens 
xxxxxx
Kokkegade 
xxxxxx 
Se Valkendorfsgade
Kompagnistræde nr.1-33 og 2-24
Snarens 
Indtil 1885 hørte gadenumre 35-43 og 32-34 til Farvergade.
 Kompagnistræde nr. 35-43 og 32-34
Vester 
xxxxxx
lille Kongensgade 
Øster 
Se også Nikolajplads.
store Kongensgade ulige numre
St. Annæ Vester 
Numrene 1-11 blev nedrevet 1904 og blev til store Kongensgade 1-3 og Gothersgade 2
 store Kongensgade nr2-116
St. Annæ Øster 
xxxxxx
store Kongensgade øvrige numre 
Østervold 
xxxxxx
store og lille Kongensgade på Christianshavn 
xxxxxx 
Se Wildersgade
Kongens Nytorv ulige numre 
Øster 
xxxxxx
Kongens Nytorv numrene 4-24 
St. Annæ Øster 
xxxxxx
 Kongens Nytorv numrene 26-34
Kjøbmager 
xxxxxx
Korsgade
Udenbys Klædebo
xxxxxx
Kristen Bernikows Gade
Kjøbmager
xxxxxx
Kronprinsensgade
Kjøbmager
xxxxxx
Kronprinsessegade
St. Annæ Vester
xxxxxx 
Krusemyntegade
xxxxx
Hørte indtil 1864-65 under Nyboder
Krystalgade
Klædebo
Officielt hed gaden Skidenstræde indtil 1918, men allerede den 28. okt. 1818 var det ændret ved reskript til Krystalgade ell- Kristalgade.
Kultorvet ulige numre og nr 14 og 16
Klædebo
xxxxxx
Kultorvet nr. 2-12
Rosenborg
xxxxxx
Kvæsthusgade
St. Annæ Øster
xxxxxx
Landemærket
Rosenborg
xxxxxx
Langebrogade 
xxxxx 
Se Brogade.
Larsbjørnsstræde
Nørre
Stykket fra Vestergade til Studiestræde kaldtes tidligere lille Larsbjørnsstræde.
Larslejsstræde
Nørre
xxxxxx 
Lavendelstræde
Vester
xxxxxx 
Laxegade
Øster
Indtil 1877 hed strækningen fra Asylgade til Vingaardsstræde "Reverentsgade"
Lyngbyvej
Udenbys Klædebo
xxxxxx 
Læderstræde
Strand
xxxxxx 
Læssøesgade
Udenbys Klædebo
Indtil 1873 : "Søgade"
Løgstørgade
Udenbys Klædebo
Indtil 1906: "Kalkbrænderivej"
Løngangsstræde
Vester
xxxxxx 
Løvstræde
Frimands
xxxxxx 
Magsstræde
Snarens
xxxxxx 
Mikkelbryggersgade
Vester
xxxxxx 
Møllegaden (på Christianshavn)
 xxxxxxxx
Nu lille Søndervoldstræde, se Overgaden oven Vandet.
Møntergade ulige numre
Rosenborg
xxxxxx 
Møntergade lige numre
Kjøbmager 
xxxxxx 
Naboløs ulige numre
Strand
xxxxxx 
Naboløs lige numre 
Snarens
xxxxxx 
Niels Hemmingsens Gade
Frimands
Nr. 7 - 15 og  24 - 26 hed indtil 1843 "Tugthusporten".  Stykket derfra til Skindergade indtil 1874 "Trompetergangen".
I 1843 fik førstnævnte del af gaden, og i 1874 sidstnævnte del, navnet "lille Helliggejstgade", hvilket tidligere kun havde været brugt om stykket fra Amagertorv til Valkendorfsgade. I 1881 fik hele gaden navnet Niels Hemmingsens Gade.
Nikolajgade
Øster - (Se også Nikolajplads)
Indtil 1894 hed gaden dels "Halmstræde", dels "Skvaldergade".
Nikolajplads
Øster
Pladsen fik dette navn 1917 efter Nikolaj Kirkes genopførelse.
Norgesgade
 xxxxxxxxx
Se Bredgade
Ny Adelgade
Kjøbmager
kaldtes tidligere "lille Grønnegade".

 
N y b o d e r.
Nyboders huse har aldrig været matrikuleret, og husnumrene har i modsætning til den øvrige by, altid været fortløbende. De gader der er nævnt i artiklen om de "kendte københavnere" er:
Bjørnegade
St. Annæ Vester
Se Fredericiagade
Delfingade
St. Annæ Vester
xxxxxx 
Fredericiagade
St. Annæ Vester
Stykket fra Borgergade til Adelgade hed tidligere Bjørnegade (nedlagt 1869) og hørte til Nyboder, hvilket nu (indtil 1899)  kun er tilfældet med den nordlige husrække, tidligere Bjørnegade 1-13.
Haregade
St. Annæ Vester
xxxxxx 
Krusemyntegade
St. Annæ Vester
Hørte indtil 1864 og 65 under Nyboder.
Olfert Fischers Gade
St. Annæ Vester
Tidligere Ulvegade.
Rævegade
St. Annæ Vester
xxxxxx 
Svanegade
St. Annæ Vester
xxxxxx 
Vildandegade
St. Annæ Vester
xxxxxx
Nyboder slut.
 
Nybrogade
Snarens
xxxxxx 
Nybørs
 xxxxxxxx
Se Børsgade
Nygade
Snarens
xxxxxx 
 Nyhavn
Ulige numre: St.Annæ Øster, 
lige numre: Øster.
xxxxxx 
Ny Kongensgade 
Nr. 1-17 og 2-16: Vester
Nr. 19-23 og 18-22: Vestervold.
 Kaldtes i det 18. århundrede ofte Prindsensgade.
Nytorv 
Nr. 1-13: Snarens
Nr. 15-25: Vester.
xxxxxx 
Ny Vestergade 
Nr. 1-17 og 2-14 Vester
Nr. 19-23 og 16-20: Vestervold
Kaldtes i ddet 18. årh. ofte Vigandgade. 
Nørrebrogade 
Udenbys Klædebo 
 Gaden begyndte ved fæstningsglaciset og havde på østsiden af søerne omtrent samme retning som nuværende Vendersgade. Da Frederiksborggade i begyndelsen af 1870 forlængedes til søerne, blev numrene i nuværende Nørrebrogade ikke ændret således at gaden nu begynder med henholdsvis nr. 9 og 8.
Nørregade 
Ulige nr.: Nørre
Lige nr.: Klædebo
xxxxxx 
Nørre Voldgade 
Nr. 2-60: Nørre
Nr. 62-104: Klædebo
Nr. 106-112: Rosenborg
Ulige nr.: Nørrevold.
Ejendommene 62-72 kaldtes indtil 1842 Skidentorv, derefter i en årrække Nørretorv.
Oehlenschlægersgade 
Udenbys Vester 
xxxxxx
Olfert Fischers Gade 
xxxxxxxxxx 
Se Nyboder 
Overgaden neden Vandet 
Christianshavns
xxxxxx 
Overgaden oven Vandet
Christianshavns 
xxxxxx 
Peder Hvitfeldts Stræde 
Klædebo 
xxxxxx 
Philosophgangen 
xxxxxxxxx 
Se  Vester Voldgade 
Pilestræde 
Nr.1-47 og 2-54: Kjøbmager
resten : Rosenborg.
 Indtil 1881 hed stykket fra Møntergade til Landemærket: Springgade.
 Pindsvinegade
xxxxxxx 
Se Kongensgade 
Prinsensgade 
Christianshavns 
Se Prinsessegade 
Prinsensgade
St. Annæ Vester 
xxxxxxx 
Prinsensgade 
Vester 
Se Ny Kongensgade 
Prindsensgade
xxxxxx
Mellem Adelgade og Borgergade lå tidligere en Prindsensgade mellem Hindegade og Dr. Tværgade. Er nu nedlagt.
Prinsessegade 
Christianshavns 
Hed indtil 1859 Prinsensgade. 
Pustervig 
Rosenborg 
xxxxxx 
Raadhusplads 
Nr. 35-39: Nørre
Nr. 41-77: Vester
Nr. 2-16: Vestervold
Inden Rådhuspladsens anlæggelse lå nuværende nr. 35-37 i Vester Voldgade, Resten på "Halmtorvet" som var navnet på pladsen indtil 8. oktober 1893.
Raadhusstræde 
Ulige nr.: Snarens
Lige nr.: Vester.
xxxxxx 
store Regnegade 
Kjøbmager 
xxxxxx 
Reverentsgade 
xxxxx 
Se Laxegade 
Rigensgade 
St. Annæ 
xxxxxx 
Rosenborggade 
Nr. 1-9: Klædebo
resten: Rosenborg.
xxxxxx 
Rosengaarden 
Klædebo 
xxxxxx 
Rosenvænget 
Udenbys Klædebo 
var delt op i "Hovedvej" og "Parallelvej"
Rævegade 
xxxxxx 
Se Nyboder 
Sankt Annæ Gade 
Christianshavns 
xxxxxx 
Sankt Annæ Plads 
St. Annæ Øster 
Srækningen langs Pladsens lige numre kaldtes også St. Annæ gade; navnet "Garnisonsplads" brugtes i senere tid om husene nærmest kirken.
St. Hans Gade 
Udenbys Klædebo 
xxxxxx 
St. Hans Torv 
Udenbys Klædebo 
xxxxxx 
St. Peder Stræde 
Nørre 
xxxxxx 
Silkegade 
Kjøbmager 
xxxxxx 
Skidenstræde 
xxxxxx 
Se Krystalgade 
Skidentorvet 
xxxxxx
Se Nørre Voldgade 62 og 68 
Skindergade 
Nr. 1-41: Frimands
Nr. 43-51: Snarens
Lige nr.: Klædebo
Strækningen fra Skoubogade til Gl. Torv hed før 1879 Klædeboderne. 
 Skoubogade
Ulige nr.: Snarens
Lige nr.: Frimands
Af "Skoboderne"
Skvaldergade 
xxxxxx 
Se Nikolajgade 
Slotsgade 
Udenbys Klædebo 
xxxxxx
Slotsholmsgade 
Strand 
Indtil 1869 hed gaden "Bag Børsen" og havde for de ulige numres vedkommende samme matr. nr. som daværende "Nybørs". Alle disse ejendomme måtte vige pladsen for Privatbankens nye bygning 1903.
Snaregade 
Snarens 
xxxxxx 
Sofiegade 
Christianshavns 
xxxxxx 
Solitudevej 
Udenbys Klædebo 
Ejendommen "Solitude" der havde haft matr.nr. 16, fik 1806 nyt matr.nr: 32. Den er efterhånden blevet udstykket i forskellige gader og byggegrunde.
Sortedamsdossering 
Udenbys Klædebo 
xxxxxx 
Sortedamsgade 
Udenbys 
xxxxxx 
Springgade 
xxxxx 
Se Pilestræde 
Stormgade 
1-31 og 2-16: Vester
resten: Vestervold
xxxxxx 
Strandgade 
Christianshavns 
xxxxxx 
lille Strandstræde 
St. Annæ Øster 
xxxxxx 
store Strandstræde 
St. Annæ Øster 
xxxxxx 
Strandvejen 
1-41: Udenbys Klædebo
resten: Gjentofte kommune
xxxxxx 
Studiestræde 
1-49 og 2-42: Nørre
resten Vestervold 
xxxxxx 
Størrestræde 
Øster
 Nu "Holmens Kanal": 
Stykket fra nr.14 til "Ved Stranden", hed indtil 1877 Størrestræde, men det nuværende navn brugtes allerede tidligere i flæng dermed. 
Efter ildebranden 1728 blev en række nye huse over for Holmens Kirke forsynet med gadenumre. Disse huse blev kaldt "Numrene"
Suhmsgade 
Rosenborg 
xxxxxx 
Sundevedsgade 
Udenbys Vester 
xxxxxx 
Svanegade 
xxxxxx 
Se Nyboder 
Sværtegade 
Kjøbmager 
xxxxxx 
Søgade 
xxxxxx 
Se Læssøgade
Sølvgade 
1-11 og 2-40: St. Annæ Vester
resten ulige: Nørrevold
resten lige: Østervold
xxxxxx 
Teglgaardssræde 
Nørre 
xxxxxx 
Toldbodgade 
St. Annæ Øster 
xxxxxx 
Toldbodvej 
St. Annæ Øster 
undtaget nr. 1: Østervold
 Nr. 1 var husarkaserne, havde matr.nr.311. Efter at kasernen blev revet ned, har nr 1 fået matr.nr.855. 
Tornebuskegade 
Ulige: Klædebo
Lige: Rosenborg
xxxxxx
Torvegade 
Christianshavns 
Stykket fra Knippelsbro til kanalen hed tidligere lille Torvegade, resten store Torvegade.
Trianglen 
Udenbys Klædebo 
xxxxxx 
Trompetergangen 
xxxxxx 
Se Niels Hemmingsens Gade 
Tøjhusgade 
Strand 
xxxxxx 
Ulkegade 
xxxxxx 
Se Holmensgade 
Valkendorfsgade 
Frimands 
Strækningen fra Amagertorv til Niels Hemmingsens Gade bag om Helligåndskirken, hed før 1859 "Kokkegade". Fra 1859- 81 "store Helliggejst Stræde" og fik 1881 sit nuværende navn Stykket mellem Kjøbmagergade og Niels Hemmingsens Gade hed allerede fra gammel tid "store Helliggejststes Stræde".
Vandkunsten 
Vester 
xxxxxx 
Raadstuen 
xxxxxx 
Se Nytorv 
Ved Stranden 
Øster 
Henregnedes før 1860 til Gammel Strand. Betegnelsen Ved Stranden forekom dog også i ældre tid undertiden også om Nybrogade.
Vesterbrogade 
1-11 og 2-8: Vestervold
13-151 og 10-152: Udenbys
resten: Frederiksberg.
xxxxxx 
Vestergade 
Ulige: Vester
Lige: Nørre
xxxxxx 
Vester Voldgade 
5-33: Nørre
83-133: Vester
resten: Vestervold
Strækningen fra Vartorv til Langebro benævnedes oftest Philosophgangen eller Ved Philosophgangen.
Viktoriagade 
Udenbys Vester 
xxxxxx 
Wildersgade 
Christianshavns 
Indtil 1859 hed gaden dels "lille Kongensgade" dels store "Kongensgade"
Vimmelskaftet 
Ulige: Snarens
Lige: Frimands
xxxxxx 
Vingaardsstræde 
Øster 
xxxxxx 
Vognmagergade 
Rosenborg 
xxxxxx 
Værnedamsvej 
Ulige: Frederiksberg
Lige: Udenbys Vester
xxxxxx 
Øresundsgade 
Udenbys Klædebo 
xxxxxx 
Østerbro 
xxxxx 
Østerbro var i det her omhandlende århundrede et landliggerkvarter med kun få helårshuse, derfor er der stor usikkerhed omkring nøjagtigheden af adresser.
Østerbrogade 
1-17 og 2-42: Østervold
Resten: Udenbys Klædebo 
xxxxxx 
Østergade 
Ulige: Øster
lige: Kjøbmager
xxxxxx 
Øster Voldgade 
Lige numre: St. Annæ Vester 
xxxxxx 

 
 
F r e d e r i k s b e r g .
På Frederiksberg indførtes de nugældende matrikelnumre først  i 1844 og gadenumrene i 1863, så at de sidste første gang kommer med i vejviserne 1864, samtidig med det første husregister. Matrikelnumrene fra før 1844 benyttes slet ikke i vejviserne men derimod nogle gamle løbenumre der for de ældre ejendomme forekommer lige til 1863. Dette gør det ret vanskeligt at bestemme de gamle beboelsers beliggenhed i forhold til de nye huse.

 
Gadens navn
Kvarterets navn
Bemærkninger
Aaboulevard xxxxxx  Indtil Ladegaardsåen i 1897 blev overdækket, hed den frederiksbergske side af nuværende Aaboulevard "Ladegaardsvej" 
Allégade 
xxxxxx 
xxxxxx 
Amalievej 
xxxxxx 
xxxxxx 
Bianco Lunos Allé 
xxxxxx 
xxxxxx 
Carit Etlars Vej 
xxxxxx 
xxxxxx 
Falconerallé 
xxxxxx 
xxxxxx 
 Forhaabningsholms Allé
xxxxxx
xxxxxx
 Frederiksberg Allé
Nr. 11: Udenbys Vester 
xxxxxx
Frederiksberg Bredegade 
xxxxxx
xxxxxx
Frederiksberg Slot 
xxxxxx
xxxxxx
Ved Frederiksberg Haves Indgang 
xxxxxx
xxxxxx
Gammel Kongevej 
Nr.1-51: Udenbys Vester
Nr. 60-178: Vestervold
xxxxxx
Godthaabsvej 
Frederiksberg 
xxxxxx
Grundtvigsvej 
xxxxxx
Hed indtil 1879 "Bianco Lunos Sideallé".
Lindevej 
xxxxxx
xxxxxx
Lykkesholms Allé 
xxxxxx
xxxxxx
Nyvej 
xxxxxx
Hed indtil 1869 "Christiansholmsvej".
Platanvej 
xxxxxx
xxxxxx
Rahbeks Allé 
Nr. 21 og 23 Udenbys Vester
xxxxxx
Rolighedsvej
xxxxxx
xxxxxx
Roskildevej 
xxxxxx
Se Vesterbrogade, også for de frederiksbergske ejdommes vedkommende
Schønbergsgade 
xxxxxx
xxxxxx
Thorvaldsensvej 
xxxxxx
xxxxxx
Vodroffsvej 
xxxxxx
xxxxxx