Efter Københavns Brand d. 5. Juni 1795.
Tilbage til "Kendte 1".

Det med rødt markerede område på kortet, næsten 1000 ejendomme, lå i aske.
Året før var Christansborg brændt ned, så man må forstille sig at det også var en ruin, dog stadig med høje mure stående tilbage.
Denne ruin gav husly til nogle af de brandlidte, idet man indrettede sig i vinduesnicher og lignende steder der kunne give ly for vind og vejr, og her levede byens borgere til andre muligheder for husly viste sig.

Det er ikke denne sides formål at analysere branden, dens årsag og virkning på københavnerne, men blot illustrere omfanget, og virke som supplement til adresselisten på  "Kendte københavnere".
For den der vil studere dette emne nærmere, er der rigtig mange bøger på de lokale biblioteker der dækker det meget bedre end jeg.
I øvrigt var den første brand, 20. Oktober 1728, langt mere omfattende; halvdelen af byen blev lagt i ruiner, hvilket som bekendt skyldtes at husene ikke var grundmurede og  - set med vore øjne  - af en yderst ringe kvalitet. Gaderne var ufremkommelige for sprøjterne der med datidens teknik slet ikke kunne følge med.
Efter branden 1728 blev myndighederne en bitter erfaring rigere, det forlangtes at husene skulle grundmures, men det blev desværre ikke altid overholdt, korruptionen trivedes også dengang.