Kendte mænd og kvinders boliger i 100 år.
Med lidt tilhørende biografi.

Retur til hovedsiden

Uddrag af Kjøbenhavnske vejvisere 1770 - 1870.

Velkommen til en alfabetisk fortegnelse over 500 betydende københavnske mænd og kvinders adresser samt, lidt biografi. Yderligere biografi kan i mange tilfælde findes i diverse leksika. - Undertiden er der på nogle poster, et link til andre sider med specialviden om personerne.
Når dele af navnet er fremhævet med fed, er det fordi det var som sådan navnet sædvanligvis anvendtes.
Efter navnet, er i parentes anført den pågældendes fødselsår og dødsår.
"Biografi" består for det meste af den livsgerning eller bedrift der har ført til personens erindring i befolkningen.
Derefter, i kronologisk orden, personernes bopæle.
Når husnummeret er anført i kantede parenteser, betyder det, at dette nummer ikke med sikkerhed kan identificeres med det nuværende husnummer.
Et hul i adressernes række kan betyde at vedkommende har været bortrejst eller at vejviseren ikke har haft kendskab til den pågældende i dette tidsrum.
Københavns brande har naturligvis påvirket både husnumre og ejendommes eksistens; en liste over ændringer af gadenavne samt kort over det brandlidte område finder du her.

( Opdatering : Filen er flyttet til denne adresse 19. nov. 2009 )


På denne side: Fra 1. Aagesen til 200. Hennings.


1. Aagesen Andreas. (1826 - 1879)
Cand. juris.  Retslærd i formueret
1852: cand. juris. 1854: cancellist under justitsministeriet, 1856: Lector ved universitetet,  1857: Professor.
Adresse: 1852-70: og fremover: Nytorv 5
--------------------------------------------------------------------------------
2. Aarøe Bendt Christian Mogens (1826  - 1889)
Officer
Premierlieutenant i 16' linje Infanterie Reg. 
 
1858: Store Kongensgade 51,
1859: Brolæggerstræde 1,
1860: Vesterbrogade 85,
1861-62: Østerbrogade 64,
1863-65: Gammel Kongevej 76,
1868: Vestergade 22.
--------------------------------------------------------------------------------
3. Aaskow Urban Bruun(1742-1806)
Admiralitets medicus.
Læge, gav stødet til Fødselsstiftelsens oprettelse.
 
1773: Gothersgade,
1774: Antonigade 9,
1775 - 76: Ved stranden 14,
1777 - 78 og 1780: Østergade 18,
1782 -91: Nytorv 19
1792 - 1805: Frederiksholms Kanal 12.
------------------------------------------------------------
4. Abildgaard Nicolai Abraham (1743-1899)
Professor og Historie Mahler
I 1785 tillige justitsråd. Klassicismens hovedrepræsentant i dansk malerkunst.
1779 - 87: Frederiksholms Kanal 12,
1788 - 1809: Kongens Nye Torv 1 (Charlottenborg)
------------------------------------------------------------

5.Abildgaard Peter Christian (1740 - 1801)
Dr. Medicinæ.
Professor. Grundlægger af Den Danske Veterinærskole. 

1770: Pilestræde
1772: Kjøbmagergade 40,
1773: Raadhusstræde 2,
1774: Sankt Annæ Gade 31,
1798: Christianshavns Dronningensgade 148. (Måske trykfejl i vejviseren)
1799 - 1801: Sankt Annæ Gade 26.
------------------------------------------------------------
6. Abrahamson Werner Hans Frederik (1744 - 1812)
Officer
Premierlieutenant ved artilleriet. 1786: Captain. Forfatter. Visedigter "Min søn vil du i verden frem"

 
1773 - 74: Laxegade 4,
1775 - 80: Store Kongensgade 39,
1782 - 84: Nyhavn,
1785 - 89: Amaliegade 21,
1790 - 99: Fredericiagade 27,
1800 - 12: Fredericiagade 24.
------------------------------------------------------------
7. Adler David Baruch (1826 - 1876)
& compagni. Grosserere.
Handels- og bankmand, national politiker.
 
1851 - 53: Amagertorv 31,
1854 - 58: Bredgade 23,
1859: Frederiksberg Allé 37,
1860 - 69: Hyskenstræde 1,
1870 og fremover: Amaliegade 14.
En datter, Hanna Adler, (1859- 1947) åbnede "Frk.H. Adlers Fællesskole" på Sortedams Dossering. Landets første skole med fællesunderundervisning for piger og drenge.
Se: Københavns Historie bind 4. s.284.

------------------------------------------------------------
8. Alberti Christian Carl (1814 - 90)
Cand. juris.
1851: Rigsdagsmand, 1852: Prøvecurator ved landsover- samt hof- og stadsretten, Politiker, Stifter af "Den Sjællandske Sparekasse".
1841 - Sankt Peder Stræde 14,
1842 - 43: Studiestræde 12,
1844 - 47: Frederiksborggade 9,
1848 . 53: Frederiksborggade 11,
1854 - 62: Frederiksborggade 9,
1863 - 70 og fremover: Nørregade 7.
------------------------------------------------------------
9. Algreen-Ussing Tage (1797 -1872)
Cand.jur., Volonteur ved Det Danske Cancellie.
Juridisk professor, liberalt stændermedlem i Roskilde 1835-46. Tilhørte Den Grundlovgivende Forsamlings højrefløj, stemte som modstander af almindelig valgret imod Grundloven. Rigsrådsmedlem 1854-66, helstatsmand, Københavns borgmester 1844-46.
 
1826: Højbroplads 21,
1827: Vestergade 14,
1828 - 31: Højbroplads 4,
1833: Gammel Strand 28,
1834: Larslejstræde 17,
1835 - 38: Hauserplads 10,
1839 - 46: Skindergade 32,
1847 - 70 og fremover: Højbroplads 4.
------------------------------------------------------------
10.Allen Carl Ferdinand (1811-1871)
Mag. artium  Historiker, 1852: Professor, 1855: Dr. phil.
"De tre nordiske Rigers  Historie 1497-1536"
 
1838 - 39: store Kannikestræde 12
1841 - 45: store Kongensgade 59,
1849 - 51: Dronningens Tværgade 54
1852 - 61: Dronningens Tværgade 7,
1862 - 63: Gammel Kongevej 15,
1864 - 70 og fremover: Lykkesholms Allé 9.
------------------------------------------------------------
 11. Als Peder  Professor (1725 - 1776)
Historie- og portrætmaler, født i København 1725, død samme sted 1775.
Han var den første der vandt akademiets store guldmedalje i 1755. Han uddannede sig derefter i Italien under Rafael Mengs.
1770 - 76: Kongens Nytorv 1 (Charlottenborg)
------------------------------------------------------------
12. Ancher Peder Kofoed. (1710 - 1788)
Retshistoriker, Embedsmand. 1770: Etatzraad, 1776: Konferentzraad.

1770 - 88: store Kannikestræde 13.
------------------------------------------------------------
13. Andersen Hans Christian. (1805 -1875)
Eventyrdigter 1849: cand.phil. 1852: Professor.

1830 - 33: store Kongensgade,
1838 - 39: Nyhavn 20,
1840, 1842 - 45 og 1847: Kongens Nytorv 13,
1848: store Kongensgade 49,
1849 - 60: Nyhavn 67,
1861: Kongens Nytorv 34,
1862 - 65: Nyhavn 67,
1870: Højbroplads 21.
------------------------------------------------------------
14. Andræ Carl Christopher George (1812 - 1893)
Politiker, Matematiker "Forholdstal - valgmåden" 1836: Premier- Lieutenant i ingenieurcorpset. Adjoint i generalstaben.

1831: Brolæggerstræde 10,
1832 - 34: Vestergade 6,
1835: Boldhusgade 6,
1836: Vestergade 6,
1837 og 1839: Boldhusgade 6,
1840 - 42: Toldbodgade 10,
1843 - 46: Kronprinsessegade 36,
1847 - 59: Nørregade 33,
1860 - 70 og fremover: Østerbrogade 7 d.
------------------------------------------------------------
15. Anker Johan Peter Andreas (døbt Ancher) (1837  1876)
Premier - Lieutenant.
Artillerikommandør i Dybbølstillingen skanse II 1864. Blev fanget 18. April under stormen på Dybbølstillingen.
1869 og fremover: Overgaden oven Vandet.
------------------------------------------------------------
16. Anthon George David. (1714 - 1781)
Arkitekt. Kristianskirkens tårn.
1770 - 81: Christiansborg.
------------------------------------------------------------
17. Baden Jacob (1735 - 1804)
Sprogmand Litteraturkritiker. Professor
1782: Nørregade 18,
1784 - 86: Nørregade [27]
1787 - 89: Badstuestræde 18,
1790 - 1804: Fiolstræde 4 - 6.
------------------------------------------------------------
18. Baggesen Jens Immanuel (1764 - 1826)
Professor
1792: Stormgade 16,
1814: Kongens Nytorv 34,
1816: Kronprinsessegade 16,
1817: Brolæggerstræde 14
------------------------------------------------------------
19. Balle Nicolai Edinger (1744 - 1816)
Biskop for Sjællands stift.
"Balles lærebog"  1774: Professor, 1775: Doktor 1782: Hofprædikant, 1784: Biskop.

1773: Kjøbmagergade 52,
1774 - 84: Studiestræde 6,
1785 - 1809: Nørregade 11,
1810 - 12: Gothersgade [49]
1813 - 17: Gammel Torv 18
------------------------------------------------------------
20. Bang Frederik Ludvig (1747 - 1820)
Doktor, professor. Læge, Medicinsk og teologisk forfatter.
 
1775 - 1801: Amaliegade, Frederiks Hospital,
1802 - 05: Kjøbmagergade 9,
1807: Fiolstræde 4, 6.
1808 - 10: Amagertorv 33,
1811: Kronprinsensgade 8,
1812 - 14: store Strandstræde 18,
1815 - 21: store Kannikestræde 1
------------------------------------------------------------
21. Bang Jens (1737-1808)
Viceborgmester. Læge, anatom, arkitekt.
1802 - 03: Gammel Torv 18,
1804 - 05: Amagertorv 6,
1807 - 08: Kongens Nytorv 1. ( Charlottenborg.)
------------------------------------------------------------
22. Bang Peter George (1797 - 1861)
Jurist Politiker, 1825: Assessor i Landsover- samt Hof- og Stadsretten.
 
1825 - 28: Vandkunsten 13,
1829: Kronprinsensgade 5,
1830 - 48: Aabenraa 31,
1849: Strandgade 12,
1850 - 51: Dronningens Tværgade 5,
1852 - 56: Frederiksberg Bredgade 11,
1857 - 61: Frederiksholms Kanal 24.
------------------------------------------------------------
23. Bardenfleth Carl Emil (1807 - 1857) Kammerjunker, Politiker.
1829 - 32: Amalienborg,
1842: Gothersgade 8,
1843: Christiansborg,
1849 - 51: Amaliegade 7,
1852: Amaliegade 12,
1857: Kronprinsessegade 18.
------------------------------------------------------------
24. Barfod Povl Frederik (Undertiden: Barfoed. (1811 - 1896)
Cand. phil. Politiker, Historisk forfatter, bibliothekar ved Det Skandinaviske Selskab.

1842 - 44: Frederiksberg Bredgade  18,
1845 - 46: Gammel Kongevej "Søvang" (Ukendt stednavn)
1847: Farimagsvej Matr. Nr. 85,
1848 - 51: Nørregade 23,
1855 - 58: Vesterbrogade 67,
1859: Vesterbrogade 99,
1860 - 67: Frederiksb. Allé 55
1868 - 70 og fremover: Allégade 24.
------------------------------------------------------------
25. Bargum Henning Frederik (født 1733, forlod Danmark 1774)
Directeur. Handelsmand, Stifter af det danske Guinesiske Compagni - slavehandel.
1771 - 74: Amaliegade 18.
------------------------------------------------------------
26. Bastholm Christian (1740 - 1819)
Præst i Helsingør, teologisk forfatter. 1775: Tillige doktor.  
 
1773 - 77: Citadellet
1779 - 80: Raadhusstræde 15.
1782: Hyskenstræde 3,
1784 - 94: Gammel Strand 46,
1795 før branden: Gammel Strand 44, S.å. efter branden: St. Annæ Plads 10.
1796: Borgergade 47,
1797 - 98: Vestergade [32] nu Rådhuspladsen 35, 37,
1799 - 1800: Badstuestræde 18,
1812: Toldbodvej 6 - 10, (nu: Esplanaden)
1813: Vestergade 3,
1814 - 18: Nørregade 51.
------------------------------------------------------------
27. Bay David Wilhelm Rudolph (1791 - 1856)
Volontør Komponist. "Vift stolt på Kodans bølge"  Professor, kongelig Kammermusicus, Cantor ved Holmens Kirke.
Linket til Bays slægt er midlertidigt nedlagt.
 
1816: Frederiksberggade 28,
1823, 1830 - 32: Bredgade 29,
1833: store Kongensgade 68,
1834: Dronn. Tværgade 28,
1835 - 37: Sølvgade 34,
1838 - 39: Holmens Kanal 4,
1840: Laxegade 32,
1841 - 42: Holmens Kanal 24.
1844: Nikolajplads 23,
1845 - 47: Holmens Kanal 24,
1848 - 50: Holmens Kanal 22,
1851 - 56: Slotsholmsgade 12
------------------------------------------------------------
28. Behagen Gysbert (1725 - 1783)
Agent, Etatsråd, Storhandlende, Sukkerraffinadør.
1770: Strandgade 26,
1771: store Kongensgade der senere blev Wildersgade 39,
1772 - 83: Strandgade 26.
------------------------------------------------------------
29. Behrend Carl Jacob (1803-46)
Bogtrykker. Har forlag af viser og besørger lejlighedsdigte. Visedigter: "Poeten i Aabenraa".
 
1828 - 29: Møntergade 7,
1830: Brolæggerstræde 8,
1831: Møntergade 7,
1832: Aabenraa 18,
1833: Rådhusplads 45, 47,
1834: Gammel Mønt,
1835: Studiestræde 27,
1836 - 39: Møntergade 2,
1840 - 46: Aabenraa 3.
------------------------------------------------------------
30. Bendz Vilhelm Ferdinand (1804 - 32)
Portraitmaler. Figurmaler. Elev af Eckersberg. Født i Odense, døde pludseligt på en rejse til Italien.

1829: Aabenraa 27,
1830 - 31: Dronningens Tværgade 61.
------------------------------------------------------------
31. Berger Johan Chilian Just von (1723 - 1791)
Læge, virkede for oprettelse af Koppeindpodningsanstalten, Frederiks Hospital, Botanisk Have og Kirurgisk Akademi.
1770 - 89: Frederiksholms Kanal 12.
------------------------------------------------------------
32. Berggren Andreas Peter (1801 - 1880)
Komponist, udgiver af folkevisemelodier.    
 
1826: Ved Stranden 4,
1828 - 29: Sølvgade 18,
1830: Kronprinsessegade 44,
1831 - 33: Tornebuskegade 7,
1834: Nyhavn 35,
1835: Ny Kongensgade 11,
1836: Nybrogade 6,
1837: Kjøbmagergade 56,
1838 - 42: Nørre Voldgade 46,
1843 - 51: Nørre Voldgade 28,
1852: Amagertorv 1
1853 - 59: Nørre Voldgade 28,
1860 - 62: Nørre Voldgade 42,
1863 - 68: Nørrebrogade 11,
1869: Fælledvej 9,
1870: og fremover: Dosseringen 18.
------------------------------------------------------------
33. Berling Johan Carl  (1812- 1871)
Bladudgiver, Hofembedsmand.
1835: Fuldmægtig 1836: Bestyrer af den berlingske Tidendes contoir og Officin, 1840: Tillige bogtrykker. 1849: Etatsråd, privatsecretair hos Kongen. 1850: Geheime etatsråd og kammerherre, general - casserer for Hs.Maj. Kongens civilliste.
Har bureau på Christiansborg Slot. 1852: Endvidere rejsemarskal. 1861: Alene kammerherre.
1835 - 55: Pilestræde 34,
1856 - 60: Christiansborg slot,
1861: Pilestræde 34,
1862 - 64: Kronprinsessegade 30,
1865 - 70: og fremover: Ordrup.
------------------------------------------------------------
34. Bernstorff Andreas Peter (1735 - 1797)
Undertiden: Bernstorf.
Hofembedsmand 1773: Greve, geheimeråd, 1778: Statsminister.
1773 - 74 og 1776 - 80 og 1785 - 97: Bredgade 42.
(Tidligere gade nr. 40. Det Bernstorffske palæ, senere Prins Ferdinands og senest Kong Georges palæ).
------------------------------------------------------------
35. Bernstorff Christian Günther (1769 - 1835)
Statsmand. 1798 - 99 greve, statssecretair.
1798 - 99: Bredgade 42,
1800 - 11: Sankt Annæ Plads 5.
------------------------------------------------------------
36. Biehl Charlotte Dorthea (1731 - 1788)
Jomfru
Undertiden Biel, Bihl.
Forfatterinde, oversatte "Don Quixote".
1776 - 79: Kongens Nytorv 1, (Charlottenborg)
1780 - 1783: Kongens Nytorv 24,
1784: Bredgade 19,
1785: Kongens Nytorv 269, (Måske en trykfejl for 169 - gade nr. 22)
1786 - 88: Kongens Nytorv 22.
------------------------------------------------------------
37. Bille Carl Steen Andersen  (1828 - 1898)
Sønnesøn af efterfølgende Steen Andersen Bille nummer 38 i denne liste.
Journalist. 1853: Cand. juris.. Siden 1851 redaktør af "Dagbladet" - Politiker, født i Nykøbing S. 1.Juli student fra Sorø Skole 1846. Interessante "Skizzer fra England"
1854: Vimmelskaftet 49,
1855 - 59: Kjøbmagergade 9,
1860 - 64: Kultorvet 4,
1865 - 70 og fremover: Nørregade 31.
------------------------------------------------------------
38. Bille Steen Andersen (1751 - 1833)
Søe capitain. Kammerjunker. Geheimestatsminister. Leder af Kjøbenhavns Søforsvar.
 
1792 - 94: Dronningens Tværgade 40,
1795 - 97: Amaliegade 14,
1798 - 1801: Kjøbmagergade 38,
1802: Østergade (Intet nr. anført)
1803 - 15 Bredgade 42,
1816 og 1823 - 33: Amaliegade 22.
------------------------------------------------------------
39. Bille Steen Andersen (1797 - 1883)
Søn af ovenstående nummer 38 i denne liste, Steen Andersen Bille.
Søofficer. Galathea's jordomsejling. 1823: Lieutenant i søetaten. 1824: Tillige kammerjunker.
1823 29: Amaliegade 22,
1830 - 32: Bredgade 32,
1833 - 42. Bredgade 45,
1843: store Kongensgade 59,
1844 - 46: Bredgade 30,             
1847 - 55: Dronningens Tværgade 4,
1856: Amaliegade 39,
1870: og fremover: Kongens Nytorv 4.
------------------------------------------------------------
40. Bindesbøll Michael Gottlieb Birckner (1800 - 1856)
Arkitekt, Thorvaldsens museum.
 
1831: Stormgade 23,
1832 - 34: Krystalgade 21,
1839: Bredgade 4,
1840 - 41: Kjøbmagergade 13,
1842 - 47: Skindergade 23,
1850 og 1852 - 56: Skindergade 23.
------------------------------------------------------------
41. Bing Meyer Hermann (1807 - 83)
Handelsmand. 1836: Fuldmægtig. 1839: bog og papirhandler. "Bing og Grøndahl".
 
1832: Kronprinsensgade 11,
1833 - 35: Kronprinsensgade 14,
1836 - 39: Sværtegade 4,
1840 - 42: Kronprinsensgade 10,
1843 - 45: Kronprinsensgade 6,
1846 - 70 og frem: Pilestræde 37.
------------------------------------------------------------
42. Bissen Herman Vilhelm (1798 - 1868)
Billedhugger, Landsoldaten i Fredericia. 1841: Professor ved kunstacademiet. Istedløven.
 
1835: Kongens Nytorv 1 (Charlottenborg),
1836 - 38: Ny Kongensgade 17,
1839 - 41: Rådhusplads 55 (ejendommen nedrevet, grunden indraget under hjørneejendommen,  hjørnet hørte til Frederiksberggade)
1843 - 68: Frederiksholms Kanal 28.
------------------------------------------------------------
43. Blixen-Finecke Carl Frederik Axel Bror (1822 - 1873)
Baron, Politiker, udenrigsminister for hele monarchiet, minister ad interim for hertugdømmet Slesvig, medlem af rigsrådet.
1852: Bredgade 35,
1853: Amaliegade 42,
1860 - 64: Amaliegade 5.
------------------------------------------------------------
44. Bluhme Christian Albert (1794 - 1866)
Statsmand, geheime conferentsråd. Tronfølgeloven 1853, freden 1864.
 
1821: Kronprinsessegade 8,
1822 - 23: Fredericiagade 45, 
1830: Kronprinsessegade 4,
1832: Kronprinsessegade 30,
1844 - 45: Sankt Annæ Plads 9,
1846 - 49: store Kongensgade 77,
1850: Bredgade 23,
1852: Christiansborg,
1853 - 54: Amalienborg,
1855: Amaliegade 22,
1856 og 1861: Amalienborg,
1862 - 63: Amaliegade 6,
1864 - 67: Bredgade 30.
------------------------------------------------------------
45. Blædel Nicolai Gottlieb (1816 - 1879)
cand. theol. lærer Præst, medstifter af Københavns Indre Mission.
 
1845 - 46: Strandgade 14,
1847: Badstuestræde 17,
1848: Nørre Voldgade 42,
1849: Vandkunsten 3,
1850: store Kongensgade 94,
1851 - 59: Gothersgade 14,
1869 - 70 og fremover: Bredgade 29.
------------------------------------------------------------
46. Bodenhoff  Andreas Hansen (1723 - 1794)
1770 - 94: Nyhavn 31.
------------------------------------------------------------
 Bojejunge: Se under "Junge".
------------------------------------------------------------
47. Bornemand Frederik Christian (1810 - 1861)
Cand. juris.. Retsfilosofi, Arveret Strafferet.
 
1837 - 38: Nørregade 10,
1839: Skindergade 4,
1840 - 43: Gammel Strand 42,
1844 - 47: Gammel Torv 24,
1848: Frederiksborggade 14,
1849 - 52: Skindergade 28,
1853 - 55: Strandgade 46,
1856 - 58: Fredericiagade 16,
1859 - 61: Brolæggerstræde 9.
------------------------------------------------------------
48. Borre Peter (1720 - 1789)
Agent. 1770: Agent,
1773: Hofagent, 1782: Etatsråd,  [1770 - 71 anføres kun "Christianshavn"] Sukkerraffinadør, Administrator for tobakshandelen.
1770 - 82: Strandgade 44,
1784: Vesterbrogade 108,
1785: Løngangsstræde 23,
1786 - 87: lille Kongensgade 1,
1788 - 89: Løvstræde 1.
------------------------------------------------------------
49. Bournonville Antoine (1760 - 1843)
Balletmester. 1803: Første dandser, 1804: Første solo dandser ved Theatret.
1798: Holmens Kanal 14,
1799 - 1802: Nyhavn ved Mynten, (Intet nummer anført)
1803 - 1810: Vingaardsstræde 21,
1838 - 40: store Kongensgade 74.
------------------------------------------------------------
50. Bournonville Anton August (1805 - 1879)
Balletmester. Balletkomponist,
1814: Første solodandser. 1824: Forhen solodandser.
 
1849 - 51: Strandgade 50,
1830: Vingaardsstræde, (intet nummer anført)
1831, 1833: Laxegade 28,
1834: Østergade 3,
1835 - 40: Borgergade 47,
1841: Gammel Strand 46,
1842 - 45: Nikolajplads 34,
1846 - 48: Nikolajgade 22,
1852 - 55: Frederiksholms Kanal 16,
1857: Nikolajgade 22,
1858 - 59: Pilestræde 45,
1860 61: Nørregade 33,
1865: Kongens Nytorv 6,
1869 - 69: Nybrogade 8,
1870 og fremover: Nyhavn 63.
------------------------------------------------------------
51. Boye Caspar Johannes (1821 - 1894)
Præst Sognepræst til Garnison sognekirke. Forfatter til tragedier og salmer.
1848 - 53: Bredgade 29.
------------------------------------------------------------
52. Brandes Ludvig Israel  (I ældre vejvisere: Brandis).
(1821 - 1894)
Læge, 1848: Cand. med. chir. 1849: Licent. med. 1851: Dr. med. Stifter af Sygehjemmet.

1848 - 52: Amaliegade 26-36. (Indtil 1892 Almindeligt Hospital, gade nr. 26, 28.)
1853: Klareboderne 6,
1855 - 56: Dronningens Tværgade 19,
1857: Amaliegade 27.
1858 - 62: Kjøbmagergade 41,
1863 - 64: Amagertorv 15,
1865: Amaliegade 26 - 36,
1866 - 70: og fremover: Kronprinsessegade 44.
------------------------------------------------------------
53. Brandis Joachim Dietrich (1762 - 1845)
Læge, naturfilosof. 1811: Livmedicus. 1845: Archiater, livmedicus hos enkedronningen, Dr. med. professor. 1811 findes han ikke i vejviseren, men i et fagregister.         
 
1810: Sankt Annæ Plads 1,
1811: Amaliegade 13,
1812: Pilestræde 17,
1813 - 14: Toldbodvej 32, (nu: Esplanaden)
1815 - 18: Vesterbrogade 108,
1819 - 21: Bredgade 30,
1822 - 24: lille Strandstræde 20,
1825 - 29: Højbroplads 21,
1830: Holmens Kanal 12,
1831 - 41: Kronprinsessegade 30,
1842 - 44: Bredgade 33
1845: Amaliegade 13.
------------------------------------------------------------
54. Brandt Carl Joachim (1817 - 1889)
Cand. theol. Præst, litteraturhistoriker, forfatter.                  
 
1843: store Kannikestræde 11,
1844: Grønnegade 16,
1845 - 52: Lavendelstræde 14,
1853 - 54: Rahbeks Allé 21, 33,
1855 - 56: Vesterbrogade 122,
1857 - 59: Haraldsgade 61,
1860: Løgstørgade 26.
------------------------------------------------------------

55. Brandt Enevold (1738 - 72)
1771: Kammerherre. 1772: Greve, Struensees ven, Christian den syvendes bevogter.
1771 - 72: Christiansborg.    
------------------------------------------------------------
56. Bredal Niels Krog (1733 - 1778) (Stavet Bredahl i vejviseren.)
Digter: "Tronfølgen i Sidon"  Borgemester og Commerce Directeur. "Kg.n.T. 406".
1772 - 77: Holmens Kanal 2.
------------------------------------------------------------
57. Bredsdorff Jacob Hornemann (1790 - 1841)
Sprogforsker, naturvidenskabsmand. 1822: Dr. Philos. 1823: Assistent ved det kgl. Naturalmusæum. 1824: Lector i Mineralogien.     
1822 - 28: Pilestræde 47.
------------------------------------------------------------
58. Broberg Christian August  (1811 - 1886)
Handelsmand, politiker. 1837: Student. 1852: Grosserer. 1859: Etatsråd.
1837 - 70 og fremover: Strandgade 36.
------------------------------------------------------------
59. Brock Gustav Edvard (1816 - 1878)
National liberal politiker, jurist. Se Rigsretsagen 1856. 1840: Cand. juris. 1841: Fuldmægtig. 1847: Copist under General - Postdirektionen 1848: Prøvecurator ved den kgl. Landsover- samt Hof- og Stadsret.
1839: Frederiksberggade 23,
1840 - 48: Nørregade 12,
1849 - 56: Badstuestræde 18,
1857 - 67: Frederiksborggade 1,
1863 - 70 og frem: Sankt Annæ Plads 3.
------------------------------------------------------------
60. Brock Niels (1731 - 1802)
Handelsmand, legatstifter. Grosserer. "Brockske Handelsskoler".
1771 - 75: Brogade 5
1776 - 77 og 1784 - 1802 : Strandgade 36.
------------------------------------------------------------
61. Brosbøll Johan Carl Christian (1816 - 1900)
Forfatter - "Carit Etlar". 1846 - 47: Student.
1846 - 47: Klosterstræde 24,
1848 - 49: Ny Kongensgade 7,
1850 - 70 og frem: Carit Etlars Vej 4.
------------------------------------------------------------
62. Brun Johan Christian Constantin (1746 - 1836)
I ældre vejvisere: "Bruun".
Handelsmand, gift 1783 med forfatterinden Friederike Brun født 1765 død 1835. 1786 - 97: Agent. 1797: Justitsråd.
1786 - 97: Amaliegade Matr. Nr. 71 A-131.
1798 - 1836: Dronningens Tværgade 2 .
------------------------------------------------------------
63. Bruun Malthe Conrad (1775 - 1826)
Forfatter til "Aristokraternes Katekismus"  Geograf. Litteratus.
Blev landsforvist:
1795: Bredgade 8. (Måtte herefter flygte til Sverige, senere over Hamborg til Paris.)
------------------------------------------------------------
64. Bruun Thomas Christopher (1750 - 1834)
Sprogmester. Forfatter: "Mine fritimer". 
1786 - 97: Grønnegade 43,
1798 - 1809: Brolæggerstræde 5,
1811 - 12: Dronningens Tværgade 56,
1813 - 18: Kjøbmagergade 61,
1819 - 34: Hyskenstræde 2.
------------------------------------------------------------
65. Brünnich Morten Thrane (1737 - 1827)
Navnet staves undertiden Brünnick, Brynich, Brünniche.
Zoolog, mineralog, stifter af universitetets Naturhistorisk Museum.
1770 - 75 og 1777 - 79: Nørregade 8-10,
1814: Løvstræde 7,
1815: Kjøbmagergade 18,
1816 - 20: Kjøbmagergade 45,
1821 - 27: Peder Hvitfeldts Stræde 9.
------------------------------------------------------------
66. Brøchner Hans (1820 - 1875)
Filosof. Mag.art.
1843 - 46: Kjøbmagergade 45.
1849: Vester Voldgade 89.
1850: Løngangsstræde 39,
1851 - 54: Pilestræde 38,
1855 - 60: Nørrebrogade 11,
1861: Sortedamsgade 3,
1862: Nørrebrogade 8,
1863 - 67: Læssøgade 4,
1868 - 70: Sankt Hans Gade 9.
------------------------------------------------------------
67. Brøndsted Peter Ole (Oluf) (1780 - 1842) født 17. november i Fruering i Aarhus stift hvor faderen var præst, familien flyttede til Horsens. Han døde søm følge af et styrt med en hest d. 26. juni 1842.
Staves under tiden Brønsted.
Arkæolog.  Læs også : "Breve fra P.O. Brøndsted 1801-33"  - 1815: Professor. 1816: Tillige Doktor.
1815 - 19: Gammel Strand 40,
1833 - 34: Vestergade 7,
1835 - 42: Nørregade 20.
 Læs Tom Brøndsteds side
------------------------------------------------------------
68. Buntzen Andreas (1781 - 1830)
Capitain og grosserer 1830 tillige kornskriver. Hjemmet var samlingssted for kunstnere og forfattere.
1805 - 22: Overgaden oven Vandet 54, 56,
1823 - 30: Overgaden oven Vandet 2.
------------------------------------------------------------
69. Burmeister Carl Christian (1821 - 1898)
1847: Mechanicus og maskinbygger. Firma: "Baumgarten & Burmeister" Stifter af "Burmeister & Wain".
1847 - 70 og frem: Overgaden neden Vandet 9.
------------------------------------------------------------
70. Bülow Frantz Christopher (1769 - 1844)
Frederik VI 's ven og rådgiver. 1802: Generaladjudant, 1804: Tillige capitain ved kronprindsens regiment og chef for general-commando-contoiret.
1802 - 04: Amalienborg, Cronprindsens palæ,
1805 - 10: Amaliegade 16,
1811 - 44: Frederiksholms Kanal 12.
------------------------------------------------------------
71. Bülow Frederik Rubeck Henrik von (1791- 1858)
Øverstbefalende i slaget ved Fredericia. capitain ved det 2' jyske inf. reg.

 
Ekspertviden om Bülow: Klik her.


1821 - 22: Kronprinsessegade 8,
1823 - 24: Rosengaarden 6,
1825: Klareboderne 16,
1826: Brolæggerstræde 1,
1827: Nørre Voldgade 68,
1828 - 30: Brogade [1],
1831 - 32: Larslejstræde 13,
1833 - 37: Nørregade 16,
1838: Nyhavn 43,
1841 - 42: Wildersgade 60,
1843 - 44: store Kongensgade 40,
1845 - 48: Kastelsvej 18,
1849 - 50: Østerbrogade 50,
1851 - 52: store Kongensgade 40,
1856: Gammelholm,
1857: Amalienborg.
------------------------------------------------------------
72. Bülow Johan (1751 - 1828)
Hofmand, Mæcén, ejer af Sanderumgaard. 1784:  Kammerherre og Hofmarschal hos Kronprinsen. 1791: Geheime-raad. En god indgang til studier af Bülow vil være artiklen i "Lolland Falsters historiske Samfunds Aarbog" 1930.
1784 - 92: Christiansborg.
------------------------------------------------------------
73. Bødtcher Ludvig Adolph (1792 - 1874)  født 22. april.
Digter, cand. phil.
1836 - Ny Adelgade 5,
1837 - 41: lille Kongensgade 6,
1842 - 70: og frem: Sværtegade 5.
------------------------------------------------------------
73. Bøgh Erik Nicolai  (1822 - 1899)
Litteratus. Forfatter, Journalist, Teaterdirektør. født i Kbh. d. 17. januar - Skolelærer på Sjælland, og kom senere til Kristiania, (Oslo)
1851 - 54: Nyhavn 23,
1855: Gammel Kongevej 160,
1856 - 70 og fremover: Fredericiagade 16. 
------------------------------------------------------------
74. Callisen Heinrich (1740- 1824)
"Den danske kirurgis fader" 1776: Professor, 1784: Justitsraad, 1804 : Etatsraad og professor, 1812: Conferentsraad.
1774 - 75: store Kongensgade 31.
1776 - 1824: Amaliegade 9.                                                          
(En del fejl i vejviseren, men disse adresser er korrekte)
------------------------------------------------------------
75. Carstens Adolph Gotthard (1713 - 1795)
Embedsmand, Litterat. 1779: Conferentsråd 1784: Geheimeråd.
1770 - 78: Frederiksberggade [4]
1779 - 94: Nørregade 31,                             
1795 - 96. Silkegade 13.
------------------------------------------------------------
76. Carstensen George Johan Bernhard (1812 - 1857)
født i Algier hvor faderen var generalconsul. Opholdt sig i USA fra 1837-1841. 2 sønner i Amerika: Gustav Arnold C.- prædikant  og John van Vlierden C. generaldirektør i et jernbaneselskab.
Journalist. Grundlagde Tivoli 1843, vintertivoliet "Casino" 1847, senere omdannet til teater, og 1856 "Alhambra" på Frederiksberg. Udgiver af "Figaro"

 
Georg Carstensen, Tivolis grundægger
1842: Laxegade 9,
1843 - 45: Gammel Strand 40,
1846: Amaliegade 10,
1847: Amaliegade 22,
1848: Vimmelskaftet 44,
1857: Gothersgade [49].
------------------------------------------------------------
77. Casorti Giuseppe (1749 - 1826)
Undertiden stavet Cassorti
Mimiker og pantomimekomponist, Theaterbestyrer.
1816: Vesterbrogade 68, 70,
1817 - 19: Vesterbrogade 55,
1823 - 26: Vesterbrogade 46.
------------------------------------------------------------
78. Chievitz Poul (1817 - 1854)
Forfatter. Var i nogle år handelscomptoirist, men følte sig ikke på den rette hylde og opgav. I romaner skildrer han livet fra de mindre dannede kredse; leverede også småkomedier og vaudeviller.
1841 - 48 og 1850 - 54: Aabenraa 5.
------------------------------------------------------------
79. Christensen Balthasar Matthias (1802 - 1882)
Politiker, medstifter af  "Bondevennernes selskab". Landsover- samt Hof- og Stadsrets Prøvekurator.
 
1835 og 1838 - 39: Graabrødretorv 10,
1840 - 42: Nørregade 12,
1843 - 44: Skoubogade 6,
1845 - 46: Nørregade [5]
1847 - 49: Vimmelskaftet 43, 
1850: Stormgade 5,
1851 - 53: Frederiksberggade 26,
1854 - 55: Nybrogade 8,
1856 - 57: Brolæggerstræde 6,
1858 - 62: Teglgaardsstræde 5,
1863 - 69: Godthåbsvej Grøndal,
1870 og frem: Christiansborg.
------------------------------------------------------------
80. Classen Johan Frederik (1725 - 1792)
Undertiden:  Friderich.
Født 11. Februar 1725 i Kristiania som søn af byens organist J. F. Claussen (Classen) fra Sønderborg og Marie Walter fra Norge. Død syg og forpint den 24. marts 1792. Bisat i Vinderød kirke i marmorsarkofag.
Stifter af Det Classenske Fideikommis. - En omfattende biografi med breve findes i "Lolland -Falsters Historiske Samfunds Aarbog" 1918, 1922 og omtaler i flere andre årgange, bl. a. 1929.
 
Classens have

1770 - 92: Amaliegade 40, 42
------------------------------------------------------------
81. Clausen Henrik Nicolai (1793 - 1877)
Teolog, Nationalliberal politiker. 
I "Lolland-Falsters Historiske Aarbog" 1921 og 1922 er offentliggjort en del breve til fætteren, sognepræst
N. Clausen Bagge.
1822 - 27: Kronprinsessegade 22.
------------------------------------------------------------
82. Clemens Johan Frederik (1748 - 1831)
Dansk kobberstikker.
1785: store Brøndstræde 16,
1786 - 89: Nørregade 39,     
1796 - 98: Solitudevej, Solitude,
1799 - 1831: Kongens Nytorv 1 (Charlottenborg).
------------------------------------------------------------
83. Clementin Niels Hjersing (1721 - 1776)
Skuespiller ved det Kongelige teater fra dets oprettelse. 
1774 - 75: store Kongensgade 39.
------------------------------------------------------------
84.Colbjørnsen Christian(1749 - 1814)
Jurist, hovedophavsmand til landboreformerne efter 1784.
 
1774: Kjøbmagergade 52,
1775 - 76: Kjøbmagergade 46,
1777 - 82: Amalienborg,
1784 - 85 og 1788 - 89: Amaliegade 5,
1790: Østergade 54,
1791 - 94: Vingaardsstræde 1,
1795 - 98: Ny Kongensgade 6,
1799 - 1807: Raadhusstræde 1,
1808 - 12: Stormgade 10,
1813 - 14: Kongens Nytorv 28.

------------------------------------------------------------
85. Colbjørnsen Jacob Edward (1744 - 1802)
Retslærd. 1772: Hoyeste Rets Advocat, 1773: Professor.
1772 - 73: Gothersgade 10,
1774 - 76: Kjøbmagergade 52,
1777 - 80: Fiolstræde 4 - 6.
1784 - 87: Kjøbmagergade 52,
1788 - 1802: Amaliegade 5.

------------------------------------------------------------
86. Colding Ludvig August (1815 - 1888)
Fysiker, opdager af "varmeækvivalentet" og loven om "energiens konstans".
 
1842 - 44: Studiestræde 12,
1845: Ny Kongensgade 9,
1846 - 48: Knabrostræde 6,
1849 - 52: Vestergade 14,
1853: Vesterbrogade 60,
1854 - 58: Nørre Voldgade 78,
1859 - 70 og frem: Studiestræde 54.
------------------------------------------------------------
87. Collin Jonas (1776 - 1861)
Finansembedsmand, H.C. Andersens beskytter og godgører. 1802: Fuldmægtig i Finantscollegiets secreteriat, 1807: Tillige secretair samme sted, 1808: Bankkommisair, 1813: Assessor i Finantscollegiet, 1814: Justitsråd, 1815: Etatsråd 1816: deputeret for finantserne og 1822: Theaterdirecteur, 1827: Medlem af Commissionen for det militaire manufakturvæsen, 1830: Conferentsråd, 1835: Deputeret i Rentekammeret.
1802 - 38: Bredgade 4,
1839 - 61: Amaliegade 9.
------------------------------------------------------------
88. Coninck Frédéric de (1740 - 1811)
Navnet også stavet: Coningh, Conik Connik, Connink.
Storhandlende, ejer af Dronninggård. Agent.
1770 - 83: Nybrogade 12, (I ældre vejvisere: Snaregade, Kalleboerne, Kalleboe strand, ved Stranden)
1784 - 93: Dronningens Tværgade 2,
1794 - 1811: Bredgade 43.
------------------------------------------------------------
89. Dahlerup Hans Birch (1790 - 1872)
Søofficer, reorganisator af den østerigske marine, memoireforfatter.
 
1808: Opført i vejv. uden adresse,
1823: Nyboder, Olfert Fischers Gade 43,
1824 - 26: store Kongensgade 92,
1828 - 29: store Kongensgade 45,
1830: Frederiksholms Kanal 24,
1831 samt 1833 - 36: Vingårdsstræde 1,3,
1837: Valkendorffsgade 19,
1841 - 42: Hauserplads 14,
1843 - 45: Stormgade 12,
1846 - 47: Kompagnistræde 22,
1848 - 49: Frederiksberg Bredegade 2,
1852: Dronningens Tværgade 5.
1854: Gammel Kongevej 15,
1855: Vesterbrogade 72,
1856: Vesterbrogade 48,
1857 - 61: Vodroffsvej [Mosendal],
1866 - 70 og fremover: Nyvej 20.
------------------------------------------------------------
90. Dajon Nicolai (1748 - 1823)
Billedhugger, "Tapperhed" og "Borgerdyd" på Frihedsstøtten. Erholdt den store guldmedalje 1766. Opholdt sig i 1775-82 i Tyskland, Frankrig og Italien.
1786 - 1823: Frederiksholms Kanal 28.
------------------------------------------------------------
91. Dalhoff Jørgen Balthasar (1800 - 1890)
Kunsthåndværker, stifter af Industriforeningen. Hof-guldsmed.
1828: Bredgade 6,
1829 - 30: lille Kongensgade 3,
1831 - 32 lille Kongensgade 14,
1833 - 35: Gothersgade 38,
1836 - 41: Sankt Annæplads 10,
1842 - 70 og frem: Adelgade 77.
------------------------------------------------------------
92. Dalsgaard Christen (1824 - 1907)
Kunstmaler: Tegnelærer ved Sorø Akademi 1869 - 92 Professor. Skildrede Nordjysk almueliv, udførte mange altertavler og religiøse motiver. Født i Jylland, kom til København som 18-årig.
1851: Kultorvet 13,
1853 - 57: Kongens Nytorv 6,
1858 - 63: Grundtvigsvej 3.
------------------------------------------------------------
93. Dampe Jacob Jacobsen (1790 - 1867)
Født i København den 10. Januar 1790, student 1804, theologisk candidat 1809, Dr. philos 1812. Dødsdømt - sad fanget på Kristiansø - fik amnesti. Død på Københavns Kommunehospital
Biografi: Dampes skæbne
 
1816: Studiestræde 3,
1818 - 19: Skindergade 6,
1849: Graabrødretorv 19 - 23,
1850: Nørrebrogade 54,  60,
1851: Farvergade [12],
1852 - 53: Mikkelbryggersgade 8,
1854 - 57: Graabrødretorv 19, 21,
1858 - 67: Vester Voldgade 23.
------------------------------------------------------------
94. Dannemand Frederikke Benedicte (1790 - 1862)
- Oprindelig Bente Mortensdatter Andersen Rafsted.
Frederik d. sjettes mangeårige kvindelige bekendtskab. Hun fødte kongen fire børn der adledes, medens hun selv fik rang af oberstinde. Hun døde den 23. december 1862 og findes derfor også i vejviseren 1863.
1821 - 47: Toldbodvej 34 (indtil 1884: Gade nr. 26) (nu: Esplanaden)
1848 - 62: Toldbodvej 32. (nu: Esplanaden)
------------------------------------------------------------
95. Danner Louise Christine (1815 - 1874)
Lensgrevinde.
Oprindelig Louise Christine Rasmussen, født i København af en borgerlig familie d. 21. april 1814. Blev d. 7. august 1850 i Frederiksborg Slotskirke af biskop Mynster ægteviet til Frederik d. syvende
til venstre hånd. Havde en modeforretning i Vimmelskaftet 38, og anvndte som den første i Danmark en reklame-vinduesdukke i 1844. Begravedes i Jægerspris Slotspark. Nylig udkommet: "Din Hengivne Louise". Private breve. (1999.)
1835 - 36, 1838 - 41:
Borgergade 36,
1845 - 46: Vimmelskaftet 38,
1847: Amagertorv 16,
1865 - 70 og frem: Ny Vestergade  nummer 13.
------------------------------------------------------------
96. David Christian George Nathan (1793 - 1874)
Nationaløkonom, Politiker. 1858: Nationalbankdirektør, Professor i statsøkonomi, Afskediget for sine artikler i "Fædrelandet" som han oprettede i 1834. Finansminister: 1864 - 65, Grundlægger af det nye fængselsvæsen.
1825: Holmens Kanal 38,
1826 - 27: store Kongensgade 55,
1828: Østergade 18,
1829: Nørre Voldgade 82,
1830-31: Amaliegade 12,
1832 - 34: Hauserplads 10,
1835: Kongens Nytorv 6,
1837 - 38: Nørregade 40,
1839 - 57: Kjøbmagergade 62,
1858 - 70 og frem: Dronningens Tværgade 7.
------------------------------------------------------------
97. Davidsen Jacob (1813 - 1891)
Litteratus, Journalist, forfatter: "Fra det gamle Kongens Kjøbenhavn" Bogtrykker, Redactionssecretair. 1853: Redacteur af "Flyveposten".
 
1843: Gothersgade 59 (ejendommen nedrevet 1909)
1844 - 45: Stormgade 5,
1846: Østergade 44,
1847: Hummergade 12,
1848 - 49: Skindergade 24,
1850: Gammel Strand 40,
1851 - 53: Kompagnistræde 29,
1854 - 58: Frederiksberg Allé 42,
1859 - 61: Allégade 20,
1862 - 70 og frem: Boldhusgade 3.
------------------------------------------------------------
98. Deichmann Jacob (1788 - 1853)
Boghandler - Gyldendals Boghandel.     
1810 - 53: Klareboderne 3.
------------------------------------------------------------
99. Dockum Charles Edouard van (1804 - 1893)
Søofficer. Minister, memoireforfatter.
1828 - 33: Bredgade 33,
1840: Sølvgade 20,
1842 - 44 Skindergade 27,
1845 - 46: Amaliegade 11,
1847 - 52: Bredgade 68, 70,
1853 - 57:  Dronningens Tværgade 7,
1858: Sankt Annæ Plads 22,
1861 - 70 og frem: Sølvgade 26.
------------------------------------------------------------
100. Dockum Jost van (1753 - 1834)
Søofficer, Chef for batteriet Prøvestenen i 1807.
 
1774 - 77: Klareboderne 16,
1784 - 97: Fredericiagade 18,
1798 - 01: Vimmelskaftet 48,
1802 - 05: Kongens Nytorv 23,
1807 - 08: Kronprinsensensgade 3,
1809 - 11: Vestergade 5,
1812: Vingaardsstræde 15,
1814 - 21: Amaliegade 6,
1822 - 33: Bredgade 33,
1834: Kronprinsessegade 8.
------------------------------------------------------------
101. Drewsen Johan Christian (1777 - 1851)
Papir-fabrikør, Politiker - Bondevennernes selskab.
1799 - 1804: Vestergade [32] Nu Rådhuspladsen 35 - 37.
1807 - 11: Knabrostræde 12,
1844: Ny Kongensgade 8,
1845 - 49: Kronprinsensgade 8,
1850 - 51: store Kongensgade 62.
------------------------------------------------------------
102. Duntzfelt Christian Vilhelm (William) (1762 - 1809)
Storkøbmand, Nordens største skibsreder bankier. Født og opvokset i Indien, 1774 ansat i Asiatisk Kompagni, 1790 hos svigerfaderen Fr.de Coninck, 1795 selvstændig grosserer,
1797 - 1807: Amaliegade 24,
1808: Amaliegade, Matr. Nr.143 [muligvis en fejl, da dette er Fødselsstiftelsen]
1809 - 10: Bredgade 54.
------------------------------------------------------------
103. Du Puy Jean Baptiste Edouard Louis Camille (ca 1770 -1822)
Undertiden Dupui, Düpui.
Fransk musiker, sanger og komponist. Creerede "Don Juan" på dansk. Forvist 1809 p. gr. af et intimt forhold til prinsesse Charlotte Frederikke.
1803: Vimmelskaftet 48,
1804: Skoubogade 2,
1805: Amagertorv 27,
1807: Østergade 50,
1808 - 09: Vingaardsstræde 15.
------------------------------------------------------------
104. Eckersberg Christoffer Vilhelm. (1783 - 1853)
Kunstmaler, den nyere danske malerskoles lærer.
1817: Sankt Annæ Plads 10,
1818 - 53: Kongens Nytorv 1 (Charlottenborg).
------------------------------------------------------------
105. Egede Poul Hansen (1708 - 1789)
Biskop. Missionær i Grønland, Hans Egedes ældstesøn. Født i Norge. Fortsatte faderens missionsvirksomhed på Grønland til 1740, blev direktør for Vajsenhuset.
1770 - 89: Farvergade 27.
------------------------------------------------------------
106. Engelstoft Christian Thorning(1805- 89)
Theolog. Professor, Historiker, minister.
1834: Fiolstræde 7,
1838: Sølvgade 38,
1839 - 40: Sølvgade 36,
1841 - 45: Raadhusstræde 1,
1846 - 52: Vester Voldgade 89.
---------------------------------------------------
107. Engelstoft Laurids (1774 - 1851)
Historiker.     
 
1803: Kannikestræde (intet nummer anført),
1804: store Kannikestræde 2,
1807: Raadhusstræde 8,
1808 - 10: Rådhusstræde 9,
1811 - 13: Skindergade 45.
1814: Vimmelskaftet 48,
1815 - 30: Klareboderne 3,
1831 - 51: Frederiksberggade 21.
------------------------------------------------------------
108. Erichsen Erich (1752 - 1837)
Handels- og Bankmand (Erichens Palæ).
1784 - 95: Holmens Kanal 2,
1795 (efter branden): - 1801: Kongens Nytorv 5,
1802 - 35: Holmens Kanal 2,
1836 - 37: Sankt Annæ Plads 11.
------------------------------------------------------------
109.Erichsen Jon (1728 - 1787)
Professor. Islænding. Højesteretsassessor. Bibliotekar.
1772 : Østergade [20]
1773 - 74: Krystalgade 5,
1775 - 77: Nørregade 40,
1778 - 86: Stormgade 23.
------------------------------------------------------------
110. Erichsen Vigilius (1722 -1782)
Portrætmaler, elev af S. Vahl, rejste 1757 til Sankt Petersborg hvor han fik stor anseelse, og malede Kejserinde Katharina II. til hest i garderuniform. Vendte tilbage til Danmark hvor han malte enkedronning Juliane Marie og arveprins Frederik.
1762 - 72: og 1774 - 81: Frederiksholms Kanal 12.
------------------------------------------------------------
111. Erslev Thomas Hansen
(1803 - 1870)
Bibliograf.         
somme steder: Erslew.
Litteratur og personalhistoriker.
1837: Studiestræde 43,
1838 - 40: Sankt Pederstræde 28,
1841 - 45: Sankt Pederstræde 20,
1846 - 50: Teglgaardsstræde 11,
1851 - 70: Nørregade 35.
------------------------------------------------------------
112. Eschricht Daniel Frederik (1798 - 1863)
Dr. Med. Anatom, Lector v. Kbhs Universitet, underaccoucheur og reservelæge ved plejestiftelsen. Adjunct v. psyciatet, 1831: Professor ved universitetet.
1826: Holmensgade 36,
1830 - 34: Amaliegade 25,
1835 - 41: Amaliegade 23,
1842 - 46: Krystalgade 22,
1847 - 55: Nørregade [21],
1856 - 63: Badstuestræde 2.
------------------------------------------------------------
113. Exner Johan Julius (1825 -1910)
Maler. Folkelivsbilleder fra Amager, født 30. november.
1850 - 52: Klosterstræde 24,
1853 - 54: Graabrødretorv 15,
1855 - 59: Hauserplads 16,
1860: Gammel Torv 24,
1861 - 70 og frem: Overgaden oven Vandet 10.
------------------------------------------------------------
114. Faber Peter Christian Frederik (1910 - 1877)
Direkteur. Telegrafdirektør. Forfatter "Dengang jeg drog afsted -  Højt fra træets grønne top - Sikken voldsom trængsel og alarm"

1842 og 1844: store Kannikestræde 12,
1845 - 49: store Kannikestræde 15,
1850 - 53: Gammel Strand 40,
1854 - 55: Vesterbrogade 60,
1856 - 57: store Kongensgade 95,
1858 - 68: Vester Voldgade 23,
1869 - 70 og frem: Nyvej 22.
------------------------------------------------------------
115. Fabricius Johan Christian (1745 - 1808)
Undertiden: Fabritius. Nogen uenighed om fødselsåret, somme steder opgives det til 1748. Født i Tønder, og død i som professor i Kiel.
Entomolog . Økonomisk forfatter. Elev af Linné, zoolog, verdensberømt for sine bøger på latin om entomologi.
1771: store Kongensgade (intet nummer anført)
1772: Skindergade 45,
1773 - 74: Snaregade 10.
------------------------------------------------------------
116.Fabricius Otto(1744 - 1822)
Undertiden: Fabritius.    
Missionær i Grønland.
1770 - 72: Holmens Kanal 2 - 4,
1735 - 75: Amaliegade 2,
1776 - 1805: Slotsholmsgade 12.
------------------------------------------------------------
116 A. Fabritius de Tengnagel Conrad Alexander (1731 - 1805)
I regelen staves navnet Fabricius, men indtil 1773 kun Fabritius.
Storhandlende, kunstmæcén.
1770 - 72: Holmens Kanal 2-4,
1773 - 75: Amaiegade 2,
1776 - 1805: Slotsholmsgade 12.
------------------------------------------------------------
117. Falck Niels Nicolaus(1784 - 1850)
Undertiden:: Nikolaj Falk.
Slesvigsk jurist, 1814: Professor i Kiel. Præsident for Stænderforsamlingen.
1812 - 13: Holmens Kanal 26.
------------------------------------------------------------
118. Falsen Enevold de (1755 - 1808)
Jurist. Dramatisk forfatter.      
1774 - 77: Badstuestræde 11,
1790 - 96: Opført i vejviseren uden adresse som laugmand og assessor i Højeste Ret.
1797: Amagertorv 14,
1798: Niels Hemmingsens Gade 8,
1799: Dronningens Tværgade 33,
1800 - 02: Pilestræde 36.
------------------------------------------------------------
119. Fausbøll Michael Viggo (1821 - 1908)
Undertiden: Fausbøl.
Orientalist, professor i indisk filologi. Dansk folklore: Bidrag til "Ordbog over gadesproget" (1866).
 
1848 - 50: stor Kannikestræde 9,
1851: Nørre Voldgade 88,
1852 - 53: Krystalgade 4,
1854: Skindergade 5,
1855: Skindergade 27,
1856: Frederiksborggade 5,
1857: Peder Hvitfeldts Stræde 5,
1858: Fiolstræde 17,
1861: Vesterbrogade 45,
1862 - 70 og frem: Viktoriagade 15.
------------------------------------------------------------
120. Fenger Carl Emil(1814 - 1884)
Læge. National-liberal politiker.    
Reservechirurg ved Frederiks Hospital. Lector i medicinen ved universitetet.
 
1836 og 1840: Strandgade 6,
1841 - 44: Amaliegade 27,
1845 - 46: Nyhavn 20,
1847 - 51: Nyhavn 22,
1852 - 65: Sankt Annæ Plads 9,
1866 - 69: Nørregade [21]
1870 og frem: Kronprinsessegade 36.
------------------------------------------------------------
121. Fenger Peter Andreas (1799 - 1878)
Kendt grundtvigiansk præst.
1827: Strandgade 6,
1856 - 70 og frem: Strandgade 46.
------------------------------------------------------------
122. Fischer Johan Olfert (1747 - 1829)
Søofficer, Chef for den danske eskadre under kampen d. 2. April 1801: Slaget på Reden. 1809: Kontreadmiral 1825: Viceadmiral.
 
1774 - 76: Rosengaarden 8,
1777 - 82: Kjøbmagergade 52,
1784 - 90: Kjøbmagergade [17]
1791 - 94: Kjøbmagergade 55,
1795: Kjøbmagergade 60,
1802 - 03: Toldbodvej 34, (nu: Esplanaden)
1805: Vestergade 2,
1807:  Nørregade [19]
1808 - 11: Kjøbmagergade 37,
1812 - 14: store Kongensgade 40,
1815 - 20: Frederiksborggade 1,
1821 - 29: store Kongensgade 40.
------------------------------------------------------------
123. Flensborg Carl Julius (1804- 1852)
Officer. Hærens stabschef fra 1849 - 50, senere krigsminister.
 
1832 - 35 Nyboder, Vildandegade, Søetatens Drengeskole
1836 - 37: Kjøbmagergade 48,
1838 - 39: Nyhavn 33,
1840 - 43: Nørregade 26,
1844 - 48: Sølvgade 22,
1849 - 52: Østergade 61.
------------------------------------------------------------
124. Flor Christian(1792 - 1875)
Professor i Kiel, fører i dansk politik i Nordslesvig, Skolemand - Rødding højskole.
1821 - 22: Klareboderne 3,      
1849 - 50: Højbroplads 9,
1860 - 69: Aabenraa 31,
1870: Jarmers Plads 3.
------------------------------------------------------------
125. Foersom Peter Thun (1777 - 1817)
Skuespiller, oversætter af Shakespeare.   
1807 - 08: Laxegade 14,
1809: Citadellet. (Kastellet)
1810 - 13: Nørre Voldgade 2,
1814 - 17: Laxegade 14.
------------------------------------------------------------
126. Fog Bruun Juul (1819 - 1896)
cand. theol. Biskop.
 
1844: Rosengaarden 4
1845: Skindergade 25,
1858: Læderstræde 13,
1859 - 61: Laxegade 5,
1862 - 69: Admiralgade 1,
1870 og frem: Gammel Strand 34.
------------------------------------------------------------
127. Fonnesbech Christen Andreas (1817 - 80)
Jurist. Politiker, Godsejer, 1858 - 72: Medlem af Folketinget. 1874 - 80: Medl. af Landstinget.
1843 : Østergade [20]
1862 - 70: og frem: Sankt Annæ Plads nummer 15.
------------------------------------------------------------
128. Forchhammer Johan George (1794 - 1865)
Geolog. Kemiker, 1831: Professor. Videnskabelige afhandlinger om kemi og hydrografi m. m.
1823 - 24: Nørregade [21]
1825 - 29: Prinsessegade 54,
1830 - 32: Vestergade [30], Raadhusplads 35, 37.
1833 - 65: Nørregade 8.
------------------------------------------------------------
129. Frederiksen Hans Peter (1810 - 1891)
Finérskærer.
Undertiden, indtil 1846: Friederichsen.
Industridrivende, Politiker, Bankdirektør.
 
1841: Nørregade 51,
1842: Ny Kongensgade 8,
1843 - 44: Stormgade 21,
1845 - 46: Børsgade [50]
1847 - 48: Slotsholmsgade [45]
1849 - 50: Nørregade 43,
1851 - 53: Citadellet,
1854 - 55: Prinsessegade 50,
1856 - 58: Gothersgade [49]
1859 - 60: Holmens Kanal 8,
1861: Højbroplads 17,
1862: Graabrødretorv 18
1863 - 64: Nørregade [25]
1865 - 68: Laxegade 16,
1869 - 70 og frem: Havnegade 9.
------------------------------------------------------------
130. Freund Hermann Ernst (1786 - 1840) Født 15. oktober Uthlede, Bremen. død 30. juni 1840.
Udlært smed, Billedhugger. 1829: Professor v. kunstakademiet. 1818 - 27 opholdt han sig i Italien. Fremragende portrætbuster af kendte danskere.      
1830: Stormgade 15,
1831 - 40: Frederiksholms Kanal 28.
------------------------------------------------------------
131. Frijs Christian Emil Krag - Juel - Vind. (1817 - 1896)
Lensgreve, politiker.
1864 - 70 og frem: Toldbodvej 34. (nu: Esplanaden)
------------------------------------------------------------
132. Frimodth Jens Christian Rudolph (1828 - 79)
Sognepræst ved Sct. Johannes kirke, leder af Kirkelig Forening for Indre Mission i København.
1855 - 57: store Kannikestræde 9,
1862 - 64: Sankt Hans Torv 26,
1865 - 70: Læssøegade 1. http://www.kulturnet.dk/kab-guldalder/guldalderen/tekst7.html
------------------------------------------------------------
133. From Thøger Dyssel (1744 - 1831)
Hørkræmmer. Handelsmand, fra 1811 tillige grosserer.
1777 - 94: Frederiksborggade 9
1798 - 1831: Frederiksborggade 8.
------------------------------------------------------------
134. Frydendahl Peter Jørgen(1766 - 1836)
Skuespiller. Uægteskabelig søn af teaterchef H. W. Warnberg. Fremragende fortolker af Heiberg, Holberg, Oehlenschläger og Moliére.
 
1798 - 99: Skidenstræde - læs Krystalgade, intet nummer anført.
1800 - 03: Vester Voldgade 31,
1804 - 08: Kompagnistræde 14,
1809 - 10: Vingaardsstræde 11,
1811 - 13: Badstuestræde 18,
1814 - 20: Vesterbrogade 42,
1821: Bredgade 19,
1822: Frederiksberggade 24,
1823 - 26: Frederiksberggade 21,
1827: Hummergade 15,
1828: store Kongensgade 55,
1829 - 32: store Kongensgade 68,
1833 - 35: Amaliegade 35,
1836: Gothersgade 9.

------------------------------------------------------------
135. Frøhlich Johannes Frederik (6.Dec.1806 - 21. Maj 1860)
Undertiden Frølich.
Komponist. Skrev musik til Bournonvilles Balletter, "Riberhus-marschen", "Valdemar og Erik Menveds barndom". Han var påvirket af Kuhlau.
1832 - 35: Højbroplads 13,
1836 - 60: Fiolstræde 23.
------------------------------------------------------------
136. Fædder Christian (1710 - 1793)
Undertiden: Fedder.  Politimester. Teaterchef, Borgmester.
1790 - 92: Gothersgade 6.
------------------------------------------------------------
137. Gade Niels Wilhelm (1817 - 1890)
Komponist.


1837 - 39: Nygade 4,
1842 - 43 samt 1849 - 50: Gammel Torv 26,
1851: Bredgade 29,
1852: Raadhusstræde 2,
1853: Sankt Annæ Plads 14,
1854-55: Bredgade 30,
1856 - 57: Sølvgade 38,
1858: Skindergade 23,
1859 - 60: Skindergade 29,
1861 - 63: Skindergade 19,
1864 - 70: og frem: Vestergade 2.
------------------------------------------------------------
138. Galeotti (Vincenzo Tomaselli, kaldt Galeotti) (1733 - 1816)
Balletmester og Balletkomponist. Italiensk - dansk danser, kom til København 1775 og knyttedes som leder til Det kongelige teaters Ballet. Galeotti er født 5. marts, døde d. 16. December 1816.
1779 - 85: store Færgestræde matr.nr.72.
1786 - 94: Ny Kongensgade 12,
1804 - 05: Kjøbmagergade 32,
1807: Nørregade 9,
1808 -17: Højbroplads 7.
------------------------------------------------------------
139. Gammeltoft Jens Christian Juulsgaard. (1818 - 1873)
Borgmester Oplysninger om denne person ønskes.
1843 - 44: Kjøbmagergade 8,
1848 - 52: Nørregade 33,
1853 - 61: Suhmsgade 4,
1862: Kultorvet 4,
1863 - 70 og frem: Kjøbmagergade 62.
------------------------------------------------------------
140. Garde Hans George (1790 - 1875)
Second Lieut. i Søetaten. Søofficer, Historiker.
1807 - 09: Gothersgade 37,
1819: Gothersgade 89,
1827 - 30: Nyboder, Haregade 1,
1831 - 34: store Kongensgade 59,
1835 - 51: Nyboder, Vildandegade, Søetatens drengeskole,
1852: Nørre Voldgade 76.
------------------------------------------------------------
141. Gartner Herman Treschow (1785 - 1827)
Anatom. "De Gartnerske Gange".
1809 - 10: Bredgade 62,
1821: Kronprinsessegade 50,
1823 - 24: Højbroplads 21,
1825 - 26: Citadellet,
1827: Østergade 18.
------------------------------------------------------------
142. Gebauer Johan Christian (6. Dec.1808 - 24. Jan. 84)
Komponist. Musikpædagog. Elev af Kuhlau og Weyse. 1859: Organist i Helligåndskirken. "I alle de riger og lande"
"Hist hvor vejen slår en bugt" samt  talrige børnesange.
 
1832: Løngangsstræde [14]
1833: Bag Hovedvagten [1]
1834: Holmensgade 26,
1835: Østerbro matr.nr. 126 Classens Hauge,
1836 - 38: Sølvgade 26,
1839 - 41: Kronprinsessegade 40,
1842: Sankt Annæ Plads 9,
1843 - 44: Rosenborggade 10,
1845 - 48: NørreVoldgade 92,
1849: Sankt Peder Stræde [9]
1850: Gothersgade 109,
1851 - 53:Stormgade 9,
1854 - 66: Fiolstræde 3,
1867 - 68: Brogade [1]
1869: Nørregade 35,
1870 og frem: Vestergade [28] - senere Raadhusplads 35 - 37.
------------------------------------------------------------
143. Gedalia Gottlieb Abramson  (1816 - 1892)
Baron. Vexelerer. Bankier - medstifter af Landmandsbanken.
1849: Hauserplads 20,
1850 - 51: Fortunstræde 4,
1852 - 53: Gammel Strand 38,
1855 - 70 og frem: Højbroplads 12.
------------------------------------------------------------
144. Gerlach George Daniel von (1798 - 1865)
Lieut. og Bataillons Adjudant ved Kongens reg.
1824: Premierlieut. 1831: Captain. 1848: Major ved 5' linie inf. bat. 1849: Commandør for 1' Reserve Bat. --
 
1822 - 42: Sølvgade 40 Kaserne,
1843 - 47: Stormgade 12,
1848 - 49: Sølvgade 40,
1850 - 51: Kultorvet 16,
1852: Nytorv 11 & 13,
1856 - 59: Vesterbrogade 90,
1860 - 61: Blegdamsvej 10,
1862 - 65: Solitudevej 6.
------------------------------------------------------------
145. Gerner Henrik(1741 - 1787)
Søofficer, skibskonstruktør, opfinder. En hovedskikkelse i dansk skibsbygnings historie.

1774 : Academigade matr.nr. 71 (sandsynligvis Fredericiagade 18)
1775 - 77: Norgesgade matr.nr. 71 (sandsynligvis Fredericiagade 18)
1778 - 82: Amaliegade matr.nr. 71,
1784 - 87: Fredericiagade 18.
------------------------------------------------------------
146. Gertner Johan Vilhelm (1818 - 1871)
Portrætmaler, elev af Eckersberg. Født d. 10. maj i København, kom på akademiet som 13-årig, 2 sølvmedaljer i 1837, udstillingsmedalje 1843, medlem af Akademiet 1850, titel af professor i 1858.
1849 - 50: Bag Hovedvagten [1]  (Gaden der kun omfattede et par ejendomme og dannede en vinkel bag om hovedvagten på Kongens Nytorv, blev nedlagt 1874)
1851: Øster Voldgade 4 A,
1852 - 70: og frem: Stormgade 6.
------------------------------------------------------------
147. Gielstrup Adam Gottlob (1773 - 1830)
Skuespiller, fortrinlig Holberg-fremstiller, banebrydende maskør. Forlod teateret 1803, for at leve som landskabsmaler.
 
1779: Laxegade 9,
1780: Nyhavn 5,
1786 - 97: Skindergade 20,
1798 - 1802: Toldbodvej, (intet nummer anført) (nu: Esplanaden)
1803 - 04: Ny Vestergade 6,
1816 - 18: Rosengården 11,
1821 - 23: Vester Voldgade 97,
1824 - 25: Ny Vestergade 8,
1826 - 29: Ny Kongensgade 16 A.
------------------------------------------------------------
148. Giødwad Jens Finsteen (1811 - 1891)
Journalist. Redaktør på "Fædrelandet"sammen med Carl Ploug og Orla Lehmann.
 
1838 - 38: Valkendorfsgade30,
1839: Valkendorfsgade 36,
1841 - 42: Østergade [20]
1843 - 44: Skindergade 47,
1845 - 54: Kjøbmagergade 35,
1855 - 59: Gothersgade 28,
1860 - 63: Kjøbmagergade 35,
1864 - 69: Højbroplads 21,
1870 og frem: Kvæsthusgade 3.
------------------------------------------------------------
149. Glaeser Franz Joseph(1798 - 1861)
Undertiden: Glæser eller Gläser.
Østrigsk-dansk komponist. Fader til Joseph Glæser. Professor. 1842: Kapelmester ved det Kgl. Teater.
1843 - 52: Gammel Strand 36,
1853 - 55: Hauserplads 10,
1856: Dronningens Tværgade 56.
------------------------------------------------------------
150. Gleerup Asmund Christian (1809 - 65)
Politiker, medstifter af Bondevennernes Selskab, stiftet 1846.
 
1839: Overgaden oven Vandet 24,
1846 - 48: Valkendorfsgade 7,
1849: Gothersgade [71]
1850 - 51: Krystalgde 10,
1852 - 58: Nørrebrogade matr.nr. 37A
1859: Vester Voldgade 131,
1860 61: Gasværksvej 11,
1862 64: Vesterbrogade 34,
1865: Dannebrogsgade 8.
------------------------------------------------------------
151. Goldschmidt Meïer Aron (1819 - 1887)
Journalist. Forfatter. Udgav fra 1840 til 46, det drilske ugeblad "Corsaren" men kom i Polemik med Søren Kirkegård. (Se denne) Skrev flere romaner. 
 
1840: Løngangsstræde 18,
1842: Farvergade [23]
1843: Kompagnistræde 43,
1844: Frederiksberggade 28,
1845: Løvstræde 8,
1846: Kjøbmagergade 32,
1848 - 50: Badstuestræde 17,
1851 - 52: store Kongensgade 50,
1853 - 54: Nørregade 6,
1855-58: Nørregade [23]
1859: Raadhusstræde 3,
1860 - 64: Gothersgade 14,
1865 - 66: Allégade 20,
1867 - 70 og frem: Vesterbrogade 43.
------------------------------------------------------------
152. Grahn Lucina Alexia (Lucile) (1819 - 1907)

Danserinde, betydelig ballerina, uddannet af Bournonville, gift m.den østrigske tenor  Friedrich Young i 1856. Forlod Danmark og blev en fejret gæst i udlandet. Hun mødtes med H.C. Andersen i London.
1837 - 39: Stormgade 5.
------------------------------------------------------------
153. Gram Frederik Terkel Julius (1816 - 1871)
Dansk retslærd. Født 26. august på Knuthenborg hvor faderen var Godsforvalter, blev lektor i retsvidenskab ved Københavns Universitet 1847 og professor 1849. "Den private Søret efter dansk Lovgivning" - 1851 og -  "Den danske Formueret 1 "  "Tingsretten 1855" . Andet oplag.
1847: store Kannikestræde 9,
1848 - 52: Kronprinsessegade 28,
1853 - 54: Gammel Strand 36,
1855 - 59: Nørregade 33,
1860 - 70 og frem: st. Kannikestræde 2.
------------------------------------------------------------
154. Grundtvig Nicolai Frederik Severin (1783 - 1872)
Præst, historiker digter.
Født i Udby Præstegård ved Vordingborg d. 8. September 1783.

1816 - 17: Kronprinsessegade 44,
1818: Vingaardsstræde 9,
1819 - 20: Løngangsstræde [29]
1821: Kronprinsessegade 12,
1823: Torvegade 25,
1824 - 27: Prinsessegade 52,
1828: Prinsessegade 50,
1829 - 40: Strandgade 4,
1841 - 50: Vimmelskaftet 49,
1851: Stormgade 17,
1852: Nybrogade 12,
1853 - 55: Frederiksholms Kanal 16,
1856 - 57: Nørregade [5]
1858 - 59: Larslejsstræde 12,
1860 - 67: Gammel Kongevej [148]
1868 - 70: og frem: Strandvej 123.
------------------------------------------------------------
155. Grundtvig Svend Hersleb (1824 - 83)
Søn af N.F.S.Grundtvig. (En anden søn af  Grundtvig var F.L. Grundtvig der drog til USA, Iowa og Minnesota.)
Folkemindeforsker. 1863: Docent i nordisk filologi ved Københavns Universitet. Grundlægger af
Dansk Folkemindesamling om Grundtvig

Indsamlede og udgav Danmarks gamle Folkeviser  Bind 1-12.
 
1844 - 50: Vimmelskaftet 49,
1852 - 54: Vester Voldgade 109,
1855 - 56: Stormgade 25,
1857: Gasværksvej 13,
1858: Værnedamsvej 12,
1859 - 63: Vesterbrogade 86,
1864 - 65: Oehlenschlægersgade 47,
1866 - 68: Gammel Kongevej 155,
1869 og frem: Platanvej 13.
------------------------------------------------------------
156. Guldberg Ove Høeg- (1731 - 8.2.1808)
Statsmand. Historiker. Etatzraad
Født d.1.september 1731 i Horsens. Faderen Jørgen Høeg, var købmand og senere bedemand. Moderen var Helene Dorothea Ovesdatter.
1770: Badstuestræde, intet nummer anført,
1771 - 72: Vimmelskaftet 45,
1773: Gammel Strand matr. nr. 253.
1774 - 84: Frederiksholms Kanal 12.
----------------------------------------------------------------------------------------
157. Guldberg Frederik Høegh- (1771 - 1852)
En søn af Ove Høegh-Guldberg, Frederik, født 1771 i København, underviste i dansk ved den kongelige militære højskole, døde 1852 i København. Adskillige digte.
Det har ikke været muligt at identificere adressen.
------------------------------------------------------------
158. Gunnerus Johan Ernst (1718 - 1773)
Biskop. Norsk naturforsker.
1772: Nørre Voldgade 22.   
------------------------------------------------------------
159. Gyldendal Søren Jensen (1742 - 1802)
Undertiden: Gyldendahl.
Boghandler. Født 15. April 1742 som søn af en skolelærer i Jylland. Stiftede 1772 den af ham benævnte "Gyldendals Boghandel" i København.
1773: Niels Hemmingsens Gade 23,
1774 - 76: Valkendorfsgade 19.
1777 - 87: Silkegade 5,
1788 - 1801: Klareboderne 3.
------------------------------------------------------------
160. Gyllembourg-Ehrensvärd Thomasine Christine født Buntzen (1773 - 1856)
Undertiden: Gyldenborn, Gyldenborg, Gyllenburg o.s.v.
Forfatterinde.  
Fra 1790 - 1801 gift med Peter Andreas Heiberg.  Se denne. Fra 1801 - 15 med Baron C.F. Gyllembourg-Ehrensvärd.
1812 - 15: Fredericiagade 2. (Gyllemburgs adresse)
1816: Amaliegade 41,
1817: Gammel Strand 38,
1818 - 22: Overgaden oven Vandet 9,
1828: Overgaden oven Vandet 4,
1829 - 31: Overgaden oven Vandet 2,
1832 - 42: Brogade 5,
1843 - 44: Bredgade 54,
1845 - 56: Overgaden oven Vandet nummer 58, 60.
------------------------------------------------------------
161. Gähler Peter Elias von (1718 - 1783)
Undertiden: Gehler.
Dansk officer. Arbejdede for en militær reform. 1770 ledende i krigskollegiet, en tid knyttet til, og dygtig hjælper for Struensee. Afskediget efter dennes fald 1772, forvist til Jylland. Gählers hustru hørte til hoffets mest fremtrædende damer.
1770 - 72: Stormgade 17 eller 19.
------------------------------------------------------------
162. Hage Edvard Phillip Hother (1816 - 1873)
Jurist. National-Liberal politiker. Redaktør af "Dansk Folkeblad". 1849: Kongevalgt til den grundlovgivende forsamling. Fra 1852 folketingsmand.
1839: store Kongensgade 62,
1840: store Kongensgade 57,
1843: Kronprinsessegade 30,
1844 - 46: Gothersgade [6]
1847 - 51: Kronprinsessegade 42,
1853: Kompagnistræde 33,
1854: Torvegade 2, 4,
1855: store Kongensgade 62,
1856: Torvegade 2, 4,
1857: Overgaden neden Vandet 9,
1858: Aabenraa 32,
1859: lille Strandstræde 20,
1864 - 65: Højbroplads 21.
------------------------------------------------------------
163. Hage Johannes Dam(1800 - 1837)
Redaktør af "Fædrelandet". Broder til nr. 164 Alfred Hage og 162, Hother Hage.   
1836: store Kongensgade 62.
------------------------------------------------------------
164. Hage Peter Alfred Anton (1803 - 1872)
Storkøbmand og mæcén. "Puggaard & Hage". Hjemmet var samlingssted for nationalliberale. Politiker.
1842: store Kongensgade 59.
1843 - 48: Kronprinsessegade 20.
1849 - 58: Torvegade 2, 4,
1859 - 60: Ny Kongensgade 6,
1861: Bredgade 45,
1862 - 70 og frem: Kongens Nytorv 5.
------------------------------------------------------------
165. Hall Carl Christian(1812 - 1888)
Retslærd. Medlem af den grundlovgivende rigsforsamling 1848 - 49. Betænkelig ved grundloven.
 
1836: Nørre Voldgade 78,
1837: Vester Voldgade 21,
1838 - 41: Vester Voldgade 111,
1842: Skoubogade 1,
1843 - 44: Vestergade 1,
1845: Skindergade 3,
1846: Vimmelskaftet 34,
1847: Nikolajplads 14,
1848: Nytorv 11,
1849: Skindergade 41,
1850 - 56: Rahbeks Allé 34 (Ny Bakkegaard)
1857 -59: Strandgade 34,
1860 -70 og frem: Rahbeks Allé 34.
------------------------------------------------------------
166. Hambro Joseph (1780 - 1848)
Bankier, Hambro & Søn.
1808: Kjøbmagergade 24,
1809 - 12: Kjøbmagergade 5,
1813: Amager Torv 7,
1814 - 16: Gammel Strand 34,
1817 - 48: Kongens Nytorv [15]
------------------------------------------------------------
167. Hammerich Martin Johannes(1811 - 1881)
cand. theol., mag. art. Broder til nr 168 Frederik Hammerich.
Litteraturhistorisk forfatter, skolemand. 
1836, 1838, og 1840 - 42: Nybrogade 10,
1843. Vester Voldgade 111,
1844 - 67: Wildersgade 5.
------------------------------------------------------------
168. Hammerich Peter Frederik Adolph (1809 - 1877)
Magister artium. Kirkehistoriker. Broder til nr. 167 Martin Hammerich.
 
1834 - 35: Nybrogade 10,
1836 - 37: Nørre Voldgade 44,
1838 - 40: Slotsgade 7, 9
1844: Frederiksberg Bredgade 2,
1845 - 46: Nyhavn 63,
1847 - 70: og frem: Nørregade [23]
------------------------------------------------------------
169. Hansen Aleth Sophus (1817 - 1889)
Præst i Husby og Grumtoft, Provst for  Flensborg og dele af Gottorp Provsti. 1864: Kultusminister i den danske regering.
 
1841: Skindergade 6,
1842: Skindergade 24,
1843 - 45: store Kannikestræde 12,
1865: Dosseringen 14,
1870 og frem: Amaliegade 22.
Biografi at finde: "Provst Aleth Hansens Erindringer" - om hans første præstevirksomhed i Husby i Angel. 1850-51 Kirkehistoriske samlinger 4. række, 3. bind s. 211-75.
"Sydslesvig gennem tiderne" 1956.

------------------------------------------------------------
170. Hansen Carl Christian Constantin (1804 - 1880)
Kunstmaler "Den Grundlovgivende Rigsdag"
1846: Frederiksholms Kanal 12,
1847 - 56: Overgaden oven Vandet 6,
1857: Lykkesholms Allé 6,
1858 - 70 og frem: Amalievej 10.
------------------------------------------------------------
171-a. Hansen Christian Frederik (1756 - 1845) Københavns vejviser nævner fødeåret som 1759 hvilket sandsynligvis er en trykfejl
Arkitekt.  
1805 - 1845: Frederiksholms Kanal 12.
------------------------------------------------------------
171-b. Hansen Christian Frederik (1788-1873)
Officer, Krigsminister.       
1810: Tornebuskegade 7,
1814: Studiestræde 16,
1824 - 25: Bredgade 34 - 36,
1826: Østergade 12,
1827: store Kongensgade 96,
1828 - 42: Amalienborg,
1844 - 47: Amaliegade 8,
1848 - 70 og frem: Holmens Kanal 16.
------------------------------------------------------------
172. Hansen Christian Julius (1814 - 1875)
Komponist Elev af J.P.E.Hartmann, kordirigent. Organist v. Garnisons Kirke, 1852: Kgl. kammermusicus. "Dejlige Øresund"
 
1837 - 38: Strandvej 69,
1839: Raadhusplads 57,
1840: Kompagnistræde 29,
1841: Kompagnistræde 10,
1842 - 45: Ny Adelgade 4,
1846 - 47: Grønnegade 38,
1848 - 51: store Kongensgade 45,
1852 - 55: store Kongensgade 60,
1856 - 58: Amaliegade 3,
1859 - 61: store Kongensgade 55,
1862: Nyhavn 17,
1863 - 70 og frem: st. Kongensgade 40.
-----------------------------------------------------------
173. Hansen Hans Christian (1803 - 1883) Født 20. april.
Arkitekt, Kommunehospitalet i København, offentlige og private bygninger i Athen. Opholdt sig meget i Athen hvor han deltog i udgravninger af antike bygninger.
1827: lille Kirkestræde [4]
1828 - 30: Mikkelbryggersgade 18,
1831: Klosterstræde 22,
1858 - 60: Tornebuskegade 7,
1861 - 65: Nørrebrogade 9,
1866 - 70 og frem: Kongens Nytorv 1 (Charlottenborg).
------------------------------------------------------------
174. Hansen Hans Peter (1777 - 1861)
National liberal politiker, Bankmand.
1824 - 61: Brogade [1]
------------------------------------------------------------
175. Hansen Heinrich (1821 - 1890)
Født i Haderslev d 23. november, malersvend, kom til København 1842. Har udsmykket på Rosenborg og Frederiksborg.
Arkitekturmaler. Kunstnerisk leder af Bing og Grøndahl.
1855 - 57: Overgaden oven vandet 28,
1858 ' 59: Skindergade 21,
1860 - 70 og frem: Nørre Voldgade 8.
------------------------------------------------------------
176. Hansen Jens Andersen (1806 - 1877)
Dansk publicist, født i Odense den 7. januar 1806, kom til Rudkøbing, hvor han lærte skomagerhåndværket hos faderen. 1834 organist og stadsmusikant i Rudkøbing, 1835 skomagermester i Rudkøbing, flyttede til Slagelse 1838 og 1841 til Fredericia. Ledende venstrepolitiker, Grundlægger af "Almuevennen" i 1842. 1848 medlem af hippodrommøderne og 1851 af "Bondevennerselskabets" bestyrelse. 1877: Sigtet for underslæb, men døde inden sagen afsluttedes.
 
1843- 44: Skindergade 47,
1845 - 46: Aabenraa 21,
1851: Larsbjørnsstræde 7,
1852 - 53: Brolæggerstræde 3,
1854: Østergade 62,
1855: Vingaardsstræde 22,
1856 - 57: Nytorv 11,
1858: Gammeltorv 16,
1859: Nørre Voldgade 76,
1860: Graabrødretorv 8,
1861 - 62: Frederiksberg Allé 64,
1863: Gammel Kongevej 155,
1864 - 65: Vesterbrogade 37,
1866: Stormgade 19,
1867: Rosenborggade 3,
1868 - 69: Raadhusstræde 6,
1870 og frem: Havnegade 3.
------------------------------------------------------------
177. Hansen Jens Julius (Jules) (1838 - 1909)
Journalist Diplomat.
 
1854: Teglgaardsstræde 11,
1856: Holmens Kanal 26,
1857: Vestergade 17,
1858: Mikkelbryggersgade 18,
1859: Naboløs 2,
1860: Frederiksberggade 27,
1861 - 62: Teglgaardsstræde 4,
1863: Graabrødretorv  23,
1864 - 67: Badstuestræde 8.
------------------------------------------------------------
178. Hansen Jørgen Christian (1812 - 1880)
Skuespiller og sanger.
 
1836: Valkendorfsgade 7,
1837: Adelgade 83,
1838: Larslejstræde 21,
1839 - 40: Hauserplads 12,
1841 - 44: Gammel Strand 48,
1845 - 46: Gammel Kongevej 41 b,
1847: Vesterbrogade 30,
1848 - 53: Vesterbrogade 127,
1854 - 55: Gammel Kongevej 15,
1856 - 66: Gothersgade 103,
1867 - 68: Frederiksberg Slot,
1869 - 70 og frem: Havnegade 9.
------------------------------------------------------------
179. Harsdorff Casper Frederik(1735 - 1799)
Undertiden: Harsdorf, Hartsdorff  Faderen hed Harsdörffer
Arkitekt.
1770: Printzensgade læs: Ny Kongensgade, intet nr. anført,
1771: Kongens Nytorv 1 (Charlottenborg)
1772: Ny Kongensgade 9,
1773 - 84: Kongens Nytorv 1,
1785: Amaliegade 33,
1786 - 99: Kongens Nytorv 1.

------------------------------------------------------------
180. Hartmann Johan Ernst (1726 - 1793) Anden kilde oplyser at han er død 1791.
Dansk-tysk komponist og violinist. Musikken til "Balders død" og "Fiskerne".
Kom til København 1764 hvor han blev ansat som kapelmester
J.E. Hartman 's søn var musiker August Vilhelm Hartmann, født i København 6. november 1775, død 15. november 1850, og var cantor ved Garnisonskirken i Kbh.
 
1770 - 73: Myntergade, intet nr. anført,
1774 - 78: Børsgade [44]
1779: Kongens Nytorv 24,
1780 - 85: Aabenraa 33,
1786 - 87: Nørregade 39,
1788 - 89: Stormgade 15,
1790 - 94: Fredericiagade 2.
------------------------------------------------------------
181. Hartmann Johan Peter Emilius(1805 - 1900)
Komponist med omfattende produktion,  "Flyv fugl flyv-"
Søn af August Vilhelm Hartmann.
 
1825 - 29: Bredgade 19,
1830 - 70 og frem: Kvæsthusgade 3.
J.P.E. Hartmann's liv og levned: Klik.

------------------------------------------------------------
182. Hauch Adam Wilhelm (1790 - 1872)
Overhofmarskal, fysiker.

 
1777 - 78: Amaliegade matr. nr. 71,
1779 - 80: Nørregade 36,
1782 - 85: Amaliegade 12,
1786 - 89: Frederiksholms Kanal 12,
1790 - 99: Tøjhusgade 17,
1800 - 38: Amalienborg, Kongens Palæ.
------------------------------------------------------------
183. Hauch Johannes Carsten (1790 - 1872)
Dr. Philos. Etatsraad, Professor ved Universitetet, 1' medlem af direktionen for det kgl. theater og capel. Digter, Zoolog.

1853- 58: Frederiksberg Slot,
1859, Gothersgade 30,
1860 - 68: Frederiksberg Slot
1869: Frederiksberg Allé 11,
170 og frem: Gammel Kongevej 150.
------------------------------------------------------------
184. Hauser Conrad Caspar (1743 - 1823)
Grosserer. Handelsmand, bygherre.
Flere oplysninger om denne person efterlyses og modtages med tak!
 
1780 - 83: Amaliegade 40, 42,
1784 - 85: Amaliegade matr. nr. 71A,
1786 - 95: Holmens Kanal 14,
1796: i vejviseren, men uden adresse,
1797 - 98: Amaliegade 40, 42
1804 - 13: Aabenraa 31,
1814 - 24: Hauserplads 32.
------------------------------------------------------------
185. Hedemann Hans Christopher George Frederik (1792 - 1859)
Officer. Dansk generallieutenant, f. i Flensborg d. 7. juli 1792, Officer 1808, batallionscommandeur 1842.
Øverstbefalende over hæren i 1848. Blev blind 1856. Død 31. maj 1859.
 
1821: Pustervig [6]
1822 - 23: Krystalgade 5,
1829: Løvstræde 10,
1830 - 33: Teglgaardsstræde 5,
1834 - 37: Kronprinsessegade 46,
1838 - 46: Kronprinsessegade 42,
1847 - 55: Citadellet,
1856 - 58: Fredericiagade 18,
1859: Bredgade 25.
------------------------------------------------------------
186. Hegel Niels Frederik Vilhelm (1817 - 1887)
Boghandler. Overtog 1846 Gyldendals sortimentsboghandel. Hans søn Jacob blev 1887 eneejer af forlaget.
1835: Overgaden oven Vandet 28,
1836 - 37: Brogade 6,
1838: Slotsholmsgade 18,
1839 - 70 og frem: Klareboderne 3.
------------------------------------------------------------
187. Heger Hans (1747 - 1819)
Undertiden: Heeger
Assessor. Brygger, Kamma Rahbeks og Christiane Oehlenschlægers Fader.
1773: Stormgade matr. nr. 51
1774 - 1807: Nørregade 39,
1808 - 10: Vingaardsstræde 13,
1811 - 19: Vingaardsstræde 21.
------------------------------------------------------------
188. Heger Jens Stephan (1769 - 1855)
Skuespiller, f. 17.09.1769 i KBH, søn af senere assessor i Hof- og Stadsretten Hans Heger.
 
1797: Krystalgade 11
1798: Hjørnet af Nygade og Gammel Torv,
1799 - 1801: Raadhusstræde 2,
1802 - 05: Gammel Torv 16,
1807 - 12: Vester Voldgade 31,
1813: Vester Voldgade 27,
1814 - 16: Vester Voldgade 31,
1817 - 44: Vester voldgade 27,
1845: Vesterbro matr. nr. 38. (Nu: Vesterbrogade 84 - 90.)
1846 - 50: Farvergade [24]
1851 - 55: Skindergade 2, 4.
------------------------------------------------------------
189. Hegermann - Lindencrone Cai Ditlev (1807 - 1893)
Officer. Divisionschef under krigen 1864: Generaladjudant i 1858, gik af 1859 efter konflikt m. Berling, hvilket førte til ministeriet Hall's afgang. Kommanderede 1864 - 4. division, der uden at vise større initiativ, trak sig tilbage i Nørrejylland. Senere skarpt angrebet af Monrad.

1828: Citadellet,
1829: Kvæsthusgade 7, 9
1830 og 1832: Kronprinsessegade 20,
1833: Sankt Annæ Gade 33,
1834: store Kongensgade 55,
1835: Toldbodvej 1, (nu Esplanaden)
1852: Kultorvet 16,
1859 - 61: Frederiksholms Kanal 4,
1862 - 64: Nytorv 7,
1865: Bredgade 23
1866 - 67: Citadellet Commandantgaarden.
------------------------------------------------------------
190. Heiberg Johan Ludvig (14. dec.1791 - 1860)
Dr.Phil. Kgl. theaterdigter, æstetiker, professor, lærer ved den Militære Højskole. Søn af Peter Andreas Heiberg.
 
1817 - 18: Gammel Strand 38,
1826: Nørregade 39,
1827: Frederiksholms Kanal 20,
1828 - 31: store Kongensgade 55,
1832 - 42: Brogade 5,
1843 - 44: Bredgade 54,
1845 - 60: Overgaden oven Vandet 58, 60.
------------------------------------------------------------
191. Heiberg Johanne Louise født Pätges. (22.nov.1812 i København - 1890)
Skuespillerinde. Fra 1831 gift m. J.L. Heiberg.
1829: Holmensgade 23,
1830: Laxegade 8,
1831: Overgaden oven Vandet 2,
1832 - 42: Brogade 5,
1843 - 44: Bredgade 54,
1845 - 58 og 1861 - 63: Overgaden oven Vandet 60,
1864 - 70 og frem: Rosenvængets Hovedvej 20.
1875 - 1890 Hjørnet Gothersgade Søtorvet.på 2. sal  og hun døde her 21. december 1890.
Her flyttede Johanne Louise Heiberg 62 år gammel. ind i den nyopførte ejendom og beklagede sig over utætte kakkelovne og døre og vinduer, der havde slået
sig, så de hverken kan lukke eller åbne..! - 
 

Billedet skyldes venligst Henrik Schouw

----------------------------------------------------------
192. Heiberg Peter Andreas (1758 - 1841)
Forfatter. Født den 16. nov. i Vordingborg, ved hvis Lærde Skole, faderen, en nordmand, var rector. Dimitteredes 1774 fra Vordingborg skole, og tog den nys indførte philologiske Embedseksamen.
1787 - 90: store Kongensgade 19,
1791: Østergade 55,
1792 - 96: Sankt Annæ Plads 10,
1797: store Kongensgade 63,
1798 - 99: store Kongensgade 47.
------------------------------------------------------------
193. Heise Peter Arnold (1830 - 1879)
Komponist, romancer, "Drot og Marsk".
1857: Nyhavn 53,
1858: Vimmelskaftet 32,
1866 - 67: Kongens Nytorv 18,
1868 - 70 og frem: Kongens Nytorv 6
------------------------------------------------------------
194. Helms Johannes (1828 - 95) Kollaboratør. Skolemand. Forfatter, "Jeg elsker de grønne lunde".
1865: Nørrebrogade 13,
1866: Vesterbrogade 77,
1867: Larslejstræde 19,
1868 - 70 og frem: Wildersgade 5.
------------------------------------------------------------
195. Helweg Ludvig Nicolaus (1818 - 1883) cand.theol. Født i Odense den 26. april 1818. Udnævntes 1857 til capellan v. sankt Knuds kirke i Odense, samt præst ved hospitalet og prædicant ved Odense tugthus. Forfattede "Den Danske Salmedigtning" og "Den Danske Kirkes Historie efter Reformationen".
1845: Amagertorv 24,
1846 - 47: Skindergade 5,
1848 - 50: Pilestræde 50,
1851 - 54: Pilestræde 43,
1855 - 57: Vesterbrogade 122.
------------------------------------------------------------
96. Hemert Joost v. (1696 - 1775)
Undertiden: Hemmert.
Handelsmand, bankkommissær.
1770 - 76: Højbroplads 4.
------------------------------------------------------------
197. Hemert Peter v. (1734 - 1810) Undertiden: Hemmert.
Fa. Joost v. Hemert & Sønner.
1770 - 80: Kjøbmagergade 42,
1782 - 1805: Kjøbmagergade 44,
1807 - 10: Kjøbmagergade 14.
------------------------------------------------------------
198. Henckel Ferdinand Frederik (1799 - 1855)
Undertiden: Henkel.   
Officer, bidrog væsentligt til sejren ved Isted 1849.
1810 - 19: Kultorvet 10,
1843 - 47: Læderstræde 32,
1848 - 49: Torvegade 25,
1851: Larslejstræde 10,
1853 - 55: Kastelsvej, "Christiansgave".
------------------------------------------------------------
199. Hennings August Adolph Friedrich (1746 - 1826)
Litterat, diplomat, embedsmand.
1780: Holmens Kanal 16,
1782 - 84: Bredgade 54.
------------------------------------------------------------
200. Hennings Carsten Wilhelm Heinrich (1716 - 1794)
Undertiden: Henningsen ell. Hennigsen.
Kirurg. Født i Glückstadt, hvor han stod i lære som amtskirurg. Senere studerede han kirurgi og medicin  i København. 1779  professor i anatomi og kirurgi. 1760 Generaldirektør for disse fag.
1772 - 88: Kjøbmagergade 3,
1789 - 94: Bredgade 62.

De næste 200 kommer senere, hold øje med  sitet