Tilbage til "INDEX"                                                      Tilbage til 1' afsnit om vestsjællænderne

Her fortsættes listen, 2' afsnit, af vestsjællændere der er fundet i Folketællingen 1921 København.
Ønsker du at se tidligere indtastet, klik på linket "Tilbage til 1' afsnit"
Bemærk at der er flere byer i Danmark af samme navn f.eks.: Forlev, Magleby, Tjæreby, Sæby, Ørslev, Bonderup etc.
I Sverige ligger  endda et "Vemmelev"!
Opdateret d. 17 aug.  2013  til og med Østerrigsgade.
 1. Ellen Jespersen, ugift, f. i Skælskør d. 19. jan 1887, Husbestyrerinde hos familien Trolle  Niels Juels gade nr. 3 opslag 3.
 2. Christine, f. i Slagelse d. 14. jan. 1868, g. m. Hans Christian Andersen, Husmoder.   Niels W. Gadesgade lige numre, nr.10 opslag  12
 3. Niels Peter Henrik Petersen, enkemand f. i Korsør d. 27. jan. 1864, Maskinmester. Niels W. Gadesgade Lige numre, nr. 20 opslag 22
 4. Maren Marie Petersen, enke, f. i Korsør d. 6. marts 1860, Slægtning [til ovennævnte]   Niels W. Gadesgade Lige numre, nr. 20 opslag 22
 5. Jørgen Christoffer Hansen, ugift, f. i Munkebjergby d. 14. okt. 1861, Logerende, Typograf.  Niels W. Gadesgade Lige numre, nr. 46 opslag 50
 6. Marius Cle. . (?? måske identisk med Charles Marius Arnold Gotthorst - Ft 1880 Slagelse f. i Slagelse d. 1.juli 1871, g.m. Karen (?? Hele posten utydelig, ikke fundet i kirkebøger for Slagelse) Glarmester.  Nikolajgade  nr. 21 opslag 7
 7. Christian Andreas Møller, f. i Slagelse d. 4. juli 1846, g.m. Anna, forhen bagermester.  Nikolajgade  nr. 22 opslag 19
 8. Emmy Olaria Amalie, f. i Slagelse d. 1. okt. 1873, g.m. Vegge,   Nikolajplads  nr. 7 opslag 6
 9. Jens Jørgensen, født i Slagelse d. 3. nov. 1866, g.m. Helene, Chaufør.  Nitivej  nr. 6 opslag 18
 10. Anna Dorthe Christgau, enke f. i Slagelse d. 7. jan 1857,    Njalsgade, lige numre,  nr. 12 opslag 27
 11. Anna Christine Frederiksen, enke, f. i Skælskør d. 8. aug. 1867, "privat"   Njalsgade, lige numre,  nr. 38 opslag 54
 12. Henriette Louise, født Hansen, f. i Korsør d. 28. aug. 1877, gift m. Chr. Hedegaard.  Njalsgade, lige numre,  nr. 40 opslag 58
 13. Christian Valdemar Jensen, ugift, f. i Slagelse d. 20. nov. 1890, Arbejdsmand.  Njalsgade, lige numre,  nr.40 opslag 59
 14. Anna marie Hansen, enke, f. i Skælskør 18. okt. 1862, Husmoder.   Njalsgade, lige numre,  nr. 40 opslag 60
 15. Laurits August Nielsen, f. i Skælskør d. 27. aug 1873, g.m. Albertine, Typograf / Billettrykker. Njalsgade, lige numre,  nr. 56 opslag 90
 16. Camilla Marie, f. i Slagelse d. 15. maj 1889, g.m. Jens Christian Kure.   Njalsgade, Ulige numre,  nr. 35 opslag 15
 17. Peder Marius Aagaard, f. i Korsør d. 14, feb. 1886, gift m. Elisabeth, Tømrermester. Njalsgade, Ulige numre,  nr. 39 opslag 22
 18. Oscar Emanuel Petersen, f. i Korsør d. 24. maj 1879, g.m. Julie, Bogholder. Njalsgade, Ulige numre,  nr. 39 opslag 23
 19. Søren Clausen, f. i Skælskør d. 19. juni 1883, g.m. Maren, Chauffør.   Njalsgade, Ulige numre,  nr. 41 opslag 26
 20. Jens Aage Olsen, f. i Skælskør d. 3. nov. 1892, g.m. Anna, Bagersvend.   Njalsgade, Ulige numre,  nr. 45 opslag 34
 21. Jens Martin Erle, f. i Eggeslevmagle d. 23. feb. 1883, g.m. Olufa, Cand.polyt. ingeniør  Njalsgade, Ulige numre,  nr. 49 opslag 42
 22. Julius Teilmann-Ibsen, f. i Skælskør d. 12. aug. 1885, g.m. Valborg, Forretningsfører.  Nordbane Allé  nr. 27 opslag 25
 23. Lauritz peter Hemmingsen, f. i Vester Bøgebjerg d. 10.dec. 1874, g.m. Alvilda, Forhen Hotelejer. Nordbane Allé  nr. 37 opslag 33
 24. Signe Selmer-Petersen, f. Taarnborg v. Korsør d. 9. dec 1895, Tyende, Husgerning. Nordbane Allé  nr. 55 opslag 43
 25. Svend Folmer Kongsted, f. i Slagelse d. 22. juli 1881, Gift m. Kamma [se opslag 60]. Trælastrejsende Ejer ejendommen. Nordbane Allé  nr. 22 opslag 59
 26. Inger Kongsted, f. i Slagelse d.16. jan 1915, datter, Midlertidig bortrejst.  Nordbane Allé  nr. 22 opslag 60
 27. Christian Hansen Skule  f. i Slagelse d. 19. sep. 1872, g.m. Camilla, Kemisk vaskemester.  Nordbanegade  nr. 6 opslag 10
 28. Laurine Christine Hansen, enke, f. i Slagelse d. ?? 1854 Alderdomsunderstøttelse.Nordbanegade  nr. 16 opslag 21
 29. Sofus Andreas Petersen, f. i Korsør d. 28 juni 1869, g.m. Sofie, Detailhandler. Nordbanegade  nr. 18 opslag 23
 30. Inger Jensen, ugift, f. i Slagelse d.21. juli 1900, Bogholderske.  Nordborggade  nr. 6 opslag 30
 31. Aage Christian Georg Hansen, f. i Slagelse 19. okt 1901, søn.  Nordlandsgade  nr. 9 opslag 18
 32. Hans Christian Hansen, f. i Korsør d. 7. juni 1879, gif m. Anna,(her under) Maskinarbejder. Nordlandsgade  nr.14 opslag 48
 33. Anna Marthine f. Kaarup, f. i Korsør d.4 Jan. 1887, g.m. H.C. Hansen (her over) Husmoder.  Nordlandsgade  nr. 14 opslag 48
 34. Bruno Kaarup Hansen, ugift, f. i Korsør d. 20. nov. 1909, Barn. Nordlandsgade  nr. 14 opslag 48
 35. Lucie Marie Kaarup Hansen, ugift, f. i Korsør d. 14. sep. 1912, Barn Nordlandsgade  nr. 14 opslag 48
 36. N. Chr. Levy Salomon, f. i Slagelse d. 29. maj 1883, g.m. Dorthea, Tobaksspinder. Nordlandsgade  nr.14 opslag 48
 37. Anna Christine, f. i Sæby v. Slagelse d. 10. marts 1874, g.m. Hans C. Hansen. Damefrisørinde. Nordre Fasanvej, lige numre  nr. 4 opslag 3
 38. Anna Marie, f. i Slagelse d. 31. marts 1867, g. m. Jørgen Jacobsen, Husmoder. Nordre Fasanvej Lige numre  nr. 4 opslag 4
 39. Christine Sophie, f. i Slagelse d. 24. sep. 1883 [Dato gnidret] g.m. Christian Gunni, Frugt- og Grønthandel. Nordre Fasanvej lige numre  nr. 10 opslag 13
 40. Anna Louise Viktoria født Hansen, f. i Korsør d. 4. feb. 1891, g. m. Christian Johansen, Hustru.  Nordre Fasanvej lige numre, nr.14 opslag 25
 41. Marie Larsine, f. i Skælskør d. 18. dec. 1879, g.m. Holger Nybroe, Husmoder.  Nordre Fasanvej lige numre,  nr. 40 opslag 71
 42. Kristine f. i Slotsbjergby d.23. april 1864,g.m. Augustinus Lindgreen, Husmoder. Nordre Fasanvej lige numre,  nr. 40 opslag 72
 43. Karna, f. Landgreen f. i Korsør d. 25.maj 1889, g.m. Jensen.  Nordre Fasanvej lige numre,  nr. 74 opslag 108
 44. Inger Marie, f. i Skælskør d. 12. aug. 1893, g.m. Johannes Hansen. Husmoder.  Nordre Fasanvej lige numre,  nr. 76 opslag 111
 45. Hans Olsen, f. i Slagelse d. 1. okt 1881, g.m. Ane, Belysningsarbejder.  Nordre Fasanvej lige numre,  nr. 110 opslag  141
 46. Hans Peter Rasmussen, f. i Stillinge, Sorø amt d. 9. juni 1862 g.m. Inger, Entreprenør. Nordre Fasanvej lige numre,  nr. 110 opslag 141
 47. Dora Johanne Louise, f. i Slagelse d. 7. sep. 1866, g.m. Albert Olsen  Nordre Fasanvej lige numre,  nr. 112 opslag 144
 48. Helga Ingeborg, f. i Slagelse d. 15. nov. 1899, gift m. George Lund.  Nordre Fasanvej lige numre,  nr. 134 opslag 188
 49. Karen Johanne, f. i Munkebjergby d.4. juli 1883, g.m. Jens Petersen.Husmoder. Nordre Fasanvej lige numre,  nr. 136 opslag 193
 50. Julius Christian Fernando Schou, enkemand, f. i Slagelse d.9. dec. 1845, Forhen snedker. Nordre Fasanvej lige numre,  nr. 142 opslag 211
 51. Tonny, født Søegaard. f. i Korsør d. 20. marts 1896, g.m. Hermann Frederiksen,   Nordre Fasanvej lige numre,  nr. 154 opslag 233
 52. Søren Larsen, f. i Skælskør d. 12. maj 1845 g.m. Elna, inkassator. Nordre Fasanvej lige numre,  nr. 166 opslag 253
 53. Julius Georg Karl Gammeroth, f. i Slagelse d.8. dec 1883, g.m. Karoline, Arbejdsmand.   Nordre Fasanvej lige numre,  nr. 184 opslag 262
 54. Katrine Amanda, f. i Korsør d. 31. juli 1890, g.m. Carl Larsen, "Koristinde", v. Kgl. Teater.  Nordre Fasanvej lige numre,  nr. 198 opslag 279
 55. Caroline Frederikke, f. i Slagelse d. 4. maj 1858, g.m. Carentius,  Nordre Fasanvej ulige numre,  nr. 5 opslag  9
 56. Karoline Andrea Berthelsen ugift, f. i Slagelse d. 18. jan. 1871, Sygeplejerske.  Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr. 5 opslag  9
 57. Bengt Johannes Rasmussen, f. i Slagelse d. 5. juni 1881, g.m. Karen, Kontrollør.  Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr. 9 opslag  17
 58. Hansigne Frederikke Rasmussen, enke, f. i Slagelse d. 26. feb. 1844, Slægtning.  Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr. 9 opslag  17
 59. Ove Frederik Rasmussen, f. i Slagelse d. 10. sep. 1889, gift m. Martha, Jernbanearbejder.  Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr. 19 opslag  33
 60. Jens Christian Nielsen, f. i Slagelse d. 12. aug. 1887, g.m. Laura, [Her under] Maskinsnedker. Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr. 21 opslag  37
 61. Laura Nielsine Mary, f. i Slagelse d. 5. jan. 1891, gift m obvennævnte Nielsen.  Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr. 21 opslag  37
 62. Edith Margrethe Nielsen, ugift, f. i Slagelse d. 23. jan. 1912, datter.  Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr.21 opslag  37
 63. Poul Ingolf Nielsen, f. i Slagelse d. 10. sep. 1914, Søn  Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr. 21 opslag  37
 64. Willy Christian Nielsen, f. i Slagelse d. 8. marts 1916, Søn. Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr. 21 opslag  37
 65. Aase Margrethe Larsen, ugift f. i Korsør d. 18. marts 1893, Sygeplejerske. Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr. 53 (Frb. Hosp.) opslag  78
 66. Anna Dorthea Jensine Jensen, ugift, f. i Munkebjergby d.22. feb. 1879, Tyende. Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr. 59 (Frb. Hosp.) opslag  83
 67. Emilie Marie Nielsen, ugift f. i Holmstrup Slagelse, d.25. marts 1882, Tyende.   Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr. 59 (Frb. Hosp.) opslag  83
 68. Gunild Elanda Edeløv, [I Kb. er navnet Sørensen streget til fordel for Edlev"] ugift, f. i Korsør d. 27. april 1900, Tyende,  Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr. 59 (Frb.Hosp.) opslag  83
 69. Ane Marie Rasmussen, enke  Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr.59 (Alderdomshjem) opslag  97
 70. Henriette Hansen, ugift, f. i Skælskør d. 15. marts 1875, Plejerske.  Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr.59 (Alderdomhjem)  opslag  97
 71. Ellen Jensine Oline Vedel, ugift, f. i Korsør d.14. nov. 1900, Tyende.  Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr.59 (Alderdomshjem) opslag  99
 72. Eva Jensen, ugift, f. i Slagelse d. 3. juni 1896, Funktionær  Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr. 59 (Alderdomshjem) opslag  101
 73. Marie Hansen, ugift, f. i Slagelse d. 31. maj 1901, Funktionær Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr. 59 (Aldersdomshjem) opslag  101
 74. Niels Peter Hansen, f. i Korsør d. 7. april 1854, gift. Vognmandskusk.[Privatadresse: Bülowsvej 34 st]  Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr. 59. (Frb Hosp.) opslag  113
 75. Frederikke Petrine Jensen, enke, f. i Slagelse d. 3.nov 1848,  Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr. 59. (Frb.Hosp.) opslag 117
 76. Hans Oscar Hansen, ugift f. i Ørslev Skælskør d. 22. feb. 1898, Ekspedient i HB. [Privatadr. Rolfsvej 35] Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr.59 (Frb.Hosp.) opslag 130
 77. Albertine Frederikke Marie gift Christensen f. i Slagelse d. 5. april 1864, Husgerning, [Privatadr.: Nitivej 8] Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr. 59 (Frb.Hosp.) opslag 142
 78. Hansine Andrea gift Poulsen, f. i Slotsbjergby d. 13. juni 1878. [Privatadr: Benzonsvej 50] Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr. 59 (Frb.Hosp.) opslag 142
 79. Anna Elisabeth Larsen, f. i Slagelse d. 27. juli 1879, gift, [priv. adr.ej oplyst]   Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr. 59 (Frb.Hosp.)  opslag 148
 80. Søren Peter Villiam Nielsen, f. i Slagelse d. 28. okt 1870, g.m. Justa, Fiskehandler.  Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr. 143 opslag 224
 81. Niels Peter Christensen, f. i Slagelse d. 9. nov. 1860, g.m. Kristine, Belysningsarbejder.  Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr. 143 opslag 224
 82. Jens Søren Abraham Jensen, f. i Slagelse d. 20. dec. 1880, g.m. Karen (ell.Karin) Værkmester.  Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr. 151 opslag 239
 83. Lars Peter Larsen, f. i Skælskør d. 8. april 1893, g.m. Snedkersvend og cigarhandler. Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr. 167 opslag 263
 84. Jørgen Breiling, f. i Skælskør d. 29. okt. 1857, g.m. Kristiane, Detailhandler. Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr. 171 opslag 269
 85. Ane Kirstine, f. i Stigsnæs d. 29. feb. 1856, g.m. ovennævnte Breiling  Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr. 171 opslag 269
 86. Ane Marie Andersen, enke, f. i Slagelse d. 1. dec. 1851,   Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr. 171 opslag 269
 87. Carl Rasmussen, f. i Korsør d.25. sep. 1890, g.m. Edith, Arbejdsmand   Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr. 187 opslag 282
 88. Alice Camilla Helle Christensen, ugift, f. i Korsør d. 22. sep. 1893, Husassistent.  Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr. 191 opslag 289
 89. Martin Nielsen, f. i Flakkebjerg d. 29. okt. 1888, g. m. Johanne, Lagerist.  Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr. 195 opslag 296
 90. Frans Nordby Madsen, f. 7. dec. 1893, g.m. Nicoline, Typograf.  Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr. 197 opslag 299
 91. Ella, f. i Skælskør d. 11. feb. 1888, g.m. Carl Dohm,   Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr. 199 opslag 303
 92. Rudolph Gøth, f. i Slagelse d. 31. maj 1856, g.m. Pouline (Her under) Støberiarbejder.  Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr. 249 opslag 329
 93. Poulline, f. i Slagelse d. 12. nov. 1864, g.m. ovennævnte Gøth.  Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr.249  opslag 329
 94. Karoline, f. i Slagelse d. 7. marts 1880, g.m. Anton Andersen, Husmoder.  Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr. 249 opslag 329
 95. Karoline, f. i  Slagelse d. 15. april 1883, g.m. Niels Hansen,   Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr. 251 opslag 332
 96. Valborg, f. i Slagelse d. 10. juni 1894, g.m. Svend Eriksen.  Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr. 251 opslag 332
 97. Oline Anna, f. i Korsør d. 11. okt. 1871, g. m. Otto Neuendam, [Ikke fundet i Kb eller Politiet] Nordre Fasanvej, ulige numre,  nr. 267 opslag 353
 98. Laura Cecilie Rode, enke, f. i Slagelse d. 26. sept. 1858, Klassekollekrice. Nordre Frihavnsgade, lige numre  nr. 12 A opslag  19
 99. Alma Alexandra Ohlsen, ugift, f. i Slagelse d.18. sept. 1862, slægtning, medhjælper.   Nordre Frihavnsgade,lige numre  nr. 12 A opslag  19
 100. Dania Paulsen, enke, f. i Korsør d. 17. juni 1859,  Nordre Frihavnsgade, lige numre nr. 22 opslag  47
 101. Svend Paulsen, ugift, f. i Korsør d. 15. okt. 1886, Repræsentant. Nordre Frihavnsgade, lige numre nr. 22 opslag  47
 102. Anna Hansen, ugift, f. i Slagelse d. 18. juli 1898, Husassistent. Nordre Frihavnsgade, lige numre nr. 32 opslag  64
 103. Emmy Frandsen,ugift, f. i Skælskør d. 26. april 1896, Husbestyrerinde. Nordre Frihavnsgade, lige numre  nr. 50 opslag  84
 104. Ingrid Magda, f. i Slagelse d.9. feb 1892, g.m. Karl Schultze,   Nordre Frihavnsgade, lige numre nr. 62 opslag  103
 105. Christian Macholdt, ugidt, f. i Skælskør d.11. aug. 1883, Handelsfuldmægtig. Nordre Frihavnsgade, lige numre nr. 62 opslag  103
 106. Bodil Macholdt, ugift, f. i Skælskør d. 14. april 1886, Frøken. Nordre Frihavnsgade, lige numre nr. 62 opslag  103
 107. Aage Macholdt, ugift, f. i Skælskør d.26. okt. 1890, Repræsentant. Nordre Frihavnsgade, lige numre nr. 62 opslag  103
 108. Jens Olsen, f. i Slagelse d. 20. nov. 1847, g.m. Nicoline, Forhen kæderhandler. Nordre Frihavnsgade, lige numre nr. 74 opslag  114
 109. Anna Møller, ugift, f. i Slagelse d. 1. maj 1847, slægtning, Syerske, Nordre Frihavnsgade, lige numre nr. 78 opslag  122
 110. Elisabeth D. enke, Jørgensen, f. i Korsør d. 20. sep. 1850  Nordre Frihavnsgade, lige numre, nr.82 opslag 129 
 111. Edvard Stephan Jensen, , f. i Skælskør d. 26. dec. 1883, g.m. Ingeborg, Forretningsfører. Nordre Frihavnsgade, lige numre, nr.86 opslag 135
 112. Agnethe Petrea M. Jensen, ugift, f. i Slagelse d.13. dec. 1897, Husassistent Nordre Frihavnsgade, lige numre, nr. 88 opslag 142
 113. Anna Maria Bülow, enke, f. i Slagelse d. 5. aug 1846, Husmoder.  Nordre Frihavnsgade, lige numre, nr. 96 opslag 152
 114. Hans Petersen, f. i Bonderup d. 14. feb. 1845, g.m. Alvilda, Intet erhverv.  Nordre Frihavnsgade, lige numre, nr. 100A opslag 161
 115. Johanne, f. i Slagelse d. 12. marts 1878, g.m. Hans Christian Jørgensen Hartmann.  Nordre Frihavnsgade, lige numre, nr. 102 opslag 167
 116. Poul Gerhard Jensen, ugift, f. i Vemmelev d. 27. okt 1894, Lagerarbejder. Nordre Frihavnsgade, lige numre, nr. 106 opslag 176
 117. Karen Valborg Bengtson, f. Sørensen i Korsør d. 3. feb. 1889, Husmoder.  Nordre Frihavnsgade, ulige numre, nr. 17 B opslag 35
 118. Adamine Hansine f. i Slagelse 21 juni 1868, g.m. kleinsmed Hans Hansen  Nordre Frihavnsgade, ulige numre, nr. 21 opslag 45
 119. Amalie, f. i Slagelse d. 19. april 1869, g.m. Hans Møller.  Nordre Frihavnsgade, ulige numre, nr. 21 opslag 45
 120. Sophie Marie Christine Nielsen, ugift, f. i Korsør d. 21. juni 1863, Fuldmægtig i KTAS  Nordre Frihavnsgade, ulige numre, nr. 23 opslag 50
 121. Ane Christine Andersen, ugift, f. i Eggeslevmagle d. 12. sep. 1866, Tyende, Husgerning.  Nordre Frihavnsgade, ulige numre, nr. 47 opslag 74
 122. Jens Jørgensen, f. i Skt. Peters Landsogn d.4. aug 1854, g.m. Caroline, Forhen detailhandler. Nordre Frihavnsgade, ulige numre, nr.61  opslag 86
 123. Marie Sophie Othillie Ørbeck ugift, f. i Korsør d.10. maj 1859 Syning.  Nordre Frihavnsgade, ulige numre, nr. 63 opslag 90
 124. Caroline Matilde Iversen, f. Pedersen, enke, f. i Korsør d. 2. april 1860. Pens. kontoristinde.  Nordre Frihavnsgade, ulige numre, nr. 67 opslag 98
 125. Jens Hansen, f. i Slotsbjergby 29. okt 1865, g.m. Ane Sofie, Detailhandler.  Nordre Frihavnsgade, ulige numre, nr. 71 opslag 100
 126. Ingeborg Sigfride, f. i Skælskør d. 8. okt. 1886, g.m. Peter Jensen.  Nordre Frihavnsgade, ulige numre, nr. 75 opslag 107
 127. Christian Jensen, f. i Boeslunde d. 9. april 1860, g.m. Marie, Stabssergent.  Nordre Frihavnsgade, ulige numre, nr. 75 opslag 107
 128. Ingolf Chr. Jensen, f. i Slagelse d. 26. feb. 1886, g.m. Karen Marie, Elektroinstallatør.  Nordre Frihavnsgade, ulige numre, nr. 95 opslag 142
 129. Christian Adolph Jacobsen, f. i Korsør d. 14, marts 1869, g.m. Karen Marie.  Nordre Røsevej, nr. 3 opslag 11
 130. Peter Valentin Jensen, f. i Slagelse d. 1. maj 1836, g.m. Anna, Karetmager.  Nordre Røsevej, nr.4 opslag 25
 131. Agnes Elisabeth Pedersen, ugift, f. i Slagelse d. 24. feb. 1895, Tyende.   Norgesgade, lige numre, nr. 2 opslag 4
 132. Johanne Caroline, f. i Skovsø d. 16. feb. 1870, g.m. Carl Johansen,  Norgesgade, lige numre, nr.4 opslag 17
 133. Ejvin Mogens Gamrath Nielsen, ugift, f. i Korsør d. 27. maj 1910, [I Kb er "Nielsen" slettet] Norgesgade, lige numre, nr. 4 A opslag 19
 134. Carl Christian Justinus Hansen, f. i Slagelse d. 13. april 1877, g.m. Marta. Sadelmager. Norgesgade, lige numre, nr.4 A opslag 20
 135. Hanne Johansen, ugift, f. i Hemmeshøj d.10. juli 1856, Intet erhverv.  Norgesgade, lige numre, nr. 4 A opslag 20
 136. Petrine Sørensen, f. i Slagelse d. 4. sep. 1852,[ civilstand "frøken"] Husmoder.   Norgesgade, lige numre, nr. 8 A opslag 37
 137. Dorthea Zakn enke, f. i Slagelse d. 30. nov. 1851, Alderdomsunderstøttelse.   Norgesgade, lige numre, nr. opslag 
 138. Anne Christine Svensen, f. i Skælskør d. 3. dec. 1845, Husholderske.   Norgesgade, lige numre, nr.8 B opslag 39
 139. Hansine Marie, f. i Slagelse d. 27. marts 1888, g.m. Valdemar Bruun. Husmoder.   Norgesgade, lige numre, nr. 8 C opslag 41
 140. Anna Dorthea, f. i Slagelse d. 20. aug. 1886, g.m. Ingward Thomsen. Norgesgade, lige numre, nr. 36 opslag 72
 141. Ella f. Mortensen. i Korsør d. 27. juli 1892, g, m. Niels Schräder, Husmoder   Norgesgade, lige numre, nr. 40 opslag 78
 142. Søren Peter Rasmussen, f. i Kindertofte d. 23. maj 1889, g.m. Karen, Blomsterhandler,  Norgesgade, lige numre, nr.44 opslag 85
 143. Hans Frederik Rostgaard, f. i Slagelse d. 20. marts 1894, g. m. Ellen [Her under]  Prokurist. Norgesgade, lige numre, nr. 46 opslag 87
 144. Ellen Margarethe, f. Alstrup Hansen i Korsør d. 16. aug. 1898, gift m. ovennævnte Rostgaard   Norgesgade, lige numre, nr. 44 opslag 87
 145. Maria Dorthea, f. i Slagelse d. 5.juli 1895, g.m. Alfred Petersen, Husmoder.  Norgesgade, lige numre, nr. 56 opslag 104
 146. Lydia Fernanda Marie Kirstine f. Sørensen  (separeret fra Svendsen), f i Korsør d.1. juni 1886, Husbestyrerinde, Norgesgade, ulige numre, nr. 1 opslag 4
 147. BengtaValdemar, enke, f. i Vemmelev d.1. december 1851 [Ikke fundet i Kb ell. Folketællingerne 1855, men: Ft 1911 Norgesg.9  afslører at hun er født i Vemmeløv i Sverige! ] Norgesgade, ulige numre, nr.9 opslag 23
 148. Karen Kristine f. Larsen i Skælskør d. 12. april 1884, g.m. Georg Juncker,  Ny Adelgade, nr. 5 opslag 7
 149. Sofie Andersen-Thommestrup, ugift, f. i Korsør d. 22. juni 1863 Forhen bogholderske.  Ny Adelgade, nr. 2 opslag 16
 150. Mathilde, f. i Slagelse d. 6. feb. 1875, g.m. Jens Petersen, Husmoder.  Ny Adelgade, nr. 12 opslag 28
 151. Peter Jacob Michaelsen, f. i Slagelse d. 7. sep. 1873, g.m. Mary, Typograf.   Ny Carlsbergvej, lige numre, nr. 18 opslag 29
 152. Marie Vilhelmine, f. i Slagelse d. 24. feb. 1874, g.m. Jens Petersen, Husmoder.  Ny Carlsbergvej, lige numre, nr. 20 opslag 32
 153. Laura Berta Kirstine, f. i Slagelse d.16. juli 1886, g.m. Ejnar Hansen.    Ny Carlsbergvej, lige numre, nr. 84 opslag 58
 154. Lydia Katrine, f. i Skælskør d. 14.aug. 1892, g.m. Villiam Jacobsen, Ny Carlsbergvej, lige numre, nr. 86 opslag 64
 155. Viggo Holger Pedersen, f. i Kindertofte. d. 17. feb 1892, g.m. Thekla,    Ny Carlsbergvej, lige numre, nr.  opslag 81
 156. Trine Galberg, enke, f. i Slagelse d. 3. juli 1850, Alderdomsunderstøttelse.  Ny Carlsbergvej, lige numre, nr. 94 opslag 87
 157. Hans Christian Ferdinand Jensen, f. i Sørbymagle, d. 22. aug. 1859, g.m. Johanne, Snedkersvend, Ny Carlsbergvej, lige numre, nr.106 opslag 107
 158. Eiler Eilertsen, ugift, f. i Slagelse d. 11.sep. 1901, Barn, typograf,  Ny Carlsbergvej, lige numre, nr. 110 opslag 113
 159. Erik Eilertsen, ugift, f. i Slagelse d.27. juli 1905, barn, forsølverlærling.  Ny Carlsbergvej, lige numre, nr. 110 opslag 113
 160. Ebba Eilertsen, ugift, f. i Slagelse d. 16. april 1907, Barn,  Ny Carlsbergvej, lige numre, nr. 110 opslag 113
 161. Karl Johan Eilertsen, f. i Slagelse d. 1. april 1912, Barn. Ny Carlsbergvej, lige numre, nr. 110 opslag 113
 162. Frederikke Laurine, f. i Slagelse d. 10. marts 1856 g.m. Niels Persson Nielsson  Ny Carlsbergvej, ulige numre, nr. 7 opslag 14
 163. Carl Ferdinand Grønvold, enkemand f. i Slagelse d.5. april 1858, Stenografilærer. Ny Carlsbergvej, ulige numre, nr. 13 opslag 24
 164. Christian Hansen, ugift f. i Flakkebjerg d.2. nov. 1855, Forhen gårdejer. Ny Carlsbergvej, ulige numre, nr. 19 opslag 33
 165. Thomas Christian Jensen, f. i Lundforlund d.7. okt. 1875, g.m. Eline, Konduktør.   Ny Carlsbergvej, ulige numre, nr. 37 opslag 50
 166. Eline Marie, f. i Flemstofte, ("Flemmetofte") d. 4. marts 1882, g.m. ovennævnte Jensen.  Ny Carlsbergvej, ulige numre, nr. 37 opslag 50
 167. Martin Andersen, ugift, f. i Flemstofte d. 8. maj 1905, Slægtning, mejerist.  Ny Carlsbergvej, ulige numre, nr. 37 opslag 50
 168. Sophie Rasmine f. Larsen, enke efter fyrbøder Christian Andersen, f. i Korsør 12. jan. 1873, Husmoder, arbejdsløs.   Ny Carlsbergvej, ulige numre, nr. 65 opslag 52
 169. Mary Margrethe Elfrida Andersen, ugift, f. i Korsør d. 28. juni 1902. Datter af ovennævnte, arbejdsløs. Ny Carlsbergvej, ulige numre, nr. 65 opslag 52
 170. Martha Margrethe Frederikke Dørge ugift, f. i Skælskør d. 28. juni 1870, Detailhandlerske. Ny Kongensgade nr. 15 opslag 24
 171. Anna Jenriette J. Dørge, Enke f. i Skælskør d. 22. dec.1881,  Ny Kongensgade nr.15  opslag 24
 172. Caroline Lehmann, ugift, f. i Slagelse d. 28. okt 1842, Alderdomsunderstøttelse.  Ny Kongensgade nr. 12 opslag 44
 173. Dagmar Hjort, ugift, f. i Skælskør d. 18. april 1902, Tyende.  Ny Kongensgade nr. 18 opslag 52
 174. Nils Christian Hansenf. i Forlev d.8. feb. 1856, g,m. Anne, Detailhandler.   Ny Kronprinsessegade nr.7 opslag 8
 175. Søren Anton Jensen, ugift, f. i Slagelse d. 17. jan 1854, logerende Spejlbelægger. Ny Kronprinsessegade nr. 11 opslag 13
 176. Valborg Ellen Jacobsen, ugift, f. i Korsør d. 3. nov. 1899, Ny Kronprinsessegade nr. 2 opslag 26
 177. Niels Peter Mortensen, f. i Korsør d. 21. dec. 1866, g.m. Johanne, Detailhandler.   Ny Toldbodgade nr. 33 opslag 28
 178. Georg Hannibal Jørgensen, ugift, f. i Korsør d. 8. feb. 1915, Barn.  Ny Toldbodgade nr. 41 opslag 41
 179. Emmy Johanne Kuba, ugift, f. i Slagelse d. 2. marts 1891, Kgl. translatrice.   Ny Vestergade nr. 7 opslag 10
 180. Peter Hans Hansen, f. i Slagelse (S. Mikkel) d.12. okt. 1878. g.m. Carla,   Ny Vestergade nr.19 opslag 23
 181. Olaf Konrad Nikolai Petersen, f. i Slagelse d. 24. april 1873, g.m. Karen Marie, Natvagt.  Ny Aaboulevard nr. 2 opslag 3
 182. Dorothea, f. i Slagelse d. 4. marts 1948, g.m. Knud Larsen Lynge.  Ny Aaboulevard nr. 6 opslag 9
 183. Julius Vilhelm Alfred Juncher, f. i Skælskør d. 20. sep. 1870, g.m. Marie, Reservesprøjtefører.  Ny Aaboulevard nr. 10 opslag 15 
 184. Visman Børager Jensen, ugift, f. i Skt. Mikkel Bysogn Slagelse  d.9. maj 1897, Banearbejder,  Ny Aaboulevard nr. 14 opslag 21
 185. Jens Peter Rasmussen,  f. i Slagelse d.4. aug. 1880, g.m. nedenstående Anna, maskinist.  Delfingade nr. 10-16 opslag 10
 186. Anna Elise Kristiane, f. i Slagelse d.24 / ??  1885. Delfingade nr.  10-16 opslag 10
 187. Alice Gentz, ugift, f. på Omø d. 30. sep 1918, Barn,  Delfingade nr. 10-16  opslag 10
 188. Emilie Elisabeth Christine, f. i Slagelse d. 31. juli 1880, g.m. Holger Eggertsen.   Delfingade nr. 23-28  opslag 20
 189. Svend Aage Larsen, ugift, f. i Slagelse d. 7. maj 1897, Politibetjent.  Delfingade nr. 50-56  opslag 38
 190. Adda Ester Isidora,  f. i magleby, Sorø Amt, d.5. jan 1895, g.m. Carl Christensen.  Elsdyrgade nr. 1-5  opslag 3
 191. Anna Mathilde Christine, f. i Tjæreby Sorø Amt, d. 3. nov. 1894, g.m. Viggo Hansen.  Elsdyrgade nr. 6-10 opslag 8
 192. Pauline Margrethe, f. i Eggeslevlille, Tjæreby sogn, Sorø amt d. 11. maj 1872, g.m. Anders Mortensen.  Elsdyrgade nr. 11-14  opslag 13
 193. Einar Simonsen, f. i Korsør d.5. jan 1894, g.m. Edith, Underbaadsmand.   Elsdyrgade nr.  11-14 opslag 15
 194. Frederik Olsen, f. i Boeslunde sogn, Elektriker på Orlogsværftet  Elsdyrgade nr. 40-45 opslag 41
 195. Kirstine Olsen, enke, f. i Sønderup sogn, d.17. dec 1847, slægtning, husbestyrerinde i hjemmet.   Elsdyrgade nr.  40-45 opslag 41
 196. Christian Olsen, f. i Boeslunde d. 20. marts 1882, Maskinist, Pt på Marinehospitalet   Elsdyrgade nr. 40-45 opslag 42
 197. Peter William Nielsen, f. i Korsør d. 9 marts 1868, g.m. Anna, [her under] Regnskabsfører.   Elsdyrgade nr. 46-49 opslag 45
 198. Anna Marie, f. Hansen  i Korsør d. 15. maj 1868 g.m. ovenstående.  Elsdyrgade nr. 46-49  opslag 45
 199. Maren Christine, f. i Skælskør d. 16. nov. 1877, g.m. Otto Petersen,    Haregade nr. 1  opslag 4
 200. Carl Bernhard Møller, ugift, f. i Korsør d. 9. marts 1916, Søn.   Krokodillegade nr. 9 opslag 9
 201. Gundil Martine f. Gundersen,  f. i Korsør d. 24. juli 1857,  g.m. Lydolf  Nybro  Svanegade nr.   opslag 5
 202. Bertholine Larsen. enke, f. i Slagelse d. 2. jan. 1866,   Ny Kronprinsessegade nr. 22  opslag  20
 203. Knud Henry Schvartz, f. i Korsør d. 20. april 1913, Barn.   Hjertensfrydsgade nr. 9-16  opslag  14
 204. Anna Sophie , f. i Slagelse d. 24. jan 1875, g.m. Julius Christensen,   Nyborggade nr. 6  opslag  7
 205. Laura Johanne Christiansen, enke, f. i Slagelse d. 19. marts 1868,   Nyborggade nr. 10  opslag  14
 206. Karen Sofie, f. Sørensen, i Korsør d.14. aug. 1894, g.m. Ernst Knudsen,    Nyborggade nr. 22 gaden  opslag  43
 207. Anna Elvira Bøttger, f. i Skælskør d.18. juli 1897, g.m. Richard Hellsten   Nyborggade nr. 22 Gaden  opslag  43
 208. Sigrid Petersen, ugift, f. i Slagelse d. 25. april 1896, Husassistent.  Nybrogade nr. 26 opslag  25
 209. Marie K . . ?? f. Hansen, enke efter Eigtved,  f. i Næsby, Sorø amt, d. 27. dec. 1877, Husbestyrerinde. Nybrogade nr.  32 opslag  32
 210. Hansine Petrea f. Larsen,  f. i Korsør d. 5. dec. 1887, g.m. Valdemar Nielsen, Hustru.  Nylandsvej, lige numre. nr. 2  opslag  3
 211. Lars Bonde Sørensen, f. i Vemmelev d. 11. jan 1846, g.m. Cecilie, Sognefoged.  Nylandsvej, lige numre. nr. 8  opslag  20
 212. Helga Elfrida Hansen, ugift, f. i Slagelse 17. marts 1877, Ass. v. Kbh. Kommunes Folkekøkken Nylandsvej, lige numre. nr. 16 opslag 36
 213. Sophie Kathrine Harreschou, ugift, f. i Korsør d. 7. sep. 1838, Forhen boghandler i Korsør   Nylandsvej, lige numre. nr.  18 opslag  40
 214. Karoline Marie Wilhelmine Harreschou, ugift, f. i Korsør d. 17. feb. 1849, Søster, Forhen boghandler i Korsør.  Nylandsvej, lige numre. nr. 18  opslag  40
 215. Anna Elise Vilhelmine gift Bøggild f. i Slagelse d. 19. juli 1864, Husmoder.[Manden nævnes ikke] Nylandsvej, lige numre. nr. 30  opslag  56
 216. Carl Emil Hansen, f. i Slagelse d. 17. dec. 1884, g.m. Thora Sophie, D. Soyakage . . ??  Nylandsvej, lige numre. nr. 36  opslag  65
 217. Carl Ludvig Wichmann, f. i Slagelse d. 30. okt. 1882, g.m. Ella, Faktor.  Nylandsvej, lige numre. nr. 52  opslag  89
 218. Carl Christian Wichmann, f. i Slagelse d.30. dec. 1847, g.m. Marie, Forhen tobakshandler.   Nylandsvej, lige numre. nr. 52  opslag  89
 219. Ida Marie Petersen, ugift, f. i Korsør d. 11. feb. 1889, Sygeplejerske. Nylandsvej, lige numre. nr. 66 [Kbh.Amts Sygehus] opslag  96
 220. Maren Kristine Larsen, ugift, f. i Slagelse d. 9. juni 1848. [Sygehus]  Nylandsvej, lige numre. nr. 66-68 opslag  102
 221. Vilhelmine Sørensen, Separeret f. i Slagelse d. 28. april 1877  Nylandsvej, lige numre. nr. 66-68 opslag 105 
 222. Valborg Amalie Martinsen, f. i Slagelse d. 12. juli 1899,   Nylandsvej, lige numre. nr. 66-68  opslag 108 
 223. Ingrid Margrethe Rasmussen, ugift, f. i Slagelse d. 27. sep. 1899,   Nylandsvej, lige numre. nr. Epidemiafd. Frb. Sygehus opslag  115
 224. Anette Theodora, f. i Korsør d. [Ikke oplyst] g.m. blikkenslagermester Carl Christian Berg.  Nylandsvej, lige numre. nr. 78 opslag 132
 225. Rigmor E.J.G. Mønster, ugift f.i Slagelse d. 25. jan. 1849, Forhen overlærerinde. Nylandsvej, ulige numre. nr. 3 opslag  6
 226. Jensine Hansen, enke, f. i Slagelse d.16. okt 1863 [ell. 1868] meieriejer  Nylandsvej, ulige numre. nr. 11 opslag 20 
 227. Søren Clausen, f. i Munkebjergby d. 30. sep. 1863, g.m. Fanny, Detailhandler.  Nylandsvej, ulige numre. nr. 13  opslag  24
 228. Wilhelm Gede, f. i Korsør d. 26.feb 1861, g.m. Mathilde, Kioskejer  Nylandsvej, ulige numre. nr. 13  opslag  24
 229. Berthe Emilie Marie Rasmussen, enke, f. i Skælskør d. 28. feb. 1853, Mejeriarbejderske. Nylandsvej, ulige numre. nr. 19 opslag 31
 230. Ellen Sofie Hansen, ugift f. i Korsør d.4 aug 1902, Tyende.   Nylandsvej, ulige numre. nr. 21 A  opslag 36 
 231. Werner Christian Nielsen, ugift f. i Slagelse d. 13. nov. 1901, søn.  Nylandsvej, ulige numre. nr. 71  opslag 100
 232. Karen Kirstine, f. i Boeslunde d. 12. juli 1878, g.m. Niels Nielsen,   Nygaards sidevej nr. 3  opslag 5
 233. Peter Nielsen, ugift, f. i Munkebjergby d. 26. nov. 1886, Trælagerarbejder. Nygaards sidevej nr. 2 opslag 13
 234. Karl Edmund Ekberg, f. i Korsør, d. 8. marts 1907, Søn  Nygaards sidevej nr. 6  opslag 20
 235. Otto Bernhard Ekberg, f. i Korsør d.8 marts 1907, Søn Nygaards sidevej nr. 6  opslag 20
 236. Greta Ekberg,  f. i Korsør d.17. okt 1909, Datter.  Nygaards sidevej nr. 6  opslag 20
 237. Oluf Christian Rasmussen, ugift, f. i Korsør d.27. april 1904, Bødkerlærling.  Nygaards Tværvej nr.1 opslag 3
 238. Frode  Frederik Jensen  f. i Vemmelev d. 29. sep. 1896, g.m. Olga, Chauffør. [I Vemmelev Kb er han født d. 30. sept.] Nygaards Tværvej nr. 3  opslag 7
 239. Johan Christian Hansen, f. i Slagelse d. 30. dec. 1866, g.m. Alma, Købmand.  Nygaardsvej, lige numre nr. 2  opslag 3
 240. Kamilla Anne Petersen, enke, f. i Slagelse d. 11. jan. 1886, Detailhandlerske. Nygaardsvej, lige numre nr. 22  opslag 38
 241. Kathrine Olga , f. i Slagelse d. 10. juni 1886, g. m.Eivin Petersen,  Nygaardsvej, lige numre nr. 22  opslag 38
 242. Bødelhus Vendrup, enke, f. i Skovsø d. 2.juni 1864., Pensioneret.  Nygaardsvej, lige numre nr. 26  opslag 44
 243. Margretha Kristine Vendrup, ugift. f. i Slagelse d. 22.nov. 1894, datter, strygerske  Nygaardsvej, lige numre nr. 26  opslag 44
 244. Julius Morten Nielsen, f. i Korsør d. 3. april 1862, g.m. Anna, Skomagermester.  Nygaardsvej, ulige numre nr. 3  opslag 4
 245. Karl Frederik Valdemar Larsen, f. i Kindertofte d. 2. juli 1895, g.m. Maren, Kusk v. Sø-etaten.  Nygaardsvej, ulige numre nr.  3 opslag 4
 246. Otto Hermann Rose, ugift, f. i Slagelse d. 3. okt. 1899, Kusk.  Nygaardsvej, ulige numre nr. 7 opslag 14
 247. Sidse Marie Hansen, enke, f. i Munkebjergby d 20. marts 1864,   Nygaardsvej, ulige numre nr. 7  opslag  14
 248. Hans Peter Hansen, f. i Skovsø, d. 18. okt 1852, g.m. Anne [her under] [Fag ulæseligt] Nygaardsvej, ulige numre nr. 15  opslag 28
 249. Anna Katrine, f, i Skovsø d. 6.dec. 1857, g.m. ovennævnte Hansen  Nygaardsvej, ulige numre nr.  15 opslag 28
 250. Jens Sofus jensen, enkemand, f. i Vemmelev d.?? 1882, Logerende kusk.   Nygaardsvej, ulige numre nr.  15 opslag 28
 251. H. P. Nielsen, ugift, f. i Skælskør d. 22. jan 1894, Fyrbøder. Nyhavn, lige numre nr. 24 opslag 23
 252. Carl Jørgensen, ugift, f. i Slagelse d. 11. okt 1899, Maskinarbejder.  Nyhavn, lige numre nr.  40 opslag 32
 253. Niels Christiansen, f. i Korsør d. 28. juli 1882, g.m. Betty, Pakmester.  Nyhavn, lige numre nr.  42 A opslag 42
 254. Nicoline Rasmine Sørensen, enke, f. i Slagelse d. 29. sep. 1876, Beværterske.  Nyhavn, ulige numre nr. 21  opslag 22
 255. Jens Larsen, ugift f. i Skælskør d. [Ikke oplyst]  Nyhavn, ulige numre nr. 21  opslag 22
 256. Petrine Nielsine, f. i Skælskør d. ?? marts 1886, g. m. Jens D. Hansen,   Nyhavn, ulige numre nr. 31 opslag 32
 257. Mary Sophie gift Engquist, [I Kb: Maren Sophie Hallengreen] f. i Korsør d. 3. feb. 1893, gift, Buffistjomfru. Nyhavn, ulige numre nr. 41 opslag 46
 258. Mine Marie Larsen, ugift, f. i Munkebjergby d. 1. juli 1871, Husassistent.  Nyhavn, ulige numre nr. 53 opslag 57
 259. Niels Peder Nielsen, f. i Boeslunde d.1. feb. 1880, g.m. Margretha, Tjener.  Nyhavn, ulige numre nr. 57 opslag 61
 260. Niels Julius Ferdinandt Pedersen Fraskilt, f. i Skælskør d.23. dec. 1880, Arbejdsmand  Nyhavn, ulige numre nr. 57  opslag 61
 261. Anna Marie Wuff, enke, f. i Slagelse d. ??  jan. 1875, Arbejderske.  Nytorv nr. 5  opslag 5
 262. Amanda Christine B. Christensen, fraskilt, f. i Korsør d. 31. okt 1871, Rengøring.  Nytorv nr. 21  opslag 17
 263. Christian Villa Magnussen, f i Slagelse d. 27. okt. 1868, Arbejdsmand.  Nytorv nr.  21 opslag 17
 264. Mary Elisabeth, f. i Slagelse d. 6. feb. 1894 g.m. Sophus Viktor Johansen  Nyvej nr. 1 opslag 3
 265. Anna Sofie, f. i Skælskør d. 12. okt. 1891 g.m Axel Petersen,   Nyvej nr. 3 opslag 7
 266. Inger Johanne Martha f. Andersen, f. i Korsør d. 9. okt. 1856, g.m. Niels Hansen.  Nyvej nr. 5 opslag 10
 267. Søren John Jensen,  ugift, f. i Korsør d.6. aug 1898, Manufakturmedhjælper.   Nyvej (Gentofte) nr. 25  opslag 55 [Nyvej Gentofte befinder sig i skrivende stund under Nyvej København; er fejlmeldt]
 268. Johanne Claudine Christine,  f. i Slagelse d. 30 aug. 1887, gift Klinting,  Nyvej (Gentofte) [Opholder sig midlertidigt i Slagelse]  nr. 97 opslag 97
 269. Lars Peter Christensen, f. i Eggelevmagle d. 22. maj 1863, g.m. Anna, Forretningskusk.  Nyvej (Frederiksberg) nr.19 opslag 28
 270. Caroline Jensen, ugift, f. i Slagelse d. 14. feb. 1847, Livrente.   Nyvej (Frederiksberg) nr. 2A opslag 35
 271. Eleonora Kirstine Jørgensen,ugift, f. i Boeslunde d. 24. dec 1898, Tyende. Nøjsomhedsvej nr. 5 opslag 12
 272. Anna Sidsigne Nielsen, ugift, f. i Skælskør d. 26. feb. 1882, Privat sygeplejerske. Nøjsomhedsvej nr. 9 opslag 20
 273. Elna Kristiane Sofie Nielsen, ugift, f. i Skælskør d. 21. okt. 1888, Privat sygeplejerske. Nøjsomhedsvej nr. 9 opslag 20
 274. Anna Dorthea f. Hemmingsen, f. i Boeslunde d. 27. okt 1872, g.m. Gustav Klifoth, Husmoder. Nørreallé nr. 13 B opslag  36
 275. Alfred Jensen, f. i Skælskør d. 21. marts 1892, g.m. Laura, Bagersvend.  Nørreallé nr. 13 E opslag 46
 276. Peter Vilhelm Pilemann, f. i Slagelse d. 27. nov. 1849, Sadelmager, Fribolig.   Nørreallé nr. 15 opgang 6 opslag  64
 277. Niels Nielsen, f. i Skælskør d. 12. dec. 1840, g.m. Agnete, Smedemester.  Nørreallé nr. 15 opgang 6 opslag  64
 278. Johanne Elise Berthelsen, ugift, f. i Slagelse d.19. juni 1871, Formue Nørreallé nr. 15. opgang 8 opslag  66
 279. Else Marie Petersen, ugift, f. i Korsør d. 2. marts 1894, Sygeplejerske,  Nørreallé (De gamles by) nr. 41 opslag  19
 280. Agnes Oktara Hviid, ugift, f. i Slagelse d. 7. okt. 1882, Sygeplejerske.  Nørreallé (De gamles by) nr. 41 opslag  19
 281. Olga Marie Madsen, f. i Slagelse Juli 1896, Sygeplejerske.  Nørreallé (De gamles by) nr. 41 opslag  20
 282. Martin Nielsen, ugift, f. i Slagelse d. 1. marts 1870, Portør. Nørreallé (De gamles by) nr. 41 opslag  25
 283. Carl Christian Jensen, ugift, f. i Skælskør d. 21. feb.1882 Portør  Nørreallé (De gamles by) nr. 41 opslag  25
 284. Maren Andersen, enke, f. i Vemmelev d. 6. juni 1840, "Husfælle"  Nørreallé (De gamles by) nr. 41 opslag  36
 285. Johanne Marie Bisser, ugift, f. i Slagelse d. 20. april 1837, Rengøringspige.  Nørreallé (De gamles by) nr.41 opslag 37 
 286. Rasmus Christiansen, ugift, f. i Boeslunde d. 18. marts 1852, Arbejdsmand.  Nørreallé (De gamles by) nr. 41 opslag  41
 287. Peder Christian Holm, enkemand, f. i Kindertofte d. 19. feb. 1842, Garverimester,  Nørreallé (De gamles by) nr. 41 opslag 49
 288. Cathrine Sofie Henriksen, enke, f, i Korsør d. 31. juli 1840, Husfælle.  Nørreallé (De gamles by) nr. 41 opslag  49 
 289. Marie Kirstine Hedevig Ibsen, ugift, f. i Slagelse d. 13. sep. 1848, Fiskehandlerske.  Nørreallé (De gamles by) nr. 41 opslag  52
 290. Anna Helene Kirstine Lobedans, ugift, f. i Slagelse d. 15. okt 1855, "Husfælle"   Nørreallé (De gamles by) nr. 41 opslag 61 
 291. Hans Peter Larsen, enkemand, f. i Slagelse d. 21. nov. 1851, Forhen arbejdsmand.  Nørreallé (De gamles by) nr. 41 opslag  64
 292. Kathrine Magdalene Petersen, ugift, f. i Slotsbjergby d. 23. jan 1849 Strygerske. Nørreallé (De gamles by) nr. 41 opslag 74 
 293. Fernanda Henriette Petersen, enke f. i Slagelse d. 12. juni 1846, Syerske.  Nørreallé (De gamles by)  nr. 41 opslag  74
 294. Hanne Rasmussen, gift. f. i Slotsbjergby d. 21. sep 1846, Cigarmager. Nørreallé (De gamles by) nr. 41 opslag  77
 295. Niels Peter Lausen, f. i Magleby v. Skælskør d. 18. okt 1895, g.m. Hedvig, Kusk og koksopbærer.  Nørreallé (De gamles by) nr. 41 opslag  91
 296. Carl Valdemar Hansen, enkemand, f. i Korsør d. 12. august 1887, Kusk.  Nørrefarimagsgade lige numre nr. 48 opslag  17
 297. Ella Kirsten Jørgensen, gift m. Carl Jørgensen Nielsen. f. i Slagelse d. 5. feb. 1891, Hun er midlertidig borte fra bopælen   Nørrefarimagsgade lige numre nr. 48 opslag 19
 298. HarrietVilhelmine Gamrath Sørensen, ugift. f. i Korsør d. 25. april 1895, Logerende kontoristinde.   Nørrefarimagsgade lige numre nr. 50 opslag 24
 299. Olaf Rask Strande, ugift, f. i Korsør d. 31. jan 1877, Forhen bogholder.  Nørrefarimagsgade lige numre nr. 52 opslag 26
 300. Frederik Rasmus Hansen, ugift, f. i Slagelse d. 15. juli 1890, Sølvsmed. Nørrefarimagsgade lige numre nr. 56 opslag 32
 301. Didrik Emilie Hoffmann, ugift, f. i Slagelse d. 19. april 1867, Lærerinde.  Nørrefarimagsgade lige numre nr. 62 opslag 42
 302. Ingeborg Hansine Hansen, enke, f. i Korsør d. 6. maj 1844, Alderdomsunderstøttelse.  Nørrefarimagsgade lige numre nr. 66 B opslag 51
 303. Ellen Kirstine Knudsen, ugift, f. i Korsør d. 3.maj 1900, Kontoristinde.  Nørrefarimagsgade lige numre nr. 68 opslag 56
 304. Marie Christiane f. Hansen, f. i Korsør d.3. feb. 1872, g.m. Jens Jacobsen, Husmoder.   Nørrefarimagsgade lige numre nr. 78 opslag 72
 305. Hans Chr. Hansen, f. i Slagelse d. 5. feb. 1873, g.m. Johanna, Skrædder.   Nørrefarimagsgade lige numre nr. 80 opslag 76
 306. Christian Fenger, f. i Slotsbjergby d. 17. dec. 1879, g.m. Dagmar, Forhen kommune . .  ??  Nørrefarimagsgade ulige numre nr. 15 opslag 35
 307. Wilhelmine Theodora f. Jacobsen, enke efter Nielsen, f. i Korsør d.25. feb. 1885, Økonoma.  Nørrefarimagsgade ulige numre nr. 25 A  opslag 51
 308. Ida Wulff, ugift, f. i Korsør d. 25. aug. 1856, Alderdomsunderstøttelse.  Nørrefarimagsgade ulige numre nr. 27 C opslag 64
 309. Louise Pouline Kruse, [ f. Wulff ] enke [Søster til ovennævnte] f. i Korsør d.3. juli 1859,   Nørrefarimagsgade ulige numre nr. 27 C opslag 64
 310. Karl Hermann Viggo Larsen, f. i Slagelse d. 15. maj 1852, g.m. Anna, Ejendomshandler.  Nørrefarimagsgade ulige numre nr. 35 opslag 82
 311. Laura Henriette Michelsen, enke, f. i Slagelse d. 9. marts 1852, Bageri-filial Nørrefarimagsgade ulige numre nr. 41 opslag 93
 312. Laurance Cathrine Gertrude f. Thorsen enke efter Andersen,  f. i Korsør d. 26. marts 1867, Pensionat.  Nørrefarimagsgade ulige numre nr. 57 opslag 117
 313. Edith Valborg Eggertsen Nielsen, ugift, f. Slagelse d. 5. april 1898, Logerende husassistent.  Nørrefarimagsgade ulige numre nr.  opslag 121
 314. Ellen Pauline Josefine Nielsen, ugift f. i Korsør d.19. okt. 1907, Datter, [Ikke fundet i Korsørs kirkebøger]   Nørre Side allé  nr. 8 opslag 26 
 315. H.C. Svare [Svarrer] ugift f. i Korsør d. 28. aug. 1898, Handelsbetjent,  Nørresøgade  nr. 13 opslag 22
 316. Niels P. Olsen, ugift, f i Slagelse d. 5. sep 1877, Skræder.  Nørresøgade  nr. 13 A opslag 27
 317. Søren Christensen, f. i Sørbymagle d. 2. marts 1864, g.m. Christine [Her under] Kelner, Nørresøgade  nr. 15 A opslag 33
 318. Christine, f. i Slagelse d.27. feb. 1863, g.m. ovenstående Christensen, Kontorrengøring.   Nørresøgade  nr. 15 A opslag 33
 319. AlbertineAmalie Borgstrøm, enke f. i Slagelse d. 29. aug. 1858, Alderdomsunderstøttelse,   Nørresøgade  nr. 19 A opslag 56
 320. Jensine Hansen, ugift, f. i Skælskør d.28. feb 1862, Privat syning.   Nørresøgade  nr. 19 A opslag 56
 321. Maren Nielsen, enke, f. i Slagelse d. 15. jan 1843, Slægtning.   Nørresøgade  nr. 23 A opslag 57
 322. Anna Knudsen, enke, f. i Sct. Mikkels Slagelse d. 1. aug. 1870,   Nørresøgade  nr. 23 B opslag 71
 323. Svend Knudsen, ugift, f. i Sct. Mikkels Slagelse d. 11. dec. 1899  Nørresøgade  nr. 23 B opslag 71
 324. Else, f. i Slagelse d. 23. dec. 1844, g.m. Christen Sørensen,   Nørresøgade  nr.25 A opslag  75
 325. Johan Peter Bohnsen, f. i Korsør d. 15. dec. 1862, g.m. Marie, Cigararbejder.   Nørresøgade  nr.31 A opslag  93
 326. Carl Chr. Fr. Ferdinand Petersen, f. i Slagelse d. 17. april 1855, g.m. Alma, Mekaniker.  Nørresøgade  nr. 31 A opslag  93
 327. Rasmus Peter Kruuse, enkemand, f. i Korsør d.14. nov 1865, Maskinmester D.F.D.S. Nørresøgade  nr.31 B opslag  95 [Kruuse døde 4. okt 1939 i Bryndum sogn, Ribe amt, Han blev begravet på Vestre Kirkegård i Kbh 10. okt 1939. Se Bryndum kirkebog døde 1936- 1945 opslag 131]
 328. Marie Frederikke Hansen, ugift, f. i Slagelse d. 9. april 1856, Dameskrædderinde.  Nørresøgade  nr. 39 opslag  118
 329. Theobald Valdemar Bassenius f. i Slagelse [S. Peder] d. 16. marts 1848, g.m. Emilie, Forhen Købmand.  Nørresøgade  nr. 39 opslag  118
 330. Johan Christian Wolter Eriksen. f. i Boeslunde d. 13. dec. 1880, g.m. Martha [her under] Sagfører.  Nørresøgade  nr. 39 opslag  118
 331. Martha Marie Jensine, f. i Eggeslevmagle d. 26. april 1884, gift m ovennævnte Eriksen  Nørresøgade  nr. 39 opslag 118
 332. Sofus Severin Nielsen, ugift, f. i Vemmelev d. 4 nov. 1886, Cykelhandler.  Nørresøgade  nr. 39 opslag  119
 333. Christian Peter Wiedemann, ugift, f. i  Skælskør d. 10. feb. 1891, Ingeniør.  Nørresøgade  nr. 43 opslag  125
 334. Meta Nielsine Frederikke f. Riis  f. i Skælskør d. 4.nov. 1887, g.m. Hans Nielsen.  Nørresøgade  nr. 49 B opslag  138
 335. Hans Brygge, f. i Korsør d. 24. dec. 1885, g.m. Helga, Kunstmaler. [Omtales i Weilbach's]  Nørrebrogade, lige numre,  nr. 14 opslag 15
 336. Maren Sophie f. Jensen, f. i Vemmelev d. 5. aug. 1867, g.m. Vilhelm Simonsen.  Nørrebrogade, lige numre,  nr. 14 B opslag  22
 337. Jørgen Jensen,  f. i Korsør d.10. maj 1870, g.m. Johanne, Frugtgrosserer.  Nørrebrogade, lige numre,  nr.18 B opslag  34
 338. Ingeborg Neumann Jensen, f. i Slagelse d. 14. sept 1901, Tyende.  Nørrebrogade, lige numre,  nr. 26 opslag  44
 339. Marie, f. i Slagelse d.7. juli 1864, gift m.kunstdrejer  Johan Bigum, Arbejderske.  Nørrebrogade, lige numre,  nr. 30 baghus opslag  51
 340. Rudolph Møller, f. i Korsør d. 20. juli 1866, g.m. Olga, Vognmand.  Nørrebrogade, lige numre,  nr. 62 opslag  149
 341. Aage Corfitz Hansen, ugift, f. i Skælskør d.13. feb. 1897, Barbermester.  Nørrebrogade, lige numre,  nr.66 opslag  160
 342. Camilla Alexandra, ugift, f. i Slagelse d. 25. juni 1899, Datter, kontoristinde.  Nørrebrogade, lige numre,  nr.66 C opslag 169 
 343. Jens Rasmussen, enkemand, f. i Slagelse d. 28. aug. 1844, Forhen detailhandler. Nørrebrogade, lige numre,  nr. 72 opslag  182
 344. Eline Jensine Frederikke f. Hvid, f. i Skælskør d.18. maj 1848, g.m. Lars Madsen,   Nørrebrogade, lige numre,  nr. 80 opslag 206
 345. Nicolai Axel Hansen, f. i Vemmelv 28. marts 1888, g.m. Laura, Statsbanefunktionær.  Nørrebrogade, lige numre,  nr. 82 opslag 209  
 346. Valdemar Emil Cristian Hansen Højbo, f. i Skælskør d.2. feb.1861, g.m. Mary, Snedkermester, husejer, Nørrebrogade, lige numre, nr. 100 opslag 243
 347. Mary, født i Gerlev d.15. juli 1863, g.m ovenstående Højbo.[Ikke fundet i Gerlev v. Slagelse] Nørrebrogade, lige numre,  nr. 100 opslag  243
 348. Clauda Fernanda Schmidt, ugift, f. i Skælskør d. 28. feb. 1882, Detailhandel. Nørrebrogade, lige numre,  nr.108 opslag 260 
 349. Einar Schmidt, ugift, f. i Skælskør d. 4. juni 1894, Detailhandel. Nørrebrogade, lige numre,  nr. 108 opslag  260
 350. Peter Hansen, f. i Korsør d. 27. marts 1856, g.m. Mette, Vejmand. Nørrebrogade, lige numre,  nr. 108 opslag 263 
 351. Hans Peter Henriksen, f. i Korsør d. 9. jan. 1849, g.m. Bertha, Gartner.  Nørrebrogade, lige numre,  nr. 110 opslag 266
 352. Jens Hansen, f. i Ørslev d. 23. marts 1886, g.m. Alexandra, Kusk  Nørrebrogade, lige numre,  nr.148 opslag  311 
 353. Hans Peter Olsen, f. i Munkebjergby d. 28. juni 1823, g.m. Madsine.  Nørrebrogade, lige numre,  nr.150 opslag 313 
 354. Johanne van Aller, ugift, f. i Slagelse d. 19. marts 1861, Kontoristinde.  Nørrebrogade, lige numre,  nr. 154 opslag 333 
 355. Rudolf Bonfils, f. i Slagelse d. 12. aug 1875, g.m. Helene, Lagerist i Schous Sæbehus.  Nørrebrogade, lige numre,  nr.158 opslag 356
 356. Petra Hansine f. Hansen enke efter Breckvoldt, f. i Korsør d. 30. juli 1886, Kontorassistent.  Nørrebrogade, lige numre,  nr. 164 opslag 366 
 357. Kirsten Hansine Nikoline Marie, f. i Slagelse d.21. nov. 1874, g.m. Søren P. Jensen. Nørrebrogade, lige numre,  nr.164 opslag 367 
 358. Marie Johansen, ugift, f. i Slagelse d.6. marts 1881, Dagvagt.   Nørrebrogade, lige numre,  nr.166 opslag  370
 359. Anne Louise Kirstine, f. i Slagelse d. 26. jan 1876, g.m. Karl Nielsen.  Nørrebrogade, lige numre,  nr.168 baghus. opslag 392 
 360. Oscar Thorvald Martin Larsen, f. i Slagelse d. 5. sep. 1869, g.m. Margrethe, Glarmester.  Nørrebrogade, lige numre,  nr. 168 opslag  392
 361. Henrik Nicolai Peytz, ugift, f. i Slagelse d. 1. jan 1862, Apoteker.  Nørrebrogade, lige numre,  nr.186 opslag 412 
 362. Cecilie Egede, ugift, f. i Boeslunde d. 14. marts 1854, Kommunelærerinde.   Nørrebrogade, lige numre,  nr.186 opslag 412 
 363. Karen Marie Louise, f. i Slagelse d. 4. juni 1868, g.m. Christian Andersen Nørrebrogade, lige numre,  nr.192 opslag  418
 364. Gotfred Johansen, f. i Slagelse d. 24. okt 1875, g.m. Ingeborg, Barbermester. Nørrebrogade, lige numre,  nr. 206 opslag 444 
 365. Jens Peder Pedersen, f. i Korsør d. 5. nov. 1889, g.m. Adelheid, Kommunalarbejder. Nørrebrogade, lige numre,  nr. 206 opslag 444
 366. Morten Jørgensen, enkemand f. i Slagelse d.7. okt 1848, Forhen detailhandler.   Nørrebrogade, lige numre,  nr. 206 opslag 444
 367. Julie Henriette Brodthagen, enke, f. i Slagelse d. 1. april 1865, Forhen detailhandlerske  Nørrebrogade, lige numre,  nr. 216 opslag 449
 368. Jørgen Jørgensen, f. i Bonderup d. 21. dec. 1860, [Pol. Reg: 1861] g.m. Oline, Detailhandler. [Se her under] Nørrebrogade, lige numre,  nr. 218 opslag 451
 369. Oline Christine f. i Magleby d. 7. maj 1867, g.m. ovennævnte Jørgensen. [Pol.Reg: 27. maj 1867 ] [Ikke fundet i Magleby kirkebog.] Nørrebrogade, lige numre,  nr. 218 opslag 451
 370. Aage Valdemar Toepfer, f. i Slagelse d. 8. feb. 1885, g.m. Laura, Jernbanefuldmægtig. Nørrebrogade, lige numre,  nr. 224 opslag 461
 371. Niels Madsen, f. i Slagelse d. 1. juni 1851, g.m. Johanna, Galanterihandler  Nørrebrogade, ulige numre,  nr. 15 A opslag 25
 372. Caroline Fr. Charl. Bentzon, ugift, f. i Slagelse d.12. dev 1857 [Gnidret skrift, kan være forkert!] Klosterlegat.  Nørrebrogade, ulige numre,  nr. 15 A opslag 26
 373. Caroline Olsen, enke, f. i Slagelse d.31 okt 1844, Formue. Nørrebrogade, ulige numre,  nr. 17 opslag 30
 374. Hans Sophus Carl Jensen, f. i Slagelse d.12. okt. 1856, Alderdomsunderstøttelse.  Nørrebrogade, ulige numre,  nr. 17 mellembygn. opslag 39
 375. Marie Sophie Frederikke Hansen, enke, f. i Slagelse d. 2, april 1861, Alderdomsunderstøttelse.  Nørrebrogade, ulige numre,  nr. 17 opslag 40
 376. Thora Mathilde Jensen, enke, f. i Slagelse d. 17. sep. 1859, Alderdomsunderstøttelse. Nørrebrogade, ulige numre,  nr. 17 sidebygn. opslag 43
 377. Helga Otine Olivia Petersen ugift, f. i Slagelse d. 8 april 1899,  Husassistent. Nørrebrogade, ulige numre,  nr. 21 opslag 51
 378. Anna Louise Mathilde Jørgensen. ugift, f. i Slagelse d.26. dec. 1897, Husassistent.  Nørrebrogade, ulige numre,  nr. 41 opslag 80
 379. Caroline Christine, f. i Slagelse d. 28.maj 1888, g.m. Valdemar Andersen.  Nørrebrogade, ulige numre,  nr. 49 B opslag 99
 380. Anne Louise Nielsen, ugift, f. i Slagelse d. 28. feb. 1975, Guldsmed.  Nørrebrogade, ulige numre,  nr. 51 opslag  110 
 381. Marie Catharine Frederikke f. Moltsen ??, [Efternavn gnidret, kan være forkert] f. i Korsør d. 25. maj 1869, g.m. dyrlæge Hans P. Nielsen,  Nørrebrogade, ulige numre, nr. 53 opslag 122 
 382. Karl Laurits Hansen, f. i Slagelse d. 24 feb. 1881, g.m. Olga, Værkfører. Nørrebrogade, ulige numre,  nr. 15 B opslag 145 
 383. Adolph Vilhelm Holgersen, f. i Skælskør d.12. dec. 1854, g.m. Gytha, Maskinist.  Nørrebrogade, ulige numre,  nr. 161 opslag 167
 384. Knud Gerlach Jensen, ugift, f. i Slagelse d. 21. marts 1905, søn, Elektrikerlærling.  Nørrebrogade, ulige numre,  nr. 161 opslag 167 
 385. Emilie, f. i Skælskør d. 2. maj 1898, g.m. Oscar Magnusson, Syerske.  Nørrebrogade, ulige numre,  nr. 187  opslag 198
 386. Andreas Ludvig Nielsen, f. i Slagelse d.9. juni 1852, g.m. Anna, Barber.  Nørrebrogade, ulige numre,  nr. 197 opslag 214 
 387. Johanne Marie Jørgensen, ugift, f. i Skælskør d. 10. nov. 1876, Slægtning. Nørrebrogade, ulige numre,  nr. 201 opslag 218 
 388. Gerda Henriette, f. i Slagelse d. 11. feb. 1892, g, m. Robert Erichsen,  Nørrebrogade, ulige numre,  nr. 215 opslag  246
 389. Aage Kristian Juul, ugift, f. i Slagelse d. 4. okt. 1890, Logerende Snedkersvend. Nørrebrogade, ulige numre,  nr. 215 opslag 245
 390. Johan Henrik M. de Fris, f. i Slagelse d.7, maj 1860, Arbejdsmand.  Nørrebrogade, ulige numre,  nr. 217 opslag  273
 391. Chr. Christensen, f. i Vemmelev d. 1. sep. 1886, g.m. Dagmar, Møllersvend.   Nørrebrogade, ulige numre,  nr. 219 B opslag  283
 392. Wilhelm Waldemar Petersen, f. i Taarnborg d.  Okt 1888, g.m. Bertha, Fabriksarbejder. Nørrebrogade, ulige numre,  nr. 225 B opslag 313 
 393. Ingrid Nielsen, ugift, f. i Slagelse d.29. sep. 1899, Datter.   Nørregade, lige numre nr. 6 opslag 7 
 394. Anna Marie Carlsen,  enke, f. i Slagelse d.15. feb. 1858, Bestyrerinde i en kiosk i Casino    Nørregade, lige numre nr. 16 A opslag  13
 395. Mathilde Thomsen,  enke, f. i Kindertofte d. 23. okt 1857, Trykkeriarbejderske.  Nørregade, lige numre nr.16 A  opslag  13
 396. Anna Marie, f. i Slagelse d. 19.aug 1873,    Nørregade, lige numre nr. 30/32 opslag  33
 397. Maren Kristine Jørgensen, enke, f. i Løve Slagelse d. 10. dec. 1849, Opsyn m. soldaterforeningens lokaler.Nørregade, lige numre nr. 1 opslag 3 
 398. Eline C.M. f. i Tjæreby d. 2. marts 1869, g. m. Frederik Hansen, Udlejning af værelser. [Ikke fundet i Tjæreby kirkebog]  Nørregade, lige numre nr. 15/17 opslag 14
 399. Hans Pedersen, f. i Magleby v. Skælskør d.1. april 1861, g.m. Abelone, Chauffør.  Nørregade, lige numre nr. 35 opslag  38
 400. Asta Mathilde f. Pedersen, f. i Skælskør d.29. maj 1892, g.m. Lauritz Larsen, Hustru   Nørregade, lige numre nr. 35 opslag  38
 401. Laura Henriette Geisler, ugift, f. i Slagelse d.18. feb 1884, Logerende.  Nørregade, lige numre nr. 39 opslag  34
 402. Sven Frederiksen, f. i Korsør d. 22. sep. 1902, Logerende ekspedient.  Nørregade, lige numre nr. 39 opslag  34
 403. Hans Christian Rasmussen, f. i Hemmeshøj d. 21. maj 1876, g.m. Oda, Lygtetænder.  Nørretofte Allé nr.1 opslag  3 
 404. Einar Jørgensen Glahn, f. i Slagelse d.23. juni 1894, g. m. Karen, Tjener på restaurant.  Nørretofte Allé nr. 4 opslag 30 
 405. Rasmus August Johan Sørense, f. i Korsør d. 6. okt 1867, g.m. Ane Margrethe, Overportør DSB  Nørrevoldgade lige numre, nr. 6 opslag 7
 406. Jørgen Carl Jørgensen, ugift, f. i Korsør d. 16. april 1896, Logerende elektriker.  Nørrevoldgade lige numre, nr. 16 opslag 20 
 407. Andrea Nicoline Florentine f. Ringberg, f. i Skælskør d.17. okt 1861, g.m. Christen Svendsen   Nørrevoldgade lige numre, nr. 18 opslag 22
 408. Hans Jensen, enkemand, f. i Tystofte d. 4. juli 1834, Pensionist.  Nørrevoldgade lige numre, nr. 20 opslag 24
 409. Erna Sofie Hyhn (??) ugift f. i Slagelse, Skt. Mikkel d. 26. juni 1900. Cand polit, husfrøken.   Nørrevoldgade lige numre, nr. 22 opslag 27
 410. Anna Emilie Strandberg, enke, f. i Slagelse d. 29. okt 1869, Skindsyerske.  Nørrevoldgade lige numre, nr. 28 opslag 37
 411. Oline Cecilie Olsen, ugift, f. i Skælskør d. 4. marts 1896, Kasserske,  Nørrevoldgade lige numre, nr. 54 opslag 68
 412. Olga Helena Camilla Altenburg, enke, f. i Slagelse d.24, maj 1859  Nørrevoldgade lige numre, nr. 62 opslag 76
 413. Marie Elisabeth Sørensen, ugift, f. i Slagelse d. 19. dec. 1887, Køkkenjomfru   Nørrevoldgade lige numre, nr. 90/92 opslag 97
 414. Wilhelmine Madsen, enke, f. i Slagelse d. 25. okt. 1865, Husmoder.  Nørrevoldgade ulige numre, nr. 29 opslag 48
 415. Axel Hedegaard Borgbjerg Jeppesen. f. i Boeslunde d. 27. juni 1868, g.m. Juliane. Læge.   Nørrevoldgade ulige numre, nr. 29 opslag 48
 416. Anne Kirstine Nielsen, Sep. f. i Magleby sogn d. 26. marts 1874 Husbestyrerinde. Odensegade  nr. 3 opslag 3
 417. Eline Hansine Larsen, ugift, f. i Boeslunde 20. okt. 1876, Husassistent.  Odensegade  nr. 17 opslag 25
 418. Alfred Garde, f. i Korsør d.25 maj 1858, g.m. Marie Claudia, Pensioneret kommandør.   Odensegade  nr. 12 opslag 48
 419. Marie Isabella Garde, ugift, datter af ovennævnte, f. i Korsør d. 26. aug. 1902  Odensegade  nr. 12 opslag 48 
 420. Ingeborg Emilie, f i Slagelse d. 21. juli 1885, g.m. Johan Petersen, Husmoder.  Odensegade  nr. 30 opslag 83
 421. Ida Louise Amalie Schroll, enke, f. i Slagelse d. 23. okt 1856, Generalinde. [Så har man hørt det med ;-]  Odensegade  nr.30  opslag 83
 422. Marie Anna Charlotte, f. Gebert i Korsør d. 3. jan 1863, Gift Kjærsgaard, [gemalen bor åbenbart ikke hjemme] Odins Tværgade nr. 3 opslag 8
 423. Hansine, født i Korsør d. 11. juni 1885, gift m. Georg Møller. Odinsgade  nr.6 opslag 15
 424. Martha Christensen, enke, f. i Slagelse d. 11. april 1853, Alderdomsunderstøttelse. Odinsgade  nr. 12 opslag 25
 425. Kirstine, f. i Slagelse d. 4. marts 1887, g.m. Hans Peter Christiansen..  Odinsgade  nr. 12 opslag 26
 426. Magnus Rudolph Thorvald Hansen, ugift, f. i Slagelse d. 6. okt 1892, søn, Sporvejskonduktør  Oehlenschlægersgade, lige numre, nr. 4 opslag 3
 427. Holger Ferdinand Hansen, ugift, f. i Slagelse d.19. marts 1895, Bandagist  Oehlenschlægersgade, lige numre  nr. 4 opslag 3
 428. "Ulæseligt" - Sørensen, f. i Slagelse d. 16. feb. 1882, g. m. Poula, Agent.  Oehlenschlægersgade, lige numre  nr. 8 opslag 10
 429. "Ulæseligt" måske Olavia - Madsen, enke, f. i Skælskør d. 27. okt 1866, [Ikke fundet i Skælskør Kb]   Oehlenschlægersgade, lige numre  nr. 8 A opslag 12
 430. Carl Peter Ferdinand Vilhelm Thorsen, f. i Slagelse d. 9. feb. 1858, gift m. Bertha, Maler. Oehlenschlægersgade, lige numre  nr. 10 opslag 16
 431. Margot ell. Margit Sandahl, f. i Slagelse d. 28. marts 1914, Datterdatter.   Oehlenschlægersgade, lige numre  nr. 10 A opslag 18
 432. Thorkild Jørgensen, ugift, f. i Korsør d.7. maj 1900 Skibstømrer.  Oehlenschlægersgade, lige numre  nr. 18 opslag 32
 433. Conrad Leopold Hazack, enkemand f. i Slagelse d. 14. marts 1844, Rentier   Oehlenschlægersgade, lige numre  nr. 34 opslag 66
 434. Malvine Andrea Margrethe Holm, ugift, f. i Slagelse d. 6. juni 1885, Fabriksarbejderske, Oehlenschlægersgade, lige numre nr.38 opslag  75
 435. Jørgine, f. Wulff  i Korsør d 23. april 1873, g.m. Arnold Bodholdt,   Oehlenschlægersgade, lige numre nr. 46 opslag  95
 436. Ludvig Ringling, f. i Skælskør d. 16. maj 1855, g.m. Ane, Bladhandler.   Oehlenschlægersgade, lige numre nr. 52 opslag  105
 437. Caroline Vilhelmine, f. i Slagelse d. 19. jan. 1883, g.m. Valdemar Bülow. Oehlenschlægersgade, lige numre nr. 56 opslag  108
 438. Charlotte, f. i Skælskør d. 28. april 1848, g.m. Peter Petersen, Hustru.  Oehlenschlægersgade, lige numre nr. 62 opslag  119
 439. Cathrine Marie f. Christensen, enke efter Jensen,  f. i Korsør d.10. maj 1869. Syerske. Oehlenschlægersgade, lige numre nr. 62 opslag  119
 440. Louise Jacobine Marie f. Jensen enke efter Buhl  f. i Korsør d. 15. jan 1860, Pension, syning. Oehlenschlægersgade, lige numre nr. 62 opslag 120
 441. Bodil Cathrine, f. i Vemmelev d.2. okt. 1882, g.m. Einar Petersen, Husmoder. Oehlenschlægersgade, lige numre nr. 62 opslag  120
 442. Jens Peter Thorvald Nielsen, f. i Lundforlund d. 13. feb. 1871, g.m. Anna, Skær - sliber   Oehlenschlægersgade, lige numre nr. 86 opslag  134
 443. Jens Christian Rasmussen, f. i Slagelse (Døbt i Lundforlund) d. 2. sept. 1850, g.m. Anna, Skær - sliber, Oehlenschlægersgade, lige numre nr. 66 A opslag  138
 444. Otto Christensen, f. i Korsør d.31 jan. 1893, g.m. Ebba, Viktualiehandler. Oehlenschlægersgade, lige numre nr. 78 opslag  167
 445. Grethe Ruth Nilsen, ugift, f. i Slagelse d. 5. okt. 1919, Plejebarn [Hos Hertz]  Oehlenschlægersgade, lige numre nr. 80 opslag  172
 446. Jutta Mathilde f. Worm, f. i Korsør d. 18. juli 1852, g. m. Moses Levin,   Oehlenschlægersgade, lige numre nr. 82 opslag  174
 447. Eugenie Pouline Ellen Marie Nielsen, ugift, f. i Slagelse d.23. juni 1866 Musiklærerinde, korrespondent  Oehlenschlægersgade, lige numre nr. 84 opslag  177
 448. Dorthe Marie,  f. i Skælskør d. 31. marts 1887, gift m. Ejnar Christensen. Oehlenschlægersgade, lige numre nr.84 opslag  177
 449. Ida Caroline Elisabeth Marie, f. i Skælskør d. 27. dec 1887, g.m. Lars Pedersen,  Oehlenschlægersgade, ulige numre nr. 7 opslag  11
 450. Nancy Bodil Petersen, ugift. f. i Korsør d. 6. okt 1898,  Oehlenschlægersgade, ulige numre nr. 9 opslag 13
 451. Jens Oluf Nielsen, ugift, f. i Korsør d. 11. juni 1895, Maltgører. Oehlenschlægersgade, ulige numre nr. 52 opslag 17
 452. Alexis Wilhelm Rasmussen, f. i Korsør d. 17. aug 1885, g.m. Karen Marie, Vægter. Oehlenschlægersgade, ulige numre nr. 21 opslag 42
 453. Sofus Valdemar Mathisen, ugift, f. i Kindertofte d. 27. juni 1895, Portør. Oehlenschlægersgade, ulige numre nr. 29 opslag 58
 454. Carl Viggo Sørensen, ugift, f. i Kindertofte d. 16. feb. 1889, Portør. Oehlenschlægersgade, ulige numre nr. 29 opslag 58
 455. Olivia Margrethe Olsen. enke, f. i Slagelse juli 1870  Oehlenschlægersgade, ulige numre nr. 29 opslag 58
 456. Ole Olsen,  ugift, f. i Slagelse 1902, søn, Maskinlærling  Oehlenschlægersgade, ulige numre nr. 29 opslag 58
 457. Lars Olsen, ugift, f. i Slagelse d. 21. okt 1904, sø, Malerlærling.  Oehlenschlægersgade, ulige numre nr. 29 opslag 58
 458. Ingvor Larsen, f. i Stift Bjerneby (Stigs Bjergby?)  20. okt 1895, Arbejdsmand.  Oehlenschlægersgade, ulige numre nr. 31 opslag 62
 459. Axel Julius Ursin, f. i Slagelse d. 21. dec 1899, Arejdsmand.   Oehlenschlægersgade, ulige numre nr.31 opslag  62
 460. Ejnar Peter Ursin, f. i Slagelse d. 26. juli 1901, Arbejdsmand.  Oehlenschlægersgade, ulige numre nr.31 opslag 62
 461. Peter George Jensen,  f. i Slagelse d. 9. maj 1899, Ekspedient. Oehlenschlægersgade, ulige numre nr. 33 opslag 65
 462. Robert Charles Rasmussen, ugift  f. i Slagelse d. 30. marts 1893, Portør. Oehlenschlægersgade, ulige numre nr. 33 opslag 66
 463. Lars Thomas Larsen,  f. i Slagelse d. 31, dec. 1870, gift m. Ida, Slagter.   Oehlenschlægersgade, ulige numre nr. 37 opslag 73
 464. Ethel Agnethe jensen, ugift, f. i Slagelse d. 5. juli 1915, Datter. Oehlenschlægersgade, ulige numre nr. 49 opslag 112
 465. Emilie Henriette,  f. i Slagelse d.17. nov. 1869, g.m. Marius Møller.   Oehlenschlægersgade, ulige numre nr. 53  opslag  117
 466. Anna Hansine Jørgensen, enke, f. i Skælskør d. 16. juli 1869, Rengøring. Oehlenschlægersgade, ulige numre nr. 53  opslag  117
 467. Kristine Emilie Sørensen, ugift, f. i Slagelse s. Peters Landsogn d. 6. sep. 1889. Logerende.Oehlenschlægersgade, ulige numre nr.  59 opslag  135
 468. Sofie Larsen, enke, f. i Slagelse d. 17. okt 1847, Husmoder. Oehlenschlægersgade, ulige numre nr. 59  opslag  135
 469. Thyra Elisabet f. i Skælskør d. 29. maj 1828, g.m. Victor Petersen. Oehlenschlægersgade, ulige numre nr. 59  opslag  135
 470. Ruth Victoria Petersen, ugift, f. i Korsør d.11 dec. 1917 [Meget gnidret dato!] Barn.  Oehlenschlægersgade, ulige numre nr. 59  opslag  135
 471. Henning Aug. Chr. Møller, ugift f. i Slagelse d. 15. okt 1895.Transportarbejder. Oehlenschlægersgade, ulige numre nr. 61 B  opslag  144
 472. Henrik Morthensen, f, i Korsør d.23, maj 1878, g.m. Anna Boline, Sukkerhusarbejder. Oehlenschlægersgade, ulige numre nr. 67 B  opslag  164
 473. Johannes Peter Morthensen,  f. i Korsør d. 7. dec. 1912, søn.  Oehlenschlægersgade, ulige numre nr.  67 B opslag  164
 474. Frederik Thorvald Jørgensen, f. i Slagelse d. 17. sep. 1853, g.m. Anna, Murersvend.Oehlenschlægersgade, ulige numre nr. 71  opslag  174
 475. Marie Karoline, f. i Kindertofte d. 8. juni 1851, g.m.Niels peter Lund.  Oehlenschlægersgade, ulige numre nr.  71 opslag  175
 476. Emanuel Oscar Levin,, f. i Korsør d. 3. maj 1878, g.m. Christine, Slagter.   Oehlenschlægersgade, ulige numre nr.  79 opslag  199
 477. Knud Strange Mogensen, ugift f. i Korsør d. 28 april 1900, Styrmandselev.   I.E.  Ohlsensgade,  nr. 11  opslag  22
 478. Hans Adlers, f. i Slagelse d. 4. dec. 1880, g.m. Ingeborg, Handelsrejsende.  I.E.  Ohlsensgade 12 opslag 57
 479. Anna Laurine Kristine Lützhøft Nielsen, ugift, f. i Slagelse d, 15. april 1888, Frøken.  I.E.  Ohlsensgade 14 opslag 61
 480. Villads Peter Chr. Villadsen, f. i Korsør d. 4. juli 1876, g.m. Johanne, Skibsfører. Havariekspert. A/S "NATIONAL" -  I.E.  Ohlsensgade 14 opslag 62
 481. Jens Hansen Varling, f. i Korsør d. 20 sep 1886, g.m. Marie. Sporvognskonduktør  Ole Borchsvej, 40  opslag 17
 482. Bertha Elfrida f. Jensen i Skælskør d. 23. okt 1890, g.m. Jens P. Larsen,  Ole Buulsgade, 7  opslag 12
 483. Ane Marie f. i Kindertofte d. 29. dec. 1862, g.m. Jens Ulrichsen,   Ole Jørgensensgade,  1 opslag 4
 484. Jørgen Valdemar Nielsen,  f. i Slagelse d. 11. jan. 1871, g.m. nedenstående Dorthea, Bogbinder.  Ole Jørgensensgade, 3  opslag 7
 485. Dorthea Bolette, f. i Slagelse d.7. marts 1870, g.m. ovenstående Nielsen, Ole Jørgensensgade, 3  opslag 7
 486. Carl Frederik Rasmussen, f. i Boeslunde d. 3. juli 1888, g.m. Johanne, Konduktør  Ole Jørgensensgade, 11  opslag 21
 487. Laurids Emil Nielsen, f. i Hemmeshøj d. 21. sep. 1880, g.m. Mary. Chauffør.  Ole Jørgensensgade,  11 opslag 21
 488. Anna Hansine Dorthea, f. i Slagelse d.26. juli 1883, g. m. Harald Clausen,    Ole Jørgensensgade, 4  opslag 31
 489. Lauritz Konrad Nielsen, f. i  Slagelse d. 29. okt, 1880, g.m. Johanne, Bagermester.  Ole Jørgensensgade, 4  opslag 32
 490. Marie Jacobine Sørensen, enke, f. i Vemmelev d. 3. maj 1871, Nådlerske.   Ole Jørgensensgade,  8 opslag 37
 491. Ane Christine Worm, ugift, f. i Slagelse d. 10. maj 1849, Alderdomsunderstøttelse  Ole Suhrsgade 1  opslag 3
 492. Emilie Marie Worm, ugift, f. i Slagelse d. 10. april 1859, Alderdomsunderstøttelse  Ole Suhrsgade 1  opslag 3
 493. Alberth Halskov, ugift, f. i Korsør d. 9. sep. 1880, Maskinpasser.   Ole Suhrsgade 3  opslag 8
 494. Hans Larsen Hansen, f. i Slagelse d. 25. maj 1847, g.m. Karen Marie, Kommissionsforretning.  Ole Suhrsgade 5  opslag 10
 495. Harald Peter Holm, ugift, f. i Lundforlund d. 22. okt. 1895, Bryggeriarbejder  Ole Suhrsgade  9 opslag 19
 496. Jacob Petersen, f. i Tjæreby, Sorø amt d.11. nov. 1854. g.m. Emilie, Vand og Gasarbejder.  Ole Suhrsgade 19  opslag 37
 497. Hans Christian Julius Jensen, f i Kirkerup, Sorø amt. d. 12. april 1867, g.m. Laurine. Detailhandel. Ole Suhrsgade  19 opslag 37
 498. Sigrid Gyda født Thorsen, fraskilt, [Mandens navn ulæseligt] f. i Korsør d. 9, marts 1876, Malerinde.  Ole Suhrsgade 23 opslag 46
 499. Jørgen Otto Oldenburg, f. i Slagelse d.17. feb 1882, g.m. Emmy, inspektør.   Ole Suhrsgade  23 opslag 47
 500. Jenny Oldenburg, f. i Slagelse d.22. april 1897. Søster. [Til fruen] Ole Suhrsgade 23  opslag 47
 501. Frands A. Nielsen, f. i Slagelse d. 28. sep 1889, Repræsentant [Midlertidigt fraværende boligen, se opslag 46] Ole Suhrsgade 23  opslag 48
 502. Aage Bjørn Christensen, f. i Korsør d. 25. april 1899, Logerende stud.med.  Ole Suhrsgade nr. 14 opslag 74
 503. Vigo Alfred Edvin Omø Thal . . . ?? [Ulæseligt] f. på Omø d. 11.maj 1889, Assistent i Overformynderiet. Ole Suhrsgade 20  opslag 89
 504. Lilly Rasmussen, ugift, f. i Korsør d. 29. nov. 1918,   Olfert Fichersgade nr. 19  opslag 22
 505. Jensine Karen Sofie,  f. i Skælskør d. 17. aug 1869, g.m. Djalmar Thastrup  Olfert Fichersgade nr. 19  opslag 22
 506. Jensine Johanne, f. i Slagelse d. 18. feb. 1866, g.m. Johan Hansen, Cigararbejderske.  Olfert Fichersgade nr. 45 opslag 29
 507. Helene Katrine Lobæk, ugift, f. i Skælskør d. 30. sep. 1902, Tyende.  Olfert Fichersgade nr. 45  opslag 29
 508. Hans Christian Larsen, f. i Landsgrav 1867, Overbetjent, for tiden på Kommunehospitalet.   Olfert Fichersgade nr. 4  opslag 54
 509. Pouvl Hansen, f. i Skælskør d. 14. maj 1885, g.m. Olga Henriette, Vognmand [Posten utydelig, kan være forkert, ikke fundet i Skælskør Kb]   Oliegrensgade nr. 2  opslag 11
 510. Christine Petrea Birgitte f. Mortensen, f. i Korsør d.17. juni 1876, g.m. Carl Viggo Hansen Oliegrensgade nr. 4 opslag 15
 511. Niels Kristian Petersen, ugift, f. i Korsør d. 10. dec. 1876, Kældermester. Oliegrensgade nr.  6 opslag 17
 512. Ane Poulsen, enke, f. i Slagelse d. 31. aug. 1844, enke efter snedker.  Olufsvej nr. 23  opslag 23
 513. Karen Laura Henriette Hansen, enke, f. i Slagelse d. 12. feb 1848,  Pension, Olufsvej nr. 27 opslag 27
 514. Ellen Christine Knudsen, enke, f. i Slagelse d 10. juli 1856, Pensionist.  Olufsvej nr.  6 opslag 50
 515. Emilie Johanne Christine Jørgensen, ugift, f. i Skælskør 11. juli 1876, Frøken, syerske. Olufsvej nr. 12  opslag 64
 516. Astrid Nielsen, ugift, f. i Slagelse d.14. marts 1900, [Fag ulæseligt]  Olufsvej nr. 42 opslag 99
 517. Thorvald Drost, f. i Boeslunde d.25. okt 1868, g.m. Ellen Margrethe, Grosserer i Kul.  Onsgaardsvej nr. 33  opslag 41
 518. Bodil Marie, f. i Slagelse d. 10. sep. 1866, gift m. Carl Magnus .. ?? [ulæseligt]  Onsgaardsvej nr. 4  opslag 51
 519. Caroline Frederikke Olsen, ugift, f. i Boeslunde d. 14. nov 1869, Husassistent.  Onsgaardsvej nr. 12  opslag 62
 520. Hansigne Hermansen, ugift, f. i Slagelse d. 6. sep. 1898, Husgerning.  Onsgaardsvej nr. 14  opslag 64
 521. Anna Agnete Laurentine, f. i Tårnborg sogn d-24. april 1889, g.m. Hans P. Rasmussen,   Ordrup Jagtvej, lige numre 28  opslag 49
 522. Karl C. Hansen, f. i Tjæreby d. 17. aug 1819, g.m.Petra, Jord-arbejdsmand   Ordrup Jagtvej, lige numre 38 A  opslag 61
 523. Erik Godtfred Strande, f. i Korsør d. 24. aug. 1879, g.m. Frida, Ass. i Natonalbanken.  Ordrup Jagtvej, ulige numre 51  opslag 9
 524. Carl Walther, f. i Korsør d. 8. apr. 1884, g.m. Marie, Bankfuldmægtig.  Ordrup Jagtvej, ulige numre 59  opslag 21
 525. Carl Bertelsen, f. i Slagelse sct. Peders Landsogn d.19. april 1873, g.m. Karoline [Her under] Gartner, Ordrupvej, lige numre, nr. 30  opslag 8
 526. Karoline  f. i S. Peders Landsogn d.21. marts 1872, g.m. C. Bertelsen [Her over]   Ordrupvej, lige numre, nr. 30  opslag 8
 527. Erna Bertelsen, ugift datter, f. i S. peders Landsogn d. 8. sep. 1900, Telefonistinde.  Ordrupvej, lige numre, nr. 30  opslag 8
 528. Agnes Bertelsen, ugift datter, f. i S. Peders Landsogn d.11. april 1902, Kontorist.   Ordrupvej, lige numre, nr.  30 opslag 8
 529. Karen Bertelsen, ugift datter, f. i S. Peders landsogn d. 26. aug. 1904  Ordrupvej, lige numre, nr. 30  opslag 8
 530. Rudolf Pedersen, f. i Havrebjerg d. 11. juli 1898, g.m. Emilie, Stationsarbejder.  Ordrupvej, lige numre, nr. 88  opslag 53
 531. Jørgine Martine Marie Henriette Magdalene, f. i Slagelse d.23. april 1884, g.m. Jens Nielsen, [Navnet delvis gættet, svært tilgængelig skrift]  Ordrupvej, lige numre, nr. 118  opslag 81
 532. Helene Dorithea  Petra Frederikke Supli, f. i Slagelse, S. Peders,  d. 13.okt. 1865  Ordrupvej, lige numre, nr. 128  opslag 85
 533. Kristine Marie, f. i Stillinge sogn, Sorø amt, 23. feb. 1891 g.m. Axel Due,   Ordrupvej, lige numre, nr. 132 A opslag 93
 534. Frederik Valdemar Nielsen, f. i Slagelse s. Mikkels, d.7. juni 1891, g.m. Oline, Bryggeriarbejder. Ordrupvej, ulige numre, nr. 109 opslag 121
 535. Oline Marentine f. i Bildsø d.14. aug. 1893, gift m. ovenstående Nielsen.   Ordrupvej, ulige numre, nr.109  opslag 121
 536. Karl Henry Martin Nielsen, ugift, f i Slagelse d.5. okt 1911. Søn. Ordrupvej, ulige numre, nr. 109 opslag 121
 537. Alice Katerine Nielsen, ugift, f. i Slagelse 19. april 1913, Datter  Ordrupvej, ulige numre, nr. 109 opslag 121
 538. Herman Hansen, ugift f. i Slagelse d. 11. marts 1896, Slagter, logerende.   Orla Lehmannsvej,  nr. 4 opslag 7
 539. Hilding Svend Gertz, ugift, f. i Slagelse d. 12. juni 1903, søn, Kontorist,   Orla Lehmannsvej,  nr. 6 opslag 11
 540. Emma Hansine, f. i Slagelse d. 20. okt 1870, g.m. Peter Ryding, Husgerning.  Overbyes Allé  nr. 5 opslag 7
 541. Edvard Brun Jessen, enkemand, f.  Slagelse d. 9. feb. 1845, Forhen Tømrersvend.   Overbyes Allé  nr. 13 opslag 16
 542. Karen Kirstine,  f. i Tjæreby v. Korsør d. 19. okt. 1881, g.m. Niels Larsen.  Overbyes Allé  nr. 50  opslag 86
 543. Anna Elfrida Hansen, ugift, f. i Slagelse d. 7. maj 1886, Kokkepige.   Overgaden Neden Vandet  nr. 11 opslag  5
 544. Olga Marie Ingeborg Johansen, ugift, f. i Slagelse d. 8. marts 1899, Buffetjomfru. Overgaden Neden Vandet  nr. 43 opslag  34
 545. Anna Marie Lange, f. i Slagelse d. 24. maj 1884, Avisbud, Bladkompagniet.  Overgaden Oven Vandet Lige numre,  nr. 16 opslag  27
 546. Peter Martin Johansen, f. i Slagelse d. 22. juni 1869, g.m. Nielsine, Bogholder. Overgaden Oven Vandet Lige numre,  nr. 94 opslag  83
 547. Johanne Marie Andersen, enke, f. i Skælskør d. 10. sep. 1852, Slægtning.  Overgaden Oven Vandet Lige numre,  nr. 96 opslag  90
 548. Jens Emil Hansen, f. i Slagelse d. 31. maj 1873, g. m. Caroline, Frugthandler fra skib i Chr.havns kanal  Overgaden Oven Vandet Lige numre,  nr. 98 A opslag  101
 549. Hans Gothfred Johannes Hansen Holmstrup, f. i Slagelse d.4. feb. 1880, g.m. Oline, Kusk. Overgaden Oven Vandet Lige numre,  nr. 100 A opslag  107
 550. Laurits Peter Carl Christensen, f. i Korsør d. 3. dec. 1856, g.m. [ulæseligt] Bladhandel. Overgaden Over Vandet ulige numre,  nr. 42 opslag  3
 551. Juliane Marie Johansen, enke, f. i Sønderup v. Boeslunde d. 24. sep. 1865, Rengørerske.  Overgaden Over Vandet ulige numre,  nr. 44  opslag 6
 552. Niels Peter Bengtzen, ugift f. i Korsør d. 18. juni 1853, forhen matros.  Overgaden Over Vandet, ulige numre,  nr. 48 C opslag  26
 553. Ane Sofie Hansen, enke, f. i Slagelse d. 4. dec. 1848,  Overgaden Over Vandet, ulige numre,  nr. 56 opslag  38
 554. Carl Albert Schou, f. i Slagelse d. 17. marts 1868, g.m. Vilhelmine, Hornmusikant v. Marinen.  Overgaden Over Vandet, ulige numre,  nr. 60 opslag  44
 555. Jens Christensen Larsen, f. i Korsør d. 31. maj 1861, g.m. Karna, Portner og Skomager.  Overgaden Over Vandet, ulige numre,  nr. 62 opslag  46
 556. Ancker Thorsen, f. i Korsør d. 8. feb. 1901.  Overgaden Over Vandet, ulige numre,  nr. 62 opslag  47
 557. Hans Olav Hansen, f. i Tårnborg sogn d. 6. marts 1906  Overgaden Over Vandet, ulige numre,  nr. 62 opslag  51
 558. Frederikke Jensen, ugift, f. i Slagelse d. 11. okt 1842, Alderdomsunderstøttelse.  Overgaden Over Vandet, ulige numre,  nr. 80 opslag  75
 559. Anna Magdalene, f. i Slagelse d. 15. april 1897, g.m. Axel Viggo Hjort.   Palnatokesgade  nr. 1 opslag  4
 560. Olga Edmundine, fædt Runge f. i Korsør d. 4.april 1867, g.m. Carl Marcusen, Husmoder [Fejlagtigt står der 1868 ] Palnatokesgade  nr. 1 opslag  4
 561. Elisabeth Castenschiold, f. i Borreby d. 24. aug 1838, Stiftsdame.  Paludan Müllers vej  nr. 1 opslag  3
 562. Hertha Cathrine Henriette Marie Darsheus, f. Smith, enke, f. i Korsør  10. aug. 1838 Lever af formue.  Paludan Müllers vej  nr. 6 opslag  27
 563. Astrid Julie Benedikte f. i Slagelse d, 26. juli 1866, g.m. Georg Matthiesen, Paludan Müllers vej  nr. 6  opslag  27
 564. Rudolph Emil Ammentorp, f. i Boeslunde d. 22. okt 1878, g.m. Signe, Kasserer.  Paludan Müllers vej  nr. 8 opslag 30
 565. Rigmor Camilla Marie Jensen, ugift, f. i Næsby v. Slagelse d.17. jan. 1899, Tyende. Palægade nr. 2 opslag 13
 566. Anna Marie Eleonora Jacobsen, ugift, f. i Skælskør d. 7. marts 1895, Stuepige.  Palægade nr. 6 opslag 20
 567. Anna Sophie Mathilde Bech, f. i Tårnborg sogn d.5. maj 1890, Datter.   Palægade nr. 6 opslag 20
 568. Laurine Elisabeth, f. i Korsør d. 23. juni 1879, g.m. Johan Simonsen.   Palægade nr. 6 opslag 21
 569. Anna Elisabeth Fischer, ugift, f. i Korsør d 7. jan. 1901, Studerende  Palægade nr. 6 opslag 21
 570. Johanne Marie Mogensen, ugift, f. i Korsør d. 18. maj 1903, Studerende.  Palægade nr. 6 opslag 21
 571. Thea, f. i Vaarby, d. 24. marts 1873, gift m. Carl Frankild, [Vaarby kan være i Sverige]  Panumsvej nr. 39 opslag 35
 572. Olga Vilhelmine Eriksen, ugift, f. i Slagelse d.30 juni 1887, Tyende, barnepige.   Peder Hvitfeldtsstræde nr. 9 opslag  16
 573. Axel Julius Wolf, [I ft. ' Wulff ' ] enkemand f. i Korsør d. 22. jan. 1862,   Peder Hvitfeldtsstræde nr. 6 opslag  44
 574. Magrethe Kaadtmand enke, f. i Slagelse d. 6. juli 1877, syerske,  Peder Hvitfeldtsstræde nr. 10 opslag  49
 575. Herman Emil Christensen, ugift, f. i Skælskør  d. 12. okt. forhen manufakturhandler. 1845 Peder Skramsgade nr. 1 opslag  3
 576. Agnes Albertine Møller, enke f. i Slagelse d. 26. maj 1845, Legater.  Peder Skramsgade nr. 17 og 17 A opslag  31
 577. Laura Sophie Hansine Julie f. Geisler, f. i Korsør d. 16. maj 1865, g.m. Olaf Petersen, Husmoder.  Peder Skramsgade nr. 27 opslag  41
 578. Marianne Kristine Sophie Annette Maria f. Petersen., f. i Skælskør d. 13. juli 1865, g.m. Jacob Larsen,   Peder Skramsgade nr. 16 A B C opslag  70
 579. Anna Augusta Frederikke Nielsen, ugift, f. i Slagelse d. 25. maj 1835, pension som lærerinde.  Peter Bangsvej Lige numre, nr.8 (Diakonissestiftelsen) opslag  12
 580. Margrethe Jonassen, ugift, f. i Korsør d. 17. sep. 1900, Sygeplejerske assistent.  Peter Bangsvej Lige numre, nr. 8  (Diakonissestiftelsen) opslag 13 
 581. Emma Caroline Mathilde petersen, ugift, f. i Korsør d. 8. feb. 1862, Sygeplejerske.  Peter Bangsvej Lige numre, nr. 8  (Diakonissestiftelsen) opslag  13
 582. Maja Kathinka Tørsleff, enke, f. i Slagelse d. 14. maj 1844, Pensionær, formue.  Peter Bangsvej Lige numre, nr. 8  (Diakonissestiftelsen) opslag 13
 583. Charlie Lau, f. i Skælskør d. 22. sep 1882, g.m. nedenstående Caroline, Matros [For tiden ude med kabelskib]   Peter Bangsvej Lige numre, nr.  24 B  opslag 25 og 26
 584. Caroline Marie Vilhelmine f. Jensen, f. i Eggeslevmagle d. 16. dec. 1889, g.m. Charlie Lau.  Peter Bangsvej Lige numre, nr.  24 B  opslag 25
 585. Axel Lau, ugift, f. i Korsør d. 9 ja. 1913, Barn  Peter Bangsvej Lige numre, nr. 24 B opslag  25
 586. Agnes. f. i Slagelse d. 19. juni 1885, g.m. Peter Petersen,   Peter Bangsvej Lige numre, nr. 24 B  opslag 28
 587. Valborg Ottomine Charlotte, f. Nielsen f. i Korsør d. 19. sep. 1896. g.m. Niels Edvin Ingerdahl Svendsen.  Peter Bangsvej Lige numre, nr. 38   opslag 48
 588. Chr. N. Larsen, f. i Frølunde d. 19. juli 1864, g.m. Signe, Handelsgartner.  Peter Bangsvej Lige numre, nr. 40 C  opslag 61
 589. Anna Sophie, f. i Slagelse d. 8. okt 1870, g.m. Lars Sørensen.  Peter Bangsvej Lige numre, nr.  48  opslag 76
 590. Martin Julius Nielsen, f. i Frølunde d. 12 juli 1885, g.m. Laura, Assistent v. Trifolium.  Peter Bangsvej Lige numre, nr.  48  opslag 76
 591. Erhard Gunnar Nielsen, f. i Korsør d.23. sep. 1912, søn,    Peter Bangsvej Lige numre, nr.  48 opslag 76
 592. Johannes William Augustinus Lindegren, f. i Slagelse d. 7. april 1891, g.m. Petra, Bryggeriarbejder.  Peter Bangsvej Lige numre, nr.  50  opslag 80
 593. Jenny Rasmussen, ugift, f. i Slagelse d. 24. jan. 1895, Prøvesøster.  Peter Bangsvej ulige numre, nr.  1 (Diakonissestiftelsen)  opslag  15
 594. Agnes Hagen, ugift, f. i Slagelse d. 29. aug. 1901, Husassistent  Peter Bangsvej ulige numre, nr.  31 opslag 29
 595. Bertha Marie Hansen, ugift, f. i Slagelse d. 15. marts 1895, Logerende expeditrice.  Peter Bangsvej ulige numre, nr.  49  opslag 50
 596. Jens Peter Hansen,  f. i Boeslunde d. 21. aug. 1863, g.m. Kirsti, Materialkusk.  Peter Bangsvej ulige numre, nr. 73 A   opslag 61
 597. Wilhelmine Scheller, enke, f. i Skælskør d. 23. marts 1867, Pensioneret sygeplejerske.  Peter Fabersgade lige numre, nr.  4  opslag 3
 598. Carl Nicolai Bertelsen, f. i Slagelse d.11. nov. 1868, g.m. Dagmar, Snedkermester.   Peter Fabersgade lige numre, nr.  20  opslag 20
 599. Niels Christian Jensen, ugift, f. i Slagelse d. 18. feb. 1872,   Peter Fabersgade lige numre, nr.  24  opslag 26
 600. Kristine [I Kb: Karen Kirstine Boline f. Jørgensen],  f. i Boeslunde d. 7. okt. 1877, g.m. Søren Jensen, Husmoder.  Peter Fabersgade lige numre, nr. 30   opslag 36
 601. Kristine Jensen, fraskilt, f. i Slagelse d. 22. maj 1850, Alderdomsunderstøttelse.  Peter Fabersgade lige numre, nr.  34  opslag 43
 602. Kristine, f. i Slagelse d.5. feb 1856, g.m. Niels P. Larsen, Husmoder. Peter Fabersgade lige numre, nr.  36  opslag 45
 603. J. P. Larsen, ugift, f. i Slagelse d.23. nov. 1897, Fabriksarbejder.  Peter Fabersgade ulige numre, nr.  5  opslag 7
 604. Caroline Marie, f. i Vedbysønder d. 6. marts 1873, g.m. Lars Olsen, Husmoder  Peter Fabersgade ulige numre, nr.  13  opslag 19
 605. Laurits Anton Ankjær, f. i Magleby Skælskør d. 31. okt . 1878, g.m. Karoline Mathilde, Smedesvend, B&W.  Peter Fabersgade ulige numre, nr.  39  opslag 43
 606. Viktor Rittmeyer, enkem. f. i Slagelse d. 15. aug 1851 Malersvend   Peter Fabersgade ulige numre, nr.  39  opslag 44
 607. Hans Christian Hansen, enkemand f. på Omø d. 30. aug. 1879, Havemand på Blegdamshospitalet,   Peter Fabersgade ulige numre, nr.  41  opslag 47
 608. Eleonora Cordelia Olsen, Enke, f. i Slagelse d.19. okt. 1869, Husmoder   Peter Fabersgade ulige numre, nr.  45  opslag 54
 609. Bertha Marie, f. i Skælskør d. 25. okt 1873, g.m. Carl Lohmann,   Petersborgvej nr. 2   opslag 11
 610. Alfred Johannes Frederiksen, f. i Slotsbjergby d. 28. feb. 1885, g.m. Petra, Formand.  Petersborgvej nr.  6  opslag 18
 611. Johannes Højer, f. i Slagelse d. 22.sep. 1881, g.m. Inger, [Her under] Manufakturhandler.  Phistersvej nr.  11  opslag 13
 612. Inger, f. i Skælskør d. 29. dec. 1883, g.m. Johannes Højer [Herover]    Phistersvej nr.  11  opslag 13
 613. Reimund Baumann, f. i Korsør d. 10. juni 1874, g.m. Margareth Ingeborg Backe, forhen Generalkonsul m.m.  Phistersvej nr. 14   opslag 39
 614. Christian Philip Friese, enkemand. Forhen bager f. i Boeslunde d. 21. aug. 1851  Pileallé nr.  3 opslag 5
 615. Emil Frederik Hansen, f. i Eggeslevmagle d. 2. maj 1873, g.m. Kirstine, Portner.  Pile allé nr.  7 A-B  opslag 9
 616. Johan Peder Christiansen, f. i Slagelse d. 11. sep. 1846, gift, Pensionist. [Konen nævnes ikke]  Pile allé nr.  7 K  opslag 26
 617. Dagmar Elise Lilly Ulrik Bisch [Efternavn gnidret, kan være fejltydet!] enke,[Ikke fundet i KB] f. i Slagelse d. 6. aug. 1889,  Pile allé nr.  19 D  opslag  54
 618. Hans Christian Fich, f. i Skælskør d. 29. marts 1865 g.m. Helene, Grosserer. Pile allé nr.  21  opslag  58
 619. Max Poul  Christensen, f. i Slagelse d. 2. aug. 1814, Barn.  Pile allé nr.  43  opslag  91
 620. Søren Vilhelm Sørensen, ugift, f. i Skælskør d. 21. okt 1866, Kusk på Carlsberg  Pile allé nr.  47  opslag  98
 621. Hulda, f. i Korsør d. 27. jan 1871 !!!, g.m. Frederik Kleis [Ikke fundet i Korsør Kb. mulig identisk med Hulda Mine Petersen f. i Korsør d 27. jan 1869  døbt 18. april 1870 ]  Pilestræde, lige numre  nr.  12  opslag  14
 622. Johan Hansen, f. i Eggeslevmagle d. 16. maj 1850, g.m. Anna, forhen Detailhandler.  Pilestræde, lige numre  nr.  56-58  opslag  49
 623. Peter Hvitfeldt Foged, ugift, f i Korsør Halskov d.30. juni 1892, Afrejst til USA december 1919   Pilestræde, lige numre  nr.  64  opslag  60
 624. Johan Vilhelm Hesselholdt, f. i  Slagelse d. 2. jan. 1876, g.m. Marie, Snedkermester.  Pilestræde, lige numre  nr. 74  opslag 81 
 625. Martha Sørensen, ugift, f. i Slagelse d. 3. jan. 1907, Slægtning.  Pilestræde, lige numre  nr.  76  opslag  87
 626. Rigmor Elisabeth Hansen, ugift, f. i Korsør d. 4. okt 1900, Datter.  Pilestræde, ulige numre  nr. 33 opslag  15
 627. Karen Sophie Marie Noch, enke, f. i Rosted Slagelse d. 2. okt 1872, Forgyldermester.   Pilestræde, ulige numre  nr. 43   opslag  24
 628. Sidse Marie Andersen, fraskilt, f. i Kirkestillinge d. ?? februar 1875, Vicevært Pilestræde, ulige numre  nr.  63 opslag  47
 629. Alma Rasmussen, ugift, f. i Slagelse d. 16. marts 1879, Husassistent.  Platanvej  nr.  6  opslag  33
 630. Mathilde Emilie Gabe, ugift, f. i Korsør d. 3. aug. 1869 Sproglærerinde v. Kommunen, Platanvej  nr.  24  opslag  50
 631. Poula Frederikke Hansen, ugift, f. i Slagelse d. 25. marts 1900, Datter, Lagerpakkerske.  Poppelgade  nr.  3  opslag  8
 632. Poul Emanuel Nielsen,  f. i Korsør d.7. jan 1891 g.m. Martha, Murer. Poppelgade  nr.  3  opslag  8
 633. Frederik Ferdinand Sandgren, f. i Slagelse d. 28. feb. 1868, g.m. Lenanda, Maskinarbejder.  Poppelgade  nr.  2  opslag  26
 634. Christine Sophie, f. i Skælskør d. 24. april 1852, g.m. Jens Hansen.  Poppelgade  nr.  10  opslag  44
 635. Bertha Vilhelmine Rohde, ugift, f. i Slagelse d. 2. dec. 1893 [Dato meget utydelig, kan være forkert]  Kokkepige. Poul Ankersgade  nr.  2  opslag  3
 636. Martha, f. i Slagelse d. 28. jan 1885, g.m.Marius Mammen  Poul Ankersgade  nr.  2  opslag 4
 637. Elna Valborg Hansen, ugift, f. i Slagelse d. 16. ?? 1900 Tyende, husgerning  Poul Ankersgade  nr.  2  opslag 4
 638. Julius Scharbou (Ell. Scharbau) f. i Slagelse d. 19. marts 1863, g.m. Emma Mathilde, Murersvend.   Prins Jørgensgade  nr.  1 B  opslag 5
 639. Vilhelm Nielsen, f. i Slagelse d. 27. sep. 1870, g.m. Nielsigne, [Her under] Slagtersvend.  Prins Jørgensgade  nr.  1 B  opslag 6
 640. Nielsigne Karen Kristine, f. i Kirkestillinge d.5. dec. 1870. g.m. ovenstående Nielsen.  Prins Jørgensgade  nr. 1 B   opslag 6
 641. Charles Nielsen, ugift, f. i Slagelse d. 10. nov. 1890 Søn, Forvalter.  Prins Jørgensgade  nr. 1 B   opslag 6
 642. Holberg Peter Nielsen, ugift, f. i Slagelse d. 28. juni 1903, Søn, Mekanikerlærling  Prins Jørgensgade  nr. 1 B  opslag 6
 643. Carl Vilhelm Scharbou (Ell. Sharbau) f. i Slagelse d. 7. feb. 1888, g.m. Jensine, [3 børn]  Prins Jørgensgade  nr. 3 B  opslag  12
 644. Kristine Elisabeth Anna Schrøder, enke, f. i Korsør d. 30. juni 1859, Handelskone. [Ikke fundet i Korsør Kb. ]   Prins Jørgensgade  nr. 5  opslag  16
 645. Johan Valdemar Valdemar Hansen, f. i Slagelse d. 30. sept. 1874, g.m. Hedvig, Tilskærer.   Prins Jørgensgade  nr. 7  opslag  18
 646. Laurits Petersen, enkemand, f. i Korsør d.26. feb 1869, Fyrbøder.   Prins Jørgensgade  nr. 11  opslag  23
 647. Alfred Christian Jensen, f. i Korsør d. 12. marts 1893, g.m. Henny, Glarmestersvend.     Prins Jørgensgade  nr. 10  opslag 40 
 648. Lars Christensen, f. i Slagelse 21. juni 184? [Sjusket skrift] g. m. Karen, Skomagersvend.   Prinsensgade  nr. 3  opslag  3
 649. Anna Cecilie, f. i Skælskør d. 7. aug 1874, [I kb: Ane Kirstine Cecilie Hansen] gm. Hans P. Andersen,    Prinsensgade  nr.  5 opslag  6
 650. Louise, f. i Skælskør d. 10. dec 1871, [I Kb.: Lovise Kirstine Valberg] g.m. Vilhelm Larsen,    Prinsensgade  nr.  5 opslag  10
 651. Elvira Anna Jacobbine, f. i Skælskør d. 26. juli 1890, g.m. Hans P. Jensen,      Prinsensgade  nr.  8 opslag  59
 652. Georg Jacob Brønnum Sporong Fiedler,  f, i Skælskør d. 4. juni 1886, g.m. Helga, Murerarbejdsmand.    Prinsesse Chartlottesgade lige numre  nr.  16 opslag  17
 653. Anna Cathrine Hansen, ugift, f. i Stillinge sogn d.29. dec 1855, Brødhandlerske.    Prinsesse Chartlottesgade Lige numre nr. 40  opslag  68
 654. Christian Lauritz Frederiksen, fraskilt, f. i Korsør 26. dec. 1876, Arbejdsmand . Prinsesse Chartlottesgade  ulige numre nr.  1 opslag  3
 655. Bolette,  f. i Slagelse d. 4. april 1852, g.m. snedker Niels Jensen  Prinsesse Chartlottesgade  nr. 9  opslag  23
 656. Anna Cathrine Sørensen, enke, f. i Lundforlund, d.8. nov 1865, Kommunalarbejderske    Prinsesse Chartlottesgade  nr. 21  opslag  46
 657. Valdemar Anton Nielsen, f. i Skovsø d. 24. nov. 1893, Postbud.    Prinsesse Chartlottesgade  nr.  31 opslag  62
 658. Christian Vilhelm Johannesen, f. i Hallelev d. 5. maj 1878, g.m. Anna, Skomagermester.  Prinsesse Chartlottesgade  nr. 35  opslag  67
 659. Christine Marie Jørgensen, enke, f. i Slagelse d. 17. marts 1843, Alderdomsunderstøttelse. Prinsesse Chartlottesgade  nr.  57 opslag  101
 660. Lissen Koch, ugift, f. i Korsør d. 22. april 1916, Barn. Prinsesse Maries Allé  nr. 3  opslag 6 
 661. Axel Kristian Kolding, f. i Slagelse d.12. okt. 1890, g.m. Emma [Her under] Skuespiller, Vinterpaladsteateret   Prinsesse Maries Allé  nr.  7 opslag 14 
 662. Emma Charlotte f. Høegh-Guldberg Hansen, f. i Korsør d. 13. okt. 1891, [I Ft: 12. okt.] g.m. ovennævnte Kolding, Vikar ved telefoncentral    Prinsesse Maries Allé  nr. 7 opslag  14
 663. Claudia Amalie, f. i Slagelse d. 15. feb. 1860, g.m. Carl Olsen.  Prinsesse Maries Allé  nr. 11 opslag 20 
 664. Christiane Kornerup-Bang, enke f. i Skælskør d. 10. jan. 1882    Prinsesse Maries Allé  nr.  15 opslag  27
 665. Katarina Dorothea Jensen, ugift, f. i Korsør d. 10. dec. 1898, Husassistent. Prinsesse Maries Allé  nr. 14  opslag  38
 666. Asta, f. i Slagelse d. 19. marts 1890. g.m. Olaf Avnsø,    Prinsesse Maries Allé  nr.  16 opslag  42
 667. Marie Karen,  f. i Korsør d. 20. sept. 1873, g.m. Kristen Sørensen Fogde, Husmoder   Prinsessegade, Lige numre  nr. 12  opslag  11
 668. Einar Sørensen Fogde ugift, f. i Korsør d. 17. nov. 1896, Maskinarbejder.  Prinsessegade, Lige numre  nr. 12  opslag 11
 669. Carlo Laurits Otto Jacobsen, f. i Slagelse d. 16. okt. 1892, g.m. Karen Marie, Maskinarbejder.    Prinsessegade, Lige numre  nr. 12  opslag 15
 670. Ellen Margrethe f. Larsen, f. i Korsør d. 28. jan. 1898, g.m. Axel T. Nielsen, Prinsessegade, Lige numre  nr. 12  opslag 16
 671. Chr. Anthon Jørgensen, Enkemand, f. i Slagelse d. 7. marts 1875, Bagemester.   Prinsessegade, Lige numre  nr. 14  opslag 25
 672. Christian Hansen, f. i Korsør d. 15. nov. 1857, [Dato gnidret, kan være forkert!] g.m. Petra, Fiskehandler   Prinsessegade, Lige numre  nr. 22  opslag 37
 673. Doris Margrethe, f. i Slagelse d. 3. feb. 1854, g.m. Hans Peter Aabel, Husmoder   Prinsessegade, Lige numre  nr. 42  opslag 42
 674. Andreas Peter Andesen, f. i Slagelse d. 13. okt. 1852, g.m. Frederikke, Kiksmester. Prinsessegade, Lige numre  nr. 28  opslag 45
 675. Margrethe, f. i Slagelse d. 21. okt. 1893, g.m. Peter Rasmussen. Prinsessegade, Lige numre  nr. 44  opslag 77
 676. Hans Peter Andersen, f. i Egeslevmagle d. 29. dec. 1872, g.m. Ane, "Tefældig haandarbejde"   Prinsessegade, Lige numre  nr.  52 A opslag 93
 677. Marie, f. i Slagelse d. 23. okt. 1847, g.m. Lars Rasmussen, Alderdomsunderstøttelse.   Prinsessegade, Lige numre  nr.  58 B opslag 111
 678. Niels Peter Petersen, f. i Korsør d. 23. juli 1886, g.m. Andrea, Maskinarbejder B&W   Prinsessegade, Ulige numre  nr. 1  opslag  4
 679. Carl Pedersen, ugift, f. i Korsør d. 12. aug 1897, fyrbøder, patient.  Prinsessegade, Ulige numre  nr. 45 Marinehospitalet  opslag  63
 680. Anna Elise Christensen, ugift, f. i Slagelse d. 1. nov. 1914, Barn. Prinsessegade, Ulige numre  nr. 47 D  opslag  84
 681. Anna Jenssigne Petrine,  f. i Skælskør d. 8 juli 1883, g.m Anders Nielsen.  Prinsessegade, Ulige numre  nr. 47 D  opslag  84
 682. Emilie Rasmine Karoline Sponholtz, enke, f. i Slagelse d. 13. juni 1857, Alderdomsunderstøttelse.   Prinsessegade, Ulige numre  nr. 49  opslag  87
 683. Christian Frederik Nielsen, f. i Slagelse d. 25. marts 1862, g.m. Karen Marie, Arbejdsmand. Prinsessegade, Ulige numre  nr.  49 opslag  90
 684. Georg Thorvald  Resdoph Rasmussen, f. i Korsør d. 23. juli1866, g.m. Maren Sofie, Smedesvend. Prinsessegade, Ulige numre  nr.  53 B opslag  96
 685. Karen Marie Jensen, ugift, f. i Slagelse d. 13. aug. 1869, Viktualiehandel. Prinsessegade, Ulige numre  nr. 57  opslag 107
 686. Frederik Ludvig Westermann, f. i Korsør d. 13. okt. 1860, g.m.Mariane, Smed.  Prinsessegade, Ulige numre  nr. 57  opslag  108 
 687. Margrethe, f. i Tjæreby d. 6. nov. 1886, g.m. Sylvest Hansen,   Prinsessegade, Ulige numre  nr. 61  opslag  114
 688. Gunhild Elvira Marie Hansen f. i Korsør d. 24. april 1913, Datter. Prinsessegade, Ulige numre  nr. 61  opslag  114
 689. Poul Peter Hansen, ugift, f. i Tjæreby d. 3. okt. 1904, Søn. Prinsessegade, Ulige numre  nr. 61  opslag  114
 690. Olga, f. i Slagelse d. 30. jan 1889, gift m. Henry Hansen, Syerske.  Prinsessegade, Ulige numre  nr. 63 A  opslag  120
 691. Fanny Buch, fraskilt, f. i Korsør d. 8. feb. 1878, Syerske. [Ikke fundet i Kirkebog Korsør] Prinsessegade, Ulige numre  nr. 65  opslag  136
 692. Nancy, f. i Slagelse d. 16. feb. 1899, g.m. Sigfred Jensen,  Prinsessegade, Ulige numre  nr. 67  opslag  151
 693. Ingeborg Charlotte, f. i Slagelse d. 21. sep. 1892, g.m. Peter Nielsen,  Prinsessegade, Ulige numre  nr. 69 A  opslag  162
 694. Anna Sophie Christiansen, ugift, f. i Korsør d. 15. aug 1888, arbejderske. Prinsessegade, Ulige numre  nr. 71  opslag  183
 695. Edel Elena Pedersen, ugift, f. i Slagelse d. 5. april 1914, Barn. Prinsessegade, Ulige numre  nr. 73  opslag  195
 696. Niels Peter Sørensen, f. i Eggeslevmagle d. 27. jan 1863, g.m. Karen, Incasator. Prinsessegade, Ulige numre  nr. 73  opslag 196 
 697. Anna Marie Petersen, fraskilt, f. i Slagelse d. 9. marts 1874, Husbestyrerinde. Prinsessegade, Ulige numre  nr. 73 B  opslag  198
 698. Karla Andrea Frederikke Kristine Frederiksen, f. i korsør d. 9. dec 1896, Strygerske.  Prinsessegade, Ulige numre  nr. 77 D  opslag  235
 699. Carl Frederik Hansen, f. i Slagelse d. 3. april 1894, g.m. Marie, Snedkersvend. Prinsessegade, Ulige numre  nr. 77 D  opslag  235
 700. Niels Albert Andersen, f. i Slagelse d. 17. april 1884, g.m. Anna Olga, Belysningsarbejder. Præstøgade  nr. 3  opslag  7
 701. Christen Jensen, f. i Slagelse d. 30 nov 18?? [Ulæseligt] g.m.Jørgine [Her under]  Tjener. Præstøgade  nr. 5 A  opslag  11
 702. Jørgine, f. i Boeslunde d. 13. juli 1896, gift m. ovenstående Jensen Præstøgade  nr. 5 A  opslag  11
 703. Niels Coff Pedersen, ugift, f. i Korsør d.16. sep. 1902, Søn, Stud.med.  Præstøgade  nr.  7 opslag  18
 704. Gerhard Louis Mathan, f. i Korsør d. 3. marts 1872, g.m. Elisabeth,  Arbejdsmand. Præstøgade  nr.  7 A opslag  22
 705. Karen Elisabeth Paulsen, ugift, f. i Korsør d. 9. feb. 1908, Datter. Præstøgade  nr. 11  opslag  29
 706. Svend Erik Paulsen,  ugift, f. i Korsør d. 2. april 1910, Søn. Præstøgade  nr.  11 opslag  29
 707. Hans Ejnar Krag-Petersen, f. i Slagelse d. 23. feb. 1891, g.m. Edith, Repræsentant.  Prøvestens Allé  nr.  13 opslag  15
 708. Bodil Mathilde, f. i Slagelse d. 19. okt. 1894, g. m. Albert Johansen, Husmoder.  Prøvestens Allé  nr.  2 opslag  17
 709. Helga Johanne, f. i Slagelse d. 23. april 1891, g.m. bankfuldmægtig Johansen.  Prøvestens Allé  nr. 2 A  opslag  19
 710. Vilh. Edv. Werner, f. i Slagelse d. 2. maj 1865, g.m. Anna, Bogholder.  Pustervig  nr. 5  opslag  5
 711. Johanne Marie Hansen, sandsynligt enke, f. i Slagelse d. 1. nov. 1863, Alderdomsunderstøttelse.   Ragnagade  nr. 2  opslag  10
 712. Anna Sofie Martine Jørgensen, separeret, f. i Slagelse d. 7. feb. 1879, Benklædesyerske.  Ragnagade  nr. 4  opslag  12
 713. Valdemar Carl Sofus Nielsen, f. i Boeslunde d. 23. jan 1884, g.m. Anna, Banearbejder.  Ragnagade  nr. 10  opslag 21
 714. Christine Nielsine Thomsen, enke, f. i Slagelse d. 30. april 1864, Væveriarbejder.  Ragnagade  nr.  10 opslag 21
 715. Ane Marie Nielen, enke, f. i Slagelse d. 14. april 1859, Alderdomsunderstøttelse.  Ragnagade  nr. 22  opslag  42
 716. Olga Frederikke Sophie, f. i Slagelse d. 22. nov. 1894, g.m. Aage Sørensen,   Ragnhildsgade  nr. 26  opslag  17
 717. Anna Kirstine, f. i Skælskør d. 22 juni 1893, g.m. Søren Villadsen  Ragnhildsgade  nr. 52  opslag 45
 718. Henry Rittmeyer,  f. i Slagelse d. 4. marts 1894, g.m. Alma, [herunder], Bygningssnedker.  Ragnhildsgade  nr.  60 opslag 53
 719. Alma Emilie Bothilde, f. i Slagelse d.12. nov. 1896, g.m. ovennænte Rittmeyer.  Ragnhildsgade  nr. 60  opslag 53
 720. Willy Einar Heldager, ugift f. i Slagelse d. 3. sep. 1910, Barn.   Ragnhildsgade  nr. 126  opslag 127
 721. Gerda Larsen, ugift, f. i Skælskør d. 30. sep. 1902 Datter. Rahbeks Allé  nr. 3  opslag 3
 722. M. F. A. Danner, f. i Løve d. 29. aug. 1861, g.m. Helga f. Beck, Forstander (Åndsvageanstalt) Rahbeks Allé  nr. 21   opslag 12
 723. Marie Nielsen, ugift, f. i Skælskør d.9. juni 1899, Tyende.   Rahbeks Allé  nr.  32 opslag 58
 724. Anna Margrethe Boline Olsen, ugift, f. i Slagelse d. 24. feb. 1898, Tyende.  Rahbeks Allé  nr.  36 opslag 64
 725. Bodil Hansine Andersen, ugift, f. i Slagelse d. 4. feb. 1888,  P. G. Ramms Allé   nr.  7 opslag 16
 726. Ruth Rosa f. Nielsen. f. i Korsør d. 3. juni 1892, g.m. Karl Bondorff,   P. G. Ramms Allé   nr. 15  opslag 30
 727. Olav Iversen Leth, f. i Korsør d. 28. dec. 1891, g.m. Astrid, Fuldmægtig.   P. G. Ramms Allé   nr. 17  opslag 34
 728. Oluf Vilhelm Jensen, f. i Korsør d. 23. feb 1894, gift, logerende Politibetjent.   P. G. Ramms Allé   nr.  17 opslag 34
 729. Henriette Catrine, f. i Korsør d. 3. marts [?? utydeligt, ikke fundet i kirkebogen] 1879, g.m. Thomas Nielsen, Morgenrengøring   Randersgade   nr. 1  opslag 3
 730. Antonia f. Larsen, f. i Korsør d. 25. sep. 1861, g.m. Jens Knudsen,   Randersgade   nr. 3  opslag 8
 731. Berthine Magdalene, f. i Korsør d. 9. maj 1889, g.m. sømand Holger Jensen, [Ikke fundet i Korsør kirkebog]  Randersgade  nr.  3 opslag 8
 732. Aase Caroline Dorthea Bruhn, ugift, f. i Slagelse d. 22. Juli 1900, Datterdatter, Postelev.  Randersgade  nr.  15 opslag 31
 733. Caroline Marie Madsen, ugift, f. i Korsør d. 9. dec. 1863, Arbejdskone  Randersgade  nr.  15 opslag  32
 734. Julius Valdemar Madsen, ugift, f. i Skælskør d. 9. sept 1889, søn, Arbejdsmand.  Randersgade  nr. 15  opslag  32
 735. Hans Frederik Hansen, f. i Skælskør d. 16. jan 1878, g.m. Marie, Maskinmester.  Randersgade  nr.  19 opslag  38
 736. Hakon Marinus Hansen, ugift, f. i Skælskør d.12. juni 1905,    Randersgade  nr. 19 opslag  38
 737. Hans Christian Nielsen, f. i Taarnborg d. 31. maj 1883, g.m. Helga, Lagerarbejder  Randersgade  nr.  25 opslag  48
 738. Kirstine Maren, f. i Slagelse d.17. sep. 1888, g.m. Axel Holst,    Randersgade  nr. 57  opslag  57
 739. Marie, f. i Slagelse d. 28. aug. 1866, g.m. Valdemar Idel.   Randersgade  nr.  4 opslag  59
 740. Sophus Hans Frederik Blomsterberg, f. i Slagelse d. 30. maj 1889, g.m. Anna, Bagersvend.  Randersgade  nr. 14  opslag  72
 741. Johanne Kirsten Engelsen, f. i Slagelse d. 6. nov. 1878, står opført som gift, men ingen mand nævnes.   Rantzausgade, lige numre  nr. 4  opslag  8
 742. Eva Olsen, ugift, f. i Korsør d. 9. marts 1881, Musiklærerinde  Rantzausgade, lige numre  nr. 6  opslag 11
 743. Jørgen Peter Christian Petersen, enkemand f. i Slotsbjergby d. 13. aug. 1874, alderdomsunderstøttelse. [Alt meget gnidret, ikke fundet i kirkebogen] Rantzausgade, lige numre  nr. 6  opslag  11 
 744. Rasmine Kirstine Petersen Worsø, enke, f. i Slagelse d. 25. april 1868, Syerske, Hærens depot  Rantzausgade, lige numre  nr.  10 opslag  24
 745. Maren Kirstine Marie, f. Carlsen, f. i Korsør d. 19. nov. 1885, g.m. Søren P. Sørensen, Rengørongsarbejde.  Rantzausgade, lige numre  nr.  12 opslag 27 
 746. Henry Georg Nielsen, f. i Slagelse d. 28. nov. 1891, g.m. Ella, Snedker.  Rantzausgade, lige numre  nr. 26  opslag 50
 747. H.F.M. Pedersen, enkemand, f. i Eggeslevmagle d. 15.april 1892, Arbejdsmand.  Rantzausgade, lige numre  nr. 28 A  opslag 52
 748. Anna Marie Hansen, enke, f. i Lundforlund d 27. dec 1855, Husbestyrerinde.  Rantzausgade, lige numre  nr. 28 A  opslag 52  
 749. Antonia Knudine Lerche, enke, f. i Skælskør d. 18. maj 1882, Fabriksarbejde  Rantzausgade, lige numre  nr. 28 A  opslag 52 
 750. Hans Peder Frederik Larsen, f. i Slagelse d. 4. juli 1893, g.m. Ebba, Kontorist.  Rantzausgade, lige numre  nr. 32  opslag 78 
 751. Marie Hansigne, f. i Skælskør d. 2. dec. 1880, g.m. Carl Bigum, Textilarbejde  Rantzausgade, lige numre  nr.  34 B opslag 86 
 752. Svend Otto Toepfer, f. i Slagelse d. 27. juli 1881, g.m. Ellen Marie, Maskinmester.  Rantzausgade, lige numre  nr.  36 opslag 89 
 753. Henriette Elisabeth Augusta Sandgren, enke, f. i Slagelse d. 12. dec. 1863, Gangkone på Kbh. Sygehus.   Rantzausgade, lige numre  nr. 44 C  opslag 122
 754. Jensine Christiane Jacobs. enke f. i Slagelse d.26. april 1840, Alderdomsunderstøttelse.    Rantzausgade, lige numre  nr. 52 opslag 138
 755. Kristine Marie, f. i Slagelse d. ?? nov. 1881, g.m. stolemager Oscar Henriksen.    Rantzausgade, lige numre  nr. 54 opslag 142  
 756. Ingrid Asta Jensen ugift, f. i Slagelse d. 26. feb. 1901,  Tjenestepige. [I FT står Astrid] Rantzausgade, lige numre  nr. 60 (Lærlingehjem) opslag  153 
 757. Erik Johannes Werge, ugift, f. i Korsør d. 27. april 1904, Modellerlærling, [Måske Modelsnedker?]   Rantzausgade, lige numre  nr. 60 (Lærlingehjem) opslag  158
 758. Niels Peter Jørgensen, enkemand, f. i Skælskør d. 1. juni 1858, Reservesprøjtefører, Kbh. Brandvæsen.   Rantzausgade, lige numre  nr.70 D  opslag  181
 759. Carl Ejnar Larsen, f. i Slagelse d. 11. marts 1896, g.m. Ingeborg [herunder] Maskinarbejder  Rantzausgade, lige numre  nr. 72 opslag 185 
 760. Ingeborg Kristine, f. i Slagelse d. 12. marts 1899, g.m ovenstående Larsen.    Rantzausgade, lige numre  nr. 72 opslag  185
 761. Kristine Dorthea Petersen, ugift, f. i Slagelse d. 20. jan. 1867, Syerske   Rantzausgade, ulige numre  nr. 9 opslag  5
 762. Charles Kristian Knudsen, f. i Slagelse d. 30. nov. 1880, g.m. Ingeborg, Murersvend.   Rantzausgade, ulige numre  nr. 21 opslag  21
 763. Christine Dahl, enke, f. i Slagelse d. 21. sep. 1856, Bryggeriarbejderske Stjernen.   Rantzausgade, ulige numre  nr. 21 opslag  21
 764. Ludvig Frederik Andersen, f. i Slagelse d. 1. nov. 1885, g.m. Emna, Bryggeriarbejder.   Rantzausgade, ulige numre  nr. 21 opslag  21
 765. Christian Hansen,  f. i Slagelse d. 27. nov. 1861, g.m.Vilhelmine. Incassator.  Rantzausgade, ulige numre  nr. 27 opslag  36
 766. Karen,  f. i Slagelse d. 10. dec. 1895, g.m. Antonius Bæth   Rantzausgade, ulige numre  nr. 31 opslag  42
 767. Anna Albertius Franck, enke, f. i Slagelse d. 4. nov. 1857, Alderdomsunderstøttelse. Rantzausgade, ulige numre  nr. 35 A opslag  48
 768. Karoline, gift m. Jacob Andersen, [PT på hospitalet, se opslag 62]  f. i Slagelse d. 20. sep. 1879,    Rantzausgade, ulige numre  nr. 37 opslag 59 
 769. Carl Vilhelm Nielsen, f. i Slagelse d. 19. nov. 1890, g.m. Enina, Former.   Rantzausgade, ulige numre  nr. 39 opslag  69
 770. Elly Karna Jensen, ugift, f. i Korsør d. 22. maj 1902, Tyende.   Rathsacksvej  nr. 12 opslag 39 
 771. Conradine Møller,   Rathsacksvej  nr.  opslag   ugift, f. i Slagelse d. 13. maj 1888, Enepige, Gage.   Rathsacksvej  nr.18  opslag  45
 772. Adolf Knudsen, f. i Slagelse d. 19 okt 1859, g.m. Laura Dorthea, Murer.   Ravnsborg Tværgade  nr. 7 opslag  14
 773. Laura Dorthea, f. i Tjørnelunde d. 19. april 1858, g.m. ovennævnte Knudsen   Ravnsborg Tværgade  nr. 7 opslag 14
 774. Waldemar Knudsen, ugift, f. i Slagelse d.1. marts 1884, murer.  Ravnsborg Tværgade  nr. 7 opslag 14
 775. Amalie Lauritzen, ugift, f. i Korsør d. 23. dec. 1896, Logerende arbejdsløs.   Ravnsborggade  nr. 5 opslag  4
 776. Anna Margrethe Olsen, ugift, f. i Skælskør  d. 23. maj 1901, Tjenestepige.   Ravnsborggade  nr. 15 B opslag  39
 777. Kaj Helge Willy Nielsen, ugift, f. i Slagelse d. 23. dec. 1900, Skibsbygger B&W.   Ravnsborggade  nr. 17 B opslag  51
 778. Lars Peter Viggo Nielsen, ugift, f. i Slagelse d. 18. feb. 1896, Maskinarbejder, Søndre Værft.    Ravnsborggade  nr. 17 B  opslag  51
 779. Anna, f. i Slagelse d. 2. marts 1879, g.m. Max Meyer,    Ravnsborggade  nr. 19 opslag 53 
 780. Viggo Bj. Andersen, ugift, f. i Boeslunde d. 10. sep. 1895, [Gnidret skrift, kan indeh. fejl]   Ravnsborggade  nr. 18 opslag  104
 781. Carl Frederik Madsen, f. i Slagelse d. 17. juli 1859, g.m. Ane, Vicevært.   Ravnsborggade  nr. 20 A opslag  107
 782. Anders Vilhelm Corfitzen, f. i Munkebjergby d. 3. aug. 1874. g.m. Anna Josefine, Portør DSB Hellerup St.   Rebekkavej  nr. 15 opslag  16
 783. Carl Johannes Sørensen, f. i Gerlev v. Slagelse d. 7. maj 1887, g.m. Johanne, Snedkersvend.   Rebekkavej  nr. 25 opslag 24
 784. Poul Dahl, ugift, f. i Korsør d. 24. jan 1905, Trafikelev.    Rebekkavej  nr. 10 opslag 39
 785. Richardt Louw, f. i Slagelse d. 11. sep. 1887, gift m. Valborg [her under] Teatermaler. Rebekkavej  nr. 20 opslag 52
 786. Valborg Angelica, f. i Slagelse d. 22. sep 1890. G.m. ovenstående Louw. Husmoder    Rebekkavej  nr. 20 opslag 52
 787. Ida Johanne, f.  Nielsen. i Korsør [Tårnborg kirke] d. 14. dec. 1892, g.m. Fritz Petersen,    Rebekkavej  nr. 26 opslag 62
 788. Axel Emil Lassen, f. i Slagelse d. 27. april 1892, g.m. Jenny, Grosserer Isenkram.   Rebekkavej  nr. 28 opslag 64
 789. Jens Frederik August Harder, f. i Slagelse d. 5. sep. 1882, g.m. Emilie, Repræsentant.  Rebekkavej i Hellerup nr. 45 opslag 12
 790. Emilie Anna Regine, f. i Skælskør d. 7. feb 1871, g.m. Frederik Larsen,   Reberbanegade  nr. 12 opslag 28
 791. Dorthea Jørgensen, ugift, f. i Skælskør d. 9. maj 1850, Slægtning   Reberbanegade  nr. 12 opslag 28
 792. Christian Johan Gabrielsen, f. i Slagelse d. 1. nov. 1866, [Midlertidig i Esbjerg] g.m. Magdalene, [Se opslag 27] Maskinmester.  Reberbanegade  nr. 29 opslag 29
 793. Viktor Christensen, ugift, f. i Korsør d. 7. maj 1892, Transportarbejder.  Store Regnegade  nr. 24 opslag 24
 794. Peter Conrad Nielsen, f. i Skælskør d. 24. juli 1861, g.m. Mette, Toldbodarbejder.  Store Regnegade  nr. 28 opslag 27
 795. Hanne Marie, f. i Slagelse d. 10. juli 1875, g.m. Vilhelm Larsen.  Reinettevej  nr. 1 opslag 3
 796. Ellen Kristine Rasmussen ugift, f. i Skælskør d. 30 maj 1858, forhen kokkepige.  Reinettevej  nr.10  opslag 23
 797. Christian Knudsen, enkemand f. i Slagelse d. 4. okt. 1864, Betonarbejder.   Revalsgade  nr. 1 opslag 3
 798. Vitoria Knudsen, [Måske der menes Viktoria?]   f. i Slagelse d. 10. feb 1867 Revalsgade  nr. 1 opslag 3
 799. Alfred Peter Christiansen, f. i Korsør d. 26. feb. 1893, g. m. Mathine, Portør v. Godsbane gården  Revalsgade  nr. 1 opslag 3
 800. Jens Christian Hansen, f. i Slagelse d. 17. juni 1888, g.m. Hedvig, Jord- og betonarbejder  Revalsgade  nr. 3 opslag 13
 801. Else Kirstine Marie Hansen, ugift, f. i Slagelse d. 4. juli 1911, Barn  Revalsgade  nr. 3 opslag 13
 802. Mary Olga Larsen, ugift, f. i Korsør d. 5. maj 1918, Barn  Revalsgade  nr. 3 opslag 13
 803. Petrine Nikoline, f. i Sørbymagle d. 14. feb. 1850, g.m. Niels Nielsen,   Revalsgade  nr.9  opslag 39
 804. Ketty Alvilda Cordelia f. Larsen, [gift m. Johan Petersen, midlertidig i Masnedsund] f. i Korsør d. 16. jan. 1890, Husmoder. Revalsgade  nr. 15  opslag 52
 805. Anders Christian Olaf Nielsen, f. i Slagelse d. 2. sep. 1889, g.m. Marie Nielsine. [Hun er midlertidigt i Bispebjerg, se opslag 71] Slagter.  Revalsgade  nr. 6 B, opslag 69
 806. Lilly Irma Sylvia Nielsen, ugift datter, f. i Slagelse d. 21 jan. 1911, [Midlertidigt i Roskilde, se opslag 71]   Revalsgade  nr. 6 B  opslag 69
 807. Curt Walter Nielsen, ugift søn, f. i Slagelse d. 13. marts 1913 [Midlertidig i  . . . gade??]     Revalsgade  nr. 6 B  opslag 69
 808. Hans Marius Madsen, f. i Gerlev Lundforlund d. 8 juni 1885, g.m. nedenstående Johanne, Ovensætter, Revalsgade  nr. 6 B  opslag 69
 809. Johanne Marie, f. i  Stillinge sogn d. 15. jun 1846, gift m ovenstående Madsen. Revalsgade  nr.  6 B opslag 69
 810. Max Christian Madsen, ugift, f. i Skælskør d. 15. okt. 1907, søn, Revalsgade  nr. 6 B  opslag 69
 811. Anna. f. i Skælskør d. 9. aug. 1878. g.m. Anders Stridsland ?? [Gnidret, kan være forkert] Benklædesyerske, Revalsgade  nr. 18  opslag 92
 812. Viola Irene Østerholm, ugift, f. i Slagelse d. 18. maj 1866, Barn. Revalsgade  nr. 20  opslag 97
 813. Tolver Michaelsen, ugift, f. i Slagelse d. 3. feb. 1884, gift m. Laura, Postbud.     Revalsgade  nr. 22  opslag 101
 814. Sofie, f Hansen. i Boeslunde d. 13. nov. 1878, g.m. Viggo Vedel,  Revalsgade  nr. 22  opslag 102
 815. Marius Vedel,  ugift, f. i Skælskør d. 6 aug. 1904, søn, Kærling    Revalsgade  nr. 22  opslag 102
 816. Ludvig Sylow, ugift, f. i Korsør d. 6. okt 1861,  Postkontrollør,   Reventlowssgade  nr. 4  opslag 5
 817. Zenia, F. i Slagelse d.28. april 1895, g.m. Hans Mauritzen,   Reventlowssgade  nr. 8  opslag 11
 818. Lilli Andersen, ugift, f. i Slagelse d. 1. okt. 1901, Gæst hos Zenia Mauritzen. Reventlowssgade  nr. 8  opslag 11
 819. Helene, f. i Korsør d. 23. Juli 1853, g.m. Erik Jørgensen, [Ikke fundet i Korsør Kb.]  Reventlowssgade  nr. 10 A  opslag 18
 820. Anna Margrethe Hansen, ugift, f. i Slagelse d. 19. juni 1896, Datter, kontorist. Reventlowssgade  nr. 14  opslag 31
 821. Hans Andreas Hansen, f. i Slagelse d. 23. marts 1849, g.m. Marie, Hotel . . . ?? [ulæseligt]  Reverdilsgade  nr. 5  opslag 8
 822. Asta, f. i Skælskør d. 12. juni 1886, [I flg. Kb Skælskør er hun f. d. 17 Juni 1886!] g.m. Andreas Hulis,  Reverdilsgade  nr. 7  opslag 12
 823. Johanne Nielsen, ugift, f. i Skælskør d. 9. april 1848,  Reverdilsgade  nr.  4 opslag 14
 824. Svend Lindgreen, ugift, f. i Korsør d. 22. maj 1906. Reverdilsgade  nr. 6  opslag 18
 825. Lilli Anna Christiansen, ugift, f. i Korsør d. 31. maj 1902, Husassistent. Reykjaviksgade  nr. 4  opslag 16
 826. Vagn Leger-Jensen, ugift, f. i Korsør d. 6. okt. 1915, søn.   Ribegade  nr. 1  opslag 3
 827. Theodor Anders Leger-Jensen, f. i Korsør d. 17. sep. 1879, Skibsfører, [Midlertidigt på langfart]  Ribegade  nr. 1  opslag 5
 828. Ingeborg Margrethe Wilhelmsen, ugift, f. i Slagelse d. 10. april 1894, Ung pige i huset. Ribegade  nr.  12 opslag 46
 829. Elly Ingrid Ludvigsen, ugift, f. i Korsør d. 3. okt. 1905, Husassistent  C. F. Richsvej nr.  51 opslag 11
 830. Anna Marie f. Larsen,  f. i Korsør d. 1. feb. 1863, gift med  Oluf Olsen,  Rigensgade, ulige numre,  nr. 5  opslag 5
 831. Kirsten Falkersen, ugift, f. i Hyllinge,  d. ? maj 1894 Sygeplejerske. Rigensgade ulige numre nr. 9  opslag 12
 832. Karen Sofie Nielsen. ugift, f. i Slagelse d. 9. juli 1900, Tjenestepige.  Rigensgade, ulige numre  nr. 9  opslag 12
 833. Jens Christian Nielsen, ugift, f. i Eggeslevmagle d. 6. sep. 1899, Landmand [Patient på Garnisonssygehuset]  Rigensgade, ulige numre  nr. 9  opslag 29
 834. Anna Sophie, f. i Slagelse d. 10. maj 1875, g.m. Sophus Nicolai Brockdorff  Rigensgade, ulige numre  nr. 21  opslag 34
 835. Elisabeth, f. i Slagelse d. 5. aug. 1869, g.m. Herman Hoff..  Rigensgade, ulige numre  nr.  21 opslag 35
 836. Carl Petersen, ugift, f. i Slagelse d. 1. dec. 1899, Hjemløs, arbejdsløs.  Rigensgade, ulige numre  nr. 21  opslag 42
 837. Karl B. Petersen, ugift, f. i Slagelse d. 1. dec. 1899, Hjemløs, arbejdsløs.  Rigensgade, ulige numre  nr. 21 opslag 43
 838. Karen Marie Hansen, enke, f. i Valby pr. Slagelse d. 28. nov. 1842, Midlertidigt på Hospitalet, forhen cigarhandler.  Rigensgade, lige numre  nr. 18  opslag 38
 839. Carl Max Johansen, f. i Slagelse d. 30. jan 1894, g.m. Anna, mekaniker v. Statstelegrafen.  Rigensgade, lige numre  nr. 22  opslag 42
 840. Anna Emilie f. Hansen, f. i Skælskør d. 6. feb. 1868, g.m. Carl Zander, Husmoder.  Ringstedgade  nr.2   opslag 23
 841. Petra Margrethe Marie, f. i Slagelse d. 4. sep. 1888, g.m. Svend Peter Jensen, Tobaksarbejderske.  Roarsvej  nr. 27  opslag 47
 842. Olga Christine,  f. i Slagelse d. 6. maj 1889, g.m. Carl H. Petersen,   Roarsvej  nr. 6  opslag 64
 843. Mary, f. i Slagelse d. 6. dec. 1880. g.m. Jørgen E. Jensen,   Rodosvej  nr.  45 opslag 21
 844. Metine Marie Amalie f. Madsen, f. i Korsør d. 21. aug 1871, g.m. Christen Nielsen, Husmoder   Rodosvej  nr. 49  opslag 24
 845. Asta Gulev, ugift, f. i Korsør d. 20. aug 1918, Barn.  Rodosvej  nr. 44  opslag 45
 846. Marie Emilie  f.  Bergmann, f. i Korsør d. 4. dec. 1891, g.m. Svend Bokelund,  Rolfs Plads  nr.  8 opslag 9
 847. Ella Christiane Jensen, ugift, f. i Slagelse d. 28. jan 1899, Fotografmedhjælper.   Rolfsvej lige numre  nr. 2  opslag 3
 848. Edvard Petersen, f. i Slagelse d. 5. aug. 1895, Vognmandskusk - gift men konen nævnes ikke.  Rolfsvej lige numre  nr. 6  opslag 9
 849. Osvald Sofus Bengtsen, f. i Korsør d. 28. juli 1884, g.m. Alma, smed på mejeri.  Rolfsvej ulige numre  nr. 13  opslag 22
 850. Laura Marie, f. i Korsør d. 30. okt. 1861, g.m. Fritz Mølholm,   Rolfsvej ulige numre  nr.  21 opslag 37
 851. Anton Christian Nielsen, Gift, f. i Sørbymagle d. 26. okt. 1894, Logerende Portør,  Rolfsvej ulige numre  nr. 21  opslag 37
 852. Karen Marie Frederikke f. Pedersen f. i Slagelse [S. Mikkels] d. 10. feb 1873 Fraskilt.  Rolfsvej ulige numre  nr. 25  opslag 44
 853. Carl Christian Sørensen, f. i Havrebjerg d. 15. april 1870, g.m. Andrea, Direktør.  Rolighedsvej (Frederiksberg)  nr. 7  opslag  13
 854. Rigmor Sigyn Thorsen, ugift, f. i Korsør d. 2. feb 1875  Beboer på Kbh´s Sygehjem, Rolighedsvej (Frederiksberg)   nr. 23  opslag 48
 855. Carl Julius Jacobsen, f. i Skælskør d. 2. dec. 1857, g.m. Vilhelmine. Kalkulator.  Rolighedsvej (Frederiksberg)  nr. 18  opslag  75 
 856. Ulla Jacobsen, ugift, f. i Slagelse d. 25. okt. 1893, Datter  Rolighedsvej (Frederiksberg)  nr. 18  opslag  75
 857. Anna Maria gift m. Jacob Legard Ipsen, f. i Sørbymagle d.17. sep. 1867. Husmoder. [Manden for tiden på Falster]  Rolighedsvej (Frederiksberg)  nr. 20  opslag  78
 858. Ingeborg Kirstine, f. i Slagelse d. 15. marts 1880, g.m. Rasmus Jensen, Husmoder.  Rolighedsvej (Frederiksberg)  nr. 22  opslag 82
 859. William Fischer, f. i Slagelse d. 8. juni 1891, g.m. Mathilde, Maler.  Rosagade  nr. 82  opslag  17 
 860. Jørgen K. Petersen, f. i Alsønderup d.24. feb. 1872, g.m. Benthe, Arbejdsmand. Rosagade  nr. 84  opslag  19 
 861. Aage Rasmussen, ugift f. i Slagelse d. 3. feb. 1885, Prokurist.   Rosbæksvej  nr. 2  opslag   17
 862. Karl Nielsen, f. i Slagelse d. 16. maj 1894, g.m. Kristine, Typograf.  Rosenborggade  nr. 1  opslag 3
 863. Sofie Christine Hansen, enke, f. i Sørbymagle d. 14. juni 1851, Garderobedame i Dagmarteateret.  Rosenborggade  nr.  4 opslag 21
 864. Marie,  f. i Slagelse d. 8. juni 1887, g.m. Siegfred Nielsen.  Rosenborggade  nr. 4  opslag 21
 865. Anna f. Jørgensen gift Bertelsen, f. i Korsør d.23. nov. 1869 gift m. ? Grøntforretning.   Rosendalsgade  nr. 10  opslag 18
 866. Otto Bertelsen, ugift, f. i Korsør d. 26. feb. 1895, Styrmand, DFDS  Rosendalsgade  nr. 10  opslag 18
 867. Margrethe Bertelsen, ugift, f. i Skælskør d. 22. maj 1897, Skibstømrer B&W.   Rosendalsgade  nr. 10  opslag 18
 868. Axel Bertelsen, ugift, f. i Skælskør d. 13. juni 1899, Lagerarbejderske [Mon ikke der skal byttes fag med ovennævnte?]  Rosendalsgade  nr. 10  opslag 18
 869. Knud Bertelsen, ugift, f. i Skælskør d.12. jan. 1803, Maskinlærling Nordhavnsværftet.   Rosendalsgade  nr. 10  opslag 18
 870. Valdemar Bertelsen, ugift, f. i Skælskør d. 11 april 1905, Kogeelev. Rosendalsgade  nr. 10  opslag 18
 871. Anna Sofie, f. i Slagelse d. 25. feb. 1876, g.m. Valdemar Heimann,  Rosendalsgade  nr. 12  opslag 23
 872. Sigrid Gerda f. Madsen, f. i Korsør d. 8. maj 189, g.m Henry Frederiksen. Husmoder.  Rosengade  Nr.  9 Opslag 15
 873. Anna Christine Jensen, ugift, f. i Slagelse d. 15. aug. 1882, syerske.  Rosengade  Nr.  8 Opslag 40
 874. Ehrik Kruuse Hansen, ugift, f. i Korsør d. 19. sep. 1897, Kontormand  Rosengaarden  Nr. 5  Opslag 6
 875. Martin Christian Frederiksen, f. i Korsør d 26. jan 1859, g.m. Ulrikka, Plakatbud.   Rosengaarden  Nr. 11  Opslag 29
 876. Marius Lynhjem, ugift, f. i Slagelse d. 31 okt. 1893, Hørkræmmer.  Rosengaarden  Nr. 2  Opslag 35
 877. Niels Peter Nielsen, f. i Ørslev d. 20. april 1864, g.m. nedenstående Anna, Incassator.  Rosengaarden  Nr. 2 Opslag 35
 878. Anna Sophie, gift m. ovenstående, f. i Ørslev Underskov d. 25. maj 1866 Husmoder   Rosengaarden  Nr.2   Opslag 35
 879. Wilhelmine Nielsen ugiftf. i Ørslev d. 27. maj 1887  datter af ovenstående. Rosengaarden  Nr.  2 Opslag 35
 880. Ejner Simon Elrits Kumler, ugift, f. i Slagelse d. 28. okt. 1899, Slagtersvend Rosengaarden  Nr.  4 Opslag 37
 881. Thorvald August Christensen, ugift, f. i Slagelse d. 4 aug. 1899 Forretningskusk.Rosengaarden  Nr. 4  Opslag 37
 882. Jørgina Alexandrea Simoni, enke, f. i Korsør d. 2. juni 1885, Rengøringskone.   Rosengaarden  Nr. 4 A Opslag 40
 883. Anna Joh. Kirstine Petersen, ugift, født i Skælskør d. 12. sep 1895, Tyende.  Rosenvænget 1' tværvej   nr. 5 opslag  5
 884. Jens Ferdinand Jensen ugift f. i Skælskør d. 5. juli 1896 Maskinarbejder.   Rosenvænget 1' tværvej   nr. 7 opslag  7
 885. Anders Christian Frederik Ørbech, f. i Korsør d. 12. aug 1866, g.m. Marie, Surveyri Shipping    Rosenvængets allé lige numre   nr. 12 opslag  16
 886. Axel Jürgensen, f. i Slagelse d. 20. dec. 1888, gift m. Johanne, fuldmægtig.    Rosenvængets allé, lige numre  nr. 14 opslag 19 
 887. Inger Jensen, ugift, f. i Korsør d. 16. sep. 1889, Bestyrerinde.  Rosenvængets allé, ulige numre -  nr. 1 opslag 3   
 888. Sofus Hartman, f. i Skælskør d. 28. maj 1875, g.m. [Ikke nævnt, Ikke fundet i Kirkebogen!]  Bagersvend  Rosenvængets allé, ulige numre -  nr. 17 opslag 16
 889. Bodil Margrethe Høyer, ugift, f. i Slagelse d. 1. marts 1902, Pensionær, studerende,    Rosenvængets allé, ulige numre -  nr. 33 opslag 57  
 890. Karen Marie Bruhn, ugift, f. i Slagelse  15. dec. 1899, logerende.  Rosenvængets allé, ulige numre -  nr. 43 opslag 65
 891. Johanne Katrine Jensen Axelsen ugift, f. i Korsør d. 23. maj 1895, Sygeplejeelev Finseninstituttet. Rosenvængets Hovedvej,  -  nr. 39 opslag 23
 892. Karen Marie Nielsen, ugift, f. i Eggerslev sogn, d. 5. feb. 1885,   Rosenvængets Paralelvej,  -  nr. 7 opslag 18
 893. Andrea Nielsen, ugift, f. i Slagelse d. 22 aug. 1865,  Plejerske.  Rosenvængets Hovedvej,  -  nr.  7 opslag 18
 894. Anton Castenskiold, f. i Kindertofte 11. apr. 1860,  g.m. Sophia,  forhen ritmester og kammerherre. Rosenvængets Sideallé,  -  nr. 5 opslag 11
 895. Karen Kirstine Thora Olsen, ugift, f. i Korsør d. 14. marts 1893,   Rosenvængets Sideallé,  -  nr. 7 opslag 13
 896. Alfred Hansen, f. i Sørbymagle, d. 11. juni 1888, g.m. Eleonora, Kolonialhandler  Roskildevej  -  nr. 43 B  opslag 21
 897. Oline Jacobsen, separeret, f. i Slagelse d. 13. dec. 1880, Arbejder på Hospital   Roskildevej  -  nr. 53 opslag 37
 898. Jens Jørgensen, ugift, f. i Slagelse d. 24. maj 1885, Arbejdsmand.  Roskildevej  -  nr. 53 opslag 38
 899. Kristine Elisabeth Petersen. ugift, f. i Slagelse d. 13. nov. 1899, Kontorist, Holmeg. Glas.  Rothesgade  -  nr. 9 opslag 3
 900. Sigrid, f. i Slagelse d. 7. juni 1895, g.m. Ewald Christensen, husmoder,   Rothesgade  -  nr. 4  opslag 13
 901. Axel Sørensen, f. i Boeslunde d 8 dec. 1884, g. m. Vilhelmine, [her under] Fabrikant   Rothesgade  -  nr. 8  opslag 19
 902. Vilhelmine Marie Elisabeth Emilie f. Rathje , f. i Korsør d. 16. nov. 1881, g.m. ovenstående Sørensen, Husmoder.   Rothesgade  -  nr. 8  opslag 19
 903. Hans Viggo Jensen, ugift, f. i Slagelse d. 14. maj 1909, Søn.   Rudolph Bergsgade  - Lige numre  nr.  20  opslag 20
 904. G. Johannes Hartvig Jensen, ugift, f. i Slagelse d. 25. aug 1915, Søn   Rudolph Bergsgade  - Lige numre  nr. 20   opslag 20
 905. Karl Gunnar Julius Rasmussen, f. i Slagelse d. 30. jan. 1894, g.m. Dagmar, Smedesvend.   Rudolph Bergsgade  - Ulige numre  nr.  19  opslag 20
 906. Oluf August Schou, enkemand f. i Slagelse d. 10. nov. 1833,  pens. lærer.  Rudolph Bergsgade  - Ulige numre  nr. 25   opslag 26
 907. Olivia Karoline Johanne Nielsen, ugift, f. i Korsør d. 24. okt 1912, barn.   Rudolph Bergsgade  - Ulige numre  nr.  57  opslag 59
 908. Niels Peter Knudsen, f. i Slagelse d. 8. marts 1876, g,m. Anna Marie, Trafikmester.   Ruthsvej  3  opslag 7
 909. Hans Christian Christensen, f. i Slagelse d. 28. jan 1852, g.m. Ida, incassator   Ryesgade, lige numre - Nr.4  opslag 8
 910. Poul Rudolf Evald Jensen, ugift,f. i Slagelse d.  2. jan. 1899, mekaniker.  Ryesgade, lige numre - Nr. 6 opslag 13
 911. Anna Andrea f. Nielsen  f. i Korsør d. 27. maj 1898, g.m. Ove Frennesen, husmoder   Ryesgade, lige numre - Nr. 8 opslag 16
 912. Marie Poulsen,  enke, f. i Skælskør d. 28 feb. 1857, Husejerinde.   Ryesgade, lige numre - Nr. 14 opslag  25
 913. Christian Alfred Petersen, ugift, f. i Sørbymagle d. 1. juni 1889, Malermester.  Ryesgade, lige numre - Nr. 8 opslag 25
 914. Niels Theodor Nielsen ugift, f. i Slagelse d. 1. nov. 1864, Kusk.  Ryesgade, lige numre - Nr. 16-20 opslag 32
 915. Frederik Vilhelm  Ferd.Vald. Hansen, enkemand, f. 1. jan. 1865, Arb.mand.  Ryesgade, lige numre - Nr. 16-20  opslag 33
 916. Karen Mary Jensen, ugift, f. i Slagelse d. 8. sep. 1898, Gangpige [Alm.Hosp.]  Ryesgade, lige numre - Nr. 16-20 opslag 35
 917. Ane Kirstine Bruzelius, fraskilt, f. i Korsør d. 21. okt 1843 Vågekone.  Ryesgade, lige numre - Nr. 16-20  opslag 39
 918. Florentine Jørgine Jensen, enke, f. i Korsør d. 23. sep. 1850, Noklerske.  Ryesgade, lige numre - Nr. 16 - 20  opslag 41
 919. Johanne Petersen, ugift, f. i Boeslunde d. 4. sep. 1846, Tjenestepige.  Ryesgade, lige numre - Nr.16-20  opslag 45
 920. Georg Peter Marius Nielsen,  gift, f. d. 28. okt 1869   Søfyrbøder. Ryesgade, lige numre [Alm. Hosp.]- Nr. 16-20  opslag 51
 921. Christian Lausen, separeret, f. i Sørbymagle d. 22. maj 1856 Maskinsnedker.  Ryesgade, lige numre - Nr. 16-20 opslag 52
 922. Carl Valdemar Nielsen, ugift, f. i Slagelse d. 13. maj 1896, Repræsentant.  Ryesgade, lige numre - Nr. 30 B opslag 67
 923. Ane Cathrine Nielsen, enke, f. i Havrebjerg d. 9. nov. 1854 - Moder.  Ryesgade, lige numre - Nr.  opslag 
 924. Laura Margrethe, f. i Slagelse d. 4. juni 1891, g.m. Kai Christiansen. Expeditrice Ryesgade, lige numre - Nr. 30 B opslag 67
 925. Christin Larsen, Ugift f. i Slagelse d. 29 sep 1880 Forretningsindehaver, manufaktur Ryesgade, lige numre - Nr. 30 C opslag 70
 926. Anna Bertholin Hansen, enke, f. i Slagelse d. 12. sep. 1859, Alderdomsunderstøttelse.  Ryesgade, lige numre - Nr.32  opslag 74
 927. Emma Marie Petersen, ugift, f. i Slagelse d. 27. aug. 1859, Privat sygeplejerske.  Ryesgade, lige numre - Nr. 32 opslag 74
 928. Hal . .  Vilhelm . .[??] Hansen ugift, [Ikke fundet i kirkebøger f. Slagelse] f. i Slagelse d. 30. juli 1882, Husmoder, strygerske.  Ryesgade, lige numre - Nr. 36 opslag 82
 929. Elinor Dagny Birgitte født Larsen gift Jensen,  f. i Korsør d. 3. nov. 1901, Logerende skotøjsarbejderske  Ryesgade, lige numre - Nr. 38 opslag 85
 930. Petrine Marie Larsen, ugift, f. i Korsør d. 26. maj 1875, Rengøring  Ryesgade, lige numre - Nr. 38 opslag 85
 931. Jenny Petra Marie Larsen, ugift, f. i Korsør d. 14. juli 1896, datter af ovennævnte, Tuborgs Bryggerier.  Ryesgade, lige numre - Nr. 38 opslag 85
 932. Agda Nelby Bartha Larsen, [Navneændring til 'Nordkov' Se Kb.]  ugift, f. i Korsør d. 15. juli 1911, Barn af Petrine Larsen. Ryesgade, lige numre - Nr. 39 opslag 85
 933. Peter Johan Jacobsen, enkemand, f. i Slagelse d. 26. jan. 1875, Skomagersvend.  Ryesgade, lige numre - Nr. 40 B opslag 94
 934. Ida Johanne Mathilde Sørensen, enke, f. i Skælskør d. 17. aug 1872, Strygerske.  Ryesgade, lige numre - Nr. 40 D  opslag 102
 935. Valborg Ida Sørensen, ugift, datter af ovennævnte, f. i Skælskør d. 28. okt 1894.  Ryesgade, lige numre - Nr. 40 D opslag 102
 936. Emil Skaarup, f. i Skælskør d. 28. feb. 1867, g.m. Franziska, Skomagersvend.  Ryesgade, lige numre - Nr. 40 D opslag  103
 937. Hans Peter Jespersen, enkemand, f. i Korsør d. 10. okt. 1853, Pensionist   Ryesgade, lige numre - Nr.40 F  opslag 111
 938. Ingeborg Lyngholm Nielsen, fraskilt. f. i Slagelsed. 10. nov. 1874, syerske.  Ryesgade, lige numre - Nr. 42 Opg. 4  opslag 136
 939. Julie,  f. i Slagelse d. 14. juni 1882, g.m. Nis Grønbeck.  Ryesgade, lige numre - Nr. 42, opgang 5 opslag 139
 940. Anna Marie Frederikke, f. i Slagelse d. 1. aug. 1866, g.m. Hans Peter Carlsen,   Ryesgade, lige numre - Nr. 46-48  opslag 157
 941. Christen Christiansen,  f. i Hemmeshøj d. 23. feb. 1887, g-m.- Agnes, tjener.  Ryesgade, lige numre - Nr. 56 C opslag 175
 942. Jørgen Frederik Larsen, ugift, f. i Slagelse d. 29. maj 1888, Jord- og betonarbejder  Ryesgade, lige numre - Nr. 64 A opslag 202
 943. Lars Rasmussen, ugift, f. i Eggeslevmagle d. 6. jan 1852, murerarbejdsmand.  Ryesgade, lige numre - Nr. 64 opslag 204
 944. Maren Hansine Jacobsen, ugift, f. i Baaslunde [Se Eggeslevmagle kirke! ] d. 4. juli 1869, Bestyrerinde  Ryesgade, lige numre - Nr. 68 opslag 234
 945. Jens Peter Larsen, f. i Boeslunde d. 3. sep. 1881, g.m. Valborg, Viktualiehandler.  Ryesgade, lige numre - Nr. 74 opslag 253
 946. Christian Hansen Ingeberg. f. i Slagelse 4. april 1890, husfader, Chauffør. g.m. Augusta, Ryesgade, lige numre - Nr. 74 opslag 254
 947. Anthon Nielsen, f. i Slagelse d. 30. dec. 1853, g.m. Karen, Bager.  Ryesgade, lige numre - Nr. 76 opslag 257
 948. Frederik Hans Struve, f. i Kindertofte d. 16. jan 1883, g.m. Meta, Forvalter.  Ryesgade, lige numre - Nr. 76 opslag 257
 949. Amalie Sofie Hnsen, enke, f. i Skælskør d. 9. okt 1858, Forhen mejeri.  Ryesgade, lige numre - Nr. 82 Bopslag 266
 950. Kristine Petersen, ugift, f. i Slagelse d. 3. marts 1897, Strygerske.  Ryesgade, lige numre - Nr. 84 opslag 273
 951. Karen Mortensen, ugift, f. i Korsør d. 29. dec. 1869 Forhen tobaksarbejderske nu: Uarbejdsdygtig.  Ryesgade, lige numre - Nr. 84 B opslag 279
 952. Marie Christine, f. i Korsør d. 9 feb. 1862, g.m. Niels Peter Jensen,   Ryesgade, lige numre - Nr. 88 opslag 289
 953. Cardene Amalie Madsen, enke, f. i Slagelse d. 29 juli 1875,   Ryesgade, lige numre - Nr. 96 opslag 305
 954. Horthense Josephine Margrethe Andersen, ugift, f. i Korsør d. 8. nov 1875, Dameskrædderinde  Ryesgade, lige numre - Nr. 106 opslag 319
 955. Mette Kirstine Rasmussen, enke, f. i Slagelse d. 9. okt 1848,   Ryesgade, lige numre - Nr. 114 opslag 342
 956. Ludvig Emill Haldbæk, f. i Skælskør d. 12. juli 1879, g.m. Gustava, Cigarhandler.  Ryesgade, lige numre - Nr. 116 opslag 349
 957. Hermann Carl Jørgensen, ugift, f. i Slagelse d. 16. juni 1894, Postbud  Ryesgade, lige numre - Nr. 124 B  opslag 368
 958. Niels Milius, ugift, f. i Slagelse 22. aug 1876 arbejdsmand. Lem i hospitalet, Ryesgade, Ulige numre - Nr. 11-17 opslag 23
 959. Han Christian Jensen, f. i Eggeslevmagle d. 30. jan 1847,  husfælle i alm. Hosp. Arbejdsmand  Ryesgade, Ulige numre - Nr.11-17 opslag 27
 960. Jens Johansen, ugift, f. i Kindertofte 22.dec 1859,  Arb.mand. Ryesgade, Ulige numre - Nr. 11-17 opslag 27
 961. Jørgen Salvator Jørgensen, ugift, f. i Slagelse d. 30. maj 1855.   Ryesgade, Ulige numre - Nr. 11-17 opslag 28
 962. Jørgen Larsen, enkemand, f. i Slagelse d. 24. juni 1846. Arb.mand.    Ryesgade, Ulige numre - Nr. 11-17opslag 28
 963. Hans Olsen, f. i Skælskør d. 24. nov. 1857, cigarmegager.   Ryesgade, Ulige numre - Nr. 11-17 opslag 38
 964. Mads Peter Sørensen, f. i Slotsbjergby janur 1851 Arbejdsmand, gift.  Ryesgade, Ulige numre - Nr. 11-17 opslag 41
 965. Ludvig Otto Thomsen, ugift, f. i Boeslunde d. 6. sept 1854, arbejdsmand.   Ryesgade, Ulige numre - Nr. 11-17 opslag 41
 966. Dorthea Olsen, ugift, f. i Korsør d. 12. aug 1855, tjenestepige.   Ryesgade, Ulige numre - Nr.11-17 opslag 43
 967. Theodor Aug. Nic. Solberg, enke, f. i Slagelse d. 17. april 1843    Ryesgade, Ulige numre - Nr. 11-17 opslag 47
 968. Christian Julius Madsen, f. i Korsør d. 7. dec. 1856, g.m. Maren Christine, Pladsformand.   Ryesgade, Ulige numre - Nr.25 A opslag 60
 969. Anna Helene, f. i Slagelse d. 26. jan 1888, g.m.  August Johannesen  Ryesgade, Ulige numre - Nr.25 C opslag 67
 970. Caroline Frederikke, f. i Skælskør d. 1. juni 1884, g.m. Axel Schulby  Ryesgade, Ulige numre - Nr.27 opslag 74
 971. Dagmar Louise Ottavia Jensine f. Andersen , fraskilt  Jensen f. i Korsør d. 18. maj 1869. Syerske.   Ryesgade, Ulige numre - Nr. 29 C opslag  80
 972. Christine Laub, enke, f. i Slagelse d. 16. feb. 1868, Rengøring.   Ryesgade, Ulige numre - Nr. 39 opslag 102
 973. Frits Peter Christian Laub, ugift, f. i Slagelse d.18. juli 1894, søn, kusk.    Ryesgade, Ulige numre - Nr.39 opslag 102
 974. Elinor Dagny Birgitte f. Larsen - gift Jensen, f. i Korsør d. 3 nov. 1901, i besøg, gift, logerende.  Ryesgade, Ulige numre - Nr. 39 opslag 106
 975. Ella Thomine Marie, f. i Skælskør d. 26. nov. 1893, g.m. Victor Meier.   Ryesgade, Ulige numre - Nr.41 B opslag 117
 976. Agnes Josefine Ellehammer, f. i Skagelse d. 26. marts 1885, gift m. Thorvald Ellehammer [Opslag 152]   Ryesgade, Ulige numre - Nr. 47 B opslag 149
 977. Holger Rittmeyer, ugift, logerende laborant f. i Slagelse d.6 april 1896.   Ryesgade, Ulige numre - Nr. 47 B opslag 149
 978. Martine Andrea Thomsen, ugift, f. i Korsør d. 26. jan 1850, frøken, alderdomsunderstøttelse. Ryesgade, Ulige numre - Nr. 49 B opslag 157
 979. Frederikke Sofie Andersen, enke, f. i Korsør d. 28. juli 1861.   Ryesgade, Ulige numre - Nr.59  opslag  172
 980. Mathilde, f. i Slagelse d.29. dec. 1887, gift m. vognmand  Mehlsen   Ryesgade, Ulige numre - Nr.61 opslag  175
 981. Anna M. Jørgensen, ugift f. i Slagelse d. 15. jan 1901datter, husassistent.   Ryesgade, Ulige numre - Nr.63 A opslag  181
 982. Karoline Hansen, ugift, f. i Slagelse d, 31. marts 1870, Detailhandel.  Ryesgade, Ulige numre - Nr. 65 opslag  185
 983. Harald N. C. Pedersen, f. i Korsør d.11. marts 1868, g.m. Karoline, bromand v. D.D. Stasbaner  Ryesgade, Ulige numre - Nr. 65 A opslag  187
 984. Carl Christian Petersen, f. i Korsør d. 28. okt. 1857, g.m. Ida. Snedkersvend.  Ryesgade, Ulige numre - Nr. 67 opslag  191
 985. Hansine, f. i Korsør d. 5. marts 1860, g.m. Jens Kaaber, [Måske identisk m. Hansine Juliane Richter, f. i Korsør d.15. marts 1860?]   Ryesgade, Ulige numre - Nr. 73 A opslag  226
 986. Wulff Valdemar Wiilffield (?? gnidret) enkemand f. i Skælskør d. 24. juli 1874 smed.[Ikke fundet i kirkebogen]   Ryesgade, Ulige numre - Nr. 79 A opslag  240
 987. Christian Jensen, f. i Slotsbjergby d. 19. juni 1849, [Midlertidig syg, Kommunehosp. se opslag 248]   Ryesgade, Ulige numre - Nr. opslag  250
 988. Kirsten Larsen, enke, f. i Flakkebjerg d. 2. april 1855    Ryesgade, Ulige numre - Nr. 79 C opslag  254
 989. Hansine Christiane f. Jensen, f. i Korsør d. 27. okt 1867 g.m. Jens Christensen.  Ryesgade, Ulige numre - Nr. 79 C opslag  254
 990. Carl Johan Georg E.V. Larsen, f. i Korsør d.15. juni 1872, g.m. Charlotte, Arbejdsmand. Ryesgade, Ulige numre - Nr. 79 C opslag  255
 991. Olivia Christensen, ugift, f. i Slagelse d. 7. nov. 1897, datter, ekspeditrice.   Ryesgade, Ulige numre - Nr. 83 opslag  263
 992. Sigrid Marie Christensen, ugift, f. i Slagelse d.2. nov. 1900, datter, Ekspeditrice   Ryesgade, Ulige numre - Nr. 83 opslag  263
 993. Johannes Jørgensen, f. i Slagelse d. 29. aug. 1872, gift m. Klara. [Se opslag 264] Flyttemand   Ryesgade, Ulige numre - Nr. (Midlertidig i Randers)  opslag  266
 994. Kristian Emil Hallenius Larsen, ugift f. i Korsør d. 25. aug 1904 barn, bud. Ryesgade, Ulige numre - Nr. 85 E opslag   286
 995. Hans Karlo Larsen, ugift, f. i Korsør d. 23. marts 1902, barn,  Ryesgade, Ulige numre - Nr. 85 E opslag  286
 996. Kaj Magnus Herluf Larsen f. i Korsør d. 12. juni 1912, barn.   Ryesgade, Ulige numre - Nr. 85 E opslag  286
 997. Henrik Jensen, ugift, f. i Vemmelev d. 28. juli 1897, Skrædersvend   Ryesgade, Ulige numre - Nr. 97 opslag  300
 998. Carl Viktor Sørensen Nørgaard, ugift f. i Korsør d. 19. juni 1899, Boghandler medhjælper.  Ryesgade, Ulige numre - Nr. 105 opslag  335
 999. Olga Karoline Hellesen, ugift, f. i Korsør d. 25. sep. 1882, Musiklærerinde.   Ryesgade, Ulige numre - Nr. 107 opslag  339
 1000. Karen Margrethe Hellesen,  ugift, f. i Korsør d. 2. juni 1894 Expeditrice. Ryesgade, Ulige numre - Nr. 107 opslag  339
 1001. Bertha Jensine Jensen, ugift, f. i Korsør d.29. marts 1866, Syning.  Ryesgade, Ulige numre - Nr.107 opslag  339
 1002. Jens Peter Carlsen, ugift, f. i Boeslunde d. 11. maj 1851.  Ryesgade, Ulige numre - Nr.107 opslag  339
 1003. Dorthea Vad-Madsen, ugift, f. i Korsør d. 8. april 1863, Frøken. Ryesgade, Ulige numre - Nr 109 A. opslag  346
 1004. Frederik Aage Holger Petersen, ugift, f. i Korsør d. 19. jan 1899, Former Kbh. Flydedok.   Ryesgade, Ulige numre - Nr. 111 C opslag  360
 1005. Ida Mortensen, ugift, f. i Slagelse d. 19. jan. 1896. Fabriksarbejder. Ryesgade, Ulige numre - Nr. 111 D opslag  363
 1006. Alhed Zinklar Harting Zinglersen, f. i Slagelse S. Mikkels sogn, d. 5. dec. 1898, Skotøjsarbejder   Ryesgade, Ulige numre - Nr. 125 B opslag 383
 1007. Jens Peter Christensen, f. i Slagelse d. 17. dec. 1876, g.m. Laura, Glarmester.   Ryesgade, Ulige numre - Nr.125 B opslag 384
 1008. Maria Dorthea Nielsen, enke, f. i Slagelse d. 30. juli 1866,   Ryesgade, Ulige numre - Nr.127 opslag 388
 1009. Magnus Knud Dunvald Larsen, f. i Korsør d. 20. marts 1894, g. m. Karen, Skrædermester. Ryesgade, Ulige numre - Nr.129 opslag 400Louis Johan Abrahamsen
 1010. Louis Johan Abrahamsen, f. i Slagelse d. 19. maj 1897, g.m. Thora, Lagerarbejder.  Ryesgade, Ulige numre - Nr. 129 opslag  400
 1011. Ellen Kirstine Henriksen, ugift, f. i Slagelse d. 2. juni 1913, Barn.   Rygaards Allé - Nr. 3 opslag 3
 1012. Meta Edvardine Jacobsen, ugift, f. i Korsør d. 2. aug. 1888, Husjomfru. Rygaards Allé - Nr. 37 opslag 9
 1013. Caroline, f. i Slagelse d. 26. aug 1871, g.m. Carl Otto Aagaard   Rysensteensgade - Nr. 1  opslag 4
 1014. Oluf Mathiesen, ugift, f. i Korsør d. 4. dec. 1894, Elektrikersvend.   Ryvangsallé - Nr. Kaserne I  opslag 25
 1015. Laurits Sophus Petersen, f. i Slagelse d. 29. jan 1875, g.m. Alma, Direktør.   Ryvangsallé - Nr. 78  opslag 99
 1016. Carlo Petersen, ugift, f. i Slagelse d. 28. aug. 1903. Barn   Ryvangsallé - Nr.  78 opslag 99
 1017. Ellidda Petersen, ugift, f. i Slagelse d. 6. jan. 1906, Barn   Ryvangsallé - Nr. 78  opslag 99
 1018. Helge Petersen, ugift, f. i Slagelse d. 21. marts 1909, Barn   Ryvangsallé - Nr. 78  opslag 99
 1019. Velinda Petersen, ugift, f. i Slagelse d. 7. maj 1912, Barn.  Ryvangsallé - Nr. 78  opslag 99
 1020. Rita Jensen, ugift, f. i Skælskør d. 11. juni 1898, Husgerning.   Ryvangsallé - Nr. 78  opslag 99
 1021. Ulrikke Kirstine født Kürstein, gift Hansen, f. i Korsør d. 1.feb. 1886, Husmoder.   Røddinggade - Nr. 1  opslag 3
 1022. Marie Bolette Andersen, enke, f. i Slagelse d. 24. april 1863, Rengøringskone.   Røddinggade - Nr. 7 A  opslag 18
 1023. Anna Valborg, f. i Korsør d. 4. marts 1887, g.m. Frederik Petersen, Husmoder.   Røddinggade - Nr. 10 A  opslag  47
 1024. Anna Caroline Madsine, f. i Skælskør d. 19. dec. 1879, g.m. Søren Pedersen.    Rømersgade - Nr. 9 B  opslag  22
 1025. Ole Jensen, ugift, f. i Boeslunde d. 23. april 1867, Sagfører.   Rømersgade - Nr. 11  opslag  25
 1026. Jens Jørgen Birck, ugift f. i Forlev d. 3. feb. 1900, Maskinarbejder.   Rømersgade - Nr. 17  opslag  39
 1027. Laur. Martinius Frederiksen, ugift, f. i Svendstrup 17. nov 1898, Arbejdsmand.  Rømersgade - Nr. 17  opslag  39
 1028. Anna Marie Jensen. enke, f. i Slagelse d. 28. aug. 1870, Rengøringskone.   Rømersgade - Nr. 23 A  opslag  53
 1029. Fritz H. Nielsen, ugift, f. i Slagelse d 13. april 1899,    Rømersgade - Nr. 27  opslag  69
 1030. J. M. R. Larsen, enkefru, f. i Slagelse d. 23. april 1860, Medhjælp ved handel.   Rømersgade - Nr. 20 C  opslag  79
 1031. Chr. V. J. Jensen, f. i Bøgelunde d. 1. aug 1870, g. m. Olga. Restauratør.  Rømersgade - Nr. 22  opslag  81
 1032. Laura Dorthea Petrea, f. i Skælskør d. 6. juli 1895. g.m. Thomas Mathiasen,    Rømersgade - Nr. 24 A  opslag  88
 1033. Agnes Margrethe Kirstine, f. i Slagelse d. 10. sep. 1888, g.m. Anders Andersen.   Rørholmsgade - Nr. 5 B  opslag  13
 1034. Karen Signe (Karensine) f. Nielsen enke efter Christensen, f. i Korsør d. 30. nov. 1853,    Rørholmsgade - Nr. 7A  opslag  16
 1035. Henriette f. Pedersen, f. i Korsør d. 18. nov. 1888, g.m. Jens Einar Hougaard    Rørholmsgade - Nr. 7 A  opslag  16
 1036. Marie Christine,  f. i Slagelse d. 3. nov. 1885, g.m. Johannes Larsen.   Rørholmsgade - Nr. 11  opslag  23
 1037. Anna Johanne,  f. i Skælskør d. 22. nov. 1871, g.m. vinkyper Poul P. Petersen, Husmoder.   Rørholmsgade - Nr. 19 opslag  36
 1038. Hans Peter Mortensen, f. i Slagelse d. 24. juli 1866, g.m. Mathilde, Grosserer.  Rørholmsgade - Nr. 21  opslag  40
 1039. Dora Elisabeth Gjellerup, ugift, f. i Slagelse d. 10. juli 1877, Husassiatent.  Rørholmsgade - Nr. 4  opslag  52
 1040. Peter Christensen, f. i Slagelse d. 20. okt. 1877,  g.m. Martine.  Rørholmsgade - Nr. 10  opslag  57
 1041. Flora de la Porte, enke, f. i Slagelse d. 27. okt. 1856, Pensionatsværtinde.   Rørholmsgade - Nr. 14  opslag  64
 1042. Hans Peter Beder, f. i Slagelse d. 4. april 1900, logerende stud.   Rørholmsgade - Nr. 18  opslag  75
 1043. Paula Emilie Jensen, ugift, f. i Slagelse d. 11. feb. 1900, Kaffejomfru.   Rådhuspladsen - Nr. 59 Paladshotel  opslag 8
 1044. Anna Karoline Wilhelmine Christensen, ugift, f. i Slagelse d. 11. okt. 1896, Kaffejomfru.  Rådhuspladsen - Nr. 59  opslag  8
 1045. Mary Kirstine Rasmussen, ugift, f. i Slagelse d. 18. juli 1899, Stuepige.  Rådhuspladsen - Nr. 59  opslag  11
 1046. Vilhelmine Iversen, ugift, f. i Slotsbjergby d.  3. maj 1860, Marskandiser  Rådhuspladsen - Nr. 73  opslag  24  
 1047. Lauritz Reinholt Larsen, ugift, f. Skælskør d. 23. marts 1893, Kusk.  Rådhuspladsen - Nr. 73  opslag  24
 1048. Elna Foersom, ugift, f. i Slagelse d. 17. okt. 1875, Tranlatrice.  Rådhuspladsen - Nr. 2  opslag  31
 1049. Hans Christian Petersen, ugift, f. i Slagelse d. 26. juli 1903, Kjøkenkarl. Rådhuspladsen - Nr. 16  opslag  42
 1050. Kaj Felix Jacobsen, f. i Slagelse d. 23. okt 1903 Tjenerlærling.  Rådhuspladsen - Nr. 16  opslag  43
 1051. Andrea Emilie f. Jacobsen f. i Gerlev sogn, Sorø amt 30. juni 1853. G. m. Poul Bruun de Neergaard  Rådhusstræde - Nr. 1  opslag  3
 1052. Marie Katrine. f. i Vemmelev d. 16. juni 1855, g.m. ?? Nielsen [Temmeligt utydeligt. Ikke fundet i Vemmelev KB,] Rådhusstræde - Nr. 2  opslag  21
 1053. Olga Amalie, f. i Slagelse d. 25. april 1889, g.m. Johnny Christensen.  Raadmandsgade lige numre - Nr. 14  opslag  18
 1054. Jørgen Jensen f. i Kirke Stillinge d. 12. feb. 1878, g.m. Anna, Detailhandler.   Raadmandsgade lige numre - Nr. 36  opslag  48
 1055. Mine Eriksen, enke, f. i Slagelse d. 9. juni 1866, Arbejdskone. Raadmandsgade lige numre - Nr. 36  opslag  48
 1056. Nilsine Rasmine, f. i Korsør d. 14. feb. 1862, g.m. Hans Chr. Jensen, Arbejderske Galle & Jessen.   Raadmandsgade Ulige numre - Nr. 19 A  opslag  34
 1057. Karen Marentha Ingeborg født Hansen f. i Skælskør d. 26. dec. 1888, g.m. bagersvend Poul Morten Hansen.  Raadmandsgade Ulige numre - Nr. 21 D opslag  54
 1058. Oscar Adolf Rolsted, f. i Slagelse d. 20. feb. 1875, g.m. Dagmar Marie.  Tømrersvend.   Raadmandsgade Ulige numre - Nr. 23  opslag  68
 1059. Mads Peder Nielsen, f. i Slagelse d. 4 okt 1867 g. m. Vilhelmine, Fabriksarbejder. Raadmandsgade Ulige numre - Nr. 33  opslag 80
 1060. Jens Peder Stoltze, f. i Munkebjergby d. 2. aug. 1864, g. m. Anna Magdalene, Kusk.  Raadmandsgade Ulige numre - Nr. 33  opslag 84
 1061. Carl Christian Julius Jensen, f. i Magle by, Skælskør d. 15. juni 1863,  g.m  [herunder] Emilie, Pladsmand v. Kommunen.   Peter Sabroesgade  - Nr. 15  opslag 20
 1062. Emilie Frederikke Augusta, f. Slagelse Mark d. 10. okt. 1863, g.m. ovenstående Jensen      Peter Sabroesgade  Nr. 15   Opslag 20 
 1063. Emmy Marie, f. i Slagelse d. 2. juni 1891, g.m. Carl Christian Madsen,   Peter Sabroesgade  Nr. 14   Opslag 41
 1064. Jenny Marie Fleck. separeret, f. i Slagelse d. 20. nov. 1875, husmoder.  Peter Sabroesgade  Nr.  18  Opslag 45
 1065. Johannes Ferdinand Fenger Winther, ugift. f. i Slagelse d. 30. okt 1884, Direktør på "Sæbekontoret"    Sagasvej  Nr.  6  Opslag 16
 1066. Peter Martin Petersen, f. Taarnborg sogn d. 6. juni 1859, g.m. nedenstående. Skræder.  Saltholmsvej  Nr.  4  Opslag 25
 1067. Marie Jensine, f. i Taarnborg sogn d. 4. april 1863, g.m. ovennævnte Petersen.  Saltholmsvej  Nr.  4  Opslag 25
 1068. Harald Alexander Ferdinand Petersen, ugift, f. i Taarnborg sogn d. 17. aug. 1891, søn, arbejdsmand.  Saltholmsvej  Nr.  4  Opslag 25
 1069. Berndorf Viking Thorkild Petersen, ugift, f. i Tårnborg d. 16. maj 1894, Lagerarbejder.  Saltholmsvej  Nr.  4  Opslag 25
 1070. Ølund Tolstoj Petersen, ugift, f. i Taarnborg d. 26. juni 1901, Skrædersvend Saltholmsvej  Nr.  4  Opslag 25
 1071. Bartha Wilhelmine Christensen, f. i Slagelse sct. Mikkels, d.11. feb. 1908, Datterdatter.   Saltholmsvej  Nr. 4   Opslag 25
 1072. Christiane, f. i Skælskør d. 31. marts 1877 g.m. stukatør Ludvig Olsen. Samfunds Allé  Nr. 5   Opslag 7
 1073. Hans Peter Nielsen, enkemand f. i Slagelse d. 1. marts 1842, Flyttemand.  Samsøgade  Nr.  1  Opslag 3
 1074. Olga, f. i Lundforlund d. 2. juli 1883, g.m. Hans Larsen, [Midlertidig bortrejst]  Samsøgade  Nr.  11  Opslag 23
 1075. Valdemar Scavenius Hansen, f. Hulby mark, Taarnborg sogn d. 25. juni 1887, g.m.Ane Kristine, Arbejdsmand  Sankelmarksgade  Nr. 3   Opslag 8
 1076. Anna Marie Kirstine f. Nielsen, f. i Korsør d. 26. jan. 1859, g.m. Louis Nielsen,    Sankelmarksgade  Nr.  11  Opslag 24
 1077. Bertel Christian Bertelsen, ugift, f. i Næsby v. Stranden d. 22. jan 1879, Kusk. Sankelmarksgade  Nr.  13  Opslag 29
 1078. Christian Olsen, enkemand, f. i Landsgrav 17. dec. 1835, pensionist.  Sankelmarksgade  Nr.  19  Opslag 40
 1079. Edith Anna Amalie Brennecke. ugift, f. i Slagelse skt. Mikkels d. 16.dec. 1913, datter  Sankelmarksgade  Nr. 4   Opslag 52
 1080. Hans Peter Knoblauck, f. i Skælskør d. 23. dec. 1859, g.m. Boline, Snedker i Tøjhuset.  Sankelmarksgade  Nr. 26   Opslag 90
 1081. Helga Marie, f. i Tingjellinge d. 7. april 1882, g.m. Hans Jørgen Hansen, Husmoder.  Sankelmarksgade  Nr. 34   Opslag 104
 1082. J. P. Arleth, f. i Hemmeshøj  25. nov. 1874, g. m. Anna, [Se opslag 15] Havearkitekt, [ Midlertidigt i Nizza]  Sauntesvej  Nr.  29  Opslag 16
 1083. Jens Jensen, ugift, f. i Slagelse d. 24. dec. 1879, Arbejdsmand.  Saxogade, lige numre  Nr.  8  opslag 17
 1084. Jens Larsen, ugift, f. i Slagelse d. 5. jan. 1890, Arbejdsmand.  Saxogade, lige numre  Nr. 8   opslag  26
 1085. Jens Nielsen, ugift, f. i Korsør d. 25. dec. 1875, Arbejdsmand   Saxogade, lige numre  Nr.  8  opslag 27
 1086. Hermandius Rosalie Marie Hermandsen, ugift, f. i Slagelse 20. juni 1889, Husholderske.  Saxogade, lige numre  Nr.  10  opslag 30
 1087. Carl Marius Andersen, ugift, f. i Slagelse d. 26. feb. 1899, Lagerarbejder.  Saxogade, lige numre  Nr. 12 A   opslag 37
 1088. Sofie Louise Bergmann, Enke f. i Næsby  v. Slagelse d. 24. sep. 1840, Aldersomsunderstøttelse.  Saxogade, lige numre  Nr. 12 A   opslag 37
 1089. Kristen Magnus Thomas Hansen, ugift, f. i Slagelse d. 1. nov. 1902, Søn og mekanikerlærling.  Saxogade, lige numre  Nr.  20/22  opslag 56
 1090. Johannes Cyrilles Thomas Hansen, ugift, f. i Slagelse d. 13. juni 1906 Søn og skotøjsarbejder. Saxogade, lige numre  Nr. 20/22  opslag 56
 1091. Anna Elisabeth Christensen, ugift, f. i Tjæreby  Skælskør d. ?? april 1877, Bryggeriarbejderske  Saxogade, lige numre  Nr.  20/22  opslag 61
 1092. Sofie Frederikke, f. i Tjæreby [Amt oplystes ikke] d. 8. okt 1876, g.m. Robert Johansen.  Saxogade, lige numre  Nr.  24  opslag 70
 1093. Jenny Louise Gudrun, f. i Slagelse d. 26. maj 1893, g.m. Natan Green, Hustru.  Saxogade, lige numre  Nr. 28 C   opslag 82
 1094. Ketty Gabrielle Christensen, ugift, f. i Slagelse d. 8 nov. 1899, slægtning  [til ovennævnte] husassistent.  Saxogade, lige numre  Nr.  28 C  opslag 82
 1095. Hans Peter Salomon Nielsen, f. i Slagelse d. 11. juli 1884, g.m. Anne Frederikke, Vognmandskusk. Saxogade, lige numre  Nr. 30 C   opslag 95
 1096. Anna Johanne Nielsen, ugift, f. i Korsør d. 30. aug. 1910, Datter. [af ovennævnte]  Saxogade, lige numre  Nr.  30 C  opslag 95
 1097. Niels Peter Nielsen, f. i Boeslunde d. 1. dec. 1875, g.m. Anna, Murerarbejdsmand.  Saxogade, lige numre  Nr.  30 D  opslag 97
 1098. Svend Aage Edvin Nielsen, ugift, f. i Boeslunde d. 19. dec. 1907, Søn.  Saxogade, lige numre  Nr.  30 D  opslag 97
 1099. Anna Katrine, f. i Slagelse d. 2. feb. 1864, g.m. Niels Petersen, Husmoder Saxogade, lige numre  Nr. 38   opslag 108
 1100. Trine Mette Krestine Nielsen, enke, f. i Flakkebjerg d. 4. juli 1845, Aldersomsunderstøttelse.  Saxogade, lige numre  Nr.  38  opslag 113
 1101. Karen Nikoline Marie, f. i Slagelse d. 18. feb. 1894, g.m. Niels O. Christensen, Husmoder.   Saxogade, lige numre  Nr.  42  opslag 131
 1102. Gerda Marie Sofie Nielsen, enke, f. i Boeslunde d. 20. juli 1876, Køkkenkone. [Metodist]  Saxogade, lige numre  Nr.  46  opslag 153
 1103. Søren Rasmus Jacobsen, Separeret. f. i Vemmelev d. 16 juli 1865, Arbejdsmand.    Saxogade, lige numre  Nr.  58  opslag 179
 1104. Marius Thomas Jacobsen,  ugift, f. i Korsør d. 16. jan. 1904, søn [af ovennævnte]  Bud. Saxogade, lige numre  Nr. 58  opslag 179
 1105. Ejnar Christian Larsen, f. i Slagelse d. 2. juli 1885, g.m. Jensine, Havnearbejder.  Saxogade, lige numre  Nr.  72  opslag 219
 1106. Jens Peter Jensen, f. i Slagelse d. 13. dec. 1865, Arbejdsmand. gift.  Saxogade, lige numre  Nr. 78 [Et hotel ]   opslag 234
 1107. Aage Alfred Christensen, f. i Slagelse d. 26. okt 1899, Arbejdsmand.  Saxogade, lige numre  Nr.  78 [Et hotel]  opslag 234
 1108. Anna Marie Hansen, ugift, f. i Boeslunde d. 17. nov. 1876, Butiksrengøring.  Saxogade, lige numre  Nr. 84 opslag 248
 1109. Anna Jacobsen, enke, f. i Slagelse d. 2. jan. 1862, Ejendomsbesidder.  Saxogade, lige numre  Nr. 86   opslag 250
 1110. Henry Jacobsen, ugift, f. i Slagelse d. 7. feb. 1900, søn. Slagtersvend.  Saxogade, lige numre  Nr. 86  opslag  250
 1111. Svend Jacobsen, ugift,  f. i Slagelse d. 2. aug. 1904, Elektrikerlærling.  Saxogade, lige numre  Nr.  86  opslag 250
 1112. Anna Thomsen, enke, f. i Skælskør d. 27. dec. 1849, Alderdomsunderstøttelse.  Saxogade, lige numre  Nr. 88   opslag 254
 1113. Hans Christian Hansen, f. i Kindertofte d. 12. aug 1871, Kelner, g.m. Nanna.  Saxogade, lige numre  Nr. 92   opslag 259
 1114. Kaj Pihl Hansen, ugift, f. i Slagelse d. 24. marts 1904, søn, Mælkedreng.    Saxogade, lige numre  Nr.  92  opslag 260
 1115. Otto Pihl Hansen, ugift, f. i Slagelse d. 20. sep. 1907, søn, Saxogade, lige numre  Nr.  92  opslag 260
 1116. Kristiane, f. i Neble Boeslunde d. 9. feb. 1888, g.m. Niels Jacobsen.  Saxogade, ulige numre  Nr. 19  opslag 30
 1117. Eleonora,  f. i Slagelse d.10. nov. 1884, g. m. Karl Kristian Petersen.  Saxogade, ulige numre  Nr. 19   opslag 30
 1118. Karl Andreas Bergmand, f. i Korsør d. 27. jan. 1885, g.m. Nielsigne, Kusk.  Saxogade, ulige numre  Nr. 19 A  opslag 34
 1119. Anna Janne [I Kb. Anna Johanne Nielsine Christine Nielsen] ugift, f. i Korsør 19. marts 1893, g.m. Arthur Carl Schults,   Saxogade, ulige numre  Nr. 17 D  opslag 45
 1120. Ida Margrethe Bothilde f. Nielsen, ugift, f. i Korsør d. 6. marts 1895, logerende syerske.   Saxogade, ulige numre  Nr.  17 D  opslag 45
 1121. Martha Hermansen, ugift, f. i Slagelse d. 6. okt. 1896, Løst arbejde.  Saxogade, ulige numre  Nr. 21 B   opslag 51
 1122. Henrik Frederiksen, enkemand. f. i Sønderup d. 30 aug 1870, Arbejdsmand.  Saxogade, ulige numre  Nr. 21 C-D   opslag 57
 1123. Carl Erik Oscar Hermansen, ugift, f. i Slagelse d. 8 sep. 1891, cigarmager,   Saxogade, ulige numre  Nr.  21 C-D  opslag 57
 1124. Osvald Herman Falk. ugift. f. i Slagelse d. 19. dec. 1904, Broder [til ovennævnte] Arbejdsmand. Saxogade, ulige numre  Nr.  21 C-D  opslag 57
 1125. Emmy Johanne Christensen, separeret, f. i Slagelse d. 9. okt. 1892 [Dato gnidret, kan være forkert, børnene er døbt Baj]  Saxogade, ulige numre  Nr.  21 C-D  opslag 57
 1126. Laura M. C. R. f. i Slagelse d. 10. juni 1898, g.m. Valdemar Sørensen,   Saxogade, ulige numre  Nr. 21 C-D   opslag 59
 1127. Albertha Jensine Askbo (navneændring fra Jensen) ugift,  f. i Slagelse d. 7. okt. 1889, Livsyerske.   Saxogade, ulige numre  Nr.  21 C-D  opslag 60
 1128. Anna Sofie f. Madsen, f. i Eggeslevmagle d. 8. nov. 1887, g. m. Ingvard Jensen.  Saxogade, ulige numre  Nr.  27 B  opslag 90
 1129. Hans Jensen, f. i Taarnborg d. 8. marts 1884, g.m. Johanne, Kusk.  Saxogade, ulige numre  Nr.  27 A  opslag 94
 1130. Anna Margrethe Jensen, enke, f. i Slagelse d. 19- dec 1868, Tilfældigt arbejde,  Saxogade, ulige numre  Nr.  27 A  opslag 94
 1131. Hans Harald Larsen, ugift, f. i Slagelse d. 11. maj 1896, logerende Snedker  Saxogade, ulige numre  Nr.  27 A  opslag 94
 1132. Johannes Petersen, f. i Korsør d. 5. maj 1887, g.m. Karen. Sporvognskonduktør   Saxogade, ulige numre  Nr.  27 A  opslag 95
 1133. Inger Merete Petersen, ugift, datter, f. i Korsør d. 8 sep 1915,   Saxogade, ulige numre  Nr.  27 A  opslag 95
 1134. Ane Katrine, f. i Boeslunde d. 12. marts 1856, g.m. Hans P. Mogensen,   Saxogade, ulige numre  Nr. 29   opslag 97
 1135. Georg Markusen, ugift f. i Slagelse d. [Ikke oplyst]  Saxogade, ulige numre  Nr. 43 A   opslag 126
 1136. Villiam Magnus Petersen. f. i Slagelse d. 26. jan. 1893, g.m. Dorothea. Tapetserersvend.  Saxogade, ulige numre  Nr.  43 A  opslag 126
 1137. Helga Kristine Pedersen, ugift, f. i Vemmelev d. 22. dec. 1895, [Ikke fundet i kirkebogen] Tobaksarbejderske.  Saxogade, ulige numre  Nr. 43 A  opslag 126
 1138. Maren Magdalene født Jørgensen, f. i Skælskør d. 12. jan. 1892, g. m. Oluf Gunnar Josefsen??? [Gnidret skrift] Saxogade, ulige numre  Nr.  57  opslag 160
 1139. Amalie Caroline Jensen, f, i "Thornborg" = Taarnborg, 16. sept 1860 [I Kb er hun født Carlsen]  Saxogade, ulige numre  Nr.  57 A  opslag  164
 1140. K. M. Sofie Andersen, enke, f. i Hulby d. 21. juni 1871, Husgerning. [2 børn hjemme]  Saxogade, ulige numre  Nr.  59  opslag 168
 1141. Marie Hjort, enke, f. i Slagelse d. 25. dec. 1867, Syerske  Saxogade, ulige numre  Nr.  71  opslag 176
 1142. Thora Adamsen, enke, f. i Slagelse d. 2. juni 1861 Cigarruller. Saxogade, ulige numre  Nr.  71  opslag 176
 1143. Christine Iversen, enke, f. i Korsør d. 9. juli 1859, Rengøringskone.  Saxogade, ulige numre  Nr.  71  opslag 177
 1144. Hans Hansen,  f. i Slagelse d. 27. juni 1858, g.m. Anna, Kularbejdsmand  Saxogade, ulige numre  Nr.  81  opslag 194
 1145. Axel Hansen, f. i Slagelse d. 24. april 1898, g.m. Erna, Lagerist.  Saxogade, ulige numre  Nr. 85  opslag 200
 1146. Anna Margrethe Ulrich, Fraskilt, f. i Korsør d. 10. juni 1885, Cigararbejderske.  Saxogade, ulige numre  Nr.  85  opslag 201
 1147. Henriette Frederikke Christiane Berthelsen, f. i Skælskør d. 19. juli 1891, g.m. Herman Madsen,   Saxogade, ulige numre  Nr. 87   opslag 205
 1148. Anna Kathrine Petersen, ugift, f. i Slagelse d. 2 jan 1861, Logerende. Husgerning i Kristelig Studentersettlement.  Saxogade, ulige numre  Nr.  91  opslag 212
 1149. Hansine Marie Pedersen [I flg. Kindertofte kb], ugift, f. i Kindertofte d. 21. feb. 1868, Logerende,  Saxogade, ulige numre  Nr. 91   opslag 212
 1150. Lars Peter Simonsen, f. i Drøsselbjerg d. 30 marts 1893, g.m. Rosa, Arbejdsmand.  Saxogade, ulige numre  Nr. 93 A   opslag 221
 1151. Simon Poul Simonsen, ugift, f. i Drøsselbjerg d. 14. juni 1901, Indlogeret. Arbejdsmand.  Saxogade, ulige numre  Nr.  93 A  opslag 221
 1152. Christiane Nielsigne Christensen, enke, f. på Omø d. [Ikke oplyst] Rulleforretning Saxogade, ulige numre  Nr. 103   opslag 235
 1153. Anne Hermandine Jensine født Lynell  f. i Korsør d. 21. okt. 1861, g.m. Hans Peter Jacobsen, Husmoder. [Er hun født i Nyborg? Se Kb!] Saxtorphsvej  Nr.  18  opslag 17
 1154. Hans Peter Hansen, f. i Faardrup d. 7. marts 1892, g.m. nedenstående Marie, Forrretning   Schacksgade  Nr. 1   opslag 3
 1155. Marie Elisabeth, f. i Lundforlund d. 20. sep. 1890, g. m. Hans Peter Hansen,    Schacksgade  Nr. 1   opslag 3
 1156. Edel Hansen,  ugift, f. i Faardrup d. 23. aug. 1814, datter.  Schacksgade  Nr. 1   opslag 3
 1157. Carl Nielsen, ugift, f. i Lundforlund d. 20. april 1895, slægtning, forvalter. Schacksgade  Nr. 1   opslag 3
 1158. Margrethe Kristine, f. i Skælskør d. 21. okt 1869, g.m. Karl Ferdinand Jensen, [efternavn utydeligt, kan være forkert]   Schacksgade  Nr.  3  opslag 6
 1159. Valdemar Ludvig Hansen, f. i Slagelse d. 1. feb 1877, g.m. Vilhelmine, Fabriksmester.  Schacksgade  Nr. 11  opslag 36
 1160. Elias Nielsen, f. i Stillinge d. 22. juli 1873, g.m. Gerda, mineralvandskusk  Schacksgade  Nr. 14   opslag 56
 1161. Henriette, f. i Hemmeshøj d. 13. jan. 1863, g.m. gartner Carl Hansen. Schioldansvej [Findes under Scherfigsvej]  nr. 5  opslag  24
 1162. Anne Johanne, f. i Slagelse d. 29. sep. 1885, g.m. Hans von Bülow.   Scherfigsvej  nr. 8  opslag  43
 1163. Emil Valdemar Hjort. f. i Slagelse d. 14. sep. 1878, g.m. Inger, Grosserer i maskiner.   Schlegels Allé  nr. 7  opslag  13
 1164. Metha Marie Nielsen ugift, f. i Slagelse d. 13. maj 1895, Logerende kontorelev.  Schleppegrellsgade  nr. 5 opslag  8
 1165. Niels Lundager Christensen, f. i Korsør d. 24. aug 1853, g.m. Henriette, Bogtrykker.  Schleppegrellsgade  nr. 9  opslag  16
 1166. Peter Christian Jacobsen, f. i Slagelse d. 13. april 1855, g.m. Mathilde, murersvend.  Schleppegrellsgade  nr. 2  opslag  20
 1167. Niels Peter Hansen, f. i Slagelse d. 2. juli 1864, g.m. Mary, Pakhusarbejder.  Schwartzgade J. A.  nr. 25  opslag 26 
 1168. Else Margrethe Møller, ugift, f. i Slagelse d. 19. nov. 1920, Datter.  Schwartzgade J. A.  nr. 22  opslag  59
 1169. Ferd. Otto Hansen, f. i Slagelse d. 26. okt 1867, g.m. Anna, Faktor.   Schwartzgade J. A.  nr. 30  opslag 68 
 1170. Harald Christian Korsø. enkemand f. i Korsør d. 22. marts 1858 pens. Stabssergent.    Schønbergsgade   nr. 7  opslag  10
 1171. Ady Vanda,  f. i Slagelse d. 16. juli 1900, g.m. Emil Larson.   Schønbergsgade   nr. 9  opslag 15 
 1172. Caroline, f. i Slagelse d. 14. okt. 1856, g.m. Søren Christensen, husmoder. Schønbergsgade   nr. 12  opslag  52
 1173. Frederik Nikolaj Petersen, f. i Korsør d. 3. juni 1885, g.m. Agent.  Schønbergsgade  nr. 20  opslag 83
 1174. Arthur Christensen, f. i Slagelse d. 15. marts 1896, g.m. Ellen, Tjener.  Serbiensgade   nr. 2  opslag 10
 1175. Harry Ursin Jørgensen, f. i Slagelse d. 1. marts 1894, g.m. nedenstående Christiane, Tjener.  Serbiensgade  nr. 6  opslag 12
 1176. Christiane Petra, f. i Slagelse d. 28. maj 1894, gift m. ovennævnte Harry Jørgensen.   Serbiensgade  nr.  6 opslag 12
 1177. Kay Henry Ursin f. i Slagelse d. 17. maj 1903, Tyende, Picolo.  Serbiensgade  nr. 6  opslag 12
 1178. Margrethe Gunhilda Wedel, ugift, f. i Korsør d. 3 marts 1885, Husgerning.   Seridslevvej  nr. 8  opslag 11
 1179. Ellen Marie Brøns Hansen, ugift, f. i Korsør d. 7. nov. 1904, Husassistent.   Sigbrits Allé  nr. 13  opslag  6
 1180. Hildur Gerythe Krebs, f. i Slagelse d. 27. jan. 1899, logerende porcelainsmalerske.   Sigbrits Allé  nr. 17   opslag  13
 1181. Gerda Hansen, ugift, f. i Slagelse d. 25. april 1903.  Sigerstedgade  nr. 9  opslag  12
 1182. Karoline Marie Sofie født Jensen f. i Slagelse skt Peder. d. 26. april 1889, g.m. Frederik Jensen. Husmoder.  Sigbrits Allé  nr.  15 opslag  19
 1183. Peter Anthon Ranthe Rohberg, f. i Korsør d. 9. juni 1887, g.m. Emma Trebbien, Kusk.   Sigbrits Allé  nr. 4  opslag 26 
 1184. Ellen Christine K. J. f. i Slagelse d. ?? 1899,  Sigbrits Allé  nr. 4 opslag 30
 1185. Albert Nielsen, f. i Slagelse d. 1. feb. 1892, g.m. Marie, Postbud. Sigbrits Allé  nr. 6 opslag 36
 1186. Christian Peter Petersen, f. i Slagelse d. 19. nov. 1898, g.m. Marie, Slagter. Sigbrits Allé  nr. 8 opslag 38
 1187. Anna Dorthea, f. i Slagelse d. 4. okt. 1889, g.m. Christian Henriksen, Husmoder.  Sigbrits Allé  nr. 10 opslag 49
 1188. Charlotte Marie, f. i Korsør d. 21. juli 1892, g.m. Frederik Søiberg, Sigridsvej (Findes under Signesvej opslag 6)  nr. 5  opslag 14
 1189. Frederik Vilhelm Augustsen, f. i Slagelse d. 14. okt 1849, g. m. Christine, Restauratør.  Sigridsvej (Findes under Signesvej opslag 6)  nr. 2  opslag 29
 1190. Ella Marie Larsen, ugift, f. i Korsør d. 28. okt 1901 Husassisent.   Sigridsvej (Findes under Signesvej opslag 6)  nr. 2  opslag 29
 1191. Th. Jespersen, ugift f. i Slagelse d. 24. juli 1835, Gæst, particulier.  Sigridsvej (Findes under Signesvej opslag 6)  nr. 2  opslag 30
 1192. Sylvia, f. i Korsør d. 27. okt 1884, g.m. Hans P. Jensen   Silkeborggade  nr. 3  opslag 3 
 1193. Grethe Ina Sadolin Jensen, ugift, f. i Korsør d. 26. juni 1914, Datter.    Silkeborg Plads  nr. 3  opslag 3
 1194. Marie Sophie Frederikke Emilie Olsen, enke, f. i Slagelse d. 4. feb 1859,    Silkeborggade  nr. 19  opslag 30 
 1195. Hans Henrik Stybert, f. i Skælskør d. 15. okt 1887, g.m. Anna. Værkfører hos Adler Cykler.   Silkeborggade  nr. 20  opslag  73
 1196. Josephine Wilhelmine, f. i Korsør d. 19. nov. 1854, g. m. Hans Christian Olsen, husmoder.   Silkegade  nr. 10  opslag   21
 1197. Lars Christensen, f. i Eggeslevmagle d. 25. jan 1836 g.m. Martine. [Her under] Alderdomsunderstøttelse  Sindshvilevej  nr. 5  opslag 14  
 1198. Martine gift m. ovennævnte Christensen, f. i Skt. Mikkels sogn d. 30. dec. 1869.   Sindshvilevej  nr. 5  opslag 14  
 1199. Ingvard Christensen,  f. i Boeslunde d. 4. jan. 1899, søn af ovennævnte. Sindshvilevej  nr. 5  opslag 14  
 1200. Kaj Christensen, ugift, f. i Boeslunde d. 3. juni 1901, Handelskommis. Sindshvilevej  nr. 5  opslag 14
 1201. Esther Christensen, f. i Boeslunde d. 9. feb 1904, Datter, boghandlerelev. Sindshvilevej  nr. 5  opslag 14  
 1202. Niels Worm Hansen f. i Korsør d. 14. juli 1874, g.m. Agnes, Postbud.  Sindshvilevej  nr. 7 A  opslag  27
 1203. Mathilde, f. i Slagelse d. 29. aug. 1869, g.m. Julius Gudmann Hansen,   Sindshvilevej  nr. 15  opslag 49 
 1204. B.P.H. Hansen, ugift, f. i Slagelse d. 1. juli 1898, Fabriksarbejder. Sindshvilevej  nr. 19  opslag 56 
 1205. Hans Peder Pedersen, f. i Korsør d. 6. maj 1876, g.m. Marie, Kusk.  Sindshvilevej  nr. 19  opslag  57
 1206. Valdemar Sørensen, f. i Slagelse d. 22. feb 1882, g.m. Olga, Ovnsætter. Sindshvilevej  nr. 21  opslag 63
 1207. Anna Petersen, ugift, f. i Slagelse d. 13. april 1881, Kogerske. [Figurerer også under "midlertidig bortrejst"] Sindshvilevej  nr. 21  opslag  64 
 1208. Mads Peter Christian Jensen, f. i Korsør d. 21. aug 1883, g.m. Anna, Cigarfabrikant.  Sindshvilevej  nr. 2  opslag  74
 1209. Anna Jensine Bertha f. i Slagelse d. 26. sep. 1887, g.m. ovennævnte Jensen.   Sindshvilevej  nr. 2  opslag 74
 1210. Ingrid Bertha Haagerup Jensen, ugift datter af ovenstående, f. i Slagelse d. 28. dec. 1907.  Sindshvilevej  nr. 2  opslag 74
 1211. Peter Marius Berg, f. i Eggeslevmagle d. 4. marts 1877, g.m. Vilhelmine, Detailhandler.   Sindshvilevej  nr. 4  opslag  76
 1212. Caia [?? fornavn utydeligt] Berg, f. i Stillinge d. 20. jan. 1808 Barn.  Sindshvilevej  nr. 4  opslag 76
 1213. Anna Kerstine Berg, ugift, f. i Stillinge d. 4. maj 1912 Barn.   Sindshvilevej  nr. 4  opslag  76
 1214. Else Berg, ugift, f. i Stillinge d. 2. jan. 1914. Barn   Sindshvilevej  nr. 4  opslag 76
 1215. Thora Augusta Jacobsen,  ugift, f. i Korsør d. 25. marts 1883, Syjomfru.   Sindshvilevej  nr. 18  opslag 93 
 1216. Anna M. C. f. i Slagelse d. 7. okt. 1869, g.m. Lars Peter Larsen.  Sjællandsgade  nr. 5  opslag  17
 1217. Olivia A. D. Larsen, ugift, f. i Korsør d. 9. aug. 1908. datter. Sjællandsgade  nr. 5  opslag  17
 1218. Johan Hermann Gottschalch, enkemand f. i Slagelse d. 10. april 1840, Forhen smedemester. Sjællandsgade  nr. 5  opslag  17
 1219. Anna Marie Amalie, f. i Korsør d. 22. dec. 1881, g.m. Axel Jørgensen. [Hun er ikke fundet i Korsør KB]   Sjællandsgade  nr. 5  opslag  20
 1220. Ludvig Nielsen, ugift, f. i Korsør d. 16. feb 1898, Korpsmatros. Skibe i Havnen: Undervandsbåden "Ran".    opslag 9 
 1221. Hans Helge Petersen, ugift, f. i Korsør d. 7. nov. 1903 Messeopvarter.  Skibe i Havnen:   opslag 80
 1222. Anna Marie Sophie Danielsen, Enke, f. i Korsør 1866 [Dag /måned nævnes ikke] Kahytsjomfru. Skibe i Havnen:  "S/S Aarhus" opslag 91
 1223. Frants Otto Ørbech Hansen, ugift, f. i Korsør d. 12. okt 1895, Maskinmester. Skibe i Havnen: "S/S RASK"  opslag 117
 1224. Kristian Andersen Tribler, ugift f. i Korsør d. 8. april 1904, Funktionær Skibe i Havnen: Dampskibet "KRONBORG" af KBH   opslag 126
 1225. Niels Peder Larsen, gift. f. i Skælskør d. 23. sep. 1899. Skibe i Havnen:  Dampskibet KRONBORG af KBH:  opslag 126
 1226. Karl Vilhelm Magnus Nielsen, ugift, f. i Slotsbjergby d. 4. okt. 1901. Fyrbøder. Skibe i Havnen: Dampskibet KRONBORG af KBH:  opslag 127
 1227. Aage Vilhelm Olsen, ugift, f. i Boeslunde d. 27. aug 1896, Fyrbøder. Skibe i Havnen: Dampskibet KRONBORG af KBH.  opslag 127
 1228. Fred. Vilh. Chr. Andersen,  ugift, f. i Slagelse d. 12. sep. 1891, Fyrbøder. Skibe i Havnen: S.S. "Vidar"  opslag 136
 1229. Karen Margrethe Guldberg, ugift, f. i Skælskør d. 11. maj 1902, Elev ved Postvæsenet. Skindergade, lige numre: Nr. 26  opslag 24
 1230. Anna Christine Hansen, ugift, f. i Skælskør d. 2. dec. 1890, Kogejomfru. Skindergade, lige numre: Nr.32  opslag 28
 1231. Wilhelmine Bagger, ugift, f. i Korsør d. 1. feb. 1845, [Midlertidig fraværende]   Skindergade, lige numre, nr. 34 opslag 33 
 1232. Aage Emil Daniel Christensen, f. i Magleby Skælskør d. 4. aug. 1887, g.m. Anna Margrethe.  Skindergade, ulige numre, nr. 41 opslag  31
 1233. Helga Fiedler, ugift, f. i Korsør d. 20. jan. 1850, Legatnyder.   Skipper Clements Allé, nr. 5 opslag 7
 1234. Frida Jensen, ugift, f. i Slagelse 17. nov. 1892, medhjælperske [Kirkens Korshær]  Skipper Clements Allé, nr. 13 opslag 15
 1235. Peter Valentin, f. i Kirke Stillinge d. 1. juli 1878, g.m. Karen. Isenkræmmer.  Skipper Clements Allé, nr. 6 opslag 21 
 1236. Kirsten Bentha Jensen, ugift, f. på godset Gyldenholm v. Slagelse d. 5. maj 1868, Husholderske.  Skjoldsgade nr. 7 opslag 15  
 1237. Anna Marie, f. i Slagelse d. 5, jan. 1850, g.m. Conrad Silfverberg.  Skjoldsgade nr. 9 opslag 18 
 1238. Hans Morten Hansen, f. i Skælskør 17. jan 1862, gift, Tjenestegørende brandmand, [Er overstreget. Må have bopæl et andet sted]   Skolegade nr. 2 C [En brandstation] opslag  48
 1239. Olga Juliane, f. i Slagelse d. 21. okt 1890, g.m. Willi Pedersen Næsby  Skolevangen nr. 20 opslag  35
 1240. Karn eller Karen Kirstine, f. i Slagelse d. 21. feb. 1870, g.m. Hans Peter Hansen   Skolevej nr. 1 opslag 3 
 1241. Laurine, f. i Slagelse d. 4. maj 1860, g.m. Vilhelm Davidsen, Husmoder.  Skotlandsgade nr. 5 opslag 12 
 1242. Anna,  f. i Korsør d.28. april 1876, g.m. Axel Zachariasen   Skotlandsgade nr. 19 B opslag 33 
 1243. Viktor Harald Saack, ugift, f. i Slagelse d. 27. juli 1914, Dattersøn   Skotlandsgade nr. 8 opslag 55 
 1244. Ellen, f. i Slagelse d. 15. feb. 1890, g. m. Viggo Mikkelsen  Skotterupgade nr. 2 opslag 24  
 1245. Anne Jørgensen, enke, f. i kirke Stillinge d. 16. nov. 1854,  Skovbogaards Allé  nr. 3 opslag 3
 1246. Benedikte Dorthea Jørgensen, ugift, f. i Kirke Stillinge d. 22. april 1882, Møbelsnedker.  Skovgaardsgade  nr. 17 opslag 26 
 1247. Hansine Emilie Petersen, ugift, f. i Korsør d. 1. marts 1900, [ikke fundet i Korsør Kb] Tyende.  Skovgaardsgade  nr. 20  opslag  56
 1248. Peter Hansen, f. i Eggeslevmagle d. 5. dec. 1846, g.m. Mery, forhen detailhandler.  Skovgaardsgade  nr. 38  opslag 74 
 1249. Johan Vilhelm Hansen, f. i Tjæreby v. Skælskør d. 5. maj 1877, g.m. Ida, [herunder] Jord- og betonarbejder  Skrænten  nr. 12  opslag 5
 1250. Ida Vilhelmine, f. i Vester Egede d. 7 / 30 [??] 1883, g.m. ovennævnte Hansen   Skrænten  nr. 12  opslag  5
 1251. Christian Pedersen, enkemand, f. i Slagelse d. 14. jan. 1851, Kusk.    Skt. Annæ Plads  nr. 10  opslag  42
 1252. Sophie Frederikke, f. i Slagelse d. 30. nov. 1893, g.m. Niels Peter Nielsen.   Skt. Annæ Plads  nr. 10  opslag 42 
 1253. Iwan Valdemar Hofmann Larsen, f. i Korsør d. 3. okt. 1916, Søn.   Skt. Annæ Plads  nr. 18  opslag  54
 1254. Karen Marie Kristine Hansen, ugift, f. i Skælskør d. 7. okt. 1874, Husbestyrerinde.   Skt. Annæ Plads  nr. 22  opslag  62
 1255. Chatrine Jubelline Sophie Christine f. Westermann, [I denne Ft kalder hun sig Rasmussen] f. i Korsør d. 25. marts 1859, Husmoder   Skt. Annægade lige numre  nr. 4  opslag 3
 1256. Johan Peder Pedersen, f. i Slagelse d. 14. aug. 1881, g.m. Christiane, Orlogsværftet.   Skt. Annægade lige numre  nr. 10  opslag  14
 1257. Jens Peter Jørgensen, f. i Korsør d.12. dec. 1877, g.m. Astrid, Arbejdsmand  Skt. Annægade lige numre  nr. 32 B  opslag 36  
 1258. Andrea Larsen, enke, f. i Ormeslev d. 24. okt. 1878, Husmoder.   Skt. Annægade lige numre  nr. 36  opslag 40 
 1259. Edvard Emil Hansen, f. i Eggeslevmagle d. 17. maj 1890, g.m. Elisabeth, Målerkontrollør.   Skt. Annægade ulige numre  nr.  7 opslag 9 
 1260. Wilhelmine Christine, f. i Slagelse d. 8. juli 1857, g.m. Carl A. Lange, Alderdomsunderstøttelse.  Skt. Annægade ulige numre  nr. 19  opslag 29 
 1261. Elna Johanson (Ell. Johansen) ugift, f. i Slagelse d. 28. sep. 1899, logerende Bogholderske.  Skt. Annægade ulige numre  nr. 23  opslag 35 
 1262. Anne Marie  f. august 1865, gift Thomsen, Lagerarbejderske [Manden nævnes ikke]   Skt. Annægade ulige numre  nr. 31  opslag 42
 1263. Gunild Christine f. Christensen  enke efter Westermann f. i Korsør d. 14. feb 1864, Rengøring.  Skt. Annægade ulige numre,  nr. 35  opslag 50
 1264. Karen Kirstine Kristensen, ugift f. i Korsør d. 25. sep. 1858. [Bestalling ulæseligt, måske Butiksassistent]  Skt. Annægade ulige numre,  nr. 39  opslag 59 
 1265. Kirstine Hendriksen, enke, f. i Lundforlund 6. okt. 1856,    Skt. Annægade ulige numre,  nr. 49  opslag 81 
 1266. Jens Peter Petersen, f. i Slagelse d. 7. feb 1885, g.m. Karen Marie, arbejdsmand.   Skt. Annægade ulige numre,  nr. 53  opslag 89
 1267. Frederik Otto Larsen, f. i Slagelse d. 4. nov. 1864, g.m. Kirsti, Transportarbejder.   Skt. Annægade ulige numre,  nr. 59    opslag 99 
 1268. Ingeborg Christine Markmann, ugift, f. i Korsør d. 15. aug 1889, egen husstand, syerske.  Skt. Annægade ulige numre,  nr. 59 D  opslag 110 
 1269. Karen Michelsen, enke, f. i Stude d. 31. dec 1844, Alderdomsunderstøttelse.   Skt. Annægade ulige numre,  nr. 59 D  opslag  110
 1270. Vilhelm Carl Møller, ugift, f. i Slagelse d. 13. jan 1883, Logerende tjener.  Skt. Hans Torv  nr. 32  opslag 20 
 1271. Anna Marie Otine Pedersen, ugift, f. i Skælskør d. 17. sep. 1892  Skt. Hans Torv  nr. 3  opslag 4
 1272. Ellen Houlberg, ugift, f. i Korsør d. 20. marts 1914, Datter af fiskehandler Houlberg.   Skt. Hansgade nr. 9  opslag 13
 1273. Carl August Rasmussen, f . i Slagelse d. 28. sep. 1893, g.m. Poula, Købmand/ Kolonial.  Skt. Hansgade nr. 11-13  opslag 17
 1274. Halfdan Lorentzen, f. i Korsør d. 16. marts 1904, slægtning, Skoleelev.   Skt. Hansgade nr. 25  opslag 37
 1275. Fritze Hermine Laura, f. i Korsør d. 9. marts 1886, g.m. Anders Marcussen,   Skt. Hansgade nr. 2  opslag 40 
 1276. Hans Olsen, f. i Skælskør d. 12. marts 1856, g.m. Marie, Overbetjent.  Skt. Hansgade nr. 8  opslag  58
 1277. Martin Bjerg Hansen, f. i Stillinge d. 13. maj 1868, g.m. Regine, Grønthandler.  Skt. Hansgade nr. 10  opslag  61
 1278. Karoline Nielsen, enke, f. i Slagelse d. 14. maj 1850, Alderdomsunderstøttelse.  Skt. Hansgade nr.  24 opslag  91
 1279. Axel Valdemar Christiansen, f. i Slagelse d. 23. okt 1883, g.m. Thyra Bolette, Dropskoger.   Skt. Hansgade nr. 26 A  opslag  97
 1280. Kristine Julie, f. i Slagelse d. 8. april 1876, g.m. Kristian Kjeldsen,   Skt. Hansgade nr. 26 A  opslag  97
 1281. Hans Peter Elm, f. i Skælskør d. 11. juni 1860, g.m. Dorthea. Forhen politibetjent  Skt. Hansgade nr.  28 opslag 100 
 1282. John Willy Zenth, f. i Skælskør d. 1. sept. 1920, søn af ugift skuespillerinde Lilly Ingeborg Zenth [Se Skælskør Kirkebog]   Skt. Hansgade nr. 30 A  opslag  106
 1283. Thorvald Otto Christensen, f. i Skælskør d. 20 dec. 1886, g.m. Thora, Skotøjsfabrikant.  Skt. Hansgades passage nr. 2  opslag  4
 1284. Henrik Jensen, f. i Tjæreby d. 3. nov. 1889, g.m. Lorentze, Mekaniker.  Skt. Hansgades passage nr. 2  opslag  4
 1285. Marie Amalie Sophie Jensen, ugift, f.i Slagelse d. 27. juni 1896, Slægtning i besøg.  Skt. Hansgades passage nr. 4  opslag 7 
 1286. Agnes Viktoria Nielsen, ugift, f. i Slagelse d. 25. feb. 1899, Logerende lagerarbejderske.  Skt. Hansgades passage nr. 5  opslag 16 
 1287. Petra Oline Antonie  f. i Korsør d. 26. feb 1890, g,m. Johannes Nielsen.  Skt. Hansgades passage nr. 7  opslag  19
 1288. Else Gertrud Kirstine Josepha, f. i Korsør d. 20. april 1869, g.m. Johan Rathje,  Skt. Jacobsgade  nr. 11  opslag 16
 1289. Chr. Jørgensen, f. i Forlev d. 5. aug. 1874, g.m. Anna. Mejerist.  Skt. Jacobsgade  nr. 22  opslag 34 
 1290. Johanne Jensen, ugift, f. i Slagelse d. 14. marts 1899, Husassistent.  Skt. Jacobsgade  nr. 3  opslag  37
 1291. Gunhild Margrethe Dippel, ugift, f. i Skælskør d. 7. maj 1902, datter.  Skt. Jørgens Allé  nr. 3  opslag 4
 1292. Thyra Augusta,  f. Jensen i Korsør d. 27. nov 1876, g.m. urmager Jens Jensen.   Skt. Jørgens Allé  nr. 2  opslag  19
 1293. Hans Peter Sørensen, f. i Slagelse d. 18. nov 1901, Gartnerelev.  Skt. Jørgensgade  nr. 3  opslag  4
 1294. Johannes Johansen, f. i Hemmeshøj d. 7. marts 1847, g.m. Eva, har pension.  Skt. Jørgensgade  nr. 10  opslag  24
 1295. . . . . Larsen ? ugift kvinde, f. i Slagelse d. 3. marts 1883 husassistent. [Posten meget gnidret, ikke verificeret i Kirkebøgerne,] Skt. Knudsvej  nr. 2  opslag  3
 1296. Dagmar Kathinka Meyer [gift, Manden nævnes ikke,] f. i Slagelse d. 10. april 1866,  Skt. Markus Allé  nr.  5 opslag  6
 1297. Valborg Jørgensen, ugift, f. i Skælskør d. 17. marts 1904, ung pige i huset.   Skt. Markus Sideallé  nr. 4  opslag  7
 1298. J . . . ?? Marie Thora ?? Jensen, ugift, f. i Slagelse d. 19. dec. 1894, Logerende syerske. [Ikke fundet i Kb f. Slagelse, posten meget utydelig Skt. Nikolai vej  nr. 3 b  opslag  10
 1299. Edele Bernhardine, f. i Korsør d. 4. maj 1896, g.m. Erik Hansen,   Skt. Nikolai Vej  nr. 5 C  opslag  21
 1300. Asta Marie Rossini, ugift, f. i Korsør d. 27. april 1905. Datter.  Skt. Nikolai Vej  nr. 5 D  opslag  25
 1301. Laurine Karoline Nielsen, ugift, f. i Skælskør d. 10. april 1856, Alderdomsunderstøttelse. Skt. Nikolai Vej  nr. 7 A  opslag  28
 1302. Anna Margrethe Laurine Rasmussen, ugift, f. i Slagelse d. 7. feb. 1891, husmoder.  Skt. Nikolai Vej  nr. 11  opslag  35 
 1303. Karl Marius Gerhard Rasmussen, ugift, f. i Slagelse d. 18. aug. 1894, portør v. DSB  Skt. Nikolai Vej  nr. 11  opslag 35  
 1304. Wilhelm Rudolf Sørensen,  enkemand, f. i Boeslunde d. 21. dec. 1858 [Utydeligt årstal Skt. Nikolai Vej  nr. 11  opslag 35  
 1305. Niels Olaf Frederik Sørensen, enkemand, f. i Slagelse d. 6. jan . 1864, Snedkermester.  Skt. Nikolai Vej  nr. 11  opslag 35   
 1306. Mathilde, f. Axelsen i Korsør d. 8. feb. 1857, [I flg. kirkebogen er årstallet 1856] g. m. Otto Heilund.  Skt. Paulsgade, lige numre.  nr. 6  opslag  7 
 1307. Hans Christian  Liljenhøj, f. i Slagelse d. 22. feb. 1884 g.m. Feodora, Fabriksarbejder.  Skt. Paulsgade, lige numre.  nr. 10 A  opslag  25 
 1308. Frederik Johansen, enkemand, f. i Slagelse d. 1. juni 1859 Havnearbejder.  Skt. Paulsgade, lige numre.  nr. 46  opslag  53 
 1309. Laura Mathilde Antine Koefod, enkefrue, f. i Slagelse d. 30. dec. 1846, Pensionist.   Skt. Paulsgade, lige numre.  nr. 72  opslag  87 
 1310. Marie, f. i Skælskør d. 24. marts 1858, g.m. Christen Christensen Møller.  Skt. Paulsgade, ulige numre.  nr. 5  opslag 8
 1311. Jens Hansen Ebberup, enkemand f. i Slagelse 24. oktober 1864, fyrbøder.  Skt. Paulsgade, ulige numre.  nr.  13-33[Marineministeriet] opslag 19
 1312. Thorvald Petersen, ugift, f. i Korsør d. 18. marts 1883. Apoteker.  Skt. Paulsgade, ulige numre.  nr. 15-33 [Marineministeriet] Opslag 21
 1313. Theodor Valdemar Christian Ferdinand Georg Larsen, f. i Slagelse d. 5. dec. 1871, g.m. Margrethe,  kelner.  Skt. Pedersstræde, lige numre -  nr. 32  Opslag 41
 1314. Jacob Vilhelm Hansen, f. i Boeslunde d. 30. nov. 1861, g.m. Karen Marie.  Formand. Skt. Pedersstræde, lige numre -  nr. 32  Opslag 41
 1315. Mogens Stampe. ugift, f. i Slagelse d. 23. feb. 1909 barn.   Skt. Pedersstræde, ulige numre -  nr. 29  opslag 20
 1316. Ane Kristine Petersen, enke, f. i Slagelse d. 8. marts 1857,   Skt. Pedersstræde, ulige numre -  nr. 37 A  opslag 31
 1317. Marius Jensen, ugift, f. i Slagelse d. 25. marts 1894 Logerende snedker.  Skt. Pedersstræde, ulige numre -  nr.  37 C opslag 38
 1318. Kristian Madsen, f. i Eggeslevmagle d.28. maj 1889, arbejdsmand.  Skt. Pedersstræde, ulige numre -  nr. 39 A kælderen  opslag 42
 1319. Jens Claus Pedersen, ugift, f. i Lundby, Tjæreby sogn, d.19. feb 1897. Cand.jur.  Skt. Thomas Allé  nr. 1  opslag 3
 1320. Anna Caroline, f. i Boeslunde d. 22. april 1862, g.m. Hans Jensen petersen Angel. [Er midlertidigt i Kristiania]  Skt. Thomas Allé  nr. 1  opslag 5
 1321. Laura Christoffersen, ugift, f. i Slagelse d. 19. april 1865, Husassistent.  Skt. Thomas Allé  nr.  3 opslag  8
 1322. Astrid Chatrine Hansigne Hansen, f. i Skælskør d. 1. aug. 1889, Jomfru i en rastauration.  Skt. Thomas Allé  nr. 5 opslag 11 
 1323. Olava Sophie Frederikke Pedersen, ugift, f. i Slagelse d. 20. aug. 1882, Husmor, ass. v DSB.  Skt. Thomas Allé  nr. 7 opslag  15
 1324. Tage Christian Friis, ugift, f. i Skælskør d. 3. jan. 1900, Correspondent  Skt. Thomas Allé  nr. 17 opslag 30
 1325. Carl Vilhelm Grannenberg, enkemand, f. i Skælskør d. 18. feb. 1862,   Skt. Thomas Allé  nr. 2 opslag  37
 1326. Carl Edvin Nielsen. ugift, f. i Korsør d. 4.feb. 1906, barn.  Skydebanegade, lige numre, -  nr. 2 opslag  3
 1327. Christine, f. i Slagelse d. 17. marts 1873, gift m. Niels Nicolai  . . .[Efternavn ulæseligt]  Skydebanegade, lige numre, -  nr. 2 opslag  3
 1328. Amanda Cordelia Setine, f. Larsen, f. i Korsør d. 11. nov. 1892, g.m. Julius Jensen  Skydebanegade, lige numre, -  nr. 4 A opslag  11
 1329. Ida Frederikke Christine, f. i Slagelse d. 2. maj 1879, g.m. Carl J. Hansen.  Skydebanegade, lige numre, -  nr. 6 A opslag  21
 1330. Anna Margrethe, f. i Tjæreby v. Skælskør d. 4. sep. 1862, g.m. Peter Hansen.  Skydebanegade, lige numre, -  nr. 6 B opslag 24 
 1331. Peder Kristian Madsen, f. i Slagelse d. 8. sep. 1888, g.m. Emilie, Remisearbejder.  Skydebanegade, lige numre, -  nr.  opslag 34 
 1332. Emma, f. i Skælskør d. 28. april 1886, g.m. bager Wilhelm Meyer,   Skydebanegade, lige numre, -  nr. 10 B opslag 47 
 1333. Niels Vilhelm Larsen, f. i Slagelse d. 11. april 1849, g.m. Emma, Pladsarbejde.  Skydebanegade, lige numre, -  nr. 12 opslag 51 
 1334. Karen Kamilla Sørensen, ugift,  f. i Slagelse d. 16. dec. 1898. datter, Syerske.  Skydebanegade, lige numre, -  nr. 12 A opslag  54
 1335. Hanne Christine, f. i Kindertofte d. 8. marts 1878, gift m. Hans Larsen, bryggeriarbejderske.  Skydebanegade, lige numre, -  nr. 12 B opslag 57 
 1336. Ernst Albert Michelsen, ugift, f. i Slagelser d. 7. aug 1892 Repræsentant. Skydebanegade, lige numre, -  nr. 14 opslag 64 
 1337. Dagny Marie Magdalene Olsen, ugift, f. i Slagelse d. 23. marts 1898, Fabriksarbejderske,  Skydebanegade, lige numre, -  nr. 14 C opslag 72 
 1338. Otto Chr. Mathiesen, ugift, f. i Slagelse d. 23. jan 1888, Blikkenslagersvend.  Skydebanegade, lige numre, -  nr. 16 opslag 75
 1339. Caroline Jørgensen, enke, f. i Slagelse d. 6. feb. 1842, Alderdomsunderstøttelse.  Skydebanegade, ulige numre, -  nr. 7 opslag  18
 1340. Hansigne Marie Dørge, enke, f. i Slagelse d. januar 1846, Alders . . . (??)   Skydebanegade, ulige numre, -  nr. 9 A opslag 30 
 1341. Ester Vera Nielsen, ugift, f. i Korsør d. 27. sep. 1905,  datter. Lagermedhjælper,  Skydebanegade, ulige numre, -  nr. 11 A opslag 40 
 1342. Erna Eleonora Nielsen, ugift, f. i Korsør d. 1 sep. 1908, datter,   Skydebanegade, ulige numre, -  nr. 11 A opslag  40
 1343. Iris Eva Nielsen, ugift, f. i Korsør d. 3. dec. 1911, datter.   Skydebanegade, ulige numre, -  nr. 11 A opslag  40
 1344. Orla Knud Leonhardt Nielsen, ugift, f. i Slagelse d. 17. juni 1915, søn.   Skydebanegade, ulige numre, -  nr. 11 A opslag  40
 1345. Hans Carl Jørgensen, f. i Slagelse d. 29. nov. 1883, g.m. Camilla, Kelner.   Skydebanegade, ulige numre, -  nr. 13 opslag  45
 1346. Mads Peter Petersen, ugift, f. i Korsør d. 1. aug 1870, Logerende bagersvend  Skyttegade, lige numre, -  nr. 22 opslag  33
 1347. Hans Peter Vilhelm Skjaldholdt, f. i Skælskør d. 9. juni 1885, g.m. Anne Kjerstine, Transportarbejder. Skyttegade, lige numre, -  nr. 22 opslag 34
 1348. Anne Marie, f. i april 1867, g.m. Claus Hansen Madsen,  Skyttegade, lige numre, -  nr. 24 opslag 38 
 1349. Arthur Jensen, f. i Boeslunde d. 24. juni 1811, g.m. Ingeborg, [herunder]   Skyttegade, ulige numre, -  nr. 13 opslag 11 
 1350. Ingeborg Johanne, f. i Korsør d. 13. juni 1893,   Skyttegade, ulige numre, -  nr. 13 opslag  11
 1351. Ellen Margrethe Jensen, ugift, f. i Boeslunde d. 25. juli 1812, Datter.  Skyttegade, ulige numre, -  nr. 13 opslag  11
 1352. Gudvig Henrikke Christensen, ugift, f, i Skælskør d. 14. nov 1892, Husholderske.  Skyttegade, ulige numre, -  nr. 19 opslag 30
 1353. Rasmus Larsen, f. i Slotsbjergby d. 8. aug. 1844, g.m. Marie, husflidsarbejde.  Skyttegade, ulige numre, -  nr. 19 opslag 30
 1354. Christiane Marie Augusta Jensen, enke, f. i Slagelse d. 5. aug. 1855, Alderdomsunderstøttelse.  Skyttegade, ulige numre, -  nr. 21 opslag 37
 1355. Knud Emil Schalt Jørgensen, f. i Slagelse d. 19. jan 1895, g.m. Julie, Maskinarbejder. Skyttegade, ulige numre, -  nr. 27 opslag 50
 1356. Karl Vilhelm Holmstrøm, f. i Flakkebjerg d. 12. juni 1896, gift. Stationsarbejder.  Skyttegade, ulige numre, -  nr. 27 opslag 52
 1357. Jens Peter Larsen, ugift, f. i Flakkebjerg d. 10. okt. 1895 Logerende telefonarbejder. Skyttegade, ulige numre, -  nr. 35 opslag 66
 1358. Emma Ida Elisabeth Andersen, ugift, f. i Slagelse d. 25. april 1905, Husassiatent.  Slagelsegade,   nr. 3 opslag  
 1359. Lars Martin Holst Bendtzen, ugift, f. i Skælskør d. 22. sep. 1898, Kontorass.  Slagelsegade,   nr. 3 opslag  6
 1360. Helge Løvenskiold Berg, f. i Slagelse d. 5. juni 1892, pensionær,  Slagelsegade,   nr. 18 opslag  41 
 1361. Emma Petersen, ugift, f. i Gerlev sogn d. 2 sep. 1889, Husass. Slagelsegade   nr. 20 opslag  44 
 1362. Jens Aage Nielsen, f. i Korsør d. 15. marts 1905, Arbejdsløs.   Slangerupgade   nr. 12 opslag 22 
 1363. Carl Christian Larsen, f. i Slagelse d. 7. okt. 1882, g.m. Emma, [herunder] Kærnemager.  Slejpnersgade   nr. 102 opslag 18 
 1364. Emma Sophie, f. i Slagelse, gift m. ovennævnte Larsen,   Slejpnersgade   nr. 102  opslag  18
 1365. Thyra Margrethe Theodora, f. i Lundforlund d. 17. aug 1886, g.m.  Niels Jørgen Andersen.  Slejpnersgade   nr. 102 opslag 18
 1366. Albert Julius Skaarup, ugift, f. i Korsør d. 16. feb. 1893, Arbejdsmand.   Slotsgade, lige numre   nr. 22 opslag  32
 1367. Frederikke Caroline Nielsen, enke, f. i Skælskør d. 2. okt. 1861, arbejder på vaskeri.  Slotsgade, lige numre   nr. 24 opslag 36 
 1368. Mads Hansen, f. i Slagelse d. 24. april 1872, g.m. Anna, Skomagersvend.  Slotsgade, lige numre   nr. 24 opslag  36
 1369. Anna Frederikke, f. i Korsør d. 13. juli 1874, g.m. Hans P. Rasmussen, Husmoder.  Slotsgade, lige numre -  nr. 36 opslag 56
 1370. Alhed Segerlin, f. i Slagelse d. 26. juli 1880, g.m. Elisabeth, Vinduespolerer.   Slotsgade, ulige numre -  nr. 9  opslag 15 
 1371. Peter Julius Christiansen, f. i Slagelse d. 26 aug 1859, g.m. Margrethe, Sukkerhusarbejder.  Slotsgade, ulige numre -  nr. 17 opslag  19
 1372. Helga Nicoline Hansine Hansen, ugift, f. i Skælskør januar 1888, Fabriksarbejderske.  Slotsgade, ulige numre -  nr. 17 opslag  19
 1373. Julie Bentsen, enke, f. i Slagelse d. 15. marts 1862, Dameskræderinde.  Slotsgade, ulige numre -  nr. 19 opslag 23 
 1374. Elias Christoffer Jensen, ugift, f. i Skælskør d. 19. nov. 1899, Trælastarbejder.  Slotsgade, ulige numre -  nr. 19 opslag  23
 1375. Evald Chr. Albert Jensen, ugift, f. i Slagelse d. 9. dec. 1889, Kommunalarbejder.  Slotsgade, ulige numre -  nr. 23 opslag 34 
 1376. Gerda Sofie Magdalene f. 20. okt. 1879, g.m. Christian Larsen,   Slotsgade, ulige numre -  nr. 25 opslag 45 
 1377. Dagny Martha Schou Larsen, ugift, f. i Slagelse [ Skt. Mikkels] d. 8. juni 1910, søn [af ovennævnte]  Slotsgade, ulige numre -  nr. 25 opslag 45
 1378. Jens Egon Schou Larsen ugift, f. i Slagelse d. 26. juni 1911, søn,   Slotsgade, ulige numre -  nr. 25  opslag 45 
 1379. Margit Marie Schou Larsen, ugift, f. i Slagelse d. 14. okt. 1912 Datter. Slotsgade, ulige numre -  nr. 25 opslag  45
 1380. Marie Nielsen, enke, f. i Landsgrav v. Slagelse d. 29. okt 1836, Alderdomsunderstøttelse.   Slotsgade, ulige numre -  nr. 29. A opslag 61 
 1381. Karen Marie Nielsen f. i Valby v. Slagelse d. 21. okt 1861, datter.   Slotsgade, ulige numre -  nr. 29 A opslag 61 
 1382. Johannes Christensen, f. i Slagelse d. 4. jan 1872, g.m. Ingeborg, Flyttemand.  Smallegade, lige numre -   nr. 4 opslag 7 
 1383. Jørgen Tørsleff, f. i Slagelse d. 20. aug. 1875, g.m. Margrethe, Fabriksdirektør.   Smallegade, lige numre -   nr. 8 opslag  13
 1384. Emma Petersen, enke, f. i Skælskør d. 17. aug. 1848, Detailist.  Smallegade, lige numre -   nr. 22 opslag  35
 1385. Emma Herta Petersen, ugift, f. i Skælskør d. 25 jan. 1875, Datter,  Smallegade, lige numre -   nr. 22 opslag  35
 1386. Maren Hansine Berg Hansen. f. i Korsør d. 16. dec. 1883, g.m. Søren Jørgensen, Husmoder.  Smallegade, lige numre -   nr. 24 opslag  39
 1387. Inger Marie Theresia Knap, ugift, f. i Slagelse d. 11. jan. 1900, Tyende.  Smallegade, lige numre -   nr. 26 A opslag  46
 1388. Anna Ingeborg Johansen, ugift, f. i Boeslunde d. 25. maj 1887, Husass.  Smallegade, lige numre -   nr. 28 opslag 52 
 1389. Carl Christian Nielsen. f. i Slagelse d. 18 feb. 1860, g.m. Ludvikke, Snedkermester.  Smallegade, lige numre -   nr. 30 A opslag 58
 1390. Martin Nielsen, f. i Slagelse d. 25. juli 1858, Typograf.  Smallegade, ulige numre -   nr.17 opslag  27
 1391. Alfreda Thora, f, i Skælskør d. 24. nov. 1877, g.m. Peter Lorentzen,   Smallegade, ulige numre -   nr. 17 opslag 27
 1392. Marie Nielsen, ugift, f. i Slotsbjergby d. 10. feb. 1872, søster ekspeditrice.  Smallegade, ulige numre -   nr. 19 opslag 31
 1393. Frederik Valdemar Peter Bressendorff, f. i Slagelse d. 9, sep. 1885, g.m. Etly, Elektriker.  Smallegade, ulige numre -   nr. 25 opslag 41
 1394. Cathinka Emeli Andersen, ugift, f. i Korsør d. 14. jan. 1876, Strygerske.  Smallegade, ulige numre -   nr. 43 A opslag 64
 1395. Valdemar Jensen, ugift, f. i Kindertofte d. 3. sep. 1891, Kusk.  Smedegade   nr. 7 opslag 11
 1396. Niels Møller, enkemand, f. i Slagelse d. 18. juli 1851, forhen eddikebrygger  Smedegade   nr. 7 A opslag 15 
 1397. Dagmar Vilhelmine Grevy, enke, f. i Slagelse d. 25. dec. 1875, Husmoder.  Smedegade   nr. 11 opslag  23
 1398. Anna, født i Slagelse d. 21. dec. 1893, g.m. Cornelius Fehrend,   Smedegade   nr. 13 opslag  25
 1399. Thorvald Marius Thomsen, f. i Korsør d. 5. april 1892, g.m. Karen, Murersvend.  Smedegade  nr. 14. Baghus. opslag  90
 1400. Th. Christian Emanuel Thomsen, ugift, f. i Korsør d. 4. juni 1890 [Ikke fundet i Korsør kirkebog] Søn, Maskinarbejder. Smedegade   nr. 14 baghus, opslag 93
 1401. Thora Andreasine P. Nielsen ugift, f. i Slagelsed. 30. juni 1867, Syerske.  Smedegade  nr. 14 Baghus. opslag 93 
 1402. Alfred Salomon Erenst, ugift. f. i Slagelse d. 25. jan 1882 [Årstal meget gnidret] Textilarbejder.  Smedestræde   nr. 8 opslag 12 
 1403. Belly Christensen, enke, f. i Slagelse d. 16. sep. 1859, Forhen kroejer. [ikke fundet i Kb. for Slagelse] Smedestræde nr. 10 opslag 14 
 1404. Axel Carl Louis Olsen, f. Slagelse d. 4. dec. 1884, g.m. Ida, malersvend.  Smaalandsgade nr. 4 opslag 20 
 1405. Christine Nielsen, enke, f. i Slagelse d. 25. april 1828, Alderdomsunderstøttelse.  Snaregade   nr. 6 Baghus. opslag 12 
 1406. Harald Emil Jørgensen, f. i Slagelse d. 17. april 1863, g.m. Marie, Musiker.  Snaregade   nr. 6 Baghus opslag 12
 1407. Edith Jepsen, ugift, f. i Skælskør d. 14. nov. 1898 Datter, stenograf. Snorresgade   nr. 7 opslag 15
 1408. Poul Henning Jepsen, ugidt, f. i Skælskør d. 24. jan. 1889, Søn, kontorist. Snorresgade   nr. 7 opslag 15
 1409. Ingeborg Anette Veibel, ugift, f. i Korsør d. 9. juli 1895, Husmoder, stud mag. [Opholder sig for tiden i Gedser]  Snorresgade   nr.4  opslag 24
 1410. Eva Gudrun Veibel, ugift, f. Korsør d. 21. juli 1889 Sølvsmed [Opholder sig for tiden i Gedser]  Snorresgade   nr. 4 opslag 24
 1411. Anders Peder Madsen, enkemand, f. i Slagelse d. 13. sep. 1855, Arbejdsmand.  Sofiegade   nr. 19 opslag 19
 1412. Karensine Vilhelmine Herwerk, enke, f. i Korsør d. 14. dec. 1846, Aldersomsunderstøttelse.    Sofiegade   nr. 19 opslag 20
 1413. Hedvig Marie,  f. i Slagelse d. 21.marts 1871, g.m. Frans Gustafsen.   Sofiegade   nr. 20 opslag  48
 1414. Jens Nielsen, ugift,  f. i Skælskør d. 27. marts 1864, Specialarb.   Sofiegade   nr. 32 opslag  63
 1415. Hulda Frederiksen, ugift, f. i Slagelse d. 15. dec 1885, Tyende, Kokkepige.   Sofievej (Hellerup)   nr. 5 opslag 8 
 1416. Anna Katrine Alexandra Arleth, ugift, f. i Hemmeshøj d. 29. juni 1876, Dameskrædderinde.  Sofievej (Hellerup)   nr. 7 opslag 14
 1417. Agnes Hansen, ugift, f. i Korsør d. 22. marts 1897, Tyende,  Sofievej (Hellerup)   nr. 20 opslag 73
 1418. Anna Olinda Giødesen, ugift, f. i Korsør d. 10. feb. 1861, Frøken, husejer, rentiér.   Sofievej (Ordrup)   nr. 5 opslag  6
 1419. Niels Peter Marius Mikkelsen, ugift, f. i Slagelse d. 9. juli 1896,   Sofievej (Frb. Komm.)   nr. 3 opslag  3
 1420. Ellen Kirstine Jensine Marie, f. Jepsen. i Korsør d. 1. jan 1870, g.m. Lars P. Larsen,   Sofievej (Frb. Komm.)   nr. 13 opslag 17
 1421. Vilhelmine Olsen, ugift, f. i Skælskør d. 4. dec. 1882, Kontorass.  Sofievej (Frb. Komm.)   nr. 15 B opslag  22
 1422. Christine Sophie Jensen, ugift, f. i Slagelse d. 15. okt. 1881, Dameskræderinde.  Sofievej (Frb. Komm.)   nr. 15 B  opslag 22
 1423. Maren Christine Olsen, ugift, f. i Slagelse d. 1. dec. 1869, Datter.  Sofievej (Frb. Komm.)   nr. 21 opslag 30
 1424. Marie Margrethe f. i Eggeslevmagle d. 4. dec. 1886, g.m. Hans P. Petersen.  Sofievej (Frb. Komm.)   nr. 23B  opslag  44
 1425. Ane Marie Mogensen, enke f. i Slagelse d. 15.  april 1848,    Sofievej (Frb. Komm.)   nr. 23 B opslag 44  
 1426. Johannes Nielsen, f. i Flakkebjerg d. 29. okt 1873, g.m. Hanne [Her under] Chauffør  Sofievej (Frb. Komm.)   nr. 25 A opslag  52
 1427. Hanne Boline, f. i  SlotsBjergby d. 1. dec. 18879, gift m ovenstående Nielsen. Sofievej (Frb. Komm.)   nr. 25 A opslag  52
 1428. Anna Katrine, f. i Skælskør d. ? feb. 1887, g.m. Bent Nielsen. Sofievej (Frb. Komm.)   nr. 25 A opslag  52
 1429. Adda Petersen enke, f. i Slagelse d. 28. jan 1860, Formue.  Sofievej (Frb. Komm.)   nr. 4 opslag  60
 1430. Jens Anton Jacobsen, f. i Slagelse d. 4. juli 1869, g.m. Valborg, Overtjener.  Sofievej (Frb. Komm.)   nr. 14 opslag 77
 1431. Harald Edvard Sorterup, f. i Slagelse d. 30.jan. 1882, g.m Helga, Sagfører, cand. jur.   Sofievej (Frb. Komm.)   nr. 18 opslag 83 
 1432. Jytte Vibeke Sorterup, ugift, f. i Slagelse d. 14. feb 1915, Datter.  Sofievej (Frb. Komm.)   nr. 18 opslag 83
 1433. Gunnar Christian Jonassen, ugift, f. i Korsør d. 22. dec. 1898, Savskærer.  Sofievej (Frb. Komm.)   nr. 22 opslag  92 
 1434. Carl Christian Johannes Krag, f. i Løve d. 10. okt. 1858, g.m. Beate. Viktualiehandler. Sofievej (Frb. Komm.)   nr. 26 opslag 98 
 1435. Magda, f. i Slagelse d. 16. marts 1875 [meget gnidret dato] g.m. Peter F. Larsen, Soldenfeldtsgade  nr. 1 opslag 3 
 1436. Ellen Marie Svendsen, enke, f. i Skælskør d. 8 okt. 1852, Syerske.  Solitudevej  nr. 12 opslag 55
 1437. Richardt Jensen, ugift, f. i Slagelse d. 28 aug. 1900, Oversætter hos Ballin & Hertz  Solitudevej  nr. 14 opslag 59
 1438. Hansigne Davidsen, enke, f. i Eggeslevmagle d. ? marts 1867, Linnedsyerske.   Solitudevej  nr. 20 opslag  69  
 1439. Aage Friis, f. i Korsør d. 16. aug. 1876, g.m. Benedicte, Professor v. Universitetet.  Solsortvej  nr. 62 opslag 63 
 1440. Ketty Olsen, ugift, f. i Korsør d. 15. marts 1892, Kontoristinde.  Solsortvej  nr. 62 opslag  63
 1441. Marie Elisabeth Gebert, ugift, f. i Korsør d. 4. april 1869, Logerende strygerske.  Solvej (Frb. Kommune)  nr. 7 opslag 13 
 1442. Henrik Jørgen Pedersen, f. i Slagelse d. 22. okt 1872, g.m. Kirsten, Lygtetænder.  Sommerstedgade  nr. 4 opslag 52
 1443. Kirsten Vilhelmine, f. i Nordrup d. 24. april 1877, g.m. ovennævnte Pedersen,   Sommerstedgade  nr. 4 opslag 52
 1444. Johanne Petrine, f. i Skælskør d. 14. dec. 1874, g.m. Hans Jensen.  Sommerstedgade  nr. 8 opslag 59
 1445. Karl Ivert Johansen, ugift, f. i Drøsselbjerg d. 30. nov. 1898, logerende mejerist.  Sommerstedgade  nr. 10 opslag 64
 1446. Peter Germann Nielsen, ugift, f. i Sæby pr. Høng d. 18. juni 1899, Logerende bagersvend,  Sommerstedgade  nr. 10  opslag 64
 1447. Marie Sophie Nielsen, enke, f. i Slagelse d. 30. nov. 1854, husmoder.  Sommerstedgade  nr. 16 opslag 75
 1448. Hans Peter Møller, f. i Slagelse d. 5. jan. 1863, g.m. Anna, Skomgermester. Sommerstedgade  nr. 16 opslag 75
 1449. Carl Bernhardt Jacobsen, f. i Slagelse d. 29. juli 1882, g.m. Rosalie, Læderhandler.  Sommerstedgade  nr. 16 opslag 76
 1450. Johan Marius Wichmann Olsen, f. i Skælskør d. 9. juli 1887, g.m. Lilly, Barbermester.  Sommerstedgade  nr. 24 opslag 89
 1451. Camilla, f. i Slagelse d. 28. jan. 1878 g.m. Aage le Dous.  Sommervej  nr. 17 opslag 8.
 1452. Thekla Boch, gift, f. i Slagelse d. 9. nov. 1829.[Midlertidig på adressen]  Sommervej  nr. 17 opslag 8
 1453. Marie Katrine Petersen, ugift, f. i Korsør d. 1. nov. 1896, Husass.  Sorgenfrigade  nr. 1 opslag 3
 1454. Emilie Thora Flindt, ugift, f. i Slagelse d. 21. marts 1862, Husholderske.  Sortedamsdossering  nr. 25 opslag 7
 1455. Edvard Johan Carl Rambusch, enkemand f. i Korsør d. 7. maj 1846, pensioneret oberst.  Sortedamsdossering  nr. 29 opslag 14
 1456. Addy Rasmussen, ugift, f. i Slagelse d. 22. juni 1905, Tyende.  Sortedamsdossering  nr. 45 A opslag 31
 1457. Anna Marie Jensine Berthelsen, ugift, f. i Slagelse d. 19. juli 1851, frøken.  Sortedamsdossering  nr. 49 A opslag 37
 1458. Inger Sophie Høegh Nissen, ugift, f. i Slagelse s. Mikkels sogn d. 16. nov. 1883, Røntgenassistent,   Sortedamsdossering  nr. 49 F opslag 49
 1459. Johanne Dorthea Henriette Jørss f. i Slagelse d. 13. nov. 1845, Håndarbejde og legat.  Sortedamsdossering  nr. 59 G opslag 75
 1460. Regine Nagel, ugift, f. i Skælskør d. 16. aug. 1849, Rentepenge.  Sortedamsdossering  nr. 59 K opslag 81
 1461. Henrik Funck-Thomsen, f. i Slagelse d. 4. okt. 1892, Søn, ingeniør.  Sortedamsdossering  nr. 59 K opslag 81
 1462. Otto Frederik Martin Jensen, f. i Skælskør d. 22. okt. 1883, g.m. Eva, [Her under]  Sortedamsdossering  nr. 61 A opslag 85
 1463. Eva Cecilie Sophie, f. i Skælskør d. 26. feb. 1882, g.m. Jensen her over  Sortedamsdossering  nr. 61 A opslag 85
 1464. Hedevig Eleonora Larsen [Ell. Lassen] enke, f. i Eggeslevmagle d. 14. april 1852, Aldersomsunderstøttelse.   Sortedamsdossering  nr. 61 B opslag 87
 1465. Ane Kirstine Petersen, enke, f. i Flakkebjerg d. 9. sep. 1848, Alderdomsunderstøttelse.  Sortedamsdossering  nr. 61 C opslag 90
 1466. Poul Mikkelsen, f. i Ormslev d. 24. feb. 1846, g.m. Marie, Aldersomsunderstøttelse.  Sortedamsdossering  nr. 61 D opslag 93
 1467. Karen Kristine Nielsen, ugift, f. i Slagelse d. 26. juli 1888, Husfrøken  Sortedamsdossering  nr. 63 A opslag 96
 1468. Sara,  f. i Korsør d. 7 jan. 1870, g.m. manufakturhandler Christensen, Sortedamsdossering  nr. 69 opslag 115
 1469. Karen Sophie Bischoff, enke, f. i Slagelse d. 3. juni 1838, forhen bager, privat understøttelse.  Sortedamsdossering  nr. 71 opslag 118
 1470. Kaj Valdemar Carlsen, f. i Skælskør d. 22. dec. 1901, søn, Kontorass.  Sortedamsdossering  nr. 73 opslag 121
 1471. Laudine Larsen, f. i Korsør d. 27. dec. 1851, Forhen kammerjomfru.   Sortedamsdossering  nr. 85 opslag 142
 1472. Agnes Kristiane Ørnby, fraskilt, f. i Slagelse d. 7. okt. 1882, Husmoder.  Sortedamsdossering  nr. 89 opslag 150
 1473. Laura, [Ikke fundet i Kb] f. i Korsør d. 19. juni 1837, g.m. Rasmus Christiansen.   Sortedamsgade  nr. 3  opslag 11
 1474. Rasmus Christian Karl Schmidt, ugift, f. i Korsør d. 8. jan. 1899, søn af ovennævnte, [men forældrenes navne passer ikke ved dåben, kan nogen bidrage til opklaringen?]. Arbejdsløs slagteriarbejder.  Sortedamsgade  nr. 3 opslag 11
 1475. Thyra Alexandra f. i Lundforlund d. 4. aug, 1868, g.m. Jørgen Sommer,   Sorøgade  nr. 6 opslag 7
 1476. Anna Margrethe Nielsen, ugift, f. i Solbjerg pr. Slagelse d. 1. feb. 1886, Husassistent.  Sorøgade  nr. 6 opslag 7
 1477. Karl Louis August Heinrich Lassen, enkemand, f. i Slagelse d. 11. juni 1855, Logerende smedesvend.  Spaniensgade  nr. 15 opslag 16
 1478. Olga Conradine f.  Gram Bekker   f. i Skælskør [Eggeslevmagle!] d. 19. april 1879, gift m.  manden, Mozart Lublin, er midlertidig i Næstved  Sponnecksvej  nr. 8 opslag 14
 1479. Enkefru E. Husted, f. i Kongsmark d. 17. marts 1874, Dameskræderinde.  Sprogøvej  nr. 1 opslag 3
 1480. Hans Christen Thorvald Jespersen, f. i Skælskør d. 2. dec. 1893, g.m. Ellen, Postbud.  Stampesgade  nr. 3 A opslag 7
 1481. Andrea, f. i Skælskør d. 23. sep. 1869, g.m. Thorkelsen.  Stampesgade  nr. 3 A opslag 7
 1482. Carl Oluf Hansen, ugift, f. i Korsør d. 30. juli 1900, Bankassistent.  Stampesgade  nr. 5 opslag 18
 1483. Samuel Ludvig Hull f. i Korsør d. 1. sep. 1880, g.m. Gertrud, Styrmand, [Midlertidig til søs]  Steen Billesgade.  nr.1 opslag 5
 1484. Jens Peter Jensen, f. i Ottestrup d. 24. marts 1866, g.m. Oline [her under] Frihavnsarbejder. Steen Billesgade.  nr. 1 opslag 14
 1485. Oline Marie, f. i Eggeslevmagle d. 1. juni 1869, g.m. ovennnævnte Jensen  Steen Billesgade.  nr. 1 opslag 14
 1486. Osvald Emil Jensen, ugift, f. i Slagelse d. 15. marts 1899, barn, Manufakturlagerist. Steen Billesgade.  nr. 7 opslag 14
 1487. Theodor Julius Worm, f. i Korsør d. 14. juni 1839, g.m. Andrea, pensioneret strandkontrollør.  Steen Billesgade.  nr. 6 opslag 27
 1488. Augusta Worm, f. i Korsør d. 9. juni 1884, Datter.  Steen Billesgade.  nr. 6 opslag 27
 1489. Johanne Frederikke, f. i Stillinge d. 12. maj 1865, g.m. postmester Thorvald Kornerup, Steen Blichersvej  nr. 17 opslag 15
 1490. Theodor Phillip Fritz Larsen, f. i Slagelse d. 16. dec. 1862, g.m. Julie [her under] Blikkenslagermester. Steen Blichersvej  nr. 12 opslag 40
 1491. Julie Christine Margrethe, f. i Slagelse d. 25. dec. 1863  Steen Blichersvej  nr. 12 opslag 40
 1492. Emilie Christine Hansen, f. i Slagelse d. 6. feb. 1883, Husjomfru  Steen Blichersvej  nr. 16 opslag 44
 1493. Inger Bolette Frederikke Emilie,  f. Rasmussen, f. i Korsør d. 8. dec. 1877, g.m. Oluf E. Paulsen,    Stefansgade  nr. 31 opslag 19
 1494. Knud Axel Dyrløv Madsen, f. i Slagelse d. 18. sep. 1903, Slægtning, elev.   Stefansgade  nr. 33  opslag 23
 1495. Conny Jørgensen, f. i Slagelse d. 24. marts 1887, g.m. [her under] Skrædersvend.  Stefansgade  nr. 37 opslag 29
 1496. Elna Johanne Cecilie f. Larsen, f. i Taarnborg d 30 nov 1889, g.m. ovennævnte Jørgensen.  Stefansgade  nr. 37 opslag 29
 1497. Julius Sørensen, ugift, f, i Korsør d. 10. juni 1891, Snedker v. DSB   Stefansgade  nr. 71 opslag 51
 1498. Hans Peter Pedersen, separeret,  f. i Hemmeshøj d. 3. juni 1866, Lygtetænder.  Stefansgade  nr. 8 opslag 62
 1499. Petrine f. Olsen, født i Vemmelev d. 19. juni 1864, g.m. Carl Mutze,    Stefansgade  nr. 20 opslag 82
 1500. Maren Kirstine, f. i Skælskør d. 30 maj 1879 g.m. Wilhelm Wiese  Stefansgade  nr. 22 opslag 86
 1501. Henriette Nielsine, f. i  Næsby, d. 10. marts 1878 g.m. Hans P. Nielsen. Stefansgade  nr. 22 opslag 86
 1502. Caroline f. Jacobsen, f. i Korsør d. 18. april 1884, g.m. Jørgen P. Larsen,  Steins Plads  nr. 1 opslag 3
 1503. Jens Albrekt Hansen, f. i Boeslunde d. ?? 1877, g.m. Alvilde, Konduktør.   Steinsvej  nr. 5 opslag 5
 1504. Laurits Oluf Hansen, ugift, f. i Boeslunde d. 12. nov. 1900, Kelner. Steinsvej  nr. 5 opslag 5
 1505. Kaj Lykke Gert Petersen, ugift, f. i Slagelse d 15. juni 1900, Stud. Polyt.  Stengade, lige numre  nr. 2 opslag 4
 1506. Mathilde Petrine, f. Jørgensen f. 30.nov. 1856, g.m. Martinus Henriksen,  Stengade, lige numre  nr. 2 C opslag 13
 1507. Petrea Hansen, ugift, f. i Korsør d. 3. sep. 1869, i besøg, syerske.  Stengade, lige numre  nr. 2 D opslag 16
 1508. Claudia Linders. [I kirkebogen Claudine Nielsen]  f. i Korsør d. 13. feb. 1883, gift,   Stengade, lige numre  nr. 20 C opslag 43
 1509. Nikoline, f. i Slagelse d. 15. okt. 1895, g.m. Christian Ovesen,   Stengade, lige numre  nr. 22 opslag 47
 1510. Christine Christensen, enke, f. i Stillinge d. 4. feb. 1873,   Stengade, lige numre  nr.22  opslag 47
 1511. Niels Frederik Christensen, ugift, f. i Slagelse d. 29. dec. 1892,  Søn, Typograf hos Bording.  Stengade, lige numre  nr. 22 opslag 47
 1512. Hansigne Becker, fraskilt, f. i Slagelse d. 2. okt. 1860,   Stengade, lige numre  nr. 22 opslag 49
 1513. Christian Paulus Ipsen, f. i Slagelse d. 4. sep. 1848, g.m. Anna [Her under] Alderdomsunderstøttelse.  Stengade, lige numre  nr. 24 opslag 55
 1514. Anne Christine, f. i Slagelse d. 15. april 1854, g.m. ovennævnte Ipsen.  Stengade, lige numre  nr. 24 opslag 55
 1515. Karen, f. i Skælskør d. 25. maj 1865, g.m. kleinsmed Christian Hansen.  Stengade, ulige numre  nr.1 opslag 4
 1516. Niels Johannes Nielsen, ugift, f. i Slagelse d. 21. dec. 1896 Politibetjent.  Stengade, ulige numre  nr. 1 opslag 4
 1517. Emma Sophie Petersen, enke, f. på Agersø d. 28. juli 1847, Alderdomsforsørget.  Stengade, ulige numre  nr. 3 opslag 7
 1518. Ingeborg Madsen, fraskilt, f. i Korsør d. 6. dec. 1897, Syerske.  Stengade, ulige numre  nr. 3 opslag 11
 1519. Lars Christian Jensen, enkemand f. i Slagelse d. 28. aug. 1851, Malersvend.   Stengade, ulige numre  nr. 5 opslag 15
 1520. Anna Johanne, f. i Slagelse d. 20. sep. 1883, g.m. Peter Jeppesen.  Stengade, ulige numre  nr. 13 opslag 36
 1521. Olga Kristine, f. i Slagelse d. 26. maj 1894, g.m. Heinrich Jørgensen, Rengøring.  Stengade, ulige numre  nr. 15/17 opslag 47
 1522. Karen Kristine f. Hansen f. i Korsør d. 3. feb. 1889, g.m. Aage Carl Reenberg,   Stengade, ulige numre  nr. 15/17 opslag 52
 1523. Helga Kristine Ruth Larsen, ugift, f. i Slagelse d. 4. okt. 1897,   Stenosgade  nr. 7 Opslag  13
 1524. Alf Valdemar  Schmidt f. 14. jan. 1891, g.m. Henriette, Arbejdsformand,   Stevnsgade  nr. 2 Opslag  39
 1525. Anna Sophie, f. i Skælskør  d. 6. sep. 1870, g.m. Hans Larsen.   Stevnsgade  nr. 14 Opslag  63
 1526. Inger Marie Rasmussen, ugift, f. i Boeslunde d. 23. jan. 1897, tyende, [Midlertidig i København]   Stigaardsvej nr. 7 opslag 6 
 1527. Maria Olivia Rasmussen, enke, f. i Korsør d. 4. jan 1867,  husmoder.  Stigaardsvej nr. 8 opslag 19
 1528. Peter Valdemar Hjort. f. i Slagelse d. 29. nov. 1869, g.m. Jensine [her under] Direktør.  Stigaardsvej nr. 6 opslag 11
 1529. Jensine Christine, f. i Holme Olstrup d. 13. jan 1866, g,m, ovennævnte Hjort.   Stigaardsvej nr. 6 opslag 11
 1530. Carl Waldemar Hansen, f. i Slagelse d. 15. dec. 1869, g.m. Florentine f. Jørgensen, Tobaksfabrikant  Stockflethsvej nr. 24 opslag 23
 1531. Ovitta Vilhelmine født Petersen, f. i Korsør d. 31. okt 1858, g.m. Viggo Penther.  Stockholmsgade  nr. 3 opslag 5
 1532. Lars Andersen, f. i Skælskør d. 8. okt 1839, g.m. Marie, forhen grosserer.  Stockholmsgade  nr. 17 opslag 25
 1533. Hansine Poulsen, ugift, f. i Skælskør d. 19. dec. 1896, Husjomfru. Stockholmsgade  nr. 25 opslag 35
 1534. Jensigne Frederikke Hansen, ugift, f. i Gerlev v. Korsør d. 17. feb. 1898, Husass.   Stockholmsgade  nr. 25  opslag 35
 1535. Anna Elise, f. i Korsør d. 4. nov. 1859, g.m. Rasmus Jacobsen,   Stockholmsgade  nr. 31 opslag 41
 1536. Ingeborg Neerstrøm, ugift, f. i Dalmose d. 27. sep. 1899, Tyende.  Stockholmsgade  nr. 31 opslag 41
 1537. Margrethe, f. i Slagelse d. 7. marts 1890, g.m. Niels Boler.  Stockholmsgade  nr. 37 opslag 51
 1538. Karen Dagmar, f. i Slagelse d. 27. juni 1879, g. m. William Kierulff,  Stockholmsgade  nr. 43 opslag 58
 1539. Marie Methea Larsen, ugift, f. i Lundforlund d. 16. nov. 1873, kokkepige. Stockholmsgade  nr. 49 opslag 61
 1540. Karl Viggo Kjærby, f. i Slagelse d. 4. dec. 1876, g.m. Marie [Her under] Stabssergent. Stokhusgade  nr. 3 opslag 5
 1541. Marie Christiane, f. i Slagelse d. 7. okt. 1877, g.m. ovennævnte Kjærby. Stokhusgade  nr. 3 opslag 5
 1542. Jacobine Jacobsen, ugift, f. i Korsør d. 30. sep. 1879, Indlagt Alumne i Åndsvageanstalten.  Stolpegaardsvej  nr. "Det Gamle Mosehus", opslag 6 
 1543. Elise Henriette Petersen, f. i Skælskør d. 26. dec. 1867, Indlagt Alumne i Åndsvageandstalten  Stolpegaardsvej  nr. "Det Gamle Mosehus" opslag 7
 1544. Karen Kirstine Petersen, f. i Korsør d. 18. aug. 1899, Indlagt Alumne i Åndsvageanstalten  Stolpegaardsvej  nr. "Det Gamle Mosehus" opslag 7
 1545. Esther Margrethe Jørgensen, f. i Vemmelev d. 23. feb 1902, Indlagt Alumne i Åndsvageandstalten  Stolpegaardsvej  nr. "Det Gamle Mosehus" opslag 7
 1546. Johanne Dorthea, f. i Korsør d. 5. sep. 1879, g.m. Jens Christensen,    Stolpegaardsvej  nr. 10  opslag 15
 1547. Vilhelmine Sophie Olsen, enke, f. i Slagelse d. 12. nov. 1863, Kontorrengøring.  Stormgade  nr. 13  opslag 18
 1548. Kirstine Jacobsen, enke, f. i Kindertofte d. 13. dec. 1866, Garderobedame Kgl. Bib.  Stormgade  nr. 13  opslag 19
 1549. Christian Fabricius, f. i Sct. Peders Landsogn d. 4. sep. 1875, g.m. Karen, Bankdirektør.  Strandagervej  nr. 10  opslag 12
 1550. Rasmine, f. i Korsør d. 27. nov. 1860, g.m. Valdemar Jantzen. [Tilsyneladende ikke i Korsør Kb.]  Strandboulevard, lige numre  nr. 2 B  opslag 5
 1551. Hertha Dagmar Søltoft, ugift, f. i Slagelse d. 30 okt 1814.  Strandboulevard, lige numre  nr. 62  opslag 14
 1552. Gerhard Carl Johan Frederik Bjørn, ugift, f. i Korsør d. 28. marts 1886, søn, Representant.    Strandboulevard, lige numre  nr. 98  opslag 46
 1553. Axel Matzen Bjørn, ugift, f. i Korsør d. 20. jan. 1888, Repræsentant, [Midlertidigt rejst til Bornholm]  Strandboulevard, lige numre  nr. 98  opslag 47
 1554. Josephine, f. i Slagelse d. 27. aug. 1876, g.m. Carl Sandby,  Strandboulevard, lige numre  nr. 106  opslag 59
 1555. Elly Dagmar Mikkelsen, ugift, f. i Slagelse d. 15. maj 1896, Bogholderske.  Strandboulevard, lige numre  nr.  108 opslag 63
 1556. Marie Vilhelmine, f. i Slagelse d. 29. april 1863, g.m. Elof Svensson,  Strandboulevard, lige numre  nr. 166  opslag 122
 1557. Carl Peter Emilius Knudsen, f. i Slagelse d. 15. dec. 1885, g.m. Anna Camilla, chauffør. Strandboulevard, lige numre  nr. 168  opslag 124
 1558. Anna Christine, f. i Slagelse d. 15. feb. 1880, g.m. Niels Peter Gert Niedermann,   Strandboulevard, ulige numre  nr. 23 opslag 10
 1559. Kirstine Iversen, enke, f. i Slotsbjergby d. 18. okt 1843, privat understøttelse.  Strandboulevard, ulige numre  nr. 23  opslag 10
 1560. Lars Marius Pedersen, f. i Boeslunde d. 30 sep. 1877, Tegner ved Staten. Strandboulevard, ulige numre  nr. 27  opslag 20
 1561. Johanne Marie Jensen, ugift, f. i Korsør d. 3. jan 1893, Husassistent hos Landsdommer. Strandboulevard, ulige numre  nr. 29  opslag 24
 1562. Ketty Mathilde, f. i Slagelse d. 28. jan 1892, g.m. Sophus M. Thorsen.  Strandboulevard, ulige numre  nr. 33  opslag 32
 1563. Ingeborg Christine Christensen, ugift, f. i Havrebjerg d. 4. ?? 1893, Ung pige i huset. Strandboulevard, ulige numre  nr. 33  opslag 32
 1564. Willy Svend August Østerberg, ugift, f. i Korsør d. 8. juni 1900, søn, Maskinist. Strandboulevard, ulige numre  nr. 65  opslag 49
 1565. Alice Helga Lydia Østerberg, ugift, f. i Korsør d. 15. dec. 1901, datter,   Strandboulevard, ulige numre  nr. 65  opslag 49
 1566. Nancy Clara Olga Østerberg, ugift, f. i korsør d. 15. dec. 1901, datter  Strandboulevard, ulige numre  nr. 65  opslag 49
 1567. Helge Ejner Willemoes Østerberg, f. i Korsør d. 8. april 1905, Malerlærling  Strandboulevard, ulige numre  nr. 65  opslag 49
 1568. Benthine Hansine Petersen ugift, f. i Korsør d. 15. jan 1887, Tyende. Strandboulevard, ulige numre  nr. 65  opslag 49
 1569. Johanne Christine, f. i Korsør d. 28. juli 1882, g.m. Christoffer Hansen.  Strandboulevard, ulige numre  nr. 65  opslag 50
 1570. Caroline Christine Poulsen, ugift, f. i Slagelse d. 11. jan. 1879, Forhen mejeriejerske  Strandboulevard, ulige numre  nr. 65  opslag 50
 1571. Christine Wilhelmine Petersen, enke, f. i Slagelse d. 18. sep. 1868,  Strandboulevard, ulige numre  nr. 73  opslag 64
 1572. Ellen Maren Sara f. Vedel, f. i Hyllerup, Sct. Peders landsogn, d. 9. juni 1878  g.m. maskinmester Christian Hansen.  Strandboulevard, ulige numre  nr. 79  opslag 81
 1573. Jørgen Frederik Kruse, f. i Slagelse d. 30. juli 1878, g.m. Natalie, Toldass.  Strandboulevard, ulige numre  nr.  99 opslag 99
 1574. Ebba Oline Løvig Sidenius, ugift, f. i Korsør d. 9. marts 1895, Datter Strandboulevard, ulige numre  nr. 109  opslag 115
 1575. Ella Bertha Augusta Løvig Sidenius, ugift, f. i Korsør d. 5. jan. 1898, Telefonistinde. Strandboulevard, ulige numre  nr. 109  opslag 115
 1576. Oscar Charles Andersen,  f. i Slagelse d. 22. juli 1867, g.m. Henriette, Overmatros. Strandboulevard, ulige numre  nr. 131  opslag 129 
 1577. Nicolai Emil Kornbech, f. i Hemmeshøj d. 12. okt 1857,  g.m. Emma, afskediget stabssergent, kontorist i Minist. f. Offentlige Arbejder. Strandboulevard, ulige numre  nr. 135  opslag 135
 1578. Anna Emilie, f. i Slagelse d. 28. sep. 1864, g.m. Hans P. Langeløkke  Strandboulevard, ulige numre  nr. 135  opslag 136  
 1579. Marie Vilhelmine Edelberg, enke, f. i Slotsbjergby d. 15. sep. 1840,   Strandboulevard, ulige numre  nr. 137  opslag 141 
 1580. Anna Marie Nielsigne Frederikke, f. i Skælskør d. 26. april 1897 g.m Friis-Andersen [Ikke fundet i Skælskør Kb]  Strandgade lige numre  nr. 2  opslag 3 
 1581. Anna Katrina, f. i Slagelse d. 19. feb 1878, g.m. Peter Esbensen,  Strandgade lige numre  nr. 14  opslag  20
 1582. Caroline Marie Rasmussen, ugift, f. i Frølunde d. 11. aug 1885, Husjomfru. Strandgade lige numre  nr. 22  opslag 28 
 1583. Carla Valborg, f. i Korsør d. 16. okt. 1895, g.m. Chr. Antonius Madsen, Vagt på Almindeligt Hospital.   Strandgade lige numre  nr. 28  opslag 36
 1584. Søren Petersen, ugift, f. i Solbjerg pr. Slagelse d. 17. maj 1875, Portør.  Strandgade lige numre  nr. 30  opslag 38 
 1585. Sabine Lydia Caroline Nielsen, enke, f. i Drøsselbjerg 3. jan 1877, Kogejomfru.  Strandgade lige numre  nr. 40  opslag  49
 1586. Ida Jensine født Pedersen, f. i Korsør d. 29. nov. 1901, Barn, Korespondent. [Moderen, der er enke, hedder noget andet ulæseligt. Den biologiske mor er Ida Madsine f. Sørensen ]  Strandgade lige numre  nr. 44  opslag 54 
 1587. Erna Hedvig Ingeborg Bentzen, ugift, f. i Slagelse d.18. feb. 1897, Elev ved det Kgl. Musikkonservatorium,  Strandgade lige numre  nr. 46  opslag 57
 1588. Jørgen Peter Valentin Haagerup,  ugift, f. i Slagelse d. 4. april 1890, Cand. Pharm.  Strandgade lige numre  nr. 50  opslag 62 
 1589. Ella Ungermann Christoffersen, f. i Slagelse d. 17. feb 1891, død 23. sep. 1921 Skuespillerinde. [Ikke fundet i Slagelses Kb.]  Strandgade ulige numre  nr. 27 C  opslag 34
 1590. Birthe Marie Jensen, ugift, f. i Ørslev d.24. marts 1902. Husass.  Strandgade ulige numre  Wilders Plads  opslag 39 
 1591. Carl Emil Angelius Nicolaj Mortensen, enkemand, f. i Slagelse d. 13. okt 1845, Tekstilfabrikant.  Strandlodsvej  9  opslag 7 
 1592. Albert Edvard Sigmund Hostrup, f. i Slagelse d. 14. feb. 1865, g.m. Olga, Skomagermester.  Strandparksvej  1  opslag 3
 1593. Anna Marie Schultz Svarer Andersen, f. i Korsør d. 30. aug. 1883, gift. [manden for tiden til søs] Strandparksvej  6  opslag 26 
 1594. Anna Rasmine, f. i Korsør d. 16. juli 1882, g.m. Anders Paulsen.  Strandparksvej  8  opslag 30
 1595. Jens Peter Hansen, f. i Lundforlund d. 13. juni 1871, g.m. Jacobine, Konduktør v. Sporvejene.  Strandparksvej  14  opslag 36 
 1596. Poula Bertha Rasmussen, ugift, f. i Korsør d. 18. marts 1903, Kontorass. [Moderen separeret] Strandparksvej  24  opslag 53 
 1597. Caroline, f. i Skælskør d. 4. aug. 1860, g.m. Lars P. Larsen, [Ikke fundet i Kb. men mulig identisk med Caroline Jørgensen f. samme dato 1859]  Lille Strandstræde 2 opslag 16
 1598. Otto Hansen Bruun, f. i Slagelse d. 4. nov. 1864, g.m. Anna, Arbejdsmand v. Havnen. Lille Strandstræde  12  opslag 25 
 1599. Hanne Margrethe Hansen, ugift, f. i Sørbymagle d. 28. april 1873, Husjomfru.  Lille Strandstræde 18 opslag 33
 1600. Nielsine Jensen Kjær, enke, f. i Korsør d. 9. marts 1862, Strygerske. Lille Strandstræde 20 opslag 42
 1601. Peter Emanuel Petersen, f. i Korsør d. 24, juli 1880, g.m. Bodil, Restauratør og Gartner.  Lille Strandstræde  26  opslag 53
 1602. Vilhelmine Christine Juul, gift, f. i Hejninge d. 18. sep. 1879, Husbestyrerinde.  Lille Strandvej 4, "Villa Sorø"  opslag 50
 1603. Anker Lauerberg Bay, f. i Lindeskovgård Boeslunde sogn d. 21. aug 1883, g.m. Karoline, Datailhandler.  Lille Strandvej nr. 18 B  opslag 68
 1604. Emilie Nielsen, ugift, f. i Slagelse d. 12. dec. 1896, Frøkenpige.  Lille Strandvej nr. 30  opslag 80
 1605. Martine Hansine Christine Louise, f. i Slagelse Skt. Mikkels d. 20. juli 1897, g.m. Hans Chr. Jensen.  Lille Strandvejs Sidevej nr. 1 opslag 3
 1606. Johanne Kristine Hansen, ugift, f. i Slagelse d. 17. aug. 1885, Husgerning.  Strandvejen, lige numre, Øresundshospitalet, opslag 23
 1607. Anna Catterine Melson, ugift, f.  i Korsør d. 21. feb. 1896, Elev ved sygeplejen,  Strandvejen, lige numre, Øresundshospitalet,    opslag 40
 1608. Marie Kirstine Jensen, f. i Skælskør d. 12. okt. 1893, Elev v. Sygeplejen,  Strandvejen, lige numre, Øresundshospitalet.  opslag 40
 1609. Hans Peter Schrøder, enkemand f. i Korsør d. 8 maj 1869, Arbejdsmand v. Kvæsthusbroen.   Strandvejen, lige numre, Øresundshospitalet,  opslag 43
 1610. Christian Sørensen,  f. i Skælskør d. 16. nov. 1867, gift, Jord- og betonarbejder, uarbejdsdygtig.   Strandvejen, lige numre, Øresundshospitalet opslag 43
 1611. Karen Emilie Kofoed, ugift, f. i Korsør d. 23. aug. 1905, Fabriksarbejderske. Patient.  Strandvejen, lige numre, Øresundshospitalet  opslag 45
 1612. Hans Henrik Jacobsen,  ugift, f. i Korsør d. 14. april 1897, Barn - Patient  Strandvejen, lige numre, Øresundshospitalet   opslag 47
 1613. Emilie Sophie, f. i Slagelse d. 22. feb. 1878, g.m. Erik Ring,   Strandvejen, lige numre, nr. Y [Lægeforeningens boliger]  opslag 69
 1614. Clara Christine, f. i Slagelse d. 1. aug. 1856, g.m. J P V Hansen,   Strandvejen, lige numre, nr. 18 opslag 116
 1615. Conradine Nielsen, ugift, f. i Korsør d. 29. maj 1896, Barneplejer.  Strandvejen, lige numre, nr. 28, [Et børnehjem]  opslag 133
 1616. Ella Kristiane Møller, ugift, f. i Slagelse d. 8. feb. 1894, Frøkenpige, Strandvejen, lige numre, nr. 30  opslag 138
 1617. Hans Marius Klokker, f. i Slagelse d. 27. marts 1893, g.m. Olga, I besøg.  Strandvejen, lige numre, nr. 58  opslag 191
 1618. Jørgen Valdemar Clasen, ugift, f. i Slagelse d. 16. aug. 1869, Bogtrykker.  Strandvejen, lige numre, nr. 84 opslag 209
 1619. Birch Ferdinand Carl , f. i Hejninge d. 8. maj 1898, Gartner.  Strandvejen, lige numre, nr. 110 B  opslag 258
 1620. Anna Margrethe Elisabeth Bülow, ugift, f. i Skælskør d. 26. dec. 1902, Husass.  Strandvejen, lige numre, nr. 118 opslag 278
 1621. Agnes Martha Jørgensen, ugift, f. i Korsør d. 18. april 1856, bedstemoder, alderdomasunderstøttelse.   Strandvejen, lige numre, nr. 132 opslag 294
 1622. Hans Peder Hansen, f. i Slagelse d. 14. marts 1851, g.m. Ellen Margrethe, Rentiér.  Strandvejen, lige numre, nr. 136 opslag 306
 1623. Ella Helene Korfitsen,  f. i Slagelse d. 2.juni 1899, Tyende. Strandvejen, lige numre, nr. 136 A opslag 310
 1624. Olga Henriette Elisabeth Højer, enke, f i Slagelse d. 25. mats 1856, Pension.  Strandvejen, lige numre, nr. 138 A opslag 325
 1625. Carl Kruhøffer, f. i Slagelse d. 3. sep. 1886, Ingeniør, [for tiden i Jylland]   Strandvejen, lige numre, nr.138 B opslag 330
 1626. Aage Johansen, ugift, f. i Slagelse d. 19. sep. 1900, Karl.  Strandvejen, lige numre, nr. 154 opslag 355
 1627. Kala  Matine Dagmar Jensen, f. Nielsen f. i Slagelse s. Mikkels d. 23. dec. 1894  Strandvejen, lige numre, nr. 230 C  opslag 438
 1628. Emilie, f. i Slagelse d. 22. april 1877, g.m. Vald. Hertzsprung.  Strandvejen, lige numre, nr. 242 opslag 464
 1629. Jørgine Madsine Augusta, f. i Skælskør d. 12 aug. 1892 g.m. Sophus Gyring.  Strandvejen, lige numre, nr. 272 opslag 543
 1630. Karl Lundt, f. i Korsør d. 6. nov. 1876, Læge, [midlertidig bortrejst]  Strandvejen, ulige numre, nr. 35 opslag 41
 1631. Anna Thomasen, enke, f. i Slagelse d. 8. dec. 1868, Rentiér.  Strandvejen, ulige numre, nr. 39 opslag 46
 1632. Lars Rasmus Jensen, f. i  Slagelse d. 27. nov 1883, g. m. Thora [herunder] Høker og Snedker.  Strandvejen, ulige numre, nr. 61 opslag 62
 1633. Thora f. i Slagelse d. 17. maj 1884,  gift m. ovennævnte Jensen.  Strandvejen, ulige numre, nr. 61 opslag 62
 1634. Emilie Møller, ugift, f. i Slagelse d. 5. dec. 1897, Husass.  Strandvejen, ulige numre, nr. 63 opslag 69
 1635. Anna Jørgensen, ugift, f. i Slagelse d. 6. juni 1893, Husass. Strandvejen, ulige numre, nr. 97 opslag 97
 1636.  Christoffer William Hansen, f. i Korsør d. 23. feb. 1890, gift, Vognmand.   Strandvejen, ulige numre, nr. 117 opslag 99
 1637. Erna Rostgaard, ugift, f. i Slagelse d. 6. aug. 1896, ekspeditrice.  Strandvejen, ulige numre, nr. 147 opslag 121
 1638. Dagmar Christensen,  f. i Korsør d. 6. april 1882, Telefonistinde.   Strandvejen, ulige numre, nr. 147 opslag 122
 1639. Carl Vilhelm Sophus Møllenbach f. i Slagelse d. 22. dec. 1853, g.m. Camilla. Manufakturhandler,  Strandvejen, ulige numre, nr. 149 opslag 125
 1640. Emilie Theodora Hansen, f. Borch, f. i Slagelse d. 23. jan 1843, Enke, Strandvejen, ulige numre, nr. 157 opslag 139
 1641. Karen Dorthea Regine Jensen, ugift, f. i Slagelse d. 5. sep. 1893, Husass.  Strandvejen, ulige numre, nr. 159 opslag 142
 1642. Ellen Kirstine Ingeborg Nielsen, ugift, f. i Slagelse d. 26. maj 1890, Tyende.  Strandvejen, ulige numre, nr. 163 opslag 148
 1643. Hans Elo Jensen, f. i Sørbymagle d. 2. maj 1880, g.m. Hansine, Vejmand.  Strandvejen, ulige numre, nr. 171 B opslag 165
 1644. Marie Birthe,  f. i Eggeslevmagle d. 5. marts 1869, g.m. Alfred Vallentin  Strandvejen, ulige numre, nr. 171 B opslag 166
 1645. Theodora, f. i Slagelse d. 14. marts 1874, g.m. Christian Christensen.  Strandvejen, ulige numre, nr. 171 D opslag 172
 1646. Sigrid Bülow, ugift, f. i Slagelse d. 17. marts 1889, Datter. [Står som Musiklærerinde, men er streget over] Strandvejen, ulige numre, nr. 177 opslag 178
 1647. Carl Adolph Bülow, ugift, f. i Slagelse d. 18. okt 1891, Søn.  Strandvejen, ulige numre, nr. 177 opslag 178
 1648. Louis Nielsen, f. i Korsør d. 8. marts 1865, g.m. Anny, General . . . ??  [Oberstløjtnant]  Strandvejen, ulige numre, nr. 201 opslag 204
 1649. Edw. Ole Olsen, f. i Nordrup d. 15. april 1891, g.m. Lilly, Chauffør. Strandvejen, ulige numre, nr. 229  opslag 226
 1650. Poul Edw. Olsen, ugift, f. i Korsør d. 16. juli 1914, barn.   Strandvejen, ulige numre, nr. 229 opslag 226
 1651. Peder Oluf Christian Nielsen, ugift, f. i Nordrup d. 26. sep. 1884, Chauffør, Strandvejen, ulige numre, nr. 229 opslag 226
 1652. Edith, f. i Slagelse d. 15. sep. 1900. g. m. Poul Lauritzen,    Strandvejen, ulige numre, nr. 231 opslag 228
 1653. Eulalia Christensen, ugift, f. i Slagelse d. 12. feb. 1900, Stuepige.  Strandvejen, ulige numre, nr. 247 opslag 239
 1654. Alice Camilla Seibæk, ugift, f. i Slagelse 14. marts 1902, Kontordame hos Absalon   Strandvejen, ulige numre, nr. 289 A opslag 326
 1655. Lars Henry Larsen f. i Skælskør d. 18. juni 1882, g.m. Karen Marie [Her under] Maskinmester,  Strandvejen, ulige numre, nr. 325 opslag 395
 1656. Karen Marie Jensine født Christensen, f. i Korsør d. 25. maj 1884, gift m. ovennævnte Larsen.   Strandvejen, ulige numre, nr. 325 opslag  395
 1657. Børge Hermann Andersen, ugift f. i Slagelse d. 3. dec. 1814, Barn.  Strandvejen, ulige numre, nr. 355 opslag 432
 1658. Palle Hermann Andersen, ugift, f. i Slagelse d. 26. feb. 1918, Barn,  Strandvejen, ulige numre, nr. 355 opslag 432
 1659. Karl Vilhelm Mathiasen, f. i gerlev d. 27. juni 1900,    Strandvejen, ulige numre, nr. 363 opslag 440
 1660. Edith Adamine Bothilde. f. i Slagelse d. 15. nov.1886, g.m. Axel Mattsau,  Strandvejen, ulige numre, nr.  opslag 484
 1661. Katy Henrikke Strange, ugift, [ utydelig skrift, kan være fejltydet] f. i Slagelse d. 4. juni 1897? Tyende  Strandvejen, ulige numre, nr. 419 Villaen i haven, opslag 484
 1662. Svend Aage Kristensen,  ugift, f. i Slagelse d. 25. sep. 1903 Tyende.   Strandvejen, ulige numre, nr. 419 opslag 484
 1663. Helga Petersen Heilskov, ugift, f. i Stillinge d. 23. aug. 1876, Forhen husbestyrerinde.   Strindbergsvej lige numre, nr. 18 opslag 15
 1664. Maren Kirstine Nielsine Rasmine Sommer, enke, f. i Skælskør d. 11. marts 1878, Rengøringsskone.  Strindbergsvej ulige numre, nr. 29 opslag 28
 1665. Jenny Margrethe Olsen, ugift, f. i Slagelse d. 17. dec. 1901, Barn.   Struensegade lige numre, nr. 24 opslag 8
 1666. Karen Marie Andersen, enke, f. i Slagelse d. 19. dec. 1886, arbejdsløs husmoder.  Struensegade lige numre, nr. 26 opslag 13
 1667. Olga Marie, f. i Slagelse d. 17. nov. 1878, g.m. Peter Petersen.  Struensegade lige numre, nr. 26 opslag 13
 1668. Ulla Olga Metha Petersen, ugift, f. i Slagelse d. 3. april 1905, Barn  Struensegade lige numre, nr. 26 opslag 13
 1669. Poul Edvard Frank Petersen, ugift, f. i Slagelse d. 5. marts 1918, Barn.   Struensegade lige numre, nr. 32 opslag 28
 1670. Amalie Signe Karen Elisabeth, f. Andersen, f. i Korsør d. 11. okt 1893, [Se Taarnborg Kirke] g.m. Johan Jensen  Struensegade lige numre, nr. 38 opslag 31
 1671. Svend Maribo Hansen,  f. i Slagelse d. 9. maj 1898, g.m. Johanne Amalie, Tjener.  Struensegade lige numre, nr. 46 opslag 44
 1672. Johanne Marie, f. i Slagelse d. 3. maj 1893, g.m. Albert Petersen.  Struensegade lige numre, nr. 46 opslag 44
 1673. Jens Olsen Holbech, f. i Slagelse d. 22. juli 1862, g.m. Ellen, cand.mag. kursuslærer.  Struensegade ulige numre, nr.1  opslag 4
 1674. August Christensen, f. i Slagelse d. 20. april 1881, g.m. Hansine, Chauffør.  Struensegade ulige numre, nr. 3 opslag 6
 1675. Alma Elisabeth, f. i Skælskør d. 16. feb 1890, g.m. Laurits Olsen,   Struensegade ulige numre, nr. 35 opslag 46
 1676. Nicolaus Sepstrup, f. i Slagelse d. 6. dec. 1886, g.m. Olga. Hovmester.  Struensegade ulige numre, nr. 48 opslag 65
 1677. Niels Peter Henningsen, f. i Taarnborg sogn, d. 1. feb. 1897, g.m. Karla, Chauffør.   Struensegade ulige numre, nr. 49 opslag 75
 1678. Lars Olsen Christiansen, f. i Agersø d. 21. juni 1876, g.m. Fanny, Assurandør.  Stubbevangen  nr. 7 opslag 8
 1679. Dagmar Olivia Jacobsen, ugift, f. i Korsør d. 9. juni 1901, Arbejder i hotellets køkken.  Studiestræde, lige numre  nr. 36 - 38 opslag 39
 1680. Marie Justine, f. i Slagelse d. 10. jan 1867, g.m. Carl Sumsen,   Studiestræde, ulige numre  nr. 13 B C og D opslag 18 
 1681. Rasmus Røsti Hansen, f. i Slagelse d. 2 feb. 1868, g.m. Anna, Restauratør.  Studiestræde, ulige numre  nr. 15 opslag 22
 1682. Paul Christian Peder Bäde, f. i Slagelse d. 26. juni 1896,   Studiestræde, ulige numre  nr. 25 A opslag 32
 1683. Sofie Marie, f. i Skælskør d. 7. feb 1876, g.m. Jørgen Jørgensen,  Studiestræde, ulige numre  nr. 39  opslag 46
 1684. Hans Peder Madsen, ugift, f. i Slagelse d. 19. nov. 1873, Arbejdsmand.  Studiestræde, ulige numre  nr. 43 opslag 52
 1685. Anna Marie Stuhr, ugift, f. i Skælskør d. 26. sep. 1898, [Utydelig skrift]  Studiestræde, ulige numre  nr. 45 opslag 57
 1686. Nanny Jacobine, f. i Slagelse d.  19. feb 1898, g.m. Edvard Ursin,  Studsgaardsgade,   nr. 5 B opslag 46
 1687. Edith Vilhelmine Ursin, ugift, f. i Slagelse d. 23. dec. 1915, Datter. Studsgaardsgade,   nr. 5 B opslag 46
 1688. Frida Henriette Helene Hansen, f. i Korsør d. 11. jan 1899, Fabriksarbejde.[Ikke fundet i Kb.]  Studsgaardsgade,   nr. 7 A opslag 59
 1689. Ingeborg Johanne Caroline, f. i Skælskør d. 3. juni 1893, g. m. Charles Christoffersen,  Studsgaardsgade,   nr. 7 D  opslag 67
 1690. Laura Hansine, f. i Skælskør d. 9. okt. 1882, g.m. Hans Lundberg  Suensonsgade,   nr. 1-19 opslag 4
 1691. Marie Ludovica Albertine, f.i Slagelse d. 22. dec. 1878, g.m. Arthur Weichert   Suensonsgade   nr. 31-41 opslag 15
 1692. Ane Christine Landsvig, enke, f. i Havrebjerg d. 31. maj 1869, Pension.  Suensonsgade   nr. 43-51 opslag 18
 1693. Karen Nielsen, ugift, f. i Skælskør d. 25. Jan. 1890, Ekspeditrice  Suensonsgade   nr. 53  opslag 23
 1694. Cecil Bredahl, f. i Korsør d. 14. maj 1908, søn. Suhmsgade   nr. 2 opslag 3
 1695. Axel Bredahl, f. i Korsør d. 16. dec. 1910, søn. Suhmsgade   nr. 2 opslag 3
 1696. Frantz Christensen, ugift, f. i Skælskør d. 22. marts 1899, søn, Elektromekaniker   Sundbyvester  Haveforeningen "Dyveke" opslag 5
 1697. Jørgen Christensen, ugift, f. i Skælskør d. 23. nov. 1900, søn, Lagerarbejder.  Sundbyvester Haveforeningen "Dyveke"  opslag 5
 1698. Zenia Christensen, ugift, f. i Skælskør d. 10. juli 1902 Datter  Sundbyvester  haveforeningen "Dyveke" opslag 5
 1699. Emmy Sophie Henriette f. Suse, f. i Korsør d. 16. okt. 1897, g.m. Søren Hansen,   Sundbyvester Haveforeningen "Sofienhøj" opslag 19
 1700. Johannes Rolff, ugift, f. i Korsør d. 21. aug. 1884, Arbejdsmand.  Sundbyvester og -Øster  Haveforeningen "Søfryd"  opslag 86
 1701. Jacob Michael Michaelsen,  f. i Slagelse d. 2. feb. 1870, g.m. Anna, metalfabrikant (??)   Sundbyøster Boulevard   nr. 2  opslag 14
 1702. Jens Olaf Alfred Jensen, ugift f. i Slagelse d. 28. marts 1899, Maskinarbejder B&W.  Sundevedsgade, lige numre  Nr. 2 opslag 5
 1703. Karl August Rasmussen, ugift, f. i Slagelse d. 6. dec. 1904, Plejesøn. Sundevedsgade, lige numre  Nr. 6 A  opslag 11
 1704. Viggo Marius Christensen, f. i Slagelse d. 30 sep. 1894, gift m. Ellen, [midlertidig fraværende]. Sporvognskonduktør.  Sundevedsgade, lige numre  Nr. 6 B opslag 16
 1705. Laura Sofie Ane Brinkmann, fraskilt, f. i Slagelse d. 4. april 1860, Syerske. Sundevedsgade, lige numre  Nr. 8 opslag 20
 1706. Hanne Marie Hansen, enke, f. i Slotsbjergby Mark d. 10. nov 1846, Alderdomsunderstøttelse.  Sundevedsgade, lige numre  Nr. 24 A opslag 59
 1707. Hans Peter Christensen, f. i Vemmelev d. 17. feb. 1855, g.m. Dorthea, arbejdsmand.  Sundevedsgade, lige numre  Nr. 24 A opslag 59
 1708. Anton Carl Christiansen, f i Slagelse d. 27. marts 1893. g. m. Edith, Maskinsnedker.  Sundevedsgade, lige numre  Nr. 24 B opslag 63
 1709. Ingeborg, f. i Skælskør d. 8. marts 1892, g.m. Christian Petersen,   Sundevedsgade, lige numre  Nr. 30 A opslag 76
 1710. Harry Andreasen, ugift, f. i Slagelse d. 30. aug. 1900, barn, Jordarbejder.  Sundevedsgade, lige numre,  Nr. 36 B opslag 92
 1711. Hanne Marie, f. i Skælskør d. 24. aug. 1864. g.m. Jørgen Rasmussen,  Sundevedsgade, ulige numre,  Nr. 3 opslag 7
 1712. Hans Gudmund Petersen, ugift, f. i Korsør d. 16. marts 1897, Stenhugger. Sundevedsgade, ulige numre,  Nr. 5 opslag 10
 1713. Johan Akim Didrik Møller, f. i Slagelse d. 1. aug. 1865, g.m. Anna Marie, forhen viktualie . . . (??)  Sundevedsgade, ulige numre,  Nr. 5 opslag 10
 1714. Ejnar Sophus Christensen, f. i Slagelse d. 27. feb. 1890, g.m. Martha, Chauffør.  Sundevedsgade, ulige numre,  Nr. 9 B opslag 20
 1715. Anna Margrethe, f. i Slagelse d. 7. maj 1873,   Sundevedsgade, ulige numre,  Nr. 11 opslag 23
 1716. Kristian Nielsen, ugift, f. i Eggeslevmagle d. 16. feb. 1869, Vognmand  Sundevedsgade, ulige numre,  Nr.  19 opslag 39 
 1717. Birthe, ugift, f. i Boeslunde d. 10. nov. 1843, moder, alderdomsunderstøttelse.  Sundevedsgade, ulige numre,  Nr. 19 opslag 39
 1718. Jacob Hansen, f. i Slagelse d. 24. marts 1871, g.m. Julie, Skomagersvend.  Sundevedsgade, ulige numre,  Nr. 19 opslag 40
 1719. Caroline Amalie, f. i Slagelse d. 11. dec. 1859, g.m. Hans Pedersen  Sundevedsgade, ulige numre,  Nr. 31 opslag 51
 1720. Johanne Methea, f.  Christensen, f. i Slagelse d. 18. maj 1895, g.m. Niels P. Jensen. Sundholms Barak  Nr. 51-54 opslag 54
 1721. Christian Hansen, f i Magleby d. 9. sep. 1860, g.m. Anna Kirstine [Her under] Arbejdsmand.  Sundholms Barak  Nr. 147-150 opslag 115
 1722. Anna Kirstine f. Nielsen, f. i Korsør d. 25. april 1861, g.m. Christian Hansen [herover]  Sundholms Barak  Nr. 147-150  opslag 115
 1723. Erhardt Live Hansen, ugift, f. i Skælskør d. 3. feb. 1904, søn, kontorist. Sundholms Barak  Nr. 147-150  opslag 115
 1724. Frode Arvid Alfred Hansen, ugift, søn, f. i Skælskør d. 30. dec. 1906. Sundholms Barak  Nr. 147-150 opslag 115
 1725. Sigrid Englev, ugift, f. i Havrebjerg d. 20. sep. 1913, Barn.  Sundholms Barak  Nr. 175-178 opslag 130
 1726. Helga Kristine Marie, f. i Halskov d. 16. dec. 1897, g.m. Oluf Nielsen.  Sundholms Barak  Nr. 183-185 opslag 135
 1727. Erik Johannes Riget, ugift, f. i Slagelse d. 3. dec. 1911,   Sundholmsvej, lige numre.  Nr. 54 opslag 10
 1728. Vivique Riget, f. i Slagelse d. 15. nov. 1914, datter.  Sundholmsvej, lige numre   Nr. 54 opslag 10
 1729. Anna Marie Nielsen, ugift, f. i Slagelse d. 31. jan . 1877, Husjomfru. Sundholmsvej, lige numre  Sundholm, Bygning "F".  opslag 29
 1730. Carla Marie Lundstrøm, f. i Slagelse d. ?? [Ikke oplyst] Husass.  Sundholmsvej, lige numre  Sundholm, Bygning "G"  opslag 32 
 1731. Kristine Amalie Petersen, fraskilt. f. i Korsør d. 11. juli 1872,    Sundholmsvej, lige numre  Sundholm, Bygning "H"  opslag  38
 1732. Hans Rasmussen, ugift. f. i Slagelse d. 19. dec. 1852, søfyrbøder   Sundholmsvej, lige numre  Sundholm, Bygning "K" opslag  56
 1733. Valdemar Henrik Rasmussen,  f. i Slagelse d.7. aug. 1858, Glarmester.  Sundholmsvej, lige numre  Sundholm, Bygning "R" opslag 64 
 1734. Julius Clemmensen, ugift, f. i Slagelse d. 4. jan. 1868, Arbejdsmand.  Sundholmsvej, lige numre  Sundholm, Bygning "R"  opslag  66
 1735. Carl Alvin Andersen, ugift, f. i Slagelse d. 30. jan 1874, Støvlepudser.  Sundholmsvej, lige numre  Sundholm, Bygning "R"  opslag 66 
 1736. Thorvald Alfred Frandsen, fraskilt f. i Korsør d. 13. nov. 1855, Murer.  Sundholmsvej, lige numre  Sundholm, Bygning "R" opslag 68
 1737. Inge Helga Hansen ugift f. i Korsør d. 21. maj 1915, datter.  Sundholmsvej  Lige numre  nr. 5  Opslag  11
 1738. Anne Marie, f. i Kirkestillinge d. 22. aug. 1851 g.m. Peter Jeppesen.   Sundholmsvej  Lige numre  nr. 5  Opslag  11
 1739. Carl Valdemar Schubert, f. i Boeslunde d. 23. april 1881, g.m. Ragnhild, Kærnemager.  Sundholmsvej  Lige numre  nr. 23  Opslag  18
 1740. Carl Christian Ferdinand Nielsen, ugift, f. i Slagelse d. 13. okt. 1895, Snedkersvend.  Sundholmsvej  Lige numre  nr. 23  Opslag 18
 1741. Jens Jensen Rohrberg, f. i Korsør d. 20. juni 1887, g.m. Carla Petra. Bogtrykker.   Sundholmsvej  Lige numre  nr. 87  Opslag 82  
 1742. John Marius Thorvald Møller, f. i Slagelse d. 30. marts 1881, g.m. Ingeborg [Herunder] Vexellerer  Svalevej nr. 21  Opslag 7
 1743. Ingeborg Margrethe, f. i Slagelse d. 27. okt 1876,  Svalevej nr. 21  Opslag 7 
 1744. Johanne Jensen, ugift, f. i Boeslunde d. 5. juli 1888, Tyende hos Ovennævnte Møller  Svalevej nr. 21  Opslag 7 
 1745. Harald Axel Larsen, f. i  Korsør d. 10. sep. 1889,    Svalevej nr. 12  Opslag 12 
 1746. Eva Stampe, ugift, f. i Korsør d. 11. juli 1898, Stuepige.   Svanemøllevej nr. 17  Opslag 11
 1747. Fritze Villy Hansen, ugift, f. i Slagelse d. 21. sep. 1907, Datter. Svanevej nr. 27  Opslag 11
 1748. Poul Felix Hansen, ugift, f. i Slagelse d. 2. okt 1908, søn.  Svanevej nr. 27  Opslag 11
 1749. Marius Christiansen, f. i Skælskør d. 22. sep. 1870, g.m. Emilie, Overpostbud.   Svanevej nr. 35  Opslag 26
 1750. Helga Christine Larsen, ugift, f. i vemmelev d. 5. jan. 1900, Tyende.  Svanevej nr. 12  Opslag 36
 1751. Lars Christian Pedersen, f. i Kindertofte d. 19. jan 1859, g.m. Anna Marie, Mælkeriarbejder.  Svanevej nr. 20  Opslag 42
 1752. Harald Alexander Ellytov, f. i Slagelse d. 29. marts 1889, g.m. Mary, Grosserer.  Svanholmsvej nr. 10  Opslag 41
 1753. Marie Rasmussen, enke, f. i Havrebjerg d. 28 april 1852, Husmoder.   Svanholmsvej nr. 12  Opslag 45
 1754. Anna Rasmussen, f. i Flakkebjerg d. 25. marts 1875,  Dameskræderinde.  Svanholmsvej nr. 12  Opslag 45
 1755. Emilie Jacobsen, f. i Slagelse d.  26. sep. 1904, Kontorelev. Svanholmsvej nr. 12  Opslag 45
 1756. Olga Madsen,  f. i Havrebjerg d. 19. juli 1897, Søsterdatter, dameskræderinde. Svanholmsvej nr. 12  Opslag 45
 1757. Caroline, f. i Slagelse d. 27. maj 1873, g. m. Valdemar Rossell,   Sveasvej nr. 4  Opslag 12
 1758. Hansine f. Christensen, f. i Boeslunde d. 20. marts 1864, g. m. Carl P. Jørgensen.  Sveasvej nr.  8 Opslag 18
 1759. Ester Jensen, ugift, f. i Slagelse d. 15. juli 1902, Tyende.  Svejgaardsvej nr. 35  Opslag 40
 1760. Niels Carl Johannes Michelsen, f. i Slagelse d. 21. juli 1877, g,m. Ellen, Ekspedient. Svejgaardsvej nr. 14  Opslag 61
 1761. Maren Kirstine, f. på Omø d. 9. jan 1880, g.m. Christian Frederiksen Schou  Svendborggade nr. 8  opslag 14
 1762. Detleff  Fr. Linius Joh. Booelsen, f. i Slagelse d. 12. aug. 1881, g.m. Lionie, Kommunelærer. Svendsgade nr. 1  opslag 4
 1763. Valberg Kirstine, f. i Slagelse d. 15. jan. 1869, g.m. Axel Pedersen,   Svendsgade nr. 4  opslag 9
 1764. Gurli Else Petersen, ugift, f. i Slagelse d. 22. aug. 1901, Datter, Syerske [Af ovennævnte Svendsgade lige numre. nr. 4 opslag 9
 1765. Karen Marie Dorthea, f. i Eggeslevmagle d. 3. feb. 1889, g.m. Kristian Alexander Hansen. Sverrigsgade lige numre. nr. 2 B  opslag 8
 1766. Ane Johanne Lassen, enke, f. i Slagelse d. 2. sep. 1840. Alderdomsunderstøttelse.  Sverrigsgade lige numre. nr. 2 C  opslag 11
 1767. Anders Peter Sørensen, f. i Slagelse d. 21. juni 1858, g.m. Karoline Kristine, Bødker.  Sverrigsgade lige numre. nr. 6 D  opslag 18
 1768. Christen Elm, døbt Pedersen, fra 1903: Elm. enkemand, f. i Lundforlund d. 12. juni 1854, Formand v. ??  Sverrigsgade, lige numre. nr. 18 opslag 41
 1769. Hans Henrik Rohrberg, f. i Svenstrup d. 22. sep. 1848, enkemand, Arbejdsmand.  Sverrigsgade ulige numre nr. 1  opslag 3
 1770. Solveig Johanne Hansen, ugift, f. i Korsør d. 2. nov 1917 [Midlertidigt i Korsør Sverrigsgade ulige numre nr. 3 C opslag 14
 1771. Kathinka,  f. i Slagelse d. 25 jan 1895, g.m. Albert Sander,   Sverrigsgade ulige numre nr. 47 A opslag 78
 1772. Zigmild Michella f. i Næsby v. Sorø d. 30. dec. 1885, g.m.  Aage Banit, husmoder. - Svinget (Kbh) nr. 3 opslag 7
 1773. Carl Christian Hansen, f. i Skælskør d. 11. sep. 1889, g.m. Valborg, Lagerchef.  Svinget (Kbh) nr. 9 opslag 17
 1774. Astrid, f. i Slagelse d. 31. juli 1885, g.m. du fine Bunkeflod  Svinget (Kbh) nr. 9  opslag 18 [Så har man hørt det også]
 1775. Ingeborg Margrethe Augusta Lundqvist, ugift, f. i Slagelse d. 12. sep. 1889, Ekspeditrice.  Svinget (Kbh) nr. 11  opslag 21
 1776. Niels Otto Hansen, f. i Korsør d. 16. nov. 1873, g.m. Karoline,[Her under] Fyrbøder.  Svinget (Kbh) nr. 15 opslag 28
 1777. Karoline, f. i Korsør d. 3. juni 1875, g.m. ovennævnte Hansen,   Svinget (Kbh) nr. 15 opslag 28
 1778. Ejnar Kresten Hansen, ugift, f. i Korsør d. 27. sep 1900, Barn Arbejder.  Svinget (Kbh) nr. 15 opslag 28
 1779. Johannes Henning Hansen, f. i Korsør d. 20. aug. 1902. Barn. -  Svinget (Kbh) nr. 15 opslag 28
 1780. Alma Marie, f. i Korsør d. 23. april 1897, g.m. August Smidt,   Svinget (Kbh) nr. 15 opslag 28
 1781. Ella Marie, f. i Korsør d. 19. dec. 1893 g.m. Svend Koch.  Svinget (Kbh) nr. 15 opslag 28
 1782. Laurine Jenny Richardine f. i Slagelse d. 7. feb. 1860, g.m. Carl Smidth   Svinget (Kbh) nr. 22  opslag 64
 1783. Hans Gunnar Knudsen, f. i Slagelse Sct. Peders d. 22. marts 1886, g.m. Marie, cand.mag. sekretær i Stednavneudvalget.   Svinget (Kbh) nr.  26 opslag 73
 1784. Anna Oline Amanda, f. i Slagelse d. 10. dec. 1884, g.m. Niels P. Christiansen.  Svinget (Gentofte) nr. 13  opslag 12
 1785. Johannes Godtfred Kaj Frendtved, [navneændring fra Larsen] Separeret. f. i Slagelse Sct. Peder d. 2. maj 1890, Grosserer,  Syvens Allé nr. 2  opslag 4
 1786. J. P. Vilhelm Stybert, [navneændring fra Rasmussen]f. i Skælskør d. 30. maj 1885, g.m. Marie,  Tilskærer.  Søborgallé nr. 15  opslag 17 
 1787. Henny Dalberg Larsen, ugift, f. i Skælskør d. 17. maj 1897, Expeditrice.  Søborgallé nr. 15  opslag  17
 1788. Rasmus Nielsen, f. i Boeslunde d. 14. feb. 1856, g.m. Eva, Smørlagerarbjder.  Søborgallé nr. 19  opslag  21
 1789. Emilie, f. i Slagelse d. 16. juli 1851, g.m. Ludvig Frerksen. Søborgallé nr. 21  opslag  23
 1790. Marie,  f. i Slagelse d. 19. april 1859, g.m. Christen Olsen,   Søborgallé nr. 31  opslag 34
 1791. Ole Christian Emil Olsen, ugift, f. i Lundforlund d. 18. nov. 1885, Søn, snedkersvend.  Søborgallé nr. 31  opslag  34 
 1792. Wilhelm Frederik Ludvig Nikolai Westermann, f. i Korsør d. 6. feb. 1855, g.m. Karla, Smedesvend.   Søborgallé nr. 8  opslag 50
 1793. Karen Marie Westermann, ugift, f. i Svenstrup d. 25. sep. 1851, [en datter, midlertidig på sygehus.]  Søborgallé nr. 8  opslag  51
 1794. Julie Vilhelmine Augusta Johanne Kjær, enke, f. i Slagelse d. 8 august 1858,  Legater. Søborgallé nr. 18  opslag 61
 1795. Hans Christian Hansen, f. i Kirkestillinge d. 30 nov. 1877, g.m. Johanne, Bryggerikusk.  Sødalen  nr. 1  opslag  
 1796. Niels Christian Hansen, f. i Korsør d. 17. jan 1887, Forvalter.  Søforterne:  "Middelgrundsfort"  opslag 21  
 1797. Axel Gunnar Hansen, ugift, f. i Stillinge d 28. okt 1898, Gartner.  Søgaardsvej (Gentofte) nr. 11 En staldbygning,  opslag 15
 1798. Harry Alfred Hansen, ugift, f. i vemmelev d. 21. okt 1901, medhjælper. Søgaardsvej (Gentofte) Nr 11, en staldbygning  opslag  15
 1799. Frederik Petersen, f. i Vemmelev d. 12. marts 1865, g.m. Karen Marie [Herunder], Postbud.  Søgaardsvej (Gentofte) nr. 16  opslag 40 
 1800. Karen Marie født Jespersen, f. i Gerlev (V. Slagelse) d. 22. okt 1863, g.m. ovennævnte Petersen. Søgaardsvej (Gentofte)  16 opslag 40
 1801. Hans Peter Nielsen, f. i Korsør d. 9. juli 1894, g.m. Clara, Chauffør.  Søgaardsvej (Gentofte) 22  opslag 44 
 1802. Johanne [Petrine f. Sørensen], f. i Korsør [Se Vemmelev kirke] d. 28. nov. 1868, g.m Leopold Hueg,   Søllerødgade nr. 27  opslag 14 
 1803. Anna Mathilde, f. i Slagelse d. 6. aug. 1884, g.m. Hans P. Jacobsen, Husmoder.  Søllerødgade nr. 37  opslag 29 
 1804. Frederik Vilhelm Andreas Steinlein, f. i Slagelse d. 1. feb. 1869, g.m. Marie, Snedkersvend.  Søllerødgade nr. 24  opslag 36 
 1805. Otto Gotlieb Hansen, f. i Korsør d. 20. nov. 1889, g.m. Anna, Metalhandler.  Søllerødgade nr. 24  opslag 37 
 1806. Anna, f. i Slagelse d. 17. jan. 1885, g.m. Arthur Pedersen.  Søllerødgade nr. 28  opslag 41
 1807. Inger Karen Thomsen, ugift, f. i Slagelse d. 1. april 1908, datter.  Søllerødgade nr. 30  opslag 46 
 1808. Ida Jensen, ugift, f. i Korsør d. 2. juli 1901, Bagerjomfru.   Sølvgade, lige numre, nr. 4  opslag  6
 1809. Anna Sophie, f. i Korsør d. 14. juli 1891, g.m. Jacob Hjulmann,   Sølvgade, lige numre, nr. 6  opslag 13 
 1810. Carl Christian Pedersen, f. i Korsør d. 12. sep. 1892, g.m. Margrethe [Se her under] Sergent.  Sølvgade, lige numre, nr. 40  opslag  89
 1811. Margrethe Johanne, f. i Slagelse d. 2. juni 1896, g.m. ovennævnte Pedersen.  Sølvgade, lige numre, nr. 40  opslag  89
 1812. Tove Marie Pedersen, ugift, f. i Slagelse d. 22. maj 1918, Datter.  Sølvgade, lige numre, nr. 40  opslag  89
 1813. Julius Anders Christian H. Pedersen ugift, f. i Korsør d. 3. april 1899,  Sølvgade, lige numre, nr. 40  opslag  92
 1814. Hans Anton Jørgensen, ugift, f. i Slagelse d. 20. feb. 1899.  Sølvgade, lige numre, nr. 40  opslag 92
 1815. Hans Oscar Qvistgaard-Petersen, f. i Slagelse d. 23. feb. 1886, g.m. Ingeborg, Premierløjtnant  Sølvgade, lige numre, nr. 40  opslag 100 
 1816. Ila Nielsen, ugift, f. i Slagelse d. 11. feb. 1919, datter.  Sølvgade, lige numre, nr. 40  opslag 105
 1817. Leif Ravn, ugift, f. i Slagelse d. 16.maj 1915, Søn.  Sølvgade, lige numre, nr.  40 opslag 105
 1818. Herman Jørgensen, ugift, f. i Slagelse d. 22 sep. 1898, Soldat.   Sølvgade, lige numre, nr. 40  opslag 115
 1819. Lars Poul Nielsen Deusgaard ugift, f. i Slagelse d. 16. feb. 1899 - Soldat. Sølvgade, lige numre, nr. 40  opslag 119
 1820. Marius Lauritzen, f. i Slagelse d. 11. april 1864, g. m. Laura, Læge. Sølvgade, lige numre, nr. 84  opslag 129 
 1821. Wiliam Ludwig Wulff, f. i Korsør d. 7. juni 1865, g.m. Frederikke, Hanekasserer.  Sølvgade, lige numre, nr. 90. opslag 142  
 1822. Maren Kirstine Hansen, ugift, f. i Slotsbjergby, 10. juni 1856, forhen Sygeplejerske.  Sølvgade, lige numre, nr. 100  opslag 159 
 1823. Andrea Dorthea Stephania født Larsen f. i Korsør d. 22. april 1862, g.m. Jøns Person Ekberg  Sølvgade, lige numre, nr. 102  opslag 162
 1824. Olga jensen, ugift, f. i Karrebæk sogn d. 8. jan 1897, Husass.   Sølvgade, lige numre, nr. 104  opslag 165
 1825. Karla Christine Johansen ugift, f. i Vemmelev d. 18. okt. 1911 Barn. Sølvgade, ulige numre, nr. 5  opslag
 1826. Marie Christensen, ugift, f. i Slagelse d. 12. april 1907, datter.  Sølvgade, ulige numre, nr. 11  opslag 24 
 1827. Agnethe Christensen, ugift, f. i Slagelse d. 7. okt. 1912, datter.  Sølvgade, ulige numre, nr. 11  opslag  24
 1828. Jørgen Olsen, f. i Skovsø d. 31. dec. 1852, g.m. Marie Dorthea, Pens. Pakmester.  Sølvgade, ulige numre, nr. 101  opslag 61
 1829. Thomas Frederik Jacobsen, f. i Karrebæk d. 7. jan 1861, g.m. Nielsine, Varmemester og snedker.   Sønder Allé  nr.  13  opslag 15 
 1830. Dagmar Charlotte født Otto, f. i Slagelse sct. Mikkel d. 22. dec. 1859, g.m. Ferdinand Engmann,   Sønder Allé  nr. 19  opslag 21
 1831. Endrea Josefa, f. i Slagelse d. 4. nov. 1885, g.m. Carl Nilsson. [Ikke fundet i Slagelses Kb] Sønder Allé  nr. 23 opslag 25
 1832. Kaoline Marie [I flg. kirkebog Sct. Peder: Karoline Amalie f. Jensen]  Christoffersen, enke, f. i Slagelse d. 3. juni 1865, Fabriksarbejderske. Sønder Boulevard, lige numre, nr.  6 opslag 9
 1833. Rikard Mortensen, f. i Karrebæksminde d. 23. sep. 1872, g. m. Andrea [Herunder] Kaptajn. (For tiden til søs, se opslag 22) Sønder Boulevard, lige numre, nr.  12 opslag 21
 1834. Andrea Henriette, f. på Agersø d. 13. dec. 1871,    Sønder Boulevard, lige numre, nr. 12  opslag 21
 1835. Kristian Kristensen, f. i Slagelse d. 27. juli 1861, g.m. Dagmar, Maskinmester, For tiden fraværende boligen.  Sønder Boulevard, lige numre, nr. 14  opslag 26
 1836. Frode Gunnar Michelsen, f. i Slagelse d. 24. juni 1885, g.m. Alfrida, Guldsmedemester. Sønder Boulevard, lige numre, nr. 34  opslag 61
 1837. Carl Christian Valdemar Bülow, ugift, f. i Skælskør d. 6. feb. 1895, Fabriksarbejder.  Sønder Boulevard, lige numre, nr. 42  opslag 79
 1838. Karen Kirstine, f. i Slagelse d. 23. juli 1880, g.m. Viggo Vinding.  Sønder Boulevard, lige numre, nr. 42  opslag 79
 1839. Herman Valentin Nielsen, f. i Slagelse d. 3. feb. 1882, g.m. Martha, Ekspedient.  Sønder Boulevard, lige numre, nr. 44  opslag 82
 1840. Adolf Christensen, f. i Korsør d. 3. maj 1889, g.m. Sigrid, Skræddersvend.   Sønder Boulevard, lige numre, nr. 48  opslag 89
 1841. Jørgine marie K. Rasmussen, f. i Korsør d. 28. marts 1878, gift m. Ove Rasmussen, [For tiden indlagt] Rengøring,   Sønder Boulevard, lige numre, nr. 48  opslag 89
 1842. Hans Knud Chr. Philipsen, f. i Skælskør 4. feb. 1876, g.m. Marie Petrine, Slagtermester.  Sønder Boulevard, lige numre, nr. 50  opslag 94
 1843. Agnes, f. i Korsør d. 14. marts 1885, [Ikke fundet i Korsør Kb] g.m. Henning König,  Sønder Boulevard, lige numre, nr. 50  opslag 95
 1844. Trine Petersen, enke, f. i Slagelse (Skovsø) d. 6. sep. 1853, Beværter.  Sønder Boulevard, lige numre, nr. 62  opslag 108
 1845. Sofie, f. i Slagelse d. 11. marts 1864, g.m. Christian Christiansen,   Sønder Boulevard, lige numre, nr. 64  opslag 112
 1846. Pauline Hansine, f. i Kirkestillinge d. 22. sep. 1888, g.m. Hans Jacobsen,    Sønder Boulevard, lige numre, nr. 66  opslag 116
 1847. Søren Vilhelm Christensen, f. i Sct. Mikkels' Slagelse d.2. april 1887, g.m. Anna, Fabrikant.   Sønder Boulevard, lige numre, nr. 80  opslag 142
 1848. Frederikke Amalie Jørgensen, ugift, f. i Slagelse d. 9. jan 1875, Kontoristinde.  Sønder Boulevard, lige numre, nr. 88  opslag 153
 1849. Niels Hans Rasmussen, f. i Skælskør d. 29. sep. 1856, g.m. Emma, Colonnearbejde v. DSB.  Sønder Boulevard, lige numre, nr.  98 opslag 174
 1850. Emma Karen Helene Rasmussen, ugift, f. i Skælskør d. 24. juni 1884, datter, Emaljearbejde.  Sønder Boulevard, lige numre, nr. 98  opslag 174
 1851. Jens Burmeister Rasmussen, enkemand, f. i Skælskør d. 1. okt. 1882, Lagerarbejder.  Sønder Boulevard, lige numre, nr. 98  opslag 174
 1852. Hans Larsen, ugift, f. i Boeslunde d. 22. dec. 1860, Rentier.  Sønder Boulevard, lige numre, nr. 102  opslag 180
 1853. Eleonora, f. i Lundforlund d. 12. maj 1890, g.m. Johannes Nielsen Frandsen  Sønder Boulevard, lige numre, nr. 106  opslag 186
 1854. Hans Christensen, Fraskilt, f. i Skælskør d. 28. feb. 1870, Pianostemmer, Midlertidig bortrejst  Sønder Boulevard, ulige numre, nr.   opslag 9
 1855. Carl Brodthagen, f. i Karrebæk d. 16. aug. 1880, g.m. Dorthea, Trafikkontrollør.  Sønder Boulevard, ulige numre, nr. 39  opslag 11
 1856. Julius Christian Christensen,  f. i Slagelse d. 6.juni 1883, g.m. Dagmar [Herunder] Tømrer. Sønder Boulevard, ulige numre, nr. 43  opslag 17
 1857. Dagmar Augusta, f. i Slagelse d. 26, juli 1888, g.m. Christensen herover.   Sønder Boulevard, ulige numre, nr. 43  opslag 17
 1858. Herman Møller Sørensen, f. i Boeslunde d.1. sep. 1879, g.m. Ingeborg, Reservesprøjtefører. Sønder Boulevard, ulige numre, nr. 43  opslag 17
 1859. Elna Marie Frederikke født Hansen, f. i Skælskør d. 3. feb. 1893, g.m. Peter Petersen,   Sønder Boulevard, ulige numre, nr. 71  opslag 66
 1860. Dagmar,  født i Skælskør d. 25. maj 1893, g.m. Jens Rudolf Jensen, for tiden bortrejst.    Sønder Boulevard, ulige numre, nr. 103 opslag 87
 1861. Ejnar Oscar Vilhelm Christensen,  f. i Slagelse d. 13. feb. 1890, g.m. Tine, Snedkersvend.  Sønder Boulevard, ulige numre, nr. 109 opslag 96 
 1862. Johan Thomas Bertelsen, ugift f. i Slagelse d. 12. feb 1855, logerende repræsentant. Sønder Boulevard, ulige numre, nr. 113 opslag 102
 1863. Jens Christensen,  f. i Munkebjergby d. 24. sep. 1895, g.m. Ellen, Postbud.  Sønder Boulevard, ulige numre, nr.127  opslag 106
 1864. Viggo Severin Petersen, f. i Korsør d. 10. dec. 1889, g.m. Ida, mekanisk reparationsværksted   Sønder Boulevard, ulige numre, nr. 109 opslag 107
 1865. Christian Pedersen Ege, f. i Næsby d. 17. marts 1846, g.m. Kirstine, Inspektør.  Sønderborggade nr. 3 opslag 3
 1866. Niels Wilhelm Hansen, f. i Korsør d. 14. april 1882, g.m. Anna, [herunder] Kusk.  Søndergade nr. 13 opslag 7
 1867. Anna Elisabeth, f. i Vemmelev d. 7. jan 1888, g.m. ovenstående Hansen.  Søndergade nr. 13 opslag 7
 1868. Sophie Olivia født Olsen, f. i Frølunde d. 1. april 1893, [Taarnborg kirke] g.m. Arnold Egelius   Søndergade nr. 2 opslag 44
 1869. Knud Peter Rasmussen, f. i Slagelse d. 9. feb. 1886, g.m. Thora, - Værkfører.  Søndergade nr. 14 opslag 66
 1870. Sofie, f. i Slagelse d. 29, sep. 1875, g.m. Lars P. Henriksen  Søndergade nr. 26 opslag 87
 1871. Elise Kristiane Rosalie Faust, fraskilt, f. i Slagelse d. 15. dec. 1881, Sygeplejerske.  Søren Nordbys Allé nr. 9 opslag 9
 1872. Rasmus Martin Hansen, f. i Vemmelev d. 16. marts 1992, g.m. Laurine, Karetmagersvend  Søvej  nr. 1 opslag 2
 1873. Marie født Mathiesen, f. i Korsør d. 19. okt 1885, g.m.  Vilhelm Lange,   Taffelbays Allé nr. 7 opslag 9
 1874. Inger Lange, ugift, f. i Korsør, Jens Baggesensgade 1. d. 21. april 1906. Datter.  Taffelbays Allé nr. 7 opslag 9
 1875. Else Lange, ugift, f. i Korsør d. 21. april 1906, Datter.  Taffelbays Allé nr. 7 opslag 9
 1876. Kaj Lange, ugift, f. i Korsør d. 7. marts 1909, søn,   Taffelbays Allé nr. 7 opslag 9
 1877. Ida Margrethe Lange, f. i Korsør d. 17. dec. 1917  Taffelbays Allé nr. 7 opslag 9
 1878. Anna Elise Henny Mogensen, f. i Korsør d. 18. sep 1902, Ung pige.  Taffelbays Allé nr. 6 opslag 24
 1879. Inger Margrethe Kofoed-Hansen, ugift, f. i Korsør d. 17. dec. 1899, Barn. Taffelbays Allé nr. 18 opslag 39
 1880. Astrid Harriet Kofoed-Hansen, ugift f. i Korsør d. 3. okt 1902,   Taffelbays Allé nr. 18 opslag 39
 1881. Else Kofoed-Hansen,  ugift, f. i Korsør d. 4. okt. 1904, Barn.  Taffelbays Allé nr. 18 opslag 39
 1882. Anni Jensine Christine Boline født Christensen,   f. i Skælskør  [Se Magleby Kirke] d. 5. marts 1882, g.m. Vald. Nielsen, Tagensvej lige numre, - nr. 34 A opslag 17
 1883. Axel Marius Petersen, f. i Korsør d. 2. nov. 1899, g.m. Asta, Færgefører.  Tagensvej lige numre, - nr. 42 opslag 24
 1884. Niels Albrektsen, f. i Boeslunde d. 15. feb. 1884, g.m. Dora, Maskinarbejder.  Tagensvej lige numre, - nr. 48 opslag 37
 1885. Caroline, f. i Korsør d. 24. maj 1886, g.m. Hans Nielsen,   Tagensvej lige numre, - nr. 50 A opslag 49
 1886. Niels Andersen, f. i Flinterup d. 19. jan  ?? [Tilsyneladende ugift] forhen beværter.  Tagensvej lige numre, - nr. 50 B opslag 54
 1887. Chistiane Wilhelmine f. Hilse, f. i Korsør d. 6. sep. 1866, g.m. Jens A. Jensen,   Tagensvej ulige numre, - nr. 25 opslag 46
 1888. Frederik Olsen, f. i Slagelse d. 1. juli 1868, gift med Wilhelmine [for tiden på sygehuset] Transportarbejder.  Tagensvej ulige numre, - nr. 29 opslag 54
 1889. Søren Olsen, f. i Taarnborg sogn d. 26. juni 1872, g.m. Dorthea, Sporvognskonduktør.  Tagensvej ulige numre, - nr. 29 opslag 55
 1890. Cornelia Petersen, enke,f. i Flakkebjerg d. 31. dec. 1857, Tagensvej ulige numre, - nr. 31 opslag 59
 1891. Peter van Aller, f. i Lundforlund d. 12. dec. 1865, g.m. Karen, Direktør. Tagensvej ulige numre, - nr.  opslag 62
 1892. Doize??? [Blækklatter gør posten ulæselig, men f. i Slagelse d. 24. aug. 1876] Kelner. Teglgaardsstræde, - nr. 3 opslag 6
 1893. Peter Christoffer Brinck, f. i Skælskør d. 6. marts 1880, g.m. Helga [her under] Bogbindermester. Teglgaardsstræde, - nr. 5 opslag 8
 1894. Helga Mathilde f. i Slagelse d. 21. april 1882, g.m. ovenstående Brinck, Teglgaardsstræde, - nr. 5 opslag 8
 1895. Leon Valdemar Haslund, f. i Slagelse d. 1. maj 1871, gift m. Kerstin, Kurvemager.  Teglgaardsstræde, - nr. 6 opslag 31
 1896. Niels Christian Hansen, f. i Slagelse d. 5. dec. 1877, g.m. Anna Margrethe, Kusk.  Teglgaardsstræde, - nr. 10 opslag 34
 1897. Th. L. Thomsen, f. i Slagelse d. 7. sep. 1856, g.m. M.D. Alderdomsunderstøttelse. Teglgaardsstræde, - nr. 10 B opslag 39
 1898. Helene Concordia Heiselberg, enke, f. i Slagelse d. 2. april 1852, Aldersomsunderstøttelse.  Teglgaardsstræde, - nr. 12 opslag 43
 1899. Karen Louise, f. i Korsør d. 6. april 1879, g.m. Andreas Meyer,   Teglgaardsvej nr. 3 opslag 6
 1900. Emilie Meyer, ugift, f. i Korsør d. 20. aug. 1901, Datter. Teglgaardsvej nr. 3 opslag 6
 1901. Henrick Johannes Hansen, f. i Korsør d. 27. nov. 1857, g.m. Sigrid, Guldsmedesvend.  Teglværksgade nr. 4 opslag 8
 1902. William Jensen, f. i Munkebjergby d. 8. april 1868, g.m. Emilie, Tømrermester Teglværksgade nr. 14 opslag 26
 1903. Kristine Marie, f. i Havrebjerg d. 1. marts 1889, g.m. Carl K. Nielsen. Teglværksgade nr. 24  opslag 31
 1904. Aage Thorvald Mortensen, f. i Skælskør d. 7. dec. 1891, g.m. Anna Johanne. Teglværksgade nr. 26 opslag 33
 1905. Fritz Vilhelm Bidstrup, f. i Rye ved Slagelse d. 13. marts 1857, [Midlertidig bortrejst]  Ternevej  nr. 77 opslag 33
 1906. Anna Christine Johanne Johansen, ugift, f. i Slagelse d. 6. juli 1902, Tyende.  Tesdorphsvej  nr. 28 opslag 37
 1907. Ole Larsen,  f. i Slagelse d.3. marts 1867, g. m. Anna, [her under] Agent hos Balling sko Tesdorphsvej  nr. 50  opslag 49
 1908. Anna Kathrine Johanne, f. i Slagelse d. 15. maj 1871, g.m. ovennævnte Larsen.   Tesdorphsvej  nr. 50 opslag 49
 1909. Hansine Jørgine, f. i Korsør d. 22. maj 1863, g.m. Ole H. Kristensen.  Tesdorphsvej  nr. 78 opslag 63
 1910. Ole Peter Thomsen, f. i Mullerup d. 6. jan. 1884, g.m. Klara, Forgylder Theklavej  nr. 7 opslag 14
 1911. Valborg Kristine Thomsen, ugift f. i Slagelse d. 7. marts 1888, [Ikke fundet i Slagelses K.Bøger.] Logerende Strikkerske.  Theklavej  nr. 7 opslag 14
 1912. Adolf Emil Jørgensen, ugift f. i Slagelse d. 11. marts 1882, Logerende forgylder.  Theklavej  nr. 7 opslag 14
 1913. Carla Christine Dorthea, f. Holm, f. i Korsør d. 22. nov. 1894, g.m. Johan C. Larsen,   Theklavej  nr. 9 opslag 16
 1914. Otto Hans Andersen, f. i Skælskør  d. 23. juli 1879, g.m. Charlotte, Maskinarbejder.  Theklavej  nr. 17 opslag 24
 1915. Oluf Hans Harald Hansen, f. i Skælskør d. 22. sep. 1889, g.m. Astrid, Kusk.  Theklavej  nr. 30 opslag 50
 1916. Ingeborg Marie Kathrine Pedersen,  f. i Korsør d. 11. dec. 1889, g.m. Viggo Pedersen [Manden midlertidig bortrejst]   Thingvalla Allé  nr. 25 opslag 20
 1917. Ole Søren Jensen, f. i Tjæreby, Sorø amt,  d. 8. marts 1872, g.m. Kristiane, Læderhandler. [Ikke fundet i Tjæreby Kb] Thingvalla Allé  nr. 6 opslag 32
 1918. Jens Jensen,  f. i Hejninge sogn d. 26. dec. 1841, g.m. Mette, [her under] Aldersomsunderstøttelse.   Thingvalla Allé  nr. 20 opslag 47
 1919. Mette, f. i Sct. Mikkels sogn Slagelse d. 14. april 1837, g.m. ovennævnte Jensen.  Thingvalla Allé  nr. 20 opslag 47
 1920. Axel Svend Hansen, ugift, f. i Slagelse d. 5. maj 1896, Kok.  Thors Passage  nr. 1 opslag 5
 1921. Ulrikke Christine, f. i Slagelse d. 14. maj 1853, g.m. Hans P. Andersen,   Thors Passage  nr. 5 opslag 11
 1922. Peter Harry G. Pedersen, f. i Slagelse d. 6. nov. 1897, g.m. Anna Nielsine, hestepasser.   Thors Passage  nr. 6 opslag 36
 1923. Emil Evald Petersen, f. i Korsør d. 26. okt. 1884, g.m. Johanne [her under]  Bogholder  Thorsgade - lige numre,  nr. 4 opslag 7
 1924. Johanne Kirstine, f. Jørgensen, f. i Korsør d. 3. jan. 1895, g.m. ovennævnte Petersen.  Thorsgade - lige numre,  nr. 4 opslag 7
 1925. Karen Margrethe, f. i Skælskør d. 18. feb. 1899, g.m. Carl Markdanner, Fabriksarbejderske. Thorsgade - lige numre,  nr. 6 opslag 11
 1926. Emmy Holst, ugift, f. i Skælskør d. 9. okt. 1890, Slægtning, Stenograf.  Thorsgade - lige numre,  nr. 6 opslag 11
 1927. Jørgen Carl Feltmann, f. i Slagelse d. 10. jan. 1881, g.m. Elisabeth, Snedkersvend  Thorsgade - lige numre,  nr. 6 A opslag 16
 1928. Thora, f. i Slagelse d.3. juni 1869, g.m. Søren Petersen,   Thorsgade - lige numre,  nr. 26 B opslag 61
 1929. Jacob Peter Antwort Øland, f. i Slagelse Sct. Mikkel d. 27. marts 1843, g.m. Wilhelmine, Snedker m. Aldersomsunderstøttelse.  Thorsgade - lige numre,  nr. 30 opslag 67
 1930. Thorvald Hansen, ugift, f. i Slagelse d. 21. april 1894, Arbejdsm.  Thorsgade - lige numre,  nr. 40-44  opslag 86
 1931. Maren Jensine f. Kristensen, f. i Boeslunde d. 9. sept. 1881, g.m. Otto M. Petersen.  Thorsgade - lige numre,  nr. 66 opslag 122
 1932. Gerhard Vilhelm Fich, f. i Skælskør d. 21. aug. 1876, g.m. Dorthea, Direktør.  Thorsgade - lige numre,  nr. 68 opslag 125
 1933. Bodil Marie E. . . ?? f. i Slagelse d. 2. sep. 1894, g.m. Otto Charles Svendsen  Thorsgade - lige numre,  nr. 110 opslag 142
 1934. Oluf Jacobsen, ugift, f. i Slagelse d. 17. jan. 1890. Tømrersvend. Thorsgade - ulige numre,  nr. 1 opslag 3
 1935. Olivia Louise, f. i Slagelse d. 16. juli 1891, g.m. Christian Rasmussen   Thorsgade - ulige numre,  nr. 9 opslag 16
 1936. Otto Niels Peder Hansen, f. i Korsør d. 26. juli 1895, g.m. Marie, Skibsværftsarbejder.  Thorsgade - ulige numre,  nr. 15 opslag 25
 1937. Lisa Mette Kristine, f. i Skælskør d. 6. okt 1884, g.m. Christian Nielsen, Thorsgade - ulige numre,  nr. 21 opslag 36
 1938. Ingeborg, f. i Slagelse d. 7. okt. 1895, gift m. Karl Edvard  . . . ?? [Ulæseligt]   Thorsgade - ulige numre,  nr. 29 opslag 55
 1939. Holger Hansen, ugift, f. i Slagelse d. 4. nov. 1894, logerende maskinarbejder  Thorsgade - ulige numre,  nr. 29 opslag 56
 1940. Olaf Christian Hansen, f. i Slagelse d. 14. jan. 1875, g.m. Martine, Lagerarbejder.   Thorsgade - ulige numre,  nr. 33 opslag 63
 1941. Carl Frederik Jørgensen, f. i Karrebæk d. 20. sep. 1878, g.m. Julie, Bud.  Thorsgade - ulige numre,  nr. 103 opslag 77
 1942. Carl Christian Henningsen f. i Korsør d. 6. feb. 1882, g.m. Anna, Bagermester. Thorsgade - ulige numre,  nr. 105 opslag 81
 1943. Valdemar Andersen, f. i Slagelse d. 30. dec. 1879, g.m. Dagmar, Kaffebrænder.  Thorsgade - ulige numre,  nr. 111 opslag 91
 1944. Carl Georg Andersen, f. i Slagelse d.8. aug 1886, g.m. Anna, Tømrersvend.  Thorshavnsgade   nr. 6 opslag 10
 1945. Nancy Kreiberg, ugift, f. i Korsør d. 11. jan. 1900, Tyende.  Thorshavnsgade  nr. 14 opslag 23
 1946. Rosa, f. i Skælskør d. 2. marts 1869, g.m. Peter Bech   Thorshavnsgade  nr. 16 opslag 26
 1947. Anna, f. i Skovsø d. 27. sep. 1866, g.m. Julius Haug,   Thorshavnsgade  nr. 16 opslag 26
 1948. Ellinor, f. i Skælskør d. 3. april 1879, g.m. Axel Wright Quistgaard, Thorshavnsgade  nr. 28 opslag 44
 1949. Chr. Albert Hermann Drejer, f. i Slagelse d. 26. juni 1891, g.m. Lilli, Handelrejsende. Thorupsgade  nr. 15 opslag 9
 1950. Nicoline Dorthea Sophie, ugift, f. i Slagelse d. 5. jan 1857, Syerske og Legat.    Thorupsgade  nr. 6 (Thorups Stiftelse) opslag 18
 1951. Carl Oluf Edvard Larsen, f. i Skælskør d. 29. april 1874,   Thorupsgade  nr. 10 opslag 26
 1952. Ellen Marie Jensen, enke, f. i Kirkestillinge d. 19. sep. 1852, Alderdomsunderstøttelse, [Midlertidig bortrejst]  Thorupsgade  nr.12 A  opslag 36
 1953. Marie Harboe, enke, f. i Korsør d. 17, sep. 1871, Rentier   Thorvaldsensvej  nr. 7 opslag  9
 1954. Ebba Gunnersen Harboe, ugift, f. i Skælskør d. 12. maj 1895, ass. v. Magistraten  Thorvaldsensvej  nr. 7 opslag 9
 1955. Ingrid Gunnersen Harboe, ugift, f. i Skælskør d. 6. dec. 1897, Bestyrerinde  Thorvaldsensvej  nr. 7 opslag  9
 1956. Clara Gunnersen Harboe, ugift, f. i Skælskør d. 3. feb. 1899, Ass.  Thorvaldsensvej  nr. 7 opslag 9
 1957. Marie Bentzen, ugift, f. i Eggeslevmagle d. 9. dec. 1852, Hovedsagelig af formue.  Thorvaldsensvej  nr. 21  opslag 29 
 1958. Louise Tetved Barsøe, (Dorothea Louise Petrea Svanholm) enke f. i Skælskør d. 5. aug. 1868, Husmoder  Thorvaldsensvej  nr. 2 opslag 37 
 1959. Metilie Marie, f. i Slagelse d. 2. okt 1889, g.m. Viktor Sivertsen.  Thorvaldsensvej  nr. 6 opslag 45
 1960. Marie Augusta Hemmingsen, ugift, f. i Skælskør d. 15. sep. 1889, Ekspeditrice.  Thorvaldsensvej  nr. 8 opslag 48 
 1961. Ejnar Andreas Hansen, f. i Korsør d. 25. aug. 1881, g.m. Rigmor, Ingeniør.  Thorvaldsensvej  nr. 8 opslag 49 
 1962. Emilie Johanne, f. i Korsør d. 20. feb 1872, g.m. Carl F. Cr . . . ??  Thorvaldsensvej  nr. 18 opslag 66 
 1963. Mogens Scavenius, f. i Basnæs, Skælskør d. 2. sep 1877, g.m. Paula, Assistent i ??   Thorvaldsensvej  nr. 24 opslag 75 
 1964. Florentine,  f. i Korsør d. 24. dec. 1860, g.m. Niels Mortensen, (Hun er midlertidigt bortrejst)   Thurøvej  nr. 9 opslag 19 
 1965. Jannicke, ugift f. i Korsør d. ?? (Hun er midlertidig bortrejst) Thurøvej  nr. 9 opslag 19
 1966. Marie, f. i Slagelse d. 25. aug. 1886, g.m. Jens Møller,   Thurøvej  nr. 11 opslag 21 
 1967. Jørgen Thorvald Christensen, ugift f. i Eggeslevmagle d. 5. sep. 1899, logerende postbud.   Thurøvej  nr. 17 opslag 26
 1968. Aage Overgaard Pedersen Porner [Pedersen slettet til fordel f. Porner] ugift, f. i Slagelse d. 12. juni 1893, Ass. v. postvæsenet  Thurøvej  nr. 11 opslag 27
 1969. Lars Nielsen, f. i Sørbymagle d. 30. maj 1874, g.m. Karen [Se her under] Malkeriarbejder.   Thurøvej  nr. 21 opslag 33
 1970. Karen, f. i Gerlev d. 26. maj 1875, [ Måske ikke i Slagelse H. ] g.m. ovennævnte Nielsen  Thurøvej  nr. 21 opslag 33
 1971. Mathilde Vilhelmine Nielsen, enke, f. i Slagelse d.27. sep. 1868  Thurøvej  nr. 21 opslag 34
 1972. Christian Jensen,  f. i Bøgelunde d. 24. nov. 1864, g.m. Caroline. Kusk.  Thurøvej  nr. 4 opslag 46
 1973. Johannes Frederik Hansen, f. i Slagelse d. 3. okt. 1876, g.m. Kristiane [Se her under] Bygningskonduktør Thurøvej  nr. 10 opslag 56
 1974. Kristiane Sofie, f. i Slagelse d. 7. juli 1879 g.m. ovennævnte Hansen  Thurøvej  nr. 10 opslag 56
 1975. Vilhelm Frederik Petersen, f. i Skælskør d. 16. juni 1871, g.m. Meta, Tjener i Nørrebros Teater  Thurøvej  nr. 10 opslag 56
 1976. Anna Marie K. Olsen. enke, f. i Slagelse d. 26. april 1868, Rengøring  Thyrasvej  nr. 3 opslag 7 
 1977. Ludvig Thorvald Hansen, f. i Slagelse d. 12. feb. 1880. Arbejdsmand. Thyrasvej  nr. 2 A opslag  9  
 1978. Frederik Laurits Carlsen, f. i Munkebjergby d.26. nov 1878, g.m. Anna Sofie. Chauffør. Thyrasvej  nr. 2 A opslag 9  
 1979. Anders Christensen, enkemand f. i Slagelse d. 19. sep. 1846, Forhen modelsnedker. Thyrasvej  nr. 6 opslag 16
 1980. Bethe Amalie Møller, enke, f. i Slagelse d. 18 nov 1847, Rentepenge og formue.  Tietgensgade  nr. 62 opslag 25  
 1981. Inger Larsen, enke, f. i Slagelse d. 4. marts 1865. Tingvej lige numre  nr. 26 opslag 30 
 1982. Louise Larsen, ugift, f. i Slagelse d. 8. sep 1898, datter, Bogbinderske. Tingvej lige numre  nr. 26 opslag 30
 1983. Viggo Mortensen, ugift, f. i Skælskør d. 18. marts 1896, Brændehugger. Tingvej lige numre [Frelsens Hærs Optagelseshjem] nr. 54 opslag 59
 1984. Christian Jørgensen, enkemand, f. i Hemmeshøj d. 18. april 1854, Arbejdsmand. Tingvej ulige numre  nr. 105 opslag 115
 1985. Augusta Mathild Pedersen, enke, f. i Slagelse d. 16. maj 1864,  Tjørnegade  nr. 5 opslag 11  
 1986. Anna Emilie Nielsen, enke, f. i Slagelse d. 31. juli 1870,  Tjørnegade  nr. 2 opslag 30 
 1987. Anna Caroline Larsen, ugift f. i Skælskør d. 19. maj 1890, Vaskeriarbejder.  Tjørnegade  nr. 4 A opslag 39
 1988. Ludvig Theodor Rømer, f. i Slagelse d. 18. juni 1850, g.m. Jensigne, Alderdomsunderstøttelse. Tjørnegade  nr. 6 opslag 43 
 1989. Søren Anders Jakobsen, f. i Taarnborg 1890, g.m. Valborg [Her under]  Skomagermester.  Tjørnegade  nr. 6 A opslag 47    
 1990. Valborg Emilie Dagny f. Larsen f. i Korsør d. 4. maj 1884,   Tjørnegade  nr. 6 A  opslag 47 
 1991. Mine Jensen, f. i Munkebjergby d. 11. sep 1872, Husbestyrerinde. Tjørnegade  nr. 8 opslag 54
 1992. Jørgen Christian Petersen, f. i Korsør d. 30. okt 1892, g.m. Helene Marie, Jord- og betonarbejder Todesgade  nr. 1 opslag 3
 1993. Karen Nielsen, enke f. i Munkebjergby d. 26. sep. 1851, Alderdomsunderstøttelse.  Todesgade  nr. 7 A opslag  31 
 1994. Hans Poulsen Schultz, f. i Skælskør d. 8. feb. 1854, g.m. Kristine  Todesgade  nr. 11 opslag 47 
 1995. Johannes Ritmeyer, separeret. f. i Slagelse sct. Mikkel,  d. 23. juni 1883,  Urtekræmmer  Todesgade  nr. 2 opslag 56 
 1996. Maren Sofie Worm, enke, f. i Slagelse 1866, Detailhandlerske.  Todesgade  nr. 10 A opslag 76 
 1997. Karen Petrine Larsen, ugift, f. i Forlev Sorø amt d. 24. maj 1876, dameskræderinde.  Toftegaards Allé  nr. 1 opslag 3
 1998. Rasmus Marius Larsen, ugift, f. i Forlev Sorø amt d.8. sep. 1889,  slægtning, arbejdsmand.  Toftegaards Allé  nr.1 opslag 3
 1999. Simon Peder Sepstrup, ugift, f. i Slagelse d. 24. feb. 1889, Logerende maler.   Toftegaards Allé  nr. 15 opslag  32
 2000. Calla Alida f. Linderot, f. i Slagelse, Sct. Mikkel d. 31. jan. 1890, g.m. Alfred Sørensen, Husmoder  Toftegaards Allé  nr. 21 opslag  44
 2001. Carl Alfred Petersen, f. i Magleby, Sorø amt d. 22. aug. 1876, g.m. nedenstående Anna, Tømrersvend Toftegaards Allé  nr. 12 opslag 66
 2002. Anna Marie, f. i Skælskør d. 21. juni 1884, g.m. ovennævnte Petersen,  Toftegaards Allé  nr. 12 opslag 66 
 2003. Caroline Sophie f. Callesen Jensen, f. i Korsør d.10. dec. 1891, g.m. Louis Hellner   Toftegaards Allé  nr. 14 opslag 71 
 2004. Chr. Sophus Pedersen, ugift f. i Slagelse d. 6. aug. 1900, arbejdsmand Toldbodgade  nr. 3 opslag 3
 2005. Kristine Marqusine f. Christiansen, f. i Korsør d. 21. maj 1883, g.m. Peter A. Jensen   Toldbodgade  nr. 15 opslag 20 
 2006. Arne Hammer, ugift f. i Korsør d. 25. nov. 1911.  Toldbodgade  nr. 6 opslag 40 
 2007. Niels Magnus Kromann Ibsen, f. i Korsør d. 29. april 1905, Sømand, PT i Australien D.F.D.S.  [Se opslag 62] Toldbodgade  nr. 16 opslag 64 
 2008. Peter Kaj Harald Jensen, ugift f. i Korsør d. 1. sep. 1904 [ikke fundet i Kirkebogen] elev  Toldbodvej  nr. 34/36 /38742 opslag  56
 2009. Henrik Schou, ugift,f. i Korsør d. 14. april 1907 elev Toldbodvej  nr. 34/36/38/42 opslag 58
 2010. Thoms Sørensen,  ugift, f. i Korsør d. 5. sep. 1906, elev  Toldbodvej  nr. 34/36/38/42 opslag 58
 2011. Elly Magda Rosenkvist, ugift. f. i Slagelse d. 2. aug. 1898, elev  Toldbodvej  nr. 34/36/38/42 opslag 61
 2012. Sigurd jarl Carlsen, ugift, f. i Korsør d.24. april 1902. Elev.  Toldbodvej  nr. 34/36/38/42  opslag 62
 2013. August Thuesen Bruun, f. i Skælskør d. 9. marts 1860, g.m. Christine [her under] Portner Tordenskjoldsgade  nr. 3 opslag 10
 2014. Christine Bertha, f. i Skælskør d. 18. okt 1870, g.m. Thuesen herover.  Tordenskjoldsgade  nr. 3 opslag 10
 2015. Wilhelm Henry Nielsen, f. i Slagelse d. 24. maj 1891, g.m. Camilla, Barbermester. Tordenskjoldsgade  nr. 5  opslag 12
 2016. Ellen Margrethe Sørensen, ugift, f. i Slagelse d. 6. feb. 1898, Niece. Kontor.  Tordenskjoldsgade  nr. 17 opslag 39
 2017. Ellen Martine Jørgensen, ugift, f. i Slagelse d. 11. marts 1876, Bestyrerinde.  Tordenskjoldsgade  nr. 19 opslag 42
 2018. Johan Henrik Block Schultz, uift, f. i Korsør d. 7. aug 1898, logerende assistent. Tordenskjoldsgade  nr. 12-14 opslag 78
 2019. Emma Petersen, fraskilt, f. i Slagelse d. 22. feb. 1868, Logerende. Tordenskjoldsgade  nr. 12-14 opslag 78
 2020. Hans Rose Jensen, f. i Skælskør d. 16. sep. 1859, g.m. Birthe Marie, Kirkebetjent. Tordenskjoldsgade  nr. 22 opslag 93
 2021. Signe, f. i Korsør d. 27. maj 1862, g.m. Niels Paulsen,   Tordenskjoldsgade  nr. 26-28 opslag 99
 2022. Svend Aage Ødemark, ugift, f. i Slagelse d. 28. juni 1905, skræderlærling.  Tordenskjoldsgade  nr. 28 opslag 107
 2023. Helga Buchardt Christiansen, (Burchardt?) f. i Karrebæk d. 7. feb. 1894, logerende ekspeditrice Tordenskjoldsgade  nr. 32 A opslag 115
 2024. Peter Elias Petersen Clausen,  ugift f. i Korsør d. 12. marts 1884, logerende chauffør.   Tordenskjoldsgade  nr. 32 B opslag 119
 2025. Carl Jacob Jensen, f. i Slagelse d. 6. okt 1865, g.m. Fanny, Ølhandler.  Tordenskjoldsgade  nr. 34 opslag 122
 2026. Rigmor Olga Julie f. Christensen, f. i Korsør d. 12. dec. 1880, [fejl, læs 1879!] g.m. Kristian Danstrup. [ Hun er konf. 30. sep. 1894 i Sct. Pouls Kirke, Korsør. Hun er tvilling.]  Tordenskjoldsgade  nr. 34 opslag 122
 2027. Anna Katrine Petersen, enke, f. i Boeslunde d. 24. jan. 1861, Syerske  Torvegade - lige numre -  nr. 14 opslag 18
 2028. Kaja Alvilde Eleonora,  f. i Slagelse d. 7. aug. 1883, g.m. Josef Petersen,    Torvegade - lige numre -  nr. 2 K opslag  24
 2029. Lars Christensen, f. i Slagelse d. 4. juli 1889, g.m. Marie, fabriksarbejder.  Torvegade - lige numre -  nr. 32 opslag 33 
 2030. Lars Peter Jensen, ugift, f. i Slagelse d. 13. maj 1897, Bud, Torvegade - lige numre -  nr. 62 opslag 58 
 2031. Maren Kirstine Jensen, enke f. i Gryderup d. 8. juni 1857, Alderdomsforsørget. [En søn ved navn Jens Rokkjær Dueholm]Torvegade - lige numre -  nr. 62 opslag  59
 2032. Carl Frederik Christensen, ugift, f. i Korsør d. 27. maj 1881, sømand. Torvegade - lige numre -  nr. 64 opslag  66
 2033. Alma Julia f. Jensen, f. i Korsør d. 12. april 1874, [Fejl! Læs 1873] g.m. sømand Frederik Hansen.  Torvegade - ulige numre -  nr. 3 opslag  7
 2034. Robert Ludvig Schæfer, f. i Korsør d. 23. marts 1896, g.m. Karen, Snedkersvend.  Torvegade - ulige numre -  nr. 3 opslag  7
 2035. Marie Kirstine Oline Nielsen, ugift, f. i Korsør d. 19. jan. 1901, Stuepige.  Torvegade - ulige numre -  nr. 19 opslag 20 
 2036. Maren Andersen, enke, f. i Boeslunde d. 28. juni 1844,   Torvegade - ulige numre -  nr. 27 opslag 30
 2037. Alfrida Dagmar, f. i Slagelse d. 24. dec. 1891, g.m. Ferdinandt Møller  Torvegade - ulige numre -  nr. 29 opslag 33 
 2038. Peter Engelbrecht Petersen ugift, f. i Slagelse d. 1. juli 1876 Skibsværftsarb.Torvegade - ulige numre -  nr. 37 opslag 40 
 2039. Hans Simon Otto Ebbesen, f. i Korsør d. 3. dec. 1849, g.m. Sophie, Farver Torvegade - ulige numre -  nr. 61 opslag 56 
 2040. Julie Nielsine Frederikke Stein, enke, f. i Slagelse 1850 [Utydelig skrift]  Torvegade - ulige numre -  nr. 67 opslag 63 
 2041. Søren Horne, f. i Korsør d. 14. maj 1884, g.m. Astrid [??] Sømand.  Torvegade - ulige numre -  nr. 67 opslag 64 
 2042. Kaj Jørgen Johansen, ugift, f. i Skælskør d. 25. marts 1902, Bagerikarl.  Tranegaardsvej - lige numre -  nr. 2 opslag 7
 2043. Kaj Albrektsen ugift, f. i Boeslunde d. 11. nov. 1898, Pølsemager elev.  Tranegaardsvej - lige numre -  nr. 2 opslag 7
 2044. Carl Anton Knudsen, f. i Boeslunde d. 7. jan 1888, g.m. Jenny. Gartner.   Tranegaardsvej - lige numre -  nr. 12 opslag 20
 2045. Wilfred Seidelin Nielsen, f. i Korsør d.1. dec. 1883, g.m. Olga Droskechauffør   Tranegaardsvej - ulige numre -  nr. 35 opslag 5
 2046. Else Johanne Ostermann Sørensen, ugift, f. i Næsby pr. Sorø d. 2. okt 1912 Datter.   Tranegaardsvej - lige numre -  nr. 51 opslag 22
 2047. Karen Sophie, f. i Slagelse d. 10. sep. 1880, g.m. Victor Skaarup,  Tranevej  nr. 1 A opslag 6
 2048. Karl Jok. Kristian Andreas Larsen, f. i Slagelse d. 18. sep 1872, g.m. Marie, Montør ,Tranevej  nr. 11 opslag 25
 2049. Herman . . . ?? ugift  f. i Slagelse d. 21. nov. 18 ?? [Meget gnidret skrift]  Tranevej  nr. 13 opslag 27
 2050. Christen Pedersen, f. i Ormslev d. 1. aug. 1870, g.m. Christine, Viktualiehandler.   Tranevej  nr. 2 opslag 43
 2051. Carl Frede Heinrich Jensen, f. i Skælskør d. 2, juli 1888, g.m. Anna Caroline, Kusk.  Tranevej  nr. 4 opslag 48
 2052. Vilhelm Christian Oluf Brunberg, f. i Slagelse d. 5. jan. 1896, g.m. Maren, Cigarforretning. Tranevej  nr. 4 A opslag 52
 2053. Hulda Albertine Jensen, ugift, f. i Slagelse d. 8. juli 1886, Sygeplejerske. I besøg.   Traverbanevej  nr. 6 opslag 10
 2054. Frederikke Marie Nielsen, ugift, f. i Ørslev v. Slagelse d. 9. maj 1876, Husjomfru Traverbanevej  nr. 8 opslag 12
 2055. Jørgen Henry Jørgensen,  f. i sct. Mikkels Slagelse d. 27. juli 1890, g.m. Nielsigne. Kedel og maskinpasser.   Trekronersgade, lige numre, nr.    opslag 32
 2056. Inger Karen, f. i Slagelse d. 12. feb. 1879, g.m. Hans Hansen  Trekronersgade, lige numre, nr. 50   opslag 34
 2057. Ingeborg, f. i Sørbymagle d. 4. okt. 1898, g.m. Oluf Riberhegn.  Trekronersgade, lige numre, nr. 58  opslag  44
 2058. Andrea Vilhelmine, f. i Korsør d. 10. okt 1886, g.m. Mathias Pedersen  Trekronersgade, lige numre, nr.  84  opslag 76
 2059. Georg Harald Martin Madsen, f. i Hemmeshøj d. 10. okt 1890, g.m. Vilhelmine, Postfunltionær.  Trekronersgade, lige numre, nr.  90  opslag  82
 2060. Bertha Petersen, f. i Slagelse d. 16. jan. 1859,  Trekronersgade, ulige numre, nr.  7 A  opslag 20  
 2061. Karl Alfred Andersen, f. i Slagelse d. 17. juli 1891, g.m. Elisabeth, Sergent v. Kystartilleriet. Trekronersgade, lige numre, nr. 19  opslag 37
 2062. Carl Johan Gepert, f. i Korsør d. 21. april 1864, g.m. Marie, Gas og vandmester   Trepkasgade nr. 15 opslag  32
 2063. Christian Sørensen, f. i Skælskør d. 30. okt 1868, g.m. Anna, Brødkusk. Trepkasgade nr.  17  opslag 36 
 2064. Olga Marie Ingeborg Hansen, ugift, f. i Korsør d. 26. feb. 1904, Tjenestepige Trepkasgade nr.  6  opslag 49 
 2065. Oline Josephine Vilhelmine f.  Struve, f . i Korsør d 23. marts 1875, g.m. Christensen Hansen, Trepkasgade nr.  6  opslag 52 
 2066. Jens Peter Rodahl, f. i Slagelse d. 26. sep. 1869, g.m. Inger Marie, Anlægsgartner Trepkasgade nr. 8  opslag 55
 2067. Tage Marius Thomsen, f. i Slagelse d. 26. juni 1914, søn,  Trestjernegade nr.  5  opslag 9
 2068. Ove Hans Espersen Petersen, f. i Slagelse d. 3. sep 1893, g.m. Mary, Drejer.   Trianglen nr. 4   opslag 6
 2069. Mary Henriette, f. i Slagelse d. 22. feb 1894, gift m. ovenstående Petersen Trianglen nr.  4  opslag 6
 2070. Käthe, f. i Slagelse d. 8. sep. 1897, g.m. Alf Sæther,  Trondhjemsgade nr.  11 opslag 15  
 2071. Alhed Agnethe Carstensen OBS! i kirkebogen står Agnethe Astrid Carstensen, ugift f. i Vemmelev d. 11. okt 1912. "Adoptivbarn". [I følge kirkebogen er moderen Ebbe Carstensen, en svensk malerinde, så hun må  være den biologiske moder. Barnet må være adopteret af mormoderen Se bem. i Kb.]    Trondhjems Plads nr. 3  opslag 4 
 2072. Rasmus Rudolf Detlef Madsen, f. i Slagelse d. 8 aug. 1869, g.m. Ane, Grosserer. Trondhjems Plads nr. 4  opslag 7
 2073. Karen Marie Louise Hansen, ugift, f. i Slagelse d. 7. sep. 1894, Pensionær, Trunnevangen nr. 10 opslag 16 
 2074. Kristine Sidse Kathrine Abelone f. Nielsen, f. i Boeslunde d. 18. jan. 1887, g.m. Christian Peder Jensen,   Tuborgvej  nr. "J"  opslag 20
 2075. Jens Valdemar Nielson, f. i Slagelse d. 20. juni 1886, g.m. Anna [Her under] Maskinarbejder. Tuborgvej  nr. 3 opslag 34
 2076. Anna Hansine, f. i Slagelse d. 13. dec. 1890, g.m. ovenstående Nielson Tuborgvej  nr. 3 opslag 34
 2077. Valdemar Ferdinand Carlsen, f. i Slagelse d. 22. juli 1883, g.m. Agnes, Skrædersvend. Tullinsgade  nr. 7 opslag 14
 2078. Hulda Jensen, fraskilt, f. i Slagelse [Ingen fødselsdato] rengøring, midlertidigt bortrejst. Tullinsgade  nr. 23 A opslag 25
 2079. Jensigne Pedersen, ugift f. i Skælskør d. 10. maj 1870, Tyende. Tullinsgade  nr. 2 opslag 35
 2080. Vilhelm Valdemar Hansen, f. i Taarnborg sogn d 31. jan. 1869, g.m. nedenstående Anna Jensine, Handelsrejsende. Tullinsgade  nr. 10 opslag 49
 2081. Anna Jensine, f. i Boeslunde d. 18. juni 1868, g.m. ovennævnte VilhelmValdemar Hansen [Ikke fundet i Kb på den angivne dato]  Tullinsgade  nr. 10 opslag 49
 2082. Kristine, f. i Havrebjerg d. 27. juni 1871, g.m. Jens Rasmussen,  Tullipanvej  nr. 3  opslag 3
 2083. Jens Ejnar Rasmussen, f. i Havrebjerg d. 3. sep. 1906, søn Tullipanvej  nr. 3 opslag 3
 2084. Carl Victor Nørgaard, f. i Korsør d. 19. juni 1899, søn, Musikhandlermedhjælper.  Turesensgade, lige numre,  nr. 4 opslag 3
 2085. Carl Oscar Larsen Dybeck, ugift, f. i Slagelse Sct. Peder,  d. 7. feb. 1895. Kontorist, i besøg.   Turesensgade, lige numre,  nr. 10 opslag 13
 2086. Lars Jensen Petersen, f. i Korsør d. 5. aug. 1856, g.m. Ane Marie, Arbejdsmand  Turesensgade, lige numre,  nr. 12 B  opslag 23
 2087. Christensen, ugift, f. i Slagelse d. 3. maj 1900, Logerende. [Posten gnidret og næsten ulæselig]   Turesensgade, lige numre,  nr. 16  opslag 33
 2088. Hanne Katrine Hansen, enke, f. i Boeslunde d. 11. maj 1844, Alderdomsunderst.   Turesensgade, lige numre,  nr. 18  opslag 35
 2089. Kristine, f. i Slagelse d. 14. sep. 1888, g.m. Ejner Reinholdt Larsen,  Turesensgade, lige numre,  nr. 26  opslag 48
 2090. Elin Larsen, f. i Korsør d. 15. sep 1917, datter af ovennævnte.  Turesensgade, lige numre,  nr.  26 opslag 48
 2091. Marie Elisabeth Michaline f. Ovil, enke efter ?? Alderdomsunderst. [Ikke fundet i FT slagelse h. Turesensgade, lige numre,  nr.   opslag 
 2092. Rasmus Peter Rasmussen, f. i Lundforlund d.27. aug. 1863, g.m. Maren [Her under] Sukkerhusarbejder. Turesensgade, ulige numre,  nr. 9  opslag 24
 2093. Maren Kristine, f. i Boeslunde d. 29. dec. 1873, gift m. ovenstående Rasmussen.  Turesensgade, ulige numre,  nr. 9  opslag 24
 2094. Christine Jacobsen, enke f. i Ruds Vedby d. 18. jan 1872, Rengøringskone. Turesensgade, ulige numre,  nr. 11  opslag 28
 2095. Johannes Jakobsen, ugift, f. i Slagelse d. 19. juni 1880 Skrædersvend. Turesensgade, ulige numre,  nr. 11  opslag 29
 2096. Frederikke Nielsen, enke, f. i Slagelse d. 15. marts 1855, Alderdomsunderst.  Turesensgade, ulige numre,  nr. 13 B  opslag 36
 2097. Caroline Sophie,  f. i Slagelse d. 7. juni 1868, g. m. Laurtiz Jensen  Turesensgade, ulige numre,  nr. 17-19  opslag 42
 2098. Anna Frederikke Schelin, enke, f. i Slagelse d. 13. sep. 1866, Privat syerske  Turesensgade, ulige numre,  nr. 17-19  opslag 43
 2099.  Christian Marinus Jørgensen, f. i Boeslunde d. 22. okt 1872, g.m. Augusta, Skomagersvend,   Turesensgade, ulige numre,  nr. 25  opslag 52
 2100. Arne Luis Johansen, ugift, f. i Slagelse d. 23. aug. 1914,   Turesensgade, ulige numre,  nr.  27 B opslag 60
 2101. Karen Christensen, enke, f. i Korsør d.16. marts 1871,    Turesensgade, ulige numre,  nr. 29 A  opslag 72
 2102. Karoline Bolette, f. i Skælskør d. 26. april 1880, g.m. Jøns Nilsson,   Thyco Brahes Allé  nr. 3  opslag  5
 2103. Karen Dorthea Holbech, f. i Slagelse d. 4. marts 1849, Frøken.  Thyco Brahes Allé  nr. 3  opslag 5
 2104. Anna Jensine, f. i Slagelse d. 2. marts 1885, g.m. Søren Olsen. Thyco Brahes Allé  nr. 13  opslag 19
 2105. Niels Christian Nielsen, f. i Vemmelev d. 5. juni 1867, g.m. Matine. Anlægsgartner.  Thyco Brahes Allé  nr. 13  opslag 19
 2106. Helene Marie f. Jensen., f. i Korsør d. 2. juni 1888, g. m. Charles Johannesen.   Thyco Brahes Allé  nr. 23  opslag 36
 2107. Anna Marie Ludovica, f. i Skælskør d. 24. feb. 1892, g.m. Arthur Møllerstrøm.  Thyco Brahes Allé  nr. 33  opslag 54
 2108. Michael Michaelsen, f. i Slagelse d. 13. juni 1875, g.m. Larsine, Gørtler.  Thyco Brahes Allé  nr. 34  opslag 68
 2109. Sophie Wilhelmine Marie,  f. i Skælskør d. 5. okt 1884, g.m. Hans P. Hansen,  Thyco Brahes Allé  nr. 8  opslag 85
 2110. Ole Bertelsen f. i Skælskør d. 21. sep 1871, g.m. Christine, Politibetjent,  Tyrolsgade  nr. 3  opslag 8
 2111. Dina Andersson, ugift, f. i Skælskør d. 13. aug. 1900, Kontordame  Tyrolsgade  nr. 8  opslag 52
 2112. Vera Dorothea Margrethe Oline Gertz f. i Slagelse Sct Mikkels d. 9. jan. 1904, Telegrafelev   Udbygade  nr.  1 opslag 3
 2113. Jens Frederik Jensen, f. i Slagelse d. 30. april 1894, g.m. Karla, Blikkenslager.  Udbygade  nr. 11  opslag 22
 2114. Niels Christian Meiling, f. i Flakkebjerg d. 19. sep. 1881, g.m. Karen Marie,    Udbygade  nr. 2  opslag 36
 2115. Else Elisabeth Petersen, ugift, f. i Slagelse d. 25. dec. 1912, Datter Udbygade  nr. 4  opslag 39
 2116. Poul Richardt Christiansen, ugift, f. i Slagelse d. 8. marts 1917, søn.  Udbygade  nr. 4  opslag 39
 2117. Alfred Kristian Andersen, f. i Vemmelev d. 27. feb. 1892, g.m. Ellen, Skomager.  Udbygade  nr. 6  opslag 43
 2118. Helga Mathilde,  f. i Vemmelev d. 25. nov. 1892, g.m. Ludvig Nissen, Syerske.  Udbygade  nr. 12  opslag 51
 2119. Laura Martha f. Jensen, f. i Korsør d. 12. juli 1892, [En blækklat gør årstallet ulæseligt] g.m. Kristian Jeppesen Udsigten  nr. 10, en barak,  opslag  26
 2120. Augusta Caroline, f. i Slagelse d. 15. juli 1889, g.m. Søren Jørgensen,  Ullerupgade  nr. 6  opslag  23
 2121. Anna Christine, f. i Slagelse d. 9. maj 1881, g.m. Jens Sørensen, Syerske f. Illum  Ullerupgade  nr. 8 opslag  26
 2122. Anne Christine, f. på Omø d. 18. feb. 1871, g.m. Peter Petersen,   Ulriksgade F.F.    nr. 12  opslag  23
 2123. Thora Marie f. Svendsen  separeret Jensen, f. d. 27. sep. 1893,  Ulriksgade F.F.  nr. 42  opslag 29 
 2124. Knud Ejvind Richard Olsen, ugift, f. i Slagelse d. 5. maj 1909, Barn.  Ulriksgade F.F.  nr. 46  opslag 34 
 2125. Christiane Martine, f. i Slagelse d. 27. juni 1882, g.m. Johannes Albrecktsen, Grosserer.  Under Elmene  nr. 1  opslag  3
 2126. Sophus Troels Hollin-Andersen, f. i Kindertofte d. 5. juli 1881, g.m. Michala, Direktør i en arbejdsgiverforening    Under Elmene  nr. 1  opslag 3
 2127. Inger Petersen, ugift, f. i Korsør d. 9 sep. 1901, Tyende.  Under Elmene  nr. 13  opslag 16
 2128. Elfrida Sophie Justine f. Lynge, f, i Korsør d. 16. maj 1884, g.m. Johan Seemann,  Ungarnsgade Lige numre,  nr. 28  opslag 51
 2129. Inger Marie,  f. i Slagelse d. 13. marts 1888, [Utydelig skrift] g.m. Anders Christensen, Sæbepakkerske. Ungarnsgade Lige numre,  nr. 54  opslag 68 
 2130. Eduart Johannes Sjølin, f. i Slagelse d. 10. juni 1891, g.m. Dagmar, Slagteriarbejder.  Ungarnsgade Lige numre,  nr. 58 opslag 74
 2131. Anders Peter Petersen, f. i Slagelse d. 15. marts 1892, g.m. O . . ??  Montør. Ungarnsgade Lige numre,  nr. 54  opslag 74
 2132. Hansigne Cecilie, f. i Slagelse d. 2. aug. 1890, g.m. smed Anders Hansen,   Ungarnsgade Ulige numre,  nr. 17  opslag 30
 2133. Harriet Thora Christine, f. i Slagelse d. 16. marts 1885, g.m. Jens Michelsen,  Ungarnsgade Ulige numre,  nr. 19  opslag  34
 2134. Herta Karoline, f. i Slagelse d. 28. jan 1880, g.m. Peter Jensen,    Ungarnsgade Ulige numre,  nr. 23  opslag 40
 2135. Leo Christian Jensen, f. i Slagelse d. 27. jan. 1914, Søn. [Navnet gnidret, kan være forkert]  Ungarnsgade Ulige numre,  nr. 23  opslag 40
 2136. Petrine Olufine f. Christiansen, f. i Korsør d. 10. feb. 1880, g.m. Arthur Petersen,   Ungarnsgade Ulige numre,  nr. 23  opslag 41
 2137. Bertha Hansine Sophie Petra, f. i Korsør d. 23. sep. 1876, g.m. August Oppermann.  Ungarnsgade Ulige numre,  nr. 29  opslag 52
 2138. Ove Marius Rasmussen, f. i Korsør d. 11. dec. 1895, g.m. Esther, Bagersvend.  Ungarnsgade Ulige numre,  nr. 31  opslag 56
 2139. Ida Christiane Bartz, f. i Korsør d. 17. juli 1898, g.m. Axel Laub Hagensen.  Ungarnsgade Ulige numre,  nr. 33  opslag 59
 2140. Villy Martin Levin, ugift, f. i Slagelse d. 4. jan. 1901, Logerende kommis, Upsalagade  nr.  6 opslag 14
 2141. Martha Marie Christine Jensen, ugift, [Gnidret skrift, kan være fejltydet] f. i Slagelse d. 24. juli 1897, Tyende. Upsalagade  nr. 6  opslag 14
 2142. Sofie Wilhelmine Jørgensen, enke, f. i Slagelse d. 5 dec. 1879, Malerinde,   Upsalagade  nr. 12  opslag 25
 2143. Helga Jensine Bryner-Jensen, ugift, f. i Korsør d. 23. juni 1891, Tyende. Upsalagade  nr. 18  opslag 33
 2144. Frederikke [Henriette?] Christensen, ugift, f. i Slagelse d. 24. okt 1874, Husassistent.  Upsalagade  nr. 22  opslag 40
 2145. Elna Lydia Jacobsen, ugift, f. i Slagelse d.25. jan. 1888, Tyende.  Upsalagade  nr. 26  opslag 47
 2146. Jacob Vilhelm Gjellebøl, f i Skælskør d. 7. aug. 1860, g.m. Andrea [her under] Fabrikant. se også http://www.slagelseleksikon.dk/mod_inc/?p=itemModule&id=284&kind=11&pageId=164&tit=G  Uraniavej  nr. 3  opslag 3
 2147. Andrea Henriette, f. i Skælskør d. 2. aug. 1864, g.m. Gjellebøl [her over]  Uraniavej  nr. 3  opslag 3
 2148. Bertha Caroline, f. i Boeslunde d. 23. dec. 1911, g.m. Johannes Marckwardt.   Utterslevvej nord for - nr. matr. 3P opslag 15
 2149. Anna Marie, f. i Ormslev d. 26. jan 1889, g.m. Pedersen.  Utterslevvej vest for - nr. 21-24 opslag 15
 2150. Carl Einar Charles Christiansen, f. i Slagelse d. 20. nov. 1895, g.m. Jenny, Maler.   Utterslevvej vest for - nr. 29-32 opslag 19
 2151. Valdemar Henry Amyna Olsenf. i Slagelse d. 13. nov. 1891  g.m.Marie. Maler.   Utterslevvej vest for - nr. 41-44 opslag 25
 2152. Grethe Marie Nielsen, ugift, f. i Slagelse d. 11. sep. 1919, Datter.   Utterslevvej vest for - nr. 31 opslag 59
 2153. Jens Christian Rasmussen, f. i Slagelse d. 23. juni 1886, separeret fra Anna Marie Andersen (Opslag 59) Midlertidig indkaldt.  Utterslevvej vest for - nr.  opslag 60
 2154. Ane Kirstine, f. i Slagelse d. 12. april 1852, g.m. Jørgen Andersen, alderdomsunderst.   Utterslevvej vest for - nr. 55-71 opslag 71
 2155. Ebba Frederikke Grønlund, ugift, f. i Slagelse d. 2. jan 1900, datter   Utterslevvej vest for - nr.  opslag 
 2156. Laura Petersen, ugift, f. i Korsør d. 10. juli 1908, Indlogeret barn.  Utterslevvej øst for - nr. Matr. 26  opslag 13
 2157. Dorthea Christine Arentzen, enke, f. i Lundforlund d. 3. marts 1858, Rentier   Utterslev- nr. Matr. 17 A opslag 9
 2158. Carl Christian Andersen, f. i Taarnborg d. 29. dec. 1879, g.m. Anna, Smedesvend.   Valborgalle - nr. 9 opslag 14
 2159. Ketty Carla Eva Jacobe, f. Bjørn Henriksen Familienavn Bjørn-Henriksen f. i Korsør d. 6. sep. 1887,[se Tårnborg Kirkebog] g.m. Grundtvig Heinæs  Valborgalle - nr. 9 opslag 15
 2160. Andreas Christian Bojesen Kruuse, f. i Korsør d. 30. sep 1873, g.m. Inger, Maalerkontrollør.   Valborgalle - nr. 11 opslag 17
 2161. Elna Margrethe Jørgensen, ugift, f. i Slagelse d. 28. nov 1892, Husbestyrerinde  Valborgalle - nr. 11 opslag 18
 2162. Søren Emil Lauritz Jørgensen, f. i Slagelse d. 4. feb. 1813, søn.   Valborgalle - nr. 11 opslag 18
 2163. Anna Jørgensen, enke, f. i Slagelse d. 14. juni 1862, Arbejderske.   Valborgalle - nr. 11 opslag 18
 2164. Clement Christian Jørgensen, ugift, f. i Slagelse d. 11. juli 1906, søn, kelnerlærling   Valborgalle - nr. 11 opslag 18
 2165. Anna Nicoline Simonsen, ugift, f. i Korsør d. 4. juni 1860, ekspeditrice.  Valborgalle - nr. 12 opslag 27
 2166. Peder Bojesen Kruuse, f. i Korsør d. 8. juni 1891, g.m. Anna Marie, Maalerkontrollør   Valborgalle - nr. 14 opslag 31
 2167. Amalie Marie, f. i Korsør d.24. dec. 1876, g.m. Carl Olsen, Hun har rulleforretning.   Valborgalle - nr. 16 opslag 34
 2168. Anna Christiane, f. i Slagelse d. 11. nov. 1873, g.m. Hand C. Andersen,    Valbygaardsvej - nr. 8 opslag 9
 2169. Jensine Birgitte Jensen, enke, f. i Skælskør d. 3. nov. 1853, Postbudenke.   Valbyvej - nr. Matrikel. 1 P opslag 5
 2170. Valborg Johanne, f. i Slagelse d. 25. jan 1888, [Gnidret skrift] g.m. Victor Hellinghus,  Valdemar Holmersgade, lige numre - nr. 16 opslag 17
 2171. Adler Sejeras Pedersen, [Gnidret skrift] f. i Slagelse Sct. Mikkels d. 2. marts 1882, g.m. Bodil, Vinkyper.  Valdemar Holmersgade, lige numre - nr. 20 opslag 32
 2172. Peter Hansen, f. i Munkebjergby d. 6. marts 1898, [Midlertidig bortrejst - indkaldt]   Valdemar Holmersgade, lige numre - nr. 58 opslag 60
 2173. Ludvig Borby Aagaard, f. i Slagelse d. 20. sep.  1878, g.m. Christine, Viktualiehandler.  Valdemarsgade lige numre - nr. 18 opslag 25
 2174. Søren Vilhelm Barfod, f. i Skælskør d. 20. sep. 1878, g.m. Olga, Kontorchef. Valdemarsgade lige numre - nr. 20 opslag 27
 2175. Michael Michaelsen, f. i Slagelse d. 28. feb. 1857, g.m. Lydia, forhen kedel . . . ??   Valdemarsgade lige numre - nr. 28 opslag 39
 2176. Karl Harry Gullachsen, ugift, f. i Korsør d. 30. sep. 1896, støberiarbejder.  Valdemarsgade lige numre - nr. 32 opslag 45
 2177. Jens Simon Nielsen, f.16. juli 1861, i Munkebjergby, g.m. Ane Margrethe, Pens. politibetjent.   Valdemarsgade lige numre - nr. 46 opslag 66
 2178. Vilhelmine Frederikke Nielsen,  f. i Slagelse d. 7. nov. 1871, gift. [Manden nævnes ikke]    Valdemarsgade lige numre - nr. 56 opslag 82
 2179. Karen Hansine Larsen, fraskilt, f. i Slagelse d. 28. juni 1887, Linneddirektrice. Valdemarsgade lige numre - nr. 58 opslag 86
 2180. Marie Nielsine Mathilde, f. i Slagelse d. 26. jan 1892, g.m. Ludvig Christoffersen,    Valdemarsgade lige numre - nr. 62 opslag 92
 2181. Hans Albertus Sedinius Nielsen, f. i Slagelse d. 24. jan. 1885, g.m. Emilie. vognpasser på Hovedbanen.  Valdemarsgade lige numre - nr. 66 opslag 100
 2182. Ejner Louis Sedinius Nielsen, f. i Slagelse d. 28. jan. 1913,    Valdemarsgade lige numre - nr. 66 opslag 100
 2183. V. Christian Christensen, f. i Eggeslevmagle d. 26. juni 1870, g.m. Marie, Arbejdsmand. Valdemarsgade lige numre - nr. 66 opslag 101
 2184. Metha M. K. Christensen, f. i Slagelse d. 25. sep. 1903, Datter.   Valdemarsgade lige numre - nr. 66 opslag 101
 2185. Rasmus Harrol [?? utydelig skrift] f. i Stillinge d. 25. okt. 1881, g.m. Karen, Mægler. Valdemarsgade ulige numre - nr. 1 opslag 3
 2186. Johan Petro Christian Wilhelm jensen, f. i Slagelse d. 27. juli 1846, g. m. Victorine, Grosserer. Valdemarsgade ulige numre - nr. 9 opslag 14
 2187. Mary Kristine Christensen, ugift, f. i  Korsør d. 23. aug. 1898, Tyende  Valdemarsgade ulige numre - nr. 29 opslag 33
 2188. Emil Theodor Brethauck Omeyer, enkemand, f. i Slagelse Sct. Mikkels d. 26. marts 1855, Revisor v. D.F.D.S   Valdemarsgade ulige numre - nr. 31 opslag 36
 2189. Gjerda Wilhelmine, f. i Slagelse d. 29. dec. 1893, g.m. Moritz Nielsen,   Valdemarsgade ulige numre - nr. 33 opslag 40
 2190. Axel Hilmer Larsen, f. i Slagelse d. 2. juni 1894, g.m. Ida [her under] Montør.  Valdemarsgade ulige numre - nr. 33 opslag 41
 2191. Ida Catrine, f. i Korsør d. 13. jan 1898, g.m. ovennævnte Larsen.  Valdemarsgade ulige numre - nr. 33 opslag 41
 2192. Ellen Marie, f. i Slagelse d. 12. nov. 1860, g.m. Niels Lundblad,    Valdemarsgade ulige numre - nr. 39 opslag 53
 2193. Kirstine Marie, f. i Slagelse d. 3. marts 1862, g.m. Wilhelm Andersen,    Valdemarsgade ulige numre - nr. 45 opslag 69
 2194. Margrethe Heilmann, ugift, f. i Slagelse d. 11. maj 1885,    Valdemarsgade ulige numre - nr. 47 opslag 74
 2195. Ove Emmerich Vilhelm Brasen, f. i Skælskør d. 28. maj 1847, g.m. Emmy. pensioneret Ritmester.  Valdemarsgade ulige numre - nr. 49 opslag 76
 2196. Kamilla Karoline f. i Slagelse d. 14. nov. 1889, g.m. malermester Olsen, Husmoder.   Valdemarsgade ulige numre - nr. 59 opslag 92
 2197. Arne Holm Olsen, ugift, f. i Slagelse d. 17. juni 1910, søn,   Valdemarsgade ulige numre - nr. 59 opslag 92
 2198. Arthur Emil Christensen, f. i Slagelse d. 30. dec. 1887, g.m. Alma, Chauffør.  Valdemarsgade ulige numre - nr. 69 opslag 114
 2199. Hedvig Vilhelmine Christine, f. i Korsør d. 29. marts 1880, g.m. Hjalmar Lund,   Valdemarsgade ulige numre - nr. 75 opslag 124
 2200. Hans Rasmus Larsen, f. iSlagelse d. 26. sep. 1868, g.m. Anna Marie, Cigararbejder.  Valdemarsgade ulige numre - nr. 81 opslag 134
 2201. Anne Kirstine Hansine Juliane Rommerdahl, [Efternavn meget gnidret] enke, f. i Neble pr. Boeslunde d. 4.aapril 1871, Syerske på militærdepot. Valdemarsgade ulige numre - nr. 81 opslag 136
 2202. Jens Thorval Christensen, f. i Skælskør d. 27. okt. 1889, g.m. Maren, Gørtler.  Valdemarsgade ulige numre - nr. 87 opslag 146
 2203. Poul Adolf Møller, ugift, f. i Korsør d. 19. juli 1893, logerende maskinarbejder.  Valdemarsgade ulige numre - nr. 89 opslag 148
 2204. Kristine Vilhelmine, f. i Slagelse d. 6. okt. 1873, g.m. Kristian Johansen.  Valdemarsgade ulige numre - nr. 1 opslag 3
 2205. Ellen Hansen, ugift, f. i Korsør d. 19. dec. 1906, datter,   Valbylanggade lige numre - nr. 6 opslag 7
 2206. Kirstine Rosa Jensen, ugift, f. i Korsør d. 29. nov. 1886, Ekspeditrice.  Valbylanggade lige numre - nr. 36 opslag 41 
 2207. Helga Christine, f. i Korsør d. 30. okt. 1899, g.m. Jakob Fink, Husmoder. Valbylanggade lige numre - nr. 36 opslag 41
 2208. Gothlieb Joachim Kock Rasmussen, f. i Slagelse d. 28. aug. 1840, g.m. Petra [Se her under
 2209. Petra Lovise Kirstine,  f. i Slagelse d. 12. aug. 1842, gift m. ovennæbnte Rasmussen. Valbylanggade lige numre - nr. 72 opslag 86 
 2210. Hansine Vilhelmine Caroline, f. i Korsør d. 22. feb. 1864, g.m. Johan Hansen,   Valbylanggade lige numre - nr. 75 opslag 91
 2211. Niels Peter Petersen. f. i Stillinge d. 28. nov. 1875, g.m. Vilhelmine Lucinda, Detailhandler. Valbylanggade lige numre - nr. 78 opslag 93
 2212. Frederik Kruse Nielsen, ugift, f. i Slagelse d. 14. april 1893, Kusk. Valbylanggade lige numre - nr. 82 opslag 97
 2213. Maren Kristine, f. i Slagelse d. 4. jan. 1880, g.m. Peter Jensen Schmidt, ekspeditrice.   Valbylanggade lige numre - nr. 88 B opslag 108
 2214. Anna Marie Loise, gift Schultz. f. i Slagelse d. 18. feb. 1879,   Valbylanggade lige numre - nr. 122 opslag 158
 2215. Kristine Marie,  f. i Skælskør d. 28. aug. 1878, g.m. Hans Hansen,    Valbylanggade lige numre - nr. 126 opslag 165
 2216. Hans Peter Jørgensen [Ubehjælpelig skrift] f. i Munkebjergby d. 21. juli 1877, g.m. Ane, Portør DSB Valbylanggade lige numre - nr. 140 opslag 172
 2217. Laura Andrea Crone, ugift, f. i Slagelse d. 15. dec. 1875. Husjomfru  Valbylanggade ulige numre - nr. 1 opslag 3
 2218. Johan Vilhelm Fabricius, f. i Slagelse d. 8. jan. 1895, g.m. Ellen, cand. polyt, midlertidigt bortrejst til Ribe.  Valbylanggade ulige numre - nr. 5 opslag 8
 2219. Olavia Marie Witter, enke, f. i Slagelse d. 13. april 1858, Dameskrædderinde.  Valbylanggade ulige numre - nr. 29 opslag 32
 2220. Lars Rasmus Larsen, f. i Munkebjergby d. 26. juli 1868, g.m. Kamilla, bryggeriarbejder.   Valbylanggade ulige numre - nr. 29 opslag 32
 2221. Julius Andreasen, f. i Slagelse d. 12. juli 1878, g.m. Anna, manufakturhandler.  Valbylanggade ulige numre - nr. 39  opslag 47
 2222. Christian Carl Jørgen Larsen, ugift, f. i Slagelse d. 1. maj 1910, søn.   Valbylanggade ulige numre - nr. 57 opslag 73
 2223. Karen Emilie Mortensen, ugift, f. i Skælskør d. 16. april 1879, Kjolesyerske.  Valbylanggade ulige numre - nr. 63 opslag 80
 2224. Peder Sofus Larsen, f. i Havrebjerg d. 18. nov. 1882, g.m. Edith, Garveriarbejder.  Valbylanggade ulige numre - nr. 71 opslag 89
 2225. Jens Peter Rohberg, f. i Slagelse d. 27. juli 1879, g.m. Oline [her under] Tømrer.  Valbylanggade ulige numre - nr. 177 opslag 160
 2226. Oline Johanne Eleonora, f. i Korsør d. 4. marts 1882, g.m. ovenstående Rohrberg  Valbylanggade ulige numre - nr. 177 opslag 160
 2227. Kirstine Ane, f. i Stillinge d. 6. april 1886, g.m. Erik Larsen.   Valhalsallé nr. 3 opslag 5
 2228. Ane Sophie Pauline, f. i Slagelse d. 25. aug. 1882, g.m. Johan Jensen,   Valhalsallé nr. 5 opslag 7
 2229. Niels Jørgen Holgersen, fraskilt, f. i Skælskør d. 11. marts 1859 Kedelpasser. Valhalsallé nr. 7 opslag 9
 2230. Rasmus Eriksen, enkem. f. i Korsør d. 2. marts 1843. Pens. Gasværksarbejder.  Valhøjvej nr. 3 opslag 7
 2231. Edith Marie Hansen, ugift, f. i Korsør d. 4. juli 1904, datter, Kontorelev.  Valhøjvej nr. 9 opslag 13
 2232. Johanne Marie f. i Slagelse d. 12. juni 1892,  g.m. Overgaard Larsen Valhøjvej nr. 11 opslag 15
 2233. Hans Peder Hansen, f.  Ormslev [Ormidslev] d. 4. maj 1885, g,m. Camilla, Tilskærer.  Valhøjvej nr. 6 opslag 28
 2234. Julius Boeck, enkem, f. i Slagelse d.29. juli 1838, Manufakturhandler.   Valkendorfsgade nr. 3 opslag 3
 2235. Karen Marie f. Olsen enke efter Munkebo, enke. f. i Korsør d. 5. sep. 1846, Haarforretning. [ Søster til nedennævnte] Valkendorfsgade nr. 17 opslag 16
 2236. Johanne Kristine f. Olsen enke efter Andersen, enke, f. i Korsør d. 7. aug. 1837, Haarforretning. [Søster til ovennævnte] Valkendorfsgade nr. 17 opslag 16
 2237. Otto Alfred Valdemar Hansen, f. i Korsør d. 24. maj 1865, g.m. Cathrine, Kedelpasser.   Valkyriegade nr. 3 opslag 8
 2238. Ulla Marie f. Larsen, f. i Korsør d. 29. jan. 1892, g.m. Hans Petersen,   Valkyriegade nr. 11 opslag 19
 2239. Anna Kirstine Jensen, enke, f. i Slagelse d. 11. nov. 1848, Alderdomsunderstøttelse.  Vandkunsten nr. 11 opslag 13
 2240. Emma Marie Rersøe, f. i Slagelse d. 11. feb. 1887, Strygerske.  Vandkunsten nr. 6 opslag 20
 2241. Nicoline, f. i Flakkebjerg d. 7. april 1864, g.m. Carl Olsen.  Vangedevej ulige numre - nr. 3 opslag 5
 2242. Nora Margrethe Nielsen, ugift, f. i Slagelse d. 2. marts 1891, Assistent.  Vangehusvej - nr. 15 opslag 7
 2243. Hans Höllet Rudolf Petersen, f. i Skælskør d. 20. april 1878, g.m. Ingrid, Højspændingsmontør.  Vanløse Gadevej - Parcel nr. 178 opslag 19
 2244. Marie, f. i Eggeslevmagle d. 8. okt 1871, g.m. Johan Heinrich Winter  Vanløsehøjs Allé - nr. 5 opslag 3
 2245. Else Marie f. Jensen f. i Slagelse skt. Peders d. 11. maj 1880, g.m. H. M. Chr. V. Andersen.  Vanløsehøjs Allé - nr.74 opslag 34
 2246. Søren Berg Hansen, f. i Korsør d.9. feb. 1881, g.m. Birtha, Maskinmester.   Vardegade - nr. 3 opslag 3
 2247. Jacob Nielsen, f. i Korsør d. 23. nov. 1850, g.m. Karen, Arbejdsmand.  Vardegade - nr. 11 opslag 17
 2248. Johannes Axel Wichmann f. i Slagelse d. 24. aug. 1885, g.m. Olga, Malermester.  Vardegade - nr. 17 opslag 29
 2249. Charles Frederik Marius Andreas Thomsen, f. i Slagelse d. 18. april 1880, Forretningsfører.  Ved Amagerport nr. 1 opslag 4
 2250. Astrid Jensigne Andersen, ugift, f. i Slagelse d. 6. juli 1897, Tyende. Ved Amagerport nr. 9 opslag 18
 2251. Ellen Marie Thilsen, ugift, f. i Korsør d. 27. marts 1895, Kontorass.   Ved Amagerport nr. 2 opslag 21
 2252. Mary Rasmussen, ugift, f. i Slagelse d. 28. nov. 1891, Bogholderske.  Ved Amagerport nr. 6 opslag 28
 2253. Ella Rasmussen, ugift, f. i Slagelse d. 8. dec. 1895, Telefonistinde.  Ved Amagerport nr. 6 opslag 28
 2254. Edith f. i Slagelse d. 12. jan. 1892, g.m. Thorkild Tryde,   Ved Amagerport nr. 8 opslag 31
 2255. Sophus Peter Christian Nielsen,  f. i Slagelse d. 9.sep. 1879, g.m. Elna, Bankfuldmægtig.  Ved Amagerport nr. 14 opslag 41
 2256. Karen Margrethe, f. i Slagelse d. 24. feb. 1897, g.m. Gustav Hulegaard.  Ved Amagerport nr. 16 opslag 44
 2257. Lars Peter Johansen, f. i Slagelse d. 8. Maj 1891, g.m. Karla, malersvend. Ved Grænsen, lige numre nr. 50 opslag 29
 2258. Fanny Julie Heniette, f. i Munkebjergby d. 9. nov. 1893, g.m. Jens Petersen Bech,    Ved Grænsen, ulige numre nr. 7 opslag 8
 2259. Frederik Vilhelm Frey, f. i Slagelse d. 17. juli 1861, g.m. Marie, Kirkebetjent.  Ved Christianshavns Vold nr. 1 opslag 3
 2260. Inger Margrethe, f. i Skælskør d. 15. juni 1884, g.m. Carl Petersen,   Ved Christianshavns Vold nr. 3 opslag 6
 2261. Helene,  f. i Slagelse d. 23. marts 1883, g.m. Niels Olsen, Ved Christianshavns Vold nr. 5 opslag 10
 2262. Hans Peter Hansen, enkemand, f. i Skælskør d. 19. feb. 1857, Bager.  Ved Linden nr. 7 opslag 9
 2263. Dagmar Frederikke, f. i Korsør d. 18. juli 1884, g.m. Harald Barfoed. [Ikke fundet i Korsør Kb.]  Ved Linden nr. 9 opslag 14
 2264. Ejgil Børge Risbye Jensen f. i Slagelse Sct. Mikkels d. 6.  nov. 1912, I besøg.  Ved Linden nr. 13 opslag 21
 2265. Niels Rantzau Nielsen, enkemand f. i Eggeslevmagle d. 7. dec. 1879, Bogholder i pølsefabrik   Ved Linden nr. 6 opslag 26
 2266. Inger Marie f. Wellejus f. i Slagelse Sct. Mikkels d. 7. maj 1891, g.m. bankbestyrer Vagn Larsen   Ved Stranden nr. 4 opslag 5
 2267. Anna Petersen, ugift, f. i Skælskør d. 21. maj 1901, Ekspeditrice, Viktualier   Vedbækgade nr. 5 opslag 8
 2268. Hans Ole Jensen, f. i Skælskør d. 23. nov. 1884, g.m. Inge Kirstine. Arbejdsmand.  Vedbækgade nr. 7 opslag 14
 2269. Amanda Sophie Caroline, f. i Slagelse d. 23. okt 1878, g.m. Hans P. Mortensen.  Vedbækgade nr. 2 opslag 29
 2270. Sofus Kresten Andersen, f. i Slagelse d. 1.feb. 1877, g.m. Anna, Sporvejsfunktionær. Vedbækgade nr. 4 opslag 31
 2271. Carl Jensen, ugift, f. i Korsør d. 25. juni 1891, Tømrersvend.  Vedbækgade nr. 4 opslag 31
 2272. Hanne Petrine Magrete f  Christiansen, enke efter Flygth Jensen,  f. i Korsør d. 23. nov. 1857, Syning. [ Se kirkebog f. Taarnborg] Vedbækgade nr. 8 opslag 38 
 2273. Svend Aage Frederik  Petersen. [navneændring 1943 til Bækbøl] f. i Korsør d. 15. marts 1909, Barn. Vejlegade nr. 9 opslag 7
 2274. Dorothea Frederikke, f. i Korsør d. 24. jan 1884 Gift m. Svend Ejner Jetsmar.   Vejrøgade nr. 5 opslag 7
 2275. Ingrid Kølnitz Jetsmar,  f. i Korsør d. 18. aug. 1914, Datter  Vejrøgade nr. 5 opslag 7
 2276. Valborg Andrea Poulsen, ugift, f. i Korsør d. 9. okt. 1886  Vejrøgade nr. 5 opslag 7
 2277. Aage Nathan, f. i Korsør d. 6. dec. 1883, g.m. Deborah, Manufakturhandler.   Vejrøgade nr. 7 opslag 11
 2278. Niels Vilhelm Hansen, f. i Skovsø d. 2. juni 1866, g.m. Ane, Blomsterhandler.   Vendersgade nr. 29 opslag 43
 2279. Ib Schv  . . ?? Dautrup Larsen, ugift, f. i Slagelse d. 8. juli 1901, Kontorist.  Vendersgade nr. 29 opslag 44
 2280. Peter Johansen, f. i Lundforlund d. 17. dec. 1862, g.m. Marie [Se her under] Natvagt.  Vendersgade nr. 18 opslag 82
 2281. Marie, f. i Gryderup d. 28. nov. 1862, g.m. ovennævnte Johansen. Vendersgade nr. 18 opslag 82
 2282. Christine Johansen, ugift, f, i Gerlev d.6. sep. 1888, Ekspeditrice. Vendersgade nr. 18 opslag 82
 2283. Alma Johansen, ugift, f. i Lundforlund d. 25. marts 1893 ekspeditrice. Vendersgade nr. 18 opslag 82
 2284. Karl Viggo Erloff Manfeldt Hansen, ugift, f. i Skælskør d. 12. marts 1895, Chaufør Vendersgade nr. 28 opslag 98
 2285. Caroline Marie Møhr Johnsen f. i Korsør d. 12. feb. 1884, g.m. Hans Thomsen.   Vennemindevej nr. 11 opslag 16
 2286. Rigmor Larsen, ugift, f. i Korsør d. 22. sep. 1904, Husass. Vennemindevej nr. 11  opslag 16
 2287. Karen Marie, f. i Slagelse d. 8. maj 1890, g.m. Thomas Godt Jørgensen,  Vennemindevej nr. 18 opslag 49
 2288. Thyra Elisabeth Hansen, ugift, f. i Korsør d. 9. feb. 1902, Husass.  Vennemindevej nr. 20 opslag 53
 2289. Maren Cirstine Olsen, enke, f. i Boeslunde d. 26. dec. 1859, Slægtning til familien Buttrup.   Vennemindevej nr. 20 opslag 53
 2290. Carl Vilhelm Petersen, f. i Stillinge d. 30. marts 1871, g.m. Birthe, Kaffebrænder.   Vennemindevej nr. 22 opslag 58
 2291. Niels Peter Vilhelm Gregersen, [gnidret, kan være forkert] ugift, f. i Skovsø Ottestrup sogn d. 25. april 1863, forhen fabrikant.  Vennemindevej nr. 26 opslag 64
 2292. Maren Sofie f. Jensen,  f. i Korsør d. 12. april 1867, g.m. Oscar Breck.   Vennemindevej nr. 30 opslag 68
 2293. Laura  Amanda Hansine Christine født Nielsen, f. i Korsør d. 11. sep. 1885, g.m. Hans Peder Hansen, Fabriksarbejderske.   Vennemindevej nr. 52 opslag 82
 2294. Lars Christian Mathiasen, f. i Tjæreby d. 27 marts 1883, g.m. Karen Sophie [Se her under] Færgemand. Vennemindevej nr. 56  opslag 86
 2295. Karen Sophie, f. i Sørby Magle d. 4. juli 1889, g.m. ovennævnte Mathiasen.   Vennemindevej nr. 56 opslag 86
 2296. Lydia Verona Mathiasen, ugift, f. i Skælskør d. 16. april 1910, datter.  Vennemindevej nr. 56 opslag 86
 2297. Lily Mathiasen, ugift, f. i Skælskør d. 1. okt. 1912, datter.  Vennemindevej nr. 56 opslag 86
 2298. Holger Santus Mathiasen, ugift, f. i Skælskør d. 12. okt 1914, søn.  Vennemindevej nr. 56 opslag 86
 2299. Gordon Mathiasen, ugift, f. i Skælskør d. 17. juli 1916, søn  Vennemindevej nr. 56 opslag 86
 2300. Poul Mathiasen, ugift, f. i Skælskør d. 27. nov. 1918, søn.  Vennemindevej nr. 56 opslag 86
 2301. Dorthea Jensen,  enke,  f. i Havrebjerg d. 31. maj 1853, Havebrug, midlertidigt i Vemmelev.  Venusvej nr. 7  opslag 11
 2302. Carl Jacob Hansen,  f. i Korsør d. 25. sep. 1875, g.m. Chlaura, [se her under] Overpakmester.   Venusvej nr. 2 opslag 20
 2303. Klaura Boline Martha f. Christensen f. i Korsør d. 9. feb. 1875, Husmoder, g.m. ovennævnte Hansen.   Venusvej nr. 2 opslag 20
 2304. Hans Thomas Brøns, ugift, f. i Korsør, d. 5. feb. 1902, Kleinsmedelærling. søn af ovennævnte Hansen.  Venusvej nr. 2 opslag 20
 2305. Karl Emil Brøns, ugift f. i Korsør d. 7.marts 1903 Gartnerelev.  Venusvej nr. 2 opslag 20
 2306. Ida Margrethe Brøns, ugift, f. i Korsør d. 22. nov. 1906, Datter.  Venusvej nr. 2 opslag 20
 2307. Inger Chlaura Brøns, ugift f. i Køenhavn d. 11. marts 1920. Datter  Venusvej nr. 2 opslag 20
 2308. Christian Jens Clausen, f. i Slagelse d. 27. okt. 1875, g.m. Kirsten, Blikkenslagersvend.   Venusvej nr. 20 opslag 46
 2309. Svend Aage Thorkild Mortensen, ugift, f. i Korsør d. 25. marts 1905 søn, arbejdsdreng.  Venusvej nr. 30 opslag 63
 2310. Harald Andreas Mortensen, ugift, f. i Korsør d. 25. okt 1906, søn.  Venusvej nr.30  opslag 63
 2311. Ingeborg Chirsten Mortensen, ugift, f. i Korsør d. 23. maj 1908, Datter.  Venusvej nr. 30 opslag 63
 2312. Ove Christensen, ugift, f. i Korsør d. 2. jan 1917, søn.  Venusvej nr. 34 opslag 70
 2313. Carl Hermann Rasmussen, f. i Slagelse d. 17 marts 1880, g.m. Gertrud, Karetmagersvend.   Vesselsgade lige numre - nr. 6 B opslag 15
 2314. Stine Marie Madsen, enke, f. i Slagelse d. 15. april 1850,  Vesselsgade lige numre - nr. 6 B  opslag 15
 2315. Ane Kirstine Larsen, ugift, f. i Munkebjergby d. 24. nov. 1853, Alderdomsunderstøttelse.  Vesselsgade lige numre - nr. 12 opslag 34
 2316. Caroline Gøth, ugift, f. i Slagelse d. 5. jan 1847, Legat.  Vesselsgade lige numre - nr. 12 opslag 34
 2317. Agnes Martha Marie Caroline Whitte, ugift, f. i Slagelse d. 21. jan 1843, Klosterhævning. Vesselsgade lige numre - nr. 12 opslag 35
 2318. Albine Clausen, fraskilt, f. i Korsør d. 17. dec. 1877, Rengøring.  Vesselsgade lige numre - nr. 14 A opslag 45
 2319. Ingeborg Sophie, f. i Slagelse d. 6. nov. 1892, g.m. Hans Petersen,   Vesselsgade lige numre - nr. 14 B opslag 49
 2320. Fritz Lyttge, enkemand, f. i korsør d. 9. jan 1858, Bogbindersvend.  Vesselsgade lige numre - nr. 18 B opslag 83
 2321. Jørgen Nielsen, ugift  f. i Skælskør d. 22 ?? 1900,  maskinarbejder [ hjælpeløs skrift, kan være fejltydet] Vesselsgade ulige numre - nr. 3 opslag 3
 2322. Conradine Adolphine Hansen, enke, f. i Slagelse d. 22. maj 1845, forhen sygeplejerske.  Vesselsgade lige numre - nr. 15 B opslag 26
 2323. Asker Jørgen Juhne f. Møllebjerggade 82 i Korsør   d. 31. dec. 1892, g.m. Ellen. Maskinmester   Vesselsgade lige numre - nr. 25 opslag 43
 2324. Ludvig August Nielsen, f. i Slagelse d. 4. nov. 1852, g.m. Marie, Gartneriarbejder.  Vester Allé - nr. 1 opslag 3
 2325. Anna Josefine Holtine, f, i Slagelse d 7. juli 1871 g.m.  Johannes Nielsen,   Vester Allé - nr. 2 opslag 32
 2326. Marie Frederikke, f. i Slagelse d. 30, sep. 1878, g.m. Emil Kronmann,    Vester Voldgade,- lige numre  - nr. 2 opslag 3
 2327. Rasmus Christensen, f. i Vemmelev  d. 30. juli 1845, g.m. Augusta, Grønthandler.    Vester Voldgade,- lige numre  - nr. 92 opslag 33
 2328.  Poul Claudius Nielsen, ugift, f. i Slagelse d.2. feb. 1893, Inspektør.   Vester Voldgade,- lige numre  - nr. 96 opslag 41
 2329. Anna Gerhardine Henrikke Ulstrup Hoffmann, ugift, f. i Slagelse d. 26. juni 1861, Viceinspektrice  Vester Voldgade,- lige numre  - nr. 98 opslag 45
 2330. Methea Pouline Hoffmann,  ugift, f. i Slagelse d. 11. dec. 1858, Slægtning til ovennævnte, Forhen Lærerinde.  Vester Voldgade,- lige numre  - nr. 98 opslag 45
 2331. Hilmar [Ell. Wilmar?] Andersen, f. i Slagelse d. 31. okt 1882, g.m. ?? [ Rod i posten, ikke fundet i Kb eller FT]   Vester Voldgade - ulige numre  - nr. 3 opslag 3
 2332. Anna Sophie  Petersen, ugift, f. Revvej  i Korsør d. 19. dec. 1902, Køkkenpige. Vester Voldgade,- ulige numre  - nr. 25-27 (Hotel Kong Frederik) opslag 33
 2333. Ellen Margrethe Sand-Larsen, ugift, f. i Skælskør d. 29. nov. 1897, Ass.  Vester Voldgade- ulige numre  - nr. 29-31 opslag 39
 2334. Jensigne Dorthea Jensen, f. i Slagelse d. 5. dec. 1864, g.m. Hans Nyborg Olsen,    Vester Voldgade - ulige numre  - nr. 117 opslag 80
 2335. Carl Henrik Berg, f. i Skælskør d. 27. aug 1855, g.m. [Nævnes ikke]  Grosserer.    Vester Voldgade - ulige numre  - nr. 125 opslag 83
 2336. Elvine Hansine, f. i Slagelse d. 9. april 1868, g.m. Carl Møller, Vester Voldgade - ulige numre  - nr. 131 opslag 85
 2337. Karen Marie Andersen, ugift, f. i Slotsbjergby d. 8. maj 1874, Husbestyrerinde.  Vesterbrogade - lige numre  - nr. 10  opslag 19
 2338. Johannes Vilhelm Christensen, f. i Slagelse d. 24. sep. 1868, g.m Anna, [Se her under]  Maskinpasser.  Vesterbrogade - lige numre  - nr. 14 A opslag 29
 2339. Anna Julie, f. i Slagelse d. 6. april 1866, g.m. ovennævnte Christensen.    Vesterbrogade - lige numre  - nr. 14 A opslag 29
 2340. Charlotte Augusta Andersen, ugift, f. i Slagelse d. 26. juni 1880, Sproglærerinde.   Vesterbrogade - lige numre  - nr. 18 opslag 39
 2341. Ulla Therese Andersen, ugift, f. i Slagelse d. 10. juni 1885, Musiklærerinde.   Vesterbrogade - lige numre  - nr. 18 opslag 39
 2342. Betty Louise Vilhelmine Emilie Rosenstand, Enke, f. i Slagelse d. 22. juli 1854  Vesterbrogade - lige numre  - nr. 20 A opslag 47
 2343. Hans Henrik Wallind, f. i Sørbymagle d. 3. feb. 1882, g.m. Anna Margrethe, Bagermester.   Vesterbrogade - lige numre  - nr. 20 A opslag 47
 2344. Etna Mesine Sørensen, ugift, f. i Slagelse d. 26. marts 1901, Kontoristinde.  Vesterbrogade - lige numre  - nr. 20 A  opslag 48
 2345. Alfred Fagwald, f. i Korsør d. 25. marts 1881, g.m. Olinia, Lagerarbejder. Vesterbrogade - lige numre  - nr. 20 C opslag 56
 2346. Ulla Johansen, ugift, f. i Skælskør d.6. maj 1905, datter,    Vesterbrogade - lige numre  - nr. 36 opslag 89
 2347. Holger Rasmus Gunnersen Harboe, f. i Skælskør d. 10. marts 1893, g. m. Magda, [Se her under] Dommerfuldmægtig  Vesterbrogade - lige numre  - nr. 44 opslag 102
 2348. Magda Aurelie,  f. i Skælskør d. 18. dec. 1893, g.m. ovennævnte  Harboe.  Vesterbrogade - lige numre  - nr. 44 opslag 102
 2349. Ingeborg E. A. Musaus ugift. f. i Korsør d. 5. maj 1897,datter, midlertidigt nærværende,  Vesterbrogade - lige numre  - nr. 54 opslag 118
 2350. Elna Elly petersen,  ugift, f. i Korsør d. 9. april 1888, logerende Kontorist.    Vesterbrogade - lige numre  - nr. 60 A opslag 126
 2351. Ane Inger Svendsen, enke, f. i Slagelse d. 4. juli 1865, Værtinde. Formue, Vesterbrogade - lige numre  - nr. 62 A opslag 131
 2352. Thoms Fr. Boolsen, f. i Lundby d. 21. maj 1892, g.m. Marie Vilhelmine [se her under] Pianosnedker.  Vesterbrogade - lige numre  - nr. 62 C opslag 137
 2353. Marie Wilhelmine, f. i Korsør d. 9. okt 1893, g.m. ovennævnte Boolsen Vesterbrogade - lige numre  - nr. 62 C opslag 137
 2354. Henrik Ferdinand Petersen, f. i Slagelse d. 21. marts 1894, g.m. Edith, Snedkersvend   Vesterbrogade - lige numre  - nr.  opslag 148
 2355. Christian Emil Brasen, f. i Skælskør d. 21. sep. 1841, g.m. Jenny, Etatsråd.   Vesterbrogade - lige numre  - nr. 90 opslag 192
 2356. Oda, f. i Skælskør d. 14. feb. 1882, g.m. Emil Tofte Petersen,   Vesterbrogade - lige numre  - nr. 94 opslag 198
 2357. Christiane Schønberg,  Enke ? f. i Slagelse d. 4. jan. 1860, Alderdomsunderstøttelse.   Vesterbrogade - lige numre  - nr. 98 C opslag 211
 2358. Christine Klemmensen. f. i Slagelse d. 4. jan. 1860, g.m. Christian Schønberg,  Vesterbrogade - lige numre  - nr.  opslag 211
 2359. Carl Vilhelm Nielsen, f. i Slagelse d. 29. maj 1865, g.m. ? [Ulæseligt] Arbejdsmand. Vesterbrogade - lige numre  - nr. 98 E opslag 216
 2360. Valdemar Sørensen, f. i Korsør d. 7. jan. 1868, g.m. Betty, Repræsentant.  Vesterbrogade - lige numre  - nr. 106 A opslag 241
 2361. Aase Cikonia Ferslev, ugfit, f. i Korsør d. 12. nov. 1898, Kontordame, Vesterbrogade - lige numre  - nr. 108 opslag 246
 2362. Gunhild Sylvia Ferslev, f. i Korsør d. 3. Aug. 1901   Vesterbrogade - lige numre  - nr. 108 opslag 246
 2363. NB: Vilhelmine Christine Ferslev opholder sig midlertidigt i Korsør.  Vesterbrogade - lige numre  - nr.  opslag 248
 2364. Frederik Frederiksen f. i Korsør d. 25. Maj 1865, [Se her under] Arbejdsmand  Vesterbrogade - lige numre  - nr. 110 C opslag 262
 2365. Maren Kirstine Frederiksen, f. i Korsør d. 18.maj 1865, søster til ovennævnte Frederiksen   Vesterbrogade - lige numre  - nr. 110 C opslag 262
 2366. Agnete Augusta Lassen, ugift, f. i Slagelse d. 4. feb. 1905, barn. Vesterbrogade - lige numre  - nr. 112 opslag 269
 2367. Peter Anton Jespersen, f. i Korsør d. 27. feb. 1860, g.m. Thora [Se her under] nattevagt.  Vesterbrogade - lige numre  - nr. 112 A opslag 271
 2368. Thora Catrine f. Wichmann, f. i Korsør d. 24. april 1865, g.m. ovennævnte Jespersen    Vesterbrogade - lige numre  - nr. 112 A opslag 271
 2369. Anne Nathalie Hansen,  f. i Slagelse d. 26. aug 1861, Syerske.   Vesterbrogade - lige numre  - nr. 118 opslag 281
 2370. Sigfred Daniel Ranthe, f. i Korsør d. 20. jan 1886, g.m. Rigmor, Kok.   Vesterbrogade - lige numre  - nr. 120 B opslag 301
 2371. Betty Margaret Hillarius f. Stott, f. i Korsør d. 23. jan. 1875, g.m. Anders Andersen.   Vesterbrogade - lige numre  - nr. 120 B opslag 301
 2372. Frederik Charles Louis Wellejus, enkemand f. i Slagelse d. 26. feb. 1860, forhen vinhandler, Particulier.   Vesterbrogade - lige numre  - nr. 126 opslag 332
 2373. Emmy Wellejus, ugift, f. i Slagelse d. 13. dec. 1884, Kommunelærerinde.   Vesterbrogade - lige numre  - nr. 126 opslag 332
 2374. Maren Olsen, ugift, f. i Korsør d. 4. nov. 1857, Husass.  Vesterbrogade - lige numre  - nr. 128 opslag 340
 2375. Petra Christine Marie f. Christensen, navneforandring til Ørnemark ugift, f. i Skælskør 27. april 1895,  logerende lagerarbejderske.  Vesterbrogade - lige numre  - nr. 134 A opslag 361
 2376. Ane Marie Jensen, enke, f. i Vedby Nørre v. Slagelse d. 1. marts 1858   Vesterbrogade - lige numre  - nr. 134 B opslag 363
 2377. Caroline Amalie Andersen, enke, f. i Slagelse d. 14. jan. 1840, Husmoder.   Vesterbrogade - lige numre  - nr. 144 opslag 378
 2378. Henry Christian Rasmussen,  f. i Slagelse d. 27. marts 1877, g.m. Marie, Viktualiehandler.    Vesterbrogade - lige numre  - nr. 144 opslag 378
 2379. Valdemar Octavius Christiansen, f. i Nordrup  d. 21. dec. 1885,  g.m. Johanne, Maskinarbejder. Vesterbrogade - lige numre  - nr. 146 A baghus. opslag 386
 2380. Gertrud Sofie Kirstine Jørgensen, ugift, f. i Slagelse d. 10. juli 1895, Tyende [Hos doktor Gad]   Vesterbrogade - lige numre  - nr. 180 opslag 424
 2381. Anna Amalie Erslev, enke f. i Korsør d. 15. dec. 1861, Rentrice.  Vesterbrogade - lige numre  - nr. 186 opslag 431
 2382. Albina Margrethe, f. i Slagelse d. 10. jan. 1869, g.m. hestehandler Jørgensen.   Vesterbrogade - lige numre  - nr. 190-192 opslag 435
 2383. Emilie Cathrine Birgitte Jensen, enke f. i Skælskør d. 20. jan. 1876,  Herreskræder.   Vesterbrogade - lige numre  - nr. 202 opslag  450
 2384. Cathinka Sophie Nielsen, enke, f. i Skælskør d. 8. mats 1855, Formue.  Vesterbrogade - lige numre  - nr. 202 opslag  450
 2385. Ella Ranghild Nielsen ugift, f. i Slagelse d. 6. jan. 1900, Buffistassistent. Vesterbrogade - ulige numre  - nr. 11 B opslag  23
 2386. Sofus Emanuel Madsen, ugift, f. i Korsør d. 10. nov. 1896, Lokomotivfyrbøder.   Vesterbrogade - ulige numre  - nr. 21 opslag  39
 2387. Jørgen Hansen, f. i Korsør d. 26.feb. 1888, arbejdsmand.   Vesterbrogade - ulige numre  - nr. 23 opslag  43
 2388. Doris Marie [resten ulæseligt] ugift, f. i Korsør d. 3. april 1899, Husass. [Ikke fundet i Kb, ell. Politiet.]  Vesterbrogade - ulige numre  - nr. 23 opslag  46
 2389. Susanne Karoline Johansen, ugift, f. i Korsør d. 10. april 1902  Vesterbrogade - ulige numre  - nr. 23 opslag  46
 2390. Ferdinand Olsen,  f. i Slagelse d. 30. marts 1899, g.m. [Ulæseligt] Vesterbrogade - ulige numre  - nr. 25 opslag  51
 2391. Olavia Luise, f. i Slagelse d. 10. feb. 1866, g.m. Reinhardt Müller,  [meget hjælpeløs skrift, kan være fejltydet!]  Vesterbrogade - ulige numre  - nr. 27 opslag  56
 2392. Hans Villy Kuba, ugift. f. i Slagelse d. 23. dec. 1887 Papirhandler.   Vesterbrogade - ulige numre  - nr. 27 opslag  56
 2393. Carl Christian Møller, f. i Korsør d. 6. aug. 1860, g. m. Henriette, Slagtermester. Vesterbrogade - ulige numre  - nr. 39 opslag  93
 2394. Alexandra Birgitte,  f. i Skælskør d. 27. feb. 1863, g.m. Johannes Højmark.   Vesterbrogade - ulige numre  - nr. 39 opslag  93
 2395. Niels Hansen Schmytke, f. i Korsør d. 8. juni 1861, g.m. Thora [Se her under] Ejendomsinspektør.  Vesterbrogade - ulige numre  - nr. 39 A opslag  96
 2396. Thora Wilhelmine,  f. i Korsør d. 18. okt. 1862, g.m. ovennævnte Niels Hansen,   Vesterbrogade - ulige numre  - nr. 39 A opslag  96
 2397. Johan Andreas Kerdel, ugift, f. i Korsør Algade 12, - d. 10. juni 1898,  Stud. juris.  Vesterbrogade - ulige numre  - nr.71 opslag  164
 2398. Vilhelm Christian Sorgenfri Hansen, ugift, f. i Slagelse d. 17. okt. 1884, logerende journalist.  Vesterbrogade - ulige numre  - nr. 77 opslag  173
 2399. Edith Marie Kølle, ugift, f. i Skælskør d. 16. april 1894, medhjælper Aftenbladet  Vesterbrogade - ulige numre  - nr. 77 opslag  174
 2400. Peter Madsen, f. i Slagelse d. 25. maj 1893, g.m. Alna,  Direktør, midlertidig i Helsingfors,  Vesterbrogade - ulige numre  - nr. 83 opslag  187
 2401. Ketty Gurli Elvira, f. i Slagelse d. 26. maj 1895, g.m. Jens P. Jensen,   Vesterbrogade - ulige numre  - nr. 91 A opslag  204
 2402. Niels Frederik Elias Jens Albert Larsen, f. i Slagelse d. 6. nov. 1872, g.m. Anna Kristine, Repræsentant.   Vesterbrogade - ulige numre  - nr. 91A  opslag  204
 2403. Ane Marie Elisabeth Olsen, enke, f. i Slagelse d. 6. nov. 1869, Midlertidig bortrejst  Vesterbrogade - ulige numre  - nr. 91 A opslag  206
 2404. I Eberhard Wilhjelm,  f. i Slagelse d. 22. marts 1860, g.m. Henriette, Direktør.  Vesterbrogade - ulige numre  - nr. 95 opslag  211
 2405. Oluf Lund Johansen, ugift, f. i Slagelse d. 25. dec. 1891, Telegrafass. Vesterbrogade - ulige numre  - nr. 99 opslag  227
 2406. Georg Wilhelm Gammarath  Vesterbrogade - ulige numre  - nr. 99 opslag  227
 2407. Niels Karl Rasmussen, ugift f. i Korsør d. 28. jan. 1907, Søn. Vesterbrogade - ulige numre  - nr. 113  opslag  261
 2408. Carla Cecilie Sofie, f. i Slagelse d. 2. nov. 1896, g.m. Aage Bissø,    Vesterbrogade - ulige numre  - nr. 119 baghus, opslag  280
 2409. Niels Ove Jacobsen, ugift, f. i Slagelse d. 13. sep. 1896, Portør.  Vesterbrogade - ulige numre  - nr. 119  baghus opslag  280
 2410. Gerda Kirstine, f. i Slagelse d. 27. sep. 1899, g.m. Frans Rengnitt, ekspeditrice.  Vesterbrogade - ulige numre  - nr. 123 opslag  289
 2411. Niels Vilhelm Rohrberg, f. i Korsør d. 21. feb 1885, g.m. Kirsten, Arbejdsmand.  Vesterbrogade - ulige numre  - nr. 127 B opslag  303
 2412. Thora Amalie Henriette, f. i Slagelse d. 4. jan 1875, g.m. Johan Gerlack. Vesterbrogade - ulige numre  - nr.  127 B opslag  303
 2413. Fanny Helene, f. i Skælskør d. 10. feb. 1890, g.m. Nidi Skytte.  Vesterbrogade - ulige numre  - nr. 127 C opslag  308
 2414. Elisabeth Petersen,  ugift, f. i Korsør d. 12. marts 1848, Rulleforretning.  Vesterbrogade - ulige numre  - nr. 127 E opslag  315
 2415. Manda Sofie, [?? utydelig skrift, kan være fejltydet] f. i Slagelse d. 8. juni 1888, g.m. Johan Adler,   Vesterbrogade - ulige numre  - nr. 129  opslag  318
 2416. Ebba Lystrup Andersen, ugift,  f. i Slagelse d. 28. april 1903, Husass.  Vesterbrogade - ulige numre  - nr. 129 opslag  318
 2417. Ingeborg Amalie Juliane f. Eriksen, f. i Hemmeshøj d. 16. feb. 1868, enke efter Clausen, Pensionat. Vesterbrogade - ulige numre  - nr. 145 B opslag 347 
 2418. Ane Kirstine Jensine f. i Skælskør d. 28. dec 1859. g.m. Frederik Nielsen. Vesterbrogade - ulige numre  - nr. 145 opslag  347
 2419. Iris Elida Justesen Espenheim, ugift, f. i Slagelse d. 9. april 1902, Tyende.  Vesterbrogade - ulige numre  - nr. 169 opslag  354
 2420. Carl Valentin Hansen, f. i Slagelse d. 5. dec. 1889, g.m. Agnes, Grosserer.  Vesterbrogade - ulige numre  - nr. 179 opslag  365
 2421. Betty Marie Hansen, enke, f. i Slagelse d. 3. jan. 1849, Grønt- og Blomsterforrerning.  Vesterbrogade - ulige numre  - nr. 187 opslag  375
 2422. Lilly Kirstine Petersen, ugift, f. i Slagelse d.25. nov. 1900, Husaas.   Vesterbrogade - ulige numre  - nr. opslag  
 2423. Kirsten Poulsen, enke, f. i Slagelse d. 19. nov. 1865, besøgende  Vesterfælled Møllevej  - nr. 5 opslag 3 
 2424. Anna Jensine, f. i Korsør 7. jan. 1895, g.m. Axel Robert Larsen.  Vesterfælled Møllevej  - nr. 9 opslag  9
 2425. Hugo Jensen, ugift, f. i Korsør d. 15. aug. 1908, Søn  Vesterfælled Møllevej  - nr. 11 opslag 13
 2426. Marie Sophie,  f. i Slagelse d. 25. feb. 1866, g.m. Valdemar Jacobsen,   Vesterfælledvej, lige numre  - nr. 4 opslag  6
 2427. Peter Madsen Jensen,  enkemand f. i Slagelse d. 23. jan 1858, Opsynsmand hos Ballin. Vesterfælledvej, lige numre  - nr. 24 opslag  24
 2428. Matilde Frederikke Kristine Jacobsen, ugift, f. i Skælskør d. 14. marts 1891, Vaskeriass.  Vesterfælledvej, lige numre  - nr. 34 opslag  34
 2429. Anders Hansen, f. i Skælskør d. 22. sep. 1849. g.m. Hansine, forhen skrædermester.  Vesterfælledvej, lige numre  - nr. 46 opslag  40
 2430. Laurits Anton Vilhelm Christensen, gift, f. i Slagelse d. 24. jan 1883, Arbejdsmand  Vesterfælledvej, lige numre  -  Vestre Fængsel opslag  107
 2431. Carl Julius Svendsen, ugift, f. i Korsør d. 13. sep. 1872,   Vesterfælledvej, lige numre  - Vestre Fængsel opslag  115
 2432. Hartvig Sofus Ejner Petersen, ugift, f. i Taarnborg d. 29. maj 1902, Skrædersvend  Vesterfælledvej, lige numre  - Vestre Fængsel,  opslag  115
 2433. Jacob Alfred Marius Pettersen, ugift f. i Slagelse d. 20. april 1899, Sømand   Vesterfælledvej, lige numre  - Vestre Fængsel  opslag  116
 2434. Lars Nørrekjær, f. i Skælskør d. 5. feb. 1876, g.m. Alfrida, Kusk.[navneændring fra Hansen]  Vesterfælledvej, ulige numre  - nr. 1 opslag 3 
 2435. Johanne Schmidt, ugift, f. i Slagelse d. 7. aug 1847, Syerske.  Vesterfælledvej, ulige numre  - nr. 3 B opslag 12 
 2436. Anne Marie Sørensen,  enke, f. i Halskov d. 19. feb 1860, Alderdomsunderstøttelse.  Vesterfælledvej, ulige numre  - nr. 5 opslag 15
 2437. Carl Emil Hansen, f. i Slagelse d. 12. sep. 1887, g.m. Nina, Forvalter.  Vesterfælledvej, ulige numre  - nr. 65 opslag  31
 2438. Niels Peter Olsen, f. i Eggeslevmagle d. 23. juli 1879, g.m. Marie, Jord- og betonarbejder.  Vesterfælledvej, ulige numre  - nr. 71 opslag 40 
 2439. Marie Hansen, ugift, f. i Korsør d. 11. jan. 1892, Rengøringskone.  Vestergade  - nr. 35 opslag 29
 2440. Carl Jensen,  f. i Slagelse d. 2. okt. 1892, g.m. Elna, rejsende f. Magasin du Nord  Vestergade  - nr. 12 opslag 43 
 2441. Thorvald Christensen, ugift, f. i Korsør d. 30. juli 1886, Logerende expeditør i Nordisk Pakhus.  Vestergade  - nr. 18 opslag 50 
 2442. Kirstine Rasmussen, ugift, f. i Vemmelev d. 4. dec. 1854, Husbestyrerinde.  Vestergade  - nr. 20 opslag 52
 2443. Thorvald Jørgensen, f. i Slagelse d. 24. dec. 1874, g.m. Karen, pakkassearbejder.   Vestergaardsvej, lige numre  - nr. 16 opslag 3 
 2444. Robert Poulsen, f. i Slagelse d. 27. marts 1890, g.m. petra, Cand. pharm.  Vestergaardsvej, lige numre  - nr. 18 opslag 6 
 2445. Jens Gustav Andersen, f. i Slagelse d. 19. juni 1872, g.m. Olga. Arbejdsmand. Vestergaardsvej, ulige numre  - nr. 1 opslag 3 
 2446. Martin Elberth, f. i korsør d. 27. juli 1872, g.m. Specialarbejder, Skibsbyggerformand på Flydedokken.  Vestergaardsvej, ulige numre  - nr. 27 opslag 43 
 2447. Rita Østergaard, enke, f. i Skælskør d. 7. marts 1891   Vestmannagade,   nr. 3 opslag 6
 2448. Knud Rasmussen, ugift, f. i Korsør d. 3. nov. 1896, Logerende bogholder.  Vestmannagade nr. 2 opslag 13
 2449. Carla, f. i Korsør d. 19. juli 1887, g.m. Henry Bache  Vestmannagade   nr. 2 opslag 13
 2450. Kaj Prytz Bache, f. i Korsør d. 16. juli 1904, Lærling.  Vestmannagade   nr. 2 opslag 13
 2451. Oluf Olsen, ugift f. i Slagelse d. 5. april 1904, Søn.   Vestmannagade   nr. 4 opslag 15
 2452. Jens Hansen, ugift, f. i Slagelse d. 20. nov. 1889, logerende mekaniker.   Vestmannagade   nr. 4 opslag 15
 2453. Mathilde Nielsen, ugift, f. i Slagelse d. 19. april 1891, Stuepige,  Vestreboulevard, lige numre -   nr. 12 opslag  14
 2454. Ella Hedegaard Broch, ugift, f. i Korsør d. Datter,   Vestreboulevard, lige numre -   nr. 38 opslag  32
 2455. Emil Drost, f. i Boeslunde d. 29. maj 1867, g.m. Elna, Direktør.  Vestreboulevard, lige numre -   nr. 38 opslag  34
 2456. Anna Schou, enke, f. i Slagelse d. 13. aug. 1871,   Vestreboulevard, lige numre -   nr. 40 opslag  37
 2457. Valdemar Nielsen, f. i Slagelse d. 30. dec. 1875, g.m. Frederikke, Restauratør.  Vestreboulevard, ulige numre -   nr. 5 opslag  3
 2458. Valborg Rye,  ugift, f. i Korsør d. 31. jan. 1891, Tyende, Køkkenpige.  Vestreboulevard, lige numre -   nr. 5 opslag 3 
 2459. Lauritz Emil Olsen, f. i Slagelse s. Mikkels. d. 11. sep. 1884, g.m. Anna Sofie, Kusk.  Vestreboulevard, lige numre -   nr.13  opslag  15
 2460. Nielsine C. Nielsen, separeret. f. i Skælskør d. 26. juni 1868 Opsyn, D.D.P.A. Vestreboulevard, lige numre -   nr. 17 opslag  21
 2461. Gerda Inger Larsen, ugift, f. i Korsør d. 4. marts 1902, Stuepige.  Vestreboulevard, lige numre -   nr. 29 opslag 31
 2462. Ejnar Hoyer, f. i Slagelse d. 28. juni 1876, g.m. Inny [Se her under] Købmand.  Vestreboulevard, lige numre -   nr. 37 opslag  40
 2463. Inny, f. i Slagelse d. 29. maj 1885, g.m. ovennævnte Hoyer,   Vestreboulevard, lige numre -   nr. 37 opslag  40
 2464. George Hoyer,  f. i Slagelse d. 4. maj 1910, Barn   Vestreboulevard, lige numre -   nr. 37 opslag 40 
 2465. Kathe Hoyer,  f. i Slagelse d. 12. aug. 1912, Barn   Vestreboulevard, lige numre -   nr. 37 opslag 40
 2466. Gerda Petersen, ugift, f. i Slagelse d. 15. maj 1897, Husass.   Vestreboulevard, lige numre -   nr. 37 opslag  41 
 2467. Niels Nielsen, f. i Tjæreby/ Skælskør d. 17. juli 1853, g.m. Amalie Ohsbech, Portner og vicevært.  Vestreboulevard, lige numre -   nr. 43 opslag 48 
 2468. Julius August Worm, f. i Slagelse d. 25. feb. 1861, g.m. Hansigne, [Se her under] Maler. Viborgade lige numre -   nr. 2 opslag 5
 2469. Hansigne Margrethe,  f. i Korsør d. 26. aug. 1866, g.m. ovennævnte Worm  Viborgade lige numre -   nr. 2 opslag  5
 2470. Poula Worm, ugift, f. i Slagelse d. 14. april ?? [Gnidret] Ekspeditrice  Viborgade lige numre -   nr. 2 opslag  5
 2471. Else Chlara Worm, f. i Slagelse d. 5. august 19?? [Gnidret] Skoleelev.  Viborgade lige numre -   nr. 2 opslag  5
 2472. Gerhardine Vilhelmine Petrine Rasmussen, enke, f. i Eggeslevmagle d. 30. juni 1849,   Viborgade lige numre -   nr. 8 opslag  13
 2473. Andrea Vilhelmine Knudsen, ugift, f. i Munkebjergby 10. juni 1896, expeditrice.  Viborgade lige numre -   nr. 40 opslag  68
 2474. Vilhelmine født Petersen, f. i Eggeslevlille d. 8. maj 1877, g.m. Paul Poulsen,  [Se Eggeslevmagle kirke] Viborgade lige numre -   nr. 72 B opslag 82 
 2475. Maren, f. i Slagelse d. 10. sep. 1864, g.m. Harald Hansen,  Viborgade ulige numre -   nr. 5 opslag  8
 2476. Elisabeth Jørgine, f. i Slagelse d. 20. april 1885, g.m. Aage Schøn.  Viborgade ulige numre -   nr. 7 opslag  12
 2477. Severin Martens, ugift, f. i Korsør, Havnegade 186, d. 22. marts 1896, Violinist.  Vigerslev Allé.   nr. 11 opslag 17 
 2478. Just Rudolph Bergmann, f. i Korsør d. 10. okt. 1872, g.m. Sørine, Skomagermester  Vigerslev Allé   nr. 15 opslag  23
 2479. Anna Camilla Jensen, enke, f. i Skælskør d. 15. sep. 1889, Påklæderske i Scala Theater.  Vigerslev Allé  nr. 89 opslag  97
 2480. Frederik Christian Niels Petersen, f. i Skælskør d. 9 sept. 1893, g.m. Helga, Undermaskinmester. Vigerslev Allé    nr. 97 opslag 114
 2481. Axel Jørgen Rasmussen, f. i Skælskør d. 15. okt. 1895, g.m. Gertrud, [Se her under] Togbetjent Vigerslev Allé    nr. 103 opslag 127 
 2482. Gertrud Marie Henrik . . . ??, f. i Slagelse d. 5. okt 1896, g.m. Rasmussen [herover]   Vigerslev Allé    nr. 103 opslag 127
 2483. Hans Valdemar Hansen, ugift f. i Slagelse d. 2. okt. 1891, Cigararbejder.  Vigerslev Allé    nr. 103  opslag 129 
 2484. Hans Peter Jensen, f. i Slagelse d. 29. dec. 1895, g.m. Ingeborg.  Vigerslev Allé    nr. 103 opslag 131 
 2485. Gerhard Bachmann f. i Slagelse d. 26. marts 1908. Barn Vigerslev Allé   nr. 103 opslag 138 
 2486. Viggo Poul Bachmann, f. i Slagelse d. 17. feb. 1910. Barn.  Vigerslev Allé  nr. 103 opslag  138
 2487. Chr. G. Nielsen, ugift, f. i Korsør d. 1. juni 1896, søn, Kusk.   Vigerslev Allé  nr. 123 opslag 206
 2488. Carl Julius Hansen, f. i Korsør d. 6. nov. 1889, g.m. Astrid. Fyrbøder.  Vigerslev Allé  nr. 125 opslag 227 
 2489. Frida Ragnhild, f. i Korsør d. 4. juni 1894, g.m Otto Hansen,   Vigerslev Allé  nr. 125 opslag 237 
 2490. Axel Christian Jensen, f. i Slagelse d. 5. Aug. 1891, g.m. Agnes, Maskinarbejder.  Vigerslev Allé    nr. 133 opslag 277 
 2491. Hans Vilhelm Larsen, f. i Korsør d. 25. sep. 1864, g.m. Karoline, belysningsarbejder.  Vigerslev Allé  nr. 135 opslag 288 
 2492. Poula Kirstine, f. i Korsør d. 21. jan. 1890. g.m. Marius Maiboe,   Vigerslev Allé  nr. 126 opslag 318 
 2493. Laurits Johansen, f. i Taarnborg sogn d. 27 juni 1892, g.m. Fredrikke, Tømrersvend.   Vigerslevvej  nr. 14 opslag 44 
 2494. Jens Peter Andersen Christensen, f. i Eggeslevmagle d. 5. maj 1862 g.m. [Se her under] Valby Gasværk, Vigerslevvej  nr. 22 opslag 57 
 2495. Karen Marie f. Christensen, f. i Eggeslevmagle d. 25. april 1866,   Vigerslevvej    nr. 22 opslag 57
 2496. Marie Blomdine Christine Hansen, ugift, f. i Korsør d. 5. nov. 1844. Pensionat.  Vigerslevvej   nr. 26 opslag 62 
 2497. Anna Hansine Charlotte, f. i Sørbymagle d. 6. aug. 1875, g.m. Vilhelm Vilhelmsen,   Vigerslevvej    nr. 120 opslag 80 
 2498. Hans  Nissen Bruun, f. i Korsør d. 28. april 1897 [Navneændring fra "Brun"] Metalarbejder Viktoriagade   nr. 9 opslag 12 
 2499. Berthel Petersen, f. i Slagelse d. 13. feb. 1851, g.m. Emma, Overportør. Viktoriagade   nr. 19 A opslag 34 
 2500. Arnolda Petersen, enke, f. i Korsør d. 23. juni 1836, Alderdomsunderstøttelse.  Viktoriagade   nr. 23 opslag 45 
 2501. Valborg, f. i Slagelse d. 11. aug. 1897, g.m. Christian Moll    Viktoriagade   nr. 25 opslag 49 
 2502. Anna, f. i Korsør d. 23. marts 1854, g.m. Anders Schurmacher, Alderdomsunderstøttelse [Tilsyneladende ikke i Korsør Kb]  Viktoriagade   nr. 25 opslag 50
 2503. Frederik Emil Berthelsen, ugift, f. i Slagelse d.14. nov. 1859,  Viktoriagade   nr. 14 A opslag 81
 2504. Hans Christiansen, ugift, f. i Eggeslevmagle d. 30. juli 1849, Piskemager.  Viktoriagade  nr. 14 A opslag 81
 2505. Anna Cathrine Olesen, enke, f. i Skovsø d. 15. marts 1851, Legat.  Viktoriagade   nr. 18 opslag 96
 2506. Georgine Caroline Geermann, enke, f. i Frølunde d. 12. maj 1855. Reparationssyning.  Viktoriagade   nr. 18 opslag 97
 2507. Severine Ane Josefine, f. i Slagelse d. 4. jan. 1861, g.m. Hans Jørgen Jørgensen. Husmoder  Viktoriagade   nr. 18 A opslag 101
 2508. Johanne E. Josepha Sylow, ugift, f. i Slagelse d. 3. juli 1838, Frøken, ingen stilling, kloster . . . ??   Viktoriagade   nr. 20 opslag 105
 2509. Albert Marius Petersen, f. i Korsør d. 30. marts 1895, g.m. Mercedes, Indlogeret familie, Kontorist.  Viktoriavej   nr. 5 opslag  7
 2510. Henriette Christine Bothilde,  f. i Slagelse d. 18. jan 1877, g.m. Poul Hansen,   Viktoriavej   nr. 7 opslag 9
 2511. Mette Kirstine Nielsen, enke, f. i Slagelse d. 18. aug. 1847, Logerende. aldderstøttet  Viktoriavej   nr. 7 opslag 9
 2512. Maren Margrethe Pedersen, ugift. f. i Skælskør d. 27. feb. 1876, Husholderske.  Vilhelmshaabsvej   nr. 6 opslag 9
 2513. Thue Nielsen, f. i Eggeslevmagle d. 28. okt. 1840, g.m. Marie, Gartner på ejendommen.  Vilvordevej   nr. 63  opslag 41
 2514. Alfred Tjustrup, ugift, f. i Korsør d. 28. marts 1901, [navneændring fra Pedersen] gartnermedhjælper.   Vilvordevej    "Skovlyet" opslag 48
 2515. Carl Luies Trebbien, f. i Slagelse d.9. feb. 1904, søn,  Vinkelvej   nr. 15 opslag 15
 2516. Adolf Heinrik Vilhelm Trebbien, f. i Slagelse d. 21. sep. 1905, søn.  Vinkelvej   nr. 15 opslag 15
 2517. Oda Christine Trebbien, f. i Slagelse d. 12. april 1908, Datter.  Vinkelvej   nr. 15 opslag 15
 2518. Sophie Christine Nielsen, ugift, f. i Slagelse d. 25. maj 1865, Pensionat.  Vinkelvej   nr. 19  opslag 20
 2519. Maren KirstineWinther, enke, f. i Slagelse d. 2. aug. 1850,  Vinkelvej   nr. 31 opslag 31
 2520. Nielsen-Rasch f. i Slagelse d. ?? 1892, logerende. Vinkelvej   nr. 4 opslag 38
 2521. Alam Kragh, enke, f. i Slagelse d. 6. juni 1848,   Vinkelvej   nr. 4 opslag 38
 2522. Ejnar Paludan-Müller Hage, f. i Lundforlund d. 31. maj 1882, g.m. Jenny, Forsikring.  Vinkelvej   nr. 4 opslag 39
 2523. Carl Ammentorp, f. i Espe d. 27. aug 1877, g.m. Ebba, Grosserer.  Vinkelvej   nr. 6 opslag 42
 2524. Kaj Eckardt, f. i Slagelse d. 20. okt. 1890, g.m. Dagmar, Repræsentant.  Violvej   nr. 6 opslag 31
 2525. Agnes Jensine Dorthea Jensen, ugift, f. i Sct Mikkels sogn d. 9. juli 1886, Bestyrerinde. Leder af Børnehjemmet. Violvej   nr. 10 [Frelsens Hær] opslag 35
 2526. Edda Løppenthin, ugift, f. i Tjæreby d. 25. juni 1867, Kontorist, DSB  Virginiavej   nr. 4 opslag 19
 2527. Henriette Larsen, f. i Slagelse d. 6. sep. 1864, forhen privatlærerinde   Virginiavej   nr. 12 opslag 28
 2528. Frederikke, f. i Slagelse d. 6. juli 1878, g.m. Lars Christensen, Visbygade   nr. 4 opslag 4
 2529. Theodora Henrichsen, enke, f. i Slagelse d. 24. juni 1850. Moder.  Vitus Berings Allé   nr. 14 opslag 25
 2530. Sven Carsten Lorenzen, ugift, f. i Korsør d. 26. aug. 1819, Barn.  Vodroffs Tværgade   nr. 6 opslag 26
 2531. Henry Oscar Andersen, f. i Slagelse d. 23. sep. 1894, g.m. Albine, Lagerarbejder.   Vodroffs Tværgade   nr. 8 opslag 28
 2532. Christian Nielsen, enkemand, f. i Skælskør d. 21. jan. 1864, Skotøjsarbejder.  Vodroffs Tværgade   nr. 10 opslag 33
 2533. Hans Christian Christoffersen, ugift, f. i Slagelse d. 24. feb. 1860, Malersvend. Vodroffs Tværgade   nr. 10 opslag 34
 2534. Hans Christian Andersen, ugift, f. i Slagelse d. 6. april 1891, Søn.  Vodroffs Tværgade   nr. 12 opslag 38
 2535. Karen Johanne Otilie Nielsen, separeret, f. i Korsør d. 20. okt. 1883, Arbejder ved petroleumslager. Vodroffs Tværgade  nr. 14 opslag 48
 2536. Petrea, f. i Slagelse d. 8. maj 1881, g.m. Hans Christensen, Vodroffslund   nr. 1 opslag 3
 2537. Gudrun Ludvigsen, ugift, f. i Korsør d. 18. april 1902, Tyende.  Vodroffslund   nr. 1 opslag 3
 2538. Anna Christine, f. i Slagelse d. 14. marts 1884, g.m. Sofus Nervil,   Vodroffslund   nr. 1 opslag 4
 2539. Caroline Christine Hertel, enke, f. i Slagelse d. 23. nov. 1868,  Vodroffslund   nr. 4 opslag 13
 2540. Inge Agathe Elfrida Hertel, ugift f. i Slagelse d. 9. feb. 1893, datter, kontorass.  Vodroffslund   nr. 4 opslag 13
 2541. Ida Camilla Bartz, enke, f. i Korsør d. 14. jan 1853, Rentié  Vodroffs Plads   nr. 5  opslag 6
 2542. Karen Christoffersen, ugift, f. i Slagelse d. 14. jan. 1844, Tyende, husgerning.  Vodroffs Plads   nr. 17 opslag 20
 2543. Marie Dorthea Rasmussen, født Lauritzen enke, f. i Slagelse d. 11. okt. 1855, Vodroffs Plads   nr. 2 opslag 27
 2544. Carla Dorthea Rauver [Navneændring fra Rasmussen] ugift, f. i Slagelse d. 9. april 1892, datter af ovennævnte Rasmussen, stud. mag.  Vodroffs Plads  nr. 2 opslag 27
 2545. Rigmor Henning, ugift, f. i Skælskør d. 7. feb. 1892, Husass.  Vodroffs Plads   nr. 10  opslag 44
 2546. Christine Henriksen, f. i Slagelse d. 5. sep. 1853 [Hun er noteret som gift]   Vodroffs Plads   nr. 16 opslag 56
 2547. Anne Marie Eriksen, ugift, f. i Tystofte d. 28. april 1865, Plejemoder, Diakonissestiftelsen Vodroffsvej, lige numre - nr.  20 opslag 31
 2548. Christine Johanne, f. i Korsør d. 27. okt. 1878, g.m. Carl Wagner  Vodroffsvej, lige numre - nr. 54 opslag 80
 2549. Anne Marie Christensen, ugift,  f. i Slagelse d. 4. feb. 1883, Kogejomfru, Vodroffsvej, lige numre - nr. 58 C opslag 100
 2550. Karl Andersen, ugift, f. i Skælskør d. 26. jan. 1896, logerende maskinarbejder.  Vodroffsvej, ulige numre - nr. 21 A opslag  45
 2551. Karen, f. i Frølunde d. 18. jan. 1846, g.m. Karl Lindberg  Vodroffsvej, ulige numre - nr. 21 B opslag  54
 2552. Carl Olaf Larsen, f. i Slagelse d. 22. jan 1874, g.m. Petra, Grønthandler. Vodroffsvej, ulige numre - nr. 39 opslag  78
 2553. Frida Anna Sofie, f. i Slagelse d. 21. april 1881 [Dato meget gnidret] g.m. Poul Anker Roepstorff. Vodroffsvej, ulige numre - nr. 39 opslag  80
 2554. Marie Nielsen, ugift, f. i Munkebjergby d. 12. feb. 1895, Husass.  Vodroffsvej, ulige numre - nr. 43  opslag  86
 2555. Otto Johan Vilhelm Mickelsen, f. i Slagelse 1880, g.m. Ellen Marie, Bankfuldmægtig.  Vodroffsvej, ulige numre - nr. 43 opslag  87
 2556. Poul Peter Christian Hansen, ugift, f. i Slagelse d. 31. aug. 1898, logerende commis.  Vodroffsvej, ulige numre - nr. 55 opslag  99
 2557. Karen Nielsen, ugift, f. i Slagelse d. 19. feb. 1900, Arbejderske.  Vognmagergade nr. 19 opslag 36
 2558. Olivia Andersen, ugift, f. i Skælskør d. 16. nov. 1878, Husmoder.  Vognmagergade nr. 35 opslag 61 
 2559. Valdemar Emil Michelsen, f. i Slagelse d. 11. okt. 1873, g.m. Sophie [Se her under] Mekaniker.   Voldmestergade nr. 17 opslag 18 
 2560. Sofie, f. i Eggeslevmagle d. 3, feb. 1876, g.m. ovenstående Michelsen  Voldmestergade nr. 17 opslag 18
 2561. Carl Otto Petersen, f. i Slagelse d. 18. april 1892, g.m. Dorthea [Se her under] Lygtetænder. Vulkangade nr. 7 opslag 4 
 2562. Dorthea Kathrine, f. i Slagelse d. 21. dec. 1891, g.m. ovenstående Petersen.  Vulkangade nr. 7 opslag 4
 2563. Kate Mary, f. i Skælskør d. 23. feb. 1876, g.m. Charles Nielsen,  Værnedamsvej nr. 3 opslag 6 
 2564. Jens Hansen, ugift f. i Agersø d. 7. sep. 1869 Skrædersvend. Værnedamsvej nr. 5 A opslag 12
 2565. Hans Henrik Nielsen, f. i Slagelse d. 14. feb. 1885, g.m. Sara, Kusk.  Værnedamsvej nr. 7 opslag 17
 2566. Sofie Birgitte Maren, f. i Slagelse d. 18. dec. 1868, g.m. Rasmus Jensen. [Ikke fundet i Slagelses 2 kirkebøger]  Værnedamsvej nr. 13 B opslag 26
 2567. Berta Mathilde Madsen, ugift, f. i Skælskør d. 7. aug 1898, Tjenestepige.  Værnedamsvej nr. 15 opslag 28
 2568. Jørgen Kruuse Hansen, ugift, f. i Korsør d. 30. sep. 1894, Repræsentant.  Værnedamsvej nr. 15 opslag 28
 2569. Karen Johanne Nielsen, separeret, f. i Alsønderup d. 6. juli 1859, Alderdomsunderstøttelse.   Værnedamsvej nr. 14 A opslag 57
 2570. Ove Peter Wilhelm Lilienbourg, f. i Slagelse d. 11. sep 1890, g.m. Carla Margrethe, Rejsende for egen regning, for tiden i Strømstad, Sverige.  Værnedamsvej nr. 18 opslag 63
 2571. Thora H. B. Christensen, ugift, f. i Slagelse d. 27. okt. 1857, Husmoder Husejer af Vævergade 3 Vævergade nr. 3 opslag 7
 2572. Anna Kirstine, f. i Slagelse d. 10. sep. 1876, g.m. Jacob Nielsen Vennemose.  Vævergade nr. 6 A opslag 23
 2573. Marie Christine Andersen, enke, f. i Slagelse d. 5. april 1846, Alderdomsunderstøttelse.  Vølundsgade nr. 7 opslag 13
 2574. Mathilde, f. i Slagelse d. 3. maj 1882, g.m. Rasmus Hansen,  Vølundsgade nr. 7 opslag 14
 2575. Anna, [Døbt Ane Hansen]f. i Boeslunde d. 17. juni 1859, g.m. Niels Nielsen,   Vølundsgade nr. 9 opslag 16
 2576. Niels Jensen, f. i Boeslunde d. 28. jan 1854, g.m. Karen Marie, Rulle, alderdomsunderstøttelse  Vølundsgade nr. 29 opslag 49
 2577. William Hans Christian Eriksen, f. i Slagelse d. 6. april 1872, g.m. Karen Marie, Barber. Vølundsgade nr. 4 opslag 62
 2578. August Frederik Wedell Eriksen, ugift, f. i Slagelse d. 28. okt. 1895, Søn, Ingeniør. Vølundsgade nr. 4 opslag 62
 2579. Clara Wedell Eriksen, ugift, datter, Kontoristinde. Vølundsgade nr. 4 opslag 62
 2580. Christine f. Christensen, f. i Korsør d. 23. juni 1885, g.m. Karl Hansen, Husmoder. Vølundsgade nr. 10 opslag 71
 2581. Niels Peter Carlsen, f. i Skælskør d. 26. jan 1872, g.m. Emmy, Skomager.  Vølundsgade nr. 14 B opslag 82
 2582. Ane Katrine Andersen, ugift, f. i Slagelse d. 1. juni 1850, Alderdomsunderstøttelse.  Vølundsgade nr. 20 opslag 93
 2583. Peter Johan Hansen, f. i Korsør d. 15. april 1870, g.m. Kirsten [se herunder] Malermester, for tiden fabriksarbejde. Vølundsgade nr. 22 opslag 98
 2584. Kirsten døbt Nielsen, f. i Korsør d. 9. juni 1875, g.m. ovennævnte Hansen.   Vølundsgade nr. 22  opslag 98
 2585. Maren, f. i Slagelse d. 19. maj 1854, [er muligvis g.m. Valter Eriksen, er ikke fundet i kirkebøgerne, en meget tvetydig indførelse]   Vølundsgade nr. 28 opslag 107
 2586. Johan Carl Hartvig Voss  f. i Baggade i Korsør d. 23. juni 1865, logerende kontorist Wagners Allé nr. 3 opslag 7
 2587. Henrik Vilhelm Nielsen, f. i Munkebjergby d. 3. juni 1881, g.m. Anna, Skomager  Wagners Allé nr. 2 opslag 10
 2588. Ellen, f. i Korsør d. 6.maj 1893, g.m. Christian Andresen.  Wagners Allé nr. 2 opslag 11
 2589. Hans Jensen, f. i Slagelse d. 25. marts 1858, g.m. Karen, Smedesvend  Walesgade nr. 67 opslag 5
 2590. Louise Henriette, f. i Slagelse d. 11. sep. 1878, g.m. Axel Petersen.   Webersgade, lige numre,  nr. 4 opslag 3
 2591. Henny Annie Lynggaard Petersen, ugift, f. i Slagelse d. 4. sept. 1901, datter, Telefonistinde.   Webersgade, lige numre,  nr. 4 opslag 3
 2592. Alfred Bendtsen, ugift, f. i Eggeslevmagle d. 15. april 1900, Stud. polyt.  Webersgade, lige numre,  nr. 30 opslag 31
 2593. Marie Juliane, f. i Slagelse d. 21. sep. 1861, g.m. Søren Carlsen, arbejderske.  Webersgade, ulige numre,  nr. 15 opslag  37
 2594. Christen Madsen Johansen,f. i Slagelse d. 20. Nov. 1863, g.m. Karoline, Arbejdsleder i Frihavnen.  Wedellsborggade  nr. 61 A opslag  3
 2595. Edele Frederikke Julie Abramine f. Holm f. i Korsør d. 8. okt. 1889, g.m. Hans Tollof Johan Holm [Posten meget utydelig] Wennerbergsgade  nr. 2 opslag  5
 2596. Tove Holm, f. i Korsør d. 26. nov. 1911, Datter.   Wennerbergsgade  nr. 2 opslag  5
 2597. Octavius Christian Hansen, f. i Slagelse Skt Mikkel.  d. 9. dec. 1886, g.m. Eleonora, Arbejdsmand, [Posten meget utydelig ] Wennerbergsgade  nr. 8 opslag 16
 2598. Petra, f. i Slagelse d. 7. feb. 1894 [ årstal meget utydeligt !]  g.m. Emanuel Rex. Westend  nr. 3 opslag 3 
 2599. Peter Thorvald Jensen, ugift, f. i Slagelse d. 16. marts 1923 [?? Årstal meget gnidret] Conditor. Westend  nr. 5 opslag 7
 2600. Theodora Laurine Marie f. i Korsør d. 4. marts 1883, g.m. Georg Lassen.   Westend  nr. 29 opslag 44 
 2601. Gerhard Jessen, f. i Slagelse d. 21. april 1885, g.m. Karen Jacoba, Skuespiller Det Ny Theater.  Westend  nr. 10 opslag  67
 2602. Henry Bagge, f. i Skælskør d. 14. juni 1881, g.m. Dagmar, Kontrollør.  Westend  nr. 28 opslag  94
 2603. Carl Martin Poulsen, f. i Slagelse d. 14. sep. 1870, g.m. Bertha, Manufakturhandler.  Westend  nr. 28 opslag  94
 2604. Karoline Rasmussen, ugift f. i Saabylille v. Slagelse d. 8. aug. 1856, Husbestyrerinde.  Weysesgade, lige numre  nr. 4 opslag 6 
 2605. Svend Thorvald Helmershøj [navneændring fra Nielsen 10. maj 1917] f. i Hemmeshøj d. 22. nov. 1888, g.m. Ane Gyde, Opdagelsesbetjent  Weysesgade, lige numre  nr. 50 opslag 58 
 2606. Maren Kirstine Henriette, f. i Tjæreby v. Skælskør d. 17. juli 1878, g.m. Niels Jensen,  Weysesgade, ulige numre  nr. 3 opslag 5 
 2607. Aage Henry Rudolf  Jeppesen, ugift, Logerende fabriksarbejder Weysesgade, ulige numre  nr. 9 opslag  11
 2608. Else Johanne Margrethe Flemmer, ugift, f. i Slagelse d. 29. dec. 1896, Datter, Kontorelev.  Weysesgade, ulige numre  nr. 47 opslag 52 
 2609. Astrid Ingeborg Flemmer, ugift, f. i Slagelse d. 22. maj 1898, Datter, Kontorassistent.  Weysesgade, ulige numre  nr. 47 opslag  52
 2610. Kirsten Elisabeth Flemmer, ugift, f. i Slagelse d. 21. juli 1902, Datter, Weysesgade, ulige numre  nr. 47 opslag  52
 2611. Jens Peter Hansen, f. i Slagelse d. 19. okt 1853, g.m. Charlotte, Assurancebud.   Wiedeweltsgade, lige numre  nr. 48 opslag 51 
 2612. Agnes Sofie, f. i Korsør d. 9. aug. 1864, g.m. Gustav Lundholm.  Wiedeweltsgade, ulige numre  nr. 49 opslag 53 
 2613. Gerda Poulsen, ugift, f. i Korsør d. 12. dec. 1871, Medhjælper. Wildersgade  nr. 23 opslag 20
 2614. Mary Hansine, f. i Bøgelunde d. 21. april 1891, g.m. Johannes Berg.  Wildersgade  nr. 23 opslag 20
 2615. Anna Christine, f. i Skælskør d. 7. aug. 1885, g.m. Henry A. Larsen,   Wildersgade  nr. 45 opslag 44
 2616. Carl Christian Henrik Jacobsen, ugift, f. i Slagelse d. 17. okt 1894, Maskinarbejder på Kbh. Flydedok.  Wildersgade  nr. 45 opslag 55
 2617. Karen Sofie Andersen, f. i Slagelse d. 2. okt. 1864, Bladbud.  Wildersgade  nr. 34 opslag 81
 2618. Britta valdine Steen, f. i Skt. Mikkels Slagelse d 10. sep. 1900. Datter, kontoristinde.  Wildersgade  nr. 56 opslag 110
 2619. Valdemar Georg Frederik Steen, f. i Slagelse d. 13. juni 1877, g.m. Johanne, Arsenalarbejder    Wildersgade  nr. 56 opslag  110
 2620. Bertha Sophie Krestine Madsen, ugift, f. i Skælskør d. 17. okt. 1876, Husbestyrerinde.   Wildersgade  nr. 58 opslag  112
 2621. Elna Jørgensen, ugift, f. i Slagelse d. 8 Juli 1896, Logerende Bankass.  Willemoesgade, lige numre  nr. 4 opslag 3 
 2622. Guldbrand Pedersen, ugift, mandkøn, f. i Magleby Skælskør d. 4. okt 1901, Landvæsenselev, i besøg.  Willemoesgade, lige numre  nr. 6 opslag 7 
 2623. Georg Christian Nikolaj Frederiksen, f. i Skælskør d. 23. marts 1876, g.m. Kristiane, Arbejdsmand. Willemoesgade, lige numre  nr. 8 opslag  9
 2624. Chr. Wilh. Søren Eckhardt f. i Slagelse d. 3. juli 1885, g.m. Sigrid, logerende Syerske   Willemoesgade, lige numre  nr. 14 opslag 18
 2625. Christine Fredrikke Møller, f. i Slotsbjergby d. 7. juli 1890, ekspeditrice. logerende, gift, (Manden nævnes ikke  Willemoesgade, lige numre  nr. 24 opslag 33 
 2626. Else Karoline Dorthea Stage, f. i Slagelse d.9. jan 1873, Papirhandlerske. Willemoesgade, lige numre  nr. 28 opslag 40 
 2627. Juliane Marie Schøn,  f. i Korsør d. 12. april 1874, g.m. Alfred Soelberg,   Willemoesgade, lige numre  nr.  opslag  
 2628. Sophus Theodor Emanuel Nielsen, f. i Korsør d. 17. aug 1888, g.m. Petra, Snedkermester.   Willemoesgade, lige numre  nr. 36 opslag  53
 2629. Sofie, f. i Kindertofte d. 17. marts 1851, g. m.  Søren Nielsen. Husmoder   Willemoesgade, lige numre  nr. 62 opslag  92
 2630. Carl Niels Peter Hansen, ugift, f. i Sørby Magle d 8 okt. 1896, Logerende pianostemmer  Willemoesgade, lige numre  nr. 64 opslag  98
 2631. Jensine Christine Marie, født Hansen enke efter Pedersen,  f. i Korsør d. 1 sept. 1858, Grønthandlerske   Willemoesgade, lige numre  nr. 66 opslag 101 
 2632. Valborg Kristiansen, ugift, f. i Korsør d. 14. nov. 1896, Slægtning til portnerkonen i lejligheden. Husgerning.  Willemoesgade, ulige numre  nr. 11 opslag 13 
 2633. Adolf Iversen, ufgift, f. i Korsør d. 31. jan 1887, Ingeniør.  Willemoesgade, ulige numre  nr. 15 opslag 21 
 2634. Julie Nathansen ugift, f. i Slagelse d. 23. nov. 1863, Korsetmager.  Willemoesgade, ulige numre  nr. 17 opslag 25 
 2635. Frederik Olaf Tange, f. i Skælskør d. 31. marts 1870, g.m. Ane Marie, Skomagermester. Willemoesgade, ulige numre  nr. 29 opslag 39 
 2636. Anna Kirstine, f. i Hemmeshøj d. 2. juni 1872, g.m. Jens Grønbæk, Adjunkt.  Willemoesgade, ulige numre  nr. 33 opslag 45 
 2637. Julie, f. i Slagelse d. 30. okt 1884 g.m. J. Chr. Hansen,   Willemoesgade, ulige numre  nr. 35 opslag 48 
 2638. Anni Hansen, ugift, f. i Hulby d. 12. sep. 1909, Datter,  Willemoesgade, ulige numre  nr. 35 opslag  48
 2639. Viggo Frederik Martensen, ugift, f. i Slagelse Skt. Peter d. 21. okt. 1897, Logerende Sølvsmedesvend.  Willemoesgade, ulige numre  nr. 59 opslag 81
 2640. Alexander Christian Carl Eiler Kølpin von Petersen, f. i Korsør d. 27. sep. 1875, g.m. Marie, Telegrafkontrollør.  Willemoesgade, ulige numre  nr. 61 opslag 85 
 2641. Victoria Jørgine, f. i Korsør d. 29. maj 1845, g.m. Vilh. Jensen  Willemoesgade, ulige numre  nr. 61 opslag 85
 2642. Anna Sophie født Pedersen, f. i Korsør d. 4. jan 1874, g.m. Johan August Eakmann. Alderdomsunderstøttelse. Willemoesgade, ulige numre  nr. 77  opslag 99
 2643. Amalie Mathilde, f. i Slagelse d. 19. dec. 1851, g.m. Niels P. Nielsen.  Woltersgade Nr. 1 opslag 3 
 2644. Helga, f. i Slagelse d. 17. nov. 1880, g.m. Carl Dige. Woltersgade Nr. 1 opslag 4  
 2645. Marie Frederikke Kirstine Hansen, enke, f. i Slagelse d. 20. dec. 1860.  Woltersgade Nr. 5 opslag 11
 2646. Thora f. i Slagelse d. 1. jan. 1866, g.m. Odin Thejlgaard Nielsen,    Woltersgade Nr. 9 opslag 26
 2647. Laura Bondine f. Knudsen, f. i Vemmelev d. 9 feb. 1867, g.m. Anders Christensen.  Woltersgade Nr. 2 opslag 32
 2648. Magda Botilde Kirstine, f. i Korsør d. 1. jan 1887, g.m. L. Jensen,  Woltersgade Nr. 10 opslag 44
 2649. Ole Olsen Johansen, f. i Slagelse d. 3. nov 1885, g.m. Karen, Bestyrer. Ydunsgade nr 1 opslag 3
 2650. Louise Hansine,  f. i Slagelse d. 17. juli 1870, g.m. Karl Thomsen. Ydunsgade nr 6 opslag 34
 2651. Marie,  f. i Slagelse d.15. dec. 1878, g.m. Julius Petersen. Ydunsgade nr 10 opslag 42
 2652. Elna, f. i Slagelse d. 15. marts 1896, g.m. Fritz Emanuel Plan . . . (??)   Yrsasplads nr 1 opslag 5
 2653. Carl Johannes Larsen, f. i Slagelse d. 5. sep 1886, g.m. Hansine, Arbejdsmand. Yrsasvej nr 5 opslag 6
 2654. E. J. Bengtsen, enkem. f. i Korsør d. 5. maj 1878, Arbejdsmand. [Han står også som gift m. Anna Marie] Yrsas Plads nr 5 opslag 7
 2655. Agnes Amalie, f. i Korsør d. 10. juni 1887, g.m. Hans M. Petersen Yrsas Plads nr 11 opslag 18
 2656. Christen Rasmussen, f. i Slagelse d. 8. feb. 1857, g.m. Bothilde, Arbejdsmand. Yrsas Plads nr. 23 opslag 37
 2657. Christian Larsen, f. i Sørbymagle d. 22. okt. 1877, g.m. Karen, mejerist.   Yrsas Plads nr. 6 opslag 43
 2658. Johanne, f. i Korsør d. 2. juni 1894, g.m. Robert Lykke. Zartmannsvej  nr. [et sommerhus, ikke fundet i Kirkebogen]  opslag 5
 2659. C.C. Nielsen Kolbroe, f. i Korsør d. 1. maj 1857, g.m. Margrethe, Snedker.  Zinnsgade  nr. 1. Baghus. opslag 7
 2660. Clara Christine, f. i Svallerup d. 13. april 1874, g.m. Theodor Maigaard.   Zinnsgade  nr. 3 opslag 10
 2661. Christian Evald Nelholdt, ugift, f. i Slagelse d. 14. sep. 1902, Maskinlærling.  Zinnsgade  nr. 3 opslag 10
 2662. Oline Christine, f. i Skælskør d. 2. august 1866, g.m. Jens Bentzen,    Zinnsgade  nr. 3 opslag 10
 2663. Frederikke, f. i Skælskør d. 14. nov. 1868, g.m. Christian B. Jensen   Zinnsgade  nr. 3 opslag 11
 2664. Anna Dorthea Poulsen, ugift, f. i Korsør d. 14. aug. 1902, datter.  Zinnsgade  nr. 4 opslag 29
 2665. Erling Stilling, ugift, f. i Korsør d 21. juni 1894, Befragter.   Zinnsgade  nr. 4 opslag 30
 2666. A. Harms, f. i Slagelse d. 1. feb. 1865, g.m. Johanne, [opslag 4] [Midlertidigt i Christiania] Grosserer   Æblestien  nr. 1 opslag 5
 2667. Aage Marius Førster, ugift. f. i Korsør d. 11. marts 1885. Agent. Æblestien  nr. 3 opslag 7
 2668. Oda Holgerda Strandberg, ugift, f. i Slagelse d. 6. juni 1907, Datter.   Ægirsgade, lige numre  nr. 4  opslag 7
 2669. Sofie Ane Juliane, f. i Magleby v. Skælskør d. 26. jan 1881, g.m. Luigi Dean.   Ægirsgade, lige numre  nr. 6  opslag 9
 2670. Julie Augusta Henriette, f. Rasmussen f. i Korsør d. 1. okt. 1869, g.m. Rasmus Boesen Andersen, Husmoder Ægirsgade, lige numre  nr. 16  opslag 32
 2671. Anna Marie Ters, Enke, f. i Vemmelev d. 26. maj 1859 Ægirsgade, lige numre  nr. 28  opslag 52
 2672. Knud Peter Nielsen, f. i Stude d. 4. dec. 1877, g.m. Mathilde, Jordarbejdsmand.  Ægirsgade, lige numre  nr. 28  opslag 53
 2673. Olga Emilie Frederikke, f. i Slagelse d. 4. juni 1882, g.m. Jens Adam Nielsen.   Ægirsgade, lige numre  nr. 44  opslag 77
 2674. Jens Peter Christian Rasmussen, enkemand, f. i Slagelse d. 23. april 1854, logerende Cykelreparatør. Ægirsgade, lige numre  nr. 44  opslag 77
 2675. Ane Andrea Kirstine f. Knudsen, f. i Korsør d. 10. feb. 1861, g.m. Carl Reinhold Madsen. Ægirsgade, lige numre  nr. 48 opslag 87
 2676. Selma Emilie, f. i Slagelse d. 24. dec. 1879, g.m. Jens P. Frederiksen.   Ægirsgade, lige numre  nr. 54  opslag 97
 2677. Niels Bendt Jens Petersen, f. i Slagelse d. 23. jan. 1879, g.m. Karen Marie, Ekspedient. Ægirsgade, lige numre  nr.  76 opslag 133
 2678. Jens Peter Gribskjold, f. i Slagelse d.24. dec. 1882, g.m. Nana. Cykelforretning. Ægirsgade, ulige numre  nr. 3 opslag 6
 2679. Anna Margrethe, f. i Slagelse d. 1. maj 1865, g.m. Hans F. Andersen,    Ægirsgade, ulige numre  nr. 7  opslag 14
 2680. Hansine Amalie Olsen, ugift, f. i Skælskør d. 28. juni 1865, Husbestyrerinde.   Ægirsgade, ulige numre  nr. 9  opslag 17
 2681. Hans Rudolf Andersen, f. i Slagelse d. 29. maj 1883, g.m. Marie, Maskinarbejder. Ægirsgade, ulige numre  nr. 11  opslag 19
 2682. Nora Alfide Marie Nielsen, ugift f. i Slagelse d. 14. aug. 1894, Datter, Syerske.   Ægirsgade, ulige numre  nr. 13  opslag 22
 2683. Anna Dorthea Stott, enke, f. i Slagelse d. 22. jan 1873, Trappevask.  Ægirsgade, ulige numre  nr. 19  opslag 31
 2684. Anna Katrine Jacobine, f. i Korsør d. 19. dec. 1883, g.m. Gerhard Nielsen.   Ægirsgade, ulige numre  nr.  20 opslag 35
 2685. Ove Johannes Bernhard Jagtboe, f. i Slagelse d. 12. nov. 1894, g.m. Ellen, Rejsende Løjtnant. Ægirsgade, ulige numre  nr. 25  opslag 42
 2686. Eleonora Engelbreckt, enke, f. i Slagelse d. 8. maj 1869. [Prof. ulæsligt]   Ægirsgade, ulige numre  nr. 25  opslag 43
 2687. Jan Emil Lauritz Svendsen, [navn utydeligt, delvis gættet] ugift, f. i Slagelse d. 21 feb. 1877, Lagerarbejder. Ægirsgade, ulige numre  nr. 25  opslag 43
 2688. Sophus Emil Christensen, f. i Korsør d. 15. maj 1889, g.m. Gerda, Kontorist.  Ægirsgade, ulige numre  nr. 27  opslag 45
 2689. Caroline Dorthea, f. i Skælskør d. 2. okt 1888, g.m. tømrer Ejnar Martin Larsen.  Ægirsgade, ulige numre  nr. 27  opslag  46
 2690. Poul Pedersen, f. i Skælskør d. 2. sep. 1889, g.m. Hulda, Maskinsnedker. Ægirsgade, ulige numre  nr. 39  opslag  65
 2691. Peter Ferdinand Jacobsen, enkemand, f. i Slagelse d. 3. aug. 1847 Forhen detailhandler. Ægirsgade, ulige numre  nr. 41 opslag  69
 2692. Kirstine Maren,  født i Baadslunde d. 10. dec. 1860, g.m. g.m. Johan E. Pedersen, Husmoder   Ægirsgade, ulige numre  nr. 45 B  opslag  82
 2693. Elise Minna Pedersen, ugift, f. i Skælskør d. 26. maj 1894, datter, Syerske  Ægirsgade, ulige numre  nr. 45 B  opslag  82
 2694. Christen Petersen, f. i Skælskør d. 17. feb. 1874, g.m. Anna Lusie, Bagermester.  Ægirsgade, ulige numre  nr. 49  opslag  90
 2695. Wilhelmine Marie, f. i Slagelse d. 26 ?? 1848. Gift Lendorf, alderdomsunderstøttelse.  Ægirsgade, ulige numre  nr.  55 opslag  102
 2696. Emma Axeline, f. i Slagelse d. 8. maj 1851, g.m. Gustav Psilander,   Ægirsgade, ulige numre  nr. 63  opslag 113
 2697. Birthe Sophie Pernilla Hansen, ugift, f. i Boeslunde d. 16. feb. 1888, Datter, Direktrice.  Ægirsgade, ulige numre  nr. 71  opslag  125
 2698. Marie Elisabeth Jensen, ugift, f. i Slagelse d. 31. jan. 1903, Husassistent.  Ægirsgade, ulige numre  nr. 73  opslag  129
 2699. Lars Jørgensen Parbst, f. i Slagelse d. 13. feb 1880, g.m. Dorthea, Handelsmand.  Ægirsgade, ulige numre  nr. 73  opslag  129
 2700. Jørgen Hansen, enkemand, f. i Korsør d. 25. april 1872, Murer.  Ærøvej  nr. 1  opslag 3
 2701. Dagmar Antoinette, f. i Vemmelev d. 7. maj 1887, g.m. Salomo Hansen  Ærøvej  nr. 3  opslag 6
 2702. Valdemar Ludvig August Theobald Loria, ugift, f. i Korsør d. 20. april 1858, Tjener.  Ærøvej  nr. 5  opslag 10  
 2703. Ane Sophie, f. i Slagelse d. 12. april 1854, g.m. Carl Lange.  Ærøvej  nr. 7  opslag 13
 2704. Anna Jensine Bertha Kristine, f. i Slagelse d. 17. maj 1876, g.m. Jens Jørgen Nielsen.  Ærøvej  nr. 2  opslag 17
 2705. Einar Lomholdt, f. i Korsør d. 12. maj 1885, g.m. Elisabeth, Snedker på Korsør Møbelfabrik.  Ærøvej  nr. 6  opslag  25
 2706. Hansine Marie Larsen, ugift, f. i Korsør d. 26. feb. 1879, logerende rengøringskone  Øresundsgade   nr. 4  opslag 31
 2707. Karen Else  f. i Korsør d. 30. okt. 1892, g.m. Hans Chr. Petersen   Øresundsgade   nr. 4 B  opslag 40
 2708. Anna Rasmine, f. i Skælskør d. 11. jan. 1893, g.m. August Georg Mathias (sen?).  Øresundsgade   nr. 4 B  opslag  41
 2709. Oline Emilie, f. i Korsør d. 29. juli 1873, g.m. Søren Madsen,   Øresundsgade   nr.   opslag  53
 2710. Rasmussen, f. i Slagelse d. 30. marts 1874, g.m. Freja, magistrats . . ?? [Fornavne ulæselige]   Øresundsgade   nr.  24 B opslag  66
 2711. Christian Peder Ferdinand Ludvig Petersen, f. i Taarnborg sogn d. 1. juni 1881, g.m. Hedevig, overportør.   Øresundsgade   nr. 24 B  opslag 67
 2712. Børge Alstrup Jensen, f. i Korsør d.17. juli 1912, Barn.  Øresundsgade   nr. 32  opslag 86
 2713. Kai Alstrup Jensen, f. i Korsør d. 12. sep. 1914, Barn Øresundsgade   nr.  32 opslag  86
 2714. Marie f. i Vemmelev d. 6. juni 1851, g.m. Jacob Jacobsen,   Øresundsgade   nr. 80  opslag 106
 2715. Peter Braun, f. i Slagelse d. 8. juli 1852, g.m. Anna Veronica, Fabriceur.  Øresundshøj   nr. 3  opslag  5
 2716. Hans Haagen Brønsholm, ugift. f. i Korsør d. 10. maj 1896, Logerende elektriker  Øresundsvej, lige numre   nr. 16 A  opslag 21
 2717. Daisy Marie Eriksen, ugift, f. i Slagelse d.3. juni 1919, Barn.  Øresundsvej, lige numre   nr. 16 E  opslag 34
 2718. Hansigne, f. i Skælskør d. 9. okt 1878, g.m. Peter Rasmussen.   Øresundsvej, lige numre   nr. 86  opslag 102
 2719. Erik Jensen, enkemand, f. i Korsør d. 12. maj 1855, Forhen Slagter.  Øresundsvej, ulige numre -  nr. 1  opslag 3
 2720. Frederik Andersen, fraskilt, f. i Slagelse d. 6. okt. 1865, Bagerkusk.  Øresundsvej, ulige numre -  nr. 17  opslag 20
 2721. Marie Hansine, f. i Slagelse d. 5. jan. 1890, g.m. Kristian J. Knudsen  Øresundsvej, ulige numre -  nr. 33  opslag 47
 2722. Ella Frederikke født Jensen, f. i Skælskør d. 27. maj 1890, g.m. Jens P. E. Olsen,   Øresundsvej, ulige numre -  nr.  47 A opslag  67
 2723. Edith Hansen, ugift, f. i Slagelse d. 12. feb. 1889, Ekspeditrice.  Ørnevej,   nr. 9 opslag 6
 2724. Emma Hansigne Larsen, ugift, f. i Skælskør d. ?? [Meget uklar skrift] Husass. Ørnevej,   nr. 4  opslag 27
 2725. Amanda Kirstine, f. i Slagelse d. 21. april 1888, g.m. kaffebrænder Jens Nielsen.  Ørnevej,   nr. 12  opslag 40
 2726. Henrick Julius O. Gotthardt, f. i Slagelse d. 22. april 1869, g.m. Anna, Inkassator.  Ørnevej,   nr.  36 opslag 61
 2727. Emma Frederikke Reinhardt, enke, f. i Slagelse d. 13. aug. 1843,    H.C.  Ørstedsvej, - Lige numre,  nr.  16 opslag  25
 2728. Camilla Wulf, ugift, f. i Slagelse d. 6. okt 1857, Meget lille livrente.  H.C.  Ørstedsvej, - Lige numre,  nr.  16 opslag  25
 2729. Laura Emma Emilie Tegner, ugift, f. i Korsør d.  9. aug. 1870, Ass. v. Statsbanerne, H.C.  Ørstedsvej, - Lige numre,  nr. 22 A  opslag 43
 2730. Ingeborg Jacobsen, ugift, f. i Snukkerupgade 7 Korsør d. 4. juni 1899, i besøg, ekspeditrice.  H.C.  Ørstedsvej, - Lige numre,  nr. 38  opslag 68
 2731. Hartvig Heinrick Andreas Rambukts (??)  enkemand f. i Korsør d. 15. april 1844, Maskininspektør, H.C.  Ørstedsvej, - Lige numre,  nr. 44  opslag  78
 2732. Jacob O. Vilhelm Schrøder, f. i Slagelse d. 24. aug. 1859, g.m. Krestine, Kaptajn af Artilleriet. H.C.  Ørstedsvej, - Lige numre,  nr. 46  opslag 80
 2733. Antonie Petrea, f. i Slagelse November 1859, g.m. Fritz Busch. H.C.  Ørstedsvej, - Lige numre,  nr. 46  opslag 80
 2734. Hans Frederik Jensen, f. i Tjæreby d. 22. feb. 1881 g.m. Johanne, Maskinfabrikant. H.C.  Ørstedsvej, - Lige numre,  nr. 66  opslag  113  
 2735. Niels Bakke, f. i Korsør d. 17. juni 1882, g.m. Johanne, Gørtlermester. H.C.  Ørstedsvej, - Lige numre,  nr. 68  opslag  115
 2736. Emma Frederikke Jansson, enke, f. i Slagelse d. 18. okt 1847, Pensionær, forhen hospitalsforstander.  H.C.  Ørstedsvej, - ulige numre,  nr. 9  opslag  16
 2737. Astrid Alvilda Christensen,  f. i Slagelse 3. juni 1839 Tyende  H.C.  Ørstedsvej, - ulige numre,  nr. 17  opslag  30
 2738. Gundhild Lundbye, ugift, f. Caspar Brandts Plads 3. i Korsør d. 2. sep. 1906,  Barn H.C.  Ørstedsvej, - ulige numre,  nr. 23  opslag 38
 2739. Hermandine Jensine Amanda født Hermann, f. i Korsør d. 21. nov. 1881, g.m. Anthon Jørgensen.   H.C.  Ørstedsvej, - ulige numre,  nr.  35 opslag 61
 2740. Emma Sophie Dorthea, f. i Korsør d. 4. juli 1881, g.m. Svend Petersen.   H.C.  Ørstedsvej, - ulige numre,  nr. 43  opslag 90
 2741. Thora Marie Oline Larsen, ugift. f. i Korsør d. 5. marts 1888, Slægtning, direktrice.  H.C.  Ørstedsvej, - ulige numre,  nr. 43  opslag  90
 2742. Hans Christian Frederik Larsen, ugift, f. i Korsør d. 18. maj 1894, Slægtning, matros.   H.C.  Ørstedsvej, - ulige numre,  nr. 43  opslag  90
 2743. Betty Mathilde Vilhelmine Møller, enke, f. i Skælskør d. 13. dec. 1848, Pension.   H.C.  Ørstedsvej, - ulige numre,  nr. 43  opslag 90
 2744. Caroline Hansen, ugift, f. i Slagelse d. 27. nov. 1880, Kassererske.  H.C.  Ørstedsvej, - ulige numre,  nr. 57  opslag 109
 2745. Engelke Marie Boyer, ugift, f. i Skælskør d. 31. aug. 1905, Datter. H.C.  Ørstedsvej, - ulige numre,  nr. 59  opslag 112
 2746. Andrea Marie Hansen, ugift, f. i Korsør d. 12. sep. 1900, Fabriksarbejderske. H.C.  Ørstedsvej, - ulige numre,  nr. 59 A  opslag  115
 2747. Irene Laura Fogdal, ugift, f. i Korsør d. 22. marts 1901, ekspeditrice.  H.P. Ørumsgade,  nr. 1  opslag 3
 2748. Jens Christian Carl Oscar Jensen, f. i Boeslunde d. 24. nov. 1892 g.m. Kirsten, Tjener. H.P. Ørumsgade  nr. 1  opslag  3
 2749. Jens Andersen, f. i Korsør d. 19. maj 1871, g.m. Ida, Bryggeriarbejder.   H.P. Ørumsgade   nr.  10 opslag 16
 2750. Georg Vilhelm Bang, f. i Tjæreby d. 23. jan 1894, g.m. Ane, Politibetjent.  H.P. Ørumsgade   nr. 2 opslag  53
 2751. Johanne Jacobsen, ugift f. i Korsør d. 21. sep. 1896,  ekspeditrice, H.P. Ørumsgade   nr. 2  opslag  53
 2752. Agnes Dorthea Madsen, ugift, f. i Korsør d. 1. sep. 1900, Ekspeditrice.  H.P. Ørumsgade   nr. 2  opslag  53
 2753. Dorothea Olga Hedvig Johanne, f. i Korsør d. 17. marts 1880, g.m. Jens P.M. Jensen   H.P. Ørumsgade   nr. 26  opslag 80
 2754. Sophie Christine, f. i Korsør d. 29. juni 1868, [På denne dato fødtes/døbtes "Stine Sophie Bergmann"] g.m. Hans Jensen  H.P. Ørumsgade   nr. 34  opslag 84
 2755. Henriette Bertha, f. i Magleby v. Skælskør d.  31. aug. 1875, g.m. Niels Larsen Nielsen. H.P. Ørumsgade   nr. 36  opslag 86
 2756. Emma Nielsine Marie, f. i Slagelse d. 1. jan. 1887, g. m. Robert Jensen. [Se opslag 89]  H.P. Ørumsgade   nr. 38  opslag 88
 2757. Mathilde Christine Nielsen, ugift, f. i Slagelse d. 26. marts 1875, Tyende hos Dupont.  Øselsgade   nr. 3 A  opslag 8
 2758. Anna Margrethe, f. i Lundforlund, d. 6. sep. 1897, g.m. Hans Bertelsen  Øselsgade   nr. 17 A  opslag 30
 2759. Emilie Sophie, f. i Slagelse d. 18. juni 1876, g.m.Hans H. Hansen  Østbanegade   nr. 9  opslag 18
 2760. Erik Lund ugift f. i Korsør d. 11. jan. 1909, søn. Østbanegade   nr. 111  opslag 48
 2761. Alma Louise Amalie,  f. i Slagelse d. 11. maj 1894, g.m. Frederik F. Christiansen,  Østbanegade nr. 167 opslag 64
 2762. Paula Marie Sophie, f. i Slagelse d. 27. marts 1872, g.m. Martin C. Hansen,  Østbanegade  nr. 167 opslag 64
 2763. Dorthea Marie Wagner, ugift, f. i Slagelse d. 20. jan. 1840, Pensioneret opsyn.  Øster Allé  nr. 25  opslag 12
 2764. Olga Margrethe Nielsen,  ugift, f. i Slagelse d. 18. nov. 1881, Ekspeditrice. Øster Allé nr. 25 opslag 13
 2765. Sophie Caspersen, ugift, f. i Korsør d. 1. aug. 1845,   Øster Allé  nr. 25 opslag 16
 2766. Peter Elvid, enkemand, f. i Slagelse d. 31. jan. 1840, Alderdomsunderstøttelse.  Øster Allé  nr. 25 opslag 22
 2767. Ellen kirstine. f. Nielsen, f. i Korsør d. 26. marts 1866, g.m. Karl Cederqvist,   Øster Allé (Valby) nr. 1 opslag 51
 2768. Maren Jensen, enke, f. i Eggeslevmagle d. 19. maj 1841, Alderdomsunderstøttelse.  Øster Allé (Valby)  nr. 9 opslag 60
 2769. Jens Andersen, f. Stude Mark d. 28. marts 1842 (ell. 1847) g.m. nedenstående Maren. Alderdomsunderstøttelse.  Øster Allé (Valby)  nr. 12 opslag 77
 2770. Maren Kirstine, f. i Slagelse d. 8. feb. 1854, g. m. ovenstående Jens, Alderdomsunderstøttelse  Øster Allé (Valby)  nr. 12 opslag 77
 2771. Larsine Marie Guldborg, f. i Slagelse d. 25. jan. 1888, g.m. Hans Nilaus Jensen,   Øster Farimagsgade, lige numre.  nr. 2 B opslag 5
 2772. Georgine, f. i Slagelse d. 1. sep. 1856, g.m. Jens Møller.  Øster Farimagsgade, lige numre.  nr. 26 opslag 54
 2773. Ketty Larsen, ugift. f. i Slagelse d. 5. dec. 1902  Øster Farimagsgade, lige numre.  nr. 34 opslag 78 [Børnehospitalet]
 2774. Clara Stuckenberg, enke, f. i Korsør d. 20. jan 1868, Oldfrue.  Øster Farimagsgade, ulige numre.  nr. 3 opslag 3
 2775. Christine Christensen, ugift, f. i Skælskør d. 14. sep. 1896, Elev.  Øster Farimagsgade, ulige numre.  nr. 5 opslag 23 [Kommunehospitalet]
 2776. Ebba Pentz Møller, ugift, f. i Slagelse d. 7. dec. 1898, elev.  Øster Farimagsgade, ulige numre.  nr. 5 opslag 23 [Kommunehospitalet]
 2777. Clara Felthuus, ugift, f. i Slagelse d. 11. sep. 1899, Elev,    Øster Farimagsgade, ulige numre.  nr. 5 opslag 27  [Kommunehospitalet]
 2778. Petra Andrea Johanne Clausen, ugift, f. i Slagelse d. 13. marts 1867, Ass. v. sygeplejen.  Øster Farimagsgade, ulige numre.  nr. 5 opslag 38 [Kommunehospitalet]
 2779. Karen Cecilie Jacobine Nielsen, ugift, f. i Forlev d 31. dec 1869. Ass. v. Sygeplejen.   Øster Farimagsgade, ulige numre.  nr. 5 opslag 38 [Kommunehospitalet]
 2780. Vilhelmine Teodora Andersen, ugift, f. i Slagelse d. 24. jan. 1896, Tyende, gangpige.  Øster Farimagsgade, ulige numre.  nr. 5 opslag 38 [Kommunehospitalet]
 2781. Christine Christensen, ugift f. i Skælskør d. 14. sep. 1896, [Midlertidig i Randers] Sygeplejeelev.  Øster Farimagsgade, ulige numre.  nr. 5 opslag 39 [Kommunehospitalet]
 2782. Anna Frederikke Asmussen, ugift, f. i Hemmeshøj d. 26. sep 1875, Ass. v. sygeplejen,  Øster Farimagsgade, ulige numre.  nr. 5 opslag 43 [Kommunehospitalet]
 2783. Martha Hviid, ugift, f. i Slagelse d. 25. feb. 1885, Ass. v. Sygeplejen. Øster Farimagsgade, ulige numre.  nr. 5 opslag 43[Kommunehospitalet]
 2784. Hilda Marie Edvardine Tinghus, ugift, f. i Vemmelev d. 10. feb. 1868, Ass. v. sygeplejen  Øster Farimagsgade, ulige numre.  nr. 5  opslag 43 [Kommunehospitalet]
 2785. Marie Christiane Asmussen, ugift, f. i Hemmeshøj d. 7. aug. 1873, Plejemoder.  Øster Farimagsgade, ulige numre.  nr. 5 opslag 45 [Kommunehospitalet]
 2786. Hans Christensen, ugift, f. i Korsør d. 25. jan. 1898, Hospitalsportør.   Øster Farimagsgade, ulige numre.  nr. 5 opslag 49 [Kommunehosp.]
 2787. Ella Knudsen, ugift, f. i Slagelse d. 20. dec 1892, Overkokkepige.  Øster Farimagsgade, ulige numre.  nr. 5 opslag 53 [Kommunehosp.]
 2788. Hans Aage Svarrer-Nielsen, ugift, f.i Vemmelev d. 2. sep. 1902, søn, Forretningskusk hos Harald Fischer  Øster Farimagsgade, ulige numre.  nr. 5 opslag 56 [Kommunehospitalet]
 2789. Svend Aage Peter Nielsen, gift, f. i Korsør d. 3. dec. 1894, logerende maskinmester.  Øster Farimagsgade, ulige numre.  nr. 5 opslag 57 [Kommunehospitalet]
 2790. Christian Jensen, gift, f. i Slotsbjergby d. 19. juni 1846, Arbejdsmand.  Øster Farimagsgade, ulige numre.  nr. 5 opslag 66 [Kommunehosp.]
 2791. Maren Cecilie Kirstine Petersen, gift, f. i Korsør d. 19. dec.1888, husmoder.  Øster Farimagsgade, ulige numre.  nr.  opslag 75 [Kommunehosp.]
 2792. Poul Tønder, ugift, f. i Korsør d. 23. juni 1888, Maskintrykker.  Øster Farimagsgade, ulige numre.  nr. 5 opslag 80  [Kommunehosp.]
 2793. Alfred Kornbech Larsen, ugift, f. i Vemmelev d. 7. juni  1897, Ekspedient, Bang & Pingel,  Øster Farimagsgade, ulige numre.  nr. 5 opslag 80  [Kommunehosp.]
 2794. Hans Christian Larsen, ugift, f. i Landsgrav d. 29. nov. 1867, Overbetjent. Øster Farimagsgade, ulige numre.  nr. 5 opslag  80  [Kommunehosp.]
 2795. Carl Christian Hansen, enkemand, f. i Skælskør d. 11. aug. 1848, Typografsvend.   Øster Farimagsgade, ulige numre.  nr. 5 opslag  91  [Kommunehosp.]
 2796. Niels Juel Andreas Strandberg, ugift, f. i Slagelse d. 19. feb 1900, Maskinarbejder.  Øster Farimagsgade, ulige numre.  nr. 5 opslag  97  [Kommunehosp.]
 2797. Andreas Christian Pind, f. i Korsør d. 18. feb, 1898,  Handelsrejsende.  Øster Farimagsgade, ulige numre.  nr. 5 opslag  97  [Kommunehosp.]
 2798. Laura Karen Jensen, ugift, f. i Korsør d. 29. nov. 1893, husass.   Øster Farimagsgade, ulige numre.  nr. 5 opslag  102  [Kommunehosp.]
 2799. Olivia Lucinda Jensen, gift f. i Korsør d. 11. juli 1859, Alderdomsforsørget. Øster Farimagsgade, ulige numre.  nr. 5 opslag  107 [Kommunehosp.]
 2800. Christian Jensen Birch, ugift, f. i Vemmelev d. 24. april 1866, Pensionist.  Øster Farimagsgade, ulige numre.  nr. 5 opslag  110 [Kommunehosp.]
 2801. Dagmar Jensen,  gift. f. i Skælskør d. 25. april 1895, Husmoder. Øster Farimagsgade, ulige numre.  nr. 5 opslag  115  [Kommunehosp.]
 2802. Henriette Mathilde Jessen, enke efter kjøbmand, f. i Vemmelev d. 7. sep. 1862,   Øster Farimagsgade, ulige numre.  nr. 69 A opslag  189
 2803. Caroline Jensine Amalie,  f. i Bromme d. 12. okt.1881 g.m. Johannes Sørensen.     Øster Farimagsgade, ulige numre.  nr. 69 A opslag 189
 2804. Ellen Marie, f. i Eggeslevmagle d. 18. sep. 1965, g.m. Christian Larsen, medhjælp i deres forretning.   Øster Farimagsgade, ulige numre.  nr. 81 opslag  230
 2805. Johanne Dorthea, f. i Slagelse d. 11. aug. 1853, g.m. Karl Terkelsen,     Øster Farimagsgade, ulige numre.  nr. 83 opslag 234 
 2806. Ketty Thora Else, ugift, f. i Slagelse d. 27. maj 1908, Datter.  Øster Farimagsgade, ulige numre.  nr. 89 opslag 247 
 2807. Anders Peter Henrik Petersen, f. i Slagelse d. 18. april 1892, g.m. Meta, skræddersvend.   Øster Farimagsgade, ulige numre.  nr. 89 opslag  248
 2808. Søren Baadslund, f. i Skælskør d.19. sep. 1849, g.m. Jensigne, forhen ølhandler.  Øster Farimagsgade, ulige numre.  nr. 93 opslag  255
 2809. Viggo Kofod, ugift, f. i Slagelse d. 13. okt. 1853, Ass. Store Nordske Telegrafselskab.  Østerbrogade, Lige numre,  nr. 34 opslag  26
 2810. Emilie Martine Møller, ugift, f. i Slagelse d. 5. dec. 1897, Tyende. Østerbrogade, Lige numre,  nr. 38  opslag 31
 2811. Astrid Nielsen, ugift, f. i Tjæreby Skælskør d. 17. sep. 1890, Husass.  Østerbrogade, Lige numre,  nr. 44 opslag 40 
 2812. Georg Wilhelm Vätzold,  f. i Slagelse d. 20. sep. 1857, g.m. Anna Frederikke, Ingeniør.    Østerbrogade, Lige numre,  nr. 50 opslag 47 
 2813. Anna Frederikke, f. i Slagelse d. 2. juni 1868, g.m. ovennævnte Vätzold, husmoder.  Østerbrogade, Lige numre,  nr. 50 opslag 47
 2814. Anna Hansen, ugift, f. i Slagelse d. 10. april 1876, [Dato uklar] Tyende.  Østerbrogade, Lige numre,  nr. 52 opslag 49 
 2815. Wanda Hansen, ugift, f. i Skælskør d. 12. juli 1901 [I kirkebogen er navnet Vanda Johanne Larsen!] Tyende.  Østerbrogade, Lige numre,  nr. 52 opslag 49 
 2816. Antonie Borregaard, enke, f. i Korsør d. 4. sep. [Årstal udeladt]    Østerbrogade, Lige numre,  nr. 54 D opslag 62 
 2817. Inga Andersen, ugift, f. i Slagelse d. 21. feb 1904, Tyende  Østerbrogade, Lige numre,  nr. 54 D opslag  62
 2818. Hans Kristian Hansen Buchvald, ugift, f. i Slagelse [S. Mikkels] d. 15. aug. 1898 Stud. pol . . ??  Østerbrogade, Lige numre,  nr. 54 E opslag 65 
 2819. Jutta Dahlgren, enke, f. i Slælskør d. 19. marts 1857.    Østerbrogade, Lige numre,  nr. 54 E opslag 65
 2820. Ida Sophie, f. i Slagelse d. 9.marts 1866, g.m. Alfred Lehmann, [Manden for tiden indlagt på Bispebjerg Hosp.]   Østerbrogade, Lige numre,  nr. 60 opslag  84
 2821. Rigmor Benedikte født Drejer f. i Slagelse [S. Mikkels] d. 14. marts 1882, g.m. Einar . .  ??     Østerbrogade, Lige numre,  nr. 78 opslag 105 
 2822. Gerda Sophie Kierulff, ugift, f. i Slagelse d. 22. sep. 1899, Kontorass. Østerbrogade, Lige numre,  nr. 78 opslag 106 
 2823. Peter Alfred Jensen, f. i Korsør d. 7. juli 1890, g.m. Marie Magdalene, Tømrersvend.  Østerbrogade, Lige numre,  nr. 88 C opslag 138 
 2824. Osvald Johannes Nielsen, f. i Korsør d. 25. juli 1885, g.m. Ingeborg, [herunder] Snedkersvend.   Østerbrogade, Lige numre,  nr. 88 C opslag 138
 2825. Ingeborg Karen Marie, f. i Slagelse d. 13. jan 1895, g.m. ovennævnte Nielsen.    Østerbrogade, Lige numre,  nr. 88 C  opslag 138  
 2826. Marius Knudsen, f. i Lundforlund d. 15. juni 1891, g.m. Ellen, Politibetjent.   Østerbrogade, Lige numre,  nr. 88 G opslag 148 
 2827. Christian Larsen, f. i Korsør d. 18. feb. 1868, g.m. Gudrun, Rentiér.   Østerbrogade, Lige numre,  nr. 104 opslag 166 
 2828. Ida Nielsen, ugift, f. på Omø 14. april 1895, Tyende.    Østerbrogade, Lige numre,  nr. 112 opslag 182 
 2829. Christine Georgine Jansson, enke, f. i Korsør d. 17. nov. 1862,  Østerbrogade, Lige numre,  nr. 116 opslag 187 
 2830. Hans Larsen, f. i Korsør d. 24. aug. 1880, g.m. Kristine, Husfader.  Østerbrogade, Lige numre,  nr. 116 opslag 188 
 2831. Anna Louise [?? navn utydeligt]  Petersen, enke, f. i Slagelse d. 31. okt 1884 Konditori.  Østerbrogade, Lige numre,  nr. 118 opslag 190 
 2832. Inger Nielsen,  ugift, f. i Korsør d. 27. okt.1879, Tyende. Østerbrogade, Lige numre,  nr. 140 opslag 224 
 2833. Inga Laurine Norén Larsen, [11. maj 1962, fået sin moders slægtsnavn Norén; Larsen slettet.] ugift. f. i Slotsbjergby d. 10. feb. 1900, Ung pige i huset.  Østerbrogade, Lige numre,  nr. 144 [Midlertidigt i Slagelse] opslag 233 
 2834. Ester Christine født Terp. f. i Korsør d. 20. juli 1885. g.m. Carl Christensen.   Østerbrogade, Ulige numre,  nr. 1 A opslag 3
 2835. Arnold Edvard Vilhelm Jensen, f. i Slagelse d.15. juli 1874, g. m. Helma, Chauffør    Østerbrogade, Ulige numre,  nr. 7 A opslag 23
 2836. Anna Marie Jensen, ugift, f. i Korsør, Fiskergade 49 d. 4. april 1899, Husass.    Østerbrogade, Ulige numre,  nr. 19 opslag 49
 2837. Agnete Inger Marie Jensen, ugift, f. i korsør d. 25. okt. 1890, Tyende.  Østerbrogade, Ulige numre,  nr. 23 opslag 56
 2838. Christen Frederik Hansen, ugift, f. i Korsør d. 1. jan. 1879, Glarmester.  Østerbrogade, Ulige numre,  nr. 25 opslag 58
 2839. Louise Hvidberg, enke f. i Slagelse d. 14. sep. 1860, Formue.    Østerbrogade, Ulige numre,  nr. 33 opslag 66
 2840. Andrea Marie Hansen, ugift, f. i Korsør d. 1900, [ Posten overstreget, kan være flyttet]   Østerbrogade, Ulige numre,  nr. Lægeforeningens Boliger, opslag 121
 2841. Johan Christian Thrane, f. i Slagelse d. 16, jan. 1849, g.m. Hulda, forhen murersvend.    Østerbrogade, Ulige numre,  nr. Lægeforeningens Boliger,  opslag 124
 2842. Dagmar Fransiska Jacobine Anne Frederikke, f. i Slagelse d. 9. jan. 1865, g.m. Lauritz Ringe. Østerbrogade, Ulige numre,  nr. Lægeforeningens Boliger, opslag 156
 2843. Ane Marie Ivansen, ugift, f. i Torpe Slagelse d. ?? 1870,  Dameskræder.   Østerbrogade, Ulige numre,  nr. Lægeforeningens boliger, opslag 180
 2844. Mathilde Jespersen, ugift, f. i Korsør d. 2, april 1873, Strygerske.  Østerbrogade, Ulige numre,  nr. Lægeforeninges Boliger. opslag 192
 2845. Agnes Bertelsen,  ugift, f. i Slagelse d. 10. aug. 1875, Privat sygeplejerske.   Østerbrogade, Ulige numre,  nr. 85 opslag 260
 2846. Kirsten Kragh, ugift, f. i Slagelse d. 14. marts 1891, ass. i Telegrafdirektoratet.    Østerbrogade, Ulige numre,  nr. 85 opslag 265
 2847. Astrid Sigrid Rørvig, ugift, f. i Slagelse d. 22. feb. 1881, ass. i Statstelegrafen.   Østerbrogade, Ulige numre,  nr. 85 opslag 266
 2848. Laurentze Larsen, ugift, f. i Skælskør d. 1. juni 1882, Tyende.    Østergade, lige numre,  nr. 58 opslag 39
 2849. Jørgen Lund Dilling Jacobsen, f. i Slagelse d. 27. jan. 1864, g.m. Anna Marie, Detailhandler, pakhusarbejder. Østergade, ulige numre, nr. 27 opslag 22
 2850. Ella Josepha Rathje Krantz, ugift, f. i Korsør d. 24. juli 1901, Husass.  Østergade, ulige numre,  nr. 49 opslag 40
 2851. Mathilde Johanne Eleonora, f. i Slagelse d. 14. sep. 1880, g.m. Carl Julius Villi Burckel   Østerrigsgade Nr. 3 opslag 7
 2852. Elly Mathilde Johanne Burckel, ugift, f. i Slagelse d. 22. sep. 1902, Barn, Bogbinder.   Østerrigsgade Nr. 3 opslag 7
 2853. Carl Villi Petry Burckel, ugift, f. i Slagelse [Sankt Peders] d. 18. juni 1905, Tapetserlærling.  Østerrigsgade Nr. 3 opslag 7
 2854. Valborg Malvine Kamma Burckel, ugift, f. i Slagelse d. 26. juli 1907, Barn.  Østerrigsgade Nr. 3 opslag 7
 2855. Hildeborg Lorentsine Sofie, f. i Slagelse d. 15. juli 1882, g.m. August Hansen,   Østerrigsgade Nr. 3 opslag 7
 2856. Christen Hansen, f. i Tingjelling d. 11. dec. 1866, g.m. Ida. Fyrbøder.  Østerrigsgade Nr. 17 opslag 36
 2857. Laurits Johannes Johansen, f. i Slagelse d. 20. maj 1888, g. m. Mary Ida, Postbud.  Østerrigsgade Nr. 21 opslag 44
 2858. Hans Bertel Thorvald Nielsen, f. i Eggeslevmagle d. 14. marts 1882, g.m. Karla, banearbejder.  Østerrigsgade Nr. 43 opslag 78
 2859. Jens Christian Madsen, f. i Mullerup d.1. feb. 1882, g.m. Johanne, Sømand.  Østerrigsgade Nr. 43  opslag 79
 2860. Rosa Marie Josefine Jensen, ugift, f. i Korsør Nygade 161 A d. 15. okt. 1893, Logerende Contordame.  Østersøgade Nr. 34 opslag 17
 2861. Sophie Antoinette Kirstine Sylow, gift. f. i Slagelse d. 30. sep. 1838,   Østersøgade Nr. 36 opslag 19
 2862. Anna Johanne Elisabeth Sylow, ugift, f. i Korsør d. 18. jan. 1864, pensionist.  Østersøgade Nr. 36 opslag 19
 2863. Olga Marie, f. i Slagelse d. 17. feb. 1869, g.m. Carl Hillebrandt,   Østersøgade Nr. 48 opslag 32
 2864. Ejvin Johan Gronenberg, f. i Skælskør d. 3. marts 1900, Logerende kontorist.  Østersøgade Nr. 94 opslag 71
 2865. Holger Kerstens, f. i Slagelse, Smedegade 1,  d. 22. juni 1900,Stud. polyt.   Østersøgade Nr. 98 opslag 79
 2866. Frederikke Rasmussen, enke, f. i Slagelse d. 31. marts 1843, Pension.  Østersøgade Nr. 106 A opslag 102
 2867. Axel Valdemar Larsen, ugift, f. i Slagelse april 1899, Kontorist,   Østervoldgade Nr. 2 [Livgardens kaserne] opslag 30
 2868. Hans Peder Valdemar Bertelsen, f. i Korsør d. 3. marts 1893, Sergent i Livgarden  Østervoldgade Nr. 2 [Livgardens Kaserne] opslag 34
 2869. Frede G. Christensen, f. i Sørbymagle, Kirkerup sogn 26. maj 1899,  Landarbejder. Østervoldgade Nr. 2 [Livgardens kaserne] opslag 35
 2870. Hans Kristensen, ugift, f. i Boeslunde d. april 1901 Trælastforvalter.  Østervoldgade Nr. 2 [ Livgardens kaserne] opslag 35
 2871. Ane Margrethe, f i Stillinge d. 27. feb 1854, g.m. Lars Christoffersen,   Østervoldgade Nr. Rosenborg Slot  opslag 45
 2872. Vilhelmine, f. i Slagelse d. 27. marts 1881, g.m. smedemester Johannes Larsen,   Østervoldgade Nr. 16 opslag 70
 2873. Gerda Erna Christensen, ugift, f. i Slagelse d. 11. maj 1899, Husmoder.  Østervoldgade Nr. 26 opslag 87
 2874. Carla Catrine Sofie f. i Slagelse d. 11. feb. 1879, g. m. Johan Harald Erichsen,  Østervoldgade Nr. 26 opslag 87
 2875. Elsa Viola Emilie Michaelsen Erichsen  ugift, f. i Slagelse d. 7. okt. 1916, Hustruens søsterdatter. Østervoldgade Nr. 26  opslag 87
 2876. Rigmor Marie Hansigne født Christensen, f. i Korsør, Halskovvej 337, d. 29. maj 1896, g.m. Max Laursen.  Aabenraa Nr. 17 opslag 3
 2877. Niels Christian Jensen, f. i Slagelse d. 25. sep. 1869, g.m. Alma, Skomager.  Aabenraa Nr. 33 opslag 17
 2878. Christine Elisabeth, f. i Slagelse d. 10. juni 1870, g.m. barbermester Thorvald Olsen.  Aabenraa Nr. 35 opslag 23
 2879. Thrine, født Christensen f. i Tjæreby d. 5. sep. 1860, g.m. Jens Nielsen  Aabenraa Nr. 2 opslag 26
 2880. Johanne Marie Henriksen, ugift, f. i Slagelse d. 9. sep. 1869, Rengøring Aabenraa Nr.16  opslag 46
 2881. Amanda, f. i Slagelse d. 14. dec. 1896, g.m. Villy Geslin, [ Midlertidig ophold i Slagelse]  Aabenraa Nr. 26 opslag 60
 2882. Jens Frederik Sørensen, Fraskilt f. i Slagelse d. 1. nov. 1871, Cykelreparatør  Aabenraa Nr. 28 opslag 62
 2883. Oscar Valdemar Nielsen, f. i Slagelse d. 30. jan. 1870, g.m. Christine [Her under] Arb.mand.  Aabenraa Nr. 30  opslag 65
 2884. Christine, f. i Slagelse d. 25. feb. 1868, g.m. ovennævnte Nielsen  Aabenraa Nr. 30 opslag 65
 2885. Svend Laurids Førslev, ugift, f. i Korsør d. 27. april 1896, Ekstraarbejder DSB  Aaboulevard Nr. 9 A opslag 14
 2886. Julie Anda Lauregne Christensen  f. i Vemmelv d. 5. feb. 1887,  g.m. overretssagfører Poul Olsen [ verificeret med kirkebogen der også er skrevet med usikker hånd ] Aaboulevard Nr. 9 B opslag 17
 2887.  Laura Christiane, f. i Slagelse d. 23. april 1864, g.m. Carl A. Blume,   Aaboulevard Nr. 15 opslag 27
 2888. Bertha Margrethe Brun, f. i Slagelse d.27. marts 1902, Tyende [Hos Blume]  Aaboulevard Nr. 15 opslag 27
 2889. Marie Nielsen, ugift, f. i Slagelse d. 11. maj 1887, Tyende  Aaboulevard Nr. 17 opslag 29
 2890. Karen Melberg, ugift, f. i Korsør d. 1. aug. 1889, Tyende  Aaboulevard Nr. 17 opslag 29
 2891. Lydia Hansen, enke, f. i Skælskør d. 20. april 1854, Pensionist.  Aaboulevard Nr. 31 opslag 47
 2892. Emilie Antoinette Jensen, enke, f. i Skælskør d. 31. dec. 1867 Syerske.  Aaboulevard Nr. 24 opslag 95
 2893. Frederik Emil Jacobsen, f. i Skælskør d. 9. marts 1850, g.m. Johanne [Her under] Bogholder  Aaboulevard Nr. 32 opslag 105
 2894. Johanne, f. i Skælskør d. 3. aug. 1854, g.m. ovennævnte Jacobsen  Aaboulevard Nr. 32 opslag 105
 2895. Johanne Margrethe Jacobsen, f. i Slagelse d. 28. aug. 1886, Datter, Kontorplads. Aaboulevard Nr. 32 opslag 105
 2896. Ellen, f. i Slagelse d. 27. juli 1880, g.m. Lars Larsen,   Aaboulevard Nr. 32 opslag 105
 2897. Emma, f. i Slagelse d. [Data ikke oplyst, midlertidig bortrejst til Italien med manden Niels Fischer]  Aaboulevard Nr. 32 opslag 106
 2898. Mathilde Elisabeth Christine født Hansen, enke efter Rasmussen, f. i Korsør d. 1. april 1863,   Aaboulevard Nr. 34 B opslag 111
 2899. Sofie Henriette Petersen, enke f. i Skælskør d. 27. jan 1871,  Rengøringskone Aaboulevard Nr. 34 opslag 121
 2900. Anna Dorthea  f. i Eggeslevmagle d. 10. okt 1869 g.m. Jens Peter Jensen Aaboulevard Nr. 34 opslag 131
 2901. Frederik Vilhelm Sørensen f. i Slagelse d. 28. okt 1876, g.m. Anna  [Herunder] Arbejdsmand Aaboulevard Nr. 34 opslag 132
 2902. Anna Kirstine, f. i Slagelse d. 31. jan. 1877, g.m. ovennævnte Sørensen. [3. børn f. i Holmstrup] Aaboulevard Nr. 34 opslag 132
 2903. Marie Alvilda Dagny Nielsen, f. i Korsør d.10. nov. 1895, Tyende   Aaboulevard Nr. 40 opslag 142
 2904. Frederik Vilhelm Hannibal, f. i Korsør d. 3. feb 1862, g.m. Karen, Kontorass.  Aaboulevard Nr. 40 opslag 142
 2905. Margrethe Bergmann, ugift, f. i Korsør d. 1. okt. 1894, Tyende. Aaboulevard Nr. 48 opslag 158
 2906. Christian Hansen, f. i Munkebjergby d.12. aug. 1876, g.m. Ingeborg, Pakmester.  Aaboulevard Nr. 64 opslag 177
 2907. Hermann Kaj Jensen, ugift, f. i Sørbymagle d. 13. sep. 1901, Logerende kontorist.   Aagade Nr. 94 opslag 11
 2908. Niels Peter Andersen, f. i Korsør d. 24. nov. 1858, g.m. Clara, Murermester. Aagade Nr. 98 opslag 17
 2909. Rosa Wilhelmine Knudsen, ugift f. i Slagelse d. 9. nov. 1906, slægtning, Syerske  Aagade Nr. 106 opslag 29
 2910. Johanne Marie, f. i Skælskør d. 25. sep. 1880, g.m. Janus Wulff, Husmoder.  Aagade Nr. 112 opslag 40
 2911. Martha Caroline Hansen, ugift, f. i Slotsbjergby d. 30. Marts 1883, Husbestyrerinde.  Aalborggade Nr. 5 opslag 10
 2912. Marie Sophie Frederikke, f, i Slotsbjergby d. 25. marts 1881, g.m. Jens P. Jensen, Syerske.  Aalborggade Nr. 5 opslag 10
 2913. Johanne Marie, f. i Eggeslevmagle pr. Skælskør d. 10. nov. 1875, [Tilsyneladende ikke i Eggeslevmagle Kb.] g.m. Viggo Frederiksen, Husmoder.  Aalborggade Nr. 11 opslag 19
 2914. Johanne Marie Larsen, enke, f. i Mullerup [Kan være Mullerup på Fyn] d. 6. maj 1845, Alderdomsunderstøttelse.  Aalborggade Nr. 17 opslag 30
 2915. Astrid Ingeborg, f. i Slagelse d. 18. okt. 1896, g.m. Chr. Valdemar Borup.  Aalborggade Nr. 19 opslag 34
 2916. Hans Madsen Poulsen, f. i Stillinge sogn d. 7. nov. 1892 g.m. Elna, Brændehandler. Aalborggade Nr. 21 opslag 38
 2917. Anna Jensine Eleonora, f. i Slagelse d. 7. dec. 1895, g.m. Oscar Andersen,  Aalborggade Nr. 25 opslag 45
 2918. Augusta Amalie, f. i Slagelse d.3. juli 1869, g.m. jens Sørensen Poulsen.   Aalborggade Nr. 29 opslag 51
 2919. Johan August Jensen, f. i Frølunde d. 5. marts 1867, g.m. Margrethe, Pantelåner.   Aalborggade Nr. 4 opslag 58
 2920. Martin Carl Petersen, f. i Magleby v. Flakkebjerg d.20.marts 1886, g.m. Karen Boline, Murerarb.mand.  Aalborggade Nr. 12 opslag 53
 2921. Hans Christian Petersen, ugift, f. i Tjæreby v. Flakkebjerg d. 7. jan. 1897, slægtning [til ovennævnte] Søfyrbøder. Aalborggade Nr. 12 opslag 53
 2922. Alma Thora Marie, f. i Korsør d. 8. juni 1890, g.m. postbud Erik Nielsen, Aalborggade Nr. 18 opslag 84
 2923. Jacobine Vilhelmine, f. i Slagelse d. 1. juni 1872, g.m. Carl Larsen, Husmoder, Lagerarbejder,  Aalborggade Nr. 18 opslag 84
 2924. Carl Christian Larsen, f. i  Skælskør d. 4. aug. 1869, gift m. Elna, Murerarb.mand  Aalborggade Nr. 22 opslag 91
 2925. Marie Frederikke Dorthea, f. i Taarnborg sogn d. 27. jan. 1890, [Tilsyneladende ikke i Tårnborg Kb.] g.m. Jens Lauritsen, Kontorrengøring.   Aalborggade Nr. 26 opslag 102
 2926. Johan Jensen, f. i Boeslunde d. 14. okt. 1867, g.m. Hanne, [herunder] Fiskehandler.  Aalborggade Nr. 30 opslag 110
 2927. Hanne, f. i Eggeslevmagle d. 16. juli 1874, g.m. ovennævnte Jensen.  Aalborggade Nr. 30 opslag 110
 2928. Hans Ferdinand Niels Nielsen, f. i Slagelse d. 19. april 1873, g.m. Hertha, Toldbodarbejder.   Aalborggade Nr. 30 opslag 110
 2929. Christoffersen. [Fornavne ulæselige,] f. i Skælskør d. 19. okt. 1873, logerende gartner.  Aalekistevej Nr. 246 opslag  196
 2930. Olga Marie, f. i Slagelse d. 2. dec. 1887, g.m. Leonhard Julius Madsen, Husmoder.  Aalholmsvej Nr. 2 opslag 3 
 2931. Niels Alexander Jacobsen, f. i Korsør d. 18. marts 1885, g.m. Anna, Bladhandler.  Aarhusgade Nr. 27 A opslag  32
 2932. Marie Nielsine, f. i Slagelse d. 18. april 1885, g.m. Carl V. Andersen, Husmoder  Aarhusgade Nr. 79 opslag  65
 2933. Anna Hanssine, f. i Skælskør d. 3. maj 1884, g.m. Henrik Jacobsen  Aarhusgade Nr. 83 opslag  73
 2934. Christian Nielsen, f. i Korsør d. 25. jan. 1860, g.m. Kirstine, Tjener.  Aarhusgade Nr. 85 opslag 78 
 2935. Bentine Jacobsen, ugift, f. i Korsør d. 19. feb. 1891, Slægtning - Husassistent. Aarhusgade Nr. 4 opslag  109
 2936. Anna Bodil Johansen, enke, f. i Korsør d. 28. april 1887, Pension    Aarhusgade Nr. 4 opslag  109
 2937. Marie Petra, f. i  Skælskør d. 22. feb. 1895, g.m. Carl August Svendsen,    Aarhusgade Nr. 6 opslag  114
 2938. Oluf Anton Hansen, f. i  Slagelse d. 18. juli 1880, g.m. Alvilda, Konduktør.  Aarhusgade Nr. 10 opslag  121
 2939. Niels Peter Petersen, f. i Korsør d. 16. jan. 1862, g.m. Alma [Se her under] Vognstyrer. Aarhusgade Nr. 18 opslag  134
 2940. Alma Louise f. i Slagelse d. 25. maj 1873, g.m. ovennævnte Petersen.   Aarhusgade Nr.18  opslag 134 
 2941. Hulda Jenny, f. i Korsør d. 29. dec. 1892, [I flg. kb er hun f. 30. dec. 1891] g.m. Christian Jensen, Husmoder.  Aarhusgade Nr. 38 opslag  156
 2942. Arne Ivan Jensen, f. i Korsør i Havnelaugsstiftelsen på Møllebjergvej d. 19. juni 1913. Søn af ovennævnte Hulda.  Aarhusgade Nr. 38 opslag 156
 2943. Karen Sophie Hansen, ugift, f. i Slagelse d. 29. juni 1900, Kjolesyerske Aarhusgade Nr. 40 opslag 160  
 2944. Karen Ankerstrøm Andersen, ugift, f. i Slagelse d. 22. okt. 1912, Datter.   Aarhusgade Nr. 40 opslag  161 
 2945. Carl Lauritz Georg Hansen, f. i Korsør d. 12. marts 1884, g.m. Jacobine, Lagerist.   Aarhusgade Nr. 42 opslag  164 
 2946. Karoline Emilie Michaelsen, ugift, f. i Slagelse d. 29. aug. 1869,  ekapeditrice.  Aarhusgade Nr. 50 opslag 179  
 2947. Hansigne Sofie Andersen,  enke, f. i Skælskør d. 6. juni 1867, Syerske.   Aarhusgade Nr. 52 A opslag  188 
 2948. Christian Emil Mortensen, f. i Skælskør d. 28. april 1868, g.m. Jensigne.   Aarhusgade Nr. 52 A opslag  188
 2949. Wilhelmine Jacobine Wang, enke, f. i Slagelse d. 29. august 1855, Alderdomsunderstøttelse.   Aarhusgade Nr. 70 opslag  222 
 2950. Oluf Julius Andersen, f. i Skælskør d. 23. marts 1861, g.m. Marie, Snedkersvend.  Aarhusgade Nr. 78 opslag  246
 2951. Asmus henrik Lythjohan, f. i Slagelse d. 24. marts 1849, g.m. Ane [Her under] Snedkersvend   Aarhusgade Nr. 80 opslag 251 
 2952. Ane Kristine, f. i Slagelse d. 7. marts 1852, g.m. ovennævnte Lythjohan   Aarhusgade Nr. 80 opslag  251  
 2953. Alexander Kofod Ibsen, f. i Slagelse d. 14. aug. 1893, g.m. Ingeborg, DFDS   Aarhusgade Nr. 86 opslag 263
 2954. Agnes Hansigne, f. i Flakkebjerg d. 9. dec. 1893, g.m. Carl Winsløv   Aarhusgade Nr. 102 opslag  269 
 2955. Hans Christian Jørgensen, f. i Taarnborg d. 18. jan. 1869, g.m. Louise, Transportarbejde.   Aarhusplads  Nr. 2 opslag 3 
 2956. Hans Rasmussen, f. i Korsør d. 4. dec. 1892, g. m. Karen, [herunder] Skibsinspektør.   Aarhusgade Nr. 4 opslag 8 
 2957. Karen f. i Svenstrup d. 5. juli 1892, Humoder, g.m. ovennævnte Rasmussen  Aarhusgade Nr. 4 opslag 8        
Projekt afsluttet 26. august 2013
Ialt 6.643 personer.
Document made with KompoZer